1
SUZAN BATU
İsimsiz | Untitled
2
3
P
OP ART VE OP ART izlenimleri üzerinden farklı renk
ve motif yorumlamalarının yer aldığı eserlerinde Suzan
Batu, izleyicinin gözünden kaç(a)mayacak yoğunlukta
renkler tercih ediyor. Renklerin uyum ya da uyumsuzluklarını
reddeden tavrı, Batu'nun atonal dünyasını ortaya koyuyor.
Sanatçının renklerle olan ilişkisi zenginleştikçe; yarattığı
optik derinlik, tuvalin iki boyutluluğuna daha güçlü bir
biçimde direniyor. Suzan Batu, çoğunlukla kitsch ögelerden
yararlanırken, kimi zaman dantel örtüleri kimi zaman çiçekleri
andıran motifler, graffiti ve çizgi roman çağrışımları yaparak,
göz alıcı bir havai fişek gösterisi halinde izleyiciyle buluşuyor.
Suzan Batu'nun farklı kültür ve disiplinlerin etkisi altında
kalarak devam ettirdiği sanat hayatı, farklılıkların ve zıtlıkların
birlikteliğine yer veren bir dünya kurmasını sağlıyor. Bu
dünyada yer alan farklı kültürlere ait unsurlar çatışırken,
izleyicinin karşı karşıya olduğu “aşırı” renkler, onun bu
çatışmanın beraberinde getirdiği özgürlük ve sınırsızlık
duygusunu deneyimlemesini sağlıyor. Batu, resimlerdeki
ritmin aslında birer “nabız atışı” olduğuna resimlerinin
aslında kendi kendine nefes alıp verebildiklerine inanıyor.
Batu’nun 2007’den itibaren yapmaya başladığı çizimlerden
organik bir şekilde gelişen bu yapıtlarında sanatçı, doğaya
değil de elektronik ekranlara ait renkleri kullanarak, bu
bağlamda color field painting, post-pop ve graffiti gibi
akımları içselleştiriyor. Batu, rengi sanatlarının merkezine
almış, modernizmle başlayan renk anlayışını devam ettiren
Bridget Riley, Ellsworth Kelly, Barnett Newman, Kenneth
Noland, Dan Flavin, Sol Lewitt ve Matisse gibi, sanatçıları
kendi resim genetiğinin bir parçası olarak kabul ediyor.
Suzan Batu’nun eserlerinde, soyut motifler ve parlak renklerin
ardında, sanatçının kişisel deneyimleri yatıyor. Batu, sanatçı
ve izleyici arasındaki tekinsiz ilişkiyi izleyici açısından daha
güvenilir kılarken; onu, yapıtlarıyla daha yakın bir ilişkiye
davet ediyor.
İsimsiz | Untitled
SUZAN BATU
SUZAN BATU
İsimsiz | Untitled
4
5
S
UZAN BATU, INSPIRED BY pop art and op art in
her works that include various renditions of colour
and motif, prefers colors so intense that they cannot
slip the attention of the viewer. Her attitude rejecting the
notion of harmony of colors reveals Batu’s atonal world. As
her engagement with colors is enriched, the optical depth
she creates, resists even more to the two dimensionality of
the canvas. The audience has the impression of an ongoing
firework show with motifs resembling lacework tablecloths
and flowers at times that make connotations of graffiti and
comics and thus construe realism and the abstract.
Suzan Batu’s art which she pursues under the impression of
different cultures and disciplines, leads to a world including
differences and polarities. While notions of different cultures
clash, the colors of “excess”, bring within the experience of
finitude and freedom. Batu believes that the rhythm in her
paintings are “pulses” and her works actually breathe.
These works organically deriving and originating from her
drawings she started in 2007, are produced with industrial
methods -such as stencil and spray paints- and with industrial
colors. What is also prominent about the colors used is, that
they are not natural but colors of electronic screens and
electronic lights. In this respect, Batu internalized various
movements starting from modernism, such as color field
painting, post-pop and graffiti and has acknowledged as part
of her own genetics artists who are essentially different but
have “color” as their common concern such as Bridget Riley,
Ellsworth Kelly, Barnett Newman, Kenneth Noland, Dan
Flavin, Sol Lewitt and undoubtedly Matisse. As a result of this,
the fact that the superficial insanity of her paintings is built
around a strong outline of color gives a certain gravity to her
paintings.
While mostly benefiting from kitsch elements, Suzan Batu’s
works refer to “woman occupations” in that they resemble
lacework objects, giant necklace and other bijouterie alike.
However, they also fundamentally connote to a carnival of
aesthetics with the abstraction of comics. Batu, while turning
the uncanny relationship between the artist and the viewer to
a safer one, invites her to a closer relationship with her works.
İsimsiz | Untitled
SUZAN BATU
SUZAN BATU
İsimsiz | Untitled
6
7
Untitled
2013, Tuval üzerine akrilik | Acrylic on canvas, 160x160 cm
İsimsiz | Untitled
SUZAN BATU
SUZAN BATU
İsimsiz | Untitled
Untitled
2014, Tuval üzerine akrilik | Acrylic on canvas, 190x190 cm
İsimsiz | Untitled
Untitled
2014, Tuval üzerine akrilik | Acrylic on canvas, 190x190 cm
SUZAN BATU
SUZAN BATU
İsimsiz | Untitled
Untitled
2014, Tuval üzerine akrilik | Acrylic on canvas, 160x160 cm
İsimsiz | Untitled
Untitled
2014, Tuval üzerine akrilik | Acrylic on canvas, 160x160 cm
SUZAN BATU
SUZAN BATU
İsimsiz | Untitled
12
Untitled
2013, Tuval üzerine akrilik | Acrylic on canvas, 60x60 cm
İsimsiz | Untitled
SUZAN BATU
SUZAN BATU
İsimsiz | Untitled
14
15
Untitled
2014, Tuval üzerine akrilik | Acrylic on canvas, 90x150 cm
İsimsiz | Untitled
Untitled
2013, Tuval üzerine akrilik | Acrylic on canvas, 90x150 cm
SUZAN BATU
SUZAN BATU
İsimsiz | Untitled
Untitled
2013, Tuval üzerine akrilik | Acrylic on canvas, 160x160 cm
SUZAN BATU
İsimsiz | Untitled
18
Untitled
2013, Tuval üzerine akrilik | Acrylic on canvas, 190x190 cm
İsimsiz | Untitled
SUZAN BATU
SUZAN BATU
İsimsiz | Untitled
20
Untitled
2014, Tuval üzerine akrilik | Acrylic on canvas, 160x160 cm
İsimsiz | Untitled
SUZAN BATU
SUZAN BATU
İsimsiz | Untitled
22
23
Suzan Batu, İstanbul’da doğdu. Graz Üniversitesi, Avusturyada
çevirmenlik okuduktan sonra ABD’ye yerleşti ve California College
of Arts’da eğitim gördü. Daha sonra New York’a taşınan sanatçı, 1991
yılında University of New York , Brooklyn College’da yüksek öğrenimini
tamamladı. O tarihten bu yana ABD, Türkiye, Belçika ve Hollanda
gibi bir çok farklı ülkede kişisel ve grup sergilerini gerçekleştirdi.
Ressamlığın yanı sıra, bir çok sergiye küratörlük yapan Batu,
çalışmalarını İstanbul ve New York’ta sürdürüyor.
Suzan Batu, was born in Istanbul. She moved to USA to study in
California College of Arts after studying translation in University of
Graz, Austria. Afterwards, she moved to New York and completed her
MA at University of New York, Brooklyn College in 1991. Since then, she
has been having solo and group shows in USA, Turkey, Belgium and
Netherlands. Suzan Batu, who has curated many exhibitions as well as
painting, lives and works in Istanbul and New York.
İsimsiz | Untitled
SUZAN BATU
SUZAN BATU
İsimsiz | Untitled
24
25
Bu kitapçık 8 Mayıs – 7 Haziran 2014 tarihleri arasında Dirimart
tarafından düzenlenen İsimsiz sergisine istinaden yayınlanmıştır.
This booklet has been published by Dirimart for the solo show
İsimsiz | Untitled by Suzan Batu, displaying between May 8 –
June 7.
Yayıncı | Publisher
Dirimart
Abdi İpekçi Cad. 7/4
34367 Nişantaşı İstanbul TR
T +90 212 291 34 34 F +90 212 219 64 00
[email protected]
www.dirimart.org
Çeviri | Translation
Burcu Fikretoğlu
Koordinasyon | Coordination
Dilan Ceylan Emektar
Tasarım | Design
Atelier Neşe Nogay
Baskı Adedi | Print Run
500
Baskı | Printing
Ofset Yapımevi
Şair Sokak 4 Çağlayan Mahallesi
34410 Kağıthane İstanbul TR
T +90 212 295 86 01 F +90 212 295 64 55
Aksi belirtilmediği sürece tüm görsellerin hakları sanatçıya ve
Dirimart'a aittir.
Unless stated otherwise, all images with the courtesy of the artist
and Dirimart.
© Tüm hakları saklıdır. All rights reserved.
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Kararlar Hakkında
Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol
taşıması zorunlu değildir.
İsimsiz | Untitled
SUZAN BATU
SUZAN BATU
İsimsiz | Untitled
Download

İsimsiz | Untitled SUZAN BATU