FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
İÇİNDEKİLER
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
Sayfa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
39
41
42
54
55
67
-YAPI 3D GÖRÜNÜŞÜ
-1. KAT KALIP APLIKASYON PLANI
-STA4-CAD
-PERDE ve KOLONLARDA
EKSANTRISITE
-DÖŞEME YÜK ANALİZİ
-KİRİŞ YÜK ANALİZİ
-GENEL BETONARME CIZIM OPSIYONLARI
-KOLON-PERDE BETONARME OPSIYONLARI
-STA4-CAD PROGRAMI
-ZEMİN GERİLMESİ YÜK KOMBİNASYONU
-DEPREM RAPORU
-DEPREM PERDELERİ TABAN KESME KONTROLU
-DEPREMDE YAPI DÜZENSİZLİKLERİNİN KONTROLU
-DEPREM YAPI DEVRILME KONTROLU
-DÖŞEME ŞERİT BİLGİLERİ
-POLİGON KOLON KESİT BİLGİLERİ
-D101
-D106
-K101
-K103
-S101
KOLONU
-S104
KOLONU
-S107
KOLONU
-S110
KOLONU
-P105 PANELI
-P108 PANELI
-P111 PANELI
-P114 PANELI
-P117 PANELI
-KOLONLARIN KESME DAYANIM KONTROLU
-PERDELERİN KESME GÜVENLİK KONTROLU
-KİRİŞLERİN KESME TASARIM KONTROLU (tm)
-TEMELLERE GELEN KOLON YÜKLERİ
-TEMEL 3D GÖRÜNÜŞÜ
-STA4-CAD Ver.13.1 RADYE PROGRAMI
-ANALİZ SONUÇLARI
-TEMEL DONATI SONUÇLARI
-ZEMİN GERİLMESİ KONTROLU t/m²
-RADYE TEMEL KOLON ZIMBALAMA HESABI
02-22-2014
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
YAPI 3D GÖRÜNÜŞÜ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
SAYFA: 1
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
SAYFA: 2
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
1. KAT KALIP APLIKASYON PLANI
S103
S112
S109
P117
P106
K102
D103
S102
P116
S108
K104
P109
D105
S111
K103
©
®
P105
K101
D102
P108
D104
S107
S105
P115
P114
P113
S101
S110
D101
P112
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
P107
D108
S104
P111
S106
D107
D106
P110
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
22-02-2014
SAYFA: 3
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
STA4-CAD
STructural Analysis FOR Computer Aided Design
VERSION 13.1
Copyright (C) 2010
STA MÜH. MÜŞ. LTD. ŞTİ.
STA4 programı, çok katlı betonarme yapıların 3 boyutlu analizini ve entegre olarak
çizimlerini yapan entegre paket programdır. Yapının tümü için global stifnes matrisi bir defada
kurulur ve bloklama tekniği ile deplasmanlar bulunur. Kat düzlemindeki plakların yatay düzlemde
sonsuz rijitliğini dikkate alarak, kat düzlemindeki δx, δy, éz deplasmanları için her katta
3 bilinmeyen, eleman uçlarında éx, éy, δz deplasmanları için her noktada 3 bilinmeyen kullanarak
bir noktada 6 serbestlikli betonarme yapılara özgün stiffnes matrisi ile çözülmektedir. Kiriş ve
kolon elemanlarında kayma deformasyonları ile burulma etkileri dikkate alınmaktadır.
Denklem takımını; çözümünün hızlı olabilmesi için uç nokta numaraları, program tarafından nokta
optimizasyonu ile minimum hafızada çözecek şekilde düzenlenir. Yapı+temel birlikte çözülebilmekte
olup, temel stiffnes matrisleri winkler hipotezi ile kurulmaktadır.
Global stiffnes matrisinde dikkate alınan hususlar:
-Kirişlerin kolon ve perdelere içindeki kısımları, sonsuz rijit alınarak yük ve rijitlik
matrislerinin düzenlenmesi.
-Geniş perdelere zayıf yönde saplanan kirişlerin, fiktif kolon kontrollu elastik
ankastre olarak çözümü.
-Geniş perdelere rijitliği yönünde saplanan kirişlerde, kayma deformasyonların dikkate alınması.
-Altındaki kolon ile statik eksenlerinde kaçıklık olan kolonlarda, eksenel yük
eksantirikliğinin stiffnes matrisinde dikkate alınması.
-Dinamik analizde; CQC(Complete Quadratic Combination) metodu ile %5 sönüm yüzdesine
göre kuvvetlerin bulunması.
STATİK ANALİZ
1. G+G+G+G+G
2. Q+Q+Q+Q+Q
3. Q+o+Q+o+Q
4. o+Q+o+Q+o
5. Q+Q+o+Q+Q
6. o+Q+Q+o+Q
7. Q+o+Q+Q+o
8. Sz
9. Ex + %5 x
10. Ex - %5 x
11. Ey + %5 x
12. Ey - %5 x
13. Wx
14. Wy
15. T
YÜK KOMBİNASYON NOTASYONLARI:
: Genel ölü yük
: 1. Genel hareketli yük
: 2. Hareketli yük
: 3. Hareketli yük
: 4. Hareketli yük
: 5. Hareketli yük
: 6. Hareketli yük
: Yatay zemin itkisi
ey
: X yönü deprem + %5 eksantrisite
ey
: X yönü deprem - %5 eksantrisite
ex
: Y yönü deprem + %5 eksantrisite
ex
: Y yönü deprem - %5 eksantrisite
: X yönü rüzgar
: Y yönü rüzgar
: Isı yükü
Programda kullanılan standartlar :
1 - Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1975,1997,2007)
2 - TS-498 hareketli ve rüzgar yükü standardı.
3 - TS-500 betonarme yapıların hesap standardı.
4 - ACI-318, UBC-97 code
5 - EUROCODE-2,8 code
6 - SNIP-2.03.01 code
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
PERDE ve KOLONLARDA
22-02-2014
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
EKSANTRISITE
STA4-CAD Perde ve kolonlarda eksenel yük kaçıklıklarını opsiyonel olarak dikkate alır.
Geometrik akslar, elemanların bilgi tanımi içindir. Statik hesaplarda, elemanların
ağırlık merkezlerini dikkate alarak gerçek eksenlerle çalışır.
Perdelere zayıf yönünde saplanan kirişlerin, düşey plak gibi davranan perdedeki lokal
eğilme deformasyonunu sonlu elemanlara eşdeğer yöntemle elastik ankastrelik değerlerine
göre opsiyonel çözüm yapabilir.
KAYMA DEFORMASYONU ve RIJITLIK BOLGELERI
STA4-CAD Perde ve kolonlarda kayma deformasyonlarını rijitlik matrislerinde dikkate
alır. Aynı şekilde rijit perdelere bağlı kirişlerin kayma deformasyonlarınıda
perdelerin genişlikleri oranında dikkate alarak rijitlik matrislerini oluşturur.
Kirişlerin kolon kısmındaki bölgeleri, gerekse kolonların kiriş kısmındaki bölgeleri
sonsuz rijit kabul edilerek moment alan teorisi ile sayısal integrasyon yapılarak gerçek
rijit matrisi kurularak çözüm yapılır.
Ayni şekilde kirişlerin yük matrisinde kolon kısmındaki bölgede sonsuz rijit davranışı
dikkate alarak, ankastrelik tesirlerini bulur.
DEGISKEN RIJIT BOLGE
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
SAYFA: 4
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
DÖŞEME YÜK ANALİZİ
DÖŞEME YÜK ANALİZİ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
ÇATI KAT :
¡MARLEY
KAP. OD
¡
¡Kaplama
(MARLEY
)
0.050 t/m³ × 0.003 m
: 0.000 ¡
D=20 cm
Toprak Dolgulu Bölümler
¡Kaplama harcı
2.200 t/m³ × 0.020 m
: 0.044 ¡
¡Tesviye
betonu
2.000
t/m³
0.030t/m²
m
: 0.060 ¡
Plak Zati.....................2.500
t/m³
× 0.200
m ×: 0.500
Toprak Dolgu..................1.900 t/m³
× 0.400
m ×: 0.760
¡Sıva
2.200
t/m³
0.020t/m²
m
: 0.044 ¡
Eğim Bet......................2.200 t/m³ × 0.100 m
: 0.220 ”
¡TOPLAM................................................:
0.148 ¡
İzalasyon.............................................: 0.025 ”
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
Kar Yükü..............................................: 0.075 ”
¡FAYANS KAP. OD
¡
---------------¡Kaplama (FAYANS
)
2.200 t/m³ G=
× 1.580
0.010t/m²
m
: 0.022 ¡
¡Kaplama harcı
2.200 t/m³ Q=
× 0.350
0.020t/m²
m
: 0.044 ¡
¡Tesviye betonu
2.000 t/m³ × 0.030 m
: 0.060 ¡
¡Sıva
2.200 t/m³ × 0.020 m
: 0.044 ¡
¡TOPLAM................................................: 0.170 ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡KARO KAP. ODA
¡
¡Kaplama (KARO MOZAIK )
2.200 t/m³ × 0.020 m
: 0.044 ¡
¡Kaplama harcı
2.200 t/m³ × 0.020 m
: 0.044 ¡
¡Tesviye betonu
2.000 t/m³ × 0.040 m
: 0.080 ¡
¡Sıva
2.200 t/m³ × 0.020 m
: 0.044 ¡
¡TOPLAM................................................: 0.212 ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡DUSUK DOSEME
¡
¡Kaplama (FAYANS
)
2.200 t/m³ × 0.010 m
: 0.022 ¡
¡Kaplama harcı
2.200 t/m³ × 0.030 m
: 0.066 ¡
¡Tesviye betonu
2.000 t/m³ × 0.050 m
: 0.100 ¡
¡Sıva
2.200 t/m³ × 0.020 m
: 0.044 ¡
¡Dolgu
1.500 t/m³ × 0.200 m
: 0.300 ¡
¡TOPLAM................................................: 0.532 ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡CATI DOSEMESI
¡
¡Kaplama (IZOLASYON
)
0.100 t/m³ × 0.050 m
: 0.005 ¡
¡Tesviye betonu
2.000 t/m³ × 0.050 m
: 0.100 ¡
¡Sıva
2.200 t/m³ × 0.020 m
: 0.044 ¡
¡TOPLAM................................................: 0.149 ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡MERDIVEN
¡
¡Kaplama (MERMER
)
2.200 t/m³ × 0.020 m
: 0.044 ¡
¡Kaplama harcı
2.200 t/m³ × 0.020 m
: 0.044 ¡
¡Sıva
2.200 t/m³ × 0.020 m
: 0.044 ¡
¡Dolgu
2.200 t/m³ × 0.100 m
: 0.220 ¡
¡TOPLAM................................................: 0.352 ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡SAHANLIK
¡
¡Kaplama (MERMER
)
2.200 t/m³ × 0.020 m
: 0.044 ¡
¡Kaplama harcı
2.200 t/m³ × 0.020 m
: 0.044 ¡
¡Tesviye betonu
2.000 t/m³ × 0.030 m
: 0.060 ¡
¡Sıva
2.200 t/m³ × 0.020 m
: 0.044 ¡
¡TOPLAM................................................: 0.192 ¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
(Döşeme zatileri, döşeme yük hesabında ilave edilecek)
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
SAYFA: 5
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
KİRİŞ YÜK ANALİZİ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡19cm Tugla
¡
¡Duvar yükü (19 cm
)
0.320 t/m² × 2.500 m: 0.800
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡13cm Tugla
¡
¡Duvar yükü (13 cm
)
0.250 t/m² × 2.500 m: 0.625
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡9cm Tugla
¡
¡Duvar yükü (9 cm
)
0.200 t/m² × 2.500 m: 0.500
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡19cm Tug. pen
¡
¡Duvar yükü (19 cm
)
0.320 t/m² × 1.000 m: 0.320
¡
¡Pencere
0.050 t/m² × 1.500 m: 0.075
¡
¡TOPLAM..............................................: 0.395
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡13cm Tug. pen
¡
¡Duvar yükü (13 cm
)
0.250 t/m² × 1.000 m: 0.250
¡
¡Pencere
0.050 t/m² × 1.500 m: 0.075
¡
¡TOPLAM..............................................: 0.325
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡9cm Tug. pen.
¡
¡Duvar yükü (9 cm
)
0.200 t/m² × 1.000 m: 0.200
¡
¡Pencere
0.050 t/m² × 1.500 m: 0.075
¡
¡TOPLAM..............................................: 0.275
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡Cam Bolme
¡
¡Duvar yükü (2 cm
)
0.050 t/m² × 2.700 m: 0.135
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡25cm Tugla
¡
¡Duvar yükü (25 cm
)
0.380 t/m² × 2.500 m: 0.950
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡20cm GazBeton
¡
¡Duvar yükü (20 cm
)
0.190 t/m² × 2.500 m: 0.475
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡15cm GazBeton
¡
¡Duvar yükü (15 cm
)
0.160 t/m² × 2.500 m: 0.400
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡10cm GazBeton
¡
¡Duvar yükü (10 cm
)
0.130 t/m² × 2.500 m: 0.325
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡20cm GazB.pen.
¡
¡Duvar yükü (20 cm
)
0.190 t/m² × 1.000 m: 0.190
¡
¡Pencere
0.050 t/m² × 1.500 m: 0.075
¡
¡TOPLAM..............................................: 0.265
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡15cm GazB.pen.
¡
¡Duvar yükü (15 cm
)
0.160 t/m² × 1.000 m: 0.160
¡
¡Pencere
0.050 t/m² × 1.500 m: 0.075
¡
¡TOPLAM..............................................: 0.235
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡10cm GazB.pen.
¡
¡Duvar yükü (10 cm
)
0.130 t/m² × 1.000 m: 0.130
¡
¡Pencere
0.050 t/m² × 1.500 m: 0.075
¡
¡TOPLAM..............................................: 0.205
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡Panel duvar
¡
¡Duvar yükü (5 cm
)
0.050 t/m² × 2.700 m: 0.135
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡25cm GazBeton
¡
¡Duvar yükü (25 cm
)
0.216 t/m² × 2.500 m: 0.540
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡10cm ZenonPan.
¡
¡Duvar yükü (10 cm
)
0.130 t/m² × 2.500 m: 0.325
¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
(Kiriş zati, Kiriş yük hesabında ilave edilecek)
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
SAYFA: 6
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
GENEL BETONARME CIZIM OPSIYONLARI
Maximum demir boyu...............................cm.=
Minimum demir bindirme boyu oranı...................=
min. Lp.............................................=
Lpa.................................................=
min. Lpu.........................................cm.=
min. Lpu ...........................................=
min. Lk ............................................=
Pilye kayma donatısı katılım oranı..................=
Genel kanca boyu ...................................=
Kiriş donatısının, kolon içindeki aderans boyu......=
Kirişlerde sık etriye opsiyonu......................=
Kirişlerde Pilye opsiyonu...........................=
Minimum pilye açıklık oranı.........................=
Tek donatılarda, pilye ve düz donatı tercihi........=
1200
ø x 50
Lnet1 /2
Lnet1 /5
30
d /2
Lnet2 /4
0
ø x 10
ø x 50
zorunlu
pilyesiz
Lnet/2
düz
KIRIS BETONARME OPSIYONLARI
Paspayi..........................................cm.=
Min. boyuna kesit pursantaji .......................=
Min. çekme bölgesi TS500-2000 'e göre .............=
As min= 0.8 x fctd / fyd
alınacaktır.
Minimum düz ve pilye donatı çapı .................ø.=
Minimum montaj donatı çapı .......................ø.=
Minimum gövde donatı çapı ........................ø.=
Minimum etriye donatı çapı .......................ø.=
Pilye açısı.......................................°.=
Minimum gövde demirsiz kiriş yüksekliği..........cm.=
Minimum düz ve montaj demir aralığı .............cm.=
Kayma donatısı beton katılım oranı..................=
Süreklilik icin max. kolon genişliği.............cm.=
Minimum montaj donatı oranı .............(% maxAs).=
Maximum etriye aralığı..S........................cm.=
Minimum etriye aralığı..S........................cm.=
Maximum etriye aralığı. Sk.(1)...................cm.=
Maximum etriye aralığı. Sk.(2)......................=
Maximum etriye aralığı. Sk.(3)......................=
Maksimum tek etriye genişliği ...................cm.=
min.(alt As/üst As) ................................=
min.üst As=Fctd/Fyd ................................=
min Lb =............................................=
Alt ilaveye, düz donatıları L/4 uzatarak katılması..=
Üst ilaveye, montaj donatı. L/4 uzatarak katılması..=
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
SAYFA: 7
4
.008
0.0026
12
12
12
8
45
59
20
.8
200
.25
20
10
15
d/4
ø x 8
40
.5
Hayır
ø x 50
Hayır
Hayır
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
KOLON-PERDE BETONARME OPSIYONLARI
D >= 7 × B (Perde)
D < 7 × B
(Kolon)
govde
KOLON ve PERDELERIN betonarme opsiyonlari
:
Paspayı..........................................cm.= 4
Min.kolon çekme bölgesi.............................= .001
Min.kolon toplam kesit .............................= .01
Kolon eksenel yük eksantirisite etkisinin alınması..= evet
Minimum etriye aralığı...........................cm.= 10
Maximum etriye aralığı.(1).......................cm.= 20
Maximum etriye aralığı (2)......................min.= ø x 12
Minimum çiroz aralığı...........................min.= ø x 25
Minimum donatı çapı .......................ø........= 14
Minimum etriye çapı .......................ø........= 8
Perde/Kolon oranı (D/B)............................= 7
Perde uzun etriyelerinde gönye......................= Gönyeli
Nervürlü etriye kanca acısı.............. (90ø,135ø)= 135
min.Hcr yuksekliği ................................< D x 2
max.Hcr yuksekliği ................................>= D x 1
max.Hcr yuksekliği ................................>= Hw/6
Min.başlık bölgesi.(Hcr)............................= .002
Min.başlık bölgesi..................................= .001
Min.gövde bölgesi...................................= .0025
Min.başlık bölgesi................................Lu= 20 cm
Min.başlık bölgesi.(Hcr)..........................Lu=B x 2
Min.başlık bölgesi.(Hcr)..........................Lu=D x .2
Min.başlık bölgesi................................Lu=B x 1
Min.başlık bölgesi................................Lu=D x .1
Başlık bölgesi min. donatı çapı .................ø..= 14
Gövde bölgesi min. donatı çapı .................ø..= 12
Perdelerde tasarım eğilme momenti...................= Evet
TEMEL BETONARME OPSIYONLARI
Paspayı...........................................cm.=
Min. çekme bölgesi TS500-2000 (As min=0,8.fctd/fyd).=
Min. toplam kesit ...................................=
Minimum basınç bölgesi donatı oranı .................=
Pilye açısı..........................................=
Minimum etriye aralığı............................cm.=
Maximum etriye aralığı............................cm.=
Maximum etriye genislığı..........................cm.=
Minimum düz ve montaj demir aralığı ..............cm.=
Temelde, Kolon donatı filiz boyu..................cm.=
Müt. temel min. etriye çapı.......................ø..=
Müt. temel min. düz ve pilye çapı.................ø..=
Müt. temel min. montaj çapı.......................ø..=
Müt. temel min. gövde çapı........................ø..=
Temel min. ampatman çapı..........................ø..=
Ampatman kenar yüksekliği.(Ha)....................cm.=
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
SAYFA: 8
5
0.0026
.005
.333
60
10
20
60
20
50
8
12
12
12
12
20
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
STA4-CAD
PROGRAMI
ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN STATİK ve BETONARME ANALİZ PROGRAMI
Ver.13.1
Rev.(11.1.2014)
PROJE İSMİ...................................:SIGINAK YAPISI
KAT ADEDI....................................: 1
Bir kattaki KOLON SAYISI.....................: 12
X yönü aks sayısı............................: 6
Y yönü aks sayısı............................: 9
DEPREM KATSAYISI........................(Ao).:0.3
YAPI TİPİ KATSAYISI..............(R)..:6.0
YAPI ÖNEM KATSAYISI..............(I)..:1.0
SPEKTRUM KAREKTERİSTİK PERYODU.(Ta/Tb):0.2/0.9
HAREKETLİ YÜK KATSAYISI..........(n)..:0.3
SIFIR RÖLATİF HAREKET YÜKSEKLİĞİ (m)..:0.00
HAREKETLİ YÜK AZALTMA KATSAYISI........(Cz)..:0.0
ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ............. (t/m²)..:6.0
ZEMİN YATAK KATSAYISI............... (t/m³)..:1000.0
BETON YOĞUNLUĞU......................(t/m³)..:2.5
GENLEŞME ISI FARKI.....................(°C)..:0.0
STATİK ANALİZ YÖNTEMİ .......................:LINEER ANALİZ
DEPREM STANDARDI ............................:TDY2007 CODE
BETONARME HESAP YÖNTEMİ .....................:TAŞIMA GÜCÜ YÖNTEMİ TS500-2000
BETONARME KESİT DONATI HESAP YÖNTEMİ ........:BRÜT KESİTE GÖRE
DEPREM HESABI YÖNTEMİ .......................:MOD SÜPERPOZİSYONU İLE DİNAMİK ANALİZ
TEMEL ANALİZ OPSİYONU........................:TEMELLER DİKKATE ALINMADAN, YAPI ANALİZİ
Zemin gerilmesi hareketli yük azaltma degeri.:1.00
Zemin gerilmesi deprem artırım oranı.........:0.50
Zemin gerilmesi rüzgar artırım oranı.........:0.25
Kolonun oturduğu kiriş tesir çarpanı.........:1.50
Kiriş & Kolon rijitlik bölgesi opsiyonu......: Yarı Sonsuz Rijit davranış
Kiriş uçlarında elastik ankastrelik opsiyonu : Elastik ankastre
Çatlamış kesit opsiyonu......................:Igb=.4, Igc=.6
BETON ve ÇELİK MALZEME BİLGİLERİ
(kg/cm²)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Yapı Elemanı ¡ Malzeme ¡
Elastisite Modülü
¡ Beton dayanım
¡Çelik akma
gerilmesi¡
¡
¡
¡
E
G
¡
gerilmesi
¡
(Genel)
(Etriye) ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡Plak/Nervür
¡
C25 ¡
302500 ¡
121000 ¡
250
¡
4200
¡
4200
¡
¡HNP
¡
C25 ¡
302500 ¡
121000 ¡
250
¡
4200
¡
4200
¡
¡Temel
¡
C25 ¡
302500 ¡
121000 ¡
250
¡
4200
¡
4200
¡
¡Kiriş\Kolon E1 ¡
C25 ¡
302500 ¡
121000 ¡
250
¡
4200
¡
4200
¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
HNP : Hazır Nervürlü Plak
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡TAŞIMA GÜCÜ MALZEME KATSAYILARI
¡
BETON
¡
ÇELİK
¡
¡
¡
1.50
¡
1.15
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡TAŞIMA GÜCÜ YÜK KATSAYILARI
¡
SABİT YÜK
¡ HAREKETLİ YÜK ¡
¡
¡
1.40
¡
1.60
¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
BETONARME HESAP YÜK KOMBİNASYONU
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Ölü yük ¡Hareketli¡ Zemin ¡ Deprem ¡ Rüzgar ¡
Isı
¡
¡
Cg
¡ yük Cq ¡
Cs
¡ ± Ce
¡ ± Cw
¡
Ct
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1.40 ¡
1.60 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
¡
1.40 ¡
1.60 ¡
1.60 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
¡
1.00 ¡
1.20 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
1.20 ¡
¡
1.00 ¡
1.00 ¡
0.00 ¡
1.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
¡
1.00 ¡
1.00 ¡
1.00 ¡
1.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
¡
0.90 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
1.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
¡
1.00 ¡
1.30 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
1.30 ¡
0.00 ¡
¡
1.00 ¡
1.30 ¡
1.00 ¡
0.00 ¡
1.30 ¡
0.00 ¡
¡
0.90 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
1.30 ¡
0.00 ¡
¡
0.90 ¡
0.00 ¡
0.90 ¡
0.00 ¡
1.30 ¡
0.00 ¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
CODE:TS500T.COD
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
SAYFA: 9
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
SAYFA: 10
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ZEMİN GERİLMESİ YÜK KOMBİNASYONU
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Ölü yük ¡Hareketli¡ Zemin ¡ Deprem ¡ Rüzgar ¡
Isı
¡
¡
Cg
¡ yük Cq ¡
Cs
¡ ± Ce
¡ ± Cw
¡
Ct
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1.00 ¡
1.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
¡
1.00 ¡
1.00 ¡
1.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
1.00 ¡
¡
0.67 ¡
0.67 ¡
0.67 ¡
0.67 ¡
0.00 ¡
0.67 ¡
¡
0.80 ¡
0.80 ¡
0.80 ¡
0.00 ¡
0.80 ¡
0.80 ¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
YAPI AKS BİLGİLERİ
X yönü aks bilgileri
ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ no ¡ isim ¡
Ax
¡
Bx
¡
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 1 ¡ 1
¡
0.00 ¡
0.00 ¡
¡ 2 ¡ 3
¡
0.00 ¡
8.75 ¡
¡ 3 ¡ 4
¡
0.00 ¡ 15.75 ¡
¡ 4 ¡ 2
¡
0.00 ¡
1.75 ¡
¡ 5 ¡
¡
0.00 ¡ -0.33 ¡
¡ 6 ¡
¡
0.00 ¡ 16.28 ¡
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
1. KAT KOLONLARI AKS BİLGİLERİ
Y yönü aks bilgileri
ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ no ¡ isim ¡
Ay
¡
By
¡
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1 ¡ C
¡
0.00 ¡ -13.50 ¡
¡
2 ¡ A
¡
0.00 ¡
0.00 ¡
¡
3 ¡ B
¡
0.00 ¡ -6.50 ¡
¡
4 ¡
¡
0.00 ¡ -10.90 ¡
¡
5 ¡
¡
0.00 ¡
0.53 ¡
¡
6 ¡
¡
0.00 ¡ -14.03 ¡
¡
7 ¡
¡
0.00 ¡ -2.83 ¡
¡
8 ¡
¡
0.00 ¡ -4.33 ¡
¡
9 ¡
¡
0.00 ¡ -6.73 ¡
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡Kolon no¡X aksı¡Y aksı¡ dx ¡ dy ¡alt yük.¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
101 ¡ 100 ¡ 200 ¡
0.0¡
0.0¡
0.00 ¡
¡
103 ¡ 100 ¡ 200 ¡
0.0¡
0.0¡
0.00 ¡
¡
105 ¡ 100 ¡ 200 ¡
0.0¡ -12.5¡
0.00 ¡
¡
107 ¡ 100 ¡ 200 ¡ -12.5¡
0.0¡
0.00 ¡
¡
109 ¡ 100 ¡ 200 ¡ 12.5¡
0.0¡
0.00 ¡
¡
111 ¡ 100 ¡ 200 ¡
0.0¡ 12.5¡
0.00 ¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
KAT DIYAFRAMLARI
Kat:
1
1ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡
¡
Á
Á
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡Kolon no¡X aksı¡Y aksı¡ dx ¡ dy ¡alt yük.¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
102 ¡ 100 ¡ 200 ¡
0.0¡ -12.5¡
0.00 ¡
¡
104 ¡ 100 ¡ 200 ¡
0.0¡ -12.5¡
0.00 ¡
¡
106 ¡ 100 ¡ 200 ¡
0.0¡
0.0¡
0.00 ¡
¡
108 ¡ 100 ¡ 200 ¡
0.0¡
0.0¡
0.00 ¡
¡
110 ¡ 100 ¡ 200 ¡
0.0¡
0.0¡
0.00 ¡
¡
112 ¡ 100 ¡ 200 ¡
0.0¡
0.0¡
0.00 ¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
SAYFA: 11
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
DEPREM RAPORU
DEPREM STANDARDI
DEPREM ANALIZI
DEPREM BÖLGE KATSAYISI
YAPI DAVRANIŞ KATSAYISI
YAPI ÖNEM KATSAYISI
Dinamik Analiz min. deprem yükü oranı
Deprem yükü eksantirisitesi
DİYAFRAM SAYISI
Diyafram tanımı : KAT(diyafram no)
ß
:
:
:
:
:
:
:
:
TDY2007 CODE
MOD SUPERPOZISYONU YONTEMIYLE LINEER ANALIZ
0.30
6.00
1.00
0.9
0.050
1
DİNAMİK ANALİZ BİLGİLERİ
TASARIM SPECTURUM BİLGİSİ (TDY2007 SPECTRUM)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
Sa
¡
T
¡
Sa (m/s²)
¡
¡
(s)
¡
Ao.I.S(t)
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
0.00
¡
3.000
¡
¡
0.20
¡
7.500
¡
¡
0.90
¡
7.500
¡
¡
1.00
¡
6.894
¡
¡
1.10
¡
6.387
¡
¡
1.20
¡
5.958
¡
¡
1.30
¡
5.589
¡
¡
1.40
¡
5.268
¡
¡
1.50
¡
4.983
¡
¡
1.60
¡
4.734
¡
¡
1.70
¡
4.509
¡
¡
1.80
¡
4.308
¡
¡
1.90
¡
4.125
¡
T=0.03 sn
¡
2.00
¡
3.960
¡
T
¡
2.10
¡
3.807
¡
¡
2.20
¡
3.669
¡
¡
2.30
¡
3.540
¡
Ta> T
Sa=1+1.5 T/Ta
¡
2.40
¡
3.423
¡
¡
2.50
¡
3.312
¡
Ta< T < Tb
Sa=2.5
¡
2.60
¡
3.210
¡
0.8
¡
2.70
¡
3.114
¡
T > Tb
Sa=2.5 (Tb / T)
¡
2.80
¡
3.024
¡
¡
2.90
¡
2.940
¡
¡
3.00
¡
2.862
¡
¡
3.10
¡
2.787
¡
¡
3.20
¡
2.718
¡
¡
3.30
¡
2.652
¡
¡
3.40
¡
2.589
¡
¡
3.50
¡
2.529
¡
¡
3.60
¡
2.475
¡
¡
5.00
¡
1.902
¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Ra(T)x= 6.000
Ra(T)y= 6.000 (Güçlendirme nedeniyle, Ra=1'e eşdeğer olarak hesaplanmıştır.)
MODAL ANALIZ - YAPI PERYOD ve VEKTORLERI
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Mod ¡
1.mod ¡
2.mod ¡
3.mod ¡
¡ w
¡ 222.90 ¡ 231.48 ¡ 387.48 ¡
¡ T
¡ 0.0282 ¡ 0.0271 ¡ 0.0162 ¡
¡ yön ¡
x
¡
y
¡
b
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 1/1x¡ 0.14304¡ -0.00081¡ -0.00062¡
¡ 1/1y¡ 0.00072¡ 0.14169¡ -0.01957¡
¡ 1/1b¡ 0.00012¡ 0.00330¡ 0.02391¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡Mxr% ¡ 99.995 ¡
0.003 ¡
0.002 ¡∑=100.0
¡Myr% ¡
0.003 ¡ 98.126 ¡
1.872 ¡∑=100.0
¡Mbr% ¡
0.003 ¡
1.871 ¡ 98.126 ¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Mr =∑(mi·Φxir²+mi·Φyir²+méi·Φéir²)
Mxr=∑[(∑m·Φ)²/Mr]= %100.00 > %90.00
Dinamik kütle oranı yeterli. ò
Myr=∑[(∑m·Φ)²/Mr]= %100.00 > %90.00
Dinamik kütle oranı yeterli. ò
EŞDEĞER DEPREM HESABI 1. DOĞAL TİTREŞİM PERYODUNUN KONTROLU
N= 1.00 < 13
YAPI BURULMA KÜTLE ATALET MOMENTİ Jmass=(Ix+Iy)/A
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Kat ¡ A (m²) ¡
Ix (m4) ¡
Iy (m4) ¡
Xg (m)
¡
Yg (m)
¡ Jmass (m²) ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1 ¡
205.32 ¡
3186.44 ¡
4022.75 ¡
8.12 ¡
-6.68 ¡
35.11 ¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
22-02-2014
SAYFA: 12
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
KAT KÜTLESİ ve RİJİTLİK MERKEZİ
(t)
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Kat ¡
H ¡
Wg
¡
Wq
¡
n ¡
R
¡
Xg ¡
Xr ¡
Yg ¡
Yr ¡
∑ Wk
¡
¡(dyf) ¡
(m) ¡
¡
¡
¡ Rx/Ry ¡
(m) ¡
(m) ¡
(m) ¡
(m) ¡
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1 ¡
3.10¡
467.56¡
70.63¡ 0.30¡
6.
¡
7.87¡
6.47¡ -6.79¡ -6.84¡
488.747¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
∑Wt =
488.747
Wi.Hi
EŞDEĞER DEPREM FORMÜLÜ
Fdi= (Vt-Ft) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
∑Wi.Hi
DEPREM KUVVETİ
(t)
Deprem tepe yükü Ftx=
0.62 Fty=
0.63 (t)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ X YÖNÜ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Y YÖNÜ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
ÚÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ Kat ¡
Modal
¡ Eşdeğer ¡
Deprem ¡ Kat
¡
Modal ¡ Eşdeğer ¡
Deprem ¡ Kat
¡
¡
no ¡ Analiz
¡ dep.yön. ¡
yükü
¡ tipi ¡
Analiz ¡ dep.yön. ¡
yükü
¡ tipi ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1 ¡
83.223 ¡
83.225 ¡
83.223 ¡ UST KAT¡
82.115 ¡
83.607 ¡
82.115 ¡ UST KAT¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
∑ ¡
83.223 ¡
83.225 ¡
83.223 ¡ GENEL ¡
82.115 ¡
83.607 ¡
82.115 ¡ GENEL ¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Vtx=W.A(t)/Ra(t)> 0,10. Ao.I.W
83.22 >
14.66
Vty=W.A(t)/Ra(t)> 0,10. Ao.I.W
83.61 >
14.66
X Deprem kontrol: 0.90 ×
83.225 =
74.902 <
83.223 >>>
83.223
Y Deprem kontrol: 0.90 ×
83.607 =
75.247 <
82.115 >>>
82.115
Rüzgar kuvvetleri
(t)
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Kat ¡
X-yönü F ¡ X-yönü ey ¡
Y-yönü F ¡ Y-yönü ex ¡
¡ (dyf)¡
¡
m
¡
¡
m
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1 ¡
2.511
¡
7.875
¡
2.929
¡
-6.750
¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Kat Deprem deplasmanları
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Kat ¡
9. yükleme
¡
10. yükleme
¡
11. yükleme
¡
12. yükleme
¡
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ (dyf)¡ δx (m) ¡ éz (rad)¡ δx (m) ¡ éz (rad)¡ δy (m) ¡ éz (rad)¡ δy (m) ¡ éz (rad)¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1 ¡0.0000343¡0.0000002¡0.0000343¡-0.000000¡-0.000030¡-0.000000¡-0.000030¡-0.000000¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Deprem yapı salınımı: x= 0.00001 y= 0.00001
DEPREM PERDELERİ TABAN KESME KONTROLU
Kat deprem momenti (tm)
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Kat ¡ H (m) ¡
Fx
¡
Fx . H ¡ H (m) ¡
Fy
¡
Fy . H ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1 ¡
3.10 ¡
83.22 ¡
257.99 ¡
3.10 ¡
82.12 ¡
254.56 ¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
83.22
257.99
82.12
254.56
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
22-02-2014
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
Perde taban kesme kuvveti (t)
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡Perde ¡
Vx
¡
Vy
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡S101 ¡
2.82¡
¡
¡S110 ¡
3.10¡
¡
¡P105 ¡
18.14¡
¡
¡P106 ¡
17.27¡
¡
¡P107 ¡
1.69¡
¡
¡P108 ¡
19.95¡
¡
¡P109 ¡
19.02¡
¡
¡P110 ¡
¡
11.65¡
¡P111 ¡
¡
6.22¡
¡P112 ¡
¡
2.45¡
¡P113 ¡
¡
13.41¡
¡P114 ¡
¡
6.87¡
¡P115 ¡
¡
3.13¡
¡P116 ¡
¡
17.43¡
¡P117 ¡
¡
19.63¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOPLAM
81.97
80.79
Perde taban kesme kuvveti oranı :
X yönü αs =81.97 / 83.22 = 0.98
Y yönü αs =80.79 / 82.12 = 0.98
YÜKSEK SÜNEKLİ YAPILARDA; R=10-4x0.98=6.08 olmalıdır.
Normal sünekli KARMA YAPI için αs =0.98 >.67, R=6 alınabilir.
DEPREM PERDELERI KESME KUVVETININ, TOPLAM KAT KESME KUVVETINE ORANI
α=Vp/∑Vs
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Kat ¡
Vpx
¡
∑Vsx
¡ αx ¡
Vpy
¡
∑Vsy
¡ αy ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
¡
1¡
81.97¡
83.22¡ 0.985¡
80.79¡
82.12¡ 0.984¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ
Sadece yapı boyunca olan deprem perdelerinin kesme kuvveti alınmıştır.
DEPREMDE YAPI DÜZENSİZLİKLERİNİN KONTROLU
A1,B2 düzensizliklerinin kontrolu
max(di/hi)=0.02
1. kat X dust = -.0000343 + -.0000002 × (-13.5 - -6.84=.0000327 (P105)
1. kat X dalt = -.0000343 + -.0000002 × (.0 - -6.84)=.0000359 (P108)
X YÖNÜ (+%5)
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Kat ¡∆X düst(m)¡∆X dalt(m)¡ ∆X ort ¡
nbi ¡
nki ¡ R·∆x/h ¡
éi
¡ kat tipi ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1 ¡ 0.0000327¡ 0.0000359¡ 0.0000343¡
1.05¡
0.00¡ 0.00007¡ 0.00006¡ Normal kat¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
X YÖNÜ (-%5)
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Kat ¡∆X düst(m)¡∆X dalt(m)¡ ∆X ort ¡
nbi ¡
nki ¡ R·∆x/h ¡
éi
¡ kat tipi ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1 ¡ 0.0000357¡ 0.0000328¡ 0.0000343¡
1.04¡
0.00¡ 0.00007¡ 0.00006¡ Normal kat¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Y YÖNÜ (+%5)
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Kat ¡∆Y dsol(m)¡∆Y dsağ(m)¡ ∆Y ort ¡
nbi ¡
nki ¡ R·∆y/h ¡
éi
¡ kat tipi ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1 ¡ 0.0000257¡ 0.0000370¡ 0.0000314¡
1.18¡
0.00¡ 0.00007¡ 0.00006¡ Normal kat¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Y YÖNÜ (-%5)
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Kat ¡∆Y dsol(m)¡∆Y dsağ(m)¡ ∆Y ort ¡
nbi ¡
nki ¡ R·∆y/h ¡
éi
¡ kat tipi ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1 ¡ 0.0000290¡ 0.0000322¡ 0.0000306¡
1.05¡
0.00¡ 0.00006¡ 0.00006¡ Normal kat¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TDY 2.3.2.1 A1 burulma düzensizliği:
nbi=1.181 <1.2 , dinamik analizle çözülmüştür ò
TDY 2.3.2.1 B2 düzensizliği sağlanmaktadır. ò
TDY 2.19 kosulu sağlanmaktadır. .0001 < .02 ò
TDY 2.20 koşulu sağlanmaktadır. max éi=. < 0.12 ò
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
SAYFA: 13
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
22-02-2014
SAYFA: 14
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
B1-Düşey doğrultudaki düzensizliklerinin kontrolu
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Kat ¡
Aw
¡
Agx ¡
Agy ¡
Akx ¡
Aky ¡ ∑ Aex ¡ ∑ Aey ¡ ncix ¡ nciy ¡
AÇIKLAMA
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1¡
2.07¡
8.00¡
8.99¡
0.00¡
0.00¡
10.07¡
11.06¡
1.00¡
1.00¡
üst kat ò ¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Ba=Bax+0.3×Bay, Ba=0.3×Bax+Bay :
Kirişlerde, Kolonlarda; (Ba=Bax+0.3×Bay, Ba=0.3×Bax+Bay) düzeltmesi yapılmıştır.
Deprem yüklerinin tümünün perdeler tarafından taşınması kontrolu
(Tunel kalip icin)
Yapıda Perde oranı kontrolu
Vt/Ag< 0.5·fctd=57.98 (t/m²)
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Kat ¡
Ap
¡
Agx
¡
Agy
¡
Vtx
¡
Vty
¡ Vtx/Agx ¡ Vty/Agy ¡
¡
¡
¡ Perde
Başlık¡ Perde
Başlık¡
¡
¡
¡
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1¡
205.32¡
8.00¡
1.12¡
8.99¡
0.70¡
83.22¡
82.12¡
9.12 ò¡
8.48 ò¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
205.32
0.00
0.00
∑Ag/∑Ap=0.0/205.32=0.0000<0.002 ñ
(TDY 3.14) koşulu sağlanmadığı için, Perde gövde pursantajı en az 0.0025 alınmalıdır. bw≥20cm, h/15
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
DEPREM YAPI DEVRILME KONTROLU
Kat deprem momenti (tm)
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Kat ¡ H (m) ¡
Fx
¡
Fx . H ¡ H (m) ¡
Fy
¡
Fy . H ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1 ¡
3.10 ¡
83.22 ¡
257.99 ¡
3.10 ¡
82.12 ¡
254.56 ¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
83.22
257.99
82.12
254.56
Kat düşey yük momenti (tm)
X=-0.325m
Y=-14.025m
moment noktası
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Kat ¡ Wg+0.3·Wq ¡ Xg-X ¡(Xg-X)·(Wg+0.3·Wq)¡ Yg-Y ¡(Yg-Y)·(Wg+0.3·Wq)¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1 ¡
488.75 ¡ 8.191 ¡
4003.39 ¡ 7.234 ¡
3535.41 ¡
¡
¡
271.72 ¡ 8.300 ¡
2255.29 ¡ 7.275 ¡
1976.77 ¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
6258.68
5512.18
X yönü devrilme kontrolu=257.992/6258.676=0.041< 0.5
Y yönü devrilme kontrolu=254.558/5512.184=0.046< 0.5
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
SAYFA: 15
ò
ò
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
DÖŞEME ŞERİT BİLGİLERİ
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡YÖN ¡
DÖŞEME ŞERİTİ
¡
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ X ¡-D101-D102-D103¡
¡ X ¡-D104-D105¡
¡ Y ¡-D102-D104¡
¡ Y ¡-D103-D105¡
¡ Y ¡-D108=D107=D106¡
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
SAYFA: 16
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
SAYFA: 17
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
POLİGON KOLON KESİT BİLGİLERİ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡POLIGON KOLON NO : S101
¡
¡Ix =
2095.27 dm4 Iy =
64.02 dm4 ¡
¡A =
56.25 dm² Ixy=
121.53 dm4 ¡
¡Xg =
77.78 cm
Yg =
2.78 cm ¡
ÃÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
¡Nokta¡ X (cm)¡ Y (cm)¡
¡
1 ¡ -12.5¡ -12.5¡
¡
2 ¡ -12.5¡
37.5¡
¡
3 ¡
12.5¡
37.5¡
¡
4 ¡
12.5¡
12.5¡
¡
5 ¡ 187.5¡
12.5¡
¡
6 ¡ 187.5¡ -12.5¡
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡POLIGON KOLON NO : S103
¡
¡Ix =
35.81 dm4 Iy =
35.81 dm4 ¡
¡A =
18.75 dm² Ixy=
13.02 dm4 ¡
¡Xg =
-8.33 cm
Yg =
8.33 cm ¡
ÃÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
¡Nokta¡ X (cm)¡ Y (cm)¡
¡
1 ¡
12.5¡
37.5¡
¡
2 ¡
12.5¡ -12.5¡
¡
3 ¡ -37.5¡ -12.5¡
¡
4 ¡ -37.5¡
12.5¡
¡
5 ¡ -12.5¡
12.5¡
¡
6 ¡ -12.5¡
37.5¡
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡POLIGON KOLON NO : S110
¡
¡Ix =
2095.27 dm4 Iy =
64.02 dm4 ¡
¡A =
56.25 dm² Ixy=
121.53 dm4 ¡
¡Xg =
77.78 cm
Yg =
-2.78 cm ¡
ÃÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
¡Nokta¡ X (cm)¡ Y (cm)¡
¡
1 ¡ -12.5¡
12.5¡
¡
2 ¡ 187.5¡
12.5¡
¡
3 ¡ 187.5¡ -12.5¡
¡
4 ¡
12.5¡ -12.5¡
¡
5 ¡
12.5¡ -37.5¡
¡
6 ¡ -12.5¡ -37.5¡
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡POLIGON KOLON NO : S112
¡
¡Ix =
35.81 dm4 Iy =
35.81 dm4 ¡
¡A =
18.75 dm² Ixy=
13.02 dm4 ¡
¡Xg =
-8.33 cm
Yg =
-8.33 cm ¡
ÃÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
¡Nokta¡ X (cm)¡ Y (cm)¡
¡
1 ¡ -12.5¡ -37.5¡
¡
2 ¡ -12.5¡ -12.5¡
¡
3 ¡ -37.5¡ -12.5¡
¡
4 ¡ -37.5¡
12.5¡
¡
5 ¡
12.5¡
12.5¡
¡
6 ¡
12.5¡ -37.5¡
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
1
6
X
G
4
2
5
3
Y
3
2
X
G
4
5
6
6
Y
1
5
4
3
G
1
X
2
Y
6
1
3
2
G
X
4
Y
5
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
SAYFA: 18
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
D101
D= 20 cm kot: 0 cm DOSEME TIPI = PLAK
Dmin=8.0cm (TS500)
YUKLER : (t/m²)
g
q
gx
gy
qx
qy
1.580
0.350
1.311
0.269
0.290
0.060
KOMBINASYON :
SolMx
SagMx
SolMy
SagMy (tm)
1. (Q+Q+Q) :
0.59
-4.75
0.21
-0.21
2. (Q+G+Q) :
0.59
-3.58
0.05
-0.05
3. (G+Q+G) :
0.47
-4.96
0.00
0.00
f=0.0mm<fmax=7.2mm
Sol Mx Sag Mx
ac.Mx Ust My Alt My
ac.My
Moment (tm)
0.59
4.96
0.00
0.21
0.21
0.13
fcd (kg/cm²)
166.67 166.67
0.00 166.67 166.67 166.67
As
(cm²)
1.17
8.01
3.60
0.42
0.42
3.60
DONATI: <x yönü> ø8/13(düz)+ø8/30(sol ila.)+ø12/14(sağ ila.)
<y yönü> ø8/13(düz)+ø8/30(sol ila.)+ø8/30(sağ ila.)
1X
4X
1Y
1.75 m
2.6 m
2.6 m
1.75 m
4Y
D102
D= 20 cm kot: 0 cm DOSEME TIPI = PLAK
Dmin=15.4cm (TS500)
YUKLER : (t/m²)
g
q
gx
gy
qx
qy
1.580
0.350
0.790
0.790
0.175
0.175
KOMBINASYON :
SolMx
SagMx
SolMy
SagMy (tm)
1. (Q+Q+Q) :
4.75
-5.92
5.66
-6.35
2. (Q+G+Q) :
3.58
-5.27
5.66
-5.66
3. (G+Q+G) :
4.96
-5.37
4.52
-5.76
f=3.0mm<fmax=19.4mm
Sol Mx Sag Mx
ac.Mx Ust My Alt My
ac.My
Moment (tm)
4.96
5.92
4.06
5.66
6.35
3.35
fcd (kg/cm²)
166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
As
(cm²)
8.01
9.68
6.48
9.22
10.44
5.30
DONATI: <x yönü> ø10/12(düz)+ø12/11(sağ ila.)
<y yönü> ø10/14(düz)+ø12/12(sol ila.)+ø12/10(sağ ila.)
4X
2X
1Y
7. m
7. m
7. m
7. m
3Y
D103
D= 20 cm kot: 0 cm DOSEME TIPI = PLAK
Dmin=16.6cm (TS500)
YUKLER : (t/m²)
g
q
gx
gy
qx
qy
1.580
0.350
0.790
0.790
0.175
0.175
KOMBINASYON :
SolMx
SagMx
SolMy
SagMy (tm)
1. (Q+Q+Q) :
5.92
-5.66
5.66
-5.63
2. (Q+G+Q) :
5.27
-5.66
5.66
-5.09
3. (G+Q+G) :
5.37
-4.52
4.52
-5.04
f=3.0mm<fmax=19.4mm
Sol Mx Sag Mx
ac.Mx Ust My Alt My
ac.My
Moment (tm)
5.92
5.66
3.55
5.66
5.63
3.71
fcd (kg/cm²)
166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
As
(cm²)
9.68
9.22
5.62
9.22
9.17
5.90
DONATI: <x yönü> ø10/13(düz)+ø12/12(sağ ila.)
<y yönü> ø10/13(düz)+ø12/12(sol ila.)+ø12/12(sağ ila.)
2X
3X
1Y
7. m
7. m
7. m
7. m
3Y
D104
D= 20 cm kot: 0 cm DOSEME TIPI = PLAK
Dmin=14.9cm (TS500)
YUKLER : (t/m²)
g
q
gx
gy
qx
qy
1.580
0.350
0.431
1.149
0.096
0.254
KOMBINASYON :
SolMx
SagMx
SolMy
SagMy (tm)
1. (Q+Q+Q) :
0.00
-4.72
6.35
-7.09
2. (Q+G+Q) :
0.00
-4.30
5.66
-5.66
3. (G+Q+G) :
0.00
-4.18
5.76
-7.09
f=3.2mm<fmax=18.1mm
Sol Mx Sag Mx
ac.Mx Ust My Alt My
ac.My
Moment (tm)
0.00
4.72
2.54
6.35
7.09
4.98
fcd (kg/cm²)
0.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
As
(cm²)
0.00
7.59
3.98
10.44
11.79
8.04
DONATI: <x yönü> ø8/12(düz)+ø10/10(sağ ila.)
<y yönü> ø12/14(düz)+ø14/13(sağ ila.)
4X
2X
3Y
7. m
6.5 m
6.5 m
7. m
2Y
D105
D= 20 cm kot: 0 cm DOSEME TIPI = PLAK
Dmin=16.0cm (TS500)
YUKLER : (t/m²)
g
q
gx
gy
qx
qy
1.580
0.350
0.674
0.906
0.149
0.201
KOMBINASYON :
SolMx
SagMx
SolMy
SagMy (tm)
1. (Q+Q+Q) :
4.72
-4.83
5.63
-5.60
2. (Q+G+Q) :
4.30
-3.85
5.09
-4.47
3. (G+Q+G) :
4.18
-4.83
5.04
-5.60
f=2.6mm<fmax=18.1mm
Sol Mx Sag Mx
ac.Mx Ust My Alt My
ac.My
Moment (tm)
4.72
4.83
3.16
5.63
5.60
3.62
fcd (kg/cm²)
166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
As
(cm²)
7.59
7.78
4.99
9.17
9.11
5.74
DONATI: <x yönü> ø8/10(düz)+ø10/10(sağ ila.)
<y yönü> ø10/13(düz)+ø12/12(sağ ila.)
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
2X
3X
3Y
7. m
6.5 m
6.5 m
7. m
2Y
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
SAYFA: 19
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
D106
D= 15 cm kot: 0 cm DOSEME TIPI = Y-HURDI
Dmin=10.8cm (TS500)
YUKLER : (t/m²)
g
q
gx
gy
qx
qy
0.727
0.350
0.000
0.727
0.000
0.350
KOMBINASYON :
SolMx
SagMx
SolMy
SagMy (tm)
1. (Q+Q+Q) :
0.00
0.00
0.00
0.00
2. (Q+G+Q) :
0.00
0.00
0.00
0.00
3. (G+Q+G) :
0.00
0.00
0.00
0.00
f=1.0mm<fmax=7.8mm
Sol Mx Sag Mx
ac.Mx Ust My Alt My
ac.My
Moment (tm)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.57
fcd (kg/cm²)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 166.67
As
(cm²)
2.06
2.06
0.00
0.00
0.00
3.43
DONATI: <x yönü> ø8/20(düz)+ø8/24(sol ila.)+ø8/24(sağ ila.)
<y yönü> ø8/14(düz)
D107
D= 15 cm kot: -168 cm
Dmin=8.0cm (TS500)
YUKLER : (t/m²)
g
0.567
KOMBINASYON :
SolMx
1. (Q+Q+Q) :
0.00
2. (Q+G+Q) :
0.00
3. (G+Q+G) :
0.00
DOSEME TIPI =
PLAK
q
0.350
SagMx
0.00
0.00
0.00
gx
0.564
SolMy
0.00
0.00
0.00
Sol Mx Sag Mx
Moment (tm)
0.00
0.00
fcd (kg/cm²)
0.00
0.00
As
(cm²)
0.00
0.00
DONATI: <x yönü> ø8/19(düz)
<y yönü> ø14/11(düz)
ac.Mx
0.52
166.67
2.60
gy
qx
qy
0.003
0.348
0.002
SagMy (tm)
0.00
0.00
0.00
f=0.1mm<fmax=4.9mm
Ust My Alt My
ac.My
0.00
0.00
5.59
0.00
0.00 166.67
0.00
0.00
13.62
D108
D= 15 cm kot: -168 cm
Dmin=9.6cm (TS500)
YUKLER : (t/m²)
g
0.727
KOMBINASYON :
SolMx
1. (Q+Q+Q) :
0.00
2. (Q+G+Q) :
0.00
3. (G+Q+G) :
0.00
DOSEME TIPI =
1.75 m
2.83 m
2.83 m
1.75 m
2Y
4X
8Y
1.75 m
1.5 m
1.5 m
1.75 m
7Y
Y-HURDI
1X
q
0.350
SagMx
0.00
0.00
0.00
gx
0.000
SolMy
0.00
0.00
0.00
: Plak kenar yay yüksekliği
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
4X
1X
gy
qx
qy
0.727
0.000
0.350
SagMy (tm)
0.00
0.00
0.00
f=21.2mm>fmax=16.6mm
Sol Mx Sag Mx
ac.Mx Ust My Alt My
ac.My
Moment (tm)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.51
fcd (kg/cm²)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 166.67
As
(cm²)
8.02
8.02
0.00
0.00
0.00
13.37
DONATI: <x yönü> ø8/19(düz)+ø12/14(sol ila.)+ø12/14(sağ ila.)
<y yönü> ø14/11(düz)
Rh
1X
7Y
4X
9Y
1.75 m
2.4 m
2.4 m
1.75 m
8Y
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
K101
Bw/D= 50/ 60
KOMBİNASYON
1.(G+G+G+G)
2.(Q+Q+Q+Q)
3.(o+Q+o+Q)
4.(Q+o+Q+o)
5.(Q+Q+o+Q)
6.(o+Q+Q+o)
7.(o+o+Q+Q)
X-Deprem+%5
X-Deprem-%5
Y-Deprem+%5
Y-Deprem-%5
X-Rüzgar
Y-Rüzgar
I= 13 J= 8 Tabla :
SolM (tm) SağM (tm)
20.39
-36.09
4.15
-7.49
4.70
-5.42
-0.58
-2.08
-0.48
-2.05
4.70
-5.42
4.02
-7.53
-0.24
-0.18
-0.24
-0.17
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
-0.01
0.00
0.00
SAYFA: 20
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
B1/D1=38/20cm B2/D2=38/20cm
SolVd (t) SağVd (t)
18.75
-22.73
3.82
-4.66
4.20
-4.28
-0.39
-0.39
-0.37
-0.37
4.20
-4.28
3.79
-4.69
-0.06
-0.06
-0.06
-0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A4 ò
G=5.53
Q=1.23
G=0.59
G=0.4
D 102
3.12
Q=0.13
D 102
3.25
Q=0.09
G=5.14
Q=1.14
G=0.59
G=0.4
D 104
2.88
Q=0.13
D 104
.5
D 104
3.
Q=0.09
G=0.5
MATERIAL:E1
C25
S420 Asw:
8.60
20.95 cm²
Q=0.
BETONARME
: üstMsol altMsol
Mac. üstMsağ altMsağ
Mduz.
(tm) :
-8.09
0.00
( 3.27m)
9.82
0.00
max M
(tm) :
36.07
0.00
34.25
-62.58
0.00
S107
fcd (kg/cm²) : 166.67
0.00
166.67
166.67
0.00
As'
(cm²) :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.125 .375
As
(cm²) :
14.67
7.34
17.29
29.91
14.96
DONATI :4ø16(mon.)+2ø14(göv.)+5ø14(sol üst ila.)+7ø20(sag üst ila.)
6ø20(düz)+ 2×ø8/20/10(etriye)
K102
Bw/D= 50/ 60
KOMBİNASYON
1.(G+G+G+G)
2.(Q+Q+Q+Q)
3.(o+Q+o+Q)
4.(Q+o+Q+o)
5.(Q+Q+o+Q)
6.(o+Q+Q+o)
7.(o+o+Q+Q)
X-Deprem+%5
X-Deprem-%5
Y-Deprem+%5
Y-Deprem-%5
X-Rüzgar
Y-Rüzgar
I= 8 J= 14 Tabla :
SolM (tm) SağM (tm)
36.09
-20.43
7.50
-4.12
2.04
0.50
5.47
-4.61
5.46
-4.62
2.04
0.50
7.52
-4.11
-0.17
-0.24
-0.17
-0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
-0.01
0.00
0.00
B1/D1=38/20cm B2/D2=38/20cm
SolVd (t) SağVd (t)
22.73
-18.75
4.67
-3.81
0.37
0.37
4.30
-4.18
4.30
-4.18
0.37
0.37
4.67
-3.81
-0.06
-0.06
-0.06
-0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MATERIAL:E1
C25
S420 Asw: 21.17
8.49 cm²
BETONARME
: üstMsol altMsol
Mac. üstMsağ altMsağ
Mduz.
(tm) :
-9.82
0.00
( 3.64m)
8.09
0.00
max M
(tm) :
62.56
0.00
34.23
-35.99
0.00
fcd (kg/cm²) : 166.67
0.00
166.67
166.67
0.00
As'
(cm²) :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
As
(cm²) :
29.90
14.95
17.28
14.63
7.31
DONATI :4ø16(mon.)+2ø14(göv.)+5ø14(sag üst ila.)
6ø20(düz)+ 2×ø8/20/10(etriye)
K104
Bw/D= 50/ 60
KOMBİNASYON
1.(G+G+G+G)
2.(Q+Q+Q+Q)
3.(o+Q+o+Q)
4.(Q+o+Q+o)
5.(Q+Q+o+Q)
6.(o+Q+Q+o)
7.(o+o+Q+Q)
X-Deprem+%5
X-Deprem-%5
Y-Deprem+%5
Y-Deprem-%5
X-Rüzgar
Y-Rüzgar
KIRIS ZATI YUKU 6.37
S108
L=7.
A4 ò
.25
.25
G=5.53
Q=1.23
G=0.59
G=0.4
Q=0.09
D 103
3.25
D 103
3.12
Q=0.13
G=5.14
Q=1.14
G=0.59
G=0.4
Q=0.09
D 105
3.
D 105
.5
D 105
2.88
Q=0.13
G=0.5
Q=0.
KIRIS ZATI YUKU 6.37
S108
I= 5 J= 8 Tabla : B1/D1=38/20cm B2/D2=38/20cm
SolM (tm) SağM (tm) SolVd (t) SağVd (t)
17.63
-35.98
18.41
-23.16
3.78
-7.35
3.80
-4.70
4.38
-5.63
4.13
-4.37
-0.59
-1.72
-0.34
-0.34
-0.59
-1.73
-0.34
-0.34
4.38
-5.63
4.13
-4.37
3.79
-7.35
3.80
-4.70
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.22
-0.16
-0.06
-0.06
-0.22
-0.15
-0.05
-0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
-0.01
0.00
0.00
.25
S109
L=7.
.25
A4 ò
.375 .125
G=5.53
Q=1.23
G=0.59
Q=0.13
G=0.4
D 102
3.12
D 102
3.25
Q=0.09
G=5.53
Q=1.23
G=0.59
Q=0.13
D 103
3.12
D 103
3.25
G=0.4
Q=0.09
G=0.5
MATERIAL:E1
C25
S420 Asw:
7.73
22.25 cm²
Q=0.
BETONARME
: üstMsol altMsol
Mac. üstMsağ altMsağ
Mduz.
(tm) :
-7.96
0.00
( 3.23m)
9.99
0.00
max M
(tm) :
31.69
0.00
36.78
-62.13
0.00
S102
fcd (kg/cm²) : 166.67
0.00
166.67
166.67
0.00
As'
(cm²) :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.125 .375
As
(cm²) :
12.30
6.15
18.62
29.50
14.75
DONATI :5ø14(mon.)+2ø14(göv.)+3ø14(sol üst ila.)+7ø20(sag üst ila.)
6ø20(düz)+ 2×ø8/20/10(etriye)
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
KIRIS ZATI YUKU 6.37
S108
L=7.
.25
.25
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
K103
Bw/D= 50/ 60
KOMBİNASYON
1.(G+G+G+G)
2.(Q+Q+Q+Q)
3.(o+Q+o+Q)
4.(Q+o+Q+o)
5.(Q+Q+o+Q)
6.(o+Q+Q+o)
7.(o+o+Q+Q)
X-Deprem+%5
X-Deprem-%5
Y-Deprem+%5
Y-Deprem-%5
X-Rüzgar
Y-Rüzgar
I= 8 J= 15 Tabla :
SolM (tm) SağM (tm)
32.83
-12.58
6.68
-2.72
2.26
0.74
4.43
-3.46
4.43
-3.46
2.26
0.74
6.69
-2.72
0.00
0.00
0.00
-0.01
-0.17
-0.23
-0.16
-0.22
0.00
0.00
-0.01
-0.01
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
B1/D1=35/20cm B2/D2=35/20cm
SolVd (t) SağVd (t)
20.91
-15.09
4.22
-3.10
0.47
0.47
3.75
-3.57
3.75
-3.57
0.47
0.47
4.22
-3.10
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.06
-0.06
-0.06
-0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
MATERIAL:E1
C25
S420 Asw: 16.02
6.27 cm²
BETONARME
: üstMsol altMsol
Mac. üstMsağ altMsağ
Mduz.
(tm) :
-9.01
0.00
( 3.51m)
6.52
0.00
max M
(tm) :
56.65
0.00
28.21
-23.15
0.00
fcd (kg/cm²) : 166.67
0.00
166.67
166.67
0.00
As'
(cm²) :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
As
(cm²) :
26.54
13.27
14.18
9.20
4.60
DONATI :5ø14(mon.)+2ø14(göv.)+1ø14(sag üst ila.)
5ø20(düz)+ 2×ø8/20/10(etriye)
Ck
A4
: Kiriş üstüne oturan kolonların Dinamik Etki çarpanı
: (Ba=Bax+0.3*Bay,Ba=0.3*Bax+Bay)
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
SAYFA: 21
A4 ò
G=5.14
Q=1.14
G=0.59
G=0.4
Q=0.09
D 104
3.
D 104
2.88
Q=0.13
G=5.14
Q=1.14
G=0.59
G=0.4
Q=0.09
D 105
3.
D 105
2.88
Q=0.13
G=0.5
Q=0.
KIRIS ZATI YUKU 5.87
S108
S111
.25
L=6.5
.25
Rh
.375 .125
: Kiriş yay yüksekliği
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
S101
KOLONU
I/J :1/
Bx/By :200/50
Material:E1
C25
S420
KOMBİNASYON
maxNd (t) üstMx
1.(G+G+G+G)
10.32
-11.80
2.(Q+Q+Q+Q)
1.03
-1.73
3.(o+Q+o+Q)
0.87
-1.70
4.(Q+o+Q+o)
-0.01
-0.04
5.(Q+Q+o+Q)
-0.06
-0.05
6.(o+Q+Q+o)
0.87
-1.70
7.(o+o+Q+Q)
0.91
-1.73
X-Deprem+%5
-0.94
3.50
X-Deprem-%5
-0.85
3.85
Y-Deprem+%5
-1.86
0.28
Y-Deprem-%5
-1.96
-0.12
X-Rüzgar
-0.03
0.11
Y-Rüzgar
-0.07
0.00
SAYFA: 22
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ßx:1.000
ßy:1.000
:G+Q
:G+Q+E ,G-E
Hk :3.1 m
N
+Y yönü
altMx
-0.80
-0.12
-0.06
-0.05
-0.06
-0.06
-0.11
5.25
5.73
0.74
0.19
0.17
0.02
üstMy
0.03
0.00
0.01
-0.01
-0.01
0.01
0.00
0.00
-0.03
0.27
0.30
0.00
0.01
altMy (tm)846
0.03
752
0.00
658
0.01
-0.01
564
0.00
0.01
470
0.00
0.01
376
-0.02
282
0.29
0.32
188
0.00
0.01
94
+X yönü
-X yönü
-Y yönü
M
0
29.8
BETONARME :
X-(G+Q) X-(G+Q+E)
Y-(G+Q) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
16.085
10.495
16.085
13.307
minor M (tm):
0.048
0.063
-19.240
-0.678
major M (tm):
-19.289
-17.461
0.483
0.399
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
As/Ac
:
0.0065
0.0065
0.0065
0.0065
As
(cm²):
36.481
36.481
36.481
36.481
DONATI :20ø12+9ø14 + ø8/[15]/10(etriye)
S102
KOLONU
I/J :5/
Bx/By :50/50
Material:E1
C25
S420
KOMBİNASYON
maxNd (t) üstMx
1.(G+G+G+G)
25.54
0.11
2.(Q+Q+Q+Q)
3.98
0.02
3.(o+Q+o+Q)
3.12
0.05
4.(Q+o+Q+o)
0.83
-0.04
5.(Q+Q+o+Q)
0.83
-0.04
6.(o+Q+Q+o)
3.12
0.05
7.(o+o+Q+Q)
3.95
0.02
X-Deprem+%5
-0.10
0.30
X-Deprem-%5
-0.11
0.33
Y-Deprem+%5
-0.04
0.04
Y-Deprem-%5
-0.03
0.01
X-Rüzgar
0.00
0.01
Y-Rüzgar
0.00
0.00
ßx:1.000
altMx
0.07
0.01
0.03
-0.02
-0.02
0.03
0.01
0.30
0.33
0.04
0.01
0.01
0.00
ßy:1.000
üstMy
-18.52
-3.71
-3.99
0.29
0.29
-3.99
-3.71
0.00
0.00
0.19
0.19
0.00
0.01
X-(G-E)
8.437
0.003
5.006
166.667
0.0065
36.481
59.6
Y-(G-E)
7.322
-10.733
0.333
166.667
0.0065
36.481
89.4
119.2
149.
178.8
208.6
238.4
268.2
298.
327.8
A4ò
:G+Q
:G+Q+E ,G-E
Hk :3.1 m
N
432
altMy (tm)
-8.34
384
-1.67
336
-1.80
0.13
288
0.13
-1.80
240
-1.67
192
0.00
0.00
144
0.24
0.23
96
0.00
0.01
48
X
Y yönü
M
0
3.9
BETONARME :
X-(G+Q) X-(G+Q+E)
Y-(G+Q) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
42.128
29.633
42.128
29.483
minor M (tm):
-23.240
-16.189
0.235
0.117
major M (tm):
1.264
0.889
-23.240
-16.301
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
As/Ac
:
0.0028
0.0021
0.0028
0.0021
As
(cm²):
7.089
5.248
7.041
5.254
DONATI :2×6ø14+2×4ø14 (govde) + ø8/10(etriye)
S103
KOLONU
I/J :16/
Bx/By :50/50
Material:E1
C25
S420
KOMBİNASYON
maxNd (t) üstMx
1.(G+G+G+G)
11.11
0.12
2.(Q+Q+Q+Q)
1.38
0.02
3.(o+Q+o+Q)
0.72
-0.01
4.(Q+o+Q+o)
0.64
0.03
5.(Q+Q+o+Q)
0.64
0.03
6.(o+Q+Q+o)
0.72
-0.01
7.(o+o+Q+Q)
1.35
0.02
X-Deprem+%5
0.65
0.19
X-Deprem-%5
0.63
0.21
Y-Deprem+%5
-0.60
0.04
Y-Deprem-%5
-0.57
0.02
X-Rüzgar
0.02
0.01
Y-Rüzgar
-0.02
0.00
ßx:1.000
altMx
0.07
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.20
0.22
0.04
0.01
0.01
0.00
ßy:1.000
üstMy
-0.11
-0.02
-0.03
0.01
0.01
-0.03
-0.02
0.00
0.02
0.22
0.19
0.00
0.01
X-(G-E)
22.873
-7.507
0.391
166.667
0.0021
2.528
7.7
Y-(G-E)
22.983
0.065
-7.502
166.667
0.0021
2.508
11.6
15.4
19.3
23.2
27.
30.9
34.7
38.6
42.5
22.5
25.
27.5
A4ò
:G+Q
:G+Q+E ,G-E
Hk :3.1 m
N
315
altMy (tm)
-0.05
280
-0.01
245
-0.01
0.00
210
0.00
-0.01
175
-0.01
140
-0.01
0.02
105
0.23
0.20
70
0.00
0.01
35
+Y yönü
-X
yönü
+X
-Y yönü
yönü
M
0
2.5
BETONARME :
X-(G+Q) X-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
17.757
13.115
minor M (tm):
-0.142
-0.077
major M (tm):
0.533
0.393
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
As/Ac
:
0.0115
0.0115
As
(cm²):
21.555
21.555
DONATI :14ø14 + ø8/10(etriye)
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
Y-(G+Q) Y-(G+Q+E)
17.757
11.887
0.161
0.075
-0.533
0.357
166.667
166.667
0.0115
0.0115
21.555
21.555
X-(G-E)
9.349
-0.097
-0.080
166.667
0.0115
21.555
5.
Y-(G-E)
9.399
0.152
0.122
166.667
0.0115
21.555
7.5
10.
A4ò
12.5
15.
17.5
20.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
S104
KOLONU
I/J :6/
Bx/By :25/50
Material:E1
C25
S420
KOMBİNASYON
maxNd (t) üstMx
1.(G+G+G+G)
1.59
-0.01
2.(Q+Q+Q+Q)
0.10
0.00
3.(o+Q+o+Q)
0.07
0.00
4.(Q+o+Q+o)
0.02
0.00
5.(Q+Q+o+Q)
0.01
0.00
6.(o+Q+Q+o)
0.07
0.00
7.(o+o+Q+Q)
0.09
0.00
X-Deprem+%5
-0.16
0.04
X-Deprem-%5
-0.17
0.04
Y-Deprem+%5
-0.08
0.00
Y-Deprem-%5
-0.07
0.00
X-Rüzgar
-0.01
0.00
Y-Rüzgar
0.00
0.00
SAYFA: 23
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ßx:1.000
altMx
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
ßy:1.000
üstMy
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
-0.01
0.11
0.13
0.00
0.00
:G+Q
:G+Q+E ,G-E
Hk :3.1 m
N
216
altMy (tm)
0.01
192
0.00
168
0.00
0.00
144
0.00
0.00
120
0.00
96
0.01
-0.01
72
0.12
0.13
48
0.00
0.00
24
X yönü
Y yönü
M
0
2.1
BETONARME :
X-(G+Q) X-(G+Q+E)
Y-(G+Q) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
2.389
1.524
2.389
1.766
minor M (tm):
0.039
0.034
-0.017
-0.011
major M (tm):
-0.054
-0.055
0.072
0.157
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
As/Ac
:
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
As
(cm²):
1.250
1.250
1.250
1.250
DONATI :2×4ø14+2×1ø14 (govde) + ø8/10(etriye)
S105
KOLONU
I/J :7/
Bx/By :25/50
Material:E1
C25
S420
KOMBİNASYON
maxNd (t) üstMx
1.(G+G+G+G)
3.13
-0.01
2.(Q+Q+Q+Q)
0.44
0.00
3.(o+Q+o+Q)
0.20
0.00
4.(Q+o+Q+o)
0.19
0.00
5.(Q+Q+o+Q)
0.19
0.00
6.(o+Q+Q+o)
0.20
0.00
7.(o+o+Q+Q)
0.39
0.00
X-Deprem+%5
0.11
0.04
X-Deprem-%5
0.12
0.04
Y-Deprem+%5
-0.03
0.00
Y-Deprem-%5
-0.04
0.00
X-Rüzgar
0.00
0.00
Y-Rüzgar
0.00
0.00
ßx:1.000
altMx
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
ßy:1.000
üstMy
-0.03
-0.01
0.00
-0.01
-0.01
0.00
-0.01
0.00
-0.01
0.12
0.13
0.00
0.00
X-(G-E)
1.263
0.013
0.028
166.667
0.0010
1.250
4.1
Y-(G-E)
1.357
-0.002
0.144
166.667
0.0010
1.250
6.2
8.2
10.3
12.3
14.4
16.4
18.5
20.5
22.6
18.5
20.5
22.6
47.1
51.8
A4ò
:G+Q
:G+Q+E ,G-E
Hk :3.1 m
N
216
altMy (tm)
-0.01
192
0.00
168
0.00
0.00
144
0.00
0.00
120
0.00
96
0.00
-0.01
72
0.12
0.13
48
0.00
0.00
24
X yönü
Y yönü
M
0
2.1
BETONARME :
X-(G+Q) X-(G+Q+E)
Y-(G+Q) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
5.077
3.441
5.077
3.523
minor M (tm):
-0.060
-0.033
-0.024
-0.017
major M (tm):
-0.114
0.077
-0.152
-0.172
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
As/Ac
:
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
As
(cm²):
1.250
1.250
1.250
1.250
DONATI :2×4ø14+2×1ø14 (govde) + ø8/10(etriye)
S106
KOLONU
I/J :17/
Bx/By :25/80
Material:E1
C25
S420
KOMBİNASYON
maxNd (t) üstMx
1.(G+G+G+G)
3.41
-0.05
2.(Q+Q+Q+Q)
0.14
-0.02
3.(o+Q+o+Q)
0.10
0.00
4.(Q+o+Q+o)
0.00
0.00
5.(Q+Q+o+Q)
0.10
0.00
6.(o+Q+Q+o)
0.10
0.00
7.(o+o+Q+Q)
0.00
0.00
X-Deprem+%5
-0.01
0.00
X-Deprem-%5
-0.04
0.00
Y-Deprem+%5
0.22
0.00
Y-Deprem-%5
0.25
0.00
X-Rüzgar
0.00
0.00
Y-Rüzgar
0.01
0.00
ßx:1.000
altMx
-0.02
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
ßy:1.000
üstMy
-0.09
-0.01
0.00
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.02
-0.03
0.43
0.49
0.00
0.02
X-(G-E)
2.690
-0.018
-0.045
166.667
0.0010
1.250
4.1
Y-(G-E)
2.772
-0.012
0.097
166.667
0.0010
1.250
6.2
8.2
10.3
12.3
14.4
16.4
A4ò
:G+Q
:G+Q+E ,G-E
Hk :3.1 m
N
333
altMy (tm)
-0.02
296
0.00
259
0.00
0.00
222
-0.01
0.00
185
0.00
148
0.03
-0.02
111
0.44
0.50
74
0.00
0.02
37
X yönü
Y yönü
M
0
4.7
BETONARME :
X-(G+Q) X-(G+Q+E)
Y-(G+Q) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
4.986
3.506
4.986
3.291
minor M (tm):
-0.129
-0.066
-0.074
-0.053
major M (tm):
-0.112
-0.082
-0.194
-0.594
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
As/Ac
:
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
As
(cm²):
2.000
2.000
2.000
2.000
DONATI :2×4ø14+2×3ø14 (govde) + ø8/10(etriye)
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
X-(G-E)
3.030
-0.044
0.017
166.667
0.0010
2.000
9.4
Y-(G-E)
2.815
-0.019
-0.516
166.667
0.0010
2.000
14.1
18.8
A4ò
23.6
28.3
33.
37.7
42.4
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
S107
KOLONU
I/J :13/
Bx/By :50/50
Material:E1
C25
S420
KOMBİNASYON
maxNd (t) üstMx
1.(G+G+G+G)
14.71
-14.30
2.(Q+Q+Q+Q)
2.39
-3.03
3.(o+Q+o+Q)
2.09
-3.63
4.(Q+o+Q+o)
0.22
0.57
5.(Q+Q+o+Q)
1.01
0.71
6.(o+Q+Q+o)
2.09
-3.63
7.(o+o+Q+Q)
1.53
-3.20
X-Deprem+%5
0.05
0.21
X-Deprem-%5
0.03
0.21
Y-Deprem+%5
0.32
0.00
Y-Deprem-%5
0.34
0.00
X-Rüzgar
0.00
0.01
Y-Rüzgar
0.01
0.00
SAYFA: 24
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ßx:1.000
altMx
-6.43
-1.36
-1.63
0.25
0.32
-1.63
-1.44
0.26
0.26
0.00
0.00
0.01
0.00
ßy:1.000
üstMy
-0.15
-0.03
-0.03
0.01
-0.02
-0.03
0.00
0.01
-0.01
0.25
0.27
0.00
0.01
:G+Q
:G+Q+E ,G-E
Hk :3.1 m
N
432
altMy (tm)
-0.07
384
-0.01
336
-0.01
0.00
288
-0.01
-0.01
240
0.00
192
0.01
-0.01
144
0.25
0.27
96
0.00
0.01
48
Y yönü
X
M
0
3.9
BETONARME :
X-(G+Q) X-(G+Q+E)
Y-(G+Q) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
24.412
17.047
24.412
16.752
minor M (tm):
-0.266
-0.198
-18.582
-12.902
major M (tm):
-18.582
-13.018
-0.732
0.503
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
As/Ac
:
0.0025
0.0018
0.0025
0.0018
As
(cm²):
6.167
4.518
6.190
4.502
DONATI :2×6ø14+2×4ø14 (govde) + ø8/10(etriye)
S108
KOLONU
I/J :8/
Bx/By :50/50
Material:E1
C25
S420
KOMBİNASYON
maxNd (t) üstMx
1.(G+G+G+G)
91.73
0.02
2.(Q+Q+Q+Q)
18.34
0.00
3.(o+Q+o+Q)
9.48
2.79
4.(Q+o+Q+o)
8.77
-2.78
5.(Q+Q+o+Q)
8.75
-2.80
6.(o+Q+Q+o)
9.48
2.79
7.(o+o+Q+Q)
18.28
0.02
X-Deprem+%5
0.00
0.36
X-Deprem-%5
0.00
0.36
Y-Deprem+%5
-0.01
0.00
Y-Deprem-%5
0.00
0.00
X-Rüzgar
0.00
0.01
Y-Rüzgar
0.00
0.00
ßx:1.000
altMx
0.03
0.00
1.26
-1.26
-1.26
1.26
0.01
0.33
0.33
0.00
0.00
0.01
0.00
ßy:1.000
üstMy
2.59
0.55
2.78
-2.23
-2.23
2.78
0.55
-0.01
0.01
0.34
0.33
0.00
0.01
X-(G-E)
13.188
-0.047
-6.042
166.667
0.0018
2.500
7.7
Y-(G-E)
12.893
-5.782
-0.329
166.667
0.0018
2.500
11.6
15.4
19.3
23.2
27.
30.9
34.7
38.6
42.5
38.6
42.5
38.6
42.5
A4ò
:G+Q
:G+Q+E ,G-E
Hk :3.1 m
N
432
altMy (tm)
1.17
384
0.25
336
1.26
-1.01
288
-1.01
1.26
240
0.25
192
0.00
0.00
144
0.31
0.30
96
0.00
0.01
48
X
Y yönü
M
0
3.9
BETONARME :
X-(G+Q) X-(G+Q+E)
Y-(G+Q) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
157.772
110.074
157.772
110.069
minor M (tm):
5.800
3.854
3.221
2.015
major M (tm):
4.733
3.302
5.800
4.072
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
As/Ac
:
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
As
(cm²):
2.500
2.500
2.500
2.500
DONATI :2×6ø14+2×4ø14 (govde) + ø8/15/10(etriye)
S109
KOLONU
I/J :14/
Bx/By :50/50
Material:E1
C25
S420
KOMBİNASYON
maxNd (t)
1.(G+G+G+G)
21.39
2.(Q+Q+Q+Q)
3.32
3.(o+Q+o+Q)
0.78
4.(Q+o+Q+o)
2.51
5.(Q+Q+o+Q)
2.51
6.(o+Q+Q+o)
0.78
7.(o+o+Q+Q)
3.29
X-Deprem+%5
0.03
X-Deprem-%5
0.02
Y-Deprem+%5
-0.11
Y-Deprem-%5
-0.10
X-Rüzgar
0.00
Y-Rüzgar
0.00
ßx:1.000
üstMx
14.24
3.08
-0.64
3.72
3.72
-0.64
3.07
0.21
0.21
0.00
0.00
0.01
0.00
altMx
6.44
1.39
-0.28
1.67
1.68
-0.28
1.39
0.26
0.26
0.00
0.00
0.01
0.00
ßy:1.000
üstMy
0.07
0.01
0.04
-0.03
-0.03
0.04
0.01
-0.02
0.02
0.34
0.29
0.00
0.01
X-(G-E)
82.561
1.670
0.241
166.667
0.0010
2.500
7.7
Y-(G-E)
82.556
0.028
1.361
166.667
0.0010
2.500
11.6
15.4
19.3
23.2
27.
30.9
34.7
A4ò
:G+Q
:G+Q+E ,G-E
Hk :3.1 m
N
432
altMy (tm)
0.04
384
0.01
336
0.02
-0.01
288
-0.01
0.02
240
0.01
192
-0.02
0.02
144
0.34
0.30
96
0.00
0.01
48
Y yönü
X
M
0
3.9
BETONARME :
X-(G+Q) X-(G+Q+E)
Y-(G+Q) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
35.255
24.735
35.255
24.818
minor M (tm):
0.055
0.023
13.590
9.772
major M (tm):
18.609
13.028
1.058
0.745
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
As/Ac
:
0.0023
0.0017
0.0017
0.0013
As
(cm²):
5.824
4.307
4.305
3.265
DONATI :2×6ø14+2×4ø14 (govde) + ø8/10(etriye)
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
X-(G-E)
19.251
0.033
5.790
166.667
0.0017
2.500
7.7
Y-(G-E)
19.141
5.796
0.373
166.667
0.0013
2.500
11.6
15.4
A4ò
19.3
23.2
27.
30.9
34.7
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
S110
KOLONU
I/J :24/
Bx/By :200/50
Material:E1
C25
S420
KOMBİNASYON
maxNd (t) üstMx
1.(G+G+G+G)
19.49
-12.88
2.(Q+Q+Q+Q)
2.67
-2.01
3.(o+Q+o+Q)
1.53
-2.03
4.(Q+o+Q+o)
-0.03
-0.08
5.(Q+Q+o+Q)
0.66
-0.57
6.(o+Q+Q+o)
1.53
-2.03
7.(o+o+Q+Q)
0.81
-1.62
X-Deprem+%5
-1.21
3.83
X-Deprem-%5
-1.24
3.48
Y-Deprem+%5
1.62
-0.32
Y-Deprem-%5
1.66
0.08
X-Rüzgar
-0.04
0.11
Y-Rüzgar
0.06
0.00
SAYFA: 25
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ßx:1.000
ßy:1.000
:G+Q
:G+Q+E ,G-E
Hk :3.1 m
N
-Y yönü
altMx
-0.83
-0.13
-0.09
-0.05
-0.09
-0.09
-0.10
5.77
5.27
-0.76
-0.19
0.17
-0.02
üstMy
0.10
0.01
0.03
0.00
0.03
0.03
-0.01
0.03
0.00
0.28
0.32
0.00
0.01
altMy (tm)846
0.06
752
0.01
658
0.02
0.00
564
0.01
0.02
470
0.00
0.02
376
-0.01
282
0.29
0.33
188
0.00
0.01
94
+X yönü
-X yönü
+Y yönü
M
0
29.8
BETONARME :
X-(G+Q) X-(G+Q+E)
Y-(G+Q) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
31.546
20.942
31.546
23.811
minor M (tm):
0.179
0.093
-18.942
-13.372
major M (tm):
-21.288
-18.841
0.946
0.714
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
As/Ac
:
0.0065
0.0065
0.0065
0.0065
As
(cm²):
36.481
36.481
36.481
36.481
DONATI :20ø12+9ø14 + ø8/[15]/10(etriye)
S111
KOLONU
I/J :15/
Bx/By :50/50
Material:E1
C25
S420
KOMBİNASYON
maxNd (t)
1.(G+G+G+G)
23.94
2.(Q+Q+Q+Q)
3.65
3.(o+Q+o+Q)
0.91
4.(Q+o+Q+o)
2.70
5.(Q+Q+o+Q)
2.71
6.(o+Q+Q+o)
0.91
7.(o+o+Q+Q)
3.60
X-Deprem+%5
-0.11
X-Deprem-%5
-0.10
Y-Deprem+%5
0.04
Y-Deprem-%5
0.03
X-Rüzgar
0.00
Y-Rüzgar
0.00
ßx:1.000
üstMx
0.11
0.02
0.05
-0.03
-0.03
0.05
0.02
0.33
0.30
-0.04
-0.01
0.01
0.00
altMx
0.08
0.01
0.03
-0.02
-0.02
0.03
0.01
0.33
0.30
-0.04
-0.01
0.01
0.00
ßy:1.000
üstMy
14.17
2.79
-0.40
3.20
3.20
-0.40
2.79
0.00
0.00
0.20
0.19
0.00
0.01
X-(G-E)
16.329
0.075
5.020
166.667
0.0065
36.481
59.6
Y-(G-E)
15.879
-11.518
-0.228
166.667
0.0065
36.481
89.4
119.2
149.
178.8
208.6
238.4
268.2
298.
327.8
A4ò
:G+Q
:G+Q+E ,G-E
Hk :3.1 m
N
432
altMy (tm)
6.39
384
1.26
336
-0.18
1.44
288
1.44
-0.18
240
1.26
192
0.00
0.00
144
0.24
0.24
96
0.00
0.01
48
X
Y yönü
M
0
3.9
BETONARME :
X-(G+Q) X-(G+Q+E)
Y-(G+Q) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
39.344
27.694
39.344
27.624
minor M (tm):
13.797
9.896
0.108
0.037
major M (tm):
1.180
0.831
17.941
12.601
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
As/Ac
:
0.0017
0.0013
0.0022
0.0016
As
(cm²):
4.293
3.262
5.506
4.102
DONATI :2×6ø14+2×4ø14 (govde) + ø8/10(etriye)
S112
KOLONU
I/J :25/
Bx/By :50/50
Material:E1
C25
S420
KOMBİNASYON
maxNd (t) üstMx
1.(G+G+G+G)
10.01
0.15
2.(Q+Q+Q+Q)
1.22
0.03
3.(o+Q+o+Q)
-0.02
0.01
4.(Q+o+Q+o)
1.21
0.02
5.(Q+Q+o+Q)
1.21
0.02
6.(o+Q+Q+o)
-0.02
0.01
7.(o+o+Q+Q)
1.19
0.03
X-Deprem+%5
0.59
0.21
X-Deprem-%5
0.63
0.19
Y-Deprem+%5
0.71
-0.04
Y-Deprem-%5
0.67
-0.02
X-Rüzgar
0.02
0.01
Y-Rüzgar
0.02
0.00
ßx:1.000
altMx
0.09
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.22
0.20
-0.04
-0.01
0.01
0.00
ßy:1.000
üstMy
0.07
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.02
-0.03
0.00
0.22
0.19
0.00
0.01
X-(G-E)
21.431
5.751
0.400
166.667
0.0013
2.500
7.7
Y-(G-E)
21.542
0.069
5.746
166.667
0.0016
2.500
11.6
15.4
19.3
23.2
27.
30.9
34.7
38.6
42.5
22.5
25.
27.5
A4ò
:G+Q
:G+Q+E ,G-E
Hk :3.1 m
N
315
altMy (tm)
0.04
280
0.01
245
0.00
0.00
210
0.00
0.00
175
0.01
140
-0.02
0.01
105
0.23
0.20
70
0.00
0.01
35
-X yönü
-Y
+X
+Y yönü
M
0
2.5
BETONARME :
X-(G+Q) X-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
15.970
11.827
minor M (tm):
0.121
0.058
major M (tm):
0.479
0.399
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
As/Ac
:
0.0115
0.0115
As
(cm²):
21.555
21.555
DONATI :14ø14 + ø8/10(etriye)
Y-(G+Q) Y-(G+Q+E)
15.970
11.940
0.249
0.130
0.479
0.358
166.667
166.667
0.0115
0.0115
21.555
21.555
X-(G-E)
8.385
0.062
-0.059
166.667
0.0115
21.555
5.
Y-(G-E)
8.306
0.089
-0.153
166.667
0.0115
21.555
7.5
10.
12.5
15.
A4ò
ßx,ßy : Kolon Moment büyütme katsayısı
A4
: (Ba=Bax+0.3*Bay,Ba=0.3*Bax+Bay)
Cx,Cy : Güçlü kolon Moment büyütme katsayısı
Ck
: Kiriş üstüne oturan kolonların Dinamik Etki çarpanı
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
17.5
20.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
P105 PANELI
I/K:1/0 Io/Jo:2/0 J/L:5/
Bx/By :662.5/25. Hk :3.099 m
KOMBİNASYON
maxNd
üstMx
altMx
üstMy
altMy
1.(G+G+G+G)
19.58
-16.04
16.59
-1.34
-0.65
2.(Q+Q+Q+Q)
2.89
-2.72
2.65
-0.27
-0.13
3.(o+Q+o+Q)
2.87
-2.01
2.83
-0.29
-0.14
4.(Q+o+Q+o)
-0.02
-0.74
-0.10
0.02
0.01
5.(Q+Q+o+Q)
-0.03
-0.76
-0.13
0.02
0.01
6.(o+Q+Q+o)
2.87
-2.01
2.83
-0.29
-0.14
7.(o+o+Q+Q)
2.86
-2.72
2.75
-0.27
-0.13
X-Deprem+%5
0.64
6.08
49.85
0.00
0.00
X-Deprem-%5
0.72
6.70
54.39
0.00
0.00
Y-Deprem+%5
-0.14
0.30
7.72
0.04
0.26
Y-Deprem-%5
-0.24
-0.41
2.49
0.04
0.27
X-Rüzgar
0.02
0.19
1.57
0.00
0.00
X-Rüzgar
-0.01
0.00
0.18
0.00
0.01
Material:E1
C25
S420
(t,m)
BETONARME :
X-( G+Q ) X-(G+Q+E) Y-( G+Q ) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
32.029
23.553
32.029
22.109
max. M (tm):
27.750
101.002
-2.335
-1.686
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
ï
:
0.0000
0.0000
0.0009
0.0009
As
(cm²):
0.765
0.765
20.703
20.703
DONATI :2×32ø12 (düşey) + ø8/15 (yatay)
1
Tx
0.18
-0.02
0.27
-0.27
-0.29
0.27
0.01
18.04
19.71
2.59
0.67
0.57
0.06
Ty
-0.64
-0.13
-0.14
0.01
0.01
-0.14
-0.13
0.00
0.00
0.10
0.10
0.00
0.00
P106 PANELI
I/K:5/0 Io/Jo:9/0 J/L:16/
Bx/By :637.5/25. Hk :3.099 m
KOMBİNASYON
maxNd
üstMx
altMx
üstMy
altMy
Tx
1.(G+G+G+G)
25.72
11.67
-0.49
-1.52
-0.74
3.61
2.(Q+Q+Q+Q)
3.80
2.29
-0.42
-0.30
-0.15
0.60
3.(o+Q+o+Q)
1.64
2.39
0.10
-0.33
-0.16
0.80
4.(Q+o+Q+o)
2.13
-0.09
-0.46
0.02
0.01
-0.18
5.(Q+Q+o+Q)
2.13
-0.10
-0.50
0.02
0.01
-0.19
6.(o+Q+Q+o)
1.64
2.39
0.10
-0.33
-0.16
0.80
7.(o+o+Q+Q)
3.77
2.30
-0.33
-0.30
-0.15
0.63
X-Deprem+%5
0.20
6.32
46.52
0.00
-0.01
17.04
X-Deprem-%5
0.18
7.01
50.73
0.00
0.01
18.63
Y-Deprem+%5
-0.29
1.84
6.33
0.05
0.30
2.64
Y-Deprem-%5
-0.27
1.05
1.49
0.05
0.27
0.82
X-Rüzgar
0.01
0.20
1.46
0.00
0.00
0.54
X-Rüzgar
-0.01
0.05
0.14
0.00
0.01
0.06
Material:E1
C25
S420
(t,m)
BETONARME :
X-( G+Q ) X-(G+Q+E) Y-( G+Q ) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
42.097
29.262
42.097
29.089
max. M (tm):
20.164
-77.085
-2.654
-1.930
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
ï
:
0.0000
0.0000
0.0011
0.0011
As
(cm²):
0.000
0.000
19.922
19.922
DONATI :2×31ø12 (düşey) + ø8/15 (yatay)
2
S102
0
0
0
7.81
1.88
.13
.25
.25
L=7.00
9
S103
0
0
0
6.81
.25.25
.38.13
L=7.00
Ty
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.05
0.00
0.00
10
S104
7
S105
0
0
0
1.75
.13.13
.13.13
L=1.75
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
16
S102
6
Tx
-0.35
-0.09
0.01
-0.08
-0.08
0.01
-0.08
1.64
1.73
0.14
0.03
0.05
0.00
5
S101
5
Ty
-0.73
-0.15
-0.16
0.01
0.01
-0.16
-0.15
0.00
0.01
0.11
0.10
0.00
0.00
P107 PANELI
I/K:6/0 Io/Jo:10/0 J/L:7/
Bx/By :150./25. Hk :3.099 m
KOMBİNASYON
maxNd
üstMx
altMx
üstMy
altMy
1.(G+G+G+G)
7.45
-1.03
-0.07
0.00
0.00
2.(Q+Q+Q+Q)
0.85
-0.25
-0.04
0.00
0.00
3.(o+Q+o+Q)
0.42
-0.03
0.05
0.00
0.00
4.(Q+o+Q+o)
0.33
-0.18
-0.07
0.00
0.00
5.(Q+Q+o+Q)
0.32
-0.18
-0.08
0.00
0.00
6.(o+Q+Q+o)
0.42
-0.03
0.05
0.00
0.00
7.(o+o+Q+Q)
0.76
-0.21
-0.03
0.00
0.00
X-Deprem+%5
-0.08
2.43
2.64
0.00
0.00
X-Deprem-%5
-0.07
2.56
2.79
0.00
0.00
Y-Deprem+%5
-0.17
0.19
0.23
0.07
0.08
Y-Deprem-%5
-0.18
0.04
0.06
0.07
0.09
X-Rüzgar
0.00
0.08
0.08
0.00
0.00
X-Rüzgar
-0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
Material:E1
C25
S420
(t,m)
BETONARME :
X-( G+Q ) X-(G+Q+E) Y-( G+Q ) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
11.782
8.208
11.782
8.515
max. M (tm):
-1.837
-4.406
-0.265
0.192
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
ï
:
0.0000
0.0000
0.0009
0.0009
As
(cm²):
0.000
0.000
4.688
4.688
DONATI :2×7ø12 (düşey) + ø8/15 (yatay)
SAYFA: 26
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
P108 PANELI
I/K:24/0 Io/Jo:21/0 J/L:15/
Bx/By :662.5/25. Hk :3.099
KOMBİNASYON
maxNd
üstMx
altMx
üstMy
altMy
1.(G+G+G+G)
21.21
-11.34
14.89
1.03
0.52
2.(Q+Q+Q+Q)
3.19
-1.84
2.32
0.20
0.10
3.(o+Q+o+Q)
2.14
0.01
1.68
-0.03
-0.01
4.(Q+o+Q+o)
0.86
-2.23
0.91
0.23
0.11
5.(Q+Q+o+Q)
1.23
-1.98
0.91
0.23
0.11
6.(o+Q+Q+o)
2.14
0.01
1.68
-0.03
-0.01
7.(o+o+Q+Q)
2.62
-2.48
2.59
0.20
0.10
X-Deprem+%5
0.68
6.62
54.88
0.00
0.00
X-Deprem-%5
0.61
6.01
50.20
0.00
0.00
Y-Deprem+%5
0.11
-0.40
-7.80
0.04
0.26
Y-Deprem-%5
0.20
0.31
-2.41
0.04
0.27
X-Rüzgar
0.02
0.19
1.59
0.00
0.00
X-Rüzgar
0.01
0.00
-0.18
0.00
0.01
Material:E1
C25
S420
(t,m)
BETONARME :
X-( G+Q ) X-(G+Q+E) Y-( G+Q ) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
34.805
25.428
34.805
24.700
max. M (tm):
24.989
99.797
1.822
1.329
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
ï
:
0.0000
0.0000
0.0009
0.0009
As
(cm²):
0.538
0.538
20.703
20.703
DONATI :2×32ø12 (düşey) + ø8/15 (yatay)
P109 PANELI
I/K:15/0 Io/Jo:22/0 J/L:25/
Bx/By :637.5/25. Hk :3.099
KOMBİNASYON
maxNd
üstMx
altMx
üstMy
altMy
1.(G+G+G+G)
24.23
11.69
0.59
1.16
0.58
2.(Q+Q+Q+Q)
3.52
2.19
-0.17
0.23
0.11
3.(o+Q+o+Q)
0.01
1.16
0.90
-0.03
-0.01
4.(Q+o+Q+o)
3.48
1.03
-1.03
0.26
0.13
5.(Q+Q+o+Q)
3.48
1.06
-0.90
0.26
0.13
6.(o+Q+Q+o)
0.01
1.16
0.90
-0.03
-0.01
7.(o+o+Q+Q)
3.49
2.16
-0.26
0.23
0.11
X-Deprem+%5
0.16
7.12
51.08
0.00
-0.01
X-Deprem-%5
0.19
6.39
46.76
0.00
0.01
Y-Deprem+%5
0.34
-2.00
-6.37
0.05
0.30
Y-Deprem-%5
0.31
-1.16
-1.40
0.05
0.27
X-Rüzgar
0.01
0.20
1.48
0.00
0.00
X-Rüzgar
0.01
-0.06
-0.14
0.00
0.01
Material:E1
C25
S420
(t,m)
BETONARME :
X-( G+Q ) X-(G+Q+E) Y-( G+Q ) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
39.549
27.989
39.549
28.260
max. M (tm):
19.871
78.108
2.044
1.503
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
ï
:
0.0000
0.0000
0.0011
0.0011
As
(cm²):
0.000
0.000
19.922
19.922
DONATI :2×31ø12 (düşey) + ø8/15 (yatay)
P110 PANELI
I/K:17/0 Io/Jo:23/0 J/L:24/
Bx/By :25./572.5 Hk :3.099
KOMBİNASYON
maxNd
üstMx
altMx
üstMy
altMy
1.(G+G+G+G)
11.04
-0.09
-0.01
-4.24
4.27
2.(Q+Q+Q+Q)
1.15
-0.02
-0.01
-1.00
0.90
3.(o+Q+o+Q)
0.90
-0.01
0.00
-0.46
0.85
4.(Q+o+Q+o)
0.00
0.00
0.00
-0.05
-0.28
5.(Q+Q+o+Q)
0.72
0.00
0.00
-0.20
-0.02
6.(o+Q+Q+o)
0.90
-0.01
0.00
-0.46
0.85
7.(o+o+Q+Q)
0.17
-0.01
0.00
-0.36
0.31
X-Deprem+%5
-0.19
0.03
0.27
0.96
1.53
X-Deprem-%5
-0.22
0.03
0.25
0.20
-1.79
Y-Deprem+%5
0.54
0.00
-0.02
6.05
29.62
Y-Deprem-%5
0.57
0.00
-0.01
6.92
33.45
X-Rüzgar
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.00
X-Rüzgar
0.02
0.00
0.00
0.23
1.12
Material:E1
C25
S420
(t,m)
BETONARME :
X-( G+Q ) X-(G+Q+E) Y-( G+Q ) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
17.288
11.899
17.288
13.046
max. M (tm):
-0.389
-0.418
-7.534
55.348
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
ï
:
0.0010
0.0010
0.0000
0.0000
As
(cm²):
17.891
17.891
0.704
0.704
DONATI :2×27ø12 (düşey) + ø8/15 (yatay)
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
SAYFA: 27
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
m
Tx
1.15
0.16
0.55
-0.43
-0.34
0.55
0.04
19.84
18.13
-2.65
-0.68
0.57
-0.06
m
Tx
3.96
0.65
0.66
0.00
0.05
0.66
0.61
18.77
17.15
-2.70
-0.83
0.54
-0.06
m
Tx
-0.03
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.09
-0.01
0.00
0.00
0.00
24
Ty
0.50
0.10
-0.01
0.11
0.11
-0.01
0.10
0.00
0.00
0.10
0.10
0.00
0.00
21
S110
0
0
7.81
1.88
.13
.25
.25
L=7.00
22
S111
25
S112
0
0
0
6.81
.25.25
.38.13
L=7.00
17
Ty
0.01
-0.03
0.13
-0.11
-0.07
0.13
-0.02
0.80
-0.51
11.51
13.02
0.01
0.44
S111
0
15
Ty
0.56
0.11
-0.01
0.13
0.13
-0.01
0.11
-0.01
0.00
0.11
0.10
0.00
0.00
15
23
S106
24
S110
0
0
0
6.39
.4 .4
.38.13
L=6.50
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
P111 PANELI
I/K:6/0 Io/Jo:11/0 J/L:17/
Bx/By :25./362.5 Hk :3.099 m
KOMBİNASYON
maxNd
üstMx
altMx
üstMy
altMy
Tx
1.(G+G+G+G)
7.50
-0.05
-0.01
-0.68
0.95
-0.02
2.(Q+Q+Q+Q)
0.23
-0.02
-0.01
0.12
0.13
-0.01
3.(o+Q+o+Q)
0.14
0.00
0.00
0.16
0.21
0.00
4.(Q+o+Q+o)
0.04
0.00
0.00
-0.03
-0.12
0.00
5.(Q+Q+o+Q)
0.11
0.00
0.00
-0.14
-0.02
0.00
6.(o+Q+Q+o)
0.14
0.00
0.00
0.16
0.21
0.00
7.(o+o+Q+Q)
0.11
0.00
0.00
0.23
0.00
0.00
X-Deprem+%5
-0.41
0.05
0.17
0.12
0.78
0.07
X-Deprem-%5
-0.46
0.05
0.18
-0.70
-0.54
0.07
Y-Deprem+%5
0.26
0.00
0.01
7.01
11.71
0.00
Y-Deprem-%5
0.32
0.00
0.00
7.96
13.23
0.00
X-Rüzgar
-0.01
0.00
0.01
-0.01
0.00
0.00
X-Rüzgar
0.01
0.00
0.00
0.27
0.44
0.00
Material:E1
C25
S420
(t,m)
BETONARME :
X-( G+Q ) X-(G+Q+E) Y-( G+Q ) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
10.865
8.422
10.865
8.215
max. M (tm):
-0.244
0.267
1.673
21.015
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
ï
:
0.0009
0.0009
0.0000
0.0000
As
(cm²):
11.328
11.328
0.376
0.376
DONATI :2×17ø12 (düşey) + ø8/15 (yatay)
6
Ty
0.09
0.08
0.12
-0.05
-0.05
0.12
0.08
0.29
-0.40
6.04
6.84
0.00
0.23
P113 PANELI
I/K:13/0 Io/Jo:18/0 J/L:24/
Bx/By :25./612.5 Hk :3.099
KOMBİNASYON
maxNd
üstMx
altMx
üstMy
altMy
1.(G+G+G+G)
19.55
-1.27
-0.59
6.88
-1.69
2.(Q+Q+Q+Q)
2.98
-0.27
-0.13
1.36
-0.37
3.(o+Q+o+Q)
2.69
-0.32
-0.15
1.63
-0.24
4.(Q+o+Q+o)
0.04
0.05
0.02
0.19
-0.47
5.(Q+Q+o+Q)
1.57
0.06
0.03
0.74
-0.59
6.(o+Q+Q+o)
2.69
-0.32
-0.15
1.63
-0.24
7.(o+o+Q+Q)
1.19
-0.28
-0.13
1.28
-0.58
X-Deprem+%5
-0.20
0.05
0.29
0.91
1.16
X-Deprem-%5
-0.23
0.04
0.28
0.39
-1.60
Y-Deprem+%5
0.52
0.00
-0.02
6.03
35.30
Y-Deprem-%5
0.55
0.00
-0.01
6.63
38.48
X-Rüzgar
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.00
X-Rüzgar
0.02
0.00
0.00
0.23
1.32
Material:E1
C25
S420
(t,m)
BETONARME :
X-( G+Q ) X-(G+Q+E) Y-( G+Q ) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
32.139
22.225
32.139
21.708
max. M (tm):
-2.290
-1.662
12.234
-60.003
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
ï
:
0.0011
0.0011
0.0000
0.0000
As
(cm²):
19.141
19.141
0.000
0.000
DONATI :2×29ø12 (düşey) + ø8/15 (yatay)
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
11
S104
S106
0
0
4.26
.13.38
.4
.4
L=4.40
1
Tx
-0.04
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
0.06
0.07
0.01
0.00
0.00
0.00
17
0
P112 PANELI
I/K:1/0 Io/Jo:3/0 J/L:6/
Bx/By :25./210. Hk :3.099 m
KOMBİNASYON
maxNd
üstMx
altMx
üstMy
altMy
1.(G+G+G+G)
8.31
-0.09
-0.03
1.13
0.41
2.(Q+Q+Q+Q)
0.77
-0.01
-0.01
0.20
0.07
3.(o+Q+o+Q)
0.58
-0.01
0.00
0.22
0.10
4.(Q+o+Q+o)
0.08
0.00
0.00
-0.06
-0.04
5.(Q+Q+o+Q)
0.05
0.00
0.00
-0.05
-0.02
6.(o+Q+Q+o)
0.58
-0.01
0.00
0.22
0.10
7.(o+o+Q+Q)
0.70
-0.01
-0.01
0.15
0.04
X-Deprem+%5
-0.69
0.08
0.12
0.18
0.25
X-Deprem-%5
-0.66
0.08
0.13
-0.23
-0.22
Y-Deprem+%5
-0.90
0.01
0.01
3.44
4.03
Y-Deprem-%5
-0.94
0.00
0.00
3.91
4.57
X-Rüzgar
-0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
X-Rüzgar
-0.03
0.00
0.00
0.13
0.15
Material:E1
C25
S420
(t,m)
BETONARME :
X-( G+Q ) X-(G+Q+E) Y-( G+Q ) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
12.854
10.037
12.854
10.449
max. M (tm):
-0.289
0.226
1.942
7.215
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
ï
:
0.0008
0.0008
0.0000
0.0000
As
(cm²):
6.563
6.563
0.000
0.000
DONATI :2×10ø12 (düşey) + ø8/15 (yatay)
SAYFA: 28
Ty
0.50
0.09
0.11
-0.03
-0.02
0.11
0.06
0.14
-0.14
2.41
2.74
0.00
0.09
3
S101
6
S104
0
0
0
2.73
.13 .38
.13 .38
L=2.60
m
Tx
-0.60
-0.13
-0.15
0.02
0.03
-0.15
-0.13
0.11
0.10
-0.01
0.00
0.00
0.00
13
Ty
1.67
0.32
0.45
-0.09
0.05
0.45
0.22
0.67
-0.39
13.33
14.55
0.01
0.50
18
S107
24
S110
0
0
0
6.56
.25.25
.13
.13
L=6.50
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
P114 PANELI
I/K:7/0 Io/Jo:12/0 J/L:13/
Bx/By :25./377.5 Hk :3.099 m
KOMBİNASYON
maxNd
üstMx
altMx
üstMy
altMy
Tx
1.(G+G+G+G)
24.37
-1.53
-0.73
-9.24
2.89
-0.73
2.(Q+Q+Q+Q)
3.82
-0.32
-0.16
-1.65
0.52
-0.16
3.(o+Q+o+Q)
2.50
-0.38
-0.19
-1.81
0.66
-0.18
4.(Q+o+Q+o)
1.10
0.06
0.03
0.11
-0.16
0.03
5.(Q+Q+o+Q)
1.58
0.07
0.03
-0.75
0.10
0.03
6.(o+Q+Q+o)
2.50
-0.38
-0.19
-1.81
0.66
-0.18
7.(o+o+Q+Q)
3.12
-0.34
-0.17
-0.83
0.24
-0.16
X-Deprem+%5
0.53
0.07
0.19
0.56
0.53
0.08
X-Deprem-%5
0.53
0.07
0.20
-0.04
-0.53
0.08
Y-Deprem+%5
0.47
0.00
0.01
7.65
13.28
0.00
Y-Deprem-%5
0.48
0.00
0.00
8.34
14.49
0.00
X-Rüzgar
0.02
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
X-Rüzgar
0.02
0.00
0.00
0.29
0.50
0.00
Material:E1
C25
S420
(t,m)
BETONARME :
X-( G+Q ) X-(G+Q+E) Y-( G+Q ) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
40.221
27.393
40.221
28.901
max. M (tm):
-2.753
-2.013
-15.823
25.298
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
ï
:
0.0010
0.0010
0.0000
0.0000
As
(cm²):
11.797
11.797
0.000
0.000
DONATI :2×18ø12 (düşey) + ø8/15 (yatay)
7
Ty
-2.05
-0.36
-0.37
-0.02
-0.21
-0.37
-0.19
0.35
-0.18
6.75
7.36
0.00
0.25
P115 PANELI
I/K:1/0 Io/Jo:4/0 J/L:7/
Bx/By :25./235. Hk :3.099 m
KOMBİNASYON
maxNd
üstMx
altMx
üstMy
altMy
1.(G+G+G+G)
11.52
-0.09
-0.03
-1.00
0.17
2.(Q+Q+Q+Q)
1.38
-0.02
-0.01
-0.27
0.02
3.(o+Q+o+Q)
0.83
-0.01
0.00
0.08
0.09
4.(Q+o+Q+o)
0.36
0.00
0.00
-0.35
-0.08
5.(Q+Q+o+Q)
0.31
0.00
0.00
-0.33
-0.06
6.(o+Q+Q+o)
0.83
-0.01
0.00
0.08
0.09
7.(o+o+Q+Q)
1.24
-0.01
-0.01
-0.27
-0.01
X-Deprem+%5
-0.18
0.08
0.13
-0.28
0.18
X-Deprem-%5
-0.12
0.09
0.14
-0.65
-0.24
Y-Deprem+%5
-0.88
0.01
0.01
4.31
5.28
Y-Deprem-%5
-0.94
0.00
0.00
4.74
5.77
X-Rüzgar
0.00
0.00
0.00
-0.01
0.00
X-Rüzgar
-0.03
0.00
0.00
0.16
0.20
Material:E1
C25
S420
(t,m)
BETONARME :
X-( G+Q ) X-(G+Q+E) Y-( G+Q ) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
18.332
12.724
18.332
14.281
max. M (tm):
-0.412
0.286
-1.956
8.738
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
ï
:
0.0009
0.0009
0.0000
0.0000
As
(cm²):
7.344
7.344
0.000
0.000
DONATI :2×11ø12 (düşey) + ø8/15 (yatay)
P116 PANELI
I/K:14/0 Io/Jo:19/0 J/L:25/
Bx/By :25./587.5 Hk :3.099
KOMBİNASYON
maxNd
üstMx
altMx
üstMy
altMy
1.(G+G+G+G)
25.53
1.24
0.65
8.87
-3.72
2.(Q+Q+Q+Q)
3.71
0.27
0.14
1.86
-0.80
3.(o+Q+o+Q)
0.05
-0.05
-0.02
0.97
0.04
4.(Q+o+Q+o)
3.62
0.32
0.16
0.89
-0.90
5.(Q+Q+o+Q)
3.62
0.32
0.16
0.89
-0.89
6.(o+Q+Q+o)
0.05
-0.05
-0.02
0.97
0.04
7.(o+o+Q+Q)
3.67
0.27
0.14
1.86
-0.86
X-Deprem+%5
0.33
0.06
0.28
-1.38
-2.23
X-Deprem-%5
0.34
0.05
0.27
-0.40
2.83
Y-Deprem+%5
0.28
-0.01
-0.02
8.13
45.11
Y-Deprem-%5
0.27
0.00
-0.01
7.00
39.28
X-Rüzgar
0.01
0.00
0.01
-0.03
0.00
X-Rüzgar
0.01
0.00
0.00
0.27
1.51
Material:E1
C25
S420
(t,m)
BETONARME :
X-( G+Q ) X-(G+Q+E) Y-( G+Q ) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
41.679
29.739
41.679
28.821
max. M (tm):
2.257
1.651
15.397
-72.287
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
ï
:
0.0011
0.0011
0.0000
0.0000
As
(cm²):
18.359
18.359
0.000
0.000
DONATI :2×28ø12 (düşey) + ø8/15 (yatay)
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
SAYFA: 29
12
S105
S107
0
0
0
4.34
.13.38
.25.25
L=4.40
1
Tx
-0.04
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
0.07
0.07
0.01
0.00
0.00
0.00
13
Ty
-0.27
-0.08
0.06
-0.14
-0.13
0.06
-0.09
-0.03
-0.29
3.09
3.39
0.00
0.12
4
7
S101
S105
0
0
0
2.73
.13.13
.13 .38
L=2.60
m
Tx
0.61
0.13
-0.02
0.15
0.15
-0.02
0.13
0.11
0.10
-0.01
0.00
0.00
0.00
14
Ty
1.66
0.34
0.32
0.00
0.00
0.32
0.32
-1.17
0.79
17.17
14.93
-0.01
0.57
19
S109
25
S112
0
0
0
6.31
.25.25
.38.13
L=6.50
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
P117 PANELI
I/K:16/0 Io/Jo:20/0 J/L:14/
Bx/By :25./637.5 Hk :3.099 m
KOMBİNASYON
maxNd
üstMx
altMx
üstMy
altMy
Tx
1.(G+G+G+G)
25.21
1.18
0.62
-6.42
4.98
0.58
2.(Q+Q+Q+Q)
3.71
0.25
0.13
-1.45
1.08
0.12
3.(o+Q+o+Q)
2.08
-0.05
-0.02
0.27
0.49
-0.02
4.(Q+o+Q+o)
1.60
0.31
0.15
-1.74
0.54
0.15
5.(Q+Q+o+Q)
1.60
0.31
0.15
-1.74
0.55
0.15
6.(o+Q+Q+o)
2.08
-0.05
-0.02
0.27
0.49
-0.02
7.(o+o+Q+Q)
3.68
0.25
0.13
-1.46
1.02
0.12
X-Deprem+%5
0.30
0.05
0.29
0.34
-3.63
0.11
X-Deprem-%5
0.28
0.05
0.30
1.26
2.27
0.11
Y-Deprem+%5
-0.33
0.01
0.02
7.58
52.50
0.01
Y-Deprem-%5
-0.31
0.00
0.01
6.52
45.71
0.00
X-Rüzgar
0.01
0.00
0.01
0.02
-0.03
0.00
X-Rüzgar
-0.01
0.00
0.00
0.25
1.75
0.00
Material:E1
C25
S420
(t,m)
BETONARME :
X-( G+Q ) X-(G+Q+E) Y-( G+Q ) Y-(G+Q+E)
max. Nd (t) :
41.226
29.339
41.226
29.406
max. M (tm):
2.138
1.563
-11.763
84.814
fcd (kg/cm²):
166.667
166.667
166.667
166.667
ï
:
0.0011
0.0011
0.0000
0.0000
As
(cm²):
19.922
19.922
0.000
0.000
DONATI :2×31ø12 (düşey) + ø8/15 (yatay)
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
SAYFA: 30
16
Ty
-0.46
-0.12
0.24
-0.39
-0.38
0.24
-0.14
-1.06
1.14
19.38
16.85
0.00
0.65
20
S103
14
S109
0
0
0
6.94
.13.38
.25.25
L=7.00
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
22-02-2014
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
KOLONLARIN KESME DAYANIM KONTROLU
Vw=(Asw/s)·fywd·d , Vc=0.65·fctd·Ac , Vr=0.8·Vcr+Vw, 0.22·Ac·fcd ≥ Vd
(t)
fctd=11.66(kg/cm²)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡Kolon
¡
Asw/s
¡
Vw
¡
Vcr
¡
Vd
¡Vr=0.8 Vcr+ Vw ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡S102
x ¡
0.2010 ¡
36.697 ¡
18.945 ¡
0.295 ¡
55.642 ò¡
¡S102
y ¡
0.2010 ¡
36.697 ¡
18.945 ¡
12.175 ¡
55.642 ò¡
¡S103
x ¡
0.1507 ¡
27.523 ¡
14.208 ¡
0.215 ¡
41.731 ò¡
¡S103
y ¡
0.1507 ¡
27.523 ¡
14.208 ¡
0.203 ¡
41.731 ò¡
¡S104
x ¡
0.2010 ¡
18.349 ¡
9.472 ¡
0.032 ¡
27.821 ò¡
¡S104
y ¡
0.1005 ¡
18.349 ¡
9.472 ¡
0.098 ¡
27.821 ò¡
¡S105
x ¡
0.2010 ¡
18.349 ¡
9.472 ¡
0.033 ¡
27.821 ò¡
¡S105
y ¡
0.1005 ¡
18.349 ¡
9.472 ¡
0.103 ¡
27.821 ò¡
¡S106
x ¡
0.2512 ¡
22.936 ¡
15.156 ¡
0.052 ¡
38.091 ò¡
¡S106
y ¡
0.1005 ¡
29.358 ¡
15.156 ¡
0.355 ¡
44.513 ò¡
¡S107
x ¡
0.2010 ¡
36.697 ¡
18.945 ¡
12.076 ¡
55.642 ò¡
¡S107
y ¡
0.2010 ¡
36.697 ¡
18.945 ¡
2.817 ¡
55.642 ò¡
¡S108
x ¡
0.2010 ¡
36.697 ¡
18.945 ¡
2.122 ¡
51.853 ò¡
¡S108
y ¡
0.2010 ¡
36.697 ¡
18.945 ¡
3.795 ¡
51.853 ò¡
¡S109
x ¡
0.2010 ¡
36.697 ¡
18.945 ¡
12.123 ¡
55.642 ò¡
¡S109
y ¡
0.2010 ¡
36.697 ¡
18.945 ¡
2.833 ¡
55.642 ò¡
¡S111
x ¡
0.2010 ¡
36.697 ¡
18.945 ¡
0.300 ¡
55.642 ò¡
¡S111
y ¡
0.2010 ¡
36.697 ¡
18.945 ¡
9.327 ¡
55.642 ò¡
¡S112
x ¡
0.1507 ¡
27.523 ¡
14.208 ¡
0.228 ¡
41.731 ò¡
¡S112
y ¡
0.1507 ¡
27.523 ¡
14.208 ¡
0.187 ¡
41.731 ò¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
SAYFA: 31
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
22-02-2014
SAYFA: 32
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
PERDELERİN KESME GÜVENLİK KONTROLU
Vr = Ach (0.65 fctd + rsh fyd) Perde Kesme Dayanımı
Vrh = 0.22 fcd Ach
Max. Beton Kesme Dayanımı
ïshx = Asws.( ∑ Letrx/s )/Ach
ïshy = Asws.( ∑ Letry/s )/Ach
Vfr = µ N + fyd Asd =
İş Derzi Sürtünme Kesme Dayanımı
N = Ng - Ne
Min. Düşey Yük
Bv
Perde dinamik etki parametresi
Φm=(Mp/Md) < è=(Vu/Ve)
Perde kesme kapasite büyütmesi
Ve=ßv × Φ × Vd, Vd=V(G+Q+E,Bax+0.3×Bay)
Ve<V(Ra=2,Bax+0.3×Bay)
µ = 1 (puruzlendirmis yuzey ≥5mm)
fctd=11.66(kg/cm²)
TDY2007 3.6.6.3
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ¿
¡ Perde ¡ Yön¡ Ln ¡ Bv ¡ Φ ¡
N
¡
Vd
¡
Vr
¡
Vrh
¡
Vfd
¡
Vfr
¡
¡ (t)
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
¡S101
¡ X ¡ 3.10¡ 1.00¡ 1.00¡
10.407¡
7.811¡
96.448¡
206.250¡
7.811¡
143.641¡ ò ¡
¡Hw/Lw<2¡ Y ¡ 3.10¡ 1.00¡ 1.00¡
9.379¡
1.153¡
74.430¡
206.250¡
1.153¡
142.613¡ ò ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
¡S110
¡ X ¡ 3.10¡ 1.00¡ 1.00¡
20.912¡
8.273¡
96.448¡
206.250¡
8.273¡
154.147¡ ò ¡
¡Hw/Lw<2¡ Y ¡ 3.10¡ 1.00¡ 1.00¡
20.493¡
1.200¡
74.430¡
206.250¡
1.200¡
153.727¡ ò ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
¡P105
¡ X ¡ 3.10¡ 1.50¡ 1.00¡
21.741¡
29.789¡
396.111¡
836.458¡
19.936¡
531.669¡ ò ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
¡P106
¡ X ¡ 3.10¡ 1.50¡ 1.00¡
29.331¡
32.183¡
320.144¡
676.042¡
22.870¡
476.525¡ ò ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
¡P107
¡ X ¡ 3.10¡ 1.50¡ 1.00¡
8.215¡
2.572¡
86.819¡
183.333¡
2.191¡
178.437¡ ò ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
¡P108
¡ X ¡ 3.10¡ 1.50¡ 1.00¡
23.722¡
31.089¡
396.111¡
836.458¡
21.170¡
533.651¡ ò ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
¡P109
¡ X ¡ 3.10¡ 1.50¡ 1.00¡
27.561¡
32.809¡
320.144¡
676.042¡
23.423¡
474.755¡ ò ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
¡P110
¡ Y ¡ 3.10¡ 1.50¡ 1.00¡
11.610¡
19.607¡
304.951¡
643.958¡
13.095¡
446.511¡ ò ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
¡P111
¡ Y ¡ 3.10¡ 1.50¡ 1.00¡
7.403¡
10.443¡
213.791¡
451.458¡
7.025¡
282.729¡ ò ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
¡P112
¡ Y ¡ 3.10¡ 1.50¡ 1.00¡
8.135¡
4.624¡
134.569¡
284.167¡
3.341¡
280.094¡ ò ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
¡P113
¡ Y ¡ 3.10¡ 1.50¡ 1.00¡
21.982¡
23.858¡
298.439¡
630.208¡
16.582¡
507.123¡ ò ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
¡P114
¡ Y ¡ 3.10¡ 1.50¡ 1.00¡
27.706¡
13.483¡
207.280¡
437.708¡
9.801¡
345.010¡ ò ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
¡P115
¡ Y ¡ 3.10¡ 1.50¡ 1.00¡
11.955¡
5.349¡
134.569¡
284.167¡
3.760¡
292.178¡ ò ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
¡P116
¡ Y ¡ 3.10¡ 1.50¡ 1.00¡
28.961¡
27.798¡
298.439¡
630.208¡
19.211¡
451.367¡ ò ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
¡P117
¡ Y ¡ 3.10¡ 1.50¡ 1.00¡
28.592¡
29.684¡
320.144¡
676.042¡
19.994¡
475.786¡ ò ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
SAYFA: 33
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
Vcr=0.65·fctd·bw·d, Vc=0.80·Vcr, Vw=Asw/s·fywd·d, Vr=Vc+Vw> Vd, fctd=11.66(kg/cm²)
Tcr = 1.35·fctd·Sx, Tr=(Vd/Vcr)²+(Td/Tcr)² ≤ 1 (Eğik çatlama sınırı), n·Asw/s ≥ 0.3·fctd/fywd·bw
Aov/s =(Vd-Vc)/(2·d·fywd), Aot/s =Td/(2·Ae·fywd), Ao/s=Aov/s+Aot/s ≤ Asw/s, Asl=Aot/s Ue fywd/fyd
Vd:V(min{a+D,a+Ln/3})
KİRİŞLERİN KESME TASARIM KONTROLU
(tm)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
¡Kiriş ¡
Vcr ¡
Vw ¡
Vr ¡
Vd ¡
Td ¡ Tcr ¡
Tr ¡Aov/s + Aot/s = Ao/s¡ Asw/s ¡ ò,ñ ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
¡K101
¡ 21.22¡ 41.13¡ 58.10¡ 30.22¡ 0.5105¡ 9.4747¡ 2.0312¡0.0162¡0.0032¡0.0194¡ 0.2011 ¡
ò ¡
¡K102
¡ 21.22¡ 41.13¡ 58.10¡ 30.19¡ 0.4607¡ 9.4747¡ 2.0264¡0.0161¡0.0029¡0.0190¡ 0.2011 ¡
ò ¡
¡K103
¡ 21.22¡ 41.13¡ 58.10¡ 27.46¡ 0.0217¡ 9.3488¡ 1.6749¡0.0128¡0.0001¡0.0130¡ 0.2011 ¡
ò ¡
¡K104
¡ 21.22¡ 41.13¡ 58.10¡ 30.83¡ 0.0241¡ 9.4747¡ 2.1117¡0.0169¡0.0002¡0.0171¡ 0.2011 ¡
ò ¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
TEMELLERE GELEN KOLON YÜKLERİ
22-02-2014
SAYFA: 34
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡S101
¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
10.32
1.03 (azaltma
Nq=
1.03×1.000 =
1.03)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
-0.80
-0.12
-0.06
-0.05
-0.06
-0.06
-0.11
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.03
0.00
0.01
-0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
-0.94
-0.85
-1.86
-1.96
-0.03
-0.07
10.32
¡
¡
Alt Mx¡
5.25
5.73
0.74
0.19
0.17
0.02
-0.80
¡
¡
Alt My¡
0.01
-0.02
0.29
0.32
0.00
0.01
0.03
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡S102
¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
25.54
3.98 (azaltma
Nq=
3.98×1.000 =
3.98)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
0.07
0.01
0.03
-0.02
-0.02
0.03
0.01
0.00
¡
¡
Alt My¡
-8.34
-1.67
-1.80
0.13
0.13
-1.80
-1.67
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
-0.10
-0.11
-0.04
-0.03
0.00
0.00
25.54
¡
¡
Alt Mx¡
0.30
0.33
0.04
0.01
0.01
0.00
0.07
¡
¡
Alt My¡
0.00
0.00
0.24
0.23
0.00
0.01
-8.34
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡S103
¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
11.11
1.38 (azaltma
Nq=
1.38×1.000 =
1.38)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
0.07
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
¡
¡
Alt My¡
-0.05
-0.01
-0.01
0.00
0.00
-0.01
-0.01
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.65
0.63
-0.60
-0.57
0.02
-0.02
11.11
¡
¡
Alt Mx¡
0.20
0.22
0.04
0.01
0.01
0.00
0.07
¡
¡
Alt My¡
-0.01
0.02
0.23
0.20
0.00
0.01
-0.05
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡S104
¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
1.59
0.10 (azaltma
Nq=
0.10×1.000 =
0.10)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
-0.16
-0.17
-0.08
-0.07
-0.01
0.00
1.59
¡
¡
Alt Mx¡
0.04
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.01
-0.01
0.12
0.13
0.00
0.00
0.01
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡S105
¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
3.13
0.44 (azaltma
Nq=
0.44×1.000 =
0.44)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
¡
¡
Alt My¡
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.11
0.12
-0.03
-0.04
0.00
0.00
3.13
¡
¡
Alt Mx¡
0.04
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.00
-0.01
0.12
0.13
0.00
0.00
-0.01
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡S106
¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
3.41
0.14 (azaltma
Nq=
0.14×1.000 =
0.14)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
-0.02
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
¡
¡
Alt My¡
-0.02
0.00
0.00
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
-0.01
-0.04
0.22
0.25
0.00
0.01
3.41
¡
¡
Alt Mx¡
0.04
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.02
¡
¡
Alt My¡
0.03
-0.02
0.44
0.50
0.00
0.02
-0.02
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡S107
¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
14.71
2.39 (azaltma
Nq=
2.39×1.000 =
2.39)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
-6.43
-1.36
-1.63
0.25
0.32
-1.63
-1.44
0.00
¡
¡
Alt My¡
-0.07
-0.01
-0.01
0.00
-0.01
-0.01
0.00
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.05
0.03
0.32
0.34
0.00
0.01
14.71
¡
¡
Alt Mx¡
0.26
0.26
0.00
0.00
0.01
0.00
-6.43
¡
¡
Alt My¡
0.01
-0.01
0.25
0.27
0.00
0.01
-0.07
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡S108
¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
91.73
18.34 (azaltma
Nq=
18.34×1.000 =
18.34)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
0.03
0.00
1.26
-1.26
-1.26
1.26
0.01
0.00
¡
¡
Alt My¡
1.17
0.25
1.26
-1.01
-1.01
1.26
0.25
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.00
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
91.73
¡
¡
Alt Mx¡
0.33
0.33
0.00
0.00
0.01
0.00
0.03
¡
¡
Alt My¡
0.00
0.00
0.31
0.30
0.00
0.01
1.17
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡S109
¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
21.39
3.32 (azaltma
Nq=
3.32×1.000 =
3.32)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
6.44
1.39
-0.28
1.67
1.68
-0.28
1.39
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.04
0.01
0.02
-0.01
-0.01
0.02
0.01
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.03
0.02
-0.11
-0.10
0.00
0.00
21.39
¡
¡
Alt Mx¡
0.26
0.26
0.00
0.00
0.01
0.00
6.44
¡
¡
Alt My¡
-0.02
0.02
0.34
0.30
0.00
0.01
0.04
¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
TEMELLERE GELEN KOLON YÜKLERİ
22-02-2014
SAYFA: 35
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡S110
¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
19.49
2.67 (azaltma
Nq=
2.67×1.000 =
2.67)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
-0.83
-0.13
-0.09
-0.05
-0.09
-0.09
-0.10
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.06
0.01
0.02
0.00
0.01
0.02
0.00
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
-1.21
-1.24
1.62
1.66
-0.04
0.06
19.49
¡
¡
Alt Mx¡
5.77
5.27
-0.76
-0.19
0.17
-0.02
-0.83
¡
¡
Alt My¡
0.02
-0.01
0.29
0.33
0.00
0.01
0.06
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡S111
¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
23.94
3.65 (azaltma
Nq=
3.65×1.000 =
3.65)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
0.08
0.01
0.03
-0.02
-0.02
0.03
0.01
0.00
¡
¡
Alt My¡
6.39
1.26
-0.18
1.44
1.44
-0.18
1.26
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
-0.11
-0.10
0.04
0.03
0.00
0.00
23.94
¡
¡
Alt Mx¡
0.33
0.30
-0.04
-0.01
0.01
0.00
0.08
¡
¡
Alt My¡
0.00
0.00
0.24
0.24
0.00
0.01
6.39
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡S112
¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
10.01
1.22 (azaltma
Nq=
1.22×1.000 =
1.22)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
0.09
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.04
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.59
0.63
0.71
0.67
0.02
0.02
10.01
¡
¡
Alt Mx¡
0.22
0.20
-0.04
-0.01
0.01
0.00
0.09
¡
¡
Alt My¡
-0.02
0.01
0.23
0.20
0.00
0.01
0.04
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P105-Sol ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
9.79
1.44 (azaltma
Nq=
1.44×1.000 =
1.44)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
8.30
1.33
1.41
-0.05
-0.06
1.41
1.37
0.00
¡
¡
Alt My¡
-0.33
-0.07
-0.07
0.00
0.00
-0.07
-0.07
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.32
0.36
-0.07
-0.12
0.01
0.00
9.79
¡
¡
Alt Mx¡
24.92
27.19
3.86
1.25
0.78
0.09
8.30
¡
¡
Alt My¡
0.00
0.00
0.13
0.13
0.00
0.00
-0.33
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P105-Sag ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
9.79
1.44 (azaltma
Nq=
1.44×1.000 =
1.44)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
8.30
1.33
1.41
-0.05
-0.06
1.41
1.37
0.00
¡
¡
Alt My¡
-0.33
-0.07
-0.07
0.00
0.00
-0.07
-0.07
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.32
0.36
-0.07
-0.12
0.01
0.00
9.79
¡
¡
Alt Mx¡
24.92
27.19
3.86
1.25
0.78
0.09
8.30
¡
¡
Alt My¡
0.00
0.00
0.13
0.13
0.00
0.00
-0.33
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P106-Sol ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
12.86
1.90 (azaltma
Nq=
1.90×1.000 =
1.90)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
-0.25
-0.21
0.05
-0.23
-0.25
0.05
-0.17
0.00
¡
¡
Alt My¡
-0.37
-0.07
-0.08
0.00
0.00
-0.08
-0.07
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.10
0.09
-0.15
-0.13
0.00
-0.01
12.86
¡
¡
Alt Mx¡
23.26
25.36
3.17
0.74
0.73
0.07
-0.25
¡
¡
Alt My¡
-0.01
0.01
0.15
0.14
0.00
0.01
-0.37
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P106-Sag ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
12.86
1.90 (azaltma
Nq=
1.90×1.000 =
1.90)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
-0.25
-0.21
0.05
-0.23
-0.25
0.05
-0.17
0.00
¡
¡
Alt My¡
-0.37
-0.07
-0.08
0.00
0.00
-0.08
-0.07
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.10
0.09
-0.15
-0.13
0.00
-0.01
12.86
¡
¡
Alt Mx¡
23.26
25.36
3.17
0.74
0.73
0.07
-0.25
¡
¡
Alt My¡
-0.01
0.01
0.15
0.14
0.00
0.01
-0.37
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P107-Sol ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
3.72
0.42 (azaltma
Nq=
0.42×1.000 =
0.42)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
-0.04
-0.02
0.02
-0.04
-0.04
0.02
-0.01
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
-0.04
-0.04
-0.09
-0.09
0.00
0.00
3.72
¡
¡
Alt Mx¡
1.32
1.39
0.11
0.03
0.04
0.00
-0.04
¡
¡
Alt My¡
0.00
0.00
0.04
0.04
0.00
0.00
0.00
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P107-Sag ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
3.72
0.42 (azaltma
Nq=
0.42×1.000 =
0.42)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
-0.04
-0.02
0.02
-0.04
-0.04
0.02
-0.01
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
-0.04
-0.04
-0.09
-0.09
0.00
0.00
3.72
¡
¡
Alt Mx¡
1.32
1.39
0.11
0.03
0.04
0.00
-0.04
¡
¡
Alt My¡
0.00
0.00
0.04
0.04
0.00
0.00
0.00
¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
TEMELLERE GELEN KOLON YÜKLERİ
22-02-2014
SAYFA: 36
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡P108-Sol ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
10.61
1.60 (azaltma
Nq=
1.60×1.000 =
1.60)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
7.44
1.16
0.84
0.46
0.46
0.84
1.30
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.26
0.05
0.00
0.06
0.06
0.00
0.05
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.34
0.30
0.05
0.10
0.01
0.00
10.61
¡
¡
Alt Mx¡
27.44
25.10
-3.90
-1.21
0.79
-0.09
7.44
¡
¡
Alt My¡
0.00
0.00
0.13
0.13
0.00
0.00
0.26
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P108-Sag ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
10.61
1.60 (azaltma
Nq=
1.60×1.000 =
1.60)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
7.44
1.16
0.84
0.46
0.46
0.84
1.30
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.26
0.05
0.00
0.06
0.06
0.00
0.05
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.34
0.30
0.05
0.10
0.01
0.00
10.61
¡
¡
Alt Mx¡
27.44
25.10
-3.90
-1.21
0.79
-0.09
7.44
¡
¡
Alt My¡
0.00
0.00
0.13
0.13
0.00
0.00
0.26
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P109-Sol ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
12.12
1.76 (azaltma
Nq=
1.76×1.000 =
1.76)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
0.30
-0.08
0.45
-0.51
-0.45
0.45
-0.13
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.29
0.06
-0.01
0.06
0.06
-0.01
0.06
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.08
0.09
0.17
0.16
0.00
0.01
12.12
¡
¡
Alt Mx¡
25.54
23.38
-3.19
-0.70
0.74
-0.07
0.30
¡
¡
Alt My¡
-0.01
0.00
0.15
0.14
0.00
0.01
0.29
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P109-Sag ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
12.12
1.76 (azaltma
Nq=
1.76×1.000 =
1.76)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
0.30
-0.08
0.45
-0.51
-0.45
0.45
-0.13
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.29
0.06
-0.01
0.06
0.06
-0.01
0.06
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.08
0.09
0.17
0.16
0.00
0.01
12.12
¡
¡
Alt Mx¡
25.54
23.38
-3.19
-0.70
0.74
-0.07
0.30
¡
¡
Alt My¡
-0.01
0.00
0.15
0.14
0.00
0.01
0.29
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P110-Sol ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
5.52
0.57 (azaltma
Nq=
0.57×1.000 =
0.57)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
¡
¡
Alt My¡
2.14
0.45
0.43
-0.14
-0.01
0.43
0.15
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
-0.10
-0.11
0.27
0.29
0.00
0.01
5.52
¡
¡
Alt Mx¡
0.13
0.13
-0.01
0.00
0.00
0.00
-0.01
¡
¡
Alt My¡
0.77
-0.90
14.81
16.73
0.00
0.56
2.14
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P110-Sag ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
5.52
0.57 (azaltma
Nq=
0.57×1.000 =
0.57)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
¡
¡
Alt My¡
2.14
0.45
0.43
-0.14
-0.01
0.43
0.15
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
-0.10
-0.11
0.27
0.29
0.00
0.01
5.52
¡
¡
Alt Mx¡
0.13
0.13
-0.01
0.00
0.00
0.00
-0.01
¡
¡
Alt My¡
0.77
-0.90
14.81
16.73
0.00
0.56
2.14
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P111-Sol ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
3.75
0.12 (azaltma
Nq=
0.12×1.000 =
0.12)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.48
0.06
0.11
-0.06
-0.01
0.11
0.00
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
-0.20
-0.23
0.13
0.16
-0.01
0.01
3.75
¡
¡
Alt Mx¡
0.09
0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.39
-0.27
5.85
6.62
0.00
0.22
0.48
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P111-Sag ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
3.75
0.12 (azaltma
Nq=
0.12×1.000 =
0.12)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.48
0.06
0.11
-0.06
-0.01
0.11
0.00
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
-0.20
-0.23
0.13
0.16
-0.01
0.01
3.75
¡
¡
Alt Mx¡
0.09
0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.39
-0.27
5.85
6.62
0.00
0.22
0.48
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P112-Sol ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
4.15
0.38 (azaltma
Nq=
0.38×1.000 =
0.38)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
-0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.20
0.04
0.05
-0.02
-0.01
0.05
0.02
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
-0.34
-0.33
-0.45
-0.47
-0.01
-0.02
4.15
¡
¡
Alt Mx¡
0.06
0.07
0.01
0.00
0.00
0.00
-0.02
¡
¡
Alt My¡
0.12
-0.11
2.02
2.28
0.00
0.08
0.20
¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
TEMELLERE GELEN KOLON YÜKLERİ
22-02-2014
SAYFA: 37
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡P112-Sag ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
4.15
0.38 (azaltma
Nq=
0.38×1.000 =
0.38)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
-0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.20
0.04
0.05
-0.02
-0.01
0.05
0.02
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
-0.34
-0.33
-0.45
-0.47
-0.01
-0.02
4.15
¡
¡
Alt Mx¡
0.06
0.07
0.01
0.00
0.00
0.00
-0.02
¡
¡
Alt My¡
0.12
-0.11
2.02
2.28
0.00
0.08
0.20
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P113-Sol ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
9.77
1.49 (azaltma
Nq=
1.49×1.000 =
1.49)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
-0.30
-0.06
-0.07
0.01
0.01
-0.07
-0.07
0.00
¡
¡
Alt My¡
-0.84
-0.18
-0.12
-0.23
-0.30
-0.12
-0.29
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
-0.10
-0.11
0.26
0.27
0.00
0.01
9.77
¡
¡
Alt Mx¡
0.15
0.14
-0.01
0.00
0.00
0.00
-0.30
¡
¡
Alt My¡
0.58
-0.80
17.65
19.24
0.00
0.66
-0.84
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P113-Sag ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
9.77
1.49 (azaltma
Nq=
1.49×1.000 =
1.49)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
-0.30
-0.06
-0.07
0.01
0.01
-0.07
-0.07
0.00
¡
¡
Alt My¡
-0.84
-0.18
-0.12
-0.23
-0.30
-0.12
-0.29
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
-0.10
-0.11
0.26
0.27
0.00
0.01
9.77
¡
¡
Alt Mx¡
0.15
0.14
-0.01
0.00
0.00
0.00
-0.30
¡
¡
Alt My¡
0.58
-0.80
17.65
19.24
0.00
0.66
-0.84
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P114-Sol ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
12.18
1.91 (azaltma
Nq=
1.91×1.000 =
1.91)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
-0.37
-0.08
-0.09
0.01
0.02
-0.09
-0.08
0.00
¡
¡
Alt My¡
1.45
0.26
0.33
-0.08
0.05
0.33
0.12
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.27
0.26
0.24
0.24
0.01
0.01
12.18
¡
¡
Alt Mx¡
0.10
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.37
¡
¡
Alt My¡
0.26
-0.26
6.64
7.25
0.00
0.25
1.45
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P114-Sag ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
12.18
1.91 (azaltma
Nq=
1.91×1.000 =
1.91)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
-0.37
-0.08
-0.09
0.01
0.02
-0.09
-0.08
0.00
¡
¡
Alt My¡
1.45
0.26
0.33
-0.08
0.05
0.33
0.12
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.27
0.26
0.24
0.24
0.01
0.01
12.18
¡
¡
Alt Mx¡
0.10
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.37
¡
¡
Alt My¡
0.26
-0.26
6.64
7.25
0.00
0.25
1.45
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P115-Sol ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
5.76
0.69 (azaltma
Nq=
0.69×1.000 =
0.69)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
-0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.08
0.01
0.05
-0.04
-0.03
0.05
-0.01
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
-0.09
-0.06
-0.44
-0.47
0.00
-0.02
5.76
¡
¡
Alt Mx¡
0.07
0.07
0.01
0.00
0.00
0.00
-0.02
¡
¡
Alt My¡
0.09
-0.12
2.64
2.88
0.00
0.10
0.08
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P115-Sag ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
5.76
0.69 (azaltma
Nq=
0.69×1.000 =
0.69)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
-0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
¡
¡
Alt My¡
0.08
0.01
0.05
-0.04
-0.03
0.05
-0.01
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
-0.09
-0.06
-0.44
-0.47
0.00
-0.02
5.76
¡
¡
Alt Mx¡
0.07
0.07
0.01
0.00
0.00
0.00
-0.02
¡
¡
Alt My¡
0.09
-0.12
2.64
2.88
0.00
0.10
0.08
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P116-Sol ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
12.76
1.86 (azaltma
Nq=
1.86×1.000 =
1.86)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
0.32
0.07
-0.01
0.08
0.08
-0.01
0.07
0.00
¡
¡
Alt My¡
-1.86
-0.40
0.02
-0.45
-0.45
0.02
-0.43
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.17
0.17
0.14
0.14
0.01
0.00
12.76
¡
¡
Alt Mx¡
0.14
0.14
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.32
¡
¡
Alt My¡
-1.12
1.42
22.56
19.64
0.00
0.75
-1.86
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P116-Sag ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
12.76
1.86 (azaltma
Nq=
1.86×1.000 =
1.86)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
0.32
0.07
-0.01
0.08
0.08
-0.01
0.07
0.00
¡
¡
Alt My¡
-1.86
-0.40
0.02
-0.45
-0.45
0.02
-0.43
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.17
0.17
0.14
0.14
0.01
0.00
12.76
¡
¡
Alt Mx¡
0.14
0.14
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.32
¡
¡
Alt My¡
-1.12
1.42
22.56
19.64
0.00
0.75
-1.86
¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
TEMELLERE GELEN KOLON YÜKLERİ
22-02-2014
SAYFA: 38
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡P117-Sol ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
12.60
1.85 (azaltma
Nq=
1.85×1.000 =
1.85)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
0.31
0.07
-0.01
0.07
0.07
-0.01
0.07
0.00
¡
¡
Alt My¡
2.49
0.54
0.24
0.27
0.27
0.24
0.51
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.15
0.14
-0.16
-0.15
0.00
-0.01
12.60
¡
¡
Alt Mx¡
0.15
0.15
0.01
0.00
0.00
0.00
0.31
¡
¡
Alt My¡
-1.81
1.14
26.25
22.85
-0.01
0.88
2.49
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡P117-Sag ¡
GGGGGG
QQQQQQ
Q_Q_Q_
_Q_Q_Q
QQ_QQ_
_QQ_QQ
Q_QQ_Q
Zemin
¡
¡
N
¡
12.60
1.85 (azaltma
Nq=
1.85×1.000 =
1.85)
0.00
¡
¡
Alt Mx¡
0.31
0.07
-0.01
0.07
0.07
-0.01
0.07
0.00
¡
¡
Alt My¡
2.49
0.54
0.24
0.27
0.27
0.24
0.51
0.00
¡
¡
¡ Deprem+X Deprem-X Deprem+Y Deprem-Y Rüzgar X Rüzgar Y
¡
¡
N
¡
0.15
0.14
-0.16
-0.15
0.00
-0.01
12.60
¡
¡
Alt Mx¡
0.15
0.15
0.01
0.00
0.00
0.00
0.31
¡
¡
Alt My¡
-1.81
1.14
26.25
22.85
-0.01
0.88
2.49
¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOPLAM ∑Ng=
467.56
∑Nq=
70.63
∑Nqf=
70.63
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
TEMEL 3D GÖRÜNÜŞÜ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
SAYFA: 39
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
Kenar Bolge
:
Kenar Bolgesiz :
556
586
615
526
643
557
670
587
496
407
468
379
408
530
438
352
469
380
301
354
277
232
233
191
234
172
281
213
154
193
137
236
174
121
106
107
79
80
29
30
16
31
11
1
45
91
208
152
105
209
153
524
433
555
463
494
405
325
585
493
377
300
554
462
350
276
614
523
404
324
253
642
584
492
376
299
231
613
553
461
432
349
275
210
669
583
522
403
323
252
190
375
298
230
171
641
552
431
348
274
695
612
491
402
322
251
189
136
297
229
170
120
720
668
582
460
374
744
694
640
521
430
347
273
490
401
719
611
551
459
373
321
250
188
135
296
228
169
119
78
207
151
104
66
767
667
581
520
429
346
272
789
743
639
550
489
400
320
249
187
134
90
55
168
118
77
766
693
610
519
458
372
295
227
428
345
271
206
742
666
580
488
399
319
248
186
150
103
65
36
133
89
54
28
371
294
226
167
117
76
44
21
102
64
35
15
810
718
638
549
457
788
692
609
518
427
830
765
717
665
579
487
398
344
270
205
149
370
318
247
185
132
293
225
166
116
88
53
27
10
101
75
43
20
6
63
34
14
3
809
741
637
548
456
849
787
691
608
517
426
867
829
764
664
578
486
397
343
269
204
148
317
246
184
131
848
808
716
636
547
455
369
292
224
165
115
87
52
26
9
74
42
19
5
268
203
147
100
62
33
13
2
51
25
8
690
884
828
740
663
607
516
425
342
577
485
396
316
900
866
786
715
635
546
763
689
606
515
454
368
291
245
183
130
86
223
164
114
73
41
18
576
484
424
341
267
202
395
315
244
182
146
99
61
32
12
4
222
163
129
85
50
24
113
72
40
17
7
915
883
807
739
662
899
847
785
714
634
545
453
367
290
882
827
762
688
605
514
423
340
266
201
145
98
60
575
483
394
314
243
181
128
84
49
23
221
162
112
71
39
929
865
806
738
661
942
914
846
784
713
633
826
761
687
604
544
452
366
289
574
513
422
339
265
482
393
313
242
200
144
97
59
220
954
898
864
805
737
660
941
928
881
845
783
712
632
965
913
863
825
760
686
603
543
451
365
288
512
421
338
264
180
127
83
48
161
111
70
38
22
392
312
241
199
143
96
58
179
126
82
47
573
481
975
953
897
844
804
736
659
964
927
880
824
782
711
631
542
759
685
602
511
450
364
287
219
160
110
69
37
142
95
57
572
480
420
337
263
198
391
311
240
178
125
81
218
159
109
68
46
984
952
912
862
803
735
658
992
974
940
896
843
781
710
630
541
449
363
286
510
419
336
262
197
141
94
56
177
124
983
926
879
823
758
911
861
802
734
684
601
973
939
895
842
780
709
657
571
479
390
629
540
448
362
310
239
757
999
963
925
878
822
991
951
910
860
801
938
894
841
779
683
600
509
418
335
285
217
158
108
261
196
140
93
67
389
656
570
478
756
733
1005
982
962
924
877
821
950
909
859
800
708
628
539
447
682
599
508
417
309
238
176
123
284
216
157
388
361
840
778
732
655
569
477
707
627
538
446
334
260
195
139
308
237
175
122
92
598
507
416
360
283
215
156
333
259
194
138
1010
998
972
937
893
990
961
923
876
820
755
681
1014
1004
981
949
908
997
971
936
892
858
799
731
654
568
476
387
307
922
875
839
777
706
626
819
754
680
597
537
445
359
282
214
155
653
567
506
415
332
258
475
386
306
235
173
1009
989
960
1017
1003
980
948
907
857
798
730
891
838
776
705
625
536
444
358
596
505
414
331
257
192
1019
1013
996
970
935
1008
988
959
921
874
818
753
679
1020
1016
1002
979
947
906
856
797
729
652
566
474
385
305
535
443
357
280
212
890
837
775
704
624
1018
1012
995
969
934
1015
1007
987
958
920
873
817
752
678
595
504
413
330
256
473
384
304
855
796
728
651
565
1011
1001
978
946
905
1006
994
968
933
889
836
774
703
623
534
442
356
279
211
594
503
412
329
255
816
751
677
1000
986
957
919
872
993
977
945
904
854
795
727
650
564
472
383
303
533
441
355
278
702
622
985
967
932
888
835
773
976
956
918
871
815
750
676
593
502
411
328
254
471
382
302
649
563
966
944
903
853
794
726
955
931
887
834
772
701
621
532
440
943
917
870
814
749
675
592
501
410
327
648
562
470
381
930
902
852
793
725
916
886
833
771
700
620
531
439
353
591
500
409
326
901
869
813
748
674
885
851
792
724
647
561
868
832
770
699
619
850
812
747
673
590
499
831
791
723
646
560
811
769
698
618
529
437
790
746
672
589
498
768
722
645
559
467
745
697
617
528
436
671
588
497
721
644
558
466
696
616
527
525
434
351
464
378
495
406
435
465
STA4-CAD d:\MEHMET\PLANES 24_11_2013\MEHMET\KUTAHYA\SIGINAK\HESAP\DATA\SIGINAK19_02_2014 RADYE ANALIZI
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
SAYFA: 40
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
22-02-2014
SAYFA: 41
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
STA4-CAD Ver.13.1 RADYE PROGRAMI
RADYE MAT TEMELLERIN SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ
ZEMİN YATAK KATSAYISI
(t/m³) :
1000.0
ZEMİN EMNİYET GERİMESİ
(t/m²) :
6.0
BETONARME HESAP YÖNTEMİ .........:TAŞIMA GÜCÜ YÖNTEMİ TS500-2000
BETON ve ÇELİK MALZEME BİLGİLERİ
Beton dayanım gerilmesi (kg/cm²).:250
Çelik akma
gerilmesi (kg/cm²).:4200
Minimum donatı kesit pursantajı .:0.001
Winkler Yayları Opsiyonu ........:Ks=1.5 Ko (Iki bolgeli zemin)
Nokta Tasarım Momenti Opsiyonu ..:Bağlı düğüm noktalarının tasarım momentlerinin ortalaması göre hesaplama
BETONARME HESAP YÜK KOMBİNASYON PARAMETRESİ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Ölü yük ¡Hareketli¡ Zemin ¡ Deprem ¡ Rüzgar ¡
Isı
¡
¡
Cg
¡ yük Cq ¡
Cs
¡ ± Ce
¡ ± Cw
¡
Ct
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1.40 ¡
1.60 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
¡
1.40 ¡
1.60 ¡
1.60 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
¡
1.00 ¡
1.20 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
1.20 ¡
¡
1.00 ¡
1.00 ¡
0.00 ¡
1.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
¡
1.00 ¡
1.00 ¡
1.00 ¡
1.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
¡
0.90 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
1.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
¡
1.00 ¡
1.30 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
1.30 ¡
0.00 ¡
¡
1.00 ¡
1.30 ¡
1.00 ¡
0.00 ¡
1.30 ¡
0.00 ¡
¡
0.90 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
1.30 ¡
0.00 ¡
¡
0.90 ¡
0.00 ¡
0.90 ¡
0.00 ¡
1.30 ¡
0.00 ¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
CODE:TS500T.COD
ZEMİN GERİLMESİ YÜK KOMBİNASYONU
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Ölü yük ¡Hareketli¡ Zemin ¡ Deprem ¡ Rüzgar ¡
Isı
¡
¡
Cg
¡ yük Cq ¡
Cs
¡ ± Ce
¡ ± Cw
¡
Ct
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1.00 ¡
1.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
¡
1.00 ¡
1.00 ¡
1.00 ¡
0.00 ¡
0.00 ¡
1.00 ¡
¡
0.67 ¡
0.67 ¡
0.67 ¡
0.67 ¡
0.00 ¡
0.67 ¡
¡
0.80 ¡
0.80 ¡
0.80 ¡
0.00 ¡
0.80 ¡
0.80 ¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
STATİK ANALİZ YÜK KOMBİNASYON NOTASYONLARI:
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡1. G+G+G+G+G
¡ GENEL ÖLÜ YÜK
¡
¡2. Q+Q+Q+Q+Q
¡ 1. GENEL HAREKETLİ YÜK
¡
¡3. Q+o+Q+o+Q
¡ 2. HAREKETLİ YÜK
¡
¡4. o+Q+o+Q+o
¡ 3. HAREKETLİ YÜK
¡
¡5. Q+Q+o+Q+Q
¡ 4. HAREKETLİ YÜK
¡
¡6. o+Q+Q+o+Q
¡ 5. HAREKETLİ YÜK
¡
¡7. Q+o+Q+Q+o
¡ 6. HAREKETLİ YÜK
¡
¡8. Gz
¡ Yatay zemin itkisi
¡
¡9. Ex + %5 x ey ¡ X yönü deprem + %5 eksantrisite ¡
¡10. Ex - %5 x ey ¡ X yönü deprem - %5 eksantrisite ¡
¡11. Ey + %5 x ex ¡ Y yönü deprem + %5 eksantrisite ¡
¡12. Ey - %5 x ex ¡ Y yönü deprem - %5 eksantrisite ¡
¡13. Wx
¡ X yönü rüzgar
¡
¡14. Wx
¡ X yönü rüzgar
¡
¡15. T
¡ Isı etkisi
¡
¡16. THx
¡ X yönü Time History
¡
¡17. THy
¡ Y yönü Time History
¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ANALİZ SONUÇLARI
22-02-2014
SAYFA: 42
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡Nokta¡ dx ¡ dy ¡
X
¡
Y
¡
Z
¡ Mxalt ¡ Mxust ¡ Myalt ¡ Myust ¡ Asax ¡ Asux ¡ Asay ¡ Asuy ¡
¡ no ¡ cm ¡ cm ¡
m ¡
m ¡
m ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1¡ 45¡ 45¡ -0.325¡-14.025¡ 0.000¡
0.06¡ -0.18¡
0.15¡ -0.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
2¡ 45¡ 45¡ 0.178¡-14.025¡ 0.000¡
0.04¡ -0.24¡
0.12¡ -0.09¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
3¡ 300¡ 45¡ -0.325¡-13.523¡ 0.000¡
0.08¡ -0.09¡
0.24¡ -0.04¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
4¡ 45¡ 45¡ 0.681¡-14.025¡ 0.000¡
0.02¡ -0.31¡
0.14¡ -0.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
5¡ 300¡ 310¡ 0.178¡-13.523¡ 0.000¡
0.11¡ -0.04¡
0.32¡ -0.02¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
6¡ 45¡ 45¡ -0.325¡-13.022¡ 0.000¡
0.08¡ -0.01¡
0.15¡ -0.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
7¡ 45¡ 45¡ 1.184¡-14.025¡ 0.000¡
0.00¡ -0.47¡
0.07¡ -0.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
8¡ 300¡ 45¡ 0.681¡-13.523¡ 0.000¡
0.05¡ -0.15¡
0.26¡ -0.05¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
9¡ 45¡ 310¡ 0.178¡-13.022¡ 0.000¡
0.13¡ -0.06¡
0.16¡ -0.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
10¡ 45¡ 45¡ -0.325¡-12.520¡ 0.000¡
0.09¡ -0.03¡
0.05¡ -0.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
11¡ 45¡ 45¡ 1.687¡-14.025¡ 0.000¡
0.00¡ -0.53¡
0.01¡ -0.18¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
12¡ 300¡ 45¡ 1.184¡-13.523¡ 0.000¡
0.04¡ -0.17¡
0.19¡ -0.08¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
13¡ 45¡ 45¡ 0.681¡-13.022¡ 0.000¡
0.07¡ -0.13¡
0.14¡ -0.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
14¡ 45¡ 310¡ 0.178¡-12.520¡ 0.000¡
0.18¡ -0.07¡
0.11¡ -0.05¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
15¡ 45¡ 45¡ -0.325¡-12.018¡ 0.000¡
0.10¡ -0.04¡
0.06¡ -0.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
16¡ 45¡ 45¡ 2.190¡-14.025¡ 0.000¡
0.00¡ -0.50¡
0.06¡ -0.12¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
17¡ 310¡ 310¡ 1.687¡-13.523¡ 0.000¡
0.25¡ -0.23¡
0.19¡ -0.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
18¡ 45¡ 45¡ 1.184¡-13.022¡ 0.000¡
0.35¡ -0.07¡
0.16¡ -0.05¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
19¡ 45¡ 45¡ 0.681¡-12.520¡ 0.000¡
0.15¡ -0.18¡
0.06¡ -0.10¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
20¡ 45¡ 310¡ 0.178¡-12.018¡ 0.000¡
0.22¡ -0.07¡
0.13¡ -0.05¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
21¡ 45¡ 45¡ -0.325¡-11.516¡ 0.000¡
0.16¡ -0.03¡
0.23¡ -0.05¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
22¡ 45¡ 45¡ 2.693¡-14.025¡ 0.000¡
0.02¡ -0.38¡
0.16¡ -0.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
23¡ 310¡ 45¡ 2.190¡-13.523¡ 0.000¡
0.06¡ -0.19¡
0.18¡ -0.12¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
24¡ 45¡ 310¡ 1.687¡-13.022¡ 0.000¡
0.83¡ -0.04¡
0.25¡ -0.09¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
25¡ 45¡ 45¡ 1.184¡-12.520¡ 0.000¡
0.72¡ -0.07¡
0.21¡ -0.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
26¡ 45¡ 45¡ 0.681¡-12.018¡ 0.000¡
0.20¡ -0.18¡
0.09¡ -0.12¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
27¡ 45¡ 310¡ 0.178¡-11.516¡ 0.000¡
0.18¡ -0.07¡
0.14¡ -0.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
28¡ 300¡ 45¡ -0.325¡-11.015¡ 0.000¡
0.11¡ -0.02¡
0.26¡ -0.02¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
29¡ 45¡ 45¡ 3.196¡-14.025¡ 0.000¡
0.03¡ -0.32¡
0.26¡ -0.02¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
30¡ 310¡ 45¡ 2.693¡-13.523¡ 0.000¡
0.04¡ -0.23¡
0.35¡ -0.14¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
31¡ 45¡ 45¡ 2.190¡-13.022¡ 0.000¡
0.44¡ -0.12¡
0.12¡ -0.28¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
32¡ 45¡ 310¡ 1.687¡-12.520¡ 0.000¡
1.64¡
0.00¡
0.45¡ -0.10¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
33¡ 45¡ 45¡ 1.184¡-12.018¡ 0.000¡
0.97¡ -0.06¡
0.30¡ -0.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
34¡ 45¡ 45¡ 0.681¡-11.516¡ 0.000¡
0.17¡ -0.13¡
0.08¡ -0.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
35¡ 310¡ 310¡ 0.178¡-11.015¡ 0.000¡
0.20¡ -0.01¡
0.26¡ -0.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
36¡ 45¡ 45¡ -0.325¡-10.513¡ 0.000¡
0.13¡ -0.01¡
0.26¡ -0.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
37¡ 45¡ 45¡ 3.699¡-14.025¡ 0.000¡
0.05¡ -0.28¡
0.33¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
38¡ 310¡ 45¡ 3.196¡-13.523¡ 0.000¡
0.08¡ -0.27¡
0.54¡ -0.17¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
39¡ 45¡ 45¡ 2.693¡-13.022¡ 0.000¡
0.06¡ -0.37¡
0.12¡ -0.60¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
40¡ 45¡ 45¡ 2.190¡-12.520¡ 0.000¡
0.95¡ -0.11¡
0.15¡ -0.45¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
41¡ 45¡ 310¡ 1.687¡-12.018¡ 0.000¡
2.33¡
0.00¡
0.63¡ -0.08¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
42¡ 45¡ 45¡ 1.184¡-11.516¡ 0.000¡
1.00¡ -0.05¡
0.31¡ -0.19¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
43¡ 310¡ 45¡ 0.681¡-11.015¡ 0.000¡
0.06¡ -0.07¡
0.08¡ -0.21¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
44¡ 45¡ 310¡ 0.178¡-10.513¡ 0.000¡
0.19¡
0.00¡
0.19¡ -0.01¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
45¡ 45¡ 45¡ -0.325¡-10.011¡ 0.000¡
0.11¡ -0.02¡
0.10¡ -0.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
46¡ 45¡ 45¡ 4.202¡-14.025¡ 0.000¡
0.06¡ -0.28¡
0.38¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
47¡ 310¡ 45¡ 3.699¡-13.523¡ 0.000¡
0.11¡ -0.29¡
0.67¡ -0.21¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
48¡ 45¡ 45¡ 3.196¡-13.022¡ 0.000¡
0.03¡ -0.67¡
0.19¡ -0.86¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
49¡ 45¡ 45¡ 2.693¡-12.520¡ 0.000¡
0.15¡ -0.50¡
0.00¡ -1.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
50¡ 45¡ 45¡ 2.190¡-12.018¡ 0.000¡
1.47¡ -0.09¡
0.23¡ -0.43¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
51¡ 45¡ 310¡ 1.687¡-11.516¡ 0.000¡
2.77¡
0.00¡
0.76¡ -0.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
52¡ 310¡ 45¡ 1.184¡-11.015¡ 0.000¡
1.13¡ -0.01¡
0.37¡ -0.17¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
53¡ 45¡ 45¡ 0.681¡-10.513¡ 0.000¡
0.31¡ -0.01¡
0.19¡ -0.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
54¡ 45¡ 310¡ 0.178¡-10.011¡ 0.000¡
0.29¡ -0.01¡
0.17¡ -0.05¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
55¡ 45¡ 45¡ -0.325¡ -9.509¡ 0.000¡
0.13¡ -0.03¡
0.09¡ -0.12¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
56¡ 45¡ 45¡ 4.705¡-14.025¡ 0.000¡
0.08¡ -0.28¡
0.39¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
57¡ 310¡ 45¡ 4.202¡-13.523¡ 0.000¡
0.14¡ -0.31¡
0.74¡ -0.24¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
58¡ 45¡ 45¡ 3.699¡-13.022¡ 0.000¡
0.04¡ -0.87¡
0.23¡ -1.05¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
59¡ 45¡ 45¡ 3.196¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -1.05¡
0.00¡ -1.57¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
60¡ 45¡ 45¡ 2.693¡-12.018¡ 0.000¡
0.32¡ -0.51¡
0.00¡ -1.09¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
61¡ 45¡ 45¡ 2.190¡-11.516¡ 0.000¡
2.02¡ -0.07¡
0.41¡ -0.29¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
62¡ 310¡ 310¡ 1.687¡-11.015¡ 0.000¡
2.99¡
0.00¡
0.89¡ -0.13¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
63¡ 45¡ 45¡ 1.184¡-10.513¡ 0.000¡
1.34¡
0.00¡
0.45¡ -0.14¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
64¡ 45¡ 45¡ 0.681¡-10.011¡ 0.000¡
0.50¡
0.00¡
0.23¡ -0.05¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
65¡ 45¡ 310¡ 0.178¡ -9.509¡ 0.000¡
0.38¡ -0.01¡
0.18¡ -0.05¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
66¡ 45¡ 45¡ -0.325¡ -9.008¡ 0.000¡
0.15¡ -0.02¡
0.09¡ -0.13¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
67¡ 45¡ 45¡ 5.208¡-14.025¡ 0.000¡
0.09¡ -0.30¡
0.37¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
68¡ 310¡ 45¡ 4.705¡-13.523¡ 0.000¡
0.16¡ -0.32¡
0.75¡ -0.27¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
69¡ 45¡ 45¡ 4.202¡-13.022¡ 0.000¡
0.05¡ -0.98¡
0.24¡ -1.23¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
70¡ 45¡ 45¡ 3.699¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -1.46¡
0.00¡ -2.01¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
71¡ 45¡ 45¡ 3.196¡-12.018¡ 0.000¡
0.01¡ -1.23¡
0.00¡ -1.81¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
72¡ 45¡ 45¡ 2.693¡-11.516¡ 0.000¡
0.54¡ -0.48¡
0.03¡ -0.93¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
73¡ 45¡ 45¡ 2.190¡-11.015¡ 0.000¡
2.29¡ -0.05¡
0.48¡ -0.20¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
74¡ 45¡ 310¡ 1.687¡-10.513¡ 0.000¡
3.14¡
0.00¡
0.89¡ -0.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
75¡ 45¡ 45¡ 1.184¡-10.011¡ 0.000¡
1.66¡
0.00¡
0.52¡ -0.02¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
76¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ -9.509¡ 0.000¡
0.61¡
0.00¡
0.23¡ -0.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
77¡ 45¡ 310¡ 0.178¡ -9.008¡ 0.000¡
0.42¡
0.00¡
0.18¡ -0.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
78¡ 45¡ 45¡ -0.325¡ -8.506¡ 0.000¡
0.15¡ -0.02¡
0.09¡ -0.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
79¡ 45¡ 45¡ 5.711¡-14.025¡ 0.000¡
0.11¡ -0.30¡
0.34¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
80¡ 310¡ 45¡ 5.208¡-13.523¡ 0.000¡
0.18¡ -0.32¡
0.73¡ -0.31¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
81¡ 45¡ 45¡ 4.705¡-13.022¡ 0.000¡
0.05¡ -1.02¡
0.25¡ -1.40¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
82¡ 45¡ 45¡ 4.202¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -1.68¡
0.00¡ -2.38¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
83¡ 45¡ 45¡ 3.699¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -1.83¡
0.00¡ -2.45¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ANALİZ SONUÇLARI
22-02-2014
SAYFA: 43
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡Nokta¡ dx ¡ dy ¡
X
¡
Y
¡
Z
¡ Mxalt ¡ Mxust ¡ Myalt ¡ Myust ¡ Asax ¡ Asux ¡ Asay ¡ Asuy ¡
¡ no ¡ cm ¡ cm ¡
m ¡
m ¡
m ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
84¡ 45¡ 45¡ 3.196¡-11.516¡ 0.000¡
0.05¡ -1.32¡
0.00¡ -1.73¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
85¡ 45¡ 45¡ 2.693¡-11.015¡ 0.000¡
0.74¡ -0.48¡
0.14¡ -0.76¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
86¡ 45¡ 45¡ 2.190¡-10.513¡ 0.000¡
2.27¡ -0.07¡
0.51¡ -0.20¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
87¡ 45¡ 310¡ 1.687¡-10.011¡ 0.000¡
3.14¡
0.00¡
0.88¡ -0.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
88¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ -9.509¡ 0.000¡
1.77¡
0.00¡
0.51¡ -0.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
89¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ -9.008¡ 0.000¡
0.66¡
0.00¡
0.22¡ -0.08¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
90¡ 45¡ 310¡ 0.178¡ -8.506¡ 0.000¡
0.42¡ -0.01¡
0.17¡ -0.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
91¡ 45¡ 45¡ -0.325¡ -8.004¡ 0.000¡
0.13¡ -0.04¡
0.09¡ -0.17¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
92¡ 45¡ 45¡ 6.214¡-14.025¡ 0.000¡
0.14¡ -0.30¡
0.29¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
93¡ 310¡ 45¡ 5.711¡-13.523¡ 0.000¡
0.21¡ -0.31¡
0.68¡ -0.35¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
94¡ 45¡ 45¡ 5.208¡-13.022¡ 0.000¡
0.06¡ -1.01¡
0.24¡ -1.58¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
95¡ 45¡ 45¡ 4.705¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -1.77¡
0.00¡ -2.73¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
96¡ 45¡ 45¡ 4.202¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -2.16¡
0.00¡ -2.99¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
97¡ 45¡ 45¡ 3.699¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -2.07¡
0.00¡ -2.47¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
98¡ 45¡ 45¡ 3.196¡-11.015¡ 0.000¡
0.08¡ -1.40¡
0.00¡ -1.56¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡
99¡ 45¡ 45¡ 2.693¡-10.513¡ 0.000¡
0.64¡ -0.53¡
0.06¡ -0.72¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 100¡ 45¡ 45¡ 2.190¡-10.011¡ 0.000¡
2.04¡ -0.09¡
0.42¡ -0.23¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 101¡ 45¡ 310¡ 1.687¡ -9.509¡ 0.000¡
3.07¡
0.00¡
0.86¡ -0.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 102¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ -9.008¡ 0.000¡
1.79¡
0.00¡
0.49¡ -0.04¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 103¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ -8.506¡ 0.000¡
0.68¡
0.00¡
0.21¡ -0.10¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 104¡ 45¡ 310¡ 0.178¡ -8.004¡ 0.000¡
0.37¡ -0.01¡
0.15¡ -0.09¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 105¡ 45¡ 45¡ -0.325¡ -7.503¡ 0.000¡
0.10¡ -0.03¡
0.14¡ -0.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 106¡ 45¡ 45¡ 6.717¡-14.025¡ 0.000¡
0.16¡ -0.30¡
0.24¡ -0.01¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 107¡ 310¡ 45¡ 6.214¡-13.523¡ 0.000¡
0.23¡ -0.29¡
0.61¡ -0.39¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 108¡ 45¡ 45¡ 5.711¡-13.022¡ 0.000¡
0.07¡ -0.95¡
0.22¡ -1.76¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 109¡ 45¡ 45¡ 5.208¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -1.74¡
0.00¡ -3.05¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 110¡ 45¡ 45¡ 4.705¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -2.29¡
0.00¡ -3.47¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 111¡ 45¡ 45¡ 4.202¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -2.51¡
0.00¡ -3.12¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 112¡ 45¡ 45¡ 3.699¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -2.29¡
0.00¡ -2.35¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 113¡ 45¡ 45¡ 3.196¡-10.513¡ 0.000¡
0.07¡ -1.54¡
0.00¡ -1.46¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 114¡ 45¡ 45¡ 2.693¡-10.011¡ 0.000¡
0.52¡ -0.64¡
0.05¡ -0.71¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 115¡ 45¡ 45¡ 2.190¡ -9.509¡ 0.000¡
1.84¡ -0.13¡
0.41¡ -0.22¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 116¡ 45¡ 310¡ 1.687¡ -9.008¡ 0.000¡
2.96¡
0.00¡
0.84¡ -0.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 117¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ -8.506¡ 0.000¡
1.77¡
0.00¡
0.47¡ -0.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 118¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ -8.004¡ 0.000¡
0.69¡
0.00¡
0.20¡ -0.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 119¡ 45¡ 310¡ 0.178¡ -7.503¡ 0.000¡
0.26¡ -0.02¡
0.15¡ -0.12¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 120¡ 300¡ 300¡ -0.325¡ -7.001¡ 0.000¡
0.03¡ -0.03¡
0.13¡ -0.12¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 121¡ 45¡ 45¡ 7.220¡-14.025¡ 0.000¡
0.20¡ -0.28¡
0.19¡ -0.02¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 122¡ 310¡ 45¡ 6.717¡-13.523¡ 0.000¡
0.26¡ -0.25¡
0.53¡ -0.43¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 123¡ 45¡ 45¡ 6.214¡-13.022¡ 0.000¡
0.07¡ -0.87¡
0.20¡ -1.94¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 124¡ 45¡ 45¡ 5.711¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -1.64¡
0.00¡ -3.36¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 125¡ 45¡ 45¡ 5.208¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -2.26¡
0.00¡ -3.91¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 126¡ 45¡ 45¡ 4.705¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -2.68¡
0.00¡ -3.69¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 127¡ 45¡ 45¡ 4.202¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -2.81¡
0.00¡ -3.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 128¡ 45¡ 45¡ 3.699¡-10.513¡ 0.000¡
0.00¡ -2.49¡
0.00¡ -2.19¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 129¡ 45¡ 45¡ 3.196¡-10.011¡ 0.000¡
0.05¡ -1.71¡
0.00¡ -1.35¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 130¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ -9.509¡ 0.000¡
0.40¡ -0.77¡
0.05¡ -0.66¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 131¡ 45¡ 45¡ 2.190¡ -9.008¡ 0.000¡
1.65¡ -0.16¡
0.41¡ -0.20¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 132¡ 45¡ 310¡ 1.687¡ -8.506¡ 0.000¡
2.82¡
0.00¡
0.83¡ -0.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 133¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ -8.004¡ 0.000¡
1.79¡
0.00¡
0.46¡ -0.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 134¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ -7.503¡ 0.000¡
0.70¡
0.00¡
0.21¡ -0.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 135¡ 300¡ 310¡ 0.178¡ -7.001¡ 0.000¡
0.19¡ -0.03¡
0.19¡ -0.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 136¡ 300¡ 300¡ -0.325¡ -6.499¡ 0.000¡
0.05¡ -0.03¡
0.18¡ -0.08¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 137¡ 45¡ 45¡ 7.723¡-14.025¡ 0.000¡
0.26¡ -0.24¡
0.15¡ -0.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 138¡ 310¡ 45¡ 7.220¡-13.523¡ 0.000¡
0.30¡ -0.23¡
0.45¡ -0.48¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 139¡ 45¡ 45¡ 6.717¡-13.022¡ 0.000¡
0.08¡ -0.77¡
0.18¡ -2.14¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 140¡ 45¡ 45¡ 6.214¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -1.49¡
0.00¡ -3.67¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 141¡ 45¡ 45¡ 5.711¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -2.12¡
0.00¡ -4.32¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 142¡ 45¡ 45¡ 5.208¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -2.64¡
0.00¡ -4.20¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 143¡ 45¡ 45¡ 4.705¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -3.00¡
0.00¡ -3.63¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 144¡ 45¡ 45¡ 4.202¡-10.513¡ 0.000¡
0.00¡ -3.07¡
0.00¡ -2.83¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 145¡ 45¡ 45¡ 3.699¡-10.011¡ 0.000¡
0.00¡ -2.71¡
0.00¡ -1.98¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 146¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ -9.509¡ 0.000¡
0.02¡ -1.91¡
0.00¡ -1.20¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 147¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ -9.008¡ 0.000¡
0.31¡ -0.92¡
0.06¡ -0.57¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 148¡ 45¡ 45¡ 2.190¡ -8.506¡ 0.000¡
1.48¡ -0.20¡
0.42¡ -0.17¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 149¡ 45¡ 310¡ 1.687¡ -8.004¡ 0.000¡
2.69¡
0.00¡
0.81¡ -0.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 150¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ -7.503¡ 0.000¡
1.91¡
0.00¡
0.52¡ -0.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 151¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ -7.001¡ 0.000¡
0.77¡ -0.01¡
0.30¡ -0.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 152¡ 300¡ 300¡ 0.178¡ -6.499¡ 0.000¡
0.12¡ -0.04¡
0.14¡ -0.12¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 153¡ 300¡ 300¡ -0.325¡ -5.997¡ 0.000¡
0.03¡ -0.03¡
0.13¡ -0.13¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 154¡ 45¡ 45¡ 8.227¡-14.025¡ 0.000¡
0.33¡ -0.19¡
0.15¡ -0.02¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 155¡ 310¡ 45¡ 7.723¡-13.523¡ 0.000¡
0.33¡ -0.20¡
0.34¡ -0.53¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 156¡ 45¡ 45¡ 7.220¡-13.022¡ 0.000¡
0.09¡ -0.68¡
0.15¡ -2.33¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 157¡ 45¡ 45¡ 6.717¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -1.32¡
0.00¡ -3.99¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 158¡ 45¡ 45¡ 6.214¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -1.90¡
0.00¡ -4.72¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.24¡
¡ 159¡ 45¡ 45¡ 5.711¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -2.45¡
0.00¡ -4.68¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.21¡
¡ 160¡ 45¡ 45¡ 5.208¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -2.95¡
0.00¡ -4.17¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 161¡ 45¡ 45¡ 4.705¡-10.513¡ 0.000¡
0.00¡ -3.29¡
0.00¡ -3.40¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 162¡ 45¡ 45¡ 4.202¡-10.011¡ 0.000¡
0.00¡ -3.33¡
0.00¡ -2.53¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 163¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ -9.509¡ 0.000¡
0.00¡ -2.95¡
0.00¡ -1.72¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 164¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ -9.008¡ 0.000¡
0.00¡ -2.14¡
0.00¡ -1.02¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 165¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ -8.506¡ 0.000¡
0.24¡ -1.08¡
0.07¡ -0.48¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 166¡ 45¡ 45¡ 2.190¡ -8.004¡ 0.000¡
1.31¡ -0.24¡
0.43¡ -0.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ANALİZ SONUÇLARI
22-02-2014
SAYFA: 44
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡Nokta¡ dx ¡ dy ¡
X
¡
Y
¡
Z
¡ Mxalt ¡ Mxust ¡ Myalt ¡ Myust ¡ Asax ¡ Asux ¡ Asay ¡ Asuy ¡
¡ no ¡ cm ¡ cm ¡
m ¡
m ¡
m ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 167¡ 45¡ 310¡ 1.687¡ -7.503¡ 0.000¡
2.58¡
0.00¡
0.80¡ -0.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 168¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ -7.001¡ 0.000¡
2.07¡
0.00¡
0.61¡ -0.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 169¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ -6.499¡ 0.000¡
0.81¡ -0.03¡
0.33¡ -0.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 170¡ 300¡ 310¡ 0.178¡ -5.997¡ 0.000¡
0.19¡ -0.03¡
0.17¡ -0.12¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 171¡ 45¡ 45¡ -0.325¡ -5.496¡ 0.000¡
0.10¡ -0.02¡
0.13¡ -0.18¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 172¡ 45¡ 45¡ 8.730¡-14.025¡ 0.000¡
0.71¡ -0.10¡
0.21¡ -0.01¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 173¡ 310¡ 45¡ 8.227¡-13.523¡ 0.000¡
0.41¡ -0.14¡
0.25¡ -0.55¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 174¡ 45¡ 45¡ 7.723¡-13.022¡ 0.000¡
0.12¡ -0.59¡
0.12¡ -2.52¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 175¡ 45¡ 45¡ 7.220¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -1.17¡
0.00¡ -4.32¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 176¡ 45¡ 45¡ 6.717¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -1.66¡
0.00¡ -5.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.60¡
¡ 177¡ 45¡ 45¡ 6.214¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -2.16¡
0.00¡ -5.13¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.62¡
¡ 178¡ 45¡ 45¡ 5.711¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -2.70¡
0.00¡ -4.68¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.20¡
¡ 179¡ 45¡ 45¡ 5.208¡-10.513¡ 0.000¡
0.00¡ -3.21¡
0.00¡ -3.91¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 180¡ 45¡ 45¡ 4.705¡-10.011¡ 0.000¡
0.00¡ -3.56¡
0.00¡ -3.01¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 181¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ -9.509¡ 0.000¡
0.00¡ -3.59¡
0.00¡ -2.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 182¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ -9.008¡ 0.000¡
0.00¡ -3.20¡
0.00¡ -1.41¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 183¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ -8.506¡ 0.000¡
0.00¡ -2.38¡
0.00¡ -0.83¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 184¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ -8.004¡ 0.000¡
0.19¡ -1.26¡
0.08¡ -0.42¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 185¡ 45¡ 45¡ 2.190¡ -7.503¡ 0.000¡
1.13¡ -0.36¡
0.41¡ -0.20¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 186¡ 45¡ 310¡ 1.687¡ -7.001¡ 0.000¡
2.53¡ -0.07¡
0.82¡ -0.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 187¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ -6.499¡ 0.000¡
2.12¡
0.00¡
0.67¡ -0.02¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 188¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ -5.997¡ 0.000¡
0.73¡ -0.01¡
0.27¡ -0.13¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 189¡ 45¡ 310¡ 0.178¡ -5.496¡ 0.000¡
0.25¡ -0.02¡
0.12¡ -0.16¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 190¡ 45¡ 45¡ -0.325¡ -4.994¡ 0.000¡
0.13¡ -0.02¡
0.07¡ -0.22¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 191¡ 45¡ 45¡ 9.233¡-14.025¡ 0.000¡
0.67¡ -0.10¡
0.24¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 192¡ 310¡ 300¡ 8.730¡-13.523¡ 0.000¡
0.42¡ -0.18¡
0.21¡ -0.68¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 193¡ 45¡ 45¡ 8.227¡-13.022¡ 0.000¡
0.13¡ -0.57¡
0.07¡ -2.83¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 194¡ 45¡ 45¡ 7.723¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -1.05¡
0.00¡ -4.69¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.22¡
¡ 195¡ 45¡ 45¡ 7.220¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -1.44¡
0.00¡ -5.49¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.94¡
¡ 196¡ 45¡ 45¡ 6.717¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -1.82¡
0.00¡ -5.57¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.02¡
¡ 197¡ 45¡ 45¡ 6.214¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -2.31¡
0.00¡ -5.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.64¡
¡ 198¡ 45¡ 45¡ 5.711¡-10.513¡ 0.000¡
0.00¡ -2.89¡
0.00¡ -4.39¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 199¡ 45¡ 45¡ 5.208¡-10.011¡ 0.000¡
0.00¡ -3.45¡
0.00¡ -3.44¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 200¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ -9.509¡ 0.000¡
0.00¡ -3.82¡
0.00¡ -2.51¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 201¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ -9.008¡ 0.000¡
0.00¡ -3.86¡
0.00¡ -1.71¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 202¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ -8.506¡ 0.000¡
0.00¡ -3.46¡
0.00¡ -1.10¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 203¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ -8.004¡ 0.000¡
0.00¡ -2.60¡
0.01¡ -0.67¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 204¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ -7.503¡ 0.000¡
0.15¡ -1.44¡
0.09¡ -0.42¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 205¡ 45¡ 45¡ 2.190¡ -7.001¡ 0.000¡
1.02¡ -0.47¡
0.44¡ -0.22¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 206¡ 300¡ 300¡ 1.687¡ -6.499¡ 0.000¡
2.52¡ -0.06¡
0.87¡ -0.02¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 207¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ -5.997¡ 0.000¡
1.98¡
0.00¡
0.56¡ -0.05¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 208¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ -5.496¡ 0.000¡
0.63¡
0.00¡
0.15¡ -0.16¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 209¡ 45¡ 310¡ 0.178¡ -4.994¡ 0.000¡
0.36¡ -0.01¡
0.11¡ -0.14¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 210¡ 45¡ 45¡ -0.325¡ -4.492¡ 0.000¡
0.16¡ -0.01¡
0.06¡ -0.20¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 211¡ 45¡ 45¡ 9.736¡-14.025¡ 0.000¡
0.62¡ -0.13¡
0.23¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 212¡ 310¡ 45¡ 9.233¡-13.523¡ 0.000¡
0.65¡ -0.41¡
0.23¡ -0.92¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 213¡ 45¡ 300¡ 8.730¡-13.022¡ 0.000¡
0.16¡ -1.03¡
0.06¡ -3.38¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 214¡ 45¡ 45¡ 8.227¡-12.520¡ 0.000¡
0.02¡ -1.16¡
0.00¡ -5.10¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.59¡
¡ 215¡ 45¡ 45¡ 7.723¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -1.30¡
0.00¡ -5.85¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.27¡
¡ 216¡ 45¡ 45¡ 7.220¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -1.51¡
0.00¡ -5.97¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.38¡
¡ 217¡ 45¡ 45¡ 6.717¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -1.85¡
0.00¡ -5.60¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.05¡
¡ 218¡ 45¡ 45¡ 6.214¡-10.513¡ 0.000¡
0.00¡ -2.39¡
0.00¡ -4.84¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.35¡
¡ 219¡ 45¡ 45¡ 5.711¡-10.011¡ 0.000¡
0.00¡ -3.05¡
0.00¡ -3.84¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 220¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ -9.509¡ 0.000¡
0.00¡ -3.68¡
0.00¡ -2.80¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 221¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ -9.008¡ 0.000¡
0.00¡ -4.09¡
0.00¡ -1.91¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 222¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ -8.506¡ 0.000¡
0.00¡ -4.13¡
0.00¡ -1.26¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 223¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ -8.004¡ 0.000¡
0.00¡ -3.70¡
0.00¡ -0.83¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 224¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ -7.503¡ 0.000¡
0.00¡ -2.81¡
0.01¡ -0.59¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 225¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ -7.001¡ 0.000¡
0.09¡ -1.67¡
0.09¡ -0.48¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 226¡ 300¡ 45¡ 2.190¡ -6.499¡ 0.000¡
0.91¡ -0.58¡
0.42¡ -0.28¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 227¡ 45¡ 310¡ 1.687¡ -5.997¡ 0.000¡
2.39¡ -0.09¡
0.74¡ -0.08¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 228¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ -5.496¡ 0.000¡
1.74¡
0.00¡
0.41¡ -0.10¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 229¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ -4.994¡ 0.000¡
0.58¡
0.00¡
0.11¡ -0.19¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 230¡ 45¡ 310¡ 0.178¡ -4.492¡ 0.000¡
0.42¡
0.00¡
0.11¡ -0.12¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 231¡ 45¡ 45¡ -0.325¡ -3.991¡ 0.000¡
0.16¡
0.00¡
0.05¡ -0.19¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 232¡ 45¡ 45¡ 10.239¡-14.025¡ 0.000¡
0.25¡ -0.21¡
0.21¡ -0.01¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 233¡ 310¡ 45¡ 9.736¡-13.523¡ 0.000¡
0.35¡ -0.23¡
0.27¡ -0.73¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 234¡ 45¡ 45¡ 9.233¡-13.022¡ 0.000¡
0.11¡ -1.12¡
0.03¡ -3.50¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 235¡ 45¡ 45¡ 8.730¡-12.520¡ 0.000¡
0.01¡ -1.46¡
0.00¡ -5.48¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.94¡
¡ 236¡ 45¡ 45¡ 8.227¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -1.32¡
0.00¡ -6.19¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.58¡
¡ 237¡ 45¡ 45¡ 7.723¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -1.29¡
0.00¡ -6.31¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.70¡
¡ 238¡ 45¡ 45¡ 7.220¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -1.41¡
0.00¡ -6.01¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.42¡
¡ 239¡ 45¡ 45¡ 6.717¡-10.513¡ 0.000¡
0.00¡ -1.77¡
0.00¡ -5.28¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.75¡
¡ 240¡ 45¡ 45¡ 6.214¡-10.011¡ 0.000¡
0.00¡ -2.40¡
0.00¡ -4.22¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 241¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ -9.509¡ 0.000¡
0.00¡ -3.19¡
0.00¡ -3.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 242¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ -9.008¡ 0.000¡
0.00¡ -3.93¡
0.00¡ -2.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 243¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ -8.506¡ 0.000¡
0.00¡ -4.37¡
0.00¡ -1.30¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 244¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ -8.004¡ 0.000¡
0.00¡ -4.37¡
0.00¡ -0.86¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 245¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ -7.503¡ 0.000¡
0.00¡ -3.89¡
0.00¡ -0.65¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 246¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ -7.001¡ 0.000¡
0.00¡ -2.97¡
0.01¡ -0.58¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 247¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ -6.499¡ 0.000¡
0.12¡ -1.74¡
0.15¡ -0.46¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 248¡ 45¡ 45¡ 2.190¡ -5.997¡ 0.000¡
0.92¡ -0.53¡
0.37¡ -0.25¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 249¡ 45¡ 310¡ 1.687¡ -5.496¡ 0.000¡
2.32¡ -0.02¡
0.64¡ -0.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ANALİZ SONUÇLARI
22-02-2014
SAYFA: 45
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡Nokta¡ dx ¡ dy ¡
X
¡
Y
¡
Z
¡ Mxalt ¡ Mxust ¡ Myalt ¡ Myust ¡ Asax ¡ Asux ¡ Asay ¡ Asuy ¡
¡ no ¡ cm ¡ cm ¡
m ¡
m ¡
m ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 250¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ -4.994¡ 0.000¡
1.54¡
0.00¡
0.30¡ -0.13¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 251¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ -4.492¡ 0.000¡
0.57¡
0.00¡
0.09¡ -0.19¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 252¡ 45¡ 310¡ 0.178¡ -3.991¡ 0.000¡
0.43¡
0.00¡
0.11¡ -0.12¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 253¡ 45¡ 45¡ -0.325¡ -3.489¡ 0.000¡
0.17¡
0.00¡
0.04¡ -0.19¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 254¡ 45¡ 45¡ 10.742¡-14.025¡ 0.000¡
0.21¡ -0.22¡
0.23¡ -0.01¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 255¡ 310¡ 45¡ 10.239¡-13.523¡ 0.000¡
0.33¡ -0.22¡
0.36¡ -0.59¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 256¡ 45¡ 45¡ 9.736¡-13.022¡ 0.000¡
0.11¡ -1.05¡
0.07¡ -3.32¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 257¡ 45¡ 45¡ 9.233¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -1.83¡
0.00¡ -5.71¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.14¡
¡ 258¡ 45¡ 45¡ 8.730¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -1.61¡
0.00¡ -6.45¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.82¡
¡ 259¡ 45¡ 45¡ 8.227¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -1.22¡
0.00¡ -6.56¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.93¡
¡ 260¡ 45¡ 45¡ 7.723¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -1.08¡
0.00¡ -6.36¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.74¡
¡ 261¡ 45¡ 45¡ 7.220¡-10.513¡ 0.000¡
0.00¡ -1.17¡
0.00¡ -5.69¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.13¡
¡ 262¡ 45¡ 45¡ 6.717¡-10.011¡ 0.000¡
0.00¡ -1.60¡
0.00¡ -4.61¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.14¡
¡ 263¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ -9.509¡ 0.000¡
0.00¡ -2.39¡
0.00¡ -3.30¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 264¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ -9.008¡ 0.000¡
0.00¡ -3.36¡
0.00¡ -2.09¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 265¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ -8.506¡ 0.000¡
0.00¡ -4.19¡
0.00¡ -1.21¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 266¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ -8.004¡ 0.000¡
0.00¡ -4.63¡
0.02¡ -0.74¡
4.00¡
4.16¡
4.00¡
4.00¡
¡ 267¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ -7.503¡ 0.000¡
0.00¡ -4.58¡
0.03¡ -0.57¡
4.00¡
4.11¡
4.00¡
4.00¡
¡ 268¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ -7.001¡ 0.000¡
0.00¡ -4.02¡
0.01¡ -0.56¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 269¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ -6.499¡ 0.000¡
0.00¡ -3.04¡
0.04¡ -0.58¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 270¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ -5.997¡ 0.000¡
0.07¡ -1.74¡
0.06¡ -0.52¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 271¡ 45¡ 45¡ 2.190¡ -5.496¡ 0.000¡
0.95¡ -0.43¡
0.28¡ -0.26¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 272¡ 45¡ 310¡ 1.687¡ -4.994¡ 0.000¡
2.31¡
0.00¡
0.58¡ -0.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 273¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ -4.492¡ 0.000¡
1.47¡
0.00¡
0.27¡ -0.14¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 274¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ -3.991¡ 0.000¡
0.56¡
0.00¡
0.08¡ -0.18¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 275¡ 45¡ 310¡ 0.178¡ -3.489¡ 0.000¡
0.43¡
0.00¡
0.10¡ -0.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 276¡ 45¡ 45¡ -0.325¡ -2.987¡ 0.000¡
0.16¡
0.00¡
0.04¡ -0.18¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 277¡ 45¡ 45¡ 11.245¡-14.025¡ 0.000¡
0.19¡ -0.21¡
0.31¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 278¡ 310¡ 45¡ 10.742¡-13.523¡ 0.000¡
0.30¡ -0.22¡
0.50¡ -0.50¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 279¡ 45¡ 45¡ 10.239¡-13.022¡ 0.000¡
0.10¡ -0.79¡
0.12¡ -2.82¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 280¡ 45¡ 45¡ 9.736¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -1.49¡
0.00¡ -5.25¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.73¡
¡ 281¡ 45¡ 45¡ 9.233¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -1.70¡
0.00¡ -6.38¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.76¡
¡ 282¡ 45¡ 45¡ 8.730¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -1.33¡
0.00¡ -6.69¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
6.05¡
¡ 283¡ 45¡ 45¡ 8.227¡-11.015¡ 0.000¡
0.03¡ -0.91¡
0.00¡ -6.59¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.95¡
¡ 284¡ 45¡ 45¡ 7.723¡-10.513¡ 0.000¡
0.11¡ -0.72¡
0.00¡ -6.05¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.45¡
¡ 285¡ 45¡ 45¡ 7.220¡-10.011¡ 0.000¡
0.12¡ -0.82¡
0.00¡ -5.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.50¡
¡ 286¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ -9.509¡ 0.000¡
0.04¡ -1.39¡
0.00¡ -3.57¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 287¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ -9.008¡ 0.000¡
0.00¡ -2.40¡
0.00¡ -2.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 288¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ -8.506¡ 0.000¡
0.00¡ -3.55¡
0.06¡ -1.05¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 289¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ -8.004¡ 0.000¡
0.00¡ -4.44¡
0.14¡ -0.50¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 290¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ -7.503¡ 0.000¡
0.00¡ -4.84¡
0.17¡ -0.35¡
4.00¡
4.36¡
4.00¡
4.00¡
¡ 291¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ -7.001¡ 0.000¡
0.00¡ -4.71¡
0.09¡ -0.41¡
4.00¡
4.23¡
4.00¡
4.00¡
¡ 292¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ -6.499¡ 0.000¡
0.00¡ -4.08¡
0.02¡ -0.54¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 293¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ -5.997¡ 0.000¡
0.00¡ -3.02¡
0.00¡ -0.61¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 294¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ -5.496¡ 0.000¡
0.11¡ -1.58¡
0.04¡ -0.49¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 295¡ 45¡ 45¡ 2.190¡ -4.994¡ 0.000¡
1.03¡ -0.31¡
0.26¡ -0.23¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 296¡ 45¡ 310¡ 1.687¡ -4.492¡ 0.000¡
2.33¡
0.00¡
0.54¡ -0.08¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 297¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ -3.991¡ 0.000¡
1.47¡
0.00¡
0.25¡ -0.13¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 298¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ -3.489¡ 0.000¡
0.55¡
0.00¡
0.08¡ -0.17¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 299¡ 45¡ 310¡ 0.178¡ -2.987¡ 0.000¡
0.42¡
0.00¡
0.09¡ -0.10¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 300¡ 45¡ 45¡ -0.325¡ -2.485¡ 0.000¡
0.15¡
0.00¡
0.03¡ -0.17¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 301¡ 45¡ 45¡ 11.748¡-14.025¡ 0.000¡
0.18¡ -0.19¡
0.39¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 302¡ 310¡ 45¡ 11.245¡-13.523¡ 0.000¡
0.28¡ -0.24¡
0.64¡ -0.43¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 303¡ 45¡ 45¡ 10.742¡-13.022¡ 0.000¡
0.09¡ -0.79¡
0.17¡ -2.44¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 304¡ 45¡ 45¡ 10.239¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -1.39¡
0.00¡ -4.80¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.32¡
¡ 305¡ 45¡ 45¡ 9.736¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -1.66¡
0.00¡ -6.16¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.56¡
¡ 306¡ 45¡ 45¡ 9.233¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -1.42¡
0.00¡ -6.67¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
6.02¡
¡ 307¡ 45¡ 45¡ 8.730¡-11.015¡ 0.000¡
0.04¡ -0.90¡
0.00¡ -6.70¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
6.05¡
¡ 308¡ 45¡ 45¡ 8.227¡-10.513¡ 0.000¡
0.24¡ -0.48¡
0.00¡ -6.30¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.68¡
¡ 309¡ 45¡ 45¡ 7.723¡-10.011¡ 0.000¡
0.49¡ -0.33¡
0.00¡ -5.35¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.82¡
¡ 310¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ -9.509¡ 0.000¡
0.43¡ -0.50¡
0.00¡ -3.86¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 311¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ -9.008¡ 0.000¡
0.14¡ -1.19¡
0.00¡ -2.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 312¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ -8.506¡ 0.000¡
0.00¡ -2.45¡
0.19¡ -0.89¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 313¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ -8.004¡ 0.000¡
0.00¡ -3.77¡
0.49¡ -0.31¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 314¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ -7.503¡ 0.000¡
0.00¡ -4.67¡
0.53¡ -0.16¡
4.00¡
4.20¡
4.00¡
4.00¡
¡ 315¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ -7.001¡ 0.000¡
0.00¡ -4.99¡
0.34¡ -0.19¡
4.00¡
4.49¡
4.00¡
4.00¡
¡ 316¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ -6.499¡ 0.000¡
0.00¡ -4.76¡
0.10¡ -0.36¡
4.00¡
4.28¡
4.00¡
4.00¡
¡ 317¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ -5.997¡ 0.000¡
0.00¡ -4.05¡
0.00¡ -0.58¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 318¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ -5.496¡ 0.000¡
0.00¡ -2.91¡
0.00¡ -0.66¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 319¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ -4.994¡ 0.000¡
0.13¡ -1.42¡
0.03¡ -0.53¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 320¡ 45¡ 45¡ 2.190¡ -4.492¡ 0.000¡
1.10¡ -0.25¡
0.22¡ -0.27¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 321¡ 45¡ 310¡ 1.687¡ -3.991¡ 0.000¡
2.39¡
0.00¡
0.51¡ -0.09¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 322¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ -3.489¡ 0.000¡
1.47¡
0.00¡
0.25¡ -0.12¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 323¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ -2.987¡ 0.000¡
0.52¡
0.00¡
0.07¡ -0.16¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 324¡ 45¡ 310¡ 0.178¡ -2.485¡ 0.000¡
0.39¡
0.00¡
0.08¡ -0.09¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 325¡ 45¡ 45¡ -0.325¡ -1.984¡ 0.000¡
0.14¡
0.00¡
0.03¡ -0.16¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 326¡ 45¡ 45¡ 12.251¡-14.025¡ 0.000¡
0.18¡ -0.16¡
0.46¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 327¡ 310¡ 45¡ 11.748¡-13.523¡ 0.000¡
0.27¡ -0.25¡
0.76¡ -0.38¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 328¡ 45¡ 45¡ 11.245¡-13.022¡ 0.000¡
0.09¡ -0.86¡
0.21¡ -2.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 329¡ 45¡ 45¡ 10.742¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -1.44¡
0.00¡ -4.39¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 330¡ 45¡ 45¡ 10.239¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -1.70¡
0.00¡ -5.87¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.29¡
¡ 331¡ 45¡ 45¡ 9.736¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -1.55¡
0.00¡ -6.52¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.89¡
¡ 332¡ 45¡ 45¡ 9.233¡-11.015¡ 0.000¡
0.01¡ -1.01¡
0.00¡ -6.67¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
6.03¡
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ANALİZ SONUÇLARI
22-02-2014
SAYFA: 46
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡Nokta¡ dx ¡ dy ¡
X
¡
Y
¡
Z
¡ Mxalt ¡ Mxust ¡ Myalt ¡ Myust ¡ Asax ¡ Asux ¡ Asay ¡ Asuy ¡
¡ no ¡ cm ¡ cm ¡
m ¡
m ¡
m ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 333¡ 45¡ 45¡ 8.730¡-10.513¡ 0.000¡
0.29¡ -0.43¡
0.00¡ -6.41¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.79¡
¡ 334¡ 45¡ 45¡ 8.227¡-10.011¡ 0.000¡
0.91¡ -0.13¡
0.00¡ -5.62¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.07¡
¡ 335¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ -9.509¡ 0.000¡
1.30¡ -0.11¡
0.00¡ -4.19¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 336¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ -9.008¡ 0.000¡
0.97¡ -0.30¡
0.04¡ -2.27¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 337¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ -8.506¡ 0.000¡
0.28¡ -1.11¡
0.40¡ -0.75¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 338¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ -8.004¡ 0.000¡
0.00¡ -2.57¡
1.07¡ -0.17¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 339¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ -7.503¡ 0.000¡
0.00¡ -3.98¡
1.24¡ -0.02¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 340¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ -7.001¡ 0.000¡
0.00¡ -4.82¡
0.93¡ -0.02¡
4.00¡
4.33¡
4.00¡
4.00¡
¡ 341¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ -6.499¡ 0.000¡
0.00¡ -5.04¡
0.42¡ -0.13¡
4.00¡
4.53¡
4.00¡
4.00¡
¡ 342¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ -5.997¡ 0.000¡
0.00¡ -4.72¡
0.07¡ -0.41¡
4.00¡
4.24¡
4.00¡
4.00¡
¡ 343¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ -5.496¡ 0.000¡
0.00¡ -3.94¡
0.00¡ -0.70¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 344¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ -4.994¡ 0.000¡
0.00¡ -2.75¡
0.00¡ -0.80¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 345¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ -4.492¡ 0.000¡
0.15¡ -1.27¡
0.02¡ -0.63¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 346¡ 45¡ 45¡ 2.190¡ -3.991¡ 0.000¡
1.18¡ -0.21¡
0.19¡ -0.32¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 347¡ 45¡ 310¡ 1.687¡ -3.489¡ 0.000¡
2.43¡
0.00¡
0.49¡ -0.09¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 348¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ -2.987¡ 0.000¡
1.45¡
0.00¡
0.24¡ -0.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 349¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ -2.485¡ 0.000¡
0.47¡
0.00¡
0.05¡ -0.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 350¡ 45¡ 310¡ 0.178¡ -1.984¡ 0.000¡
0.37¡
0.00¡
0.07¡ -0.09¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 351¡ 45¡ 45¡ -0.325¡ -1.482¡ 0.000¡
0.13¡ -0.01¡
0.03¡ -0.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 352¡ 45¡ 45¡ 12.754¡-14.025¡ 0.000¡
0.19¡ -0.13¡
0.51¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 353¡ 310¡ 45¡ 12.251¡-13.523¡ 0.000¡
0.27¡ -0.26¡
0.86¡ -0.33¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 354¡ 45¡ 45¡ 11.748¡-13.022¡ 0.000¡
0.08¡ -0.95¡
0.25¡ -1.91¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 355¡ 45¡ 45¡ 11.245¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -1.58¡
0.00¡ -4.02¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 356¡ 45¡ 45¡ 10.742¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -1.86¡
0.00¡ -5.52¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.97¡
¡ 357¡ 45¡ 45¡ 10.239¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -1.77¡
0.00¡ -6.28¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.67¡
¡ 358¡ 45¡ 45¡ 9.736¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -1.25¡
0.00¡ -6.53¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.90¡
¡ 359¡ 45¡ 45¡ 9.233¡-10.513¡ 0.000¡
0.20¡ -0.52¡
0.00¡ -6.38¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.76¡
¡ 360¡ 45¡ 45¡ 8.730¡-10.011¡ 0.000¡
1.04¡ -0.07¡
0.00¡ -5.75¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.18¡
¡ 361¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ -9.509¡ 0.000¡
2.13¡
0.00¡
0.00¡ -4.47¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.01¡
¡ 362¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ -9.008¡ 0.000¡
2.49¡
0.00¡
0.05¡ -2.46¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 363¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ -8.506¡ 0.000¡
1.62¡ -0.19¡
0.64¡ -0.67¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 364¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ -8.004¡ 0.000¡
0.40¡ -1.09¡
1.86¡ -0.10¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 365¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ -7.503¡ 0.000¡
0.00¡ -2.71¡
2.32¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 366¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ -7.001¡ 0.000¡
0.00¡ -4.13¡
1.91¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 367¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ -6.499¡ 0.000¡
0.00¡ -4.87¡
1.08¡ -0.01¡
4.00¡
4.38¡
4.00¡
4.00¡
¡ 368¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ -5.997¡ 0.000¡
0.00¡ -4.98¡
0.31¡ -0.18¡
4.00¡
4.48¡
4.00¡
4.00¡
¡ 369¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ -5.496¡ 0.000¡
0.00¡ -4.59¡
0.01¡ -0.60¡
4.00¡
4.12¡
4.00¡
4.00¡
¡ 370¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ -4.994¡ 0.000¡
0.00¡ -3.77¡
0.00¡ -0.94¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 371¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ -4.492¡ 0.000¡
0.00¡ -2.56¡
0.00¡ -0.99¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 372¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ -3.991¡ 0.000¡
0.18¡ -1.12¡
0.01¡ -0.77¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 373¡ 45¡ 45¡ 2.190¡ -3.489¡ 0.000¡
1.24¡ -0.18¡
0.16¡ -0.38¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 374¡ 45¡ 310¡ 1.687¡ -2.987¡ 0.000¡
2.44¡
0.00¡
0.49¡ -0.09¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 375¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ -2.485¡ 0.000¡
1.37¡
0.00¡
0.23¡ -0.10¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 376¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ -1.984¡ 0.000¡
0.40¡ -0.02¡
0.04¡ -0.14¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 377¡ 45¡ 310¡ 0.178¡ -1.482¡ 0.000¡
0.32¡ -0.02¡
0.06¡ -0.08¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 378¡ 45¡ 45¡ -0.325¡ -0.980¡ 0.000¡
0.11¡ -0.01¡
0.03¡ -0.12¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 379¡ 45¡ 45¡ 13.257¡-14.025¡ 0.000¡
0.20¡ -0.10¡
0.55¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 380¡ 310¡ 45¡ 12.754¡-13.523¡ 0.000¡
0.27¡ -0.26¡
0.94¡ -0.28¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 381¡ 45¡ 45¡ 12.251¡-13.022¡ 0.000¡
0.08¡ -1.04¡
0.28¡ -1.70¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 382¡ 45¡ 45¡ 11.748¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -1.76¡
0.00¡ -3.68¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 383¡ 45¡ 45¡ 11.245¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -2.09¡
0.00¡ -5.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.64¡
¡ 384¡ 45¡ 45¡ 10.742¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -2.07¡
0.00¡ -5.97¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.38¡
¡ 385¡ 45¡ 45¡ 10.239¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -1.65¡
0.00¡ -6.30¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.68¡
¡ 386¡ 45¡ 45¡ 9.736¡-10.513¡ 0.000¡
0.06¡ -0.82¡
0.00¡ -6.22¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.61¡
¡ 387¡ 45¡ 45¡ 9.233¡-10.011¡ 0.000¡
0.81¡ -0.14¡
0.00¡ -5.70¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.14¡
¡ 388¡ 45¡ 45¡ 8.730¡ -9.509¡ 0.000¡
2.44¡
0.00¡
0.00¡ -4.61¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.14¡
¡ 389¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ -9.008¡ 0.000¡
3.91¡
0.00¡
0.03¡ -2.69¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 390¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ -8.506¡ 0.000¡
3.97¡
0.00¡
0.84¡ -0.70¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 391¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ -8.004¡ 0.000¡
2.25¡ -0.18¡
2.81¡ -0.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 392¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ -7.503¡ 0.000¡
0.46¡ -1.12¡
3.75¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 393¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ -7.001¡ 0.000¡
0.00¡ -2.82¡
3.30¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 394¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ -6.499¡ 0.000¡
0.00¡ -4.18¡
2.16¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 395¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ -5.997¡ 0.000¡
0.00¡ -4.80¡
0.92¡ -0.02¡
4.00¡
4.32¡
4.00¡
4.00¡
¡ 396¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ -5.496¡ 0.000¡
0.00¡ -4.83¡
0.14¡ -0.36¡
4.00¡
4.34¡
4.00¡
4.00¡
¡ 397¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ -4.994¡ 0.000¡
0.00¡ -4.39¡
0.00¡ -0.93¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 398¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ -4.492¡ 0.000¡
0.00¡ -3.56¡
0.00¡ -1.25¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 399¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ -3.991¡ 0.000¡
0.00¡ -2.36¡
0.00¡ -1.22¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 400¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ -3.489¡ 0.000¡
0.19¡ -1.00¡
0.00¡ -0.90¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 401¡ 45¡ 45¡ 2.190¡ -2.987¡ 0.000¡
1.27¡ -0.16¡
0.15¡ -0.42¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 402¡ 45¡ 310¡ 1.687¡ -2.485¡ 0.000¡
2.38¡
0.00¡
0.48¡ -0.10¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 403¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ -1.984¡ 0.000¡
1.23¡
0.00¡
0.20¡ -0.10¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 404¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ -1.482¡ 0.000¡
0.30¡ -0.04¡
0.03¡ -0.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 405¡ 45¡ 310¡ 0.178¡ -0.980¡ 0.000¡
0.22¡ -0.03¡
0.05¡ -0.08¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 406¡ 45¡ 45¡ -0.325¡ -0.478¡ 0.000¡
0.10¡ -0.02¡
0.16¡ -0.08¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 407¡ 45¡ 45¡ 13.760¡-14.025¡ 0.000¡
0.18¡ -0.08¡
0.55¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 408¡ 310¡ 45¡ 13.257¡-13.523¡ 0.000¡
0.28¡ -0.26¡
0.99¡ -0.25¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 409¡ 45¡ 45¡ 12.754¡-13.022¡ 0.000¡
0.08¡ -1.10¡
0.30¡ -1.51¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 410¡ 45¡ 45¡ 12.251¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -1.92¡
0.00¡ -3.37¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 411¡ 45¡ 45¡ 11.748¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -2.35¡
0.00¡ -4.78¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.30¡
¡ 412¡ 45¡ 45¡ 11.245¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -2.43¡
0.00¡ -5.61¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.05¡
¡ 413¡ 45¡ 45¡ 10.742¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -2.14¡
0.00¡ -5.99¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.40¡
¡ 414¡ 45¡ 45¡ 10.239¡-10.513¡ 0.000¡
0.00¡ -1.36¡
0.00¡ -5.97¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.39¡
¡ 415¡ 45¡ 45¡ 9.736¡-10.011¡ 0.000¡
0.39¡ -0.38¡
0.00¡ -5.53¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.98¡
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ANALİZ SONUÇLARI
22-02-2014
SAYFA: 47
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡Nokta¡ dx ¡ dy ¡
X
¡
Y
¡
Z
¡ Mxalt ¡ Mxust ¡ Myalt ¡ Myust ¡ Asax ¡ Asux ¡ Asay ¡ Asuy ¡
¡ no ¡ cm ¡ cm ¡
m ¡
m ¡
m ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 416¡ 45¡ 45¡ 9.233¡ -9.509¡ 0.000¡
2.02¡
0.00¡
0.00¡ -4.55¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.09¡
¡ 417¡ 45¡ 45¡ 8.730¡ -9.008¡ 0.000¡
4.44¡
0.00¡
0.00¡ -2.82¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 418¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ -8.506¡ 0.000¡
6.24¡
0.00¡
0.92¡ -0.79¡
5.63¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 419¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ -8.004¡ 0.000¡
5.53¡
0.00¡
3.76¡ -0.05¡
4.99¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 420¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ -7.503¡ 0.000¡
2.71¡ -0.18¡
5.56¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
5.01¡
4.00¡
¡ 421¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ -7.001¡ 0.000¡
0.50¡ -1.16¡
5.13¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.61¡
4.00¡
¡ 422¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ -6.499¡ 0.000¡
0.00¡ -2.85¡
3.66¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 423¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ -5.997¡ 0.000¡
0.00¡ -4.11¡
1.93¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 424¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ -5.496¡ 0.000¡
0.00¡ -4.63¡
0.52¡ -0.16¡
4.00¡
4.16¡
4.00¡
4.00¡
¡ 425¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ -4.994¡ 0.000¡
0.00¡ -4.60¡
0.01¡ -0.78¡
4.00¡
4.13¡
4.00¡
4.00¡
¡ 426¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ -4.492¡ 0.000¡
0.00¡ -4.14¡
0.00¡ -1.38¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 427¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ -3.991¡ 0.000¡
0.00¡ -3.31¡
0.00¡ -1.59¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 428¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ -3.489¡ 0.000¡
0.00¡ -2.16¡
0.00¡ -1.45¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 429¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ -2.987¡ 0.000¡
0.20¡ -0.89¡
0.00¡ -1.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 430¡ 45¡ 45¡ 2.190¡ -2.485¡ 0.000¡
1.23¡ -0.14¡
0.15¡ -0.46¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 431¡ 45¡ 310¡ 1.687¡ -1.984¡ 0.000¡
2.20¡
0.00¡
0.46¡ -0.10¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 432¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ -1.482¡ 0.000¡
1.00¡ -0.01¡
0.17¡ -0.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 433¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ -0.980¡ 0.000¡
0.19¡ -0.06¡
0.02¡ -0.13¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 434¡ 45¡ 310¡ 0.178¡ -0.478¡ 0.000¡
0.15¡ -0.03¡
0.13¡ -0.04¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 435¡ 300¡ 45¡ -0.325¡ 0.023¡ 0.000¡
0.10¡ -0.10¡
0.26¡ -0.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 436¡ 45¡ 45¡ 14.263¡-14.025¡ 0.000¡
0.15¡ -0.10¡
0.47¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 437¡ 310¡ 45¡ 13.760¡-13.523¡ 0.000¡
0.28¡ -0.25¡
1.00¡ -0.21¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 438¡ 45¡ 45¡ 13.257¡-13.022¡ 0.000¡
0.08¡ -1.13¡
0.32¡ -1.33¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 439¡ 45¡ 45¡ 12.754¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -2.04¡
0.00¡ -3.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 440¡ 45¡ 45¡ 12.251¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -2.59¡
0.00¡ -4.41¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 441¡ 45¡ 45¡ 11.748¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -2.80¡
0.00¡ -5.23¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.71¡
¡ 442¡ 45¡ 45¡ 11.245¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -2.66¡
0.00¡ -5.64¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.09¡
¡ 443¡ 45¡ 45¡ 10.742¡-10.513¡ 0.000¡
0.00¡ -2.07¡
0.00¡ -5.67¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.11¡
¡ 444¡ 45¡ 45¡ 10.239¡-10.011¡ 0.000¡
0.04¡ -0.97¡
0.00¡ -5.27¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.75¡
¡ 445¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ -9.509¡ 0.000¡
1.12¡ -0.13¡
0.00¡ -4.36¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 446¡ 45¡ 45¡ 9.233¡ -9.008¡ 0.000¡
3.77¡
0.00¡
0.02¡ -2.76¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 447¡ 45¡ 45¡ 8.730¡ -8.506¡ 0.000¡
7.29¡
0.00¡
0.94¡ -0.85¡
6.59¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 448¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ -8.004¡ 0.000¡
9.14¡
0.00¡
4.61¡ -0.07¡
8.30¡
4.00¡
4.15¡
4.00¡
¡ 449¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ -7.503¡ 0.000¡
6.91¡
0.00¡
7.76¡
0.00¡
6.25¡
4.00¡
7.02¡
4.00¡
¡ 450¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ -7.001¡ 0.000¡
3.01¡ -0.19¡
7.51¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
6.80¡
4.00¡
¡ 451¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ -6.499¡ 0.000¡
0.54¡ -1.17¡
5.64¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
5.09¡
4.00¡
¡ 452¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ -5.997¡ 0.000¡
0.00¡ -2.79¡
3.33¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 453¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ -5.496¡ 0.000¡
0.00¡ -3.93¡
1.27¡ -0.02¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 454¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ -4.994¡ 0.000¡
0.00¡ -4.38¡
0.15¡ -0.52¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 455¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ -4.492¡ 0.000¡
0.00¡ -4.32¡
0.00¡ -1.37¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 456¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ -3.991¡ 0.000¡
0.00¡ -3.86¡
0.00¡ -1.85¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 457¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ -3.489¡ 0.000¡
0.00¡ -3.06¡
0.00¡ -1.92¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 458¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ -2.987¡ 0.000¡
0.00¡ -1.98¡
0.00¡ -1.65¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 459¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ -2.485¡ 0.000¡
0.20¡ -0.82¡
0.00¡ -1.13¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 460¡ 45¡ 45¡ 2.190¡ -1.984¡ 0.000¡
1.12¡ -0.14¡
0.15¡ -0.51¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 461¡ 45¡ 310¡ 1.687¡ -1.482¡ 0.000¡
1.85¡
0.00¡
0.40¡ -0.13¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 462¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ -0.980¡ 0.000¡
0.68¡ -0.03¡
0.12¡ -0.10¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 463¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ -0.478¡ 0.000¡
0.08¡ -0.05¡
0.13¡ -0.08¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 464¡ 300¡ 310¡ 0.178¡ 0.023¡ 0.000¡
0.12¡ -0.05¡
0.32¡ -0.04¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 465¡ 45¡ 45¡ -0.325¡ 0.525¡ 0.000¡
0.07¡ -0.19¡
0.19¡ -0.10¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 466¡ 45¡ 45¡ 14.766¡-14.025¡ 0.000¡
0.10¡ -0.20¡
0.34¡ -0.08¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 467¡ 310¡ 45¡ 14.263¡-13.523¡ 0.000¡
0.25¡ -0.24¡
0.91¡ -0.18¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 468¡ 45¡ 45¡ 13.760¡-13.022¡ 0.000¡
0.09¡ -1.12¡
0.33¡ -1.16¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 469¡ 45¡ 45¡ 13.257¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -2.11¡
0.00¡ -2.75¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 470¡ 45¡ 45¡ 12.754¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -2.78¡
0.00¡ -4.04¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 471¡ 45¡ 45¡ 12.251¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -3.13¡
0.00¡ -4.83¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.35¡
¡ 472¡ 45¡ 45¡ 11.748¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -3.15¡
0.00¡ -5.27¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.75¡
¡ 473¡ 45¡ 45¡ 11.245¡-10.513¡ 0.000¡
0.00¡ -2.79¡
0.00¡ -5.34¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.81¡
¡ 474¡ 45¡ 45¡ 10.742¡-10.011¡ 0.000¡
0.00¡ -1.89¡
0.00¡ -5.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.50¡
¡ 475¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ -9.509¡ 0.000¡
0.30¡ -0.60¡
0.00¡ -4.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 476¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ -9.008¡ 0.000¡
2.28¡
0.00¡
0.02¡ -2.63¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 477¡ 45¡ 45¡ 9.233¡ -8.506¡ 0.000¡
6.01¡
0.00¡
0.84¡ -0.83¡
5.42¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 478¡ 45¡ 45¡ 8.730¡ -8.004¡ 0.000¡ 11.48¡
0.00¡
5.31¡ -0.09¡ 10.49¡
4.00¡
4.78¡
4.00¡
¡ 479¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ -7.503¡ 0.000¡ 12.88¡
0.00¡ 10.52¡
0.00¡ 11.80¡
4.00¡
9.59¡
4.00¡
¡ 480¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ -7.001¡ 0.000¡
8.20¡
0.00¡ 10.70¡
0.00¡
7.43¡
4.00¡
9.76¡
4.00¡
¡ 481¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ -6.499¡ 0.000¡
3.18¡ -0.19¡
8.14¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
7.38¡
4.00¡
¡ 482¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ -5.997¡ 0.000¡
0.51¡ -1.13¡
5.18¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.66¡
4.00¡
¡ 483¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ -5.496¡ 0.000¡
0.00¡ -2.65¡
2.38¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 484¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ -4.994¡ 0.000¡
0.00¡ -3.69¡
0.52¡ -0.32¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 485¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ -4.492¡ 0.000¡
0.00¡ -4.09¡
0.00¡ -1.24¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 486¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ -3.991¡ 0.000¡
0.00¡ -4.01¡
0.00¡ -2.01¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 487¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ -3.489¡ 0.000¡
0.00¡ -3.56¡
0.00¡ -2.29¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 488¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ -2.987¡ 0.000¡
0.00¡ -2.81¡
0.00¡ -2.20¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 489¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ -2.485¡ 0.000¡
0.00¡ -1.81¡
0.00¡ -1.81¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 490¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ -1.984¡ 0.000¡
0.17¡ -0.78¡
0.00¡ -1.21¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 491¡ 45¡ 45¡ 2.190¡ -1.482¡ 0.000¡
0.90¡ -0.15¡
0.13¡ -0.56¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 492¡ 45¡ 310¡ 1.687¡ -0.980¡ 0.000¡
1.30¡
0.00¡
0.29¡ -0.14¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 493¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ -0.478¡ 0.000¡
0.31¡ -0.04¡
0.13¡ -0.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 494¡ 300¡ 45¡ 0.681¡ 0.023¡ 0.000¡
0.05¡ -0.13¡
0.26¡ -0.05¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 495¡ 45¡ 45¡ 0.178¡ 0.525¡ 0.000¡
0.04¡ -0.25¡
0.12¡ -0.09¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 496¡ 45¡ 45¡ 15.269¡-14.025¡ 0.000¡
0.00¡ -0.64¡
0.11¡ -0.23¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 497¡ 310¡ 45¡ 14.766¡-13.523¡ 0.000¡
0.15¡ -0.23¡
0.64¡ -0.17¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 498¡ 45¡ 45¡ 14.263¡-13.022¡ 0.000¡
0.08¡ -1.04¡
0.31¡ -1.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ANALİZ SONUÇLARI
22-02-2014
SAYFA: 48
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡Nokta¡ dx ¡ dy ¡
X
¡
Y
¡
Z
¡ Mxalt ¡ Mxust ¡ Myalt ¡ Myust ¡ Asax ¡ Asux ¡ Asay ¡ Asuy ¡
¡ no ¡ cm ¡ cm ¡
m ¡
m ¡
m ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 499¡ 45¡ 45¡ 13.760¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -2.09¡
0.00¡ -2.42¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 500¡ 45¡ 45¡ 13.257¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -2.88¡
0.00¡ -3.64¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 501¡ 45¡ 45¡ 12.754¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -3.37¡
0.00¡ -4.42¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 502¡ 45¡ 45¡ 12.251¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -3.58¡
0.00¡ -4.88¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.39¡
¡ 503¡ 45¡ 45¡ 11.748¡-10.513¡ 0.000¡
0.00¡ -3.44¡
0.00¡ -5.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.50¡
¡ 504¡ 45¡ 45¡ 11.245¡-10.011¡ 0.000¡
0.00¡ -2.84¡
0.00¡ -4.73¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.25¡
¡ 505¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ -9.509¡ 0.000¡
0.00¡ -1.66¡
0.00¡ -3.96¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 506¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ -9.008¡ 0.000¡
0.78¡ -0.36¡
0.00¡ -2.53¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 507¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ -8.506¡ 0.000¡
3.73¡
0.00¡
0.71¡ -0.80¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 508¡ 45¡ 45¡ 9.233¡ -8.004¡ 0.000¡
8.68¡
0.00¡
4.45¡ -0.08¡
7.88¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 509¡ 45¡ 45¡ 8.730¡ -7.503¡ 0.000¡ 16.73¡
0.00¡ 13.05¡
0.00¡ 13.14¡
4.00¡ 11.96¡
4.00¡
¡ 510¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ -7.001¡ 0.000¡ 16.49¡
0.00¡ 15.22¡
0.00¡ 13.14¡
4.00¡ 13.14¡
4.00¡
¡ 511¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ -6.499¡ 0.000¡
8.81¡
0.00¡ 10.88¡
0.00¡
8.00¡
4.00¡
9.93¡
4.00¡
¡ 512¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ -5.997¡ 0.000¡
3.05¡ -0.18¡
7.60¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
6.88¡
4.00¡
¡ 513¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ -5.496¡ 0.000¡
0.48¡ -1.06¡
3.84¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 514¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ -4.994¡ 0.000¡
0.00¡ -2.46¡
1.13¡ -0.17¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 515¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ -4.492¡ 0.000¡
0.00¡ -3.43¡
0.07¡ -1.04¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 516¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ -3.991¡ 0.000¡
0.00¡ -3.79¡
0.00¡ -2.08¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 517¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ -3.489¡ 0.000¡
0.00¡ -3.70¡
0.00¡ -2.59¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 518¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ -2.987¡ 0.000¡
0.00¡ -3.26¡
0.00¡ -2.66¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 519¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ -2.485¡ 0.000¡
0.00¡ -2.55¡
0.00¡ -2.40¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 520¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ -1.984¡ 0.000¡
0.00¡ -1.65¡
0.00¡ -1.91¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 521¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ -1.482¡ 0.000¡
0.12¡ -0.75¡
0.00¡ -1.25¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 522¡ 45¡ 45¡ 2.190¡ -0.980¡ 0.000¡
0.60¡ -0.16¡
0.10¡ -0.52¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 523¡ 45¡ 310¡ 1.687¡ -0.478¡ 0.000¡
0.65¡ -0.04¡
0.18¡ -0.09¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 524¡ 300¡ 45¡ 1.184¡ 0.023¡ 0.000¡
0.04¡ -0.15¡
0.19¡ -0.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 525¡ 45¡ 45¡ 0.681¡ 0.525¡ 0.000¡
0.02¡ -0.30¡
0.13¡ -0.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 526¡ 45¡ 45¡ 15.772¡-14.025¡ 0.000¡
0.00¡ -1.07¡
0.00¡ -0.71¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 527¡ 310¡ 45¡ 15.269¡-13.523¡ 0.000¡
0.07¡ -0.53¡
0.33¡ -0.50¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 528¡ 45¡ 45¡ 14.766¡-13.022¡ 0.000¡
0.06¡ -0.87¡
0.24¡ -0.82¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 529¡ 45¡ 45¡ 14.263¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -1.94¡
0.00¡ -2.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 530¡ 45¡ 45¡ 13.760¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -2.86¡
0.00¡ -3.19¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 531¡ 45¡ 45¡ 13.257¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -3.50¡
0.00¡ -3.97¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 532¡ 45¡ 45¡ 12.754¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -3.88¡
0.00¡ -4.47¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.01¡
¡ 533¡ 45¡ 45¡ 12.251¡-10.513¡ 0.000¡
0.00¡ -3.96¡
0.00¡ -4.65¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.18¡
¡ 534¡ 45¡ 45¡ 11.748¡-10.011¡ 0.000¡
0.00¡ -3.67¡
0.00¡ -4.46¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.01¡
¡ 535¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ -9.509¡ 0.000¡
0.00¡ -2.86¡
0.00¡ -3.80¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 536¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ -9.008¡ 0.000¡
0.09¡ -1.43¡
0.00¡ -2.52¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 537¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ -8.506¡ 0.000¡
1.43¡ -0.24¡
0.50¡ -0.84¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 538¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ -8.004¡ 0.000¡
5.28¡
0.00¡
3.51¡ -0.07¡
4.76¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 539¡ 45¡ 45¡ 9.233¡ -7.503¡ 0.000¡ 11.93¡
0.00¡ 10.17¡
0.00¡ 10.92¡
4.00¡
9.26¡
4.00¡
¡ 540¡ 45¡ 300¡ 8.730¡ -7.001¡ 0.000¡ 18.65¡
0.00¡ 15.58¡
0.00¡ 13.34¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 541¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ -6.499¡ 0.000¡ 14.87¡
0.00¡ 12.76¡
0.00¡ 13.14¡
4.00¡ 11.69¡
4.00¡
¡ 542¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ -5.997¡ 0.000¡
8.27¡
0.00¡ 10.86¡
0.00¡
7.50¡
4.00¡
9.91¡
4.00¡
¡ 543¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ -5.496¡ 0.000¡
2.80¡ -0.17¡
5.70¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
5.14¡
4.00¡
¡ 544¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ -4.994¡ 0.000¡
0.43¡ -0.98¡
1.96¡ -0.10¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 545¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ -4.492¡ 0.000¡
0.00¡ -2.30¡
0.22¡ -0.87¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 546¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ -3.991¡ 0.000¡
0.00¡ -3.18¡
0.00¡ -2.08¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 547¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ -3.489¡ 0.000¡
0.00¡ -3.50¡
0.00¡ -2.83¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 548¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ -2.987¡ 0.000¡
0.00¡ -3.38¡
0.00¡ -3.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 549¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ -2.485¡ 0.000¡
0.00¡ -2.95¡
0.00¡ -2.92¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 550¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ -1.984¡ 0.000¡
0.00¡ -2.28¡
0.00¡ -2.50¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 551¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -1.48¡
0.00¡ -1.89¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 552¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ -0.980¡ 0.000¡
0.06¡ -0.66¡
0.00¡ -1.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 553¡ 45¡ 45¡ 2.190¡ -0.478¡ 0.000¡
0.27¡ -0.14¡
0.12¡ -0.29¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 554¡ 310¡ 310¡ 1.687¡ 0.023¡ 0.000¡
0.20¡ -0.19¡
0.20¡ -0.05¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 555¡ 45¡ 45¡ 1.184¡ 0.525¡ 0.000¡
0.00¡ -0.44¡
0.07¡ -0.13¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 556¡ 45¡ 45¡ 16.275¡-14.025¡ 0.000¡
0.00¡ -0.96¡
0.00¡ -0.96¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 557¡ 300¡ 300¡ 15.772¡-13.523¡ 0.000¡
0.09¡ -0.79¡
0.09¡ -0.79¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 558¡ 45¡ 45¡ 15.269¡-13.022¡ 0.000¡
0.09¡ -0.49¡
0.09¡ -0.50¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 559¡ 45¡ 45¡ 14.766¡-12.520¡ 0.000¡
0.00¡ -1.52¡
0.00¡ -1.54¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 560¡ 45¡ 45¡ 14.263¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -2.63¡
0.00¡ -2.65¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 561¡ 45¡ 45¡ 13.760¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -3.46¡
0.00¡ -3.47¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 562¡ 45¡ 45¡ 13.257¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -4.03¡
0.00¡ -4.01¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 563¡ 45¡ 45¡ 12.754¡-10.513¡ 0.000¡
0.00¡ -4.33¡
0.00¡ -4.27¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 564¡ 45¡ 45¡ 12.251¡-10.011¡ 0.000¡
0.00¡ -4.31¡
0.00¡ -4.19¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 565¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ -9.509¡ 0.000¡
0.00¡ -3.87¡
0.00¡ -3.67¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 566¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ -9.008¡ 0.000¡
0.00¡ -2.87¡
0.00¡ -2.58¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 567¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ -8.506¡ 0.000¡
0.23¡ -1.33¡
0.28¡ -0.99¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 568¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ -8.004¡ 0.000¡
2.10¡ -0.22¡
2.51¡ -0.10¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 569¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ -7.503¡ 0.000¡
6.71¡
0.00¡
7.42¡
0.00¡
6.06¡
4.00¡
6.71¡
4.00¡
¡ 570¡ 45¡ 45¡ 9.233¡ -7.001¡ 0.000¡ 15.33¡
0.00¡ 15.02¡
0.00¡ 13.14¡
4.00¡ 13.14¡
4.00¡
¡ 571¡ 300¡ 300¡ 8.730¡ -6.499¡ 0.000¡ 21.42¡
0.00¡ 17.31¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 572¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ -5.997¡ 0.000¡ 16.67¡
0.00¡ 15.51¡
0.00¡ 13.14¡
4.00¡ 13.14¡
4.00¡
¡ 573¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ -5.496¡ 0.000¡
7.05¡
0.00¡
7.97¡
0.00¡
6.38¡
4.00¡
7.22¡
4.00¡
¡ 574¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ -4.994¡ 0.000¡
2.39¡ -0.15¡
2.95¡ -0.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 575¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ -4.492¡ 0.000¡
0.33¡ -0.95¡
0.46¡ -0.74¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 576¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ -3.991¡ 0.000¡
0.00¡ -2.19¡
0.00¡ -2.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 577¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ -3.489¡ 0.000¡
0.00¡ -2.97¡
0.00¡ -3.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 578¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ -2.987¡ 0.000¡
0.00¡ -3.20¡
0.00¡ -3.41¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 579¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ -2.485¡ 0.000¡
0.00¡ -3.05¡
0.00¡ -3.37¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 580¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ -1.984¡ 0.000¡
0.00¡ -2.60¡
0.00¡ -3.02¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 581¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -1.97¡
0.00¡ -2.43¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ANALİZ SONUÇLARI
22-02-2014
SAYFA: 49
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡Nokta¡ dx ¡ dy ¡
X
¡
Y
¡
Z
¡ Mxalt ¡ Mxust ¡ Myalt ¡ Myust ¡ Asax ¡ Asux ¡ Asay ¡ Asuy ¡
¡ no ¡ cm ¡ cm ¡
m ¡
m ¡
m ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 582¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -1.20¡
0.00¡ -1.55¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 583¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ -0.478¡ 0.000¡
0.03¡ -0.44¡
0.15¡ -0.58¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 584¡ 310¡ 45¡ 2.190¡ 0.023¡ 0.000¡
0.03¡ -0.17¡
0.23¡ -0.09¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 585¡ 45¡ 45¡ 1.687¡ 0.525¡ 0.000¡
0.00¡ -0.47¡
0.02¡ -0.13¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 586¡ 45¡ 45¡ 16.275¡-13.523¡ 0.000¡
0.00¡ -0.71¡
0.00¡ -1.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 587¡ 45¡ 310¡ 15.772¡-13.022¡ 0.000¡
0.33¡ -0.50¡
0.06¡ -0.54¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 588¡ 45¡ 45¡ 15.269¡-12.520¡ 0.000¡
0.24¡ -0.81¡
0.06¡ -0.89¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 589¡ 45¡ 45¡ 14.766¡-12.018¡ 0.000¡
0.00¡ -2.01¡
0.00¡ -1.96¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 590¡ 45¡ 45¡ 14.263¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -3.18¡
0.00¡ -2.88¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 591¡ 45¡ 45¡ 13.760¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -3.98¡
0.00¡ -3.50¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 592¡ 45¡ 45¡ 13.257¡-10.513¡ 0.000¡
0.00¡ -4.50¡
0.00¡ -3.85¡
4.00¡
4.05¡
4.00¡
4.00¡
¡ 593¡ 45¡ 45¡ 12.754¡-10.011¡ 0.000¡
0.00¡ -4.74¡
0.00¡ -3.89¡
4.00¡
4.27¡
4.00¡
4.00¡
¡ 594¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ -9.509¡ 0.000¡
0.00¡ -4.63¡
0.00¡ -3.53¡
4.00¡
4.17¡
4.00¡
4.00¡
¡ 595¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ -9.008¡ 0.000¡
0.00¡ -4.08¡
0.00¡ -2.66¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 596¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ -8.506¡ 0.000¡
0.00¡ -2.93¡
0.11¡ -1.21¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 597¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ -8.004¡ 0.000¡
0.36¡ -1.30¡
1.57¡ -0.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 598¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ -7.503¡ 0.000¡
2.71¡ -0.22¡
5.31¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.78¡
4.00¡
¡ 599¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ -7.001¡ 0.000¡
8.23¡
0.00¡ 10.80¡
0.00¡
7.46¡
4.00¡
9.85¡
4.00¡
¡ 600¡ 300¡ 45¡ 9.233¡ -6.499¡ 0.000¡ 13.76¡
0.00¡ 13.01¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡ 11.93¡
4.00¡
¡ 601¡ 45¡ 300¡ 8.730¡ -5.997¡ 0.000¡ 18.93¡
0.00¡ 15.96¡
0.00¡ 13.55¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 602¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ -5.496¡ 0.000¡ 13.11¡
0.00¡ 10.83¡
0.00¡ 12.03¡
4.00¡
9.88¡
4.00¡
¡ 603¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ -4.994¡ 0.000¡
5.74¡
0.00¡
3.95¡ -0.05¡
5.17¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 604¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ -4.492¡ 0.000¡
1.81¡ -0.15¡
0.74¡ -0.67¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 605¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ -3.991¡ 0.000¡
0.20¡ -0.99¡
0.02¡ -2.10¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 606¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ -3.489¡ 0.000¡
0.00¡ -2.14¡
0.00¡ -3.23¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 607¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ -2.987¡ 0.000¡
0.00¡ -2.76¡
0.00¡ -3.74¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 608¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ -2.485¡ 0.000¡
0.00¡ -2.90¡
0.00¡ -3.78¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 609¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ -1.984¡ 0.000¡
0.00¡ -2.68¡
0.00¡ -3.47¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 610¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -2.21¡
0.00¡ -2.88¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 611¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -1.53¡
0.00¡ -1.94¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 612¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ -0.478¡ 0.000¡
0.03¡ -0.73¡
0.20¡ -0.80¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 613¡ 310¡ 45¡ 2.693¡ 0.023¡ 0.000¡
0.05¡ -0.22¡
0.42¡ -0.12¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 614¡ 45¡ 45¡ 2.190¡ 0.525¡ 0.000¡
0.00¡ -0.41¡
0.08¡ -0.08¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 615¡ 45¡ 45¡ 16.275¡-13.022¡ 0.000¡
0.11¡ -0.23¡
0.01¡ -0.65¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 616¡ 45¡ 310¡ 15.772¡-12.520¡ 0.000¡
0.64¡ -0.16¡
0.14¡ -0.24¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 617¡ 45¡ 45¡ 15.269¡-12.018¡ 0.000¡
0.31¡ -0.99¡
0.08¡ -1.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 618¡ 45¡ 45¡ 14.766¡-11.516¡ 0.000¡
0.00¡ -2.41¡
0.00¡ -2.12¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 619¡ 45¡ 45¡ 14.263¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -3.63¡
0.00¡ -2.90¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 620¡ 45¡ 45¡ 13.760¡-10.513¡ 0.000¡
0.00¡ -4.44¡
0.00¡ -3.37¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 621¡ 45¡ 45¡ 13.257¡-10.011¡ 0.000¡
0.00¡ -4.94¡
0.00¡ -3.54¡
4.00¡
4.44¡
4.00¡
4.00¡
¡ 622¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ -9.509¡ 0.000¡
0.00¡ -5.13¡
0.00¡ -3.35¡
4.00¡
4.62¡
4.00¡
4.00¡
¡ 623¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ -9.008¡ 0.000¡
0.00¡ -4.95¡
0.00¡ -2.72¡
4.00¡
4.46¡
4.00¡
4.00¡
¡ 624¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ -8.506¡ 0.000¡
0.00¡ -4.30¡
0.01¡ -1.53¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 625¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ -8.004¡ 0.000¡
0.00¡ -3.04¡
0.79¡ -0.32¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 626¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ -7.503¡ 0.000¡
0.46¡ -1.32¡
3.48¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 627¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ -7.001¡ 0.000¡
3.27¡ -0.22¡
7.50¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
6.79¡
4.00¡
¡ 628¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ -6.499¡ 0.000¡
9.16¡
0.00¡ 11.48¡
0.00¡
8.32¡
4.00¡ 10.49¡
4.00¡
¡ 629¡ 45¡ 45¡ 9.233¡ -5.997¡ 0.000¡ 15.55¡
0.00¡ 15.37¡
0.00¡ 13.14¡
4.00¡ 13.14¡
4.00¡
¡ 630¡ 45¡ 45¡ 8.730¡ -5.496¡ 0.000¡ 17.08¡
0.00¡ 13.46¡
0.00¡ 13.14¡
4.00¡ 12.35¡
4.00¡
¡ 631¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ -4.994¡ 0.000¡
9.40¡
0.00¡
4.85¡ -0.08¡
8.54¡
4.00¡
4.36¡
4.00¡
¡ 632¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ -4.492¡ 0.000¡
4.23¡
0.00¡
0.97¡ -0.69¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 633¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ -3.991¡ 0.000¡
1.18¡ -0.20¡
0.06¡ -2.19¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 634¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ -3.489¡ 0.000¡
0.09¡ -1.11¡
0.00¡ -3.45¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 635¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ -2.987¡ 0.000¡
0.00¡ -2.09¡
0.00¡ -4.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 636¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ -2.485¡ 0.000¡
0.00¡ -2.55¡
0.00¡ -4.17¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 637¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ -1.984¡ 0.000¡
0.00¡ -2.57¡
0.00¡ -3.89¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 638¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -2.27¡
0.00¡ -3.28¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 639¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -1.69¡
0.00¡ -2.27¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 640¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ -0.478¡ 0.000¡
0.04¡ -0.89¡
0.24¡ -0.98¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 641¡ 310¡ 45¡ 3.196¡ 0.023¡ 0.000¡
0.10¡ -0.24¡
0.60¡ -0.16¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 642¡ 45¡ 45¡ 2.693¡ 0.525¡ 0.000¡
0.02¡ -0.31¡
0.20¡ -0.04¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 643¡ 45¡ 45¡ 16.275¡-12.520¡ 0.000¡
0.34¡ -0.09¡
0.09¡ -0.22¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 644¡ 45¡ 310¡ 15.772¡-12.018¡ 0.000¡
0.91¡ -0.18¡
0.22¡ -0.25¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 645¡ 45¡ 45¡ 15.269¡-11.516¡ 0.000¡
0.33¡ -1.15¡
0.08¡ -1.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 646¡ 45¡ 45¡ 14.766¡-11.015¡ 0.000¡
0.00¡ -2.74¡
0.00¡ -2.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 647¡ 45¡ 45¡ 14.263¡-10.513¡ 0.000¡
0.00¡ -4.03¡
0.00¡ -2.81¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 648¡ 45¡ 45¡ 13.760¡-10.011¡ 0.000¡
0.00¡ -4.85¡
0.00¡ -3.13¡
4.00¡
4.37¡
4.00¡
4.00¡
¡ 649¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ -9.509¡ 0.000¡
0.00¡ -5.34¡
0.00¡ -3.12¡
4.00¡
4.81¡
4.00¡
4.00¡
¡ 650¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ -9.008¡ 0.000¡
0.00¡ -5.50¡
0.00¡ -2.72¡
4.00¡
4.95¡
4.00¡
4.00¡
¡ 651¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ -8.506¡ 0.000¡
0.00¡ -5.27¡
0.00¡ -1.83¡
4.00¡
4.74¡
4.00¡
4.00¡
¡ 652¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ -8.004¡ 0.000¡
0.00¡ -4.55¡
0.27¡ -0.59¡
4.00¡
4.09¡
4.00¡
4.00¡
¡ 653¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ -7.503¡ 0.000¡
0.00¡ -3.18¡
1.98¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 654¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ -7.001¡ 0.000¡
0.54¡ -1.35¡
5.04¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.54¡
4.00¡
¡ 655¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ -6.499¡ 0.000¡
3.82¡ -0.22¡
8.79¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
7.98¡
4.00¡
¡ 656¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ -5.997¡ 0.000¡
8.33¡
0.00¡ 11.02¡
0.00¡
7.56¡
4.00¡ 10.06¡
4.00¡
¡ 657¡ 45¡ 45¡ 9.233¡ -5.496¡ 0.000¡ 12.22¡
0.00¡ 10.53¡
0.00¡ 11.18¡
4.00¡
9.60¡
4.00¡
¡ 658¡ 45¡ 45¡ 8.730¡ -4.994¡ 0.000¡ 11.81¡
0.00¡
5.58¡ -0.10¡ 10.80¡
4.00¡
5.02¡
4.00¡
¡ 659¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ -4.492¡ 0.000¡
6.52¡
0.00¡
1.06¡ -0.78¡
5.89¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 660¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ -3.991¡ 0.000¡
2.79¡
0.00¡
0.08¡ -2.38¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 661¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ -3.489¡ 0.000¡
0.61¡ -0.35¡
0.00¡ -3.73¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 662¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ -2.987¡ 0.000¡
0.01¡ -1.28¡
0.00¡ -4.41¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 663¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ -2.485¡ 0.000¡
0.00¡ -2.03¡
0.00¡ -4.55¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.09¡
¡ 664¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ -1.984¡ 0.000¡
0.00¡ -2.30¡
0.00¡ -4.29¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ANALİZ SONUÇLARI
22-02-2014
SAYFA: 50
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡Nokta¡ dx ¡ dy ¡
X
¡
Y
¡
Z
¡ Mxalt ¡ Mxust ¡ Myalt ¡ Myust ¡ Asax ¡ Asux ¡ Asay ¡ Asuy ¡
¡ no ¡ cm ¡ cm ¡
m ¡
m ¡
m ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 665¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -2.18¡
0.00¡ -3.66¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 666¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -1.73¡
0.00¡ -2.57¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 667¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ -0.478¡ 0.000¡
0.05¡ -0.96¡
0.25¡ -1.14¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 668¡ 310¡ 45¡ 3.699¡ 0.023¡ 0.000¡
0.13¡ -0.26¡
0.71¡ -0.19¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 669¡ 45¡ 45¡ 3.196¡ 0.525¡ 0.000¡
0.04¡ -0.26¡
0.30¡ -0.01¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 670¡ 45¡ 45¡ 16.275¡-12.018¡ 0.000¡
0.47¡
0.00¡
0.13¡ -0.13¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 671¡ 45¡ 310¡ 15.772¡-11.516¡ 0.000¡
1.00¡ -0.21¡
0.24¡ -0.27¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 672¡ 45¡ 45¡ 15.269¡-11.015¡ 0.000¡
0.32¡ -1.32¡
0.07¡ -1.17¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 673¡ 45¡ 45¡ 14.766¡-10.513¡ 0.000¡
0.00¡ -3.05¡
0.00¡ -2.09¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 674¡ 45¡ 45¡ 14.263¡-10.011¡ 0.000¡
0.00¡ -4.40¡
0.00¡ -2.63¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 675¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ -9.509¡ 0.000¡
0.00¡ -5.25¡
0.00¡ -2.81¡
4.00¡
4.72¡
4.00¡
4.00¡
¡ 676¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ -9.008¡ 0.000¡
0.00¡ -5.73¡
0.00¡ -2.63¡
4.00¡
5.16¡
4.00¡
4.00¡
¡ 677¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ -8.506¡ 0.000¡
0.00¡ -5.85¡
0.00¡ -2.04¡
4.00¡
5.27¡
4.00¡
4.00¡
¡ 678¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ -8.004¡ 0.000¡
0.00¡ -5.57¡
0.04¡ -1.01¡
4.00¡
5.02¡
4.00¡
4.00¡
¡ 679¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ -7.503¡ 0.000¡
0.00¡ -4.77¡
0.90¡ -0.17¡
4.00¡
4.29¡
4.00¡
4.00¡
¡ 680¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ -7.001¡ 0.000¡
0.00¡ -3.30¡
3.07¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 681¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ -6.499¡ 0.000¡
0.64¡ -1.38¡
5.79¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
5.22¡
4.00¡
¡ 682¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ -5.997¡ 0.000¡
3.30¡ -0.22¡
7.63¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
6.91¡
4.00¡
¡ 683¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ -5.496¡ 0.000¡
6.86¡
0.00¡
7.66¡
0.00¡
6.20¡
4.00¡
6.94¡
4.00¡
¡ 684¡ 45¡ 45¡ 9.233¡ -4.994¡ 0.000¡
8.95¡
0.00¡
4.69¡ -0.09¡
8.13¡
4.00¡
4.22¡
4.00¡
¡ 685¡ 45¡ 45¡ 8.730¡ -4.492¡ 0.000¡
7.59¡
0.00¡
1.10¡ -0.85¡
6.87¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 686¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ -3.991¡ 0.000¡
4.22¡
0.00¡
0.06¡ -2.60¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 687¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ -3.489¡ 0.000¡
1.59¡ -0.03¡
0.00¡ -4.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 688¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ -2.987¡ 0.000¡
0.23¡ -0.54¡
0.00¡ -4.77¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.29¡
¡ 689¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ -2.485¡ 0.000¡
0.00¡ -1.40¡
0.00¡ -4.94¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.45¡
¡ 690¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ -1.984¡ 0.000¡
0.00¡ -1.90¡
0.00¡ -4.68¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.20¡
¡ 691¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -1.98¡
0.00¡ -4.01¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 692¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -1.66¡
0.00¡ -2.86¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 693¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ -0.478¡ 0.000¡
0.06¡ -0.98¡
0.25¡ -1.30¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 694¡ 310¡ 45¡ 4.202¡ 0.023¡ 0.000¡
0.17¡ -0.28¡
0.76¡ -0.22¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 695¡ 45¡ 45¡ 3.699¡ 0.525¡ 0.000¡
0.07¡ -0.24¡
0.37¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 696¡ 45¡ 45¡ 16.275¡-11.516¡ 0.000¡
0.54¡
0.00¡
0.15¡ -0.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 697¡ 45¡ 310¡ 15.772¡-11.015¡ 0.000¡
1.00¡ -0.24¡
0.23¡ -0.28¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 698¡ 45¡ 45¡ 15.269¡-10.513¡ 0.000¡
0.31¡ -1.49¡
0.07¡ -1.14¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 699¡ 45¡ 45¡ 14.766¡-10.011¡ 0.000¡
0.00¡ -3.34¡
0.00¡ -1.97¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 700¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ -9.509¡ 0.000¡
0.00¡ -4.75¡
0.00¡ -2.39¡
4.00¡
4.28¡
4.00¡
4.00¡
¡ 701¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ -9.008¡ 0.000¡
0.00¡ -5.62¡
0.00¡ -2.44¡
4.00¡
5.06¡
4.00¡
4.00¡
¡ 702¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ -8.506¡ 0.000¡
0.00¡ -6.08¡
0.00¡ -2.13¡
4.00¡
5.49¡
4.00¡
4.00¡
¡ 703¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ -8.004¡ 0.000¡
0.00¡ -6.17¡
0.00¡ -1.39¡
4.00¡
5.57¡
4.00¡
4.00¡
¡ 704¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ -7.503¡ 0.000¡
0.00¡ -5.83¡
0.29¡ -0.47¡
4.00¡
5.25¡
4.00¡
4.00¡
¡ 705¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ -7.001¡ 0.000¡
0.00¡ -4.95¡
1.56¡ -0.02¡
4.00¡
4.45¡
4.00¡
4.00¡
¡ 706¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ -6.499¡ 0.000¡
0.00¡ -3.34¡
3.51¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 707¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ -5.997¡ 0.000¡
0.55¡ -1.36¡
5.11¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.60¡
4.00¡
¡ 708¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ -5.496¡ 0.000¡
2.78¡ -0.22¡
5.47¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.93¡
4.00¡
¡ 709¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ -4.994¡ 0.000¡
5.47¡
0.00¡
3.71¡ -0.08¡
4.93¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 710¡ 45¡ 45¡ 9.233¡ -4.492¡ 0.000¡
6.28¡
0.00¡
1.00¡ -0.83¡
5.67¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 711¡ 45¡ 45¡ 8.730¡ -3.991¡ 0.000¡
4.75¡
0.00¡
0.04¡ -2.72¡
4.27¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 712¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ -3.489¡ 0.000¡
2.47¡
0.00¡
0.00¡ -4.31¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 713¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ -2.987¡ 0.000¡
0.73¡ -0.19¡
0.00¡ -5.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.60¡
¡ 714¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ -2.485¡ 0.000¡
0.05¡ -0.83¡
0.00¡ -5.32¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.80¡
¡ 715¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ -1.984¡ 0.000¡
0.00¡ -1.44¡
0.00¡ -5.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.56¡
¡ 716¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -1.70¡
0.00¡ -4.37¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 717¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -1.53¡
0.00¡ -3.14¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 718¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ -0.478¡ 0.000¡
0.07¡ -0.95¡
0.23¡ -1.46¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 719¡ 310¡ 45¡ 4.705¡ 0.023¡ 0.000¡
0.19¡ -0.29¡
0.76¡ -0.25¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 720¡ 45¡ 45¡ 4.202¡ 0.525¡ 0.000¡
0.10¡ -0.24¡
0.40¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 721¡ 45¡ 45¡ 16.275¡-11.015¡ 0.000¡
0.55¡
0.00¡
0.15¡ -0.13¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 722¡ 45¡ 310¡ 15.772¡-10.513¡ 0.000¡
0.95¡ -0.28¡
0.22¡ -0.28¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 723¡ 45¡ 45¡ 15.269¡-10.011¡ 0.000¡
0.28¡ -1.67¡
0.07¡ -1.09¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 724¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ -9.509¡ 0.000¡
0.00¡ -3.63¡
0.00¡ -1.82¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 725¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ -9.008¡ 0.000¡
0.00¡ -5.10¡
0.00¡ -2.14¡
4.00¡
4.59¡
4.00¡
4.00¡
¡ 726¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ -8.506¡ 0.000¡
0.00¡ -5.97¡
0.00¡ -2.08¡
4.00¡
5.38¡
4.00¡
4.00¡
¡ 727¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ -8.004¡ 0.000¡
0.00¡ -6.40¡
0.00¡ -1.66¡
4.00¡
5.78¡
4.00¡
4.00¡
¡ 728¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ -7.503¡ 0.000¡
0.00¡ -6.43¡
0.03¡ -0.93¡
4.00¡
5.80¡
4.00¡
4.00¡
¡ 729¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ -7.001¡ 0.000¡
0.00¡ -6.00¡
0.58¡ -0.23¡
4.00¡
5.42¡
4.00¡
4.00¡
¡ 730¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ -6.499¡ 0.000¡
0.00¡ -5.01¡
1.84¡
0.00¡
4.00¡
4.51¡
4.00¡
4.00¡
¡ 731¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ -5.997¡ 0.000¡
0.00¡ -3.29¡
3.10¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 732¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ -5.496¡ 0.000¡
0.48¡ -1.32¡
3.59¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 733¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ -4.994¡ 0.000¡
2.22¡ -0.22¡
2.67¡ -0.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 734¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ -4.492¡ 0.000¡
3.95¡
0.00¡
0.86¡ -0.81¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 735¡ 45¡ 45¡ 9.233¡ -3.991¡ 0.000¡
4.05¡
0.00¡
0.05¡ -2.67¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 736¡ 45¡ 45¡ 8.730¡ -3.489¡ 0.000¡
2.76¡
0.00¡
0.00¡ -4.44¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 737¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ -2.987¡ 0.000¡
1.22¡ -0.05¡
0.00¡ -5.38¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.84¡
¡ 738¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ -2.485¡ 0.000¡
0.25¡ -0.44¡
0.00¡ -5.67¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.11¡
¡ 739¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ -1.984¡ 0.000¡
0.00¡ -1.01¡
0.00¡ -5.43¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.90¡
¡ 740¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -1.37¡
0.00¡ -4.72¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.24¡
¡ 741¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -1.34¡
0.00¡ -3.43¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 742¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ -0.478¡ 0.000¡
0.07¡ -0.88¡
0.21¡ -1.64¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 743¡ 310¡ 45¡ 5.208¡ 0.023¡ 0.000¡
0.21¡ -0.29¡
0.72¡ -0.29¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 744¡ 45¡ 45¡ 4.705¡ 0.525¡ 0.000¡
0.12¡ -0.25¡
0.40¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 745¡ 45¡ 45¡ 16.275¡-10.513¡ 0.000¡
0.52¡
0.00¡
0.14¡ -0.16¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 746¡ 45¡ 310¡ 15.772¡-10.011¡ 0.000¡
0.87¡ -0.32¡
0.22¡ -0.28¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 747¡ 45¡ 45¡ 15.269¡ -9.509¡ 0.000¡
0.25¡ -1.86¡
0.07¡ -1.02¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ANALİZ SONUÇLARI
22-02-2014
SAYFA: 51
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡Nokta¡ dx ¡ dy ¡
X
¡
Y
¡
Z
¡ Mxalt ¡ Mxust ¡ Myalt ¡ Myust ¡ Asax ¡ Asux ¡ Asay ¡ Asuy ¡
¡ no ¡ cm ¡ cm ¡
m ¡
m ¡
m ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 748¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ -9.008¡ 0.000¡
0.00¡ -3.93¡
0.00¡ -1.65¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 749¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ -8.506¡ 0.000¡
0.00¡ -5.43¡
0.00¡ -1.89¡
4.00¡
4.89¡
4.00¡
4.00¡
¡ 750¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ -8.004¡ 0.000¡
0.00¡ -6.28¡
0.00¡ -1.76¡
4.00¡
5.66¡
4.00¡
4.00¡
¡ 751¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ -7.503¡ 0.000¡
0.00¡ -6.65¡
0.00¡ -1.31¡
4.00¡
6.01¡
4.00¡
4.00¡
¡ 752¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ -7.001¡ 0.000¡
0.00¡ -6.60¡
0.13¡ -0.67¡
4.00¡
5.96¡
4.00¡
4.00¡
¡ 753¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ -6.499¡ 0.000¡
0.00¡ -6.06¡
0.74¡ -0.17¡
4.00¡
5.47¡
4.00¡
4.00¡
¡ 754¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ -5.997¡ 0.000¡
0.00¡ -4.93¡
1.61¡ -0.03¡
4.00¡
4.44¡
4.00¡
4.00¡
¡ 755¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ -5.496¡ 0.000¡
0.00¡ -3.15¡
2.08¡ -0.01¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 756¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ -4.994¡ 0.000¡
0.38¡ -1.30¡
1.68¡ -0.18¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 757¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ -4.492¡ 0.000¡
1.59¡ -0.24¡
0.60¡ -0.87¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 758¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ -3.991¡ 0.000¡
2.53¡
0.00¡
0.06¡ -2.55¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 759¡ 45¡ 45¡ 9.233¡ -3.489¡ 0.000¡
2.32¡
0.00¡
0.00¡ -4.38¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 760¡ 45¡ 45¡ 8.730¡ -2.987¡ 0.000¡
1.37¡ -0.04¡
0.00¡ -5.50¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.95¡
¡ 761¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ -2.485¡ 0.000¡
0.47¡ -0.30¡
0.00¡ -5.91¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.33¡
¡ 762¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ -1.984¡ 0.000¡
0.05¡ -0.73¡
0.00¡ -5.77¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.20¡
¡ 763¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -1.05¡
0.00¡ -5.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.55¡
¡ 764¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -1.13¡
0.00¡ -3.71¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 765¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ -0.478¡ 0.000¡
0.08¡ -0.79¡
0.19¡ -1.82¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 766¡ 310¡ 45¡ 5.711¡ 0.023¡ 0.000¡
0.23¡ -0.28¡
0.65¡ -0.32¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 767¡ 45¡ 45¡ 5.208¡ 0.525¡ 0.000¡
0.14¡ -0.27¡
0.37¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 768¡ 45¡ 45¡ 16.275¡-10.011¡ 0.000¡
0.46¡
0.00¡
0.14¡ -0.20¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 769¡ 45¡ 310¡ 15.772¡ -9.509¡ 0.000¡
0.78¡ -0.36¡
0.22¡ -0.28¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 770¡ 45¡ 45¡ 15.269¡ -9.008¡ 0.000¡
0.22¡ -2.06¡
0.07¡ -0.94¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 771¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ -8.506¡ 0.000¡
0.00¡ -4.23¡
0.00¡ -1.50¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 772¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ -8.004¡ 0.000¡
0.00¡ -5.73¡
0.00¡ -1.69¡
4.00¡
5.17¡
4.00¡
4.00¡
¡ 773¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ -7.503¡ 0.000¡
0.00¡ -6.52¡
0.00¡ -1.54¡
4.00¡
5.89¡
4.00¡
4.00¡
¡ 774¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ -7.001¡ 0.000¡
0.00¡ -6.81¡
0.00¡ -1.12¡
4.00¡
6.15¡
4.00¡
4.00¡
¡ 775¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ -6.499¡ 0.000¡
0.00¡ -6.65¡
0.16¡ -0.61¡
4.00¡
6.01¡
4.00¡
4.00¡
¡ 776¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ -5.997¡ 0.000¡
0.00¡ -5.99¡
0.62¡ -0.27¡
4.00¡
5.40¡
4.00¡
4.00¡
¡ 777¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ -5.496¡ 0.000¡
0.00¡ -4.74¡
0.99¡ -0.22¡
4.00¡
4.27¡
4.00¡
4.00¡
¡ 778¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ -4.994¡ 0.000¡
0.00¡ -2.99¡
0.89¡ -0.37¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 779¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ -4.492¡ 0.000¡
0.27¡ -1.32¡
0.34¡ -1.04¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 780¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ -3.991¡ 0.000¡
0.97¡ -0.35¡
0.03¡ -2.47¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 781¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ -3.489¡ 0.000¡
1.39¡ -0.12¡
0.00¡ -4.20¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 782¡ 45¡ 45¡ 9.233¡ -2.987¡ 0.000¡
1.11¡ -0.11¡
0.00¡ -5.45¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.91¡
¡ 783¡ 45¡ 45¡ 8.730¡ -2.485¡ 0.000¡
0.53¡ -0.29¡
0.00¡ -6.03¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.44¡
¡ 784¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ -1.984¡ 0.000¡
0.11¡ -0.61¡
0.00¡ -6.01¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.42¡
¡ 785¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -0.86¡
0.00¡ -5.38¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.85¡
¡ 786¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -0.93¡
0.00¡ -4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 787¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ -0.478¡ 0.000¡
0.09¡ -0.68¡
0.16¡ -2.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 788¡ 310¡ 45¡ 6.214¡ 0.023¡ 0.000¡
0.25¡ -0.26¡
0.57¡ -0.36¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 789¡ 45¡ 45¡ 5.711¡ 0.525¡ 0.000¡
0.16¡ -0.28¡
0.33¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 790¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ -9.509¡ 0.000¡
0.40¡
0.00¡
0.13¡ -0.23¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 791¡ 45¡ 310¡ 15.772¡ -9.008¡ 0.000¡
0.68¡ -0.41¡
0.23¡ -0.27¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 792¡ 45¡ 45¡ 15.269¡ -8.506¡ 0.000¡
0.19¡ -2.28¡
0.08¡ -0.86¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 793¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ -8.004¡ 0.000¡
0.00¡ -4.54¡
0.00¡ -1.39¡
4.00¡
4.08¡
4.00¡
4.00¡
¡ 794¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ -7.503¡ 0.000¡
0.00¡ -6.00¡
0.00¡ -1.57¡
4.00¡
5.41¡
4.00¡
4.00¡
¡ 795¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ -7.001¡ 0.000¡
0.00¡ -6.69¡
0.00¡ -1.43¡
4.00¡
6.04¡
4.00¡
4.00¡
¡ 796¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ -6.499¡ 0.000¡
0.00¡ -6.86¡
0.02¡ -1.09¡
4.00¡
6.20¡
4.00¡
4.00¡
¡ 797¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ -5.997¡ 0.000¡
0.00¡ -6.59¡
0.14¡ -0.72¡
4.00¡
5.95¡
4.00¡
4.00¡
¡ 798¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ -5.496¡ 0.000¡
0.00¡ -5.80¡
0.34¡ -0.55¡
4.00¡
5.23¡
4.00¡
4.00¡
¡ 799¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ -4.994¡ 0.000¡
0.00¡ -4.49¡
0.35¡ -0.67¡
4.00¡
4.03¡
4.00¡
4.00¡
¡ 800¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ -4.492¡ 0.000¡
0.00¡ -2.85¡
0.14¡ -1.27¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 801¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ -3.991¡ 0.000¡
0.14¡ -1.38¡
0.00¡ -2.48¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 802¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ -3.489¡ 0.000¡
0.45¡ -0.56¡
0.00¡ -4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 803¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ -2.987¡ 0.000¡
0.58¡ -0.33¡
0.00¡ -5.28¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.76¡
¡ 804¡ 45¡ 45¡ 9.233¡ -2.485¡ 0.000¡
0.38¡ -0.40¡
0.00¡ -5.99¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.41¡
¡ 805¡ 45¡ 45¡ 8.730¡ -1.984¡ 0.000¡
0.11¡ -0.67¡
0.00¡ -6.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.54¡
¡ 806¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ -1.482¡ 0.000¡
0.01¡ -0.81¡
0.00¡ -5.68¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.12¡
¡ 807¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -0.78¡
0.00¡ -4.30¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 808¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ -0.478¡ 0.000¡
0.10¡ -0.58¡
0.13¡ -2.16¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 809¡ 310¡ 45¡ 6.717¡ 0.023¡ 0.000¡
0.28¡ -0.23¡
0.49¡ -0.41¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 810¡ 45¡ 45¡ 6.214¡ 0.525¡ 0.000¡
0.17¡ -0.29¡
0.27¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 811¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ -9.008¡ 0.000¡
0.33¡
0.00¡
0.14¡ -0.26¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 812¡ 45¡ 310¡ 15.772¡ -8.506¡ 0.000¡
0.57¡ -0.46¡
0.24¡ -0.25¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 813¡ 45¡ 45¡ 15.269¡ -8.004¡ 0.000¡
0.15¡ -2.53¡
0.08¡ -0.81¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 814¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ -7.503¡ 0.000¡
0.00¡ -4.86¡
0.00¡ -1.36¡
4.00¡
4.38¡
4.00¡
4.00¡
¡ 815¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ -7.001¡ 0.000¡
0.00¡ -6.23¡
0.00¡ -1.56¡
4.00¡
5.62¡
4.00¡
4.00¡
¡ 816¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ -6.499¡ 0.000¡
0.00¡ -6.76¡
0.00¡ -1.43¡
4.00¡
6.11¡
4.00¡
4.00¡
¡ 817¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ -5.997¡ 0.000¡
0.00¡ -6.80¡
0.01¡ -1.17¡
4.00¡
6.15¡
4.00¡
4.00¡
¡ 818¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ -5.496¡ 0.000¡
0.00¡ -6.40¡
0.06¡ -1.02¡
4.00¡
5.78¡
4.00¡
4.00¡
¡ 819¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ -4.994¡ 0.000¡
0.00¡ -5.51¡
0.08¡ -1.12¡
4.00¡
4.97¡
4.00¡
4.00¡
¡ 820¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ -4.492¡ 0.000¡
0.00¡ -4.21¡
0.03¡ -1.61¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 821¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ -3.991¡ 0.000¡
0.00¡ -2.75¡
0.00¡ -2.56¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 822¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ -3.489¡ 0.000¡
0.05¡ -1.56¡
0.00¡ -3.83¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 823¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ -2.987¡ 0.000¡
0.15¡ -0.86¡
0.00¡ -5.04¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.54¡
¡ 824¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ -2.485¡ 0.000¡
0.18¡ -0.67¡
0.00¡ -5.84¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.27¡
¡ 825¡ 45¡ 45¡ 9.233¡ -1.984¡ 0.000¡
0.08¡ -0.80¡
0.00¡ -6.12¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.52¡
¡ 826¡ 45¡ 45¡ 8.730¡ -1.482¡ 0.000¡
0.01¡ -0.99¡
0.00¡ -5.90¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.32¡
¡ 827¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ -0.980¡ 0.000¡
0.05¡ -0.79¡
0.00¡ -4.60¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.14¡
¡ 828¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ -0.478¡ 0.000¡
0.15¡ -0.47¡
0.10¡ -2.28¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 829¡ 310¡ 45¡ 7.220¡ 0.023¡ 0.000¡
0.30¡ -0.21¡
0.39¡ -0.46¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 830¡ 45¡ 45¡ 6.717¡ 0.525¡ 0.000¡
0.19¡ -0.28¡
0.22¡ -0.02¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ANALİZ SONUÇLARI
22-02-2014
SAYFA: 52
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡Nokta¡ dx ¡ dy ¡
X
¡
Y
¡
Z
¡ Mxalt ¡ Mxust ¡ Myalt ¡ Myust ¡ Asax ¡ Asux ¡ Asay ¡ Asuy ¡
¡ no ¡ cm ¡ cm ¡
m ¡
m ¡
m ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 831¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ -8.506¡ 0.000¡
0.26¡
0.00¡
0.15¡ -0.26¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 832¡ 45¡ 310¡ 15.772¡ -8.004¡ 0.000¡
0.44¡ -0.52¡
0.26¡ -0.24¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 833¡ 45¡ 45¡ 15.269¡ -7.503¡ 0.000¡
0.10¡ -2.80¡
0.09¡ -0.87¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 834¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ -7.001¡ 0.000¡
0.00¡ -5.19¡
0.00¡ -1.48¡
4.00¡
4.67¡
4.00¡
4.00¡
¡ 835¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ -6.499¡ 0.000¡
0.00¡ -6.35¡
0.00¡ -1.60¡
4.00¡
5.73¡
4.00¡
4.00¡
¡ 836¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ -5.997¡ 0.000¡
0.00¡ -6.68¡
0.00¡ -1.47¡
4.00¡
6.04¡
4.00¡
4.00¡
¡ 837¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ -5.496¡ 0.000¡
0.00¡ -6.63¡
0.00¡ -1.38¡
4.00¡
5.99¡
4.00¡
4.00¡
¡ 838¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ -4.994¡ 0.000¡
0.00¡ -6.12¡
0.00¡ -1.49¡
4.00¡
5.52¡
4.00¡
4.00¡
¡ 839¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ -4.492¡ 0.000¡
0.00¡ -5.18¡
0.00¡ -1.90¡
4.00¡
4.66¡
4.00¡
4.00¡
¡ 840¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ -3.991¡ 0.000¡
0.00¡ -3.94¡
0.00¡ -2.65¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 841¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ -3.489¡ 0.000¡
0.00¡ -2.68¡
0.00¡ -3.69¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 842¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ -2.987¡ 0.000¡
0.00¡ -1.72¡
0.00¡ -4.78¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.30¡
¡ 843¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ -2.485¡ 0.000¡
0.01¡ -1.17¡
0.00¡ -5.60¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.05¡
¡ 844¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ -1.984¡ 0.000¡
0.01¡ -1.02¡
0.00¡ -5.97¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.39¡
¡ 845¡ 45¡ 45¡ 9.233¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -1.13¡
0.00¡ -5.86¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.28¡
¡ 846¡ 45¡ 45¡ 8.730¡ -0.980¡ 0.000¡
0.09¡ -0.95¡
0.00¡ -4.86¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.37¡
¡ 847¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ -0.478¡ 0.000¡
0.24¡ -0.39¡
0.05¡ -2.44¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 848¡ 310¡ 45¡ 7.723¡ 0.023¡ 0.000¡
0.33¡ -0.18¡
0.28¡ -0.49¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 849¡ 45¡ 45¡ 7.220¡ 0.525¡ 0.000¡
0.21¡ -0.27¡
0.17¡ -0.04¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 850¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ -8.004¡ 0.000¡
0.22¡
0.00¡
0.17¡ -0.26¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 851¡ 45¡ 310¡ 15.772¡ -7.503¡ 0.000¡
0.32¡ -0.60¡
0.27¡ -0.24¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 852¡ 45¡ 45¡ 15.269¡ -7.001¡ 0.000¡
0.05¡ -2.89¡
0.15¡ -0.80¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 853¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ -6.499¡ 0.000¡
0.00¡ -5.16¡
0.07¡ -1.35¡
4.00¡
4.64¡
4.00¡
4.00¡
¡ 854¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ -5.997¡ 0.000¡
0.00¡ -6.23¡
0.00¡ -1.58¡
4.00¡
5.62¡
4.00¡
4.00¡
¡ 855¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ -5.496¡ 0.000¡
0.00¡ -6.51¡
0.00¡ -1.59¡
4.00¡
5.88¡
4.00¡
4.00¡
¡ 856¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ -4.994¡ 0.000¡
0.00¡ -6.36¡
0.00¡ -1.73¡
4.00¡
5.74¡
4.00¡
4.00¡
¡ 857¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ -4.492¡ 0.000¡
0.00¡ -5.77¡
0.00¡ -2.09¡
4.00¡
5.21¡
4.00¡
4.00¡
¡ 858¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ -3.991¡ 0.000¡
0.00¡ -4.82¡
0.00¡ -2.71¡
4.00¡
4.34¡
4.00¡
4.00¡
¡ 859¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ -3.489¡ 0.000¡
0.00¡ -3.68¡
0.00¡ -3.58¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 860¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ -2.987¡ 0.000¡
0.00¡ -2.61¡
0.00¡ -4.53¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.07¡
¡ 861¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ -2.485¡ 0.000¡
0.00¡ -1.81¡
0.00¡ -5.31¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.79¡
¡ 862¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ -1.984¡ 0.000¡
0.00¡ -1.36¡
0.00¡ -5.74¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.17¡
¡ 863¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -1.21¡
0.00¡ -5.67¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
5.11¡
¡ 864¡ 45¡ 45¡ 9.233¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -1.33¡
0.00¡ -5.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.60¡
¡ 865¡ 45¡ 300¡ 8.730¡ -0.478¡ 0.000¡
0.26¡ -0.71¡
0.03¡ -2.86¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 866¡ 310¡ 45¡ 8.227¡ 0.023¡ 0.000¡
0.42¡ -0.12¡
0.17¡ -0.48¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 867¡ 45¡ 45¡ 7.723¡ 0.525¡ 0.000¡
0.25¡ -0.25¡
0.12¡ -0.06¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 868¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ -7.503¡ 0.000¡
0.19¡
0.00¡
0.33¡ -0.17¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 869¡ 45¡ 310¡ 15.772¡ -7.001¡ 0.000¡
0.20¡ -0.67¡
0.40¡ -0.26¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 870¡ 300¡ 45¡ 15.269¡ -6.499¡ 0.000¡
0.02¡ -3.04¡
0.17¡ -0.91¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 871¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ -5.997¡ 0.000¡
0.00¡ -5.19¡
0.00¡ -1.49¡
4.00¡
4.67¡
4.00¡
4.00¡
¡ 872¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ -5.496¡ 0.000¡
0.00¡ -5.99¡
0.00¡ -1.59¡
4.00¡
5.41¡
4.00¡
4.00¡
¡ 873¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ -4.994¡ 0.000¡
0.00¡ -6.25¡
0.00¡ -1.80¡
4.00¡
5.64¡
4.00¡
4.00¡
¡ 874¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ -4.492¡ 0.000¡
0.00¡ -6.02¡
0.00¡ -2.16¡
4.00¡
5.43¡
4.00¡
4.00¡
¡ 875¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ -3.991¡ 0.000¡
0.00¡ -5.38¡
0.00¡ -2.71¡
4.00¡
4.85¡
4.00¡
4.00¡
¡ 876¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ -3.489¡ 0.000¡
0.00¡ -4.45¡
0.00¡ -3.46¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 877¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ -2.987¡ 0.000¡
0.00¡ -3.42¡
0.00¡ -4.28¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 878¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ -2.485¡ 0.000¡
0.00¡ -2.49¡
0.00¡ -5.01¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.51¡
¡ 879¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ -1.984¡ 0.000¡
0.00¡ -1.80¡
0.00¡ -5.44¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.90¡
¡ 880¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -1.38¡
0.00¡ -5.42¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.88¡
¡ 881¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -1.17¡
0.00¡ -4.78¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.30¡
¡ 882¡ 45¡ 45¡ 9.233¡ -0.478¡ 0.000¡
0.19¡ -0.83¡
0.03¡ -3.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 883¡ 310¡ 300¡ 8.730¡ 0.023¡ 0.000¡
0.47¡ -0.12¡
0.13¡ -0.52¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 884¡ 45¡ 45¡ 8.227¡ 0.525¡ 0.000¡
0.29¡ -0.22¡
0.09¡ -0.04¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 885¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ -7.001¡ 0.000¡
0.16¡
0.00¡
0.34¡ -0.17¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 886¡ 300¡ 300¡ 15.772¡ -6.499¡ 0.000¡
0.15¡ -0.54¡
0.36¡ -0.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 887¡ 45¡ 45¡ 15.269¡ -5.997¡ 0.000¡
0.04¡ -2.89¡
0.15¡ -0.80¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 888¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ -5.496¡ 0.000¡
0.00¡ -4.86¡
0.00¡ -1.36¡
4.00¡
4.37¡
4.00¡
4.00¡
¡ 889¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ -4.994¡ 0.000¡
0.00¡ -5.72¡
0.00¡ -1.70¡
4.00¡
5.15¡
4.00¡
4.00¡
¡ 890¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ -4.492¡ 0.000¡
0.00¡ -5.92¡
0.00¡ -2.09¡
4.00¡
5.34¡
4.00¡
4.00¡
¡ 891¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ -3.991¡ 0.000¡
0.00¡ -5.63¡
0.00¡ -2.63¡
4.00¡
5.07¡
4.00¡
4.00¡
¡ 892¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ -3.489¡ 0.000¡
0.00¡ -4.96¡
0.00¡ -3.30¡
4.00¡
4.46¡
4.00¡
4.00¡
¡ 893¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ -2.987¡ 0.000¡
0.00¡ -4.07¡
0.00¡ -4.04¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 894¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ -2.485¡ 0.000¡
0.00¡ -3.12¡
0.00¡ -4.70¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.23¡
¡ 895¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ -1.984¡ 0.000¡
0.00¡ -2.29¡
0.00¡ -5.12¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.61¡
¡ 896¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -1.65¡
0.00¡ -5.10¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.59¡
¡ 897¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -1.18¡
0.00¡ -4.42¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 898¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ -0.478¡ 0.000¡
0.10¡ -0.87¡
0.06¡ -2.95¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 899¡ 310¡ 45¡ 9.233¡ 0.023¡ 0.000¡
0.56¡ -0.32¡
0.16¡ -0.78¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 900¡ 45¡ 45¡ 8.730¡ 0.525¡ 0.000¡
0.57¡ -0.14¡
0.12¡ -0.02¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 901¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ -6.499¡ 0.000¡
0.15¡
0.00¡
0.51¡ -0.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 902¡ 45¡ 310¡ 15.772¡ -5.997¡ 0.000¡
0.20¡ -0.67¡
0.41¡ -0.25¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 903¡ 45¡ 45¡ 15.269¡ -5.496¡ 0.000¡
0.10¡ -2.80¡
0.09¡ -0.86¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 904¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ -4.994¡ 0.000¡
0.00¡ -4.53¡
0.00¡ -1.39¡
4.00¡
4.07¡
4.00¡
4.00¡
¡ 905¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ -4.492¡ 0.000¡
0.00¡ -5.39¡
0.00¡ -1.89¡
4.00¡
4.86¡
4.00¡
4.00¡
¡ 906¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ -3.991¡ 0.000¡
0.00¡ -5.54¡
0.00¡ -2.44¡
4.00¡
4.99¡
4.00¡
4.00¡
¡ 907¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ -3.489¡ 0.000¡
0.00¡ -5.19¡
0.00¡ -3.08¡
4.00¡
4.68¡
4.00¡
4.00¡
¡ 908¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ -2.987¡ 0.000¡
0.00¡ -4.51¡
0.00¡ -3.77¡
4.00¡
4.05¡
4.00¡
4.00¡
¡ 909¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ -2.485¡ 0.000¡
0.00¡ -3.65¡
0.00¡ -4.38¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 910¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ -1.984¡ 0.000¡
0.00¡ -2.77¡
0.00¡ -4.78¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.30¡
¡ 911¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -1.99¡
0.00¡ -4.77¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.29¡
¡ 912¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -1.31¡
0.00¡ -4.08¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 913¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ -0.478¡ 0.000¡
0.10¡ -0.70¡
0.12¡ -2.56¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ANALİZ SONUÇLARI
22-02-2014
SAYFA: 53
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡Nokta¡ dx ¡ dy ¡
X
¡
Y
¡
Z
¡ Mxalt ¡ Mxust ¡ Myalt ¡ Myust ¡ Asax ¡ Asux ¡ Asay ¡ Asuy ¡
¡ no ¡ cm ¡ cm ¡
m ¡
m ¡
m ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 914¡ 310¡ 45¡ 9.736¡ 0.023¡ 0.000¡
0.34¡ -0.22¡
0.24¡ -0.64¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 915¡ 45¡ 45¡ 9.233¡ 0.525¡ 0.000¡
0.53¡ -0.14¡
0.15¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 916¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ -5.997¡ 0.000¡
0.17¡
0.00¡
0.35¡ -0.16¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 917¡ 45¡ 310¡ 15.772¡ -5.496¡ 0.000¡
0.32¡ -0.59¡
0.28¡ -0.23¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 918¡ 45¡ 45¡ 15.269¡ -4.994¡ 0.000¡
0.16¡ -2.52¡
0.09¡ -0.79¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 919¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ -4.492¡ 0.000¡
0.00¡ -4.21¡
0.00¡ -1.49¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 920¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ -3.991¡ 0.000¡
0.00¡ -5.04¡
0.00¡ -2.13¡
4.00¡
4.54¡
4.00¡
4.00¡
¡ 921¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ -3.489¡ 0.000¡
0.00¡ -5.12¡
0.00¡ -2.78¡
4.00¡
4.61¡
4.00¡
4.00¡
¡ 922¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ -2.987¡ 0.000¡
0.00¡ -4.72¡
0.00¡ -3.44¡
4.00¡
4.25¡
4.00¡
4.00¡
¡ 923¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ -2.485¡ 0.000¡
0.00¡ -4.02¡
0.00¡ -4.05¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 924¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ -1.984¡ 0.000¡
0.00¡ -3.18¡
0.00¡ -4.44¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 925¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -2.33¡
0.00¡ -4.44¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 926¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -1.52¡
0.00¡ -3.75¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 927¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ -0.478¡ 0.000¡
0.09¡ -0.74¡
0.17¡ -2.25¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 928¡ 310¡ 45¡ 10.239¡ 0.023¡ 0.000¡
0.33¡ -0.21¡
0.35¡ -0.54¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 929¡ 45¡ 45¡ 9.736¡ 0.525¡ 0.000¡
0.51¡ -0.15¡
0.17¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 930¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ -5.496¡ 0.000¡
0.19¡
0.00¡
0.35¡ -0.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 931¡ 45¡ 310¡ 15.772¡ -4.994¡ 0.000¡
0.46¡ -0.52¡
0.28¡ -0.23¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 932¡ 45¡ 45¡ 15.269¡ -4.492¡ 0.000¡
0.20¡ -2.27¡
0.08¡ -0.84¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 933¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ -3.991¡ 0.000¡
0.00¡ -3.89¡
0.00¡ -1.63¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 934¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ -3.489¡ 0.000¡
0.00¡ -4.67¡
0.00¡ -2.37¡
4.00¡
4.20¡
4.00¡
4.00¡
¡ 935¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ -2.987¡ 0.000¡
0.00¡ -4.67¡
0.00¡ -3.05¡
4.00¡
4.20¡
4.00¡
4.00¡
¡ 936¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ -2.485¡ 0.000¡
0.00¡ -4.21¡
0.00¡ -3.67¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 937¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ -1.984¡ 0.000¡
0.00¡ -3.48¡
0.00¡ -4.08¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 938¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -2.63¡
0.00¡ -4.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 939¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -1.75¡
0.00¡ -3.44¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 940¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ -0.478¡ 0.000¡
0.09¡ -0.84¡
0.21¡ -1.99¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 941¡ 310¡ 45¡ 10.742¡ 0.023¡ 0.000¡
0.30¡ -0.22¡
0.50¡ -0.46¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 942¡ 45¡ 45¡ 10.239¡ 0.525¡ 0.000¡
0.24¡ -0.23¡
0.19¡ -0.01¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 943¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ -4.994¡ 0.000¡
0.23¡
0.00¡
0.19¡ -0.23¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 944¡ 45¡ 310¡ 15.772¡ -4.492¡ 0.000¡
0.59¡ -0.46¡
0.27¡ -0.24¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 945¡ 45¡ 45¡ 15.269¡ -3.991¡ 0.000¡
0.23¡ -2.04¡
0.08¡ -0.91¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 946¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ -3.489¡ 0.000¡
0.00¡ -3.58¡
0.00¡ -1.79¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 947¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ -2.987¡ 0.000¡
0.00¡ -4.26¡
0.00¡ -2.57¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 948¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ -2.485¡ 0.000¡
0.00¡ -4.17¡
0.00¡ -3.23¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 949¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ -1.984¡ 0.000¡
0.00¡ -3.64¡
0.00¡ -3.69¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 950¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -2.86¡
0.00¡ -3.77¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 951¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -1.95¡
0.00¡ -3.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 952¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ -0.478¡ 0.000¡
0.08¡ -0.95¡
0.25¡ -1.77¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 953¡ 310¡ 45¡ 11.245¡ 0.023¡ 0.000¡
0.28¡ -0.24¡
0.64¡ -0.40¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 954¡ 45¡ 45¡ 10.742¡ 0.525¡ 0.000¡
0.21¡ -0.23¡
0.23¡ -0.01¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 955¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ -4.492¡ 0.000¡
0.28¡
0.00¡
0.18¡ -0.22¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 956¡ 45¡ 310¡ 15.772¡ -3.991¡ 0.000¡
0.70¡ -0.41¡
0.26¡ -0.25¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 957¡ 45¡ 45¡ 15.269¡ -3.489¡ 0.000¡
0.26¡ -1.83¡
0.08¡ -0.98¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 958¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ -2.987¡ 0.000¡
0.00¡ -3.25¡
0.00¡ -1.92¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 959¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ -2.485¡ 0.000¡
0.00¡ -3.83¡
0.00¡ -2.69¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 960¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ -1.984¡ 0.000¡
0.00¡ -3.62¡
0.00¡ -3.24¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 961¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -2.98¡
0.00¡ -3.41¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 962¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -2.10¡
0.00¡ -2.87¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 963¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ -0.478¡ 0.000¡
0.08¡ -1.05¡
0.29¡ -1.57¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 964¡ 310¡ 45¡ 11.748¡ 0.023¡ 0.000¡
0.27¡ -0.25¡
0.77¡ -0.35¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 965¡ 45¡ 45¡ 11.245¡ 0.525¡ 0.000¡
0.19¡ -0.22¡
0.31¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 966¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ -3.991¡ 0.000¡
0.34¡
0.00¡
0.17¡ -0.20¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 967¡ 45¡ 310¡ 15.772¡ -3.489¡ 0.000¡
0.80¡ -0.36¡
0.26¡ -0.25¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 968¡ 45¡ 45¡ 15.269¡ -2.987¡ 0.000¡
0.29¡ -1.63¡
0.08¡ -1.04¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 969¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ -2.485¡ 0.000¡
0.00¡ -2.92¡
0.00¡ -2.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 970¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ -1.984¡ 0.000¡
0.00¡ -3.33¡
0.00¡ -2.70¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 971¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -2.97¡
0.00¡ -3.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 972¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -2.18¡
0.00¡ -2.58¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 973¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ -0.478¡ 0.000¡
0.08¡ -1.13¡
0.32¡ -1.39¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 974¡ 310¡ 45¡ 12.251¡ 0.023¡ 0.000¡
0.27¡ -0.26¡
0.89¡ -0.30¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 975¡ 45¡ 45¡ 11.748¡ 0.525¡ 0.000¡
0.19¡ -0.19¡
0.40¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 976¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ -3.489¡ 0.000¡
0.41¡
0.00¡
0.17¡ -0.17¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 977¡ 45¡ 310¡ 15.772¡ -2.987¡ 0.000¡
0.89¡ -0.31¡
0.26¡ -0.25¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 978¡ 45¡ 45¡ 15.269¡ -2.485¡ 0.000¡
0.31¡ -1.44¡
0.08¡ -1.08¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 979¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ -1.984¡ 0.000¡
0.00¡ -2.54¡
0.00¡ -2.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 980¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -2.75¡
0.00¡ -2.51¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 981¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -2.17¡
0.00¡ -2.27¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 982¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ -0.478¡ 0.000¡
0.09¡ -1.16¡
0.34¡ -1.22¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 983¡ 310¡ 45¡ 12.754¡ 0.023¡ 0.000¡
0.28¡ -0.27¡
0.98¡ -0.26¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 984¡ 45¡ 45¡ 12.251¡ 0.525¡ 0.000¡
0.20¡ -0.16¡
0.48¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 985¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ -2.987¡ 0.000¡
0.47¡
0.00¡
0.18¡ -0.14¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 986¡ 45¡ 310¡ 15.772¡ -2.485¡ 0.000¡
0.95¡ -0.27¡
0.27¡ -0.25¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 987¡ 45¡ 45¡ 15.269¡ -1.984¡ 0.000¡
0.32¡ -1.24¡
0.09¡ -1.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 988¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ -1.482¡ 0.000¡
0.00¡ -2.11¡
0.00¡ -1.86¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 989¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -2.01¡
0.00¡ -1.91¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 990¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ -0.478¡ 0.000¡
0.09¡ -1.15¡
0.34¡ -1.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 991¡ 310¡ 45¡ 13.257¡ 0.023¡ 0.000¡
0.29¡ -0.27¡
1.04¡ -0.22¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 992¡ 45¡ 45¡ 12.754¡ 0.525¡ 0.000¡
0.20¡ -0.12¡
0.54¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 993¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ -2.485¡ 0.000¡
0.51¡
0.00¡
0.18¡ -0.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 994¡ 45¡ 310¡ 15.772¡ -1.984¡ 0.000¡
0.96¡ -0.23¡
0.28¡ -0.24¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 995¡ 45¡ 45¡ 15.269¡ -1.482¡ 0.000¡
0.30¡ -1.05¡
0.08¡ -1.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 996¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ -0.980¡ 0.000¡
0.00¡ -1.58¡
0.00¡ -1.45¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
22-02-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
SAYFA: 54
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
ANALİZ SONUÇLARI
ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡Nokta¡ dx ¡ dy ¡
X
¡
Y
¡
Z
¡ Mxalt ¡ Mxust ¡ Myalt ¡ Myust ¡ Asax ¡ Asux ¡ Asay ¡ Asuy ¡
¡ no ¡ cm ¡ cm ¡
m ¡
m ¡
m ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡ (tm) ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
cm² ¡
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 997¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ -0.478¡ 0.000¡
0.09¡ -1.08¡
0.32¡ -0.91¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 998¡ 310¡ 45¡ 13.760¡ 0.023¡ 0.000¡
0.29¡ -0.26¡
1.05¡ -0.19¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 999¡ 45¡ 45¡ 13.257¡ 0.525¡ 0.000¡
0.21¡ -0.09¡
0.58¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1000¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ -1.984¡ 0.000¡
0.52¡
0.00¡
0.18¡ -0.09¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1001¡ 45¡ 310¡ 15.772¡ -1.482¡ 0.000¡
0.88¡ -0.20¡
0.25¡ -0.23¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1002¡ 45¡ 45¡ 15.269¡ -0.980¡ 0.000¡
0.24¡ -0.85¡
0.07¡ -0.83¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1003¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ -0.478¡ 0.000¡
0.07¡ -0.89¡
0.26¡ -0.75¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1004¡ 310¡ 45¡ 14.263¡ 0.023¡ 0.000¡
0.26¡ -0.24¡
0.96¡ -0.16¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1005¡ 45¡ 45¡ 13.760¡ 0.525¡ 0.000¡
0.20¡ -0.07¡
0.58¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1006¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ -1.482¡ 0.000¡
0.45¡
0.00¡
0.14¡ -0.11¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1007¡ 45¡ 310¡ 15.772¡ -0.980¡ 0.000¡
0.63¡ -0.17¡
0.16¡ -0.22¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1008¡ 45¡ 45¡ 15.269¡ -0.478¡ 0.000¡
0.10¡ -0.50¡
0.12¡ -0.45¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1009¡ 310¡ 45¡ 14.766¡ 0.023¡ 0.000¡
0.16¡ -0.23¡
0.69¡ -0.15¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1010¡ 45¡ 45¡ 14.263¡ 0.525¡ 0.000¡
0.16¡ -0.09¡
0.51¡
0.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1011¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ -0.980¡ 0.000¡
0.33¡ -0.08¡
0.10¡ -0.19¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1012¡ 45¡ 310¡ 15.772¡ -0.478¡ 0.000¡
0.33¡ -0.46¡
0.08¡ -0.47¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1013¡ 310¡ 45¡ 15.269¡ 0.023¡ 0.000¡
0.08¡ -0.48¡
0.37¡ -0.43¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1014¡ 45¡ 45¡ 14.766¡ 0.525¡ 0.000¡
0.10¡ -0.18¡
0.37¡ -0.07¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1015¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ -0.478¡ 0.000¡
0.11¡ -0.21¡
0.01¡ -0.58¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1016¡ 300¡ 300¡ 15.772¡ 0.023¡ 0.000¡
0.10¡ -0.70¡
0.12¡ -0.69¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1017¡ 45¡ 45¡ 15.269¡ 0.525¡ 0.000¡
0.01¡ -0.58¡
0.14¡ -0.20¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1018¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ 0.023¡ 0.000¡
0.00¡ -0.63¡
0.00¡ -0.94¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1019¡ 45¡ 45¡ 15.772¡ 0.525¡ 0.000¡
0.00¡ -0.96¡
0.00¡ -0.62¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
¡ 1020¡ 45¡ 45¡ 16.275¡ 0.525¡ 0.000¡
0.00¡ -0.87¡
0.00¡ -0.86¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
4.00¡
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
Noktaların tasarım momentleri, bağlı düğüm noktalarının tasarım momentlerinin ortalaması alınmıştır.
TEMEL DONATI SONUÇLARI
Genel donatılar:
X üst:ø14/20
Donatı Asal açısı=0°
X alt:ø14/20
Y üst:ø14/20
Y alt:ø14/20
İLAVE DONATILAR
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ ILAVE DONATI
¡As (cm²/m)¡
donati koordinati
¡ Adet ¡ Boy (m) ¡
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ø16/33 X alt
¡
6.09 ¡ X=(6.92÷10.54)
Y=(-8.22÷-4.70) ¡
11 ¡
3.61 ¡
¡ø16/33 Y alt
¡
6.09 ¡ X=(7.35÷10.24)
Y=(-8.40÷-4.70) ¡
9 ¡
2.89 ¡
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ÃÄ 50 Ø ÄÅÄÄ
As>0
ÄÄÄÄÅÄ 50 Ø Ä´
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ek donatilar, gerekli donati alani kenarindan 50 Ø uzatilmaktadir
ZEMİN GERİLMESİ KONTROLU
t/m²
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Nokta¡
G
¡
Q
¡
E
¡
W
¡
G + Q
¡
G + Q + E
¡
G + Q + W
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
1 ¡ 2.669¡ 0.195¡ 0.572¡ 0.020¡
2.864 <
6.000 ò¡
3.436 <
9.000 ò¡
2.884 <
7.500 ò¡
¡
2 ¡ 2.650¡ 0.198¡ 0.543¡ 0.019¡
2.849 <
6.000 ò¡
3.391 <
9.000 ò¡
2.868 <
7.500 ò¡
¡
3 ¡ 2.668¡ 0.197¡ 0.538¡ 0.019¡
2.864 <
6.000 ò¡
3.403 <
9.000 ò¡
2.883 <
7.500 ò¡
¡
4 ¡ 2.633¡ 0.201¡ 0.513¡ 0.018¡
2.834 <
6.000 ò¡
3.347 <
9.000 ò¡
2.852 <
7.500 ò¡
¡
5 ¡ 2.648¡ 0.199¡ 0.510¡ 0.018¡
2.847 <
6.000 ò¡
3.357 <
9.000 ò¡
2.865 <
7.500 ò¡
¡
6 ¡ 2.664¡ 0.198¡ 0.502¡ 0.018¡
2.861 <
6.000 ò¡
3.364 <
9.000 ò¡
2.879 <
7.500 ò¡
¡
7 ¡ 2.619¡ 0.205¡ 0.483¡ 0.017¡
2.823 <
6.000 ò¡
3.307 <
9.000 ò¡
2.840 <
7.500 ò¡
¡
8 ¡ 2.628¡ 0.202¡ 0.481¡ 0.017¡
2.830 <
6.000 ò¡
3.311 <
9.000 ò¡
2.847 <
7.500 ò¡
¡
9 ¡ 2.642¡ 0.200¡ 0.475¡ 0.017¡
2.842 <
6.000 ò¡
3.317 <
9.000 ò¡
2.859 <
7.500 ò¡
¡
10 ¡ 2.660¡ 0.199¡ 0.466¡ 0.016¡
2.859 <
6.000 ò¡
3.325 <
9.000 ò¡
2.875 <
7.500 ò¡
¡
11 ¡ 2.608¡ 0.209¡ 0.454¡ 0.016¡
2.817 <
6.000 ò¡
3.271 <
9.000 ò¡
2.833 <
7.500 ò¡
¡
12 ¡ 2.609¡ 0.205¡ 0.452¡ 0.016¡
2.814 <
6.000 ò¡
3.266 <
9.000 ò¡
2.830 <
7.500 ò¡
¡
13 ¡ 2.619¡ 0.202¡ 0.448¡ 0.016¡
2.821 <
6.000 ò¡
3.269 <
9.000 ò¡
2.837 <
7.500 ò¡
¡
14 ¡ 2.636¡ 0.201¡ 0.441¡ 0.016¡
2.837 <
6.000 ò¡
3.278 <
9.000 ò¡
2.852 <
7.500 ò¡
¡
15 ¡ 2.656¡ 0.200¡ 0.431¡ 0.015¡
2.856 <
6.000 ò¡
3.286 <
9.000 ò¡
2.871 <
7.500 ò¡
¡
16 ¡ 2.604¡ 0.214¡ 0.427¡ 0.015¡
2.818 <
6.000 ò¡
3.244 <
9.000 ò¡
2.833 <
7.500 ò¡
¡
17 ¡ 2.592¡ 0.207¡ 0.424¡ 0.015¡
2.799 <
6.000 ò¡
3.224 <
9.000 ò¡
2.814 <
7.500 ò¡
¡
18 ¡ 2.597¡ 0.205¡ 0.421¡ 0.015¡
2.802 <
6.000 ò¡
3.223 <
9.000 ò¡
2.817 <
7.500 ò¡
¡
19 ¡ 2.609¡ 0.203¡ 0.415¡ 0.015¡
2.812 <
6.000 ò¡
3.227 <
9.000 ò¡
2.827 <
7.500 ò¡
¡
20 ¡ 2.629¡ 0.202¡ 0.407¡ 0.014¡
2.831 <
6.000 ò¡
3.238 <
9.000 ò¡
2.845 <
7.500 ò¡
¡
21 ¡ 2.651¡ 0.201¡ 0.395¡ 0.014¡
2.853 <
6.000 ò¡
3.248 <
9.000 ò¡
2.867 <
7.500 ò¡
¡
22 ¡ 2.604¡ 0.219¡ 0.400¡ 0.014¡
2.823 <
6.000 ò¡
3.223 <
9.000 ò¡
2.837 <
7.500 ò¡
¡
23 ¡ 2.576¡ 0.210¡ 0.397¡ 0.014¡
2.786 <
6.000 ò¡
3.183 <
9.000 ò¡
2.800 <
7.500 ò¡
¡
24 ¡ 2.576¡ 0.207¡ 0.394¡ 0.014¡
2.782 <
6.000 ò¡
3.176 <
9.000 ò¡
2.796 <
7.500 ò¡
¡
25 ¡ 2.585¡ 0.205¡ 0.389¡ 0.014¡
2.790 <
6.000 ò¡
3.179 <
9.000 ò¡
2.804 <
7.500 ò¡
¡
26 ¡ 2.600¡ 0.203¡ 0.382¡ 0.013¡
2.803 <
6.000 ò¡
3.185 <
9.000 ò¡
2.816 <
7.500 ò¡
¡
27 ¡ 2.622¡ 0.202¡ 0.372¡ 0.013¡
2.825 <
6.000 ò¡
3.197 <
9.000 ò¡
2.838 <
7.500 ò¡
¡
28 ¡ 2.647¡ 0.203¡ 0.359¡ 0.013¡
2.850 <
6.000 ò¡
3.209 <
9.000 ò¡
2.863 <
7.500 ò¡
¡
29 ¡ 2.607¡ 0.225¡ 0.375¡ 0.013¡
2.831 <
6.000 ò¡
3.206 <
9.000 ò¡
2.845 <
7.500 ò¡
¡
30 ¡ 2.561¡ 0.214¡ 0.370¡ 0.013¡
2.775 <
6.000 ò¡
3.145 <
9.000 ò¡
2.788 <
7.500 ò¡
¡
31 ¡ 2.545¡ 0.207¡ 0.366¡ 0.013¡
2.752 <
6.000 ò¡
3.118 <
9.000 ò¡
2.765 <
7.500 ò¡
¡
32 ¡ 2.559¡ 0.206¡ 0.364¡ 0.013¡
2.765 <
6.000 ò¡
3.129 <
9.000 ò¡
2.778 <
7.500 ò¡
¡
33 ¡ 2.573¡ 0.204¡ 0.358¡ 0.013¡
2.778 <
6.000 ò¡
3.136 <
9.000 ò¡
2.790 <
7.500 ò¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS:
PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ZEMİN GERİLMESİ KONTROLU
22-02-2014
SAYFA: 55
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
t/m²
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Nokta¡
G
¡
Q
¡
E
¡
W
¡
G + Q
¡
G + Q + E
¡
G + Q + W
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡
34 ¡ 2.590¡ 0.203¡ 0.349¡ 0.012¡
2.794 <
6.000 ò¡
3.143 <
9.000 ò¡
2.806 <
7.500 ò¡
¡
35 ¡ 2.614¡ 0.203¡ 0.338¡ 0.012¡
2.817 <
6.000 ò¡
3.155 <
9.000 ò¡
2.829 <
7.500 ò¡
¡
36 ¡ 2.637¡ 0.203¡ 0.321¡ 0.011¡
2.840 <
6.000 ò¡
3.161 <
9.000 ò¡
2.851 <
7.500 ò¡
¡
37 ¡ 2.611¡ 0.230¡ 0.350¡ 0.012¡
2.842 <
6.000 ò¡
3.192 <
9.000 ò¡
2.854 <
7.500 ò¡
¡
38 ¡ 2.548¡ 0.217¡ 0.344¡ 0.012¡
2.765 <
6.000 ò¡
3.110 <
9.000 ò¡
2.777 <
7.500 ò¡
¡
39 ¡ 2.513¡ 0.208¡ 0.339¡ 0.012¡
2.720 <
6.000 ò¡
3.059 <
9.000 ò¡
2.732 <
7.500 ò¡
¡
40 ¡ 2.516¡ 0.205¡ 0.336¡ 0.012¡
2.721 <
6.000 ò¡
3.057 <
9.000 ò¡
2.733 <
7.500 ò¡
¡
41 ¡ 2.544¡ 0.205¡ 0.334¡ 0.012¡
2.749 <
6.000 ò¡
3.083 <
9.000 ò¡
2.761 <
7.500 ò¡
¡
42 ¡ 2.561¡ 0.204¡ 0.327¡ 0.012¡
2.765 <
6.000 ò¡
3.092 <
9.000 ò¡
2.777 <
7.500 ò¡
¡
43 ¡ 2.581¡ 0.204¡ 0.317¡ 0.011¡
2.785 <
6.000 ò¡
3.101 <
9.000 ò¡
2.796 <
7.500 ò¡
¡
44 ¡ 2.606¡ 0.204¡ 0.303¡ 0.011¡
2.809 <
6.000 ò¡
3.112 <
9.000 ò¡
2.820 <
7.500 ò¡
¡
45 ¡ 2.626¡ 0.203¡ 0.311¡ 0.010¡
2.829 <
6.000 ò¡
3.140 <
9.000 ò¡
2.839 <
7.500 ò¡
¡
46 ¡ 2.617¡ 0.236¡ 0.328¡ 0.012¡
2.853 <
6.000 ò¡
3.181 <
9.000 ò¡
2.865 <
7.500 ò¡
¡
47 ¡ 2.538¡ 0.220¡ 0.320¡ 0.011¡
2.758 <
6.000 ò¡
3.078 <
9.000 ò¡
2.769 <
7.500 ò¡
¡
48 ¡ 2.482¡ 0.208¡ 0.313¡ 0.011¡
2.690 <
6.000 ò¡
3.003 <
9.000 ò¡
2.701 <
7.500 ò¡
¡
49 ¡ 2.468¡ 0.202¡ 0.309¡ 0.011¡
2.670 <
6.000 ò¡
2.979 <
9.000 ò¡
2.681 <
7.500 ò¡
¡
50 ¡ 2.492¡ 0.202¡ 0.307¡ 0.011¡
2.694 <
6.000 ò¡
3.001 <
9.000 ò¡
2.705 <
7.500 ò¡
¡
51 ¡ 2.529¡ 0.205¡ 0.304¡ 0.011¡
2.734 <
6.000 ò¡
3.038 <
9.000 ò¡
2.744 <
7.500 ò¡
¡
52 ¡ 2.548¡ 0.204¡ 0.295¡ 0.010¡
2.752 <
6.000 ò¡
3.048 <
9.000 ò¡
2.762 <
7.500 ò¡
¡
53 ¡ 2.572¡ 0.204¡ 0.283¡ 0.010¡
2.777 <
6.000 ò¡
3.060 <
9.000 ò¡
2.787 <
7.500 ò¡
¡
54 ¡ 2.596¡ 0.204¡ 0.279¡ 0.009¡
2.800 <
6.000 ò¡
3.079 <
9.000 ò¡
2.810 <
7.500 ò¡
¡
55 ¡ 2.615¡ 0.204¡ 0.302¡ 0.009¡
2.819 <
6.000 ò¡
3.121 <
9.000 ò¡
2.828 <
7.500 ò¡
¡
56 ¡ 2.623¡ 0.242¡ 0.306¡ 0.011¡
2.865 <
6.000 ò¡
3.172 <
9.000 ò¡
2.876 <
7.500 ò¡
¡
57 ¡ 2.530¡ 0.224¡ 0.297¡ 0.010¡
2.754 <
6.000 ò¡
3.051 <
9.000 ò¡
2.764 <
7.500 ò¡
¡
58 ¡ 2.456¡ 0.209¡ 0.288¡ 0.010¡
2.665 <
6.000 ò¡
2.953 <
9.000 ò¡
2.675 <
7.500 ò¡
¡
59 ¡ 2.421¡ 0.200¡ 0.282¡ 0.010¡
2.621 <
6.000 ò¡
2.903 <
9.000 ò¡
2.631 <
7.500 ò¡
¡
60 ¡ 2.431¡ 0.198¡ 0.279¡ 0.010¡
2.629 <
6.000 ò¡
2.908 <
9.000 ò¡
2.639 <
7.500 ò¡
¡
61 ¡ 2.471¡ 0.201¡ 0.278¡ 0.010¡
2.672 <
6.000 ò¡
2.950 <
9.000 ò¡
2.682 <
7.500 ò¡
¡
62 ¡ 2.515¡ 0.204¡ 0.274¡ 0.010¡
2.719 <
6.000 ò¡
2.993 <
9.000 ò¡
2.728 <
7.500 ò¡
¡
63 ¡ 2.539¡ 0.205¡ 0.264¡ 0.009¡
2.744 <
6.000 ò¡
3.008 <
9.000 ò¡
2.753 <
7.500 ò¡
¡
64 ¡ 2.563¡ 0.205¡ 0.250¡ 0.009¡
2.768 <
6.000 ò¡
3.018 <
9.000 ò¡
2.776 <
7.500 ò¡
¡
65 ¡ 2.586¡ 0.205¡ 0.270¡ 0.008¡
2.791 <
6.000 ò¡
3.061 <
9.000 ò¡
2.799 <
7.500 ò¡
¡
66 ¡ 2.604¡ 0.204¡ 0.294¡ 0.009¡
2.809 <
6.000 ò¡
3.103 <
9.000 ò¡
2.818 <
7.500 ò¡
¡
67 ¡ 2.631¡ 0.248¡ 0.287¡ 0.010¡
2.878 <
6.000 ò¡
3.165 <
9.000 ò¡
2.888 <
7.500 ò¡
¡
68 ¡ 2.525¡ 0.227¡ 0.276¡ 0.010¡
2.752 <
6.000 ò¡
3.028 <
9.000 ò¡
2.762 <
7.500 ò¡
¡
69 ¡ 2.434¡ 0.210¡ 0.265¡ 0.009¡
2.644 <
6.000 ò¡
2.909 <
9.000 ò¡
2.653 <
7.500 ò¡
¡
70 ¡ 2.379¡ 0.198¡ 0.257¡ 0.009¡
2.577 <
6.000 ò¡
2.835 <
9.000 ò¡
2.586 <
7.500 ò¡
¡
71 ¡ 2.370¡ 0.194¡ 0.253¡ 0.009¡
2.563 <
6.000 ò¡
2.816 <
9.000 ò¡
2.572 <
7.500 ò¡
¡
72 ¡ 2.400¡ 0.195¡ 0.251¡ 0.009¡
2.595 <
6.000 ò¡
2.847 <
9.000 ò¡
2.604 <
7.500 ò¡
¡
73 ¡ 2.453¡ 0.200¡ 0.250¡ 0.009¡
2.653 <
6.000 ò¡
2.903 <
9.000 ò¡
2.662 <
7.500 ò¡
¡
74 ¡ 2.501¡ 0.204¡ 0.245¡ 0.009¡
2.705 <
6.000 ò¡
2.950 <
9.000 ò¡
2.713 <
7.500 ò¡
¡
75 ¡ 2.529¡ 0.205¡ 0.233¡ 0.008¡
2.734 <
6.000 ò¡
2.967 <
9.000 ò¡
2.742 <
7.500 ò¡
¡
76 ¡ 2.552¡ 0.206¡ 0.237¡ 0.008¡
2.758 <
6.000 ò¡
2.995 <
9.000 ò¡
2.766 <
7.500 ò¡
¡
77 ¡ 2.575¡ 0.206¡ 0.262¡ 0.008¡
2.781 <
6.000 ò¡
3.043 <
9.000 ò¡
2.788 <
7.500 ò¡
¡
78 ¡ 2.594¡ 0.205¡ 0.287¡ 0.009¡
2.799 <
6.000 ò¡
3.085 <
9.000 ò¡
2.807 <
7.500 ò¡
¡
79 ¡ 2.638¡ 0.253¡ 0.269¡ 0.010¡
2.892 <
6.000 ò¡
3.161 <
9.000 ò¡
2.901 <
7.500 ò¡
¡
80 ¡ 2.522¡ 0.231¡ 0.257¡ 0.009¡
2.754 <
6.000 ò¡
3.010 <
9.000 ò¡
2.763 <
7.500 ò¡
¡
81 ¡ 2.417¡ 0.212¡ 0.244¡ 0.009¡
2.628 <
6.000 ò¡
2.872 <
9.000 ò¡
2.637 <
7.500 ò¡
¡
82 ¡ 2.344¡ 0.197¡ 0.234¡ 0.008¡
2.541 <
6.000 ò¡
2.775 <
9.000 ò¡
2.549 <
7.500 ò¡
¡
83 ¡ 2.315¡ 0.190¡ 0.228¡ 0.008¡
2.504 <
6.000 ò¡
2.732 <
9.000 ò¡
2.512 <
7.500 ò¡
¡
84 ¡ 2.329¡ 0.189¡ 0.225¡ 0.008¡
2.518 <
6.000 ò¡
2.743 <
9.000 ò¡
2.526 <
7.500 ò¡
¡
85 ¡ 2.376¡ 0.193¡ 0.225¡ 0.008¡
2.568 <
6.000 ò¡
2.793 <
9.000 ò¡
2.576 <
7.500 ò¡
¡
86 ¡ 2.435¡ 0.199¡ 0.222¡ 0.008¡
2.633 <
6.000 ò¡
2.856 <
9.000 ò¡
2.641 <
7.500 ò¡
¡
87 ¡ 2.487¡ 0.204¡ 0.216¡ 0.008¡
2.691 <
6.000 ò¡
2.907 <
9.000 ò¡
2.699 <
7.500 ò¡
¡
88 ¡ 2.518¡ 0.206¡ 0.205¡ 0.007¡
2.724 <
6.000 ò¡
2.929 <
9.000 ò¡
2.731 <
7.500 ò¡
¡
89 ¡ 2.542¡ 0.206¡ 0.230¡ 0.007¡
2.748 <
6.000 ò¡
2.977 <
9.000 ò¡
2.755 <
7.500 ò¡
¡
90 ¡ 2.564¡ 0.206¡ 0.255¡ 0.008¡
2.770 <
6.000 ò¡
3.026 <
9.000 ò¡
2.778 <
7.500 ò¡
¡
91 ¡ 2.583¡ 0.206¡ 0.280¡ 0.008¡
2.789 <
6.000 ò¡
3.069 <
9.000 ò¡
2.797 <
7.500 ò¡
¡
92 ¡ 2.647¡ 0.258¡ 0.253¡ 0.009¡
2.906 <
6.000 ò¡
3.159 <
9.000 ò¡
2.915 <
7.500 ò¡
¡
93 ¡ 2.522¡ 0.235¡ 0.239¡ 0.008¡
2.757 <
6.000 ò¡
2.997 <
9.000 ò¡
2.766 <
7.500 ò¡
¡
94 ¡ 2.404¡ 0.214¡ 0.225¡ 0.008¡
2.618 <
6.000 ò¡
2.843 <
9.000 ò¡
2.626 <
7.500 ò¡
¡
95 ¡ 2.316¡ 0.197¡ 0.213¡ 0.008¡
2.513 <
6.000 ò¡
2.726 <
9.000 ò¡
2.521 <
7.500 ò¡
¡
96 ¡ 2.268¡ 0.187¡ 0.205¡ 0.007¡
2.455 <
6.000 ò¡
2.660 <
9.000 ò¡
2.462 <
7.500 ò¡
¡
97 ¡ 2.264¡ 0.183¡ 0.201¡ 0.007¡
2.447 <
6.000 ò¡
2.648 <
9.000 ò¡
2.454 <
7.500 ò¡
¡
98 ¡ 2.297¡ 0.185¡ 0.200¡ 0.007¡
2.482 <
6.000 ò¡
2.682 <
9.000 ò¡
2.489 <
7.500 ò¡
¡
99 ¡ 2.354¡ 0.191¡ 0.198¡ 0.007¡
2.545 <
6.000 ò¡
2.744 <
9.000 ò¡
2.552 <
7.500 ò¡
¡ 100 ¡ 2.418¡ 0.198¡ 0.195¡ 0.007¡
2.616 <
6.000 ò¡
2.811 <
9.000 ò¡
2.623 <
7.500 ò¡
¡ 101 ¡ 2.475¡ 0.204¡ 0.186¡ 0.007¡
2.679 <
6.000 ò¡
2.865 <
9.000 ò¡
2.685 <
7.500 ò¡
¡ 102 ¡ 2.507¡ 0.206¡ 0.198¡ 0.006¡
2.713 <
6.000 ò¡
2.911 <
9.000 ò¡
2.719 <
7.500 ò¡
¡ 103 ¡ 2.531¡ 0.207¡ 0.223¡ 0.007¡
2.738 <
6.000 ò¡
2.961 <
9.000 ò¡
2.744 <
7.500 ò¡
¡ 104 ¡ 2.553¡ 0.207¡ 0.249¡ 0.007¡
2.760 <
6.000 ò¡
3.010 <
9.000 ò¡
2.768 <
7.500 ò¡
¡ 105 ¡ 2.573¡ 0.207¡ 0.275¡ 0.008¡
2.779 <
6.000 ò¡
3.055 <
9.000 ò¡
2.788 <
7.500 ò¡
¡ 106 ¡ 2.657¡ 0.264¡ 0.240¡ 0.009¡
2.921 <
6.000 ò¡
3.161 <
9.000 ò¡
2.929 <
7.500 ò¡
¡ 107 ¡ 2.524¡ 0.239¡ 0.224¡ 0.008¡
2.763 <
6.000 ò¡
2.987 <
9.000 ò¡
2.771 <
7.500 ò¡
¡ 108 ¡ 2.397¡ 0.216¡ 0.208¡ 0.007¡
2.613 <
6.000 ò¡
2.821 <
9.000 ò¡
2.621 <
7.500 ò¡
¡ 109 ¡ 2.295¡ 0.198¡ 0.195¡ 0.007¡
2.493 <
6.000 ò¡
2.688 <
9.000 ò¡
2.500 <
7.500 ò¡
¡ 110 ¡ 2.232¡ 0.185¡ 0.185¡ 0.007¡
2.417 <
6.000 ò¡
2.602 <
9.000 ò¡
2.424 <
7.500 ò¡
¡ 111 ¡ 2.210¡ 0.179¡ 0.179¡ 0.006¡
2.389 <
6.000 ò¡
2.567 <
9.000 ò¡
2.395 <
7.500 ò¡
¡ 112 ¡ 2.226¡ 0.179¡ 0.176¡ 0.006¡
2.405 <
6.000 ò¡
2.581 <
9.000 ò¡
2.411 <
7.500 ò¡
¡ 113 ¡ 2.273¡ 0.183¡ 0.175¡ 0.006¡
2.456 <
6.000 ò¡
2.631 <
9.000 ò¡
2.462 <
7.500 ò¡
¡ 114 ¡ 2.337¡ 0.190¡ 0.173¡ 0.006¡
2.527 <
6.000 ò¡
2.700 <
9.000 ò¡
2.533 <
7.500 ò¡
¡ 115 ¡ 2.405¡ 0.198¡ 0.168¡ 0.006¡
2.602 <
6.000 ò¡
2.770 <
9.000 ò¡
2.608 <
7.500 ò¡
¡ 116 ¡ 2.463¡ 0.204¡ 0.167¡ 0.006¡
2.667 <
6.000 ò¡
2.834 <
9.000 ò¡
2.672 <
7.500 ò¡
¡ 117 ¡ 2.496¡ 0.206¡ 0.191¡ 0.006¡
2.702 <
6.000 ò¡
2.894 <
9.000 ò¡
2.708 <
7.500 ò¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ZEMİN GERİLMESİ KONTROLU
22-02-2014
SAYFA: 56
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
t/m²
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Nokta¡
G
¡
Q
¡
E
¡
W
¡
G + Q
¡
G + Q + E
¡
G + Q + W
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 118 ¡ 2.520¡ 0.207¡ 0.217¡ 0.007¡
2.728 <
6.000 ò¡
2.945 <
9.000 ò¡
2.734 <
7.500 ò¡
¡ 119 ¡ 2.542¡ 0.208¡ 0.245¡ 0.007¡
2.750 <
6.000 ò¡
2.995 <
9.000 ò¡
2.757 <
7.500 ò¡
¡ 120 ¡ 2.563¡ 0.208¡ 0.272¡ 0.008¡
2.771 <
6.000 ò¡
3.043 <
9.000 ò¡
2.779 <
7.500 ò¡
¡ 121 ¡ 2.668¡ 0.269¡ 0.229¡ 0.008¡
2.936 <
6.000 ò¡
3.165 <
9.000 ò¡
2.944 <
7.500 ò¡
¡ 122 ¡ 2.528¡ 0.243¡ 0.211¡ 0.007¡
2.771 <
6.000 ò¡
2.982 <
9.000 ò¡
2.779 <
7.500 ò¡
¡ 123 ¡ 2.393¡ 0.219¡ 0.194¡ 0.007¡
2.612 <
6.000 ò¡
2.806 <
9.000 ò¡
2.619 <
7.500 ò¡
¡ 124 ¡ 2.281¡ 0.199¡ 0.178¡ 0.006¡
2.481 <
6.000 ò¡
2.659 <
9.000 ò¡
2.487 <
7.500 ò¡
¡ 125 ¡ 2.205¡ 0.185¡ 0.167¡ 0.006¡
2.390 <
6.000 ò¡
2.557 <
9.000 ò¡
2.396 <
7.500 ò¡
¡ 126 ¡ 2.168¡ 0.177¡ 0.159¡ 0.006¡
2.344 <
6.000 ò¡
2.503 <
9.000 ò¡
2.350 <
7.500 ò¡
¡ 127 ¡ 2.168¡ 0.174¡ 0.155¡ 0.005¡
2.342 <
6.000 ò¡
2.496 <
9.000 ò¡
2.347 <
7.500 ò¡
¡ 128 ¡ 2.200¡ 0.176¡ 0.153¡ 0.005¡
2.376 <
6.000 ò¡
2.529 <
9.000 ò¡
2.382 <
7.500 ò¡
¡ 129 ¡ 2.256¡ 0.182¡ 0.152¡ 0.005¡
2.438 <
6.000 ò¡
2.589 <
9.000 ò¡
2.443 <
7.500 ò¡
¡ 130 ¡ 2.324¡ 0.190¡ 0.148¡ 0.005¡
2.513 <
6.000 ò¡
2.662 <
9.000 ò¡
2.519 <
7.500 ò¡
¡ 131 ¡ 2.393¡ 0.198¡ 0.141¡ 0.005¡
2.590 <
6.000 ò¡
2.732 <
9.000 ò¡
2.595 <
7.500 ò¡
¡ 132 ¡ 2.452¡ 0.204¡ 0.161¡ 0.005¡
2.656 <
6.000 ò¡
2.817 <
9.000 ò¡
2.661 <
7.500 ò¡
¡ 133 ¡ 2.485¡ 0.207¡ 0.186¡ 0.006¡
2.692 <
6.000 ò¡
2.879 <
9.000 ò¡
2.698 <
7.500 ò¡
¡ 134 ¡ 2.510¡ 0.208¡ 0.213¡ 0.006¡
2.718 <
6.000 ò¡
2.931 <
9.000 ò¡
2.724 <
7.500 ò¡
¡ 135 ¡ 2.531¡ 0.209¡ 0.242¡ 0.007¡
2.740 <
6.000 ò¡
2.981 <
9.000 ò¡
2.747 <
7.500 ò¡
¡ 136 ¡ 2.552¡ 0.209¡ 0.270¡ 0.008¡
2.761 <
6.000 ò¡
3.031 <
9.000 ò¡
2.769 <
7.500 ò¡
¡ 137 ¡ 2.679¡ 0.274¡ 0.220¡ 0.008¡
2.953 <
6.000 ò¡
3.173 <
9.000 ò¡
2.961 <
7.500 ò¡
¡ 138 ¡ 2.533¡ 0.247¡ 0.200¡ 0.007¡
2.780 <
6.000 ò¡
2.980 <
9.000 ò¡
2.787 <
7.500 ò¡
¡ 139 ¡ 2.391¡ 0.222¡ 0.181¡ 0.006¡
2.614 <
6.000 ò¡
2.795 <
9.000 ò¡
2.620 <
7.500 ò¡
¡ 140 ¡ 2.273¡ 0.201¡ 0.164¡ 0.006¡
2.474 <
6.000 ò¡
2.638 <
9.000 ò¡
2.480 <
7.500 ò¡
¡ 141 ¡ 2.187¡ 0.186¡ 0.151¡ 0.005¡
2.373 <
6.000 ò¡
2.524 <
9.000 ò¡
2.378 <
7.500 ò¡
¡ 142 ¡ 2.138¡ 0.176¡ 0.141¡ 0.005¡
2.313 <
6.000 ò¡
2.455 <
9.000 ò¡
2.318 <
7.500 ò¡
¡ 143 ¡ 2.124¡ 0.171¡ 0.136¡ 0.005¡
2.295 <
6.000 ò¡
2.430 <
9.000 ò¡
2.300 <
7.500 ò¡
¡ 144 ¡ 2.141¡ 0.171¡ 0.133¡ 0.005¡
2.313 <
6.000 ò¡
2.445 <
9.000 ò¡
2.317 <
7.500 ò¡
¡ 145 ¡ 2.184¡ 0.175¡ 0.131¡ 0.005¡
2.360 <
6.000 ò¡
2.491 <
9.000 ò¡
2.364 <
7.500 ò¡
¡ 146 ¡ 2.245¡ 0.182¡ 0.129¡ 0.005¡
2.427 <
6.000 ò¡
2.556 <
9.000 ò¡
2.431 <
7.500 ò¡
¡ 147 ¡ 2.314¡ 0.190¡ 0.125¡ 0.004¡
2.504 <
6.000 ò¡
2.628 <
9.000 ò¡
2.508 <
7.500 ò¡
¡ 148 ¡ 2.383¡ 0.198¡ 0.133¡ 0.004¡
2.580 <
6.000 ò¡
2.714 <
9.000 ò¡
2.584 <
7.500 ò¡
¡ 149 ¡ 2.441¡ 0.205¡ 0.157¡ 0.005¡
2.646 <
6.000 ò¡
2.802 <
9.000 ò¡
2.650 <
7.500 ò¡
¡ 150 ¡ 2.475¡ 0.208¡ 0.183¡ 0.005¡
2.683 <
6.000 ò¡
2.866 <
9.000 ò¡
2.689 <
7.500 ò¡
¡ 151 ¡ 2.500¡ 0.209¡ 0.211¡ 0.006¡
2.709 <
6.000 ò¡
2.920 <
9.000 ò¡
2.715 <
7.500 ò¡
¡ 152 ¡ 2.520¡ 0.210¡ 0.239¡ 0.007¡
2.730 <
6.000 ò¡
2.969 <
9.000 ò¡
2.737 <
7.500 ò¡
¡ 153 ¡ 2.541¡ 0.210¡ 0.268¡ 0.008¡
2.751 <
6.000 ò¡
3.019 <
9.000 ò¡
2.759 <
7.500 ò¡
¡ 154 ¡ 2.691¡ 0.279¡ 0.214¡ 0.008¡
2.970 <
6.000 ò¡
3.183 <
9.000 ò¡
2.977 <
7.500 ò¡
¡ 155 ¡ 2.539¡ 0.251¡ 0.192¡ 0.007¡
2.790 <
6.000 ò¡
2.981 <
9.000 ò¡
2.797 <
7.500 ò¡
¡ 156 ¡ 2.392¡ 0.225¡ 0.171¡ 0.006¡
2.617 <
6.000 ò¡
2.788 <
9.000 ò¡
2.623 <
7.500 ò¡
¡ 157 ¡ 2.268¡ 0.204¡ 0.152¡ 0.005¡
2.472 <
6.000 ò¡
2.624 <
9.000 ò¡
2.477 <
7.500 ò¡
¡ 158 ¡ 2.176¡ 0.187¡ 0.137¡ 0.005¡
2.364 <
6.000 ò¡
2.501 <
9.000 ò¡
2.369 <
7.500 ò¡
¡ 159 ¡ 2.119¡ 0.177¡ 0.126¡ 0.004¡
2.295 <
6.000 ò¡
2.421 <
9.000 ò¡
2.300 <
7.500 ò¡
¡ 160 ¡ 2.094¡ 0.171¡ 0.119¡ 0.004¡
2.264 <
6.000 ò¡
2.383 <
9.000 ò¡
2.269 <
7.500 ò¡
¡ 161 ¡ 2.099¡ 0.169¡ 0.115¡ 0.004¡
2.268 <
6.000 ò¡
2.382 <
9.000 ò¡
2.272 <
7.500 ò¡
¡ 162 ¡ 2.128¡ 0.171¡ 0.113¡ 0.004¡
2.299 <
6.000 ò¡
2.412 <
9.000 ò¡
2.303 <
7.500 ò¡
¡ 163 ¡ 2.177¡ 0.176¡ 0.111¡ 0.004¡
2.353 <
6.000 ò¡
2.464 <
9.000 ò¡
2.357 <
7.500 ò¡
¡ 164 ¡ 2.238¡ 0.183¡ 0.108¡ 0.004¡
2.421 <
6.000 ò¡
2.529 <
9.000 ò¡
2.424 <
7.500 ò¡
¡ 165 ¡ 2.306¡ 0.190¡ 0.108¡ 0.004¡
2.496 <
6.000 ò¡
2.604 <
9.000 ò¡
2.500 <
7.500 ò¡
¡ 166 ¡ 2.373¡ 0.198¡ 0.129¡ 0.004¡
2.571 <
6.000 ò¡
2.700 <
9.000 ò¡
2.575 <
7.500 ò¡
¡ 167 ¡ 2.431¡ 0.205¡ 0.154¡ 0.005¡
2.636 <
6.000 ò¡
2.789 <
9.000 ò¡
2.640 <
7.500 ò¡
¡ 168 ¡ 2.467¡ 0.209¡ 0.180¡ 0.005¡
2.675 <
6.000 ò¡
2.856 <
9.000 ò¡
2.681 <
7.500 ò¡
¡ 169 ¡ 2.490¡ 0.210¡ 0.209¡ 0.006¡
2.699 <
6.000 ò¡
2.908 <
9.000 ò¡
2.706 <
7.500 ò¡
¡ 170 ¡ 2.509¡ 0.211¡ 0.239¡ 0.007¡
2.720 <
6.000 ò¡
2.959 <
9.000 ò¡
2.727 <
7.500 ò¡
¡ 171 ¡ 2.527¡ 0.212¡ 0.269¡ 0.008¡
2.739 <
6.000 ò¡
3.008 <
9.000 ò¡
2.747 <
7.500 ò¡
¡ 172 ¡ 2.703¡ 0.283¡ 0.211¡ 0.007¡
2.987 <
6.000 ò¡
3.197 <
9.000 ò¡
2.994 <
7.500 ò¡
¡ 173 ¡ 2.544¡ 0.255¡ 0.185¡ 0.007¡
2.799 <
6.000 ò¡
2.984 <
9.000 ò¡
2.805 <
7.500 ò¡
¡ 174 ¡ 2.393¡ 0.228¡ 0.162¡ 0.006¡
2.621 <
6.000 ò¡
2.783 <
9.000 ò¡
2.627 <
7.500 ò¡
¡ 175 ¡ 2.266¡ 0.206¡ 0.142¡ 0.005¡
2.472 <
6.000 ò¡
2.614 <
9.000 ò¡
2.477 <
7.500 ò¡
¡ 176 ¡ 2.170¡ 0.189¡ 0.126¡ 0.004¡
2.360 <
6.000 ò¡
2.486 <
9.000 ò¡
2.364 <
7.500 ò¡
¡ 177 ¡ 2.108¡ 0.178¡ 0.113¡ 0.004¡
2.287 <
6.000 ò¡
2.400 <
9.000 ò¡
2.291 <
7.500 ò¡
¡ 178 ¡ 2.077¡ 0.172¡ 0.104¡ 0.004¡
2.249 <
6.000 ò¡
2.353 <
9.000 ò¡
2.253 <
7.500 ò¡
¡ 179 ¡ 2.073¡ 0.169¡ 0.099¡ 0.003¡
2.242 <
6.000 ò¡
2.341 <
9.000 ò¡
2.246 <
7.500 ò¡
¡ 180 ¡ 2.091¡ 0.170¡ 0.096¡ 0.003¡
2.261 <
6.000 ò¡
2.357 <
9.000 ò¡
2.264 <
7.500 ò¡
¡ 181 ¡ 2.126¡ 0.173¡ 0.095¡ 0.003¡
2.299 <
6.000 ò¡
2.394 <
9.000 ò¡
2.302 <
7.500 ò¡
¡ 182 ¡ 2.176¡ 0.178¡ 0.092¡ 0.003¡
2.353 <
6.000 ò¡
2.445 <
9.000 ò¡
2.356 <
7.500 ò¡
¡ 183 ¡ 2.235¡ 0.184¡ 0.087¡ 0.003¡
2.418 <
6.000 ò¡
2.505 <
9.000 ò¡
2.421 <
7.500 ò¡
¡ 184 ¡ 2.299¡ 0.191¡ 0.104¡ 0.003¡
2.490 <
6.000 ò¡
2.594 <
9.000 ò¡
2.493 <
7.500 ò¡
¡ 185 ¡ 2.363¡ 0.198¡ 0.126¡ 0.004¡
2.562 <
6.000 ò¡
2.688 <
9.000 ò¡
2.565 <
7.500 ò¡
¡ 186 ¡ 2.421¡ 0.205¡ 0.152¡ 0.005¡
2.626 <
6.000 ò¡
2.778 <
9.000 ò¡
2.631 <
7.500 ò¡
¡ 187 ¡ 2.457¡ 0.209¡ 0.179¡ 0.005¡
2.666 <
6.000 ò¡
2.846 <
9.000 ò¡
2.672 <
7.500 ò¡
¡ 188 ¡ 2.478¡ 0.211¡ 0.209¡ 0.006¡
2.689 <
6.000 ò¡
2.898 <
9.000 ò¡
2.695 <
7.500 ò¡
¡ 189 ¡ 2.498¡ 0.212¡ 0.240¡ 0.007¡
2.710 <
6.000 ò¡
2.951 <
9.000 ò¡
2.717 <
7.500 ò¡
¡ 190 ¡ 2.515¡ 0.213¡ 0.272¡ 0.008¡
2.728 <
6.000 ò¡
3.000 <
9.000 ò¡
2.737 <
7.500 ò¡
¡ 191 ¡ 2.713¡ 0.287¡ 0.210¡ 0.007¡
3.000 <
6.000 ò¡
3.211 <
9.000 ò¡
3.008 <
7.500 ò¡
¡ 192 ¡ 2.548¡ 0.258¡ 0.182¡ 0.006¡
2.806 <
6.000 ò¡
2.988 <
9.000 ò¡
2.812 <
7.500 ò¡
¡ 193 ¡ 2.394¡ 0.230¡ 0.156¡ 0.006¡
2.624 <
6.000 ò¡
2.780 <
9.000 ò¡
2.629 <
7.500 ò¡
¡ 194 ¡ 2.263¡ 0.208¡ 0.134¡ 0.005¡
2.471 <
6.000 ò¡
2.606 <
9.000 ò¡
2.476 <
7.500 ò¡
¡ 195 ¡ 2.167¡ 0.192¡ 0.116¡ 0.004¡
2.359 <
6.000 ò¡
2.475 <
9.000 ò¡
2.363 <
7.500 ò¡
¡ 196 ¡ 2.104¡ 0.181¡ 0.102¡ 0.004¡
2.285 <
6.000 ò¡
2.387 <
9.000 ò¡
2.289 <
7.500 ò¡
¡ 197 ¡ 2.071¡ 0.175¡ 0.092¡ 0.003¡
2.246 <
6.000 ò¡
2.338 <
9.000 ò¡
2.249 <
7.500 ò¡
¡ 198 ¡ 2.062¡ 0.172¡ 0.086¡ 0.003¡
2.234 <
6.000 ò¡
2.320 <
9.000 ò¡
2.237 <
7.500 ò¡
¡ 199 ¡ 2.072¡ 0.172¡ 0.082¡ 0.003¡
2.244 <
6.000 ò¡
2.326 <
9.000 ò¡
2.247 <
7.500 ò¡
¡ 200 ¡ 2.097¡ 0.173¡ 0.080¡ 0.003¡
2.270 <
6.000 ò¡
2.350 <
9.000 ò¡
2.273 <
7.500 ò¡
¡ 201 ¡ 2.132¡ 0.176¡ 0.078¡ 0.003¡
2.308 <
6.000 ò¡
2.386 <
9.000 ò¡
2.311 <
7.500 ò¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ZEMİN GERİLMESİ KONTROLU
22-02-2014
SAYFA: 57
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
t/m²
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Nokta¡
G
¡
Q
¡
E
¡
W
¡
G + Q
¡
G + Q + E
¡
G + Q + W
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 202 ¡ 2.178¡ 0.180¡ 0.074¡ 0.003¡
2.358 <
6.000 ò¡
2.432 <
9.000 ò¡
2.360 <
7.500 ò¡
¡ 203 ¡ 2.232¡ 0.185¡ 0.082¡ 0.002¡
2.417 <
6.000 ò¡
2.499 <
9.000 ò¡
2.420 <
7.500 ò¡
¡ 204 ¡ 2.292¡ 0.191¡ 0.101¡ 0.003¡
2.484 <
6.000 ò¡
2.584 <
9.000 ò¡
2.487 <
7.500 ò¡
¡ 205 ¡ 2.353¡ 0.198¡ 0.124¡ 0.004¡
2.552 <
6.000 ò¡
2.676 <
9.000 ò¡
2.556 <
7.500 ò¡
¡ 206 ¡ 2.411¡ 0.206¡ 0.151¡ 0.005¡
2.617 <
6.000 ò¡
2.768 <
9.000 ò¡
2.621 <
7.500 ò¡
¡ 207 ¡ 2.446¡ 0.210¡ 0.180¡ 0.005¡
2.656 <
6.000 ò¡
2.836 <
9.000 ò¡
2.661 <
7.500 ò¡
¡ 208 ¡ 2.467¡ 0.211¡ 0.211¡ 0.006¡
2.678 <
6.000 ò¡
2.889 <
9.000 ò¡
2.685 <
7.500 ò¡
¡ 209 ¡ 2.488¡ 0.213¡ 0.244¡ 0.007¡
2.701 <
6.000 ò¡
2.944 <
9.000 ò¡
2.708 <
7.500 ò¡
¡ 210 ¡ 2.504¡ 0.215¡ 0.276¡ 0.008¡
2.719 <
6.000 ò¡
2.994 <
9.000 ò¡
2.727 <
7.500 ò¡
¡ 211 ¡ 2.709¡ 0.288¡ 0.212¡ 0.007¡
2.998 <
6.000 ò¡
3.210 <
9.000 ò¡
3.005 <
7.500 ò¡
¡ 212 ¡ 2.551¡ 0.260¡ 0.182¡ 0.006¡
2.811 <
6.000 ò¡
2.992 <
9.000 ò¡
2.817 <
7.500 ò¡
¡ 213 ¡ 2.392¡ 0.231¡ 0.153¡ 0.005¡
2.623 <
6.000 ò¡
2.776 <
9.000 ò¡
2.629 <
7.500 ò¡
¡ 214 ¡ 2.260¡ 0.209¡ 0.129¡ 0.005¡
2.469 <
6.000 ò¡
2.598 <
9.000 ò¡
2.474 <
7.500 ò¡
¡ 215 ¡ 2.164¡ 0.193¡ 0.109¡ 0.004¡
2.358 <
6.000 ò¡
2.467 <
9.000 ò¡
2.362 <
7.500 ò¡
¡ 216 ¡ 2.103¡ 0.183¡ 0.093¡ 0.003¡
2.287 <
6.000 ò¡
2.380 <
9.000 ò¡
2.290 <
7.500 ò¡
¡ 217 ¡ 2.072¡ 0.178¡ 0.082¡ 0.003¡
2.250 <
6.000 ò¡
2.332 <
9.000 ò¡
2.253 <
7.500 ò¡
¡ 218 ¡ 2.064¡ 0.176¡ 0.074¡ 0.003¡
2.240 <
6.000 ò¡
2.315 <
9.000 ò¡
2.243 <
7.500 ò¡
¡ 219 ¡ 2.071¡ 0.176¡ 0.070¡ 0.002¡
2.248 <
6.000 ò¡
2.317 <
9.000 ò¡
2.250 <
7.500 ò¡
¡ 220 ¡ 2.089¡ 0.177¡ 0.067¡ 0.002¡
2.266 <
6.000 ò¡
2.333 <
9.000 ò¡
2.268 <
7.500 ò¡
¡ 221 ¡ 2.113¡ 0.178¡ 0.065¡ 0.002¡
2.291 <
6.000 ò¡
2.356 <
9.000 ò¡
2.293 <
7.500 ò¡
¡ 222 ¡ 2.143¡ 0.180¡ 0.062¡ 0.002¡
2.323 <
6.000 ò¡
2.385 <
9.000 ò¡
2.325 <
7.500 ò¡
¡ 223 ¡ 2.182¡ 0.182¡ 0.063¡ 0.002¡
2.364 <
6.000 ò¡
2.427 <
9.000 ò¡
2.366 <
7.500 ò¡
¡ 224 ¡ 2.230¡ 0.186¡ 0.079¡ 0.002¡
2.416 <
6.000 ò¡
2.495 <
9.000 ò¡
2.418 <
7.500 ò¡
¡ 225 ¡ 2.285¡ 0.192¡ 0.099¡ 0.003¡
2.477 <
6.000 ò¡
2.576 <
9.000 ò¡
2.480 <
7.500 ò¡
¡ 226 ¡ 2.345¡ 0.199¡ 0.124¡ 0.004¡
2.544 <
6.000 ò¡
2.668 <
9.000 ò¡
2.548 <
7.500 ò¡
¡ 227 ¡ 2.401¡ 0.206¡ 0.152¡ 0.005¡
2.607 <
6.000 ò¡
2.759 <
9.000 ò¡
2.612 <
7.500 ò¡
¡ 228 ¡ 2.434¡ 0.210¡ 0.182¡ 0.005¡
2.644 <
6.000 ò¡
2.826 <
9.000 ò¡
2.650 <
7.500 ò¡
¡ 229 ¡ 2.456¡ 0.212¡ 0.215¡ 0.006¡
2.669 <
6.000 ò¡
2.883 <
9.000 ò¡
2.675 <
7.500 ò¡
¡ 230 ¡ 2.478¡ 0.214¡ 0.248¡ 0.007¡
2.692 <
6.000 ò¡
2.940 <
9.000 ò¡
2.700 <
7.500 ò¡
¡ 231 ¡ 2.493¡ 0.216¡ 0.281¡ 0.008¡
2.710 <
6.000 ò¡
2.991 <
9.000 ò¡
2.718 <
7.500 ò¡
¡ 232 ¡ 2.705¡ 0.289¡ 0.216¡ 0.008¡
2.994 <
6.000 ò¡
3.210 <
9.000 ò¡
3.002 <
7.500 ò¡
¡ 233 ¡ 2.551¡ 0.262¡ 0.183¡ 0.006¡
2.813 <
6.000 ò¡
2.997 <
9.000 ò¡
2.820 <
7.500 ò¡
¡ 234 ¡ 2.388¡ 0.233¡ 0.153¡ 0.005¡
2.621 <
6.000 ò¡
2.773 <
9.000 ò¡
2.626 <
7.500 ò¡
¡ 235 ¡ 2.255¡ 0.210¡ 0.125¡ 0.004¡
2.464 <
6.000 ò¡
2.590 <
9.000 ò¡
2.469 <
7.500 ò¡
¡ 236 ¡ 2.160¡ 0.194¡ 0.104¡ 0.004¡
2.355 <
6.000 ò¡
2.459 <
9.000 ò¡
2.359 <
7.500 ò¡
¡ 237 ¡ 2.103¡ 0.185¡ 0.087¡ 0.003¡
2.288 <
6.000 ò¡
2.375 <
9.000 ò¡
2.291 <
7.500 ò¡
¡ 238 ¡ 2.077¡ 0.182¡ 0.074¡ 0.003¡
2.258 <
6.000 ò¡
2.332 <
9.000 ò¡
2.261 <
7.500 ò¡
¡ 239 ¡ 2.074¡ 0.182¡ 0.065¡ 0.002¡
2.256 <
6.000 ò¡
2.320 <
9.000 ò¡
2.258 <
7.500 ò¡
¡ 240 ¡ 2.085¡ 0.183¡ 0.059¡ 0.002¡
2.268 <
6.000 ò¡
2.327 <
9.000 ò¡
2.270 <
7.500 ò¡
¡ 241 ¡ 2.101¡ 0.184¡ 0.056¡ 0.002¡
2.285 <
6.000 ò¡
2.341 <
9.000 ò¡
2.287 <
7.500 ò¡
¡ 242 ¡ 2.117¡ 0.184¡ 0.054¡ 0.002¡
2.302 <
6.000 ò¡
2.356 <
9.000 ò¡
2.304 <
7.500 ò¡
¡ 243 ¡ 2.135¡ 0.184¡ 0.052¡ 0.002¡
2.318 <
6.000 ò¡
2.370 <
9.000 ò¡
2.320 <
7.500 ò¡
¡ 244 ¡ 2.156¡ 0.183¡ 0.048¡ 0.002¡
2.339 <
6.000 ò¡
2.387 <
9.000 ò¡
2.341 <
7.500 ò¡
¡ 245 ¡ 2.186¡ 0.184¡ 0.061¡ 0.002¡
2.370 <
6.000 ò¡
2.431 <
9.000 ò¡
2.372 <
7.500 ò¡
¡ 246 ¡ 2.226¡ 0.187¡ 0.078¡ 0.002¡
2.413 <
6.000 ò¡
2.491 <
9.000 ò¡
2.416 <
7.500 ò¡
¡ 247 ¡ 2.278¡ 0.192¡ 0.099¡ 0.003¡
2.470 <
6.000 ò¡
2.569 <
9.000 ò¡
2.473 <
7.500 ò¡
¡ 248 ¡ 2.335¡ 0.199¡ 0.125¡ 0.004¡
2.535 <
6.000 ò¡
2.660 <
9.000 ò¡
2.538 <
7.500 ò¡
¡ 249 ¡ 2.391¡ 0.207¡ 0.155¡ 0.005¡
2.598 <
6.000 ò¡
2.753 <
9.000 ò¡
2.603 <
7.500 ò¡
¡ 250 ¡ 2.423¡ 0.211¡ 0.186¡ 0.006¡
2.634 <
6.000 ò¡
2.821 <
9.000 ò¡
2.640 <
7.500 ò¡
¡ 251 ¡ 2.447¡ 0.213¡ 0.220¡ 0.007¡
2.661 <
6.000 ò¡
2.880 <
9.000 ò¡
2.667 <
7.500 ò¡
¡ 252 ¡ 2.468¡ 0.216¡ 0.254¡ 0.008¡
2.684 <
6.000 ò¡
2.938 <
9.000 ò¡
2.692 <
7.500 ò¡
¡ 253 ¡ 2.483¡ 0.218¡ 0.288¡ 0.009¡
2.701 <
6.000 ò¡
2.989 <
9.000 ò¡
2.710 <
7.500 ò¡
¡ 254 ¡ 2.701¡ 0.290¡ 0.223¡ 0.008¡
2.991 <
6.000 ò¡
3.213 <
9.000 ò¡
2.999 <
7.500 ò¡
¡ 255 ¡ 2.551¡ 0.263¡ 0.188¡ 0.007¡
2.815 <
6.000 ò¡
3.002 <
9.000 ò¡
2.821 <
7.500 ò¡
¡ 256 ¡ 2.390¡ 0.235¡ 0.154¡ 0.005¡
2.625 <
6.000 ò¡
2.780 <
9.000 ò¡
2.631 <
7.500 ò¡
¡ 257 ¡ 2.251¡ 0.211¡ 0.125¡ 0.004¡
2.462 <
6.000 ò¡
2.587 <
9.000 ò¡
2.467 <
7.500 ò¡
¡ 258 ¡ 2.155¡ 0.195¡ 0.101¡ 0.004¡
2.350 <
6.000 ò¡
2.450 <
9.000 ò¡
2.353 <
7.500 ò¡
¡ 259 ¡ 2.100¡ 0.187¡ 0.082¡ 0.003¡
2.287 <
6.000 ò¡
2.369 <
9.000 ò¡
2.290 <
7.500 ò¡
¡ 260 ¡ 2.081¡ 0.185¡ 0.068¡ 0.002¡
2.265 <
6.000 ò¡
2.333 <
9.000 ò¡
2.268 <
7.500 ò¡
¡ 261 ¡ 2.087¡ 0.187¡ 0.057¡ 0.002¡
2.274 <
6.000 ò¡
2.332 <
9.000 ò¡
2.276 <
7.500 ò¡
¡ 262 ¡ 2.108¡ 0.191¡ 0.051¡ 0.002¡
2.299 <
6.000 ò¡
2.349 <
9.000 ò¡
2.300 <
7.500 ò¡
¡ 263 ¡ 2.130¡ 0.194¡ 0.047¡ 0.002¡
2.324 <
6.000 ò¡
2.370 <
9.000 ò¡
2.325 <
7.500 ò¡
¡ 264 ¡ 2.145¡ 0.195¡ 0.044¡ 0.002¡
2.340 <
6.000 ò¡
2.384 <
9.000 ò¡
2.341 <
7.500 ò¡
¡ 265 ¡ 2.153¡ 0.193¡ 0.042¡ 0.001¡
2.346 <
6.000 ò¡
2.388 <
9.000 ò¡
2.347 <
7.500 ò¡
¡ 266 ¡ 2.158¡ 0.190¡ 0.039¡ 0.001¡
2.347 <
6.000 ò¡
2.386 <
9.000 ò¡
2.349 <
7.500 ò¡
¡ 267 ¡ 2.167¡ 0.187¡ 0.046¡ 0.001¡
2.353 <
6.000 ò¡
2.399 <
9.000 ò¡
2.355 <
7.500 ò¡
¡ 268 ¡ 2.187¡ 0.186¡ 0.060¡ 0.002¡
2.372 <
6.000 ò¡
2.432 <
9.000 ò¡
2.374 <
7.500 ò¡
¡ 269 ¡ 2.221¡ 0.187¡ 0.078¡ 0.002¡
2.409 <
6.000 ò¡
2.487 <
9.000 ò¡
2.411 <
7.500 ò¡
¡ 270 ¡ 2.270¡ 0.192¡ 0.101¡ 0.003¡
2.462 <
6.000 ò¡
2.563 <
9.000 ò¡
2.465 <
7.500 ò¡
¡ 271 ¡ 2.328¡ 0.200¡ 0.128¡ 0.004¡
2.528 <
6.000 ò¡
2.656 <
9.000 ò¡
2.532 <
7.500 ò¡
¡ 272 ¡ 2.382¡ 0.208¡ 0.159¡ 0.005¡
2.590 <
6.000 ò¡
2.749 <
9.000 ò¡
2.595 <
7.500 ò¡
¡ 273 ¡ 2.415¡ 0.212¡ 0.192¡ 0.006¡
2.627 <
6.000 ò¡
2.819 <
9.000 ò¡
2.633 <
7.500 ò¡
¡ 274 ¡ 2.439¡ 0.215¡ 0.226¡ 0.007¡
2.654 <
6.000 ò¡
2.880 <
9.000 ò¡
2.661 <
7.500 ò¡
¡ 275 ¡ 2.460¡ 0.218¡ 0.261¡ 0.009¡
2.677 <
6.000 ò¡
2.938 <
9.000 ò¡
2.686 <
7.500 ò¡
¡ 276 ¡ 2.473¡ 0.220¡ 0.304¡ 0.011¡
2.693 <
6.000 ò¡
2.997 <
9.000 ò¡
2.704 <
7.500 ò¡
¡ 277 ¡ 2.697¡ 0.290¡ 0.231¡ 0.008¡
2.988 <
6.000 ò¡
3.219 <
9.000 ò¡
2.996 <
7.500 ò¡
¡ 278 ¡ 2.551¡ 0.265¡ 0.194¡ 0.007¡
2.816 <
6.000 ò¡
3.010 <
9.000 ò¡
2.823 <
7.500 ò¡
¡ 279 ¡ 2.393¡ 0.237¡ 0.158¡ 0.006¡
2.630 <
6.000 ò¡
2.788 <
9.000 ò¡
2.635 <
7.500 ò¡
¡ 280 ¡ 2.251¡ 0.212¡ 0.127¡ 0.004¡
2.464 <
6.000 ò¡
2.591 <
9.000 ò¡
2.468 <
7.500 ò¡
¡ 281 ¡ 2.150¡ 0.195¡ 0.100¡ 0.004¡
2.345 <
6.000 ò¡
2.445 <
9.000 ò¡
2.349 <
7.500 ò¡
¡ 282 ¡ 2.095¡ 0.187¡ 0.079¡ 0.003¡
2.282 <
6.000 ò¡
2.361 <
9.000 ò¡
2.285 <
7.500 ò¡
¡ 283 ¡ 2.081¡ 0.187¡ 0.063¡ 0.002¡
2.268 <
6.000 ò¡
2.331 <
9.000 ò¡
2.270 <
7.500 ò¡
¡ 284 ¡ 2.099¡ 0.191¡ 0.052¡ 0.002¡
2.290 <
6.000 ò¡
2.342 <
9.000 ò¡
2.292 <
7.500 ò¡
¡ 285 ¡ 2.134¡ 0.199¡ 0.044¡ 0.002¡
2.333 <
6.000 ò¡
2.376 <
9.000 ò¡
2.334 <
7.500 ò¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ZEMİN GERİLMESİ KONTROLU
22-02-2014
SAYFA: 58
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
t/m²
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Nokta¡
G
¡
Q
¡
E
¡
W
¡
G + Q
¡
G + Q + E
¡
G + Q + W
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 286 ¡ 2.170¡ 0.205¡ 0.039¡ 0.001¡
2.375 <
6.000 ò¡
2.414 <
9.000 ò¡
2.376 <
7.500 ò¡
¡ 287 ¡ 2.193¡ 0.208¡ 0.036¡ 0.001¡
2.401 <
6.000 ò¡
2.437 <
9.000 ò¡
2.402 <
7.500 ò¡
¡ 288 ¡ 2.198¡ 0.206¡ 0.034¡ 0.001¡
2.404 <
6.000 ò¡
2.439 <
9.000 ò¡
2.405 <
7.500 ò¡
¡ 289 ¡ 2.189¡ 0.201¡ 0.032¡ 0.001¡
2.391 <
6.000 ò¡
2.423 <
9.000 ò¡
2.392 <
7.500 ò¡
¡ 290 ¡ 2.177¡ 0.195¡ 0.034¡ 0.001¡
2.372 <
6.000 ò¡
2.406 <
9.000 ò¡
2.373 <
7.500 ò¡
¡ 291 ¡ 2.173¡ 0.189¡ 0.045¡ 0.001¡
2.362 <
6.000 ò¡
2.407 <
9.000 ò¡
2.364 <
7.500 ò¡
¡ 292 ¡ 2.184¡ 0.187¡ 0.060¡ 0.002¡
2.370 <
6.000 ò¡
2.430 <
9.000 ò¡
2.372 <
7.500 ò¡
¡ 293 ¡ 2.214¡ 0.188¡ 0.079¡ 0.002¡
2.402 <
6.000 ò¡
2.481 <
9.000 ò¡
2.404 <
7.500 ò¡
¡ 294 ¡ 2.262¡ 0.193¡ 0.104¡ 0.003¡
2.455 <
6.000 ò¡
2.558 <
9.000 ò¡
2.458 <
7.500 ò¡
¡ 295 ¡ 2.320¡ 0.201¡ 0.133¡ 0.004¡
2.521 <
6.000 ò¡
2.654 <
9.000 ò¡
2.525 <
7.500 ò¡
¡ 296 ¡ 2.375¡ 0.209¡ 0.165¡ 0.005¡
2.584 <
6.000 ò¡
2.749 <
9.000 ò¡
2.589 <
7.500 ò¡
¡ 297 ¡ 2.408¡ 0.213¡ 0.198¡ 0.006¡
2.621 <
6.000 ò¡
2.820 <
9.000 ò¡
2.627 <
7.500 ò¡
¡ 298 ¡ 2.432¡ 0.216¡ 0.233¡ 0.008¡
2.648 <
6.000 ò¡
2.882 <
9.000 ò¡
2.656 <
7.500 ò¡
¡ 299 ¡ 2.452¡ 0.219¡ 0.288¡ 0.010¡
2.671 <
6.000 ò¡
2.959 <
9.000 ò¡
2.681 <
7.500 ò¡
¡ 300 ¡ 2.464¡ 0.222¡ 0.352¡ 0.012¡
2.686 <
6.000 ò¡
3.037 <
9.000 ò¡
2.698 <
7.500 ò¡
¡ 301 ¡ 2.694¡ 0.291¡ 0.242¡ 0.008¡
2.985 <
6.000 ò¡
3.227 <
9.000 ò¡
2.993 <
7.500 ò¡
¡ 302 ¡ 2.552¡ 0.266¡ 0.202¡ 0.007¡
2.818 <
6.000 ò¡
3.020 <
9.000 ò¡
2.825 <
7.500 ò¡
¡ 303 ¡ 2.395¡ 0.239¡ 0.164¡ 0.006¡
2.634 <
6.000 ò¡
2.798 <
9.000 ò¡
2.639 <
7.500 ò¡
¡ 304 ¡ 2.252¡ 0.214¡ 0.131¡ 0.005¡
2.466 <
6.000 ò¡
2.597 <
9.000 ò¡
2.471 <
7.500 ò¡
¡ 305 ¡ 2.146¡ 0.196¡ 0.102¡ 0.004¡
2.342 <
6.000 ò¡
2.443 <
9.000 ò¡
2.345 <
7.500 ò¡
¡ 306 ¡ 2.087¡ 0.187¡ 0.078¡ 0.003¡
2.275 <
6.000 ò¡
2.353 <
9.000 ò¡
2.277 <
7.500 ò¡
¡ 307 ¡ 2.077¡ 0.187¡ 0.060¡ 0.002¡
2.264 <
6.000 ò¡
2.324 <
9.000 ò¡
2.266 <
7.500 ò¡
¡ 308 ¡ 2.104¡ 0.194¡ 0.048¡ 0.002¡
2.299 <
6.000 ò¡
2.346 <
9.000 ò¡
2.300 <
7.500 ò¡
¡ 309 ¡ 2.156¡ 0.205¡ 0.039¡ 0.001¡
2.362 <
6.000 ò¡
2.400 <
9.000 ò¡
2.363 <
7.500 ò¡
¡ 310 ¡ 2.212¡ 0.216¡ 0.033¡ 0.001¡
2.429 <
6.000 ò¡
2.462 <
9.000 ò¡
2.430 <
7.500 ò¡
¡ 311 ¡ 2.253¡ 0.223¡ 0.030¡ 0.001¡
2.476 <
6.000 ò¡
2.506 <
9.000 ò¡
2.477 <
7.500 ò¡
¡ 312 ¡ 2.265¡ 0.224¡ 0.028¡ 0.001¡
2.489 <
6.000 ò¡
2.517 <
9.000 ò¡
2.490 <
7.500 ò¡
¡ 313 ¡ 2.251¡ 0.218¡ 0.026¡ 0.001¡
2.469 <
6.000 ò¡
2.495 <
9.000 ò¡
2.470 <
7.500 ò¡
¡ 314 ¡ 2.221¡ 0.209¡ 0.024¡ 0.001¡
2.429 <
6.000 ò¡
2.454 <
9.000 ò¡
2.430 <
7.500 ò¡
¡ 315 ¡ 2.190¡ 0.198¡ 0.033¡ 0.001¡
2.389 <
6.000 ò¡
2.422 <
9.000 ò¡
2.390 <
7.500 ò¡
¡ 316 ¡ 2.173¡ 0.190¡ 0.045¡ 0.001¡
2.364 <
6.000 ò¡
2.409 <
9.000 ò¡
2.365 <
7.500 ò¡
¡ 317 ¡ 2.178¡ 0.187¡ 0.061¡ 0.002¡
2.364 <
6.000 ò¡
2.426 <
9.000 ò¡
2.366 <
7.500 ò¡
¡ 318 ¡ 2.206¡ 0.188¡ 0.082¡ 0.002¡
2.394 <
6.000 ò¡
2.476 <
9.000 ò¡
2.396 <
7.500 ò¡
¡ 319 ¡ 2.254¡ 0.193¡ 0.108¡ 0.003¡
2.448 <
6.000 ò¡
2.556 <
9.000 ò¡
2.451 <
7.500 ò¡
¡ 320 ¡ 2.314¡ 0.202¡ 0.139¡ 0.004¡
2.516 <
6.000 ò¡
2.654 <
9.000 ò¡
2.520 <
7.500 ò¡
¡ 321 ¡ 2.370¡ 0.210¡ 0.172¡ 0.006¡
2.579 <
6.000 ò¡
2.751 <
9.000 ò¡
2.585 <
7.500 ò¡
¡ 322 ¡ 2.403¡ 0.215¡ 0.213¡ 0.007¡
2.618 <
6.000 ò¡
2.830 <
9.000 ò¡
2.625 <
7.500 ò¡
¡ 323 ¡ 2.426¡ 0.218¡ 0.270¡ 0.010¡
2.644 <
6.000 ò¡
2.914 <
9.000 ò¡
2.654 <
7.500 ò¡
¡ 324 ¡ 2.445¡ 0.221¡ 0.333¡ 0.012¡
2.666 <
6.000 ò¡
2.999 <
9.000 ò¡
2.678 <
7.500 ò¡
¡ 325 ¡ 2.456¡ 0.224¡ 0.400¡ 0.014¡
2.679 <
6.000 ò¡
3.079 <
9.000 ò¡
2.693 <
7.500 ò¡
¡ 326 ¡ 2.690¡ 0.291¡ 0.254¡ 0.009¡
2.981 <
6.000 ò¡
3.236 <
9.000 ò¡
2.990 <
7.500 ò¡
¡ 327 ¡ 2.553¡ 0.267¡ 0.213¡ 0.007¡
2.820 <
6.000 ò¡
3.033 <
9.000 ò¡
2.828 <
7.500 ò¡
¡ 328 ¡ 2.398¡ 0.240¡ 0.173¡ 0.006¡
2.638 <
6.000 ò¡
2.811 <
9.000 ò¡
2.644 <
7.500 ò¡
¡ 329 ¡ 2.254¡ 0.215¡ 0.136¡ 0.005¡
2.469 <
6.000 ò¡
2.605 <
9.000 ò¡
2.474 <
7.500 ò¡
¡ 330 ¡ 2.143¡ 0.196¡ 0.105¡ 0.004¡
2.339 <
6.000 ò¡
2.444 <
9.000 ò¡
2.343 <
7.500 ò¡
¡ 331 ¡ 2.079¡ 0.187¡ 0.080¡ 0.003¡
2.265 <
6.000 ò¡
2.345 <
9.000 ò¡
2.268 <
7.500 ò¡
¡ 332 ¡ 2.066¡ 0.187¡ 0.060¡ 0.002¡
2.253 <
6.000 ò¡
2.313 <
9.000 ò¡
2.255 <
7.500 ò¡
¡ 333 ¡ 2.101¡ 0.195¡ 0.045¡ 0.002¡
2.296 <
6.000 ò¡
2.341 <
9.000 ò¡
2.298 <
7.500 ò¡
¡ 334 ¡ 2.169¡ 0.210¡ 0.035¡ 0.001¡
2.379 <
6.000 ò¡
2.414 <
9.000 ò¡
2.380 <
7.500 ò¡
¡ 335 ¡ 2.250¡ 0.226¡ 0.029¡ 0.001¡
2.476 <
6.000 ò¡
2.504 <
9.000 ò¡
2.477 <
7.500 ò¡
¡ 336 ¡ 2.317¡ 0.239¡ 0.025¡ 0.001¡
2.556 <
6.000 ò¡
2.580 <
9.000 ò¡
2.556 <
7.500 ò¡
¡ 337 ¡ 2.348¡ 0.244¡ 0.023¡ 0.001¡
2.592 <
6.000 ò¡
2.615 <
9.000 ò¡
2.593 <
7.500 ò¡
¡ 338 ¡ 2.338¡ 0.239¡ 0.021¡ 0.001¡
2.577 <
6.000 ò¡
2.598 <
9.000 ò¡
2.578 <
7.500 ò¡
¡ 339 ¡ 2.296¡ 0.228¡ 0.018¡ 0.001¡
2.524 <
6.000 ò¡
2.542 <
9.000 ò¡
2.525 <
7.500 ò¡
¡ 340 ¡ 2.242¡ 0.214¡ 0.024¡ 0.001¡
2.456 <
6.000 ò¡
2.480 <
9.000 ò¡
2.456 <
7.500 ò¡
¡ 341 ¡ 2.194¡ 0.200¡ 0.033¡ 0.001¡
2.394 <
6.000 ò¡
2.428 <
9.000 ò¡
2.395 <
7.500 ò¡
¡ 342 ¡ 2.167¡ 0.190¡ 0.047¡ 0.001¡
2.358 <
6.000 ò¡
2.404 <
9.000 ò¡
2.359 <
7.500 ò¡
¡ 343 ¡ 2.168¡ 0.186¡ 0.064¡ 0.002¡
2.354 <
6.000 ò¡
2.418 <
9.000 ò¡
2.356 <
7.500 ò¡
¡ 344 ¡ 2.197¡ 0.188¡ 0.087¡ 0.003¡
2.384 <
6.000 ò¡
2.471 <
9.000 ò¡
2.387 <
7.500 ò¡
¡ 345 ¡ 2.248¡ 0.194¡ 0.114¡ 0.003¡
2.442 <
6.000 ò¡
2.556 <
9.000 ò¡
2.445 <
7.500 ò¡
¡ 346 ¡ 2.309¡ 0.203¡ 0.146¡ 0.005¡
2.512 <
6.000 ò¡
2.658 <
9.000 ò¡
2.517 <
7.500 ò¡
¡ 347 ¡ 2.366¡ 0.211¡ 0.196¡ 0.007¡
2.578 <
6.000 ò¡
2.774 <
9.000 ò¡
2.584 <
7.500 ò¡
¡ 348 ¡ 2.399¡ 0.217¡ 0.252¡ 0.009¡
2.616 <
6.000 ò¡
2.868 <
9.000 ò¡
2.625 <
7.500 ò¡
¡ 349 ¡ 2.421¡ 0.220¡ 0.313¡ 0.011¡
2.641 <
6.000 ò¡
2.954 <
9.000 ò¡
2.652 <
7.500 ò¡
¡ 350 ¡ 2.439¡ 0.223¡ 0.378¡ 0.013¡
2.662 <
6.000 ò¡
3.040 <
9.000 ò¡
2.675 <
7.500 ò¡
¡ 351 ¡ 2.448¡ 0.226¡ 0.448¡ 0.016¡
2.673 <
6.000 ò¡
3.121 <
9.000 ò¡
2.689 <
7.500 ò¡
¡ 352 ¡ 2.686¡ 0.291¡ 0.269¡ 0.009¡
2.976 <
6.000 ò¡
3.245 <
9.000 ò¡
2.986 <
7.500 ò¡
¡ 353 ¡ 2.556¡ 0.268¡ 0.225¡ 0.008¡
2.824 <
6.000 ò¡
3.049 <
9.000 ò¡
2.832 <
7.500 ò¡
¡ 354 ¡ 2.403¡ 0.242¡ 0.182¡ 0.006¡
2.645 <
6.000 ò¡
2.828 <
9.000 ò¡
2.652 <
7.500 ò¡
¡ 355 ¡ 2.257¡ 0.217¡ 0.144¡ 0.005¡
2.474 <
6.000 ò¡
2.618 <
9.000 ò¡
2.479 <
7.500 ò¡
¡ 356 ¡ 2.141¡ 0.197¡ 0.111¡ 0.004¡
2.338 <
6.000 ò¡
2.448 <
9.000 ò¡
2.342 <
7.500 ò¡
¡ 357 ¡ 2.069¡ 0.186¡ 0.083¡ 0.003¡
2.255 <
6.000 ò¡
2.338 <
9.000 ò¡
2.258 <
7.500 ò¡
¡ 358 ¡ 2.052¡ 0.185¡ 0.061¡ 0.002¡
2.237 <
6.000 ò¡
2.298 <
9.000 ò¡
2.239 <
7.500 ò¡
¡ 359 ¡ 2.088¡ 0.194¡ 0.045¡ 0.002¡
2.282 <
6.000 ò¡
2.326 <
9.000 ò¡
2.283 <
7.500 ò¡
¡ 360 ¡ 2.168¡ 0.211¡ 0.033¡ 0.001¡
2.379 <
6.000 ò¡
2.412 <
9.000 ò¡
2.380 <
7.500 ò¡
¡ 361 ¡ 2.272¡ 0.232¡ 0.026¡ 0.001¡
2.505 <
6.000 ò¡
2.530 <
9.000 ò¡
2.506 <
7.500 ò¡
¡ 362 ¡ 2.373¡ 0.252¡ 0.021¡ 0.001¡
2.625 <
6.000 ò¡
2.646 <
9.000 ò¡
2.626 <
7.500 ò¡
¡ 363 ¡ 2.437¡ 0.264¡ 0.018¡ 0.001¡
2.701 <
6.000 ò¡
2.720 <
9.000 ò¡
2.702 <
7.500 ò¡
¡ 364 ¡ 2.445¡ 0.264¡ 0.016¡ 0.001¡
2.709 <
6.000 ò¡
2.725 <
9.000 ò¡
2.709 <
7.500 ò¡
¡ 365 ¡ 2.401¡ 0.253¡ 0.014¡ 0.000¡
2.654 <
6.000 ò¡
2.668 <
9.000 ò¡
2.654 <
7.500 ò¡
¡ 366 ¡ 2.327¡ 0.235¡ 0.017¡ 0.001¡
2.562 <
6.000 ò¡
2.580 <
9.000 ò¡
2.563 <
7.500 ò¡
¡ 367 ¡ 2.250¡ 0.216¡ 0.024¡ 0.001¡
2.466 <
6.000 ò¡
2.490 <
9.000 ò¡
2.466 <
7.500 ò¡
¡ 368 ¡ 2.188¡ 0.200¡ 0.035¡ 0.001¡
2.388 <
6.000 ò¡
2.423 <
9.000 ò¡
2.389 <
7.500 ò¡
¡ 369 ¡ 2.156¡ 0.189¡ 0.049¡ 0.001¡
2.345 <
6.000 ò¡
2.394 <
9.000 ò¡
2.346 <
7.500 ò¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ZEMİN GERİLMESİ KONTROLU
22-02-2014
SAYFA: 59
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
t/m²
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Nokta¡
G
¡
Q
¡
E
¡
W
¡
G + Q
¡
G + Q + E
¡
G + Q + W
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 370 ¡ 2.156¡ 0.185¡ 0.068¡ 0.002¡
2.342 <
6.000 ò¡
2.410 <
9.000 ò¡
2.344 <
7.500 ò¡
¡ 371 ¡ 2.188¡ 0.188¡ 0.092¡ 0.003¡
2.376 <
6.000 ò¡
2.468 <
9.000 ò¡
2.379 <
7.500 ò¡
¡ 372 ¡ 2.243¡ 0.195¡ 0.127¡ 0.004¡
2.438 <
6.000 ò¡
2.565 <
9.000 ò¡
2.442 <
7.500 ò¡
¡ 373 ¡ 2.307¡ 0.204¡ 0.177¡ 0.006¡
2.511 <
6.000 ò¡
2.689 <
9.000 ò¡
2.517 <
7.500 ò¡
¡ 374 ¡ 2.365¡ 0.213¡ 0.233¡ 0.008¡
2.578 <
6.000 ò¡
2.812 <
9.000 ò¡
2.586 <
7.500 ò¡
¡ 375 ¡ 2.397¡ 0.219¡ 0.292¡ 0.010¡
2.616 <
6.000 ò¡
2.908 <
9.000 ò¡
2.626 <
7.500 ò¡
¡ 376 ¡ 2.418¡ 0.222¡ 0.356¡ 0.013¡
2.640 <
6.000 ò¡
2.996 <
9.000 ò¡
2.652 <
7.500 ò¡
¡ 377 ¡ 2.433¡ 0.225¡ 0.425¡ 0.015¡
2.658 <
6.000 ò¡
3.083 <
9.000 ò¡
2.673 <
7.500 ò¡
¡ 378 ¡ 2.440¡ 0.228¡ 0.497¡ 0.017¡
2.668 <
6.000 ò¡
3.165 <
9.000 ò¡
2.686 <
7.500 ò¡
¡ 379 ¡ 2.680¡ 0.291¡ 0.284¡ 0.010¡
2.970 <
6.000 ò¡
3.255 <
9.000 ò¡
2.980 <
7.500 ò¡
¡ 380 ¡ 2.560¡ 0.270¡ 0.239¡ 0.008¡
2.830 <
6.000 ò¡
3.069 <
9.000 ò¡
2.838 <
7.500 ò¡
¡ 381 ¡ 2.412¡ 0.244¡ 0.194¡ 0.007¡
2.656 <
6.000 ò¡
2.850 <
9.000 ò¡
2.662 <
7.500 ò¡
¡ 382 ¡ 2.264¡ 0.219¡ 0.153¡ 0.005¡
2.483 <
6.000 ò¡
2.636 <
9.000 ò¡
2.488 <
7.500 ò¡
¡ 383 ¡ 2.142¡ 0.198¡ 0.118¡ 0.004¡
2.340 <
6.000 ò¡
2.457 <
9.000 ò¡
2.344 <
7.500 ò¡
¡ 384 ¡ 2.062¡ 0.185¡ 0.088¡ 0.003¡
2.246 <
6.000 ò¡
2.334 <
9.000 ò¡
2.249 <
7.500 ò¡
¡ 385 ¡ 2.035¡ 0.182¡ 0.064¡ 0.002¡
2.217 <
6.000 ò¡
2.281 <
9.000 ò¡
2.220 <
7.500 ò¡
¡ 386 ¡ 2.066¡ 0.191¡ 0.046¡ 0.002¡
2.257 <
6.000 ò¡
2.303 <
9.000 ò¡
2.259 <
7.500 ò¡
¡ 387 ¡ 2.151¡ 0.209¡ 0.032¡ 0.001¡
2.360 <
6.000 ò¡
2.392 <
9.000 ò¡
2.361 <
7.500 ò¡
¡ 388 ¡ 2.274¡ 0.235¡ 0.024¡ 0.001¡
2.509 <
6.000 ò¡
2.533 <
9.000 ò¡
2.510 <
7.500 ò¡
¡ 389 ¡ 2.410¡ 0.261¡ 0.018¡ 0.001¡
2.671 <
6.000 ò¡
2.689 <
9.000 ò¡
2.672 <
7.500 ò¡
¡ 390 ¡ 2.518¡ 0.282¡ 0.015¡ 0.001¡
2.800 <
6.000 ò¡
2.815 <
9.000 ò¡
2.801 <
7.500 ò¡
¡ 391 ¡ 2.561¡ 0.290¡ 0.013¡ 0.000¡
2.850 <
6.000 ò¡
2.863 <
9.000 ò¡
2.851 <
7.500 ò¡
¡ 392 ¡ 2.529¡ 0.281¡ 0.011¡ 0.000¡
2.810 <
6.000 ò¡
2.822 <
9.000 ò¡
2.811 <
7.500 ò¡
¡ 393 ¡ 2.445¡ 0.262¡ 0.013¡ 0.000¡
2.707 <
6.000 ò¡
2.720 <
9.000 ò¡
2.707 <
7.500 ò¡
¡ 394 ¡ 2.340¡ 0.238¡ 0.018¡ 0.001¡
2.578 <
6.000 ò¡
2.596 <
9.000 ò¡
2.578 <
7.500 ò¡
¡ 395 ¡ 2.243¡ 0.215¡ 0.025¡ 0.001¡
2.458 <
6.000 ò¡
2.483 <
9.000 ò¡
2.459 <
7.500 ò¡
¡ 396 ¡ 2.173¡ 0.198¡ 0.037¡ 0.001¡
2.371 <
6.000 ò¡
2.407 <
9.000 ò¡
2.372 <
7.500 ò¡
¡ 397 ¡ 2.140¡ 0.187¡ 0.052¡ 0.002¡
2.327 <
6.000 ò¡
2.380 <
9.000 ò¡
2.329 <
7.500 ò¡
¡ 398 ¡ 2.145¡ 0.184¡ 0.073¡ 0.003¡
2.329 <
6.000 ò¡
2.402 <
9.000 ò¡
2.332 <
7.500 ò¡
¡ 399 ¡ 2.182¡ 0.188¡ 0.111¡ 0.004¡
2.370 <
6.000 ò¡
2.481 <
9.000 ò¡
2.374 <
7.500 ò¡
¡ 400 ¡ 2.241¡ 0.196¡ 0.158¡ 0.006¡
2.437 <
6.000 ò¡
2.595 <
9.000 ò¡
2.443 <
7.500 ò¡
¡ 401 ¡ 2.308¡ 0.206¡ 0.212¡ 0.007¡
2.514 <
6.000 ò¡
2.726 <
9.000 ò¡
2.522 <
7.500 ò¡
¡ 402 ¡ 2.366¡ 0.216¡ 0.271¡ 0.010¡
2.581 <
6.000 ò¡
2.853 <
9.000 ò¡
2.591 <
7.500 ò¡
¡ 403 ¡ 2.396¡ 0.221¡ 0.333¡ 0.012¡
2.617 <
6.000 ò¡
2.950 <
9.000 ò¡
2.629 <
7.500 ò¡
¡ 404 ¡ 2.415¡ 0.224¡ 0.400¡ 0.014¡
2.639 <
6.000 ò¡
3.039 <
9.000 ò¡
2.653 <
7.500 ò¡
¡ 405 ¡ 2.428¡ 0.227¡ 0.471¡ 0.017¡
2.655 <
6.000 ò¡
3.127 <
9.000 ò¡
2.672 <
7.500 ò¡
¡ 406 ¡ 2.434¡ 0.230¡ 0.547¡ 0.019¡
2.664 <
6.000 ò¡
3.211 <
9.000 ò¡
2.683 <
7.500 ò¡
¡ 407 ¡ 2.673¡ 0.290¡ 0.305¡ 0.010¡
2.962 <
6.000 ò¡
3.267 <
9.000 ò¡
2.973 <
7.500 ò¡
¡ 408 ¡ 2.567¡ 0.271¡ 0.255¡ 0.009¡
2.838 <
6.000 ò¡
3.093 <
9.000 ò¡
2.846 <
7.500 ò¡
¡ 409 ¡ 2.424¡ 0.247¡ 0.208¡ 0.007¡
2.671 <
6.000 ò¡
2.879 <
9.000 ò¡
2.678 <
7.500 ò¡
¡ 410 ¡ 2.277¡ 0.221¡ 0.165¡ 0.006¡
2.498 <
6.000 ò¡
2.663 <
9.000 ò¡
2.504 <
7.500 ò¡
¡ 411 ¡ 2.148¡ 0.199¡ 0.127¡ 0.004¡
2.347 <
6.000 ò¡
2.474 <
9.000 ò¡
2.352 <
7.500 ò¡
¡ 412 ¡ 2.058¡ 0.184¡ 0.095¡ 0.003¡
2.242 <
6.000 ò¡
2.336 <
9.000 ò¡
2.245 <
7.500 ò¡
¡ 413 ¡ 2.019¡ 0.179¡ 0.068¡ 0.002¡
2.198 <
6.000 ò¡
2.266 <
9.000 ò¡
2.200 <
7.500 ò¡
¡ 414 ¡ 2.039¡ 0.186¡ 0.048¡ 0.002¡
2.225 <
6.000 ò¡
2.273 <
9.000 ò¡
2.227 <
7.500 ò¡
¡ 415 ¡ 2.120¡ 0.204¡ 0.033¡ 0.001¡
2.324 <
6.000 ò¡
2.357 <
9.000 ò¡
2.326 <
7.500 ò¡
¡ 416 ¡ 2.253¡ 0.232¡ 0.023¡ 0.001¡
2.485 <
6.000 ò¡
2.508 <
9.000 ò¡
2.485 <
7.500 ò¡
¡ 417 ¡ 2.416¡ 0.264¡ 0.017¡ 0.001¡
2.681 <
6.000 ò¡
2.698 <
9.000 ò¡
2.682 <
7.500 ò¡
¡ 418 ¡ 2.573¡ 0.295¡ 0.013¡ 0.000¡
2.868 <
6.000 ò¡
2.881 <
9.000 ò¡
2.868 <
7.500 ò¡
¡ 419 ¡ 2.669¡ 0.313¡ 0.011¡ 0.000¡
2.982 <
6.000 ò¡
2.993 <
9.000 ò¡
2.983 <
7.500 ò¡
¡ 420 ¡ 2.669¡ 0.312¡ 0.009¡ 0.000¡
2.981 <
6.000 ò¡
2.990 <
9.000 ò¡
2.982 <
7.500 ò¡
¡ 421 ¡ 2.587¡ 0.294¡ 0.010¡ 0.000¡
2.881 <
6.000 ò¡
2.891 <
9.000 ò¡
2.881 <
7.500 ò¡
¡ 422 ¡ 2.462¡ 0.266¡ 0.013¡ 0.000¡
2.728 <
6.000 ò¡
2.741 <
9.000 ò¡
2.728 <
7.500 ò¡
¡ 423 ¡ 2.331¡ 0.237¡ 0.019¡ 0.001¡
2.568 <
6.000 ò¡
2.587 <
9.000 ò¡
2.569 <
7.500 ò¡
¡ 424 ¡ 2.222¡ 0.212¡ 0.027¡ 0.001¡
2.434 <
6.000 ò¡
2.461 <
9.000 ò¡
2.435 <
7.500 ò¡
¡ 425 ¡ 2.151¡ 0.194¡ 0.040¡ 0.001¡
2.345 <
6.000 ò¡
2.385 <
9.000 ò¡
2.347 <
7.500 ò¡
¡ 426 ¡ 2.123¡ 0.185¡ 0.062¡ 0.002¡
2.308 <
6.000 ò¡
2.369 <
9.000 ò¡
2.310 <
7.500 ò¡
¡ 427 ¡ 2.135¡ 0.184¡ 0.096¡ 0.003¡
2.319 <
6.000 ò¡
2.415 <
9.000 ò¡
2.322 <
7.500 ò¡
¡ 428 ¡ 2.180¡ 0.189¡ 0.138¡ 0.005¡
2.368 <
6.000 ò¡
2.507 <
9.000 ò¡
2.373 <
7.500 ò¡
¡ 429 ¡ 2.244¡ 0.198¡ 0.189¡ 0.007¡
2.442 <
6.000 ò¡
2.631 <
9.000 ò¡
2.449 <
7.500 ò¡
¡ 430 ¡ 2.312¡ 0.209¡ 0.247¡ 0.009¡
2.521 <
6.000 ò¡
2.768 <
9.000 ò¡
2.530 <
7.500 ò¡
¡ 431 ¡ 2.369¡ 0.218¡ 0.310¡ 0.011¡
2.587 <
6.000 ò¡
2.897 <
9.000 ò¡
2.598 <
7.500 ò¡
¡ 432 ¡ 2.396¡ 0.223¡ 0.375¡ 0.013¡
2.620 <
6.000 ò¡
2.995 <
9.000 ò¡
2.633 <
7.500 ò¡
¡ 433 ¡ 2.412¡ 0.227¡ 0.444¡ 0.016¡
2.639 <
6.000 ò¡
3.083 <
9.000 ò¡
2.655 <
7.500 ò¡
¡ 434 ¡ 2.423¡ 0.230¡ 0.519¡ 0.018¡
2.653 <
6.000 ò¡
3.172 <
9.000 ò¡
2.671 <
7.500 ò¡
¡ 435 ¡ 2.428¡ 0.232¡ 0.597¡ 0.021¡
2.660 <
6.000 ò¡
3.257 <
9.000 ò¡
2.681 <
7.500 ò¡
¡ 436 ¡ 2.664¡ 0.288¡ 0.330¡ 0.011¡
2.952 <
6.000 ò¡
3.282 <
9.000 ò¡
2.963 <
7.500 ò¡
¡ 437 ¡ 2.574¡ 0.273¡ 0.280¡ 0.009¡
2.847 <
6.000 ò¡
3.127 <
9.000 ò¡
2.857 <
7.500 ò¡
¡ 438 ¡ 2.442¡ 0.250¡ 0.229¡ 0.008¡
2.691 <
6.000 ò¡
2.920 <
9.000 ò¡
2.699 <
7.500 ò¡
¡ 439 ¡ 2.296¡ 0.225¡ 0.180¡ 0.006¡
2.521 <
6.000 ò¡
2.700 <
9.000 ò¡
2.527 <
7.500 ò¡
¡ 440 ¡ 2.162¡ 0.202¡ 0.138¡ 0.005¡
2.364 <
6.000 ò¡
2.502 <
9.000 ò¡
2.369 <
7.500 ò¡
¡ 441 ¡ 2.060¡ 0.185¡ 0.103¡ 0.004¡
2.245 <
6.000 ò¡
2.348 <
9.000 ò¡
2.249 <
7.500 ò¡
¡ 442 ¡ 2.006¡ 0.177¡ 0.075¡ 0.003¡
2.184 <
6.000 ò¡
2.258 <
9.000 ò¡
2.186 <
7.500 ò¡
¡ 443 ¡ 2.011¡ 0.181¡ 0.052¡ 0.002¡
2.192 <
6.000 ò¡
2.244 <
9.000 ò¡
2.194 <
7.500 ò¡
¡ 444 ¡ 2.081¡ 0.197¡ 0.035¡ 0.001¡
2.277 <
6.000 ò¡
2.313 <
9.000 ò¡
2.279 <
7.500 ò¡
¡ 445 ¡ 2.211¡ 0.224¡ 0.023¡ 0.001¡
2.435 <
6.000 ò¡
2.459 <
9.000 ò¡
2.436 <
7.500 ò¡
¡ 446 ¡ 2.389¡ 0.260¡ 0.016¡ 0.001¡
2.650 <
6.000 ò¡
2.666 <
9.000 ò¡
2.650 <
7.500 ò¡
¡ 447 ¡ 2.587¡ 0.300¡ 0.012¡ 0.000¡
2.886 <
6.000 ò¡
2.898 <
9.000 ò¡
2.887 <
7.500 ò¡
¡ 448 ¡ 2.749¡ 0.331¡ 0.009¡ 0.000¡
3.079 <
6.000 ò¡
3.088 <
9.000 ò¡
3.080 <
7.500 ò¡
¡ 449 ¡ 2.806¡ 0.341¡ 0.007¡ 0.000¡
3.147 <
6.000 ò¡
3.155 <
9.000 ò¡
3.148 <
7.500 ò¡
¡ 450 ¡ 2.745¡ 0.328¡ 0.008¡ 0.000¡
3.073 <
6.000 ò¡
3.081 <
9.000 ò¡
3.073 <
7.500 ò¡
¡ 451 ¡ 2.611¡ 0.299¡ 0.010¡ 0.000¡
2.910 <
6.000 ò¡
2.920 <
9.000 ò¡
2.910 <
7.500 ò¡
¡ 452 ¡ 2.451¡ 0.264¡ 0.014¡ 0.000¡
2.715 <
6.000 ò¡
2.729 <
9.000 ò¡
2.716 <
7.500 ò¡
¡ 453 ¡ 2.304¡ 0.232¡ 0.020¡ 0.001¡
2.536 <
6.000 ò¡
2.556 <
9.000 ò¡
2.536 <
7.500 ò¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ZEMİN GERİLMESİ KONTROLU
22-02-2014
SAYFA: 60
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
t/m²
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Nokta¡
G
¡
Q
¡
E
¡
W
¡
G + Q
¡
G + Q + E
¡
G + Q + W
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 454 ¡ 2.192¡ 0.206¡ 0.030¡ 0.001¡
2.399 <
6.000 ò¡
2.428 <
9.000 ò¡
2.400 <
7.500 ò¡
¡ 455 ¡ 2.127¡ 0.190¡ 0.052¡ 0.002¡
2.317 <
6.000 ò¡
2.368 <
9.000 ò¡
2.319 <
7.500 ò¡
¡ 456 ¡ 2.108¡ 0.183¡ 0.082¡ 0.003¡
2.291 <
6.000 ò¡
2.373 <
9.000 ò¡
2.294 <
7.500 ò¡
¡ 457 ¡ 2.131¡ 0.184¡ 0.120¡ 0.004¡
2.314 <
6.000 ò¡
2.435 <
9.000 ò¡
2.319 <
7.500 ò¡
¡ 458 ¡ 2.183¡ 0.191¡ 0.167¡ 0.006¡
2.374 <
6.000 ò¡
2.541 <
9.000 ò¡
2.380 <
7.500 ò¡
¡ 459 ¡ 2.251¡ 0.201¡ 0.222¡ 0.008¡
2.453 <
6.000 ò¡
2.675 <
9.000 ò¡
2.461 <
7.500 ò¡
¡ 460 ¡ 2.320¡ 0.212¡ 0.284¡ 0.010¡
2.533 <
6.000 ò¡
2.817 <
9.000 ò¡
2.543 <
7.500 ò¡
¡ 461 ¡ 2.374¡ 0.221¡ 0.350¡ 0.012¡
2.595 <
6.000 ò¡
2.945 <
9.000 ò¡
2.607 <
7.500 ò¡
¡ 462 ¡ 2.397¡ 0.226¡ 0.417¡ 0.015¡
2.624 <
6.000 ò¡
3.041 <
9.000 ò¡
2.638 <
7.500 ò¡
¡ 463 ¡ 2.411¡ 0.229¡ 0.489¡ 0.017¡
2.640 <
6.000 ò¡
3.130 <
9.000 ò¡
2.658 <
7.500 ò¡
¡ 464 ¡ 2.419¡ 0.232¡ 0.566¡ 0.020¡
2.651 <
6.000 ò¡
3.217 <
9.000 ò¡
2.671 <
7.500 ò¡
¡ 465 ¡ 2.419¡ 0.234¡ 0.644¡ 0.023¡
2.652 <
6.000 ò¡
3.297 <
9.000 ò¡
2.675 <
7.500 ò¡
¡ 466 ¡ 2.653¡ 0.287¡ 0.355¡ 0.012¡
2.940 <
6.000 ò¡
3.296 <
9.000 ò¡
2.952 <
7.500 ò¡
¡ 467 ¡ 2.584¡ 0.275¡ 0.306¡ 0.010¡
2.858 <
6.000 ò¡
3.164 <
9.000 ò¡
2.868 <
7.500 ò¡
¡ 468 ¡ 2.464¡ 0.254¡ 0.254¡ 0.008¡
2.718 <
6.000 ò¡
2.972 <
9.000 ò¡
2.727 <
7.500 ò¡
¡ 469 ¡ 2.323¡ 0.230¡ 0.203¡ 0.007¡
2.553 <
6.000 ò¡
2.756 <
9.000 ò¡
2.560 <
7.500 ò¡
¡ 470 ¡ 2.185¡ 0.206¡ 0.157¡ 0.005¡
2.392 <
6.000 ò¡
2.548 <
9.000 ò¡
2.397 <
7.500 ò¡
¡ 471 ¡ 2.073¡ 0.187¡ 0.116¡ 0.004¡
2.260 <
6.000 ò¡
2.376 <
9.000 ò¡
2.264 <
7.500 ò¡
¡ 472 ¡ 2.003¡ 0.176¡ 0.082¡ 0.003¡
2.178 <
6.000 ò¡
2.261 <
9.000 ò¡
2.181 <
7.500 ò¡
¡ 473 ¡ 1.988¡ 0.176¡ 0.058¡ 0.002¡
2.164 <
6.000 ò¡
2.222 <
9.000 ò¡
2.166 <
7.500 ò¡
¡ 474 ¡ 2.038¡ 0.188¡ 0.039¡ 0.001¡
2.227 <
6.000 ò¡
2.266 <
9.000 ò¡
2.228 <
7.500 ò¡
¡ 475 ¡ 2.155¡ 0.214¡ 0.025¡ 0.001¡
2.369 <
6.000 ò¡
2.394 <
9.000 ò¡
2.370 <
7.500 ò¡
¡ 476 ¡ 2.333¡ 0.250¡ 0.016¡ 0.001¡
2.583 <
6.000 ò¡
2.599 <
9.000 ò¡
2.583 <
7.500 ò¡
¡ 477 ¡ 2.552¡ 0.294¡ 0.011¡ 0.000¡
2.846 <
6.000 ò¡
2.857 <
9.000 ò¡
2.846 <
7.500 ò¡
¡ 478 ¡ 2.773¡ 0.337¡ 0.008¡ 0.000¡
3.111 <
6.000 ò¡
3.119 <
9.000 ò¡
3.111 <
7.500 ò¡
¡ 479 ¡ 2.914¡ 0.364¡ 0.006¡ 0.000¡
3.279 <
6.000 ò¡
3.285 <
9.000 ò¡
3.279 <
7.500 ò¡
¡ 480 ¡ 2.902¡ 0.361¡ 0.008¡ 0.000¡
3.263 <
6.000 ò¡
3.270 <
9.000 ò¡
3.263 <
7.500 ò¡
¡ 481 ¡ 2.776¡ 0.334¡ 0.009¡ 0.000¡
3.110 <
6.000 ò¡
3.119 <
9.000 ò¡
3.110 <
7.500 ò¡
¡ 482 ¡ 2.596¡ 0.296¡ 0.011¡ 0.000¡
2.892 <
6.000 ò¡
2.903 <
9.000 ò¡
2.893 <
7.500 ò¡
¡ 483 ¡ 2.414¡ 0.257¡ 0.015¡ 0.000¡
2.671 <
6.000 ò¡
2.686 <
9.000 ò¡
2.671 <
7.500 ò¡
¡ 484 ¡ 2.262¡ 0.224¡ 0.024¡ 0.001¡
2.486 <
6.000 ò¡
2.510 <
9.000 ò¡
2.487 <
7.500 ò¡
¡ 485 ¡ 2.157¡ 0.200¡ 0.043¡ 0.002¡
2.357 <
6.000 ò¡
2.400 <
9.000 ò¡
2.359 <
7.500 ò¡
¡ 486 ¡ 2.104¡ 0.186¡ 0.069¡ 0.002¡
2.290 <
6.000 ò¡
2.359 <
9.000 ò¡
2.293 <
7.500 ò¡
¡ 487 ¡ 2.099¡ 0.182¡ 0.104¡ 0.004¡
2.281 <
6.000 ò¡
2.385 <
9.000 ò¡
2.285 <
7.500 ò¡
¡ 488 ¡ 2.134¡ 0.185¡ 0.147¡ 0.005¡
2.319 <
6.000 ò¡
2.465 <
9.000 ò¡
2.324 <
7.500 ò¡
¡ 489 ¡ 2.194¡ 0.194¡ 0.198¡ 0.007¡
2.388 <
6.000 ò¡
2.586 <
9.000 ò¡
2.395 <
7.500 ò¡
¡ 490 ¡ 2.265¡ 0.205¡ 0.257¡ 0.009¡
2.471 <
6.000 ò¡
2.728 <
9.000 ò¡
2.480 <
7.500 ò¡
¡ 491 ¡ 2.332¡ 0.216¡ 0.322¡ 0.011¡
2.549 <
6.000 ò¡
2.870 <
9.000 ò¡
2.560 <
7.500 ò¡
¡ 492 ¡ 2.380¡ 0.225¡ 0.390¡ 0.014¡
2.605 <
6.000 ò¡
2.995 <
9.000 ò¡
2.618 <
7.500 ò¡
¡ 493 ¡ 2.400¡ 0.229¡ 0.460¡ 0.016¡
2.629 <
6.000 ò¡
3.089 <
9.000 ò¡
2.645 <
7.500 ò¡
¡ 494 ¡ 2.410¡ 0.232¡ 0.535¡ 0.019¡
2.642 <
6.000 ò¡
3.177 <
9.000 ò¡
2.661 <
7.500 ò¡
¡ 495 ¡ 2.412¡ 0.234¡ 0.612¡ 0.021¡
2.645 <
6.000 ò¡
3.257 <
9.000 ò¡
2.667 <
7.500 ò¡
¡ 496 ¡ 2.644¡ 0.285¡ 0.381¡ 0.012¡
2.929 <
6.000 ò¡
3.310 <
9.000 ò¡
2.941 <
7.500 ò¡
¡ 497 ¡ 2.594¡ 0.277¡ 0.332¡ 0.011¡
2.871 <
6.000 ò¡
3.203 <
9.000 ò¡
2.881 <
7.500 ò¡
¡ 498 ¡ 2.492¡ 0.259¡ 0.280¡ 0.009¡
2.752 <
6.000 ò¡
3.032 <
9.000 ò¡
2.760 <
7.500 ò¡
¡ 499 ¡ 2.359¡ 0.236¡ 0.228¡ 0.007¡
2.596 <
6.000 ò¡
2.824 <
9.000 ò¡
2.603 <
7.500 ò¡
¡ 500 ¡ 2.221¡ 0.212¡ 0.179¡ 0.006¡
2.433 <
6.000 ò¡
2.612 <
9.000 ò¡
2.439 <
7.500 ò¡
¡ 501 ¡ 2.098¡ 0.191¡ 0.135¡ 0.004¡
2.289 <
6.000 ò¡
2.425 <
9.000 ò¡
2.294 <
7.500 ò¡
¡ 502 ¡ 2.011¡ 0.177¡ 0.098¡ 0.003¡
2.188 <
6.000 ò¡
2.285 <
9.000 ò¡
2.191 <
7.500 ò¡
¡ 503 ¡ 1.974¡ 0.173¡ 0.067¡ 0.002¡
2.147 <
6.000 ò¡
2.214 <
9.000 ò¡
2.149 <
7.500 ò¡
¡ 504 ¡ 2.000¡ 0.181¡ 0.044¡ 0.002¡
2.181 <
6.000 ò¡
2.225 <
9.000 ò¡
2.182 <
7.500 ò¡
¡ 505 ¡ 2.095¡ 0.201¡ 0.028¡ 0.001¡
2.296 <
6.000 ò¡
2.325 <
9.000 ò¡
2.297 <
7.500 ò¡
¡ 506 ¡ 2.257¡ 0.235¡ 0.018¡ 0.001¡
2.493 <
6.000 ò¡
2.510 <
9.000 ò¡
2.493 <
7.500 ò¡
¡ 507 ¡ 2.477¡ 0.280¡ 0.011¡ 0.000¡
2.756 <
6.000 ò¡
2.767 <
9.000 ò¡
2.757 <
7.500 ò¡
¡ 508 ¡ 2.727¡ 0.330¡ 0.007¡ 0.000¡
3.056 <
6.000 ò¡
3.063 <
9.000 ò¡
3.056 <
7.500 ò¡
¡ 509 ¡ 2.957¡ 0.375¡ 0.005¡ 0.000¡
3.332 <
6.000 ò¡
3.337 <
9.000 ò¡
3.332 <
7.500 ò¡
¡ 510 ¡ 3.032¡ 0.388¡ 0.007¡ 0.000¡
3.420 <
6.000 ò¡
3.427 <
9.000 ò¡
3.420 <
7.500 ò¡
¡ 511 ¡ 2.939¡ 0.368¡ 0.008¡ 0.000¡
3.308 <
6.000 ò¡
3.315 <
9.000 ò¡
3.308 <
7.500 ò¡
¡ 512 ¡ 2.757¡ 0.330¡ 0.009¡ 0.000¡
3.087 <
6.000 ò¡
3.096 <
9.000 ò¡
3.087 <
7.500 ò¡
¡ 513 ¡ 2.547¡ 0.286¡ 0.012¡ 0.000¡
2.833 <
6.000 ò¡
2.845 <
9.000 ò¡
2.833 <
7.500 ò¡
¡ 514 ¡ 2.357¡ 0.246¡ 0.019¡ 0.001¡
2.603 <
6.000 ò¡
2.622 <
9.000 ò¡
2.604 <
7.500 ò¡
¡ 515 ¡ 2.213¡ 0.214¡ 0.035¡ 0.001¡
2.428 <
6.000 ò¡
2.463 <
9.000 ò¡
2.429 <
7.500 ò¡
¡ 516 ¡ 2.124¡ 0.193¡ 0.058¡ 0.002¡
2.317 <
6.000 ò¡
2.376 <
9.000 ò¡
2.319 <
7.500 ò¡
¡ 517 ¡ 2.088¡ 0.183¡ 0.089¡ 0.003¡
2.271 <
6.000 ò¡
2.360 <
9.000 ò¡
2.275 <
7.500 ò¡
¡ 518 ¡ 2.100¡ 0.182¡ 0.128¡ 0.005¡
2.282 <
6.000 ò¡
2.410 <
9.000 ò¡
2.286 <
7.500 ò¡
¡ 519 ¡ 2.146¡ 0.188¡ 0.176¡ 0.006¡
2.334 <
6.000 ò¡
2.510 <
9.000 ò¡
2.341 <
7.500 ò¡
¡ 520 ¡ 2.214¡ 0.199¡ 0.231¡ 0.008¡
2.412 <
6.000 ò¡
2.644 <
9.000 ò¡
2.420 <
7.500 ò¡
¡ 521 ¡ 2.286¡ 0.211¡ 0.294¡ 0.010¡
2.497 <
6.000 ò¡
2.790 <
9.000 ò¡
2.507 <
7.500 ò¡
¡ 522 ¡ 2.348¡ 0.221¡ 0.361¡ 0.013¡
2.569 <
6.000 ò¡
2.930 <
9.000 ò¡
2.582 <
7.500 ò¡
¡ 523 ¡ 2.388¡ 0.228¡ 0.431¡ 0.015¡
2.616 <
6.000 ò¡
3.047 <
9.000 ò¡
2.631 <
7.500 ò¡
¡ 524 ¡ 2.403¡ 0.232¡ 0.504¡ 0.018¡
2.634 <
6.000 ò¡
3.138 <
9.000 ò¡
2.652 <
7.500 ò¡
¡ 525 ¡ 2.406¡ 0.234¡ 0.579¡ 0.020¡
2.639 <
6.000 ò¡
3.219 <
9.000 ò¡
2.660 <
7.500 ò¡
¡ 526 ¡ 2.637¡ 0.284¡ 0.407¡ 0.013¡
2.921 <
6.000 ò¡
3.328 <
9.000 ò¡
2.934 <
7.500 ò¡
¡ 527 ¡ 2.606¡ 0.279¡ 0.359¡ 0.011¡
2.884 <
6.000 ò¡
3.243 <
9.000 ò¡
2.896 <
7.500 ò¡
¡ 528 ¡ 2.526¡ 0.265¡ 0.308¡ 0.010¡
2.791 <
6.000 ò¡
3.099 <
9.000 ò¡
2.801 <
7.500 ò¡
¡ 529 ¡ 2.406¡ 0.244¡ 0.255¡ 0.008¡
2.650 <
6.000 ò¡
2.905 <
9.000 ò¡
2.658 <
7.500 ò¡
¡ 530 ¡ 2.269¡ 0.221¡ 0.204¡ 0.006¡
2.489 <
6.000 ò¡
2.694 <
9.000 ò¡
2.496 <
7.500 ò¡
¡ 531 ¡ 2.138¡ 0.198¡ 0.158¡ 0.005¡
2.336 <
6.000 ò¡
2.494 <
9.000 ò¡
2.341 <
7.500 ò¡
¡ 532 ¡ 2.034¡ 0.181¡ 0.117¡ 0.004¡
2.215 <
6.000 ò¡
2.332 <
9.000 ò¡
2.219 <
7.500 ò¡
¡ 533 ¡ 1.975¡ 0.172¡ 0.082¡ 0.003¡
2.147 <
6.000 ò¡
2.229 <
9.000 ò¡
2.149 <
7.500 ò¡
¡ 534 ¡ 1.973¡ 0.175¡ 0.054¡ 0.002¡
2.148 <
6.000 ò¡
2.202 <
9.000 ò¡
2.149 <
7.500 ò¡
¡ 535 ¡ 2.039¡ 0.190¡ 0.033¡ 0.001¡
2.229 <
6.000 ò¡
2.261 <
9.000 ò¡
2.230 <
7.500 ò¡
¡ 536 ¡ 2.175¡ 0.219¡ 0.020¡ 0.001¡
2.394 <
6.000 ò¡
2.414 <
9.000 ò¡
2.395 <
7.500 ò¡
¡ 537 ¡ 2.377¡ 0.260¡ 0.012¡ 0.000¡
2.637 <
6.000 ò¡
2.649 <
9.000 ò¡
2.638 <
7.500 ò¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ZEMİN GERİLMESİ KONTROLU
22-02-2014
SAYFA: 61
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
t/m²
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Nokta¡
G
¡
Q
¡
E
¡
W
¡
G + Q
¡
G + Q + E
¡
G + Q + W
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 538 ¡ 2.628¡ 0.311¡ 0.007¡ 0.000¡
2.939 <
6.000 ò¡
2.946 <
9.000 ò¡
2.939 <
7.500 ò¡
¡ 539 ¡ 2.891¡ 0.363¡ 0.005¡ 0.000¡
3.253 <
6.000 ò¡
3.258 <
9.000 ò¡
3.254 <
7.500 ò¡
¡ 540 ¡ 3.095¡ 0.402¡ 0.006¡ 0.000¡
3.497 <
6.000 ò¡
3.503 <
9.000 ò¡
3.497 <
7.500 ò¡
¡ 541 ¡ 3.070¡ 0.396¡ 0.007¡ 0.000¡
3.466 <
6.000 ò¡
3.473 <
9.000 ò¡
3.466 <
7.500 ò¡
¡ 542 ¡ 2.916¡ 0.364¡ 0.008¡ 0.000¡
3.279 <
6.000 ò¡
3.287 <
9.000 ò¡
3.280 <
7.500 ò¡
¡ 543 ¡ 2.692¡ 0.317¡ 0.009¡ 0.000¡
3.009 <
6.000 ò¡
3.018 <
9.000 ò¡
3.009 <
7.500 ò¡
¡ 544 ¡ 2.471¡ 0.271¡ 0.016¡ 0.001¡
2.742 <
6.000 ò¡
2.758 <
9.000 ò¡
2.743 <
7.500 ò¡
¡ 545 ¡ 2.291¡ 0.233¡ 0.029¡ 0.001¡
2.523 <
6.000 ò¡
2.553 <
9.000 ò¡
2.524 <
7.500 ò¡
¡ 546 ¡ 2.165¡ 0.205¡ 0.049¡ 0.002¡
2.370 <
6.000 ò¡
2.419 <
9.000 ò¡
2.372 <
7.500 ò¡
¡ 547 ¡ 2.097¡ 0.188¡ 0.076¡ 0.003¡
2.286 <
6.000 ò¡
2.362 <
9.000 ò¡
2.288 <
7.500 ò¡
¡ 548 ¡ 2.083¡ 0.182¡ 0.111¡ 0.004¡
2.265 <
6.000 ò¡
2.377 <
9.000 ò¡
2.269 <
7.500 ò¡
¡ 549 ¡ 2.112¡ 0.185¡ 0.155¡ 0.005¡
2.296 <
6.000 ò¡
2.452 <
9.000 ò¡
2.302 <
7.500 ò¡
¡ 550 ¡ 2.170¡ 0.193¡ 0.207¡ 0.007¡
2.364 <
6.000 ò¡
2.571 <
9.000 ò¡
2.371 <
7.500 ò¡
¡ 551 ¡ 2.243¡ 0.205¡ 0.267¡ 0.009¡
2.448 <
6.000 ò¡
2.715 <
9.000 ò¡
2.457 <
7.500 ò¡
¡ 552 ¡ 2.314¡ 0.217¡ 0.332¡ 0.012¡
2.531 <
6.000 ò¡
2.863 <
9.000 ò¡
2.543 <
7.500 ò¡
¡ 553 ¡ 2.368¡ 0.226¡ 0.401¡ 0.014¡
2.595 <
6.000 ò¡
2.996 <
9.000 ò¡
2.609 <
7.500 ò¡
¡ 554 ¡ 2.396¡ 0.232¡ 0.473¡ 0.017¡
2.628 <
6.000 ò¡
3.100 <
9.000 ò¡
2.644 <
7.500 ò¡
¡ 555 ¡ 2.402¡ 0.234¡ 0.546¡ 0.019¡
2.637 <
6.000 ò¡
3.183 <
9.000 ò¡
2.656 <
7.500 ò¡
¡ 556 ¡ 2.645¡ 0.286¡ 0.434¡ 0.014¡
2.931 <
6.000 ò¡
3.365 <
9.000 ò¡
2.945 <
7.500 ò¡
¡ 557 ¡ 2.618¡ 0.281¡ 0.386¡ 0.012¡
2.898 <
6.000 ò¡
3.285 <
9.000 ò¡
2.910 <
7.500 ò¡
¡ 558 ¡ 2.564¡ 0.272¡ 0.336¡ 0.010¡
2.836 <
6.000 ò¡
3.172 <
9.000 ò¡
2.846 <
7.500 ò¡
¡ 559 ¡ 2.462¡ 0.254¡ 0.284¡ 0.009¡
2.716 <
6.000 ò¡
3.000 <
9.000 ò¡
2.724 <
7.500 ò¡
¡ 560 ¡ 2.330¡ 0.232¡ 0.232¡ 0.007¡
2.562 <
6.000 ò¡
2.794 <
9.000 ò¡
2.569 <
7.500 ò¡
¡ 561 ¡ 2.195¡ 0.208¡ 0.182¡ 0.005¡
2.403 <
6.000 ò¡
2.585 <
9.000 ò¡
2.408 <
7.500 ò¡
¡ 562 ¡ 2.076¡ 0.188¡ 0.138¡ 0.004¡
2.264 <
6.000 ò¡
2.403 <
9.000 ò¡
2.268 <
7.500 ò¡
¡ 563 ¡ 1.994¡ 0.174¡ 0.100¡ 0.003¡
2.168 <
6.000 ò¡
2.269 <
9.000 ò¡
2.171 <
7.500 ò¡
¡ 564 ¡ 1.963¡ 0.171¡ 0.069¡ 0.002¡
2.134 <
6.000 ò¡
2.203 <
9.000 ò¡
2.136 <
7.500 ò¡
¡ 565 ¡ 1.995¡ 0.180¡ 0.044¡ 0.001¡
2.176 <
6.000 ò¡
2.220 <
9.000 ò¡
2.177 <
7.500 ò¡
¡ 566 ¡ 2.098¡ 0.203¡ 0.025¡ 0.001¡
2.301 <
6.000 ò¡
2.326 <
9.000 ò¡
2.302 <
7.500 ò¡
¡ 567 ¡ 2.270¡ 0.239¡ 0.014¡ 0.000¡
2.508 <
6.000 ò¡
2.522 <
9.000 ò¡
2.509 <
7.500 ò¡
¡ 568 ¡ 2.501¡ 0.286¡ 0.008¡ 0.000¡
2.787 <
6.000 ò¡
2.795 <
9.000 ò¡
2.787 <
7.500 ò¡
¡ 569 ¡ 2.766¡ 0.339¡ 0.005¡ 0.000¡
3.105 <
6.000 ò¡
3.110 <
9.000 ò¡
3.105 <
7.500 ò¡
¡ 570 ¡ 3.007¡ 0.386¡ 0.004¡ 0.000¡
3.393 <
6.000 ò¡
3.397 <
9.000 ò¡
3.393 <
7.500 ò¡
¡ 571 ¡ 3.106¡ 0.404¡ 0.006¡ 0.000¡
3.510 <
6.000 ò¡
3.516 <
9.000 ò¡
3.510 <
7.500 ò¡
¡ 572 ¡ 3.048¡ 0.391¡ 0.007¡ 0.000¡
3.439 <
6.000 ò¡
3.446 <
9.000 ò¡
3.439 <
7.500 ò¡
¡ 573 ¡ 2.833¡ 0.347¡ 0.008¡ 0.000¡
3.180 <
6.000 ò¡
3.188 <
9.000 ò¡
3.180 <
7.500 ò¡
¡ 574 ¡ 2.593¡ 0.297¡ 0.013¡ 0.000¡
2.891 <
6.000 ò¡
2.904 <
9.000 ò¡
2.891 <
7.500 ò¡
¡ 575 ¡ 2.383¡ 0.253¡ 0.024¡ 0.001¡
2.636 <
6.000 ò¡
2.661 <
9.000 ò¡
2.637 <
7.500 ò¡
¡ 576 ¡ 2.225¡ 0.219¡ 0.041¡ 0.001¡
2.444 <
6.000 ò¡
2.485 <
9.000 ò¡
2.445 <
7.500 ò¡
¡ 577 ¡ 2.125¡ 0.197¡ 0.065¡ 0.002¡
2.322 <
6.000 ò¡
2.387 <
9.000 ò¡
2.324 <
7.500 ò¡
¡ 578 ¡ 2.084¡ 0.185¡ 0.097¡ 0.003¡
2.269 <
6.000 ò¡
2.366 <
9.000 ò¡
2.273 <
7.500 ò¡
¡ 579 ¡ 2.092¡ 0.184¡ 0.137¡ 0.005¡
2.276 <
6.000 ò¡
2.413 <
9.000 ò¡
2.281 <
7.500 ò¡
¡ 580 ¡ 2.138¡ 0.190¡ 0.185¡ 0.007¡
2.328 <
6.000 ò¡
2.513 <
9.000 ò¡
2.335 <
7.500 ò¡
¡ 581 ¡ 2.207¡ 0.201¡ 0.241¡ 0.008¡
2.408 <
6.000 ò¡
2.649 <
9.000 ò¡
2.416 <
7.500 ò¡
¡ 582 ¡ 2.282¡ 0.213¡ 0.304¡ 0.011¡
2.496 <
6.000 ò¡
2.800 <
9.000 ò¡
2.507 <
7.500 ò¡
¡ 583 ¡ 2.349¡ 0.225¡ 0.372¡ 0.013¡
2.573 <
6.000 ò¡
2.945 <
9.000 ò¡
2.586 <
7.500 ò¡
¡ 584 ¡ 2.390¡ 0.232¡ 0.443¡ 0.016¡
2.622 <
6.000 ò¡
3.065 <
9.000 ò¡
2.638 <
7.500 ò¡
¡ 585 ¡ 2.404¡ 0.235¡ 0.514¡ 0.018¡
2.639 <
6.000 ò¡
3.153 <
9.000 ò¡
2.657 <
7.500 ò¡
¡ 586 ¡ 2.637¡ 0.284¡ 0.414¡ 0.013¡
2.922 <
6.000 ò¡
3.335 <
9.000 ò¡
2.934 <
7.500 ò¡
¡ 587 ¡ 2.606¡ 0.279¡ 0.365¡ 0.011¡
2.884 <
6.000 ò¡
3.250 <
9.000 ò¡
2.896 <
7.500 ò¡
¡ 588 ¡ 2.526¡ 0.265¡ 0.314¡ 0.009¡
2.791 <
6.000 ò¡
3.105 <
9.000 ò¡
2.800 <
7.500 ò¡
¡ 589 ¡ 2.406¡ 0.245¡ 0.261¡ 0.008¡
2.651 <
6.000 ò¡
2.912 <
9.000 ò¡
2.658 <
7.500 ò¡
¡ 590 ¡ 2.269¡ 0.221¡ 0.210¡ 0.006¡
2.490 <
6.000 ò¡
2.700 <
9.000 ò¡
2.496 <
7.500 ò¡
¡ 591 ¡ 2.138¡ 0.198¡ 0.163¡ 0.005¡
2.337 <
6.000 ò¡
2.500 <
9.000 ò¡
2.342 <
7.500 ò¡
¡ 592 ¡ 2.034¡ 0.181¡ 0.121¡ 0.004¡
2.215 <
6.000 ò¡
2.337 <
9.000 ò¡
2.219 <
7.500 ò¡
¡ 593 ¡ 1.974¡ 0.172¡ 0.086¡ 0.003¡
2.146 <
6.000 ò¡
2.233 <
9.000 ò¡
2.149 <
7.500 ò¡
¡ 594 ¡ 1.971¡ 0.175¡ 0.058¡ 0.002¡
2.146 <
6.000 ò¡
2.204 <
9.000 ò¡
2.148 <
7.500 ò¡
¡ 595 ¡ 2.035¡ 0.190¡ 0.036¡ 0.001¡
2.225 <
6.000 ò¡
2.260 <
9.000 ò¡
2.226 <
7.500 ò¡
¡ 596 ¡ 2.169¡ 0.218¡ 0.019¡ 0.001¡
2.387 <
6.000 ò¡
2.406 <
9.000 ò¡
2.388 <
7.500 ò¡
¡ 597 ¡ 2.367¡ 0.259¡ 0.009¡ 0.000¡
2.626 <
6.000 ò¡
2.635 <
9.000 ò¡
2.626 <
7.500 ò¡
¡ 598 ¡ 2.613¡ 0.308¡ 0.005¡ 0.000¡
2.921 <
6.000 ò¡
2.926 <
9.000 ò¡
2.921 <
7.500 ò¡
¡ 599 ¡ 2.866¡ 0.359¡ 0.002¡ 0.000¡
3.225 <
6.000 ò¡
3.228 <
9.000 ò¡
3.225 <
7.500 ò¡
¡ 600 ¡ 3.051¡ 0.394¡ 0.004¡ 0.000¡
3.445 <
6.000 ò¡
3.449 <
9.000 ò¡
3.445 <
7.500 ò¡
¡ 601 ¡ 3.114¡ 0.405¡ 0.006¡ 0.000¡
3.519 <
6.000 ò¡
3.525 <
9.000 ò¡
3.519 <
7.500 ò¡
¡ 602 ¡ 2.945¡ 0.371¡ 0.007¡ 0.000¡
3.315 <
6.000 ò¡
3.322 <
9.000 ò¡
3.316 <
7.500 ò¡
¡ 603 ¡ 2.708¡ 0.322¡ 0.011¡ 0.000¡
3.029 <
6.000 ò¡
3.040 <
9.000 ò¡
3.030 <
7.500 ò¡
¡ 604 ¡ 2.480¡ 0.274¡ 0.021¡ 0.001¡
2.754 <
6.000 ò¡
2.775 <
9.000 ò¡
2.755 <
7.500 ò¡
¡ 605 ¡ 2.295¡ 0.235¡ 0.035¡ 0.001¡
2.531 <
6.000 ò¡
2.566 <
9.000 ò¡
2.532 <
7.500 ò¡
¡ 606 ¡ 2.168¡ 0.207¡ 0.056¡ 0.002¡
2.376 <
6.000 ò¡
2.432 <
9.000 ò¡
2.378 <
7.500 ò¡
¡ 607 ¡ 2.101¡ 0.191¡ 0.084¡ 0.003¡
2.292 <
6.000 ò¡
2.376 <
9.000 ò¡
2.295 <
7.500 ò¡
¡ 608 ¡ 2.087¡ 0.186¡ 0.121¡ 0.004¡
2.273 <
6.000 ò¡
2.394 <
9.000 ò¡
2.277 <
7.500 ò¡
¡ 609 ¡ 2.118¡ 0.189¡ 0.165¡ 0.006¡
2.307 <
6.000 ò¡
2.473 <
9.000 ò¡
2.313 <
7.500 ò¡
¡ 610 ¡ 2.180¡ 0.198¡ 0.218¡ 0.008¡
2.378 <
6.000 ò¡
2.596 <
9.000 ò¡
2.386 <
7.500 ò¡
¡ 611 ¡ 2.257¡ 0.211¡ 0.278¡ 0.010¡
2.467 <
6.000 ò¡
2.745 <
9.000 ò¡
2.477 <
7.500 ò¡
¡ 612 ¡ 2.332¡ 0.223¡ 0.344¡ 0.012¡
2.554 <
6.000 ò¡
2.898 <
9.000 ò¡
2.567 <
7.500 ò¡
¡ 613 ¡ 2.387¡ 0.233¡ 0.413¡ 0.015¡
2.619 <
6.000 ò¡
3.032 <
9.000 ò¡
2.634 <
7.500 ò¡
¡ 614 ¡ 2.410¡ 0.237¡ 0.483¡ 0.017¡
2.647 <
6.000 ò¡
3.130 <
9.000 ò¡
2.664 <
7.500 ò¡
¡ 615 ¡ 2.644¡ 0.286¡ 0.394¡ 0.012¡
2.929 <
6.000 ò¡
3.323 <
9.000 ò¡
2.941 <
7.500 ò¡
¡ 616 ¡ 2.594¡ 0.277¡ 0.345¡ 0.010¡
2.871 <
6.000 ò¡
3.216 <
9.000 ò¡
2.881 <
7.500 ò¡
¡ 617 ¡ 2.493¡ 0.259¡ 0.293¡ 0.009¡
2.752 <
6.000 ò¡
3.045 <
9.000 ò¡
2.761 <
7.500 ò¡
¡ 618 ¡ 2.360¡ 0.237¡ 0.240¡ 0.007¡
2.597 <
6.000 ò¡
2.837 <
9.000 ò¡
2.604 <
7.500 ò¡
¡ 619 ¡ 2.221¡ 0.213¡ 0.191¡ 0.006¡
2.434 <
6.000 ò¡
2.625 <
9.000 ò¡
2.440 <
7.500 ò¡
¡ 620 ¡ 2.098¡ 0.192¡ 0.146¡ 0.004¡
2.290 <
6.000 ò¡
2.436 <
9.000 ò¡
2.294 <
7.500 ò¡
¡ 621 ¡ 2.010¡ 0.178¡ 0.107¡ 0.003¡
2.188 <
6.000 ò¡
2.295 <
9.000 ò¡
2.191 <
7.500 ò¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ZEMİN GERİLMESİ KONTROLU
22-02-2014
SAYFA: 62
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
t/m²
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Nokta¡
G
¡
Q
¡
E
¡
W
¡
G + Q
¡
G + Q + E
¡
G + Q + W
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 622 ¡ 1.972¡ 0.173¡ 0.075¡ 0.002¡
2.145 <
6.000 ò¡
2.220 <
9.000 ò¡
2.148 <
7.500 ò¡
¡ 623 ¡ 1.996¡ 0.180¡ 0.049¡ 0.001¡
2.176 <
6.000 ò¡
2.225 <
9.000 ò¡
2.177 <
7.500 ò¡
¡ 624 ¡ 2.086¡ 0.201¡ 0.029¡ 0.001¡
2.287 <
6.000 ò¡
2.316 <
9.000 ò¡
2.287 <
7.500 ò¡
¡ 625 ¡ 2.243¡ 0.233¡ 0.015¡ 0.000¡
2.476 <
6.000 ò¡
2.491 <
9.000 ò¡
2.476 <
7.500 ò¡
¡ 626 ¡ 2.454¡ 0.277¡ 0.006¡ 0.000¡
2.731 <
6.000 ò¡
2.736 <
9.000 ò¡
2.731 <
7.500 ò¡
¡ 627 ¡ 2.693¡ 0.325¡ 0.002¡ 0.000¡
3.018 <
6.000 ò¡
3.020 <
9.000 ò¡
3.018 <
7.500 ò¡
¡ 628 ¡ 2.911¡ 0.368¡ 0.002¡ 0.000¡
3.279 <
6.000 ò¡
3.282 <
9.000 ò¡
3.279 <
7.500 ò¡
¡ 629 ¡ 3.025¡ 0.389¡ 0.004¡ 0.000¡
3.414 <
6.000 ò¡
3.418 <
9.000 ò¡
3.414 <
7.500 ò¡
¡ 630 ¡ 2.991¡ 0.381¡ 0.005¡ 0.000¡
3.371 <
6.000 ò¡
3.377 <
9.000 ò¡
3.372 <
7.500 ò¡
¡ 631 ¡ 2.792¡ 0.340¡ 0.010¡ 0.000¡
3.131 <
6.000 ò¡
3.141 <
9.000 ò¡
3.132 <
7.500 ò¡
¡ 632 ¡ 2.567¡ 0.293¡ 0.018¡ 0.001¡
2.860 <
6.000 ò¡
2.878 <
9.000 ò¡
2.861 <
7.500 ò¡
¡ 633 ¡ 2.369¡ 0.252¡ 0.030¡ 0.001¡
2.620 <
6.000 ò¡
2.651 <
9.000 ò¡
2.622 <
7.500 ò¡
¡ 634 ¡ 2.220¡ 0.220¡ 0.049¡ 0.002¡
2.440 <
6.000 ò¡
2.489 <
9.000 ò¡
2.442 <
7.500 ò¡
¡ 635 ¡ 2.130¡ 0.199¡ 0.074¡ 0.003¡
2.329 <
6.000 ò¡
2.403 <
9.000 ò¡
2.331 <
7.500 ò¡
¡ 636 ¡ 2.096¡ 0.190¡ 0.107¡ 0.004¡
2.286 <
6.000 ò¡
2.392 <
9.000 ò¡
2.289 <
7.500 ò¡
¡ 637 ¡ 2.111¡ 0.190¡ 0.148¡ 0.005¡
2.301 <
6.000 ò¡
2.448 <
9.000 ò¡
2.306 <
7.500 ò¡
¡ 638 ¡ 2.163¡ 0.197¡ 0.197¡ 0.007¡
2.360 <
6.000 ò¡
2.557 <
9.000 ò¡
2.367 <
7.500 ò¡
¡ 639 ¡ 2.238¡ 0.209¡ 0.254¡ 0.009¡
2.447 <
6.000 ò¡
2.701 <
9.000 ò¡
2.456 <
7.500 ò¡
¡ 640 ¡ 2.318¡ 0.222¡ 0.317¡ 0.011¡
2.540 <
6.000 ò¡
2.857 <
9.000 ò¡
2.551 <
7.500 ò¡
¡ 641 ¡ 2.385¡ 0.233¡ 0.384¡ 0.014¡
2.618 <
6.000 ò¡
3.002 <
9.000 ò¡
2.631 <
7.500 ò¡
¡ 642 ¡ 2.419¡ 0.240¡ 0.453¡ 0.016¡
2.659 <
6.000 ò¡
3.111 <
9.000 ò¡
2.674 <
7.500 ò¡
¡ 643 ¡ 2.654¡ 0.287¡ 0.375¡ 0.011¡
2.941 <
6.000 ò¡
3.316 <
9.000 ò¡
2.952 <
7.500 ò¡
¡ 644 ¡ 2.584¡ 0.275¡ 0.325¡ 0.010¡
2.859 <
6.000 ò¡
3.184 <
9.000 ò¡
2.869 <
7.500 ò¡
¡ 645 ¡ 2.465¡ 0.255¡ 0.273¡ 0.008¡
2.719 <
6.000 ò¡
2.992 <
9.000 ò¡
2.727 <
7.500 ò¡
¡ 646 ¡ 2.324¡ 0.230¡ 0.221¡ 0.007¡
2.554 <
6.000 ò¡
2.776 <
9.000 ò¡
2.561 <
7.500 ò¡
¡ 647 ¡ 2.186¡ 0.207¡ 0.174¡ 0.005¡
2.393 <
6.000 ò¡
2.567 <
9.000 ò¡
2.398 <
7.500 ò¡
¡ 648 ¡ 2.073¡ 0.188¡ 0.131¡ 0.004¡
2.261 <
6.000 ò¡
2.392 <
9.000 ò¡
2.265 <
7.500 ò¡
¡ 649 ¡ 2.001¡ 0.177¡ 0.095¡ 0.003¡
2.178 <
6.000 ò¡
2.273 <
9.000 ò¡
2.181 <
7.500 ò¡
¡ 650 ¡ 1.984¡ 0.176¡ 0.065¡ 0.002¡
2.160 <
6.000 ò¡
2.225 <
9.000 ò¡
2.162 <
7.500 ò¡
¡ 651 ¡ 2.029¡ 0.188¡ 0.042¡ 0.001¡
2.217 <
6.000 ò¡
2.259 <
9.000 ò¡
2.218 <
7.500 ò¡
¡ 652 ¡ 2.139¡ 0.212¡ 0.024¡ 0.001¡
2.351 <
6.000 ò¡
2.376 <
9.000 ò¡
2.352 <
7.500 ò¡
¡ 653 ¡ 2.308¡ 0.247¡ 0.012¡ 0.000¡
2.555 <
6.000 ò¡
2.567 <
9.000 ò¡
2.555 <
7.500 ò¡
¡ 654 ¡ 2.517¡ 0.289¡ 0.005¡ 0.000¡
2.806 <
6.000 ò¡
2.811 <
9.000 ò¡
2.806 <
7.500 ò¡
¡ 655 ¡ 2.729¡ 0.332¡ 0.001¡ 0.000¡
3.061 <
6.000 ò¡
3.062 <
9.000 ò¡
3.061 <
7.500 ò¡
¡ 656 ¡ 2.884¡ 0.362¡ 0.003¡ 0.000¡
3.246 <
6.000 ò¡
3.249 <
9.000 ò¡
3.246 <
7.500 ò¡
¡ 657 ¡ 2.925¡ 0.368¡ 0.005¡ 0.000¡
3.293 <
6.000 ò¡
3.299 <
9.000 ò¡
3.293 <
7.500 ò¡
¡ 658 ¡ 2.820¡ 0.346¡ 0.009¡ 0.000¡
3.166 <
6.000 ò¡
3.175 <
9.000 ò¡
3.166 <
7.500 ò¡
¡ 659 ¡ 2.628¡ 0.306¡ 0.016¡ 0.001¡
2.934 <
6.000 ò¡
2.950 <
9.000 ò¡
2.935 <
7.500 ò¡
¡ 660 ¡ 2.433¡ 0.266¡ 0.027¡ 0.001¡
2.699 <
6.000 ò¡
2.725 <
9.000 ò¡
2.700 <
7.500 ò¡
¡ 661 ¡ 2.274¡ 0.232¡ 0.043¡ 0.002¡
2.506 <
6.000 ò¡
2.548 <
9.000 ò¡
2.507 <
7.500 ò¡
¡ 662 ¡ 2.166¡ 0.208¡ 0.065¡ 0.002¡
2.374 <
6.000 ò¡
2.439 <
9.000 ò¡
2.377 <
7.500 ò¡
¡ 663 ¡ 2.115¡ 0.195¡ 0.095¡ 0.003¡
2.310 <
6.000 ò¡
2.404 <
9.000 ò¡
2.313 <
7.500 ò¡
¡ 664 ¡ 2.115¡ 0.192¡ 0.132¡ 0.005¡
2.307 <
6.000 ò¡
2.439 <
9.000 ò¡
2.311 <
7.500 ò¡
¡ 665 ¡ 2.156¡ 0.197¡ 0.178¡ 0.006¡
2.354 <
6.000 ò¡
2.532 <
9.000 ò¡
2.360 <
7.500 ò¡
¡ 666 ¡ 2.227¡ 0.208¡ 0.232¡ 0.008¡
2.435 <
6.000 ò¡
2.667 <
9.000 ò¡
2.443 <
7.500 ò¡
¡ 667 ¡ 2.310¡ 0.222¡ 0.292¡ 0.010¡
2.531 <
6.000 ò¡
2.823 <
9.000 ò¡
2.542 <
7.500 ò¡
¡ 668 ¡ 2.385¡ 0.234¡ 0.357¡ 0.013¡
2.619 <
6.000 ò¡
2.976 <
9.000 ò¡
2.632 <
7.500 ò¡
¡ 669 ¡ 2.430¡ 0.243¡ 0.424¡ 0.015¡
2.672 <
6.000 ò¡
3.096 <
9.000 ò¡
2.687 <
7.500 ò¡
¡ 670 ¡ 2.664¡ 0.289¡ 0.356¡ 0.011¡
2.953 <
6.000 ò¡
3.309 <
9.000 ò¡
2.963 <
7.500 ò¡
¡ 671 ¡ 2.575¡ 0.273¡ 0.306¡ 0.009¡
2.848 <
6.000 ò¡
3.155 <
9.000 ò¡
2.858 <
7.500 ò¡
¡ 672 ¡ 2.443¡ 0.251¡ 0.254¡ 0.008¡
2.693 <
6.000 ò¡
2.948 <
9.000 ò¡
2.701 <
7.500 ò¡
¡ 673 ¡ 2.297¡ 0.226¡ 0.204¡ 0.006¡
2.523 <
6.000 ò¡
2.727 <
9.000 ò¡
2.529 <
7.500 ò¡
¡ 674 ¡ 2.163¡ 0.203¡ 0.159¡ 0.005¡
2.366 <
6.000 ò¡
2.525 <
9.000 ò¡
2.371 <
7.500 ò¡
¡ 675 ¡ 2.061¡ 0.186¡ 0.119¡ 0.004¡
2.247 <
6.000 ò¡
2.365 <
9.000 ò¡
2.250 <
7.500 ò¡
¡ 676 ¡ 2.004¡ 0.178¡ 0.085¡ 0.003¡
2.182 <
6.000 ò¡
2.267 <
9.000 ò¡
2.185 <
7.500 ò¡
¡ 677 ¡ 2.004¡ 0.181¡ 0.057¡ 0.002¡
2.185 <
6.000 ò¡
2.243 <
9.000 ò¡
2.187 <
7.500 ò¡
¡ 678 ¡ 2.066¡ 0.196¡ 0.036¡ 0.001¡
2.262 <
6.000 ò¡
2.298 <
9.000 ò¡
2.263 <
7.500 ò¡
¡ 679 ¡ 2.188¡ 0.222¡ 0.021¡ 0.001¡
2.409 <
6.000 ò¡
2.430 <
9.000 ò¡
2.410 <
7.500 ò¡
¡ 680 ¡ 2.356¡ 0.257¡ 0.011¡ 0.000¡
2.612 <
6.000 ò¡
2.623 <
9.000 ò¡
2.613 <
7.500 ò¡
¡ 681 ¡ 2.545¡ 0.295¡ 0.005¡ 0.000¡
2.839 <
6.000 ò¡
2.844 <
9.000 ò¡
2.840 <
7.500 ò¡
¡ 682 ¡ 2.710¡ 0.328¡ 0.004¡ 0.000¡
3.038 <
6.000 ò¡
3.041 <
9.000 ò¡
3.038 <
7.500 ò¡
¡ 683 ¡ 2.800¡ 0.345¡ 0.006¡ 0.000¡
3.144 <
6.000 ò¡
3.150 <
9.000 ò¡
3.145 <
7.500 ò¡
¡ 684 ¡ 2.774¡ 0.337¡ 0.009¡ 0.000¡
3.112 <
6.000 ò¡
3.121 <
9.000 ò¡
3.112 <
7.500 ò¡
¡ 685 ¡ 2.645¡ 0.311¡ 0.015¡ 0.001¡
2.956 <
6.000 ò¡
2.971 <
9.000 ò¡
2.957 <
7.500 ò¡
¡ 686 ¡ 2.476¡ 0.275¡ 0.024¡ 0.001¡
2.751 <
6.000 ò¡
2.775 <
9.000 ò¡
2.752 <
7.500 ò¡
¡ 687 ¡ 2.320¡ 0.242¡ 0.038¡ 0.001¡
2.562 <
6.000 ò¡
2.600 <
9.000 ò¡
2.563 <
7.500 ò¡
¡ 688 ¡ 2.204¡ 0.217¡ 0.058¡ 0.002¡
2.421 <
6.000 ò¡
2.479 <
9.000 ò¡
2.423 <
7.500 ò¡
¡ 689 ¡ 2.139¡ 0.201¡ 0.085¡ 0.003¡
2.341 <
6.000 ò¡
2.425 <
9.000 ò¡
2.344 <
7.500 ò¡
¡ 690 ¡ 2.126¡ 0.196¡ 0.119¡ 0.004¡
2.322 <
6.000 ò¡
2.441 <
9.000 ò¡
2.326 <
7.500 ò¡
¡ 691 ¡ 2.158¡ 0.199¡ 0.162¡ 0.006¡
2.357 <
6.000 ò¡
2.518 <
9.000 ò¡
2.362 <
7.500 ò¡
¡ 692 ¡ 2.223¡ 0.209¡ 0.212¡ 0.007¡
2.431 <
6.000 ò¡
2.643 <
9.000 ò¡
2.439 <
7.500 ò¡
¡ 693 ¡ 2.306¡ 0.222¡ 0.269¡ 0.009¡
2.528 <
6.000 ò¡
2.797 <
9.000 ò¡
2.537 <
7.500 ò¡
¡ 694 ¡ 2.387¡ 0.236¡ 0.331¡ 0.012¡
2.623 <
6.000 ò¡
2.954 <
9.000 ò¡
2.634 <
7.500 ò¡
¡ 695 ¡ 2.442¡ 0.245¡ 0.396¡ 0.014¡
2.687 <
6.000 ò¡
3.083 <
9.000 ò¡
2.701 <
7.500 ò¡
¡ 696 ¡ 2.673¡ 0.290¡ 0.338¡ 0.010¡
2.964 <
6.000 ò¡
3.302 <
9.000 ò¡
2.974 <
7.500 ò¡
¡ 697 ¡ 2.568¡ 0.272¡ 0.288¡ 0.009¡
2.840 <
6.000 ò¡
3.128 <
9.000 ò¡
2.849 <
7.500 ò¡
¡ 698 ¡ 2.426¡ 0.248¡ 0.237¡ 0.007¡
2.674 <
6.000 ò¡
2.911 <
9.000 ò¡
2.681 <
7.500 ò¡
¡ 699 ¡ 2.279¡ 0.222¡ 0.189¡ 0.006¡
2.501 <
6.000 ò¡
2.691 <
9.000 ò¡
2.507 <
7.500 ò¡
¡ 700 ¡ 2.150¡ 0.201¡ 0.146¡ 0.004¡
2.351 <
6.000 ò¡
2.497 <
9.000 ò¡
2.355 <
7.500 ò¡
¡ 701 ¡ 2.058¡ 0.186¡ 0.108¡ 0.003¡
2.244 <
6.000 ò¡
2.352 <
9.000 ò¡
2.247 <
7.500 ò¡
¡ 702 ¡ 2.015¡ 0.181¡ 0.077¡ 0.002¡
2.195 <
6.000 ò¡
2.272 <
9.000 ò¡
2.198 <
7.500 ò¡
¡ 703 ¡ 2.028¡ 0.186¡ 0.052¡ 0.002¡
2.215 <
6.000 ò¡
2.267 <
9.000 ò¡
2.216 <
7.500 ò¡
¡ 704 ¡ 2.100¡ 0.203¡ 0.033¡ 0.001¡
2.303 <
6.000 ò¡
2.336 <
9.000 ò¡
2.304 <
7.500 ò¡
¡ 705 ¡ 2.223¡ 0.229¡ 0.019¡ 0.001¡
2.452 <
6.000 ò¡
2.471 <
9.000 ò¡
2.452 <
7.500 ò¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ZEMİN GERİLMESİ KONTROLU
22-02-2014
SAYFA: 63
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
t/m²
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Nokta¡
G
¡
Q
¡
E
¡
W
¡
G + Q
¡
G + Q + E
¡
G + Q + W
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 706 ¡ 2.377¡ 0.261¡ 0.011¡ 0.000¡
2.638 <
6.000 ò¡
2.649 <
9.000 ò¡
2.639 <
7.500 ò¡
¡ 707 ¡ 2.532¡ 0.292¡ 0.006¡ 0.000¡
2.825 <
6.000 ò¡
2.830 <
9.000 ò¡
2.825 <
7.500 ò¡
¡ 708 ¡ 2.645¡ 0.314¡ 0.007¡ 0.000¡
2.959 <
6.000 ò¡
2.966 <
9.000 ò¡
2.960 <
7.500 ò¡
¡ 709 ¡ 2.676¡ 0.319¡ 0.010¡ 0.000¡
2.995 <
6.000 ò¡
3.005 <
9.000 ò¡
2.995 <
7.500 ò¡
¡ 710 ¡ 2.613¡ 0.304¡ 0.015¡ 0.001¡
2.917 <
6.000 ò¡
2.932 <
9.000 ò¡
2.918 <
7.500 ò¡
¡ 711 ¡ 2.487¡ 0.278¡ 0.023¡ 0.001¡
2.765 <
6.000 ò¡
2.788 <
9.000 ò¡
2.766 <
7.500 ò¡
¡ 712 ¡ 2.350¡ 0.249¡ 0.035¡ 0.001¡
2.599 <
6.000 ò¡
2.633 <
9.000 ò¡
2.600 <
7.500 ò¡
¡ 713 ¡ 2.236¡ 0.224¡ 0.053¡ 0.002¡
2.460 <
6.000 ò¡
2.513 <
9.000 ò¡
2.462 <
7.500 ò¡
¡ 714 ¡ 2.165¡ 0.207¡ 0.077¡ 0.003¡
2.373 <
6.000 ò¡
2.449 <
9.000 ò¡
2.375 <
7.500 ò¡
¡ 715 ¡ 2.143¡ 0.200¡ 0.108¡ 0.004¡
2.343 <
6.000 ò¡
2.451 <
9.000 ò¡
2.347 <
7.500 ò¡
¡ 716 ¡ 2.165¡ 0.202¡ 0.147¡ 0.005¡
2.367 <
6.000 ò¡
2.514 <
9.000 ò¡
2.372 <
7.500 ò¡
¡ 717 ¡ 2.225¡ 0.210¡ 0.194¡ 0.007¡
2.435 <
6.000 ò¡
2.629 <
9.000 ò¡
2.442 <
7.500 ò¡
¡ 718 ¡ 2.306¡ 0.223¡ 0.248¡ 0.009¡
2.530 <
6.000 ò¡
2.778 <
9.000 ò¡
2.538 <
7.500 ò¡
¡ 719 ¡ 2.392¡ 0.237¡ 0.308¡ 0.011¡
2.629 <
6.000 ò¡
2.936 <
9.000 ò¡
2.639 <
7.500 ò¡
¡ 720 ¡ 2.455¡ 0.248¡ 0.369¡ 0.013¡
2.703 <
6.000 ò¡
3.072 <
9.000 ò¡
2.716 <
7.500 ò¡
¡ 721 ¡ 2.681¡ 0.292¡ 0.321¡ 0.010¡
2.973 <
6.000 ò¡
3.294 <
9.000 ò¡
2.982 <
7.500 ò¡
¡ 722 ¡ 2.563¡ 0.271¡ 0.272¡ 0.008¡
2.834 <
6.000 ò¡
3.106 <
9.000 ò¡
2.842 <
7.500 ò¡
¡ 723 ¡ 2.415¡ 0.246¡ 0.223¡ 0.007¡
2.660 <
6.000 ò¡
2.883 <
9.000 ò¡
2.667 <
7.500 ò¡
¡ 724 ¡ 2.268¡ 0.221¡ 0.176¡ 0.005¡
2.489 <
6.000 ò¡
2.665 <
9.000 ò¡
2.494 <
7.500 ò¡
¡ 725 ¡ 2.145¡ 0.200¡ 0.135¡ 0.004¡
2.345 <
6.000 ò¡
2.480 <
9.000 ò¡
2.349 <
7.500 ò¡
¡ 726 ¡ 2.062¡ 0.187¡ 0.100¡ 0.003¡
2.249 <
6.000 ò¡
2.349 <
9.000 ò¡
2.252 <
7.500 ò¡
¡ 727 ¡ 2.029¡ 0.184¡ 0.071¡ 0.002¡
2.213 <
6.000 ò¡
2.284 <
9.000 ò¡
2.215 <
7.500 ò¡
¡ 728 ¡ 2.052¡ 0.191¡ 0.048¡ 0.001¡
2.243 <
6.000 ò¡
2.291 <
9.000 ò¡
2.244 <
7.500 ò¡
¡ 729 ¡ 2.126¡ 0.208¡ 0.031¡ 0.001¡
2.334 <
6.000 ò¡
2.365 <
9.000 ò¡
2.335 <
7.500 ò¡
¡ 730 ¡ 2.240¡ 0.232¡ 0.019¡ 0.001¡
2.472 <
6.000 ò¡
2.492 <
9.000 ò¡
2.473 <
7.500 ò¡
¡ 731 ¡ 2.371¡ 0.259¡ 0.012¡ 0.000¡
2.630 <
6.000 ò¡
2.642 <
9.000 ò¡
2.630 <
7.500 ò¡
¡ 732 ¡ 2.485¡ 0.282¡ 0.008¡ 0.000¡
2.767 <
6.000 ò¡
2.776 <
9.000 ò¡
2.768 <
7.500 ò¡
¡ 733 ¡ 2.548¡ 0.294¡ 0.011¡ 0.000¡
2.842 <
6.000 ò¡
2.854 <
9.000 ò¡
2.843 <
7.500 ò¡
¡ 734 ¡ 2.539¡ 0.290¡ 0.016¡ 0.001¡
2.828 <
6.000 ò¡
2.844 <
9.000 ò¡
2.829 <
7.500 ò¡
¡ 735 ¡ 2.463¡ 0.274¡ 0.022¡ 0.001¡
2.737 <
6.000 ò¡
2.759 <
9.000 ò¡
2.738 <
7.500 ò¡
¡ 736 ¡ 2.357¡ 0.251¡ 0.033¡ 0.001¡
2.608 <
6.000 ò¡
2.641 <
9.000 ò¡
2.609 <
7.500 ò¡
¡ 737 ¡ 2.257¡ 0.229¡ 0.049¡ 0.002¡
2.485 <
6.000 ò¡
2.534 <
9.000 ò¡
2.487 <
7.500 ò¡
¡ 738 ¡ 2.187¡ 0.212¡ 0.070¡ 0.002¡
2.400 <
6.000 ò¡
2.470 <
9.000 ò¡
2.402 <
7.500 ò¡
¡ 739 ¡ 2.161¡ 0.204¡ 0.099¡ 0.004¡
2.365 <
6.000 ò¡
2.464 <
9.000 ò¡
2.368 <
7.500 ò¡
¡ 740 ¡ 2.177¡ 0.205¡ 0.135¡ 0.005¡
2.382 <
6.000 ò¡
2.517 <
9.000 ò¡
2.387 <
7.500 ò¡
¡ 741 ¡ 2.231¡ 0.212¡ 0.179¡ 0.006¡
2.444 <
6.000 ò¡
2.622 <
9.000 ò¡
2.450 <
7.500 ò¡
¡ 742 ¡ 2.311¡ 0.225¡ 0.229¡ 0.008¡
2.536 <
6.000 ò¡
2.765 <
9.000 ò¡
2.544 <
7.500 ò¡
¡ 743 ¡ 2.398¡ 0.239¡ 0.286¡ 0.010¡
2.637 <
6.000 ò¡
2.923 <
9.000 ò¡
2.647 <
7.500 ò¡
¡ 744 ¡ 2.468¡ 0.251¡ 0.345¡ 0.012¡
2.718 <
6.000 ò¡
3.063 <
9.000 ò¡
2.731 <
7.500 ò¡
¡ 745 ¡ 2.688¡ 0.293¡ 0.305¡ 0.009¡
2.981 <
6.000 ò¡
3.285 <
9.000 ò¡
2.990 <
7.500 ò¡
¡ 746 ¡ 2.560¡ 0.270¡ 0.257¡ 0.008¡
2.830 <
6.000 ò¡
3.087 <
9.000 ò¡
2.838 <
7.500 ò¡
¡ 747 ¡ 2.408¡ 0.244¡ 0.209¡ 0.006¡
2.652 <
6.000 ò¡
2.862 <
9.000 ò¡
2.659 <
7.500 ò¡
¡ 748 ¡ 2.263¡ 0.220¡ 0.165¡ 0.005¡
2.483 <
6.000 ò¡
2.648 <
9.000 ò¡
2.488 <
7.500 ò¡
¡ 749 ¡ 2.145¡ 0.201¡ 0.126¡ 0.004¡
2.346 <
6.000 ò¡
2.472 <
9.000 ò¡
2.349 <
7.500 ò¡
¡ 750 ¡ 2.069¡ 0.189¡ 0.093¡ 0.003¡
2.258 <
6.000 ò¡
2.352 <
9.000 ò¡
2.261 <
7.500 ò¡
¡ 751 ¡ 2.044¡ 0.187¡ 0.067¡ 0.002¡
2.231 <
6.000 ò¡
2.298 <
9.000 ò¡
2.233 <
7.500 ò¡
¡ 752 ¡ 2.070¡ 0.195¡ 0.046¡ 0.001¡
2.265 <
6.000 ò¡
2.310 <
9.000 ò¡
2.266 <
7.500 ò¡
¡ 753 ¡ 2.139¡ 0.211¡ 0.031¡ 0.001¡
2.350 <
6.000 ò¡
2.381 <
9.000 ò¡
2.351 <
7.500 ò¡
¡ 754 ¡ 2.237¡ 0.232¡ 0.021¡ 0.001¡
2.469 <
6.000 ò¡
2.490 <
9.000 ò¡
2.469 <
7.500 ò¡
¡ 755 ¡ 2.338¡ 0.252¡ 0.015¡ 0.000¡
2.590 <
6.000 ò¡
2.605 <
9.000 ò¡
2.591 <
7.500 ò¡
¡ 756 ¡ 2.413¡ 0.267¡ 0.013¡ 0.000¡
2.680 <
6.000 ò¡
2.694 <
9.000 ò¡
2.681 <
7.500 ò¡
¡ 757 ¡ 2.439¡ 0.271¡ 0.017¡ 0.001¡
2.709 <
6.000 ò¡
2.727 <
9.000 ò¡
2.710 <
7.500 ò¡
¡ 758 ¡ 2.408¡ 0.263¡ 0.023¡ 0.001¡
2.671 <
6.000 ò¡
2.694 <
9.000 ò¡
2.672 <
7.500 ò¡
¡ 759 ¡ 2.339¡ 0.247¡ 0.033¡ 0.001¡
2.587 <
6.000 ò¡
2.619 <
9.000 ò¡
2.588 <
7.500 ò¡
¡ 760 ¡ 2.261¡ 0.230¡ 0.046¡ 0.002¡
2.491 <
6.000 ò¡
2.538 <
9.000 ò¡
2.493 <
7.500 ò¡
¡ 761 ¡ 2.202¡ 0.216¡ 0.066¡ 0.002¡
2.417 <
6.000 ò¡
2.483 <
9.000 ò¡
2.420 <
7.500 ò¡
¡ 762 ¡ 2.176¡ 0.208¡ 0.092¡ 0.003¡
2.384 <
6.000 ò¡
2.476 <
9.000 ò¡
2.387 <
7.500 ò¡
¡ 763 ¡ 2.190¡ 0.208¡ 0.125¡ 0.004¡
2.398 <
6.000 ò¡
2.523 <
9.000 ò¡
2.402 <
7.500 ò¡
¡ 764 ¡ 2.241¡ 0.215¡ 0.165¡ 0.006¡
2.456 <
6.000 ò¡
2.621 <
9.000 ò¡
2.462 <
7.500 ò¡
¡ 765 ¡ 2.319¡ 0.227¡ 0.213¡ 0.007¡
2.546 <
6.000 ò¡
2.758 <
9.000 ò¡
2.553 <
7.500 ò¡
¡ 766 ¡ 2.407¡ 0.241¡ 0.266¡ 0.009¡
2.648 <
6.000 ò¡
2.913 <
9.000 ò¡
2.657 <
7.500 ò¡
¡ 767 ¡ 2.481¡ 0.253¡ 0.322¡ 0.011¡
2.734 <
6.000 ò¡
3.056 <
9.000 ò¡
2.746 <
7.500 ò¡
¡ 768 ¡ 2.694¡ 0.293¡ 0.290¡ 0.009¡
2.987 <
6.000 ò¡
3.278 <
9.000 ò¡
2.996 <
7.500 ò¡
¡ 769 ¡ 2.559¡ 0.270¡ 0.244¡ 0.007¡
2.829 <
6.000 ò¡
3.072 <
9.000 ò¡
2.836 <
7.500 ò¡
¡ 770 ¡ 2.405¡ 0.244¡ 0.198¡ 0.006¡
2.649 <
6.000 ò¡
2.847 <
9.000 ò¡
2.655 <
7.500 ò¡
¡ 771 ¡ 2.261¡ 0.220¡ 0.156¡ 0.005¡
2.481 <
6.000 ò¡
2.638 <
9.000 ò¡
2.486 <
7.500 ò¡
¡ 772 ¡ 2.148¡ 0.202¡ 0.120¡ 0.004¡
2.350 <
6.000 ò¡
2.469 <
9.000 ò¡
2.353 <
7.500 ò¡
¡ 773 ¡ 2.078¡ 0.191¡ 0.089¡ 0.003¡
2.269 <
6.000 ò¡
2.358 <
9.000 ò¡
2.272 <
7.500 ò¡
¡ 774 ¡ 2.056¡ 0.190¡ 0.064¡ 0.002¡
2.246 <
6.000 ò¡
2.310 <
9.000 ò¡
2.248 <
7.500 ò¡
¡ 775 ¡ 2.080¡ 0.197¡ 0.046¡ 0.001¡
2.277 <
6.000 ò¡
2.323 <
9.000 ò¡
2.279 <
7.500 ò¡
¡ 776 ¡ 2.139¡ 0.211¡ 0.033¡ 0.001¡
2.350 <
6.000 ò¡
2.383 <
9.000 ò¡
2.351 <
7.500 ò¡
¡ 777 ¡ 2.216¡ 0.227¡ 0.024¡ 0.001¡
2.443 <
6.000 ò¡
2.467 <
9.000 ò¡
2.444 <
7.500 ò¡
¡ 778 ¡ 2.287¡ 0.241¡ 0.019¡ 0.001¡
2.529 <
6.000 ò¡
2.547 <
9.000 ò¡
2.529 <
7.500 ò¡
¡ 779 ¡ 2.330¡ 0.249¡ 0.020¡ 0.001¡
2.580 <
6.000 ò¡
2.599 <
9.000 ò¡
2.580 <
7.500 ò¡
¡ 780 ¡ 2.333¡ 0.248¡ 0.025¡ 0.001¡
2.581 <
6.000 ò¡
2.606 <
9.000 ò¡
2.581 <
7.500 ò¡
¡ 781 ¡ 2.300¡ 0.239¡ 0.033¡ 0.001¡
2.539 <
6.000 ò¡
2.573 <
9.000 ò¡
2.540 <
7.500 ò¡
¡ 782 ¡ 2.249¡ 0.228¡ 0.046¡ 0.002¡
2.477 <
6.000 ò¡
2.522 <
9.000 ò¡
2.478 <
7.500 ò¡
¡ 783 ¡ 2.205¡ 0.217¡ 0.063¡ 0.002¡
2.421 <
6.000 ò¡
2.484 <
9.000 ò¡
2.424 <
7.500 ò¡
¡ 784 ¡ 2.186¡ 0.210¡ 0.086¡ 0.003¡
2.396 <
6.000 ò¡
2.482 <
9.000 ò¡
2.399 <
7.500 ò¡
¡ 785 ¡ 2.202¡ 0.210¡ 0.117¡ 0.004¡
2.412 <
6.000 ò¡
2.529 <
9.000 ò¡
2.416 <
7.500 ò¡
¡ 786 ¡ 2.252¡ 0.217¡ 0.154¡ 0.005¡
2.469 <
6.000 ò¡
2.623 <
9.000 ò¡
2.475 <
7.500 ò¡
¡ 787 ¡ 2.329¡ 0.229¡ 0.198¡ 0.007¡
2.558 <
6.000 ò¡
2.756 <
9.000 ò¡
2.565 <
7.500 ò¡
¡ 788 ¡ 2.418¡ 0.243¡ 0.248¡ 0.009¡
2.660 <
6.000 ò¡
2.908 <
9.000 ò¡
2.669 <
7.500 ò¡
¡ 789 ¡ 2.494¡ 0.256¡ 0.301¡ 0.011¡
2.750 <
6.000 ò¡
3.051 <
9.000 ò¡
2.761 <
7.500 ò¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ZEMİN GERİLMESİ KONTROLU
22-02-2014
SAYFA: 64
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
t/m²
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Nokta¡
G
¡
Q
¡
E
¡
W
¡
G + Q
¡
G + Q + E
¡
G + Q + W
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 790 ¡ 2.699¡ 0.294¡ 0.277¡ 0.008¡
2.994 <
6.000 ò¡
3.271 <
9.000 ò¡
3.002 <
7.500 ò¡
¡ 791 ¡ 2.560¡ 0.270¡ 0.233¡ 0.007¡
2.830 <
6.000 ò¡
3.062 <
9.000 ò¡
2.837 <
7.500 ò¡
¡ 792 ¡ 2.405¡ 0.244¡ 0.189¡ 0.006¡
2.649 <
6.000 ò¡
2.838 <
9.000 ò¡
2.655 <
7.500 ò¡
¡ 793 ¡ 2.263¡ 0.220¡ 0.149¡ 0.004¡
2.483 <
6.000 ò¡
2.632 <
9.000 ò¡
2.487 <
7.500 ò¡
¡ 794 ¡ 2.153¡ 0.203¡ 0.115¡ 0.003¡
2.355 <
6.000 ò¡
2.470 <
9.000 ò¡
2.359 <
7.500 ò¡
¡ 795 ¡ 2.086¡ 0.193¡ 0.086¡ 0.003¡
2.279 <
6.000 ò¡
2.365 <
9.000 ò¡
2.281 <
7.500 ò¡
¡ 796 ¡ 2.064¡ 0.191¡ 0.064¡ 0.002¡
2.256 <
6.000 ò¡
2.320 <
9.000 ò¡
2.258 <
7.500 ò¡
¡ 797 ¡ 2.082¡ 0.197¡ 0.048¡ 0.001¡
2.279 <
6.000 ò¡
2.327 <
9.000 ò¡
2.281 <
7.500 ò¡
¡ 798 ¡ 2.127¡ 0.208¡ 0.036¡ 0.001¡
2.335 <
6.000 ò¡
2.371 <
9.000 ò¡
2.336 <
7.500 ò¡
¡ 799 ¡ 2.182¡ 0.220¡ 0.028¡ 0.001¡
2.402 <
6.000 ò¡
2.430 <
9.000 ò¡
2.402 <
7.500 ò¡
¡ 800 ¡ 2.228¡ 0.229¡ 0.024¡ 0.001¡
2.456 <
6.000 ò¡
2.480 <
9.000 ò¡
2.457 <
7.500 ò¡
¡ 801 ¡ 2.250¡ 0.231¡ 0.028¡ 0.001¡
2.481 <
6.000 ò¡
2.510 <
9.000 ò¡
2.482 <
7.500 ò¡
¡ 802 ¡ 2.245¡ 0.228¡ 0.036¡ 0.001¡
2.473 <
6.000 ò¡
2.509 <
9.000 ò¡
2.474 <
7.500 ò¡
¡ 803 ¡ 2.221¡ 0.222¡ 0.047¡ 0.002¡
2.443 <
6.000 ò¡
2.490 <
9.000 ò¡
2.445 <
7.500 ò¡
¡ 804 ¡ 2.197¡ 0.215¡ 0.062¡ 0.002¡
2.412 <
6.000 ò¡
2.474 <
9.000 ò¡
2.414 <
7.500 ò¡
¡ 805 ¡ 2.189¡ 0.211¡ 0.083¡ 0.003¡
2.399 <
6.000 ò¡
2.482 <
9.000 ò¡
2.402 <
7.500 ò¡
¡ 806 ¡ 2.209¡ 0.212¡ 0.110¡ 0.004¡
2.421 <
6.000 ò¡
2.532 <
9.000 ò¡
2.425 <
7.500 ò¡
¡ 807 ¡ 2.262¡ 0.219¡ 0.145¡ 0.005¡
2.481 <
6.000 ò¡
2.626 <
9.000 ò¡
2.487 <
7.500 ò¡
¡ 808 ¡ 2.340¡ 0.231¡ 0.186¡ 0.007¡
2.571 <
6.000 ò¡
2.757 <
9.000 ò¡
2.578 <
7.500 ò¡
¡ 809 ¡ 2.429¡ 0.245¡ 0.232¡ 0.008¡
2.675 <
6.000 ò¡
2.907 <
9.000 ò¡
2.683 <
7.500 ò¡
¡ 810 ¡ 2.508¡ 0.258¡ 0.282¡ 0.010¡
2.767 <
6.000 ò¡
3.049 <
9.000 ò¡
2.777 <
7.500 ò¡
¡ 811 ¡ 2.705¡ 0.295¡ 0.266¡ 0.008¡
3.001 <
6.000 ò¡
3.266 <
9.000 ò¡
3.008 <
7.500 ò¡
¡ 812 ¡ 2.562¡ 0.271¡ 0.223¡ 0.007¡
2.833 <
6.000 ò¡
3.056 <
9.000 ò¡
2.840 <
7.500 ò¡
¡ 813 ¡ 2.406¡ 0.245¡ 0.182¡ 0.005¡
2.651 <
6.000 ò¡
2.833 <
9.000 ò¡
2.656 <
7.500 ò¡
¡ 814 ¡ 2.265¡ 0.221¡ 0.144¡ 0.004¡
2.486 <
6.000 ò¡
2.630 <
9.000 ò¡
2.490 <
7.500 ò¡
¡ 815 ¡ 2.158¡ 0.203¡ 0.112¡ 0.003¡
2.361 <
6.000 ò¡
2.473 <
9.000 ò¡
2.365 <
7.500 ò¡
¡ 816 ¡ 2.092¡ 0.194¡ 0.086¡ 0.003¡
2.286 <
6.000 ò¡
2.373 <
9.000 ò¡
2.289 <
7.500 ò¡
¡ 817 ¡ 2.068¡ 0.192¡ 0.066¡ 0.002¡
2.260 <
6.000 ò¡
2.326 <
9.000 ò¡
2.262 <
7.500 ò¡
¡ 818 ¡ 2.076¡ 0.196¡ 0.051¡ 0.002¡
2.273 <
6.000 ò¡
2.324 <
9.000 ò¡
2.274 <
7.500 ò¡
¡ 819 ¡ 2.106¡ 0.203¡ 0.041¡ 0.001¡
2.310 <
6.000 ò¡
2.351 <
9.000 ò¡
2.311 <
7.500 ò¡
¡ 820 ¡ 2.143¡ 0.211¡ 0.034¡ 0.001¡
2.353 <
6.000 ò¡
2.388 <
9.000 ò¡
2.354 <
7.500 ò¡
¡ 821 ¡ 2.171¡ 0.216¡ 0.033¡ 0.001¡
2.387 <
6.000 ò¡
2.419 <
9.000 ò¡
2.388 <
7.500 ò¡
¡ 822 ¡ 2.184¡ 0.216¡ 0.039¡ 0.001¡
2.400 <
6.000 ò¡
2.439 <
9.000 ò¡
2.401 <
7.500 ò¡
¡ 823 ¡ 2.183¡ 0.214¡ 0.049¡ 0.002¡
2.397 <
6.000 ò¡
2.446 <
9.000 ò¡
2.399 <
7.500 ò¡
¡ 824 ¡ 2.179¡ 0.211¡ 0.063¡ 0.002¡
2.390 <
6.000 ò¡
2.453 <
9.000 ò¡
2.392 <
7.500 ò¡
¡ 825 ¡ 2.184¡ 0.210¡ 0.082¡ 0.003¡
2.394 <
6.000 ò¡
2.476 <
9.000 ò¡
2.397 <
7.500 ò¡
¡ 826 ¡ 2.212¡ 0.212¡ 0.106¡ 0.004¡
2.424 <
6.000 ò¡
2.530 <
9.000 ò¡
2.428 <
7.500 ò¡
¡ 827 ¡ 2.270¡ 0.220¡ 0.138¡ 0.005¡
2.490 <
6.000 ò¡
2.628 <
9.000 ò¡
2.495 <
7.500 ò¡
¡ 828 ¡ 2.351¡ 0.233¡ 0.176¡ 0.006¡
2.584 <
6.000 ò¡
2.760 <
9.000 ò¡
2.591 <
7.500 ò¡
¡ 829 ¡ 2.442¡ 0.247¡ 0.219¡ 0.008¡
2.690 <
6.000 ò¡
2.909 <
9.000 ò¡
2.697 <
7.500 ò¡
¡ 830 ¡ 2.523¡ 0.261¡ 0.265¡ 0.009¡
2.784 <
6.000 ò¡
3.049 <
9.000 ò¡
2.793 <
7.500 ò¡
¡ 831 ¡ 2.711¡ 0.297¡ 0.256¡ 0.008¡
3.008 <
6.000 ò¡
3.265 <
9.000 ò¡
3.016 <
7.500 ò¡
¡ 832 ¡ 2.565¡ 0.272¡ 0.216¡ 0.006¡
2.837 <
6.000 ò¡
3.053 <
9.000 ò¡
2.844 <
7.500 ò¡
¡ 833 ¡ 2.408¡ 0.245¡ 0.177¡ 0.005¡
2.653 <
6.000 ò¡
2.830 <
9.000 ò¡
2.659 <
7.500 ò¡
¡ 834 ¡ 2.268¡ 0.221¡ 0.141¡ 0.004¡
2.490 <
6.000 ò¡
2.631 <
9.000 ò¡
2.494 <
7.500 ò¡
¡ 835 ¡ 2.162¡ 0.204¡ 0.112¡ 0.003¡
2.367 <
6.000 ò¡
2.479 <
9.000 ò¡
2.370 <
7.500 ò¡
¡ 836 ¡ 2.096¡ 0.195¡ 0.088¡ 0.003¡
2.291 <
6.000 ò¡
2.380 <
9.000 ò¡
2.294 <
7.500 ò¡
¡ 837 ¡ 2.067¡ 0.192¡ 0.070¡ 0.002¡
2.259 <
6.000 ò¡
2.329 <
9.000 ò¡
2.261 <
7.500 ò¡
¡ 838 ¡ 2.066¡ 0.194¡ 0.057¡ 0.002¡
2.260 <
6.000 ò¡
2.316 <
9.000 ò¡
2.261 <
7.500 ò¡
¡ 839 ¡ 2.083¡ 0.198¡ 0.048¡ 0.001¡
2.281 <
6.000 ò¡
2.328 <
9.000 ò¡
2.282 <
7.500 ò¡
¡ 840 ¡ 2.106¡ 0.202¡ 0.042¡ 0.001¡
2.308 <
6.000 ò¡
2.351 <
9.000 ò¡
2.310 <
7.500 ò¡
¡ 841 ¡ 2.126¡ 0.205¡ 0.044¡ 0.002¡
2.331 <
6.000 ò¡
2.375 <
9.000 ò¡
2.332 <
7.500 ò¡
¡ 842 ¡ 2.141¡ 0.205¡ 0.053¡ 0.002¡
2.346 <
6.000 ò¡
2.399 <
9.000 ò¡
2.348 <
7.500 ò¡
¡ 843 ¡ 2.154¡ 0.206¡ 0.065¡ 0.002¡
2.360 <
6.000 ò¡
2.425 <
9.000 ò¡
2.362 <
7.500 ò¡
¡ 844 ¡ 2.174¡ 0.208¡ 0.082¡ 0.003¡
2.381 <
6.000 ò¡
2.464 <
9.000 ò¡
2.384 <
7.500 ò¡
¡ 845 ¡ 2.211¡ 0.212¡ 0.105¡ 0.004¡
2.423 <
6.000 ò¡
2.527 <
9.000 ò¡
2.426 <
7.500 ò¡
¡ 846 ¡ 2.273¡ 0.221¡ 0.133¡ 0.005¡
2.494 <
6.000 ò¡
2.627 <
9.000 ò¡
2.498 <
7.500 ò¡
¡ 847 ¡ 2.362¡ 0.234¡ 0.168¡ 0.006¡
2.596 <
6.000 ò¡
2.764 <
9.000 ò¡
2.602 <
7.500 ò¡
¡ 848 ¡ 2.455¡ 0.250¡ 0.208¡ 0.007¡
2.705 <
6.000 ò¡
2.913 <
9.000 ò¡
2.712 <
7.500 ò¡
¡ 849 ¡ 2.538¡ 0.263¡ 0.251¡ 0.009¡
2.802 <
6.000 ò¡
3.053 <
9.000 ò¡
2.811 <
7.500 ò¡
¡ 850 ¡ 2.718¡ 0.299¡ 0.249¡ 0.007¡
3.017 <
6.000 ò¡
3.266 <
9.000 ò¡
3.024 <
7.500 ò¡
¡ 851 ¡ 2.570¡ 0.273¡ 0.211¡ 0.006¡
2.843 <
6.000 ò¡
3.053 <
9.000 ò¡
2.849 <
7.500 ò¡
¡ 852 ¡ 2.411¡ 0.246¡ 0.174¡ 0.005¡
2.657 <
6.000 ò¡
2.831 <
9.000 ò¡
2.662 <
7.500 ò¡
¡ 853 ¡ 2.272¡ 0.222¡ 0.141¡ 0.004¡
2.494 <
6.000 ò¡
2.636 <
9.000 ò¡
2.498 <
7.500 ò¡
¡ 854 ¡ 2.167¡ 0.206¡ 0.114¡ 0.003¡
2.373 <
6.000 ò¡
2.487 <
9.000 ò¡
2.376 <
7.500 ò¡
¡ 855 ¡ 2.099¡ 0.195¡ 0.093¡ 0.003¡
2.294 <
6.000 ò¡
2.387 <
9.000 ò¡
2.297 <
7.500 ò¡
¡ 856 ¡ 2.064¡ 0.191¡ 0.076¡ 0.002¡
2.255 <
6.000 ò¡
2.330 <
9.000 ò¡
2.257 <
7.500 ò¡
¡ 857 ¡ 2.055¡ 0.191¡ 0.064¡ 0.002¡
2.245 <
6.000 ò¡
2.309 <
9.000 ò¡
2.247 <
7.500 ò¡
¡ 858 ¡ 2.063¡ 0.193¡ 0.056¡ 0.002¡
2.256 <
6.000 ò¡
2.312 <
9.000 ò¡
2.257 <
7.500 ò¡
¡ 859 ¡ 2.080¡ 0.195¡ 0.052¡ 0.002¡
2.275 <
6.000 ò¡
2.328 <
9.000 ò¡
2.277 <
7.500 ò¡
¡ 860 ¡ 2.101¡ 0.197¡ 0.058¡ 0.002¡
2.298 <
6.000 ò¡
2.356 <
9.000 ò¡
2.300 <
7.500 ò¡
¡ 861 ¡ 2.127¡ 0.200¡ 0.069¡ 0.002¡
2.327 <
6.000 ò¡
2.396 <
9.000 ò¡
2.329 <
7.500 ò¡
¡ 862 ¡ 2.160¡ 0.204¡ 0.085¡ 0.003¡
2.364 <
6.000 ò¡
2.449 <
9.000 ò¡
2.367 <
7.500 ò¡
¡ 863 ¡ 2.207¡ 0.211¡ 0.105¡ 0.004¡
2.418 <
6.000 ò¡
2.523 <
9.000 ò¡
2.422 <
7.500 ò¡
¡ 864 ¡ 2.275¡ 0.221¡ 0.131¡ 0.005¡
2.495 <
6.000 ò¡
2.626 <
9.000 ò¡
2.500 <
7.500 ò¡
¡ 865 ¡ 2.369¡ 0.235¡ 0.162¡ 0.006¡
2.604 <
6.000 ò¡
2.766 <
9.000 ò¡
2.610 <
7.500 ò¡
¡ 866 ¡ 2.468¡ 0.252¡ 0.200¡ 0.007¡
2.720 <
6.000 ò¡
2.919 <
9.000 ò¡
2.727 <
7.500 ò¡
¡ 867 ¡ 2.555¡ 0.266¡ 0.240¡ 0.009¡
2.821 <
6.000 ò¡
3.060 <
9.000 ò¡
2.829 <
7.500 ò¡
¡ 868 ¡ 2.726¡ 0.300¡ 0.244¡ 0.007¡
3.027 <
6.000 ò¡
3.270 <
9.000 ò¡
3.034 <
7.500 ò¡
¡ 869 ¡ 2.574¡ 0.274¡ 0.207¡ 0.006¡
2.848 <
6.000 ò¡
3.055 <
9.000 ò¡
2.854 <
7.500 ò¡
¡ 870 ¡ 2.417¡ 0.247¡ 0.174¡ 0.005¡
2.664 <
6.000 ò¡
2.838 <
9.000 ò¡
2.669 <
7.500 ò¡
¡ 871 ¡ 2.276¡ 0.223¡ 0.144¡ 0.004¡
2.500 <
6.000 ò¡
2.644 <
9.000 ò¡
2.504 <
7.500 ò¡
¡ 872 ¡ 2.171¡ 0.207¡ 0.119¡ 0.004¡
2.378 <
6.000 ò¡
2.497 <
9.000 ò¡
2.382 <
7.500 ò¡
¡ 873 ¡ 2.101¡ 0.196¡ 0.099¡ 0.003¡
2.296 <
6.000 ò¡
2.395 <
9.000 ò¡
2.299 <
7.500 ò¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ZEMİN GERİLMESİ KONTROLU
22-02-2014
SAYFA: 65
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
t/m²
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Nokta¡
G
¡
Q
¡
E
¡
W
¡
G + Q
¡
G + Q + E
¡
G + Q + W
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 874 ¡ 2.061¡ 0.190¡ 0.083¡ 0.002¡
2.251 <
6.000 ò¡
2.335 <
9.000 ò¡
2.254 <
7.500 ò¡
¡ 875 ¡ 2.047¡ 0.188¡ 0.073¡ 0.002¡
2.236 <
6.000 ò¡
2.308 <
9.000 ò¡
2.238 <
7.500 ò¡
¡ 876 ¡ 2.053¡ 0.189¡ 0.067¡ 0.002¡
2.242 <
6.000 ò¡
2.308 <
9.000 ò¡
2.244 <
7.500 ò¡
¡ 877 ¡ 2.072¡ 0.191¡ 0.065¡ 0.002¡
2.263 <
6.000 ò¡
2.328 <
9.000 ò¡
2.265 <
7.500 ò¡
¡ 878 ¡ 2.102¡ 0.194¡ 0.075¡ 0.003¡
2.297 <
6.000 ò¡
2.372 <
9.000 ò¡
2.299 <
7.500 ò¡
¡ 879 ¡ 2.145¡ 0.201¡ 0.089¡ 0.003¡
2.345 <
6.000 ò¡
2.435 <
9.000 ò¡
2.349 <
7.500 ò¡
¡ 880 ¡ 2.201¡ 0.209¡ 0.108¡ 0.004¡
2.411 <
6.000 ò¡
2.519 <
9.000 ò¡
2.415 <
7.500 ò¡
¡ 881 ¡ 2.276¡ 0.221¡ 0.131¡ 0.005¡
2.497 <
6.000 ò¡
2.629 <
9.000 ò¡
2.502 <
7.500 ò¡
¡ 882 ¡ 2.370¡ 0.235¡ 0.160¡ 0.006¡
2.606 <
6.000 ò¡
2.766 <
9.000 ò¡
2.611 <
7.500 ò¡
¡ 883 ¡ 2.479¡ 0.253¡ 0.194¡ 0.007¡
2.733 <
6.000 ò¡
2.926 <
9.000 ò¡
2.740 <
7.500 ò¡
¡ 884 ¡ 2.572¡ 0.269¡ 0.231¡ 0.008¡
2.841 <
6.000 ò¡
3.071 <
9.000 ò¡
2.849 <
7.500 ò¡
¡ 885 ¡ 2.735¡ 0.302¡ 0.241¡ 0.007¡
3.037 <
6.000 ò¡
3.278 <
9.000 ò¡
3.044 <
7.500 ò¡
¡ 886 ¡ 2.577¡ 0.275¡ 0.208¡ 0.006¡
2.852 <
6.000 ò¡
3.060 <
9.000 ò¡
2.859 <
7.500 ò¡
¡ 887 ¡ 2.418¡ 0.247¡ 0.176¡ 0.005¡
2.666 <
6.000 ò¡
2.842 <
9.000 ò¡
2.671 <
7.500 ò¡
¡ 888 ¡ 2.281¡ 0.225¡ 0.148¡ 0.004¡
2.506 <
6.000 ò¡
2.655 <
9.000 ò¡
2.511 <
7.500 ò¡
¡ 889 ¡ 2.176¡ 0.208¡ 0.125¡ 0.004¡
2.384 <
6.000 ò¡
2.509 <
9.000 ò¡
2.388 <
7.500 ò¡
¡ 890 ¡ 2.104¡ 0.196¡ 0.107¡ 0.003¡
2.300 <
6.000 ò¡
2.407 <
9.000 ò¡
2.303 <
7.500 ò¡
¡ 891 ¡ 2.063¡ 0.190¡ 0.093¡ 0.003¡
2.252 <
6.000 ò¡
2.345 <
9.000 ò¡
2.255 <
7.500 ò¡
¡ 892 ¡ 2.049¡ 0.187¡ 0.084¡ 0.002¡
2.236 <
6.000 ò¡
2.320 <
9.000 ò¡
2.239 <
7.500 ò¡
¡ 893 ¡ 2.058¡ 0.188¡ 0.079¡ 0.003¡
2.246 <
6.000 ò¡
2.325 <
9.000 ò¡
2.248 <
7.500 ò¡
¡ 894 ¡ 2.086¡ 0.191¡ 0.082¡ 0.003¡
2.277 <
6.000 ò¡
2.360 <
9.000 ò¡
2.280 <
7.500 ò¡
¡ 895 ¡ 2.132¡ 0.198¡ 0.095¡ 0.003¡
2.330 <
6.000 ò¡
2.425 <
9.000 ò¡
2.333 <
7.500 ò¡
¡ 896 ¡ 2.196¡ 0.208¡ 0.112¡ 0.004¡
2.404 <
6.000 ò¡
2.516 <
9.000 ò¡
2.407 <
7.500 ò¡
¡ 897 ¡ 2.278¡ 0.221¡ 0.134¡ 0.005¡
2.498 <
6.000 ò¡
2.632 <
9.000 ò¡
2.503 <
7.500 ò¡
¡ 898 ¡ 2.377¡ 0.236¡ 0.160¡ 0.006¡
2.613 <
6.000 ò¡
2.773 <
9.000 ò¡
2.619 <
7.500 ò¡
¡ 899 ¡ 2.489¡ 0.255¡ 0.191¡ 0.007¡
2.744 <
6.000 ò¡
2.934 <
9.000 ò¡
2.750 <
7.500 ò¡
¡ 900 ¡ 2.589¡ 0.272¡ 0.224¡ 0.008¡
2.861 <
6.000 ò¡
3.085 <
9.000 ò¡
2.869 <
7.500 ò¡
¡ 901 ¡ 2.737¡ 0.303¡ 0.241¡ 0.007¡
3.040 <
6.000 ò¡
3.281 <
9.000 ò¡
3.048 <
7.500 ò¡
¡ 902 ¡ 2.580¡ 0.276¡ 0.210¡ 0.006¡
2.856 <
6.000 ò¡
3.066 <
9.000 ò¡
2.862 <
7.500 ò¡
¡ 903 ¡ 2.422¡ 0.249¡ 0.181¡ 0.005¡
2.671 <
6.000 ò¡
2.852 <
9.000 ò¡
2.677 <
7.500 ò¡
¡ 904 ¡ 2.287¡ 0.226¡ 0.155¡ 0.005¡
2.513 <
6.000 ò¡
2.668 <
9.000 ò¡
2.518 <
7.500 ò¡
¡ 905 ¡ 2.182¡ 0.209¡ 0.133¡ 0.004¡
2.391 <
6.000 ò¡
2.525 <
9.000 ò¡
2.395 <
7.500 ò¡
¡ 906 ¡ 2.111¡ 0.197¡ 0.117¡ 0.003¡
2.308 <
6.000 ò¡
2.425 <
9.000 ò¡
2.312 <
7.500 ò¡
¡ 907 ¡ 2.072¡ 0.191¡ 0.105¡ 0.003¡
2.263 <
6.000 ò¡
2.368 <
9.000 ò¡
2.266 <
7.500 ò¡
¡ 908 ¡ 2.064¡ 0.189¡ 0.098¡ 0.003¡
2.252 <
6.000 ò¡
2.350 <
9.000 ò¡
2.255 <
7.500 ò¡
¡ 909 ¡ 2.083¡ 0.190¡ 0.095¡ 0.003¡
2.273 <
6.000 ò¡
2.368 <
9.000 ò¡
2.276 <
7.500 ò¡
¡ 910 ¡ 2.126¡ 0.195¡ 0.103¡ 0.004¡
2.322 <
6.000 ò¡
2.425 <
9.000 ò¡
2.325 <
7.500 ò¡
¡ 911 ¡ 2.192¡ 0.206¡ 0.119¡ 0.004¡
2.399 <
6.000 ò¡
2.517 <
9.000 ò¡
2.403 <
7.500 ò¡
¡ 912 ¡ 2.279¡ 0.220¡ 0.139¡ 0.005¡
2.499 <
6.000 ò¡
2.637 <
9.000 ò¡
2.504 <
7.500 ò¡
¡ 913 ¡ 2.382¡ 0.237¡ 0.163¡ 0.006¡
2.619 <
6.000 ò¡
2.782 <
9.000 ò¡
2.625 <
7.500 ò¡
¡ 914 ¡ 2.497¡ 0.256¡ 0.191¡ 0.007¡
2.752 <
6.000 ò¡
2.943 <
9.000 ò¡
2.759 <
7.500 ò¡
¡ 915 ¡ 2.606¡ 0.274¡ 0.221¡ 0.008¡
2.881 <
6.000 ò¡
3.101 <
9.000 ò¡
2.888 <
7.500 ò¡
¡ 916 ¡ 2.739¡ 0.304¡ 0.244¡ 0.007¡
3.043 <
6.000 ò¡
3.287 <
9.000 ò¡
3.051 <
7.500 ò¡
¡ 917 ¡ 2.581¡ 0.276¡ 0.215¡ 0.006¡
2.858 <
6.000 ò¡
3.073 <
9.000 ò¡
2.864 <
7.500 ò¡
¡ 918 ¡ 2.427¡ 0.250¡ 0.188¡ 0.006¡
2.677 <
6.000 ò¡
2.865 <
9.000 ò¡
2.683 <
7.500 ò¡
¡ 919 ¡ 2.294¡ 0.228¡ 0.164¡ 0.005¡
2.522 <
6.000 ò¡
2.685 <
9.000 ò¡
2.527 <
7.500 ò¡
¡ 920 ¡ 2.192¡ 0.211¡ 0.144¡ 0.004¡
2.402 <
6.000 ò¡
2.546 <
9.000 ò¡
2.407 <
7.500 ò¡
¡ 921 ¡ 2.125¡ 0.199¡ 0.129¡ 0.004¡
2.324 <
6.000 ò¡
2.453 <
9.000 ò¡
2.328 <
7.500 ò¡
¡ 922 ¡ 2.093¡ 0.193¡ 0.119¡ 0.004¡
2.287 <
6.000 ò¡
2.406 <
9.000 ò¡
2.290 <
7.500 ò¡
¡ 923 ¡ 2.096¡ 0.193¡ 0.113¡ 0.004¡
2.289 <
6.000 ò¡
2.402 <
9.000 ò¡
2.293 <
7.500 ò¡
¡ 924 ¡ 2.131¡ 0.197¡ 0.113¡ 0.004¡
2.328 <
6.000 ò¡
2.440 <
9.000 ò¡
2.331 <
7.500 ò¡
¡ 925 ¡ 2.194¡ 0.206¡ 0.127¡ 0.004¡
2.399 <
6.000 ò¡
2.526 <
9.000 ò¡
2.404 <
7.500 ò¡
¡ 926 ¡ 2.281¡ 0.220¡ 0.145¡ 0.005¡
2.501 <
6.000 ò¡
2.646 <
9.000 ò¡
2.506 <
7.500 ò¡
¡ 927 ¡ 2.388¡ 0.237¡ 0.167¡ 0.006¡
2.625 <
6.000 ò¡
2.792 <
9.000 ò¡
2.631 <
7.500 ò¡
¡ 928 ¡ 2.504¡ 0.256¡ 0.193¡ 0.007¡
2.760 <
6.000 ò¡
2.953 <
9.000 ò¡
2.767 <
7.500 ò¡
¡ 929 ¡ 2.613¡ 0.275¡ 0.220¡ 0.008¡
2.888 <
6.000 ò¡
3.109 <
9.000 ò¡
2.896 <
7.500 ò¡
¡ 930 ¡ 2.736¡ 0.304¡ 0.248¡ 0.007¡
3.039 <
6.000 ò¡
3.287 <
9.000 ò¡
3.047 <
7.500 ò¡
¡ 931 ¡ 2.583¡ 0.277¡ 0.222¡ 0.007¡
2.860 <
6.000 ò¡
3.082 <
9.000 ò¡
2.866 <
7.500 ò¡
¡ 932 ¡ 2.432¡ 0.251¡ 0.197¡ 0.006¡
2.684 <
6.000 ò¡
2.880 <
9.000 ò¡
2.690 <
7.500 ò¡
¡ 933 ¡ 2.303¡ 0.230¡ 0.174¡ 0.005¡
2.533 <
6.000 ò¡
2.707 <
9.000 ò¡
2.538 <
7.500 ò¡
¡ 934 ¡ 2.207¡ 0.213¡ 0.156¡ 0.005¡
2.420 <
6.000 ò¡
2.576 <
9.000 ò¡
2.425 <
7.500 ò¡
¡ 935 ¡ 2.149¡ 0.203¡ 0.143¡ 0.004¡
2.351 <
6.000 ò¡
2.495 <
9.000 ò¡
2.356 <
7.500 ò¡
¡ 936 ¡ 2.130¡ 0.199¡ 0.135¡ 0.004¡
2.328 <
6.000 ò¡
2.463 <
9.000 ò¡
2.332 <
7.500 ò¡
¡ 937 ¡ 2.149¡ 0.200¡ 0.132¡ 0.004¡
2.349 <
6.000 ò¡
2.481 <
9.000 ò¡
2.354 <
7.500 ò¡
¡ 938 ¡ 2.203¡ 0.207¡ 0.137¡ 0.005¡
2.410 <
6.000 ò¡
2.547 <
9.000 ò¡
2.415 <
7.500 ò¡
¡ 939 ¡ 2.287¡ 0.220¡ 0.153¡ 0.005¡
2.508 <
6.000 ò¡
2.661 <
9.000 ò¡
2.513 <
7.500 ò¡
¡ 940 ¡ 2.394¡ 0.238¡ 0.174¡ 0.006¡
2.632 <
6.000 ò¡
2.806 <
9.000 ò¡
2.638 <
7.500 ò¡
¡ 941 ¡ 2.511¡ 0.257¡ 0.197¡ 0.007¡
2.768 <
6.000 ò¡
2.965 <
9.000 ò¡
2.775 <
7.500 ò¡
¡ 942 ¡ 2.620¡ 0.275¡ 0.222¡ 0.008¡
2.895 <
6.000 ò¡
3.118 <
9.000 ò¡
2.903 <
7.500 ò¡
¡ 943 ¡ 2.732¡ 0.303¡ 0.255¡ 0.008¡
3.035 <
6.000 ò¡
3.290 <
9.000 ò¡
3.043 <
7.500 ò¡
¡ 944 ¡ 2.585¡ 0.278¡ 0.231¡ 0.007¡
2.862 <
6.000 ò¡
3.093 <
9.000 ò¡
2.869 <
7.500 ò¡
¡ 945 ¡ 2.439¡ 0.253¡ 0.207¡ 0.006¡
2.692 <
6.000 ò¡
2.899 <
9.000 ò¡
2.698 <
7.500 ò¡
¡ 946 ¡ 2.317¡ 0.232¡ 0.187¡ 0.006¡
2.549 <
6.000 ò¡
2.736 <
9.000 ò¡
2.554 <
7.500 ò¡
¡ 947 ¡ 2.230¡ 0.217¡ 0.171¡ 0.005¡
2.447 <
6.000 ò¡
2.617 <
9.000 ò¡
2.452 <
7.500 ò¡
¡ 948 ¡ 2.185¡ 0.208¡ 0.160¡ 0.005¡
2.393 <
6.000 ò¡
2.553 <
9.000 ò¡
2.398 <
7.500 ò¡
¡ 949 ¡ 2.183¡ 0.207¡ 0.154¡ 0.005¡
2.390 <
6.000 ò¡
2.544 <
9.000 ò¡
2.395 <
7.500 ò¡
¡ 950 ¡ 2.223¡ 0.212¡ 0.152¡ 0.005¡
2.435 <
6.000 ò¡
2.587 <
9.000 ò¡
2.440 <
7.500 ò¡
¡ 951 ¡ 2.299¡ 0.221¡ 0.163¡ 0.006¡
2.521 <
6.000 ò¡
2.684 <
9.000 ò¡
2.526 <
7.500 ò¡
¡ 952 ¡ 2.402¡ 0.238¡ 0.182¡ 0.006¡
2.641 <
6.000 ò¡
2.823 <
9.000 ò¡
2.647 <
7.500 ò¡
¡ 953 ¡ 2.519¡ 0.258¡ 0.204¡ 0.007¡
2.776 <
6.000 ò¡
2.980 <
9.000 ò¡
2.783 <
7.500 ò¡
¡ 954 ¡ 2.627¡ 0.276¡ 0.227¡ 0.008¡
2.903 <
6.000 ò¡
3.130 <
9.000 ò¡
2.911 <
7.500 ò¡
¡ 955 ¡ 2.729¡ 0.303¡ 0.264¡ 0.008¡
3.032 <
6.000 ò¡
3.296 <
9.000 ò¡
3.040 <
7.500 ò¡
¡ 956 ¡ 2.587¡ 0.278¡ 0.242¡ 0.007¡
2.866 <
6.000 ò¡
3.107 <
9.000 ò¡
2.873 <
7.500 ò¡
¡ 957 ¡ 2.449¡ 0.255¡ 0.220¡ 0.007¡
2.703 <
6.000 ò¡
2.923 <
9.000 ò¡
2.710 <
7.500 ò¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
PROJE : SIGINAK YAPISI
ZEMİN GERİLMESİ KONTROLU
22-02-2014
SAYFA: 66
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
t/m²
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¡ Nokta¡
G
¡
Q
¡
E
¡
W
¡
G + Q
¡
G + Q + E
¡
G + Q + W
¡
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
¡ 958 ¡ 2.336¡ 0.235¡ 0.201¡ 0.006¡
2.571 <
6.000 ò¡
2.772 <
9.000 ò¡
2.577 <
7.500 ò¡
¡ 959 ¡ 2.263¡ 0.222¡ 0.187¡ 0.006¡
2.485 <
6.000 ò¡
2.672 <
9.000 ò¡
2.490 <
7.500 ò¡
¡ 960 ¡ 2.236¡ 0.217¡ 0.179¡ 0.005¡
2.452 <
6.000 ò¡
2.631 <
9.000 ò¡
2.457 <
7.500 ò¡
¡ 961 ¡ 2.255¡ 0.218¡ 0.175¡ 0.006¡
2.474 <
6.000 ò¡
2.649 <
9.000 ò¡
2.479 <
7.500 ò¡
¡ 962 ¡ 2.318¡ 0.226¡ 0.175¡ 0.006¡
2.545 <
6.000 ò¡
2.720 <
9.000 ò¡
2.551 <
7.500 ò¡
¡ 963 ¡ 2.414¡ 0.239¡ 0.193¡ 0.007¡
2.654 <
6.000 ò¡
2.846 <
9.000 ò¡
2.660 <
7.500 ò¡
¡ 964 ¡ 2.527¡ 0.258¡ 0.212¡ 0.007¡
2.786 <
6.000 ò¡
2.998 <
9.000 ò¡
2.793 <
7.500 ò¡
¡ 965 ¡ 2.635¡ 0.276¡ 0.233¡ 0.008¡
2.912 <
6.000 ò¡
3.145 <
9.000 ò¡
2.920 <
7.500 ò¡
¡ 966 ¡ 2.726¡ 0.303¡ 0.275¡ 0.008¡
3.029 <
6.000 ò¡
3.304 <
9.000 ò¡
3.037 <
7.500 ò¡
¡ 967 ¡ 2.591¡ 0.279¡ 0.254¡ 0.008¡
2.870 <
6.000 ò¡
3.125 <
9.000 ò¡
2.878 <
7.500 ò¡
¡ 968 ¡ 2.462¡ 0.257¡ 0.234¡ 0.007¡
2.719 <
6.000 ò¡
2.953 <
9.000 ò¡
2.726 <
7.500 ò¡
¡ 969 ¡ 2.362¡ 0.240¡ 0.218¡ 0.006¡
2.602 <
6.000 ò¡
2.819 <
9.000 ò¡
2.608 <
7.500 ò¡
¡ 970 ¡ 2.307¡ 0.230¡ 0.206¡ 0.006¡
2.536 <
6.000 ò¡
2.742 <
9.000 ò¡
2.542 <
7.500 ò¡
¡ 971 ¡ 2.302¡ 0.227¡ 0.200¡ 0.006¡
2.529 <
6.000 ò¡
2.729 <
9.000 ò¡
2.535 <
7.500 ò¡
¡ 972 ¡ 2.346¡ 0.233¡ 0.198¡ 0.007¡
2.579 <
6.000 ò¡
2.777 <
9.000 ò¡
2.585 <
7.500 ò¡
¡ 973 ¡ 2.430¡ 0.244¡ 0.205¡ 0.007¡
2.674 <
6.000 ò¡
2.879 <
9.000 ò¡
2.681 <
7.500 ò¡
¡ 974 ¡ 2.538¡ 0.259¡ 0.223¡ 0.008¡
2.797 <
6.000 ò¡
3.020 <
9.000 ò¡
2.805 <
7.500 ò¡
¡ 975 ¡ 2.643¡ 0.277¡ 0.242¡ 0.008¡
2.920 <
6.000 ò¡
3.162 <
9.000 ò¡
2.928 <
7.500 ò¡
¡ 976 ¡ 2.723¡ 0.303¡ 0.288¡ 0.009¡
3.026 <
6.000 ò¡
3.313 <
9.000 ò¡
3.034 <
7.500 ò¡
¡ 977 ¡ 2.596¡ 0.281¡ 0.269¡ 0.008¡
2.877 <
6.000 ò¡
3.145 <
9.000 ò¡
2.885 <
7.500 ò¡
¡ 978 ¡ 2.479¡ 0.260¡ 0.251¡ 0.007¡
2.739 <
6.000 ò¡
2.989 <
9.000 ò¡
2.746 <
7.500 ò¡
¡ 979 ¡ 2.396¡ 0.246¡ 0.236¡ 0.007¡
2.642 <
6.000 ò¡
2.878 <
9.000 ò¡
2.649 <
7.500 ò¡
¡ 980 ¡ 2.363¡ 0.239¡ 0.227¡ 0.007¡
2.602 <
6.000 ò¡
2.829 <
9.000 ò¡
2.609 <
7.500 ò¡
¡ 981 ¡ 2.384¡ 0.241¡ 0.223¡ 0.007¡
2.625 <
6.000 ò¡
2.848 <
9.000 ò¡
2.632 <
7.500 ò¡
¡ 982 ¡ 2.452¡ 0.249¡ 0.223¡ 0.008¡
2.701 <
6.000 ò¡
2.924 <
9.000 ò¡
2.709 <
7.500 ò¡
¡ 983 ¡ 2.550¡ 0.262¡ 0.235¡ 0.008¡
2.812 <
6.000 ò¡
3.047 <
9.000 ò¡
2.820 <
7.500 ò¡
¡ 984 ¡ 2.650¡ 0.277¡ 0.252¡ 0.009¡
2.928 <
6.000 ò¡
3.180 <
9.000 ò¡
2.937 <
7.500 ò¡
¡ 985 ¡ 2.720¡ 0.302¡ 0.302¡ 0.009¡
3.022 <
6.000 ò¡
3.324 <
9.000 ò¡
3.031 <
7.500 ò¡
¡ 986 ¡ 2.603¡ 0.282¡ 0.285¡ 0.008¡
2.885 <
6.000 ò¡
3.169 <
9.000 ò¡
2.893 <
7.500 ò¡
¡ 987 ¡ 2.500¡ 0.264¡ 0.268¡ 0.008¡
2.764 <
6.000 ò¡
3.033 <
9.000 ò¡
2.772 <
7.500 ò¡
¡ 988 ¡ 2.439¡ 0.253¡ 0.256¡ 0.008¡
2.692 <
6.000 ò¡
2.948 <
9.000 ò¡
2.699 <
7.500 ò¡
¡ 989 ¡ 2.432¡ 0.250¡ 0.250¡ 0.008¡
2.683 <
6.000 ò¡
2.932 <
9.000 ò¡
2.690 <
7.500 ò¡
¡ 990 ¡ 2.479¡ 0.256¡ 0.248¡ 0.008¡
2.735 <
6.000 ò¡
2.983 <
9.000 ò¡
2.743 <
7.500 ò¡
¡ 991 ¡ 2.563¡ 0.267¡ 0.249¡ 0.009¡
2.830 <
6.000 ò¡
3.079 <
9.000 ò¡
2.839 <
7.500 ò¡
¡ 992 ¡ 2.657¡ 0.279¡ 0.264¡ 0.009¡
2.936 <
6.000 ò¡
3.200 <
9.000 ò¡
2.945 <
7.500 ò¡
¡ 993 ¡ 2.715¡ 0.302¡ 0.317¡ 0.009¡
3.017 <
6.000 ò¡
3.335 <
9.000 ò¡
3.027 <
7.500 ò¡
¡ 994 ¡ 2.611¡ 0.284¡ 0.302¡ 0.009¡
2.894 <
6.000 ò¡
3.196 <
9.000 ò¡
2.903 <
7.500 ò¡
¡ 995 ¡ 2.527¡ 0.269¡ 0.288¡ 0.009¡
2.796 <
6.000 ò¡
3.084 <
9.000 ò¡
2.804 <
7.500 ò¡
¡ 996 ¡ 2.491¡ 0.261¡ 0.278¡ 0.008¡
2.753 <
6.000 ò¡
3.031 <
9.000 ò¡
2.761 <
7.500 ò¡
¡ 997 ¡ 2.512¡ 0.263¡ 0.274¡ 0.009¡
2.775 <
6.000 ò¡
3.049 <
9.000 ò¡
2.784 <
7.500 ò¡
¡ 998 ¡ 2.579¡ 0.272¡ 0.273¡ 0.009¡
2.851 <
6.000 ò¡
3.124 <
9.000 ò¡
2.860 <
7.500 ò¡
¡ 999 ¡ 2.662¡ 0.283¡ 0.278¡ 0.010¡
2.945 <
6.000 ò¡
3.223 <
9.000 ò¡
2.955 <
7.500 ò¡
¡ 1000 ¡ 2.710¡ 0.302¡ 0.334¡ 0.010¡
3.011 <
6.000 ò¡
3.345 <
9.000 ò¡
3.021 <
7.500 ò¡
¡ 1001 ¡ 2.620¡ 0.286¡ 0.320¡ 0.009¡
2.906 <
6.000 ò¡
3.226 <
9.000 ò¡
2.915 <
7.500 ò¡
¡ 1002 ¡ 2.559¡ 0.274¡ 0.308¡ 0.009¡
2.833 <
6.000 ò¡
3.142 <
9.000 ò¡
2.842 <
7.500 ò¡
¡ 1003 ¡ 2.551¡ 0.271¡ 0.302¡ 0.009¡
2.822 <
6.000 ò¡
3.124 <
9.000 ò¡
2.832 <
7.500 ò¡
¡ 1004 ¡ 2.596¡ 0.277¡ 0.299¡ 0.010¡
2.873 <
6.000 ò¡
3.172 <
9.000 ò¡
2.882 <
7.500 ò¡
¡ 1005 ¡ 2.666¡ 0.286¡ 0.297¡ 0.010¡
2.952 <
6.000 ò¡
3.249 <
9.000 ò¡
2.962 <
7.500 ò¡
¡ 1006 ¡ 2.702¡ 0.301¡ 0.351¡ 0.010¡
3.004 <
6.000 ò¡
3.355 <
9.000 ò¡
3.014 <
7.500 ò¡
¡ 1007 ¡ 2.631¡ 0.290¡ 0.340¡ 0.010¡
2.920 <
6.000 ò¡
3.260 <
9.000 ò¡
2.930 <
7.500 ò¡
¡ 1008 ¡ 2.595¡ 0.283¡ 0.330¡ 0.010¡
2.878 <
6.000 ò¡
3.208 <
9.000 ò¡
2.888 <
7.500 ò¡
¡ 1009 ¡ 2.614¡ 0.286¡ 0.325¡ 0.010¡
2.900 <
6.000 ò¡
3.226 <
9.000 ò¡
2.910 <
7.500 ò¡
¡ 1010 ¡ 2.668¡ 0.293¡ 0.322¡ 0.011¡
2.961 <
6.000 ò¡
3.283 <
9.000 ò¡
2.972 <
7.500 ò¡
¡ 1011 ¡ 2.694¡ 0.306¡ 0.369¡ 0.011¡
3.000 <
6.000 ò¡
3.369 <
9.000 ò¡
3.011 <
7.500 ò¡
¡ 1012 ¡ 2.642¡ 0.297¡ 0.359¡ 0.011¡
2.940 <
6.000 ò¡
3.299 <
9.000 ò¡
2.950 <
7.500 ò¡
¡ 1013 ¡ 2.634¡ 0.295¡ 0.352¡ 0.011¡
2.929 <
6.000 ò¡
3.282 <
9.000 ò¡
2.940 <
7.500 ò¡
¡ 1014 ¡ 2.668¡ 0.300¡ 0.348¡ 0.011¡
2.968 <
6.000 ò¡
3.316 <
9.000 ò¡
2.979 <
7.500 ò¡
¡ 1015 ¡ 2.686¡ 0.311¡ 0.388¡ 0.011¡
2.996 <
6.000 ò¡
3.385 <
9.000 ò¡
3.008 <
7.500 ò¡
¡ 1016 ¡ 2.654¡ 0.305¡ 0.380¡ 0.012¡
2.959 <
6.000 ò¡
3.339 <
9.000 ò¡
2.971 <
7.500 ò¡
¡ 1017 ¡ 2.669¡ 0.307¡ 0.374¡ 0.012¡
2.975 <
6.000 ò¡
3.349 <
9.000 ò¡
2.987 <
7.500 ò¡
¡ 1018 ¡ 2.681¡ 0.316¡ 0.407¡ 0.012¡
2.997 <
6.000 ò¡
3.404 <
9.000 ò¡
3.009 <
7.500 ò¡
¡ 1019 ¡ 2.672¡ 0.314¡ 0.400¡ 0.012¡
2.986 <
6.000 ò¡
3.386 <
9.000 ò¡
2.998 <
7.500 ò¡
¡ 1020 ¡ 2.688¡ 0.323¡ 0.427¡ 0.013¡
3.012 <
6.000 ò¡
3.438 <
9.000 ò¡
3.025 <
7.500 ò¡
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
02-22-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
SAYFA: 67
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
RADYE TEMEL KOLON ZIMBALAMA HESABI
S101 KOLONU RADYE ZIMBALAMA SONUCLARI
d= 40 cm
Ac =2.238m²
Φx=0, Φy=0
Ex =245.9 cm
Ey =79.62 cm
Ix = 6.013027 m4
Iy = 0.625031 m4
Up = 559.51 cm
fctd=116.58 t/m²
Mx = 0.53 (tm)
My = 0.02 (tm)
Xt= 58.49 cm Yx=1.0
Yt= 50.38 cm Yy=1.0
Vd = 19.12/ 19.12 (t)
Vdq= 8.09 (t)
Vp = Y · fctd · Up · d > Vd - Vdq
Panel ara başlıklarında zımbalama kontrolu yapılmayabilir.
200
331
150
331
25
50
25
25
351
118 118
208
25
S104 KOLONU RADYE ZIMBALAMA SONUCLARI
d= 40 cm
Ac =1.394m²
Φx=0, Φy=0
Ex =50.00 cm
Ey =48.75 cm
Ix = 0.170035 m4
Iy = 1.466438 m4
Up = 348.50 cm
fctd=116.58 t/m²
Mx = 0.00 (tm)
My = 0.01 (tm)
Xt= 37.5 cm Yx=0.996
Yt= 170 cm Yy=1.0
Vd = 3.78/ 3.78 (t)
Vdq= 2.47 (t)
Vp = Y · fctd · Up · d > Vd - Vdq
Panel ara başlıklarında zımbalama kontrolu yapılmayabilir.
25
105105 129
75
50
25
75
25
219
181181
25
S105 KOLONU RADYE ZIMBALAMA SONUCLARI
d= 40 cm
Ac =2.899m²
Φx=0, Φy=0
Ex =-13.4 cm
Ey =47.28 cm
Ix = 0.617986 m4
Iy = 3.256531 m4
Up = 724.92 cm
fctd=116.58 t/m²
Mx = 0.00 (tm)
My = 0.01 (tm)
Xt= 74.09 cm Yx=0.998
Yt= 178.97 cm Yy=1.0
Vd = 6.99/ 6.99 (t)
Vdq= 5.1 (t)
Vp = Y · fctd · Up · d > Vd - Vdq
Panel ara başlıklarında zımbalama kontrolu yapılmayabilir.
25
139 118118
119
25
75
75
25
227
50 50
190
189189
25
S106 KOLONU RADYE ZIMBALAMA SONUCLARI
d= 40 cm
Ac =2.197m²
Φx=0, Φy=0
Ex =23.96 cm
Ey =52.30 cm
Ix = 0.081928 m4
Iy = 5.525495 m4
Up = 549.30 cm
fctd=116.58 t/m²
Mx = 0.02 (tm)
My = 0.01 (tm)
Xt= 8.54 cm Yx=0.995
Yt= 273.95 cm Yy=1.0
Vd = 7.23/ 7.23 (t)
Vdq= 5.98 (t)
Vp = Y · fctd · Up · d > Vd - Vdq
Panel ara başlıklarında zımbalama kontrolu yapılmayabilir.
25
181
181
182
808080
286
286
287
25
S107 KOLONU RADYE ZIMBALAMA SONUCLARI
d= 40 cm
Ac =4.404m²
Φx=0, Φy=0
Ex = 7.84 cm
Ey =58.06 cm
Ix = 0.706693 m4
Iy = 11.011286 m4
Up =1101.12 cm
fctd=116.58 t/m²
Mx = 4.47 (tm)
My = 0.04 (tm)
Xt= 49.66 cm Yx=0.857
Yt= 273.19 cm Yy=1.0
Vd = 26.97/ 26.97 (t)
Vdq= 6.83 (t)
Vp = Y · fctd · Up · d > Vd - Vdq
Panel ara başlıklarında zımbalama kontrolu yapılmayabilir.
25
175
190
189
189
5050
306
306
307
290
25
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
25
5090
25
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
02-22-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
SAYFA: 68
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
S102 KOLONU RADYE ZIMBALAMA SONUCLARI
d= 40 cm
Ac =2.826m²
Φx=0, Φy=0
Ex =-6.18 cm
Ey =37.87 cm
Ix = 11.615009 m4
Iy = 0.305971 m4
Up = 706.61 cm
fctd=116.58 t/m²
Mx = 0.05 (tm)
My = 5.74 (tm)
25
Xt= 350.06 cm Yx=1.0
Yt= 19.63 cm Yy=0.898
Vd = 45.30/ 45.30 (t)
Vdq= 8.46 (t)
Vp = Y · fctd · Up · d > Vd - Vdq
Panel ara başlıklarında zımbalama kontrolu yapılmayabilir.
331
50
331
25
314
S110 KOLONU RADYE ZIMBALAMA SONUCLARI
d= 40 cm
Ac =3.108m²
Φx=0, Φy=0
Ex =232.2 cm
Ey =-175. cm
Ix = 9.250173 m4
Iy = 3.071636 m4
Up = 777.13 cm
fctd=116.58 t/m²
Mx = 0.55 (tm)
My = 0.04 (tm)
Xt= 286.49 cm Yx=1.0
Yt= 143.68 cm Yy=1.0
Vd = 34.77/ 34.77 (t)
Vdq= 8.59 (t)
Vp = Y · fctd · Up · d > Vd - Vdq
Panel ara başlıklarında zımbalama kontrolu yapılmayabilir.
50
90
319
25
319
25
302
25
326
306306
25
25
50
S103 KOLONU RADYE ZIMBALAMA SONUCLARI
d= 40 cm
Ac =1.944m²
Φx=0, Φy=0
Ex =-184. cm
Ey =184.3 cm
Ix = 2.726259 m4
Iy = 2.726260 m4
Up = 486.14 cm
fctd=116.58 t/m²
Mx = 0.05 (tm)
My = 0.03 (tm)
Xt= 171.87 cm Yx=1.0
Yt= 171.87 cm Yy=1.0
Vd = 21.52/ 21.52 (t)
Vdq= 10.03 (t)
Vp = Y · fctd · Up · d > Vd - Vdq
Panel ara başlıklarında zımbalama kontrolu yapılmayabilir.
451
150
331
200
331
319
319
25
25
50
25 50
25
486
319319
25
S108 KOLONU RADYE ZIMBALAMA SONUCLARI
d= 40 cm
Ac =1.440m²
Φx=0, Φy=0
Ex = 0.00 cm
Ey = 0.00 cm
Ix = 0.204000 m4
Iy = 0.204000 m4
Up = 360.00 cm
fctd=116.58 t/m²
Mx = 0.02 (tm)
My = 0.81 (tm)
Xt= 44.99 cm Yx=0.991
Yt= 45 cm Yy=0.991
Vd =158.68/158.68 (t)
Vdq= 2.42 (t)
Vp = Y · fctd · Up · d > Vd - Vdq
Vxd=156.25 < Vp= 166.42 (t) ZIM. YETERLI.
Vyd=156.25 < Vp=166.42 (t) ZIM. YETERLI.
90
50
90
50
50
90
50
90
S111 KOLONU RADYE ZIMBALAMA SONUCLARI
d= 40 cm
Ac =2.826m²
Φx=0, Φy=0
Ex =-6.18 cm
Ey =-37.8 cm
Ix = 11.615009 m4
Iy = 0.305971 m4
Up = 706.61 cm
fctd=116.58 t/m²
Mx = 0.05 (tm)
My = 4.39 (tm)
Xt= 349.93 cm Yx=1.0
Yt= 19.63 cm Yy=0.915
25
Vd = 42.52/ 42.52 (t)
Vdq= 8.46 (t)
Vp = Y · fctd · Up · d > Vd - Vdq
Panel ara başlıklarında zımbalama kontrolu yapılmayabilir.
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
314
331
331
25
90
50
50
25
302
319
319
25
FİRMA : PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
02-22-2014
PROJE : SIGINAK YAPISI
(SIGINAK19_02_2014.ST4)
25
S109 KOLONU RADYE ZIMBALAMA SONUCLARI
d= 40 cm
Ac =2.678m²
Φx=0, Φy=0
Ex =-38.0 cm
Ey =-12.3 cm
Ix = 0.272936 m4
Iy = 9.866599 m4
Up = 669.54 cm
fctd=116.58 t/m²
Mx = 4.50 (tm)
My = 0.02 (tm)
Xt= 19.47 cm Yx=0.903
Yt= 331.4 cm Yy=1.0
Vd = 38.28/ 38.28 (t)
Vdq= 8.07 (t)
Vp = Y · fctd · Up · d > Vd - Vdq
Panel ara başlıklarında zımbalama kontrolu yapılmayabilir.
302
319
319
25
9050 50
25
294
294
277
25
S112 KOLONU RADYE ZIMBALAMA SONUCLARI
d= 40 cm
Ac =1.875m²
Φx=0, Φy=0
Ex =-184. cm
Ey =-171. cm
Ix = 2.536480 m4
Iy = 2.352010 m4
Up = 468.79 cm
fctd=116.58 t/m²
Mx = 0.06 (tm)
My = 0.02 (tm)
Xt= 171.87 cm Yx=1.0
Yt= 159.37 cm Yy=1.0
Vd = 19.61/ 19.61 (t)
Vdq= 9.7 (t)
Vp = Y · fctd · Up · d > Vd - Vdq
Panel ara başlıklarında zımbalama kontrolu yapılmayabilir.
25
469
25
LISANS: PLAN-ES MUH. MUS. LTD. STI.
SAYFA: 69
319
319
294294
25
25 50
50
Download

Untitled