TÜRKİYE İŞ KURUMU................................... İL/ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu Maddesine Göre Özürlü Çalıştıran İşverenlere Teşvikten
Yararlanmak Amacıyla Verilecek Belge
İşyeri Adı/Unvanı:
Sigorta Sicil No :
İşyeri Adresi
:
(Ait Olduğu Ay/Yıl : ..................../200.....)
İşyerinde Çalıştırılan Özürlünün
TC Kimlik No
Adı-Soyadı
Kontenjan Dahilinde
Çalışmaktadır.
Kontenjan Fazlası veya
Yükümlülüğü olmamasına
rağmen özürlü statüsünde
çalışmaktadır.
Kuruma Tescil Tarihi
AÇIKLAMA:
ONAY
12345-
Hiçbir sütun boş bırakılmayacak, kullanılmayan sütunlar (-) ile kapatılacaktır.
Hangi kapsamda çalıştığı (*) ile işaretlenecek, diğer sütun (-) ile kapatılacaktır.
Belge işverenlere bir defa verilecek olup, her ay aynı kişiler için belge doldurulmayacaktır.
Yeni işe girişler olması halinde belge tekrar verilecektir.
İşten çıkışlar için belge verme zorunluluğu bulunmamaktadır.
İl/Şube Müdürlüğü
Download

TÜRKİYE İŞ KURUMU................................... İL/ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ