CENÍK SMRKOVÉHO ŘEZIVA
ZA m3 A JINÝCH PRACÍ A SLUŽEB
Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 762 92 Zlín
Pila U Svaté Anny, Na Kůtku 400, 768 61 Chvalčov
Kontakt. Pírek Jaroslav
tel.:tel.
604604
297297
140,
email: [email protected],
fax: 573 378 759
140
mail. [email protected]
SORTIMENT
1. Desky
JAKOSTNÍ TŘÍDA
I.
Desky 25mm šířky 80mm+
Délka
II.
Cena bez DPH
2,0m
2450
2200
2,5m
2650
2350
3,0m
3500
3000
4,0m
4050
3500
5,0m
Prkna 25mm jednotné šířky
4150
navýšení o 250,-
3700
Desky 30mm šířky 100mm+
Délka
3-5m
2. FOŠNY
Fošny 40mm šířky 100-200mm
Délka
3-6m
4700
4250
I.
II.
Cena bez DPH
5150
4550
5350
4850
5500
4900
5600
4950
5700
+150,-
5000
Fošny 50mm šířky 100-200mm
Délka
3-6m
Fošny 50mm šířky 210-250mm
Délka
3-6m
Fošny 60mm šířky 100-200mm
Délka
3-6m
Fošny 60mm šířky 210-250mm
Délka
3-6m
Fošny v délkách 7m+ (každý jeden metr nad 6m)
3. HRANOLY
Hranoly 50-70x70-100mm
Délka
3-6m
I.
II.
Cena bez DPH
5150
4400
5250
4550
5400
-
5500
-
5550
-
5650
-
5800
-
Hranoly 80-100x80-100mm
Délka
3-6m
Hranoly 80-140x110-140mm
Délka
3-6m
Hranoly 80-90x150-160mm
Délka
3-6m
Hranoly 100-160x150-160mm
Délka
3-6m
Hranoly 100-180x170-180mm
Délka
3-6m
Hranoly 180-200x190-220mm
Délka
3-6m
Hranoly 210-250x220-250mm
Délka
3-6m
Hranoly v délkách 7m+ (každý jeden metr nad 6m)
4. STŘEŠNÍ LATĚ
Střešní latě 30-50x40-60mm
Délka
3-5m
5. NEOMÍTANÉ FOŠNY
Neomítané fošny 40, 50, 60mm
Délka
3-5m
5950
+150,-
-
I.
Cena bez DPH
II.
5500
-
I.
II.
Cena bez DPH
5.200,-
6. IMPREGNACE
4900
Cena bez DPH
Fošny a hranoly
550
-
Desky a střešní latě
750
-
85
-
100,-
-
7. Piliny
Cena za 1 prm
8. Odkory ve svazcích (palivové dříví)
Odkory ve svazcích - cena zaza1 1prm
bm
-
9. Pořez kulatiny ve mzdě
Pořez jehličnaté kulatiny jednoduchý
810,-
-
Pořez listnaté kulatiny jednoduchý
910,-
-
Manipulace a třídění kulatiny na jednoduchý pořez
60,-
-
Pořez jehličnaté kulatiny dvojitý včetně omítání
1050,-
-
Manipulace a třídění kulatiny na dvojitý pořez
80,-
-
Pozn. č.1:
V případě objemově vyšších a ucelených zakázek mohou být ceny řeziva nebo pořezu stanoveny dohodnou.
Pozn. č.2:
Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 762 92 Zlín je v místě výroby Pila u Sv. Anny, Na Kůtku 400,
768 22 Chvalčov držitelem CERTIFIKÁTU SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY č. 1389-CPD-C-09-001
na stavební výrobek "Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu" a má tedy oprávnění označovat tyto
výrobky značkou CE.
Platnost od
1.2.2014
Zpracoval. Pírek Jaroslav
Download

ZA m3 A JINÝCH PRACÍ A SLUŽEB CENÍK SMRKOVÉHO ŘEZIVA