Makine Mühendisliği Bölümü 2014-2015 Güz Yarıyılı Proje Konuları
Prof. Dr. Hakan BOYACI
Tasarım Projesi 1
-
Öğrenci önerisi ile verilecek proje
Makine Mühendisliği Uygulamaları
-
Öğrenci önerisi ile verilecek proje
**********************************************************************************
Prof. Dr. Erdoğan ÖZKAYA
Tasarım Projesi 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Profil işleme otomasyonu tasarımı
4 eksenli plaka işleme robotu tasarımı
Sallamalı elek tasarımı ve dinamik analizi
Otomatik araç yıkama makinası tasarımı
Eksantrik pres tasarımı ve dinamik analiz
Araç kurtarma vinci tasarımı
Çim biçme makinası tasarımı
Testere tezgahı tasarımı
Otomobil asansörü tasarımı
İtfaiye kurtarma vinci tasarımı
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1.
2.
3.
4.
5.
Ergonomik traktör kabin tasarımı
Otomatik plaka kesme tezgahı tasarımı ve dinamik analizi
Titreşim analizi ile rulman arızaları tespiti için deney düzeneği
Titreşimli ağaç silkeleme makinesi tasarımı.
Planya makinasının dinamik analizi.
Prof. Dr. Enver ATİK
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1. Dört eksenli yorulma cihazı imalatı
2. Klasik Sinterleme yöntemi ile üretilen toz metal parçaların mekanik özelliklerinin
incelenmesi
3. İndüksiyon ile sinterleme yöntemiyle üretilen toz metal parçaların mekanik özelliklerinin
incelenmesi
4. İndüksiyon ile Sinterleme Yöntemi ile farklı şekil ve boyutlara sahip toz metal dişli çark
üretimi ve mekanik özelliklerinin incelenmesi
5. İndüksiyon ile Sinterleme Yöntemi ile farklı şekil ve boyutlara sahip toz metal burç üretimi ve
mekanik özelliklerinin incelenmesi
Tasarım Projesi 1
1. Klasik sinterleme fırınlarına benzer şekilde İndüksiyon ile sinterleme düzeneği çizimi
ve tasarımı.
2. Yay çeliklerinin yorulma davranışlarının incelenmesi
3. Temperlemenin mikroyapıya etkilerinin incelenmesi
4. Temperlemenin mekanik özelliklere etkilerinin incelenmesi
5. Elektromobil araç tasarımı
6. Alternatif enerjili araç için kabuk tasarımı ve rüzgar analizi
7. Alternatif enerjili araç için on ve arka düzen tasarımı ve yorulma analizi
8. Alternatif enerjili araç için şasi ve aktarma organları tasarımı ve analizi
9. Elektrikli araçların performanslarının incelenmesi
10. Farklı Boyut ve Şekillerdeki Toz Metal Parçaların İndüksiyon ile Sinterlenmesinin Sonlu
Elemanlar Yöntemi ile Modellenmesi
**********************************************************************************
Prof. Necati TAHRALI
Tasarım Projesi 1
1. Vites Kutusu Titreşimi Analizi (Daha önce yapılmış vites kutusu projesi öğrenciye verilecek)
2. Takviye (Arazide 4 Çekerli) Vites Kutusu Titreşimi Analizi (Daha önce yapılmış vites kutusu
projesi öğrenciye verilecek)
3. 6x6 Askeri Araç Tahrik Sisteminin Aktarma Organlarının Projelendirilmesi
4. 8x8 Askeri Araç Tahrik Sisteminin Ve Aktarma Organlarının Projelendirilmesi
5. Gemi Redüktörü (Tek Uskurlu) Projelendirilmesi (P=2500kW)
6. Gemi Redüktörü (Çift Uskurlu) Projelendirilmesi (P=2500x2=5000 kW)
7. Tek Girişli Üç Çıkışlı Redüktörün Titreşim Analizi (Daha önce yapılmış redüktör projesi
öğrenciye verilecek)
8. Tek Kademeli Redüktörün (düz, helis, konik dişli) Titreşim Analizi (Daha önce yapılmış
redüktör projesi öğrenciye verilecek)
9. Demiryolu Yük Vagonları Şasisinin Projelendirilmesi
10. Demiryolu Yük Vagonları Dingillerinin Projelendirilmesi
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1.
2.
3.
4.
5.
Çok Dingilli (Treyler) Taşıtlarının Radyal Titreşimlerinin Analizi
Traktör+Tek veya Çok Akslı Römork Sistemlerinin Radyal Titreşimlerinin Analizi
3-Motris Bojili Veya Tek Akslı Yük Vagonlarında Dingil Mukavemet Analizi
Motris Bojili Veya Tek Akslı Yük Vagonlarında Radyal Titreşimlerin Analizi
"Demiryolu Yol Kontrol Aracı"nın Projelendirilmesi (İki dingilli ve akümülatör ile tahrikli)
Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK
Tasarım Projesi 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Elektrikli bisiklet tasarımı (hesaplar + çizimler) ve maliyet hesapları
Katlı otopark sürücüsüz araç asansörü tasarımı ve maliyet hesapları
İnşaat molozlarını beton agregasına çevirecek makine tasarımı ve maliyet hesapları
Trafik levhası vs. kazık çakma makinası ve maliyet hesapları
Mini kule vinç tasarımı ve imalatı
Şırınga ile çalışan kepçe kolu tasarımı ve imalatı
Pedalla çalışan su pompası tasarımı ve imalatı
Hidrolik kriko tasarımı ve imalatı
Yeşil bina tasarımı ve maliyet hesabı
Taş kırma (mıcır) makinası tasarımı ve maliyet hesapları
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1. Çeşitli kirişlerde sehimin sonlu eleman yöntemiyle hesaplanması ve deneylerle
karşılaştırılması
2. Tabakalı kompozit malzemelerden üretilmiş kirişlerin ANSYS ile titreşim analizi
3. Baz istasyonu kulesinin rüzgâr yüküne karşı ANSYS ile eğilme analizi
4. Çeşitli malzemelerin elastisite modüllerinin deneysel olarak hesaplanması
5. Bir LPG tankının CAD ile modellenmesi ve ANSYS ile analizi
**********************************************************************************
Doç. Dr. Buket OKUTAN BABA
Tasarım Projesi 1
Örgün Öğretim:
1.
2.
3.
4.
5.
Tabakalı kompozit tasarımı için yazılım geliştirme
Burkulma dayanımı yüksek tabakalı kompozit tasarımı
Dinamik yüklemelere maruz bal peteği sandviç yapıların tasarımı
Kavisli tabakalı kompozitlerin tasarımı
Kademeli köpüğe sahip düz ve kavisli sandviç kompozitlerin tasarımı
İkinci Öğretim:
1.
2.
3.
4.
5.
Kompozit malzemelerin tasarımı için bilgisayar programı geliştirme
Sürekli fiber takviyeli tabakalı kompozit tasarımı
Burkulma dayanımı yüksek balpeteği sandviç yapı tasarımı
Pim bağlantılı kompozit levha tasarımı
Dinamik yüklemeler etkisindeki tabakalı kompozit kirişin tasarımı
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1. Düz sandviç panellerin darbe davranışına delaminasyon büyüklüğünün ve yerinin etkisi
2. Farklı büyüklüklerde delaminasyonlara sahip kavisli sandviç panellerin darbe davranışlarının
incelenmesi
3. Kademeli köpüğe sahip panellerde tabaka diziliminin darbe davranışına etkisi (Eğri)
4. Farklı büyüklüklerde ve konumlarda delaminasyon içeren düz sandviç panellerde titreşim
analizi
5. Kademeli köpüğe sahip düz ve kavisli sandviç kompozitlerin düşük hızlı darbedeki
davranışları
Not: Kompozit Malzeme Mekaniği dersini alan ve ANSYS programını bilen öğrenciler önceliklidir.
Doç. Dr. Hakan ÇETİNEL
Tasarım Projesi 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tel Çekme Makinesi Tasarımı
Zeytin Çırpma Makinesi Tasarımı (Al Alaşımı)
Zeytin Çırpma Makinesi Tasarımı (Polimer)
Zeytin Toplama Makinesi Tasarımı (Al alaşımı)
Zeytin Toplama Makinesi Tasarımı (Polimer)
Güneş Enerjili Serinletme Sistemi Tasarımı (Pervaneli)
Güneş Enerjili Serinletme Sistemi Tasarımı (Silindirik Fanlı)
Aşınma Makinesi Tasarımı
Yorulma Makinesi Tasarımı
Portakal Çırpma Makinesi Tasarımı
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1.
2.
3.
4.
5.
Farklı Al Alaşmların Kaynağı
Farklı Al Malzemelerin Farklı Elektrotlarla Kaynağı
Farklı Al Malzemelerin Kaynağında Isıl İşlemin Mekanik Özellikler Üzerindeki Etkisi
Yapay Sinir Ağları ile Aşınma Miktarının Simülasyonu
Toz Metalurjisi ile Üretilen Malzemelerin Kompozisyon Farkının Aşınması Üzerindeki Etkisi
**********************************************************************************
Doç. Dr. Nurşen SAKLAKOĞLU
Tasarım Projesi 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Yorulma test cihazı tasarımı
Pin-on-disk sürtünme-aşınma test düzeneğinin tasarımı
Abrazif aşınma için test düzeneği tasarımı
Lineer hareketli bir sürtünme-aşınma deney düzeneğinin tasarlanması
Silah gövdesinin tikso şekil verme yöntemiyle üretilmesi için kalıp ve proses tasarımı
Silah gövdesinin dövme yöntemiyle üretilmesi için kalıp ve proses tasarımı
Otomotiv parçalarının tikso şekil verme yöntemiyle üretilmesi için kalıp ve proses tasarımı
Otomotiv parçalarının dövme yöntemiyle üretilmesi için kalıp ve proses tasarımı
Otomotiv parçalarının döküm yöntemiyle üretilmesi için kalıp ve proses tasarımı
Elektrolitik kaplama ünitesi tasarımı
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1.
2.
3.
4.
5.
Kaynakla birleştirilmiş paslanmaz çeliğin kaynak bölgesinin incelenmesi
Kaynakla birleştirilmiş paslanmaz çeliğin mekanik özelliklerinin incelenmesi
Kaynakla birleştirilmiş paslanmaz çeliğe ısıl işlemin etkisinin incelenmesi
Çeliklerde ısıl işlem uygulanmasının darbe geçiş sıcaklığına etkisinin incelenmesi
Çeliklerde ısıl işlem uygulanmasının malzeme özelliklerine etkisinin incelenmesi
Doç. Dr. Leyla ÖZGENER
Tasarım Projesi 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Düzlemsel Güneş Toplayıcılarında Isı Transferinin Nümerik Analizi
Isıl değiştirgeçlerde korozyon etkisinin giderilmesi icin alternatif metot
Rüzgar türbin kanadının tasarımı ve mekanik analizi
Farkli tipte ve boyutta soguk hava depo tasarimlari ve maliyet hesabi
Farkli tipte ve boyutta isi pompasi tasarimlari ve maliyet hesabi
Farkli tipte mekanlarin dogalgaz projesi ve maliyet hesabi
Farkli tipte pompa tasarimlari ve maliyet hesabi
Farkli tipte turbin tasarimlari ve maliyet hesabi
Farkli tipte kompresör tasarimi ve maliyat hesabi
Farkli tipte isi degistirici tasarimi ve maliyet hesabi
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1.
2.
3.
4.
5.
Bir Kamyon kabinin titresim analizi
Bir mikro ruzgar türbinin titresim analizi
Konvansiyonel ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kıyaslanması
Dogal gaz iletim hatlarında sızdırmazlıgın tespiti icin tahribatsız muayene yöntemleri
Isıl sistemlerde kompozit malzemelerin termal ve maliyet mukayesesi
**********************************************************************************
Doç. Dr. N. Sinan KÖKSAL
Tasarım Projesi 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ergonomik kaynak masası tasarımı
Üç tekerlekli elektrikli Al bisiklet tasarımı
Çok amaçlı presin tasarımı
Hassas kesim cihazı tasarımı
Üç tekerlekli elektrikli kompozit bisiklet tasarımı
Farklı yakıtların motor performansını ölçen sistemin tasarımı
Tehlikeli madde taşıma kolu tasarımı
Kaynak robotu tasarımı
Yağmur suyu toplama sistemi tasarımı
Otomatik boru boyama makinesi tasarımı
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1.
2.
3.
4.
5.
Farklı yakıtların kullanımına bağlı motor performanslarının belirlenmesi
Karbon fiber malzemeden tasarlanan tekerlekli sandalye ANSYS analizi
Kaplama yapılan malzemelerde difüzyon mekanizmasının incelenmesi
Farklı serilerdeki Al alaşımlarda kaynak edilebilirliğinin araştırılması
Kompozit malzemelerin birleştirme yöntemlerinin incelenmesi
Doç. Dr. Bekir Sadık ÜNLÜ
Tasarım Projesi 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Yorulma Deney Cihazı Tasarımı (Eğmeli)
Çentik Darbe Cihazı Tasarımı (50 J e kadar)
Aşınma Deney Cihazı Tasarımı (Pim-Disk, Pim-Ring, Pim-Plate, Mil-Yatak)
Asansör Tasarımı (İnsan, Yük)
Vinç Tasarımı (Kule, Gezer, vs)
İletim Bandı Tasarımı
Redüktör Tasarımı (Düz, Helisel, Konik, Sonsuz Vida)
Şanzıman Tasarımı
Diferansiyel Tasarımı
Enjeksiyon Kalıbı Tasarımı (Alüminyum, Plastik, vs)
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1.
2.
3.
4.
5.
Kaymalı Yatak Aşınması
Çeliklerin Kaynağı
Demir Dışı Metallerin Kaynağı
Kompozit Malzemeler
Çeliklerin Borlanması
**********************************************************************************
Yrd. Doç. Dr. Halit DOĞAN
Tasarım Projesi 1
Bir binanın sıcak sulu ısıtma tesisatı tasarımı ve maliyet analizi
Kanallı iklimlendirme projelendirilmesi ve toplam tutarın tespiti
Solar enerji destekli ısıtma sistemi tasarımı ve maliyetin belirlenmesi
Olimpik yüzme havuzu tasarımı ve maliyet tespiti
Bir yapının doğal gaz tesisatı tasarımı ve maliyet analizi
Rüzgar, dalga ve solar enerji sitemlerinin proje bazlı karşılaştırılması ve maliyet kriterleri
Döşemeden ısıtma sistemi tasarımı ve maliyet tespiti
VRV ve HRV merkezi iklimlendirme sistemleri kullanılarak bir yapının projelendirilmesi ve
maliyetin çıkarılması
9. Konvektörlü ısıtma ve havalandırma tesisatı tasarımı ve maliyet tespiti
10. AVM' nin sıhhi tesisat ve yağmur suyu tesisatı projelendirmesi ve maliyetin belirlenmesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1.
2.
3.
4.
5.
Araç asansörü tasarımı ve maliyet tespiti
Bir yapının tüm tesisatının projelendirilmesi ve maliyetin çıkarılması
TM ile üretilmiş Al esaslı malzemelerin mekanik testleri
Debriyaj baskı balatarındaki aşınmanın deneysel olarak incelenmesi
TM ile üretilmiş Al esaslı malzemelerin kaynağı ve dayanımının incelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAMOLLA
Tasarım Projesi 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bir tasarım programıyla ergonomik merkezden kaçık şemsiye tasarımı
Bir tasarım programıyla otomatik vites kutusu tasarımı
Bir tasarım programıyla tesis içi bandlı konveyör tasarımı
Bir tasarım programıyla açık kömür havzası bandlı konveyör tasarımı
Bir tasarım programıyla otomobil jant tasarımı ve ansys’le gerilme analizi
Bir tasarım programıyla tır dorsesi acil durum kaldırma sistemi tasarımı
Bir tasarım programıyla diferansiyel sistemi tasarımı
Bir tasarım programıyla kamyon üzerine monteli beton pompası tasarımı
Bir tasarım programıyla mobil konveyor tasarımı
Yüksek kat yükseklikli mekânlar için açılır - kapanır tavan perdesi sistemi tasarımı
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1.
2.
3.
4.
5.
Kamera çekimi yapmak üzere quadkopter tasarımı ve prototip üretimi
Kamera çekimi yapmak üzere hegzakopter tasarımı ve prototip üretimi
Bir tasarım programıyla traktör yan çapa makinesi tasarımı
Bir tasarım programıyla 40 tonluk köprülü vinç sistemi tasarımı
Bir tasarım programıyla kamyon üzerine monteli teleskobik vinç tasarımı
**********************************************************************************
Yrd. Doç. Dr. S. Murat BAĞDATLI
Tasarım Projesi 1
1. Rassberry Pi Tabanlı Robot Tasarımı, İmalatı ve Maliyet Analizi
2. Farklı serbestlik dereceli sistemlerin Matlab-Simulink ile Analizi/ Tasarımı ve Prototip
İmalatı.
3. Endüstriyel Depo raf sistemlerinde Statik ve Global burkulma analizi ve Tasarımı
4. Önden yüklemeli Otomatik Çamaşır Makinesi Tamburunun Dinamik Analizi ve Tasarımı.
5. Üstten yüklemeli Otomatik Çamaşır Makinesi Tamburunun Dinamik Analizi ve Tasarımı.
6. Pnömatik kontrollü test düzeneği Tasarımı ve İmalatı
7. 5 eksenli Robot Kolu Analizi, Tasarımı ve Prototip Üretimi
8. Rüzgar Türbin Kanadı Analizi ve Tasarımı
9. 2 kademeli Reduktör Analizi ve Tasarımı
10. 3 Kademeli Reduktör Analizi ve Tasarımı
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1.
2.
3.
4.
5.
Ardunio ile Robot tasarımı ve İmalatı
Kam mekanizması ve kam izleyicisinin dinamik davranışlarının incelenmesi
Taşıt titreşimlerinin incelenmesi ve Analizi
Krank mili dengelenmesi ve Analizi
Farklı kiriş modelleri incelenmesi ve Analizi
Yrd. Doç. B Burak ÖZHAN
Tasarım Projesi 1
1. Eksenel hareketli hafif kirişlerin titreşim analizi için bir deney düzeneği tasarımı ve maliyet
analizi
2. Elektrikli yarış uçağı tasarımı
3. Titreşim analizi için bir bant sistemi tasarımı ve maliyet analizi
4. Makine kaynaklı titreşimlerin zemin yapı etkileşimi açısından incelenmesi, izolasyon
tasarımları ve maliyet analizi
5. Akışkan taşıyan boruların titreşim analizi için bir deney düzeneği tasarımı ve maliyet analizi
6. Biyomekanik Proje: Sert doku biyomekaniği (Femur ve Tibia Kemiklerinin ve implantlarının
tasarımı modellenmesi ve analizi)
7. Biyomekanik Proje: Plak gerektirmeyecek şekilde kemiğe tutunmayı sağlayan servital kafes
sistemi geliştirilmesi (Sektör ile ortak proje)
8. Biyomekanik Proje: Omurga implantları için sonlu elemanlar modellerinin tasarımı ve analizi
(Sektör ile ortak proje)
9. Biyomekanik Proje: Kemik erimesi olan hastalarda vida uygulaması için pedikür vida tasarımı
ve analizi (Sektör ile ortak proje)
10. El aletlerinin üretiminde kullanılan Broş kalıplarında oluşan kırılmaların incelenmesi ve
uygun broş kalıbı tasarımı yapılması (İZELTAŞ ile ortak proje)…
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1.
2.
3.
4.
5.
Kiriş teorilerinin incelenmesi ve titreşim modellerinin sayısal analizi
Akışkan-yapı etkileşiminin modellenmesi ve dinamik analizi
Plak ve kabuk titreşimlerinin modellenmesi ve analizi
Titreşimlerde modal analiz ve simülasyon
ANSYS/ABAQUS paket programı kullanılarak biyomekanik sistemlerin modellenmesi ve
analizi
**********************************************************************************
Yrd. Doç. Dr. Fatih KARAHAN
Tasarım Projesi 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Mems (mikro elektro mekanik sistem) tabanlı sensör tasarımı
İvmemetre tasarımı
Model uçak motoru tasarımı
Titreşim deney düzeneği tasarımı
Mayın tarama aracı tasarımı
Taşıma robotu tasarımı
Montaj robotu tasarımı
Çamaşır makinalarında sarsıntı problemine karşı tasarım önlemleri
Beyaz eşyalarda gürültü problemlerine karşı tasarım önlemleri
Klimalarda gürültü problemlerine karşı tasarım önlemleri
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1.
2.
3.
4.
5.
Jerk denkleminin matematiksel analizi
Kesirli türev içeren denklemlerin analitik ve nümerik analizi
Kiriş titreşimlerinin modellenmesi ve analizi
Araç süspansiyon sistemlerinin MATLAB Simulink programıyla modellenmesi ve analizi
Titreşim analizi ile makinalarda arıza analizi
Yrd. Doç. Dr. Fatih SELİMEFENDİGİL
Tasarım Projesi 1
Termo-Akustik Isı Motoru Tasarımı
Termo-Akustik Soğutma Makinesi Tasarımı
Elektrik Isıtıcılı Rijke Borusu Tasarımı
Kare Şeklindeki Bir Oyukta Salınımlı Akışta Kanatçığın Termal Performansa Etkisi
Isı Değiştiricisi Tasarımı
COMSOL programı ile termo-akustik etkilerin incelenmesi
Bir Güneş Kollektörünün CFD ile analizi
Parçalı ısıtma ve soğutmanın içi havayla dolu bir oyukta karışık taşınım üzerine etkisinin
incelenmesi
9. Bir Soğuk Hava Deposu Tasarımı ve Maliyet Analizi
10. Bir Isı Değiştiricisi tasarımı ve CFD ile simülasyonu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1.
2.
3.
4.
5.
Ferro-Akışkanda karışık taşınım ısı transferinin CFD ile simülasyonu
Termo-Akustik etkilerin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) ile Simülasyonu
Karışık taşınım ısı transferinin salınımlı bir akışta CFD ile incelenmesi
Isıtılmış blokların salınımlı bir kanal akışında soğutulmasının CFD ile incelenmesi
Termo-akustik soğutma makinesinin tasarımı ve DeltaEC ile simülasyonu
**********************************************************************************
Yrd. Doç. Dr. İhsan Timuçin DOLAPCİ
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1. Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü metodları için paket program üretilmesi
2. Isı denklemlerinin matematiksel analizi
3. Bir non-newtonyen akışkanın kartezyen koordinatlarda hareket denklemlerinin çıkarılması ve
basit analitik veya nümerik çözümleri
4. Bir non-newtonyen akışkanın silindirik koordinatlarda hareket denklemlerinin çıkarılması ve
basit analitik veya nümerik çözümleri
5. Kısmi türevin mühendislik problemlerine uygulamaları
**********************************************************************************
Yrd. Doç. Dr. Yiğit AKSOY
Tasarım Projesi 1
1. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak bir ev tipi sulama sisteminin tasarımı ve maliyet
analizi
2. Damla sulama sistemi tasarımı ve maliyet analizi.
3. Su jeti kullanan deniz arası tasarımı ve maliyet analizi.
4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının bir damla sulama sistemine uygulanması ve maliyet analizi.
5. Yeni bir dalga türbini tasarımı ve performans/maliyet analizi.
6. Elektronik bir bileşen için sıvı soğutma tasarımı ve maliyet analizi.
7. Bir bilgisayar kasası için pompasız sıvı soğutma düzeneği tasarımı ve maliyet analizi.
8. Mevcut bir akarsudan enerji üretimi için tasarım ve maliyet analizi.
9. Küçük ölçekli bir LPG’ li elektrik santralinin bilgisayar ortamında tasarımı ve maliyet analizi.
10. Ev tipi yeni bir rüzgar türbini tasarımı ve maliyet analizi
Makine Mühendisliği Uygulamaları
Basit geometrili Newtonian akış tipleri için Lattice-Boltzmann çözümleri.
Bazı analitik yöntemler için sembolik hesaplıyıcı yazılımı geliştirilmesi
Sonlu farklar metodunun basit geometrili Newtonian akış tipleri için uygulamaları.
Sonlu farklar metodu kullanılarak etkileşimli sistemler için (ısı transferi, akışkanlar mekaniği
ve mukavemet) yeni bir yazılım geliştirilmesi.
5. Kesirli türevin akışkanlar mekaniği problemlerine uygulanması
1.
2.
3.
4.
**********************************************************************************
Yrd. Doç. Dr. Ali YURDDAŞ
Tasarım Projesi 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vakum Tüplü Güneş Kollektörü Tasarımı, Isıl ve Maliyet Analizi
Düzlemsel Güneş Kollektörü Tasarımı, Isıl ve Maliyet Analizi
Evaporatör Tasarımı, Isıl ve Maliyet Analizi
Isı Değiştiricisi Tasarımı, Isıl ve Maliyet Analizi
Yeşil Bina Tasarımı ve Ekonomik Analizi
Hibrit (PV/T) Güneş Kollektörü Tasarımı ve Ekonomik Analizi
Ev Tipi Kombi Tasarımı ve Ekonomik Analizi
Tarımsal Ürünler için Güneş Enerjili Kurutucu Tasarımı ve Ekonomik Analizi
Bir Ameliyathanenin Havalandırma Sisteminin Tasarlanması ve Ekonomik Analizi
Duvar Tipi Split Klima Tasarımı ve Maliyet Analizi
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1. Sonlu Hacimler Programı FLUENT ve Uygulamaları
2. Ülkemiz’in Enerjide Dışa Bağımlılığını Azaltabilmek için Alternatif Enerji Kaynaklarının
Yeri ve Önemi
3. Nükleer Enerjinin Önemi ve Nükleer Güvenlik
4. Ülkemiz’in Enerji Politikası ve Yapılması Gerekenler
5. Kendi Otomobilimizi Üretemememizin Sebepleri ve Yapılması Gerekenler
Yrd. Doç. Dr. Saim KURAL
Tasarım Projesi 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
3 Boyutlu yazıcı tasarımı, maliyet analizi ve imalatı
200 tonluk hidrolik pres tasarımı, gerilme ve maliyet analizi
50 tonluk mekanik pres tasarımı, gerilme ve maliyet analizi
Hidrolik kaldırma platformu tasarımı, dinamik ve maliyet analizi
Tenis topu fırlatma makinesi tasarımı ve maliyet analizi
Kan basıncı simülasyon mekanizması tasarımı ve maliyet analizi
Otomatik delme ve markalama makinesi tasarımı ve maliyet analizi
Araç titreşim testi mekanizması tasarımı ve maliyet analizi
Titreşim eleği tasarımı ve maliyet analizi
Çizgi izleyen robot tasarımı, maliyet analizi ve imalatı
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1.
2.
3.
4.
5.
6 Eksenli bir robot kolu tasarımı ve kinematik analizi
Çamaşır makinesinin titreşim analizi ve dengelenmesi
Bir köprünün titreşiminin matematiksel olarak modellenmesi ve titreşim analizi
İki silindirli bir V motorun dinamik ve titreşim analizi
Mini Sumo Robot tasarımı ve imalatı
**********************************************************************************
Yrd. Doç. Dr. M. Bahattin AKGÜL
Tasarım Projesi 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sabit ısı akısına sahip bir yüzeye çarpan jetle soğutma tasarımı ve analizi
Oled ekranın termal tasarımı ve analizi
Pixel mertebesinde bir oledin termal tasarımı ve analizi
Elektronik bir cihazı soğutacak ısı borusu tasarımı ve nümerik analizi
20 W'lık LED aydınlatma modülü için soğutucu tasarımı ve nümerik analizi
40 W'lık LED aydınlatma modülü için soğutucu tasarımı ve nümerik analizi
80 W'lık LED aydınlatma modülü için soğutucu tasarımı ve nümerik analizi
Bir yay kalıbının soğutma tasarımı
Buzdolaplarında buz üretimi için termoelektrik soğutucu tasarımı ve nümerik analizi
Elektronik ekipmanların soğutulması için buhar odalı bir soğutucu tasarımı ve nümerik analizi
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1.
2.
3.
4.
5.
Piezoelektrik aktivasyonlu haptik geri bildirimli ekran tasarımı ve nümerik analizi
Hızlandırılmış akışlı evaporatör tasarımı ve nümerik analizi
Girdap üreteçli bir ısı değiştirici tasarımı ve nümerik analizi
Girdap üreteçli bir güneş enerjili hava ısıtıcı tasarımı ve analizi
30 W'lık LED aydınlatma modülü için soğutucu tasarımı ve nümerik analizi
Yrd. Doç. Dr. Gözde SARI
Tasarım Projesi 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Çamaşır makinesi kazanı tasarımı ve mekanik analizi
Kaynaklı bir bağlantının tasarımı ve analizi
Elastik sınır şartlarına sahip mikro kiriş tasarımı ve titreşim analizi
Otomobilin süspansiyon sisteminin tasarımı
Çamaşır makinesinin süspansiyon sisteminin tasarımı
Plaka şeklinde hoparlör tasarımı ve analizi
Kalça protezi tasarımı ve analizi
Diz protezi tasarımı ve analizi
Mikro diyafram tasarımı ve analizi
Beyaz eşya sektöründe kullanılan düşürme testinin nümerik olarak tasarımı
Makine Mühendisliği Uygulamaları
1.
2.
3.
4.
5.
Elektronik cihazlarda piezo elektriksel etki ile kontrol edilebilir titreşim oluşturma ve analizi
Piezo elektriksel etki ile tahrik edilen fan tasarımı ve analizi
Kaynaklı çamaşır makinesi tamburunun artık gerilmelerinin analiz edilmesi
Piezo elektriksel etki ile titreştirilen plakadan ses üretilmesi ve analizi
Çamaşır makinesi tamburunun mekanik analizi
Download

Makine Mühendisliği Bölümü 2014-2015 Güz Yarıyılı Proje Konuları