Reçete Yazma
REÇETE



Hekimin hastasına kullanmasını tavsiye
ettiği ilaçlar için eczacıya yazdığı imzalı
bir teknik yazı’dır
Eczacıya gerekli bilgi verilir
Hem hastaya hem de eczacıya hitap
eder
REÇETE

İyi bir farmakoloji bilgisi gerektirir





İlaçların etkileri
İlaç etkileşmeleri
Farmakokinetik özellikler
Dozlar
Toksisite, vb…
Hikaye Alırken.. “AVOID-Mistakes”
Allergies?
Vitamins and herbs?
Old drugs and OTC drugs?
Interactions?
Dependence?
Mendel: Family history?
REÇETE
1.
2.
3.
4.
Superskripsiyon
İnskripsiyon
Subskripsiyon
İnstruksiyon
bölümlerinden oluşur
REÇETE
Superskripsiyon
1.


Formalitedir
Latince “Recipe” (Al!)
R, Rx, Rp
REÇETE
İnskripsiyon
2.



Müstahzar adı
Farmasötik şekil
Yitilik farklılıkları (250, 500,
1000 mg)
*Müstahzar tek bir ilaç içeriyorsa;
ilacın jenerik adı da yazılabilir
(Türkçedeki okunuşları esas
alınmalıdır)
REÇETE
Subskripsiyon
3.


Müstahzarın miktarı;
kutu(ambalaj) sayısı
üzerinden belirtilir (no:1 ya
da DIB(Bir) şeklinde)
Müstahzarın kaçlık kutu
olduğu belirtilmelidir(10 ya
da 30 tb’lik gibi)
REÇETE
4.
İnstruksiyon

Bir defada alınacak;




İlaç miktarı
İlacın alınacağı zaman
İlacın hangi yoldan alınacağı
İlacın alınış şekli
REÇETE
Superskripsiyon(formalite)
İnskripsiyon(ad, şekil, yitilik)
Subskripsiyon(kutu, kaçlık)
İnstruksiyon(kullanılış, vs…)
Dr. Genç NESİL
D.Ü.T.F. İç Hastalıkları ABD
Tel:4444/04122488001/5555
R/
I. Amoksisilin 50 mg/ml
Süspansiyon 100 ml no:1(Bir)
S. Günde 3 kez 1 ölçek
II. Metoklopramid 10 mg supozituvar no:1 (Bir)
S. Süspansiyondan 30 dk önce 1 supp
İmza
Dr. Genç NESİL Dip No:1
Bay/Bayan:
Adres:
Yaş:
REÇETE



Hastayla veya yakınıyla
iletişim kurma,
bilgilendirme…
İlacı tarif etmek,
anladığından emin
olmak, vs…
Kontrole çağırmak…
Download

Reçete Yazma