1.
Diyabet ve tüberküloz. In: Akciğer ve akciğer dışı organ tüberkülozları
ed. Özyardımcı N. 389-391, 1999.
2.
Genitoüriner
sistem
muayenesi.
IN:
İç
Hastalıklarında
Belirtiler
bulgular ve muayene yöntemleri. Ed. Arınık A 291-296, 2000.
3.
Ödem. IN: İç Hastalıklarında Belirtiler bulgular ve muayene yöntemleri.
Ed. Arınık A 93-97, 2000.
4.
Bulantı- Kusma. IN: İç Hastalıklarında Belirtiler bulgular ve muayene
yöntemleri. Ed. Arınık A 149-153, 2000.
5.
İştah bozuklukları. IN: İç Hastalıklarında Belirtiler bulgular ve muayene
yöntemleri. Ed. Arınık A 165-166, 2000.
6.
Kilo kaybı . İç hastalıklarında belirtiler bulgular ve muayene yöntemleri
Ed Arınık A. Rota ofset Matbaacılık. Bursa 167-169, 2000
7.
Endokrinolojide tıbbi etik. In: Klinik Etik. Ed Demirhan AE, Oğuz Y,
Elçioğlu Ö, Doğan H, 273-279, 2001
8.
Akciğer kanserli hastalarda beslenme sorunları. In: 2000 li yıllarda
Akciğer Kanserleri Tanı ve Tedavide temel İlkeler ve Uygulamalar. Ed
Engin K, Özyardımcı N. Avrupa Tıp Kitapçılık 2001, İstanbul.
9.
İnce iğne aspirasyon biyopsisi. Endokrinoloji el kitabı: 167-172, İzmir
Güven & Nobet Tıp Kitabevleri. 2001.
1 0. Endokrin Sistem Hastalıklarının Nörolojik komplikasyonları. Sistemik
hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları. Ed. Oğul E. Nobel&Güneş
Bursa 143-190, 2003
1 1 . Diyabetes Mellitus. Multidisipliner kardiyoloji. Ed. Cem Heper 214-232,
2005
1 2. Endokrinolojinin genel prensipleri. İç Hastalıkları. Ed. Enver Dolar. 642645, 2005
1 3. Hipotalamus ve hipofiz. İç Hastalıkları. Ed. Enver Dolar. 645-654, 2005
1 4. Kalsiyum ve kemik metabolizması. İç Hastalıkları. Ed. Enver Dolar.
682-683, 2005
1 5. Hiperkalsemiler. İç Hastalıkları. Ed. Enver Dolar. 683-685, 2005
1 6. Hipokalsemiler. İç Hastalıkları. Ed. Enver Dolar. 686-687, 2005
1 7. Osteoporoz. İç Hastalıkları. Ed. Enver Dolar. 687-689, 2005
1 8. Osteomalasi ve rikets. İç Hastalıkları. Ed. Enver Dolar. 690-691, 2005
1 9. Kemiğin Paget hastalığı. İç Hastalıkları. Ed. Enver Dolar. 691, 2005
20. Diyabet ve hipertansiyon da farmakolojik Tedavi. Diabetes Mellitus
2006. Ed. İmamoğlu Ş. Deomed, İstanbul 477-490, 2006
Download

1. Diyabet ve tüberküloz. In: Akciğer ve akciğer dışı organ