A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar - 4
1.
1. Davranışların kontrol edilmesini engeller.
2. Araç kullanırken kazaya sebebiyet verebilir.
3. Ailenin rızkını boşa harcamaya sebep olur.
4.
A) Sigara içmek
B) Alkol kullanmak
C) Kumar oynamak
D) Fal baktırmak
Aşağıdaki davranışlardan hangisi dinimizce
tavsiye edilmiştir?
5.
Aşağıdakilerden hangisi kötü davranışlardan
biri değildir?
A) Hırsızlık yapmak
B) Hakaret etmek
C) Gıybet etmek
D) Spor yapmak
Î
Aşağıdakilerden hangisi kötü davranışlardandır?
A) Çaba göstermek
B) Mütevazı olmak
C) Haset etmek
D) Cesur olmak
A) İftira atmak
B) Sigara içmek
C) Vefa göstermek
D) Kumar oynamak
3.
Aşağıdakilerden hangisi içkinin zararlarından
biri değildir?
A) Dikkati zayıflatır.
B) Mideye zarar verir.
C) Kavgaya neden olur.
D) Haksız kazanç sağlar.
Verilenlerin tamamı aşağıdaki kötü alışkanlıkların hangisiyle ilgilidir?
2.
21
6.
Aşağıdakilerden hangisi iyi davranışlardandır?
A) Dürüst olmak
B) Kibirli olmak
C) Tembellik etmek
D) Kaba davranmak
TEST
21
İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar - 4
7.
Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın hoş görmediği
bir tutumdur?
10.
A) Hoşgörülülük
B) Cesaretlilik
C) Sabırlılık
D) Cimrilik
8.
A) Hak sahibiyle helalleşilmelidir.
B) Fakirlere yardım edilmelidir.
C) Dua ile yardım dilenmelidir.
D) Hayır için okul ve çeşme yapılmalıdır.
Aşağıdaki davranışlardan hangisinde doğrudan
kul hakkı ihlali vardır?
11.
A) Tembellik etmek
B) İlim öğrenmemek
C) Vakti boşa geçirmek
D) Borcunu zamanında ödememek
9.
Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı olarak
değerlendirilemez?
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) Sünnetleri terk etmek
B) Komşuları rahatsız etmek
C) Topluma zarara uğratmak
D) Başkasının hakkını yemek
KAVRAM
IM
Kul hakkından kurtulmak için öncelikle ne
yapılmalıdır?
Peygamberimiz müflisi (iflas eden) kendi sevabını
kul hakkı sebebiyle başkasına vermek zorunda
kalan kişi olarak tanımlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin müflis kişi tanımlanmasına girer?
A) Uyuşturucu kullananlar
B) Kumar oynayanlar
C) Zekat alanlar
D) İçki içenler
12.
Aşağıdakilerden hangisi kumarın zararlarından
biridir?
A) Haksız kazanç
B) Akciğer rahatsızlıkları
C) Sinir sistemi bozuklukları
D) İradenin tamamen yok olması
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Download

İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar