NTS DANI MANLIK
Behiye SAVA KAN
0533 490 13 90
www.nts-avm.com | [email protected] | [email protected]
Mersinin Kalbinde
MERS N
Al veri keyfi Cadde Özdiker ile ya an r
ehrin en canl lokasyonunda
Mersin in kalbinde, Yeni ehir ilçesinin merkezinde, Marinaya 2, Kipa ya 1,5, Forum AVM ye 1 km uzakl kta
MERS N MAR NA
MERS N FORUM
PALM CITY / CARREFOURSA
YEN EH R
BELED YES
CADDE
MERS N
VAL L
YEN EH R
KAMPÜSÜ
Cadde
Mersin in kalbinde
Özdiker n aat; 1980 y l ndan bugüne do ayla bar k nitelikli
ya am alanlar ve i dünyas na art de er katacak ticari gayrimenkul
projeleri geli tirme vizyonu hizmet sunmay amaç edindi. Tüm
projelerinde dünya standartlar ndaki in aat teknolojilerini kullanan
Özdiker in aat, Mersin in yeni yüzü olacak al veri merkeziyle
hizmetlerine devam etmektedir.
Hayata geçirdi i tüm projelerde kaliteli, sosyal ve nitelikli ya am
alanlar sunmay hedefleyen Özdiker n aat, y llar n deneyim ve
uzmanl n gelece e ta maya devam ediyor.
Özdiker n aat, kaliteli ve prestijli ya am alanlar sa lamak,
güvenilir in aat firmas denince ilk akla gelen firma olmak vizyonu ile
faaliyetlerini sürdürmektedir. Mü terilerine çözümler sunarken en
kaliteli hizmeti vermek, irketin öncelikli hedefleri aras ndad r.
Hedefimiz n aat sektöründe verimlilik, kalite, i ve çal an güvenli i
konular nda standartlar belirleyen örnek bir firma, Ülkemiz için
örnek i ve ya am alanlar üreten, bu özelli i ile de tercih edilen bir
kurum olmakt r.
Moda, kozmetik, elektronik ba ta olmak üzere
farkl alanlarda dünyan n en seçkin markalar
Cadde Özdiker de bulu uyor.
Her biri 410 m²'lik 16 Ma aza
Her ma aza
55 m² bodrum
178 m² zemin kat
178 m² birinci kat
Restoran
Saat Gözlük
Aksesuar
Beyaz E ya
Kozmetik
Ayakkab
Elektronik
Moda
Kat Planlar
Bodrum Kat Plan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Depo
55m2
Depo
55m2
Depo
55m2
Depo
55m2
Depo
55m2
Depo
55m2
Depo
55m2
Depo
55m2
Depo
55m2
10
Depo
55m2
11
Depo
55m2
12
Depo
55m2
13
Depo
55m2
14
Depo
55m2
15
Depo
55m2
Zemin Kat Plan
1
2
3
4
5
6
7
8
Ma aza Ma aza Ma aza Ma aza Ma aza Ma aza Ma aza Ma aza
178m2 178m2 178m2 178m2 178m2 178m2 178m2 178m2
1. Kat Plan
9
Ma aza
178m2
10
Ma aza
178m2
11
Ma aza
178m2
12
Ma aza
178m2
13
Ma aza
178m2
14
Ma aza
178m2
15
Ma aza
178m2
16
Ma aza
178m2
Download

PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO CEM II/A