sayfa 1
Teknik Bilgi Sayfası
Ürün No. 8073
Funcosil N
Đnorganik esaslı, şeffaf özel geçirimsizlik
malzemesi
Kullanım Alanları
Kalker esaslı (kireç taşları), doğal
taş yüzeylerinde geçirimsizlik
sağlanmasında, aynı yüzeylerde
farklı uygulamalarda dekoratif
amaçlı olarak da kullanılabilir. Islak
görünümü sağlar.
Ürünün Özellikleri
Funcosil N, düşük moleküler
yapısından dolayı çok iyi nüfuz
etme özelliği ile doğal taş ve kalker
esaslı yüzeylerde sertleşme, su ve
UV ışınlarına dayanıklılık olmak
üzere yüzey üzerinde geçirimsizlik
sağlar. Doğal taş yüzeylerin donmaya, buzlanmaya ve tuzlara karşı
direncini arttırır. Funcosil N uygulanan yüzeylerde kirlenme büyük
oranda önlenir, yüzeyin emiciliğine
göre yüzey üzerinde canlılık verir.
Uygulama
Uygulanacak yüzeyler tozdan
arındırılmalı, kılcallar ve gözenekler açık veya temizlenmiş olmalıdır.
Temizlik sırasında cephe yüzeyi
bozulmamalıdır. Yüzeyde bulunan
derzler, çatlaklar Fugenmörtel ile
doldurulmalıdır. Funcosil N fırça
veya kuzu yünü rulo ile yüzeyin her
tarafına eşit gelecek şekilde katlar
halinde uygulanır.
Ürünün teknik verileri
Esası:
Yoğunluk:
Görünüm:
Kıvam:
Uygulanacak zemin
sıcaklığı:
*Kuruma süresi:
Đnorganik çözeltiler
1,38 gr/cm³ ± 5
Berrak sıvı
Fırça kıvamı
+5°C ile +30°C arası
12 saat
*Bu değerler +22°C ve %60 ba ğıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.
Öneriler
Ambalaj, Tüketim, Depolama
Funcosil N uygulaması +5°C üzerinde yapılmalıdır. Taze
uygulanmış yüzeyler en az 5 saat
yağmurdan korunmalıdır. Kuvvetli
rüzgar geçirimsizlik malzemesinin
derinlere nüfuz etmesini negatif
etkileyebilir. Cilde ve göze temas
ettirmeyiniz, temas halinde bol
suyla yıkayınız.
Ambalaj:
10 kg ve 30 kg’lık plastik bidon
Aletler, Temizlik
Fırça, kuzu yünü rulo. Aletler malzeme henüz tazeyken bol su ile
temizlenir.
Tüketim:
Uygulacak yüzeyin emiciliğine ve
gözenekliliğine göre 0,2-0,5 kg/m².
Gerçek tüketimi hesaplamak için
önceden yeterli alanda (1 - 2 m²)
deneme yapılmalıdır. Ayrıca malzemenin etkisi ve görünümü de
izlenmelidir.
Depolama:
Kapalı orijinal ambalajında,
güzeşten uzak ortamda 12 aydır.
Kullanımdan önce iyice
çalkalanmalıdır.
Teknik Bilgi Sayfası
Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel.: 05432/83-0 Fax: 05432/3985
www.remmers.de
Sayfa 2
Đşbu teknik bilgi sayfası, kendi üretim
alanımızda yapılan uygulama ve en
son teknolojik gelişmelere dayanarak
hazırlanmıştır. Ürünümüzün doğru
olarak uygulanması sorumluluğu
kullanıcıya aittir. Her durumda genel
satış şartlarımız geçerlidir. Bu teknik
bilgi sayfası daha önce yayınlanan
bilgi sayfalarını geçersiz kılar.
Remmers Yapı Malzemeleri San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
Tel: +90 (0) 216 463 30 36
Fax: +90(0) 216 463 30 37
www.remmers.com.tr
Teknik Bilgi Sayfası
Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel.: 05432/83-0 Fax: 05432/3985
www.remmers.de
Download

Funcosil N teknik bilgi