
Yem hazırlamada kullanılacak olan Traktör,yem karma , Kendi yürür yem karma’nın
yağının,Lastiklerin havasını elektrik aksamını,hareketli aksamı kontrol ediniz.Her hangi bir
çiftlik imkanlarıyla giderilemeyecek problem varsa yetkiliye haber veriniz.
 Yem karmayı traktöre takarken Şaft ve kabloların uygun şekilde takılı olduğunu kontrol
ediniz. Kullanılan ekipman ve araçların bakımına dikkat edilip standartlarına uygun
kullanılacaktır.










Yem hazırlama esnasında hayvan sağlığına zararlı KÜF.MANTAR.TEL,İP,METAL
VB. TEHLİKELİ MADDELERİN TMR’a girmemesi !!! için gerekli dikkati ve özeni
gösteriniz.
Kaba yem balyalarının iplerinin tamamen kesilip tamamının alındığından ve ortamdan
uzaklaştırdığınızdan emin olduktan sonra kaba yemleri yem karma vagonuna atınız.
TMR hazırlanırken verilen formülasyona uygun kesif,kaba vitamin mineral maya vb. ürünler
belirlenen miktarlarda olmasına itina gösteriniz!!!.
Yem karma TMR hazırlama işlemine önce kaba yemlerden başlayınız.
-SAP
-YONCA
-KESİFYEM
-KATKI MADDELERİ
-SLAJ (Slajı yem karmaya attıktan sonra 5-6 dk.dan fazla karıştırmayınız.)
Kaba yem partikül boyutları 2-4 cm civarında olduğuna emin olunca slaj atıp karıştırma işine
devam ediniz.
Yemin tamamının homojen eşit bir şekilde istenen partikül büyüklüğüne gelene kadar
küçüldüğünü kontrol ediniz.
Yemlik alanına gelindiğinde padoktaki HAYVAN SAYISI X FORMÜLASYON kadar TMR’ın eşit
ve hayvanlara zarar vermeyecek şekil de dökülmesine dikkat ediniz.
Traktör hareket halinde iken 1. Vites te ve yol boyunca çukur ve sarsıntıya sebep olacak
etkenlerden kaçınıp yem karmanın en az sarsılmasına dikkat ediniz.
Tüm padokların yemleri bittikten sonra yem deposu temiz düzenli Hayvanlar ve insan
sağlığına tehlikeli oluşumlardan ari hale getirilecek ve bir sonraki yemlemeye temiz ve
kontrole hazır bırakılacaktır.
Bozuk ve arızalı ekipmanların durumu sorumlusuna veya yöneticiye bildirilecektir.
Kağıt üzerinde verilen formülasyon, kullanılan hammaddelerin
formülasyondaki gibi doğru kilolarda tartılıp yem karma vagonunda homojen
TMR yapılabilmesi ve ineklerin verilen bu rasyonu tam olarak tüketmesi
‘’BAŞARILI İŞLETMELERİN’’ anahtarıdır.
Buzağı doğumdan sonra ortam uygun ise annenin buzağıyı yalayarak
kurutmasına izin verilmeli,uygun değilse havlu ile iyice kurutulmalıdır.
 Doğum sonrası 24 saat içinde buzağının 6 lt Kolostrum (Ağız sütü) içmesi
sağlanmalıdır.
 Buzağının doğum sonrası ilk 48 saatte ilk dışkılamasını yapıp yapmadığı
kontrol edilmeli yapmadı ise veteriner hekime bilgi verilmelidir.
 Beslenmesinde veteriner ve yönetici kararıyla 2 veya 3 öğün 2 şer lt veya
toplamda 5-6 lt mama verilmelidir.
 Kolostrum veya mama kış mevsiminde 42 °C Yaz mevsiminde içme sıcaklığı

38 ° C altına düşürülmemelidir.
 Süt kovaları ve biberonları ,mama hazırlama kazanı sıcak dezenfektanlı su
ile günlük temizlenip durulanmalı. Her pazartesi günü fırça ve alkali ile









kalıntılar temizlenmelidir.
Emzikler sürekli kontrol edilmeli doğal yapısını kaybeden deforme olanlar
yenilenmelidir.
Emziklerin delinmesi gerekiyorsa inek meme başı kanalından daha büyük
delinmemelidir.
Buzağı altları sürekli kuru temiz ve altlıklar günlük değiştirilmelidir.
Buzağıların sağlık durumları takip edilip günlük ateşleri ölçülmelidir.
Doğum sonrası 25.gününde boynuzlar köreltilmelidir.
Sütünü içmeyen yem yemeyen,dışkılamayan buzağıları veteriner hekime
bildiriniz.
Mama hazırlama talimatına uyunuz.Yorum yapmayınız.
Buzağıların önünde sürekli yonca ,yem,taze su bulunmalıdır.
Buzağı 60 günlükken mama 2/3 oranında azaltılarak 68 günlükken 1/3
Oranında azaltılarak sütten kesme işlemi yapılacaktır.Aksi durum sorumlu
Veteriner bilgisinde yapılabilir.
* Sağıma başlamadan kişisel hijyen kurallarına uyup el temizliğini yapıp temiz sağım
elbiselerinizi giyiniz.
* Sağım saati gelmeden sağım ile ilgili malzemeleri ve sağımhaneyi sağım için hazırlayınız.
* Bone ,Eldiven,ve maske takmayı unutmayınız.
* Sağımhane basınç göstergesine bakıp basıncın 40 bar olduğunu kontrol ediniz.
* Sağım başlıklarını hazır konuma getirip başlıkları kontrol ediniz.
* Sağım süt filtrelerinin yeni takılıp takılmadığını kontrol ediniz.
* Hayvanları sağımhaneye getirip götürürken sağımhane bekleme padoklarında iken
vurmaktan bağırmaktan kaçınınız.Strese sokmadan gürültüsüz ve nazik
davranınız.Aksi halde davrananları uyarın ve de yöneticiye bildirin.
* Hayvanlar sağımhaneye girerken respounderlerin anten tarafından okunup
okunmadığını kontrol ediniz okunmayan var ise Manuel (elle) girişini yapınız.
* Memeleri göz ve elle kontrol ettikten sonra problem yoksa sağım öncesi köpüğe
daldırıp kağıt havlu ile iyice temizleyip kurulanmasını sağlayınız.
* Ön sağım mutlaka yapınız.Prb.li hayvanları sağmadan veteriner hekime bildiriniz.
* Sağım kuralarına uygun şekilde sağım işlemini tamamlayınız.
* Sağım tamamlandıktan sonra memelere dikkatli ve kuralına uygun iyice sağım
sonrası dezenfektanını uygulayınız.
* Sağım başlıklarını yeni hayvan girmeden önce mutlaka dezenfektanlı suya
daldırıp durulayınız.
* Sağılacak tüm hayvanlara aynı işlemi eksiksiz uygulayınız. Sağım sonrası filtreleri çıkararak
atınız.
* Sağım sistemi temizlik işlemini başlatınız.
* Sağımhane ve çevre temizliğini yapınız.
* Hayvanların sağım çıkışında yeme sürerek 60 dk kilit’te kalmasını
sağlayınız.!!!
* Hayvan takibi yaparak hayvanların tamamının yeme gelmesini
sağlayınız.Yeme gelme sırasında hal ve hareketlerini gözlemleyiniz.Yeme
gelmeyenleri,düşünenleri,iştahsızları,topallayanları,şişlik olanları ,Karnı şiş
olanları kısaca anormal davrananları,kızgınlık gösterenleri,atlayan,atlatan
hayvanların kulak numaralarını alarak sorumlulara ve veteriner hekime
bildiriniz. Ve yeme girmesini sağlayınız.
* Yem yolunda yem dağılmış ise hayvanların önüne itekleyerek hayvanların yem
yemesini kolaylaştırın.Yem itme işlemi hayvanın yem seçmesini engelleyerek
asidoz olmasını önleyeceği için bu işlemi 24 saat için de 5 ile 10 kez arasında
hayvanları yeme getirerek tekrarlayınız.
*
Yemin tamamının Hayvan tarafından tüketilmesi için çalışınız.
* Hayvanların içinde günde 3 defa gezerek hayvanları kontrol ediniz.
*
Günlük hayvan suluklarının,Yataklarının,sulukların önünün temizliğini yapınız.
* Hayvan konfor ekipmanlarını (Suluk,Sıyırıcı,Kaşağı vs) çalışıp
çalışmadığını kontrol ediniz.Çalışmayanları çiftlik imkanları dahilinde
onarmaya çalışınız problemli olanları yetkiliye acil olarak bildirip çalışmasını
sağlayınız.
* Yalama taşı ve kovalarını Kuru 2.dönem hariç sürekli önlerinde bulunmasını
sağlayınız.
*
Sloganımızdaki gibi kuru ve temiz stressiz temiz
su,yem verim olarak bize geri dönecektir.
* Günlük kuru 2. dönem padokları kontrol edilip doğumu gelenleri doğumhaneye
alınmalıdır.
* Hayvanları strese sokacak hal ve hareketlerden kaçınılmalıdır.
* Doğum başladığında sorumluya ve veterinere haber verilmelidir.
* Başlamış olan doğuma hayvana ve yavruya hayati zararı yoksa müdahale
edilmemeli ve olduğu yerde doğum yapması sağlanmalıdır.
* Yavrunun geliş pozisyonu normal ise doğuma müdahale edilmemeli uzaktan
takip edilmelidir.
* Doğuma yardım ve pozisyon düzeltmesinde uzman kişi ve veteriner hekim
kontrolünde olmalıdır.
* Doğuma yardım sırasında doğum krikosu veya başka alet ve ekipmanla aşırı
güç kullanmaktan.Yavruyu çıkarabilmek için bilinçsizce hayvana ve yavruya
zarar verebilecek,hayatını tehlikeye sokacak uygulamalardan KESİNLİKLE
KAÇINILMALIDIR.
* Ortam uygun ise annenin buzağıyı yalayarak kurutmasına izin verilmeli,uygun
değilse havlu ile iyice kurutulmalıdır.Yavru kuruduktan sonra buzağı bölmesine
alınmalıdır.
* Buzağı doğduktan sonra solunumu kontrol edilmeli göbek bağı dezenfektan ile
yıkanmalıdır.
* Kolostrum kalitesi kolostrummetrede tespit edildikten sonra kolostrum
kalitesi iyi ise buzağıya içirilecek.Kolostrum kalitesi istenilen kalitede değil ise
önceden derin dondurucuda saklanan kolostrumdan 40 derecede çözdürülerek
buzağıya içirilecek.Kaliteli kolostruma sahip annenin kolostrumu derin dondurucu
da stoklamak üzere sağılarak alınacak.
*Buzağıya hemen kolostrum(ağız sütü) verilmelidir .Buzağıya 24 saat içerisinde
en az 6 lt kolostrum içilmelidir.
 Hayvanın memeleri derhal kontrol edilerek mastitis kontrolü
yapılacak.

Doğum sonrası ilk 48 saat içerisinde annenin eşini atıp atmadığı
takip edilecek. Eşini atma veya atmama ile ilgili bilgiyi yönetici
veya veterinere eşini attı veya atmadı şeklinde bilgi verilecek.
Eşini atmadı ise veteriner hekime haber verilip eşin alınması
sağlanmalıdır
 Hayvan veteriner hekim tarafından vulva ve vagina bölgesi doğum
sırasında oluşabilecek yırtıklar yönünden kontrol edilecek.Görülen
bozukluk ve aksaklıklar gözlem sonucunda veteriner hekim
tarafından gerekli tedaviler başlanılacaktır.
 Veteriner doğumdan sonra koruyucu hekimlik tedavilerini
uygulamalıdır.
 Doğumhane kayıt formuna ve doğumhane kayıt defterine eşini
attı veya eşi alındı şeklinde yapılan tüm uygulamalar işlendikten
sonra gün sonunda bilgisayara kaydını derhal dairy plan’e
işlenecek.
 Hayvanın bütün vücut ve meme kılları ile kuyruk kılları tıraş
edilecek. Kirli olan bölgeleri tamamen kirden arındırılacak.
 Doğum yapan annenin durumu gözlenmeli,yemini yiyip yemediği
takip edilmeli 3 gün boyunca günlük 500 cc propilen glikol
içirilmelidir.
 Hayvanlar doğum sonrası 3 gün doğumhanede kalmalıdır.
 3 gün sonunda eğer annede bir problem yoksa Süt ile ilgili
rescounter kontrol edilecek. Yok ise takılıp, Veteriner hekim
kontrolünde fresh gruba alınacaktır.
.
A-Eşini atmamış hayvanlar
B-Eşini atmamış hayvanlar eşi alındıktan sonra
C-Güç doğum yapmış hayvanlar(doğum skoru 3 ve üzerinde olan
hayvanlar)
Skor-1: Kendi kendine doğum yapan hayvan
Skor-2:Sadece bir kişinin yardımı ile ve ineğin ıkınma hareketlerine
uyarak doğum yaptırılmış hayvanlar
Skor-3: İki kişi ve daha fazla kişinin yardımı ile doğum yapan hayvan
Skor-4: Kriko kullanılarak doğum yaptırılan hayvan
Skor-5: Sezeryan operasyonu ile doğum yaptırılan hayvan
D-Genital sistemde çeşitli nedenlerle doğuma bağlı olarak yaraları
olan hayvanlar
E-İkiz doğum yapan hayvanlar
F-Ölü doğum yapan hayvanlar
G-Abort yapan hayvanlar
H-Doğum sonrasında başta metabolizma hastalıkları olmak üzere bazı
problemler yaşamış hayvanlar.
EŞİN DÜŞMEMESİ= Doğum sonrası ilk 12 saat içerisinde
Eşin atılmaması durumunda AŞAĞIDAKİ PROTOKOL
uygulanır.
1- On ikinci saatin sonunda %30 Dekstroz 500 ml İV
Calphon 250 ml İV
Normal doğum yapan hayvanlarda 100 IU Oksitosin kas içi
Güç doğum yapan hayvanlarda ise 40 IU Oksitosin kas içi
2- On sekizince saat sonunda Eş hala düşmemiş ise
%30 Dekstroz 500 ml İV
Calphon 250 ml İV
Normal doğum yapan hayvanlarda 100 IU Oksitosin kas içi
Güç doğum yapan hayvanlarda ise 40 IU Oksitosin kas içi
2- Yirmi dördüncü saat sonunda Eş hala düşmemiş ise
%30 Dekstroz 250 ml İV
Calphon 150 ml İV
Normal doğum yapan hayvanlarda 100 IU Oksitosin kas içi
Güç doğum yapan hayvanlarda ise 40 IU Oksitosin kas içi
Uterus içerisine 2 adet Baytril veya 2 adet utocyl tablet
bırakılır
10 gün boyunca aşağıdaki parametreler yönünden her gün günde 1 kez hayvanlar
kontrol edilmelidir.
İştah: Sabah yemlemesi sonrasında yemlikte kontrol et.
Çevreye İlgi: Sağım sonrası Sabah yemlemesi sırasında hayvan kafa kilidinde
olduğu sırada kontrol et.
Dışkı Skoru: Sağım sonrası Sabah yemlemesi sırasında hayvan kafa kilidinde
olduğu sırada kontrol et. Burada tam fark edilemeyen hayvanlar,hayvanların kafa
kilidinde iken arka taraflarına geçerek bölme içerisinde de gözlenmelidirler.
Kuyruk Kalkıklığı: Sağım sonrası Sabah yemlemesi sırasında hayvan kafa
kilidinde olduğu sırada kontrol et.
Vulvadan gelen akıntının kontrolü: Hayvanlar yem yedikten ortalama 2 saat sonra
yatarlar. Bu sırada gurup içerisine girerek yatan hayvanların yattıkları yerde vulva
akıntıları renk, kıvam ve koku yönünden kontrol edilmelidir.
Günde 1 kez %30 Dekstroz 500 ml İV; 2gün
Günde 1 kez Calphon 250 ml İV;2 gün
Günde bir kez 30 ml Bekombin kas içi yolla 5 gün
6 saatte 1 kez 40 IU Oksitosinkas içi 2 gün Propilen glikol 7 gün ağızdan 250 ml olacak şekilde
mutlaka içirilir.
Günde 1 kez %30 Dekstroz 500 ml İV;3 gün
Günde 1 kez Calphon 250 ml İV;3 gün
Günde bir kez 30 ml Bekombin kas içi yolla 10 gün
6 saatte 1 kez 80 IU Oksitosinkas içi 2 gün
Propilen glikol 10 gün ağızdan 250 ml olacak şekilde
mutlaka içirilir
Günde 1 kez Metakam 25 ml 2 gün kas içi
Tek doz kas içi Deksavet 8 ml Günde bir kez Execenel 15
ml kas içi 5 gün uygulanır.
Download

Kağıt üzerinde verilen formülasyon, kullanılan