trtrtrtr
Şehremini Mah. Kızılelma Cad. No:6 KaL2 (Denizbank Üstü)
Fındıkzade, Fatih 34104 |STANBUL
Tel.: 021 2 588 42 48
Kozmetik ve Cndüstnigel Unün
Analiz Labonatuvanı
Faks:0212 530 10 60-65
+
/ \
fir-)
lrunx§
\-/ E
*;
ANALİZ BİLGİ FORMU
Tarih : 1310812014
Sayı : ABFK-003
Laboratuvarımızda, Kozmetik Ürünlerde Staphylococcus aureus Aranması çalışması için numune
kabulüne başlanmıştır. Analizler için gerekli numune miktarı, kabul şekli, analiz tekniği, çal§nave raporlama
günleri hakkındaki detaylar aşağıdadır.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Ve
sorumlusu
Soğuk zincir altında laboratuvara ulaştırıl
ii:]ığEı.l
lso
mal ıdır.
22718 (AKREDıTE TEST)
:ğıl§t Lütfen teklif isteyiniz.
Kozmetik Yönetmeliğine göre Hammadde ve bitmiş ürünün mikrobiyoloj
spesif ikasyonu ve kozmetik ürünün mikrobiyo|oj ik spesif ikasyona uygunl uğ u
ilişkin kontrol kriterleri yaptırmak zorundadır. Kozmetik ürünün kalitesi
tüketici açısından sağlıklı olması farklı parametreiere bağlıdır. 30 Mart
tarihinde yürürlüğe giren 5324 sayılı Kozmetik Kanunu gereğince hazırlanan
23 Mayıs 2OO5 tarihli resmi gazetede yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğ|' nin 12.
Maddesine göre kozmetik ürün için "Bitmiş Ürün Güvenlik Değerlendirmesi"
yapılmalıdır.
Güvenlik değerlendirmesi, bir kozmetik ürün için ürün bileşenlerinin toksikolojik karakteri, kimyasal yapısı
ve maruz kalma seviyeleri, ürünün kullanıma sunulduğu hedef kitlenin veya ürünün uygulanacağı bölgenin
belirgin ma(uz kalma özellikleri göz önünde bulundurularak, Kozmetik Yönetmeliğinin 12 maddesi
bitmiş üründe yapılan değerlendirme raporudur. Urün, Patojen olan Staphylococcus aureus
ise hiç içermemelidir. Bunların yanısıra üretim sırasında kullanılan suyun neden
kontaminasyonların önüne geçmek için suyun mikrobiyolojik kontrollerini yapmak
önemlidir, bunun için en güvenilir yol ise membran filtrasyon yöntemidir.
nedenlerle kozmetik ürün|erinin izlenmesi ve özellikle kullanıma sunulmadan önce mutlaka
ilmesi gereklidir. Bu kontrol de ancak laboratuvar analizleri ile sağlanabilmekte ve bu yönde
sayfa
1i
1
07.05.2014100
Po3_NK-Fo2
BiLiM Saölıkve Lab. Hiz.Tic. Ltd.
K.M.Paşa VD. 'l75 0054 686 -Tic. sic. No: 340'i48
Şehremini Mah. Kızılelma Cad. No:6 K:2-6 (Denizbank üstü) 34'l04 Fındıkzade, Fatih-lST.
Tel:(0212)5884248(pbx) Faks:(02l2)530 1060-65
-
287730
Download

Staphylococcus aureus