Toplantının Adı: Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Eğitimi
Toplantı Tarihi: 4 EYLÜL 2014 / PERŞEMBE
Saat: 12.00-13.00
Toplantı Yeri: B.Ü Tıp Fakültesi Konferans Salonu
Toplatıyı Yapacak Hekim: Doç. Dr. Ömer Toprak (İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı-B.Ü. Tıp
Fak. İç Hastalıkları A.D. Başkanı)
Toplantıya Katılacaklar: Tüm hastane çalışanları ile KBY hasta ve hasta yakınları.
Toplantının İçeriği: Bu toplantının amacı, kronik böbrek yetmezliği olupta henüz diyalize girmeyen,
diyaliz sınırında olan hastaları ve o hastalarla ilgilenen ve onlara yeme içme konusunda destek olan
yakınlarını eğitmek ve onlarla interaktif olarak bilgi alışverişinde bulunmaktır.
Diyaliz öncesi hasta ve hasta yakını eğitim programı adıyla anılan bu eğitim programları daha önce de 5
yıl boyunca yine Doç. Dr. Ömer Toprak tarafından Balıkesir Devlet Hastanesi’nde yapılmıştır. Bu
eğitimlere katılan hastalara kullanacakları ilaçlar, sigaranın zaraları, ağrı kesici ve antibiyotik kullanımı,
su içimi, egzersiz yapma, hangi gıda maddelerinin böbreklere zararlı ve hangilerinin tüketilebileceği
anlatılmaktadır. Böbrekler ve işlevleri, böbrek yetmezliğinin belirti ve bulgular ı anlatılıp hasta ve
yakınları bilgilendirilmekte ve böbrek yetmezliğinin tedavi seçenekleri sunulmaktadır.
Bundan sonra da her ayın ilk perşembe günü hasta ve hasta yakınlarına yönelik olarak eğitim
programları devam edecektir.
Yapılan çalışmalarda bu eğitim programlarına katılan böbrek yetmezliği hastalarının daha geç diyalize
girdikleri ve yaşam sürelerinin eğitim almamışlara göre daha uzun olduğu görülmüştür.
Download

Toplantı Tarihi: 4 EYLÜL 2014