30.05.2014
ÜNİTESİ
: Satın Alma Müdürlüğü
SAYI
: 2014/12881
KONU
: Otel Malzemeleri Alım İşi.
SON BAŞVURU TARİHİ : 09 Haziran 2014 Pazartesi günü Saat 15.00
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinin konaklama kısmında
kullanılmak üzere aşağıda miktarları ve teknik detayları verilen otel malzemelerinin alımı yapılacaktır. İstekliler,
tekliflerini kapalı zarf usulü veya posta yoluyla İstinye Mah. Daruşşafaka Cad. No 45 Kat.2 adresinde mukim Türkiye
Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne 09 Haziran 2014 Pazartesi günü Saat 15.00 e kadar teslim edebilirler.
Detaylı bilgi [email protected] mail adresinden veya 0212 362 22 41 nolu telefondan alınabilir
Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir:
a.Tebligat için adres beyanı, telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi,
b.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
c.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
d.Referans dosyası,
TFF 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, dilediği istekliye işi
vermekte serbesttir. TFF, söz konusu teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını saklı tutar.
Teklifler tüm ürün grupları için birlikte verileceği gibi, her bir ürün grubu için ayrı teklif de sunulabilir.
Ürün Grupları:
1. Yatak Grubu
S/N Malzemenin Adı
Adedi
1
Tek Kişilik Yatak (30x110x205)
104
2
Tek Kişilik Yatak (30x100x205)
56
3
Çift Kişilik Yatak (30x180x205)
5
4
Çift Kişilik Yatak (30x205x205)
2
5
Tek Kişilik Alez (110x205)
104
6
Tek Kişilik Alez (100x205)
56
7
Çift Kişilik Alez (180x205)
5
8
Çift Kişilik Alez (205x205)
2
2. Ev Tekstili Grubu
9
Yastık (50x70)
348
10
Tek Kişilik Yorgan
480
11
Çift Kişilik Yorgan
21
12
Tek Kişilik Yatak Örtüsü
170
13
Çift Kişilik Yatak Örtüsü
2
14
El Havlusu (50x90, %100 Pamuk)
525
15
Tek Kişilik Nevresim Takımı
480
16
Çift Kişilik Nevresim Takımı
21
17
Banyo Havlusu (90x150, %100 Pamuk)
525
18
Perde (m2)
1,000
3. Elektrikli ve Elektronik ürünler
19
Minibar
89
20
Su Isıtıcı / Kettle
89
21
LED LCD Televizyon 42” (1920x1080p, 200 Hz.)
105
22
LED LCD Televizyon 32” (1366x768p, 100 Hz.)
2
23
LED LCD Televizyon 46” (1920x1080p, 200 Hz.)
8
24
LED LCD Televizyon 50” (1920x1080p, 200 Hz.)
4
25
LED LCD Televizyon 55” (1920x1080p, 200 Hz.)
11
4. Diğer
26
Dolap İçi Kasa
87
Download

Otel Malzemeleri Alım İşi. SON BAŞVURU TARİHİ