Endokrin Algoritmler (2014)
Editörler : Prof Candeğer Yılmaz, Prof Füsun Saygılı, Prof Gökhan Özgen, Doç Şevki Çetinkalp, Doç Mehmet Erdoğan. Prof Taylan Kabalak
Konu Editörü : Prof Dr Canan Özyardımcı Ersoy
Tip 2 diyabetin tanı testleri
Semptom yok
Semptom var
(1)
Rastgele PG ≥ 200
mg/dL
APG 100-125 mg/dL
OGTT 2. saat < 140 mg/dL
(3)
APG ≥ 126 mg/dL ya da
Rastgele PG ≥ 200 mg/dL ya da
A1C ≥ % 6.5
OGTT 2. saat 140-199
mg/dL
İzole BAG
BAG+BGT
OGTT 2. saat ≥ 200 mg/dL
Tip 2 diyabet
(4)
(5)
(2)
Download

Tip 2 diyabetin tanı testleri APG ≥ 126 mg/dL ya da Rastgele PG