Giriş
Facebook, marka sayfalarına ve haber akış sayfasına “satın al” butonu koymayı planlıyor. Bu haber,
Twitter’ın “satın al” butonunu içeren CardSpring’i almasından sonra ortaya çıktı. Twitter’ın bu satın
alması, perakende satış odaklı çalışan Starbucks, American Express gibi global markalarla ilgili olsa da
Facebook’un bu yeni özelliği tüm markaları kapsıyor.
Detaylar ve Öneriler
Facebook’un diğer bütün geliştirmelerinde olduğu gibi bu da ilk başta Amerika’daki birkaç markaya
tanıtılacak. Eğer bu denemeler başarılı olursa, “satın al” butonu ilk başta birkaç pazarda sonra ise
bütün dünyada kullanıma açılacak. Bu özelliği kullanmak isteyen markaların dikkate alması gereken
şeyler:




Kullanıcı davranışları üzerindeki ve kullanıcıların Facebook’un, kredi kartı bilgilerine sahip
olması karşısındaki tutumları (kullanıcıların Facebooks Credits zamanındaki tepkilerini
hatırlayın- 18 ay sonra kampanya sona ermişti)
İnsanları bu içeriğe çekmenin maliyetini (bu buton postların içinde yer alacağından, postların
reklamını yapmanın maliyeti) göz önünde bulundurun.
'Şimdi al' postlarını tanıtmak daha mı pahalı olacak? Eğer öyleyse search gibi diğer dijital
kanallar ile kıyaslayın ve birim başına maliyeti hesaplayın.
Bu butonu kullanan küçükten büyüğe markaların ne kadar başarılı olduğunu ve bu ürünün
satışında ortaya çıkan herhangi bir trend olup olmadığı ( yüksek fiyat-düşük fiyat) inceleyin.
Facebook (ve diğer dijital platformlar) insanların hayatlarına nasıl daha fazla entegre olabilir, nasıl
daha geniş ve kaliteli data toplayabilir? Amazon gibi daha geniş kitleli e-ticaret platformları ile nasıl
kıyaslanabilir? Eğer bu denemeler başarılı olursa ve Facebook diğer elektronik ticaret siteleriyle
kıyaslanabilecek hale gelerek, gelecek vadeden sonuçlar elde edebilirse, bu yeni bir tüketici alışkanlığı
dalgası haline gelebilir. Bu yenilik aynı zamanda reklamcılara yeni tarzda bir data değişimi sunabilir.
Facebook, diğer reklamcılarla kredi kartı bilgilerini paylaşmayacağını söyledi, ancak reklamcılar kredi
kart datalarından çok tüketicilerin tüketim ve satın alım davranışlarıyla daha ilgili olacak.
Sonuç
Bu gelişme, Facebook’un diğer bütün özelliklerini bünyesinde barındırıyor ve her zamanki gibi bu
gelişmeyi değerlendirmek ilk sonuçların yayımlanmasını beklemek gerekiyor. İlginç bir şekilde bu
gelişme, Facebook’un kullanıcıların hayatındaki yerinin daha da belirginleşmesinde etkili olacağa
benziyor. Daha önceden de söylediğimiz gibi, üç büyüklerin arasında önemli bir savaş var. Amazon,
satın alım verilerinin önemli bir kısmını elinde tutuyor. Google hedef kitle datasını, Facebook ise
kişisel verilerin en genişini elinde bulunduruyor. Eğer bu gelişme başarılı olursa, Facebook, Amazon ile
yarışmaya başlayabilir, geriye ise sadece search kalıyor.
Download

Facebook Satın Al Butonu