20 MAYIS SPORTİF ETKİNLİKLER YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Yarışma Adı: TÜBİTAK Yerleşkesi Koşusu
Yarışmanın Amacı:
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü
etkinlikleri kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) Metroloji ve
Standardizasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Türk Standartları Enstitüsü
(TSE), Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Belgelendirme Genel Müdürlüğü (EB
ÜGBGM) çalışanlarının katılım sağlayacağı, Metroloji (Ölçüm Bilimi)’ye olan ilgiyi
artırmak, toplumda ölçümün önemini yaygınlaştırmak ve metroloji bilincinin
oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla sportif etkinlikler düzenlemektedir.
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:
TÜBİTAK UME
Katılım:
BSTB, TÜBİTAK, TÜRKAK TSE, EB ÜGBGM’ de görev yapan tüm personel
yarışmaya katılabilir.
Koşu yarışması bayanlar ve erkekler olmak üzere 2 ayrı kategoride yapılacaktır.
Katılım Koşulları ve Şartları:
Katılımcılar, yarışmaya katılım için engel teşkil edecek bir sağlık sorunu olmadığına
dair belgeyi İşyeri Hekimlerinden almalıdırlar. Belge getirmeyen katılımcılar
yarışmaya alınmayacaktır.
Katılımcıların yarışmaya gelmeden önce hafif atıştırmalarının uygun olduğu ve tok
karnına yarışmaya katılmanın uygun olmadığı önemle hatırlatılır.
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü, yarışmadan kaynaklanabilecek sorunlar ile ilgili
herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Belirtilen son tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Seçim/Ödül:
Katılımcıların hepsine tişört ve özel anı belgesi verilecektir.
1. 2. ve 3. olan yarışmacılara plaket verilecektir.
Yarışmalar ile ilgili ayrıntılar:
TÜBİTAK Yerleşkesinde Koşu
Tarih :
12/05/2014
Saat :
11:30-13:30
Yer :
MAM önünden başlayıp TÜBİTAK UME de son bulacak güzergâhta
(1530±1)m
TÜBİTAK UME ilkyardım elemanları koşu güzergâhı boyunca belirli aralıklarla görev
alacaklardır. TÜBİTAK UME sağlık servisi görevlileri ise bitiş çizgisinde hazır
bulunacaklardır.
Yarışmaların kuralları katılımcılara anlatılıp kural dışı oynayanlar diskalifiye
edilecektir.
Başvurular:
TÜBİTAK Yerleşkesinde Koşu son başvuru tarihi
: 09/05/2014
Başvurular https://online.ume.tubitak.gov.tr/ibf/www.toplumda_metroloji.kosu
sayfasından doğrudan yapılmalıdır.
web
Download

20 mayıs sportif etkinlikler yarışması şartnamesi