www.ultrasan.com
Hakk m zda
About Us
Ultrasan 2007 yılında kaliteli ürünler üreterek
üretim teknolojilerinin güncelliğini koruyan bir
firma olarak kurulmuştur. Sistemlerinin
güvenilir olması, ürünlerin iade garantili olması,
yerli ürün ağırlıklı çalışması tercih edilmesi için
önemli etkenlerdir. 130 m² kapalı alanda
uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.
İnsanları ve sektörleri direk etkileyebilen zararlı
olarak tabir edilen canlılara (fare, böcek, sinek,
sivrisinek, kuş vb.) karşı, onlarında yaşam
haklarını elinden almadan zehirsiz, teknolojik,
ekolojik sistemler üretmektedir. Ultrasonic ve /
veya sonic sesle, kapalı / açık ortamlarda,
zararlı mücadelesi için cihazların üretimini
yapan firmamız, ürün yelpazesine kuşların
konmasını engelleyici Kuşkonmaz Bariyer
üretimini de eklemiştir.
U
ltrasan established in 2007 as a company to
produce quality products and maintaning up to
date of production Technologies. The main
factors of the company to be preferred are the
systems being used are reliable, the products is
guaranteed to return and mainly studied with
domestic products. The company provide
services at its own manufacturing site that has
130 m² closed area. They produce non toxic,
technologic and ecologic systems against
harmful pests with respect to their life rights
like mouse, insect, flies, mosquito ,bird and etc
that can effect people and sectors.
Our company is engaged in the production of
ultrasonic and/or sonic voice devices for pest
control, is added its range of products "bird
barrier "production to prevent the birds.
Selami ÖZYUVA
Kurucu / Yönetici
Founder / Director
Yıllık Üretim Kapasitesi
HOME-B Ultrasonik Haşere Savar
PRO-B Ultrasonik Haşere Savar
Kuşkonmaz (tip 5)
Kuşkonmaz (tip 10)
Kuşkonmaz (tip 15)
Kuşkonmaz (tip 20)
Kuşkonmaz (tip 25)
Sonik Kuş Savar
HOME-F Ultrasonik Fare Savar
PRO-F Ultrasonik Fare Savar
Ultrasonik Kedi-Köpek Savar
Vibrasonik Köstebek Savar
Sivrisinek Tuzağı
: 10.000 Adet
: 500.000 m
: 5.000 Adet
: 15.000 Adet
: 10.000 Adet
: 10.000 Adet
: 5.000 Adet
PERFORMANS
Annual Production Capacity
HOME-B Ultrasonic Insect Repeller
PRO-B Ultrasonic Insect Repeller :
Bird Barrier (Type 5)
Bird Barrier (Type 10)
Bird Barrier (Type 15)
Bird Barrier (Type 20)
Bird Barrier (Type 25)
:
Sonic Bird repeller
:
HOME F Ultrasonic Mouse Repeller
PRO F Ultrasonic Mouse Repeller :
Ultrasonic Dog-Cat Repeller
:
Vibrasonic Mole Repeller
:
Mosquito Trap
:
10.000 Unit
500.000 m
5.000 Unit
15.000 Unit
10.000 Unit
10.000 Unit
5.000 Unit
PERFORMANCE
: -----
The share of export revenues
İn total incomes
Previous exports and
Experiences
: -----
Önceki ihracatlar ve
deneyimler
: -----
Hedef pazar
: Fransa, Almanya
Mısır, Irak, İran
Target markets
: France, Germany,
Egypt, Iraq, Iran
Sertifika/Kalite/Standartlar
: Marka Tescil Belgesi,
CE Belgesi
Certificate/Quality/Standards
: Trademark
Registration
Certificate,
CE Marking
Certificate
N N AMACI VE PLANLAR
Talep Ediyoruz
THE AIM OF COOPERATION AND PLANS
Sunuyoruz
Yurt Dışı Temsilciliği
Lisans ve Franchise Verme/Alma
İhracat İş Birliği
Ortak Girişimler
Pazarlama / Tutundurma
Ticari Ortaklık (Distribütör Temsilci Acenta)
Karşılıklı Üretim Anlaşması
Araştırma & Geliştirme
Yurt Dışında Satış Şirketi
Lojistik İş Birliği
İthalatçı
İhracatçı
Doğrudan Satış
Teknik Bilgi ve Teknoloji Aktarımı
: -----
Foreign Represantative
License and Franchise Giving/Receiving
Export Cooperation
Joint Ventures
Marketing / Promotion
Commercial partnership
Mutual Production Agreement
Research & Development
Sales Company in Abroad
Logistic Cooperation
Importer
Exporter
Direct Sales
Technical Info and Technology Transfer
We Request
İhracat gelirlerinin toplam
gelirler içindeki payı
B RL
PRODUCTS
We Offer
ÜRÜNLER
Ürünler / Products
HOME-B ULTRASON K HA ERE SAVAR
HOME-B ULTRASONIC INSECT REPELLER
Kimyasal zehirleri içermez; elektromanyetik dalga kirliliği yaratmaz.,
çevre dostudur.
Does not contain chemical poisons; electromagnetic wave does not
create pollution., is environmentally friendly.
PRO-B ULTRASON K HA ERE SAVAR
PRO-B ULTRASONIC INSECT REPELLER
Ürünler / Products
SON K KU SAVAR
SONIC BIRD REPELLER
Ortama yaydığı sesler ile kuşlara teklike sinyalleri vererek onları strese
sokar ve kaçmalarını sağlar.
It spreads voices to the around these signals disturb birds, and suddenly
escape protected area.
S VR S NEK TUZA I
MOSQUITO TRAP
Ürünler / Products
HOME-F ULTRASON K FARE SAVAR
HOME-F ULTRASONIC MOUSE REPELLER
Ultrasonic ses, fareleri aşırı derecede rahatsız ederek onların sindirim,
sinir ve üreme sistemlerini bozmakta; barınmalarını engellemektedir.
Ultrasonic Voice, Especially disturbing , nerve and repreductive system
of All kind of Rats.
PRO-F ULTRASON K FARE SAVAR
PRO-F ULTRASONIC MOUSE REPELLER
Ürünler / Products
ULTRASON K KED -KÖPEK SAVAR
ULTRASONIC DOG-CAT REPELLER
İnsanlara, kedilere, köpeklere, diğer canlılara ve doğaya zarar vermez.
Humans, cats, dogs, other animals and does not harm nature.
KU KONMAZ (T P 5)
BIRD BARRIER (TYPE 5)
Ürünler / Products
KU KONMAZ (T P 10)
BIRD BARRIER (TYPE 10)
Uygulandığı yüzeye kuşların konmasını engeller.
Prevent the birds to settle to the applied surface.
KU KONMAZ (T P 15)
BIRD BARRIER (TYPE 15)
Ürünler / Products
KU KONMAZ (T P 20)
BIRD BARRIER (TYPE 20)
Uygulandığı yüzeye kuşların konmasını engeller.
Prevent the birds to settle to the applied surface.
KU KONMAZ (T P 25)
BIRD BARRIER (TYPE 25)
Uluslararas Ürün Matrisi ve
Kullan m Alanlar
International Product Matrix and
the Areas of Use
ÜRÜN ADI
KULLANIM ALANLARI
KULLANICILAR
HOME-B Ultrasonik Haşere Savar
PRO-B Ultrasonik Haşere Savar
Kuşkonmaz (Tip 5)
Kuşkonmaz (Tip 10)
Kuşkonmaz (Tip 15)
Kuşkonmaz (Tip 20)
Kuşkonmaz (Tip 25)
Sonik Kuş Savar
HOME-F Ultrasonik Fare Savar
PRO-F Ultrasonik Fare Savar
Ultrasonik Kedi-Köpek Savar
Vibrasonik Köstebek Savar
Sivrisinek Tuzağı
Hastaneler
Medikal Bayiler
Elektirik Sektörü
Yapı Sektörü
Gıda Sanayi
Savunma Sanayi
Fiber Optik Hatlar
Son Kullanıcı
PRODUCT NAME
HOME-B Ultrasonic Insect Repeller
PRO-B Ultrasonic Insect Repeller
Bird Barrier (Type 5)
Bird Barrier (Type 10)
Bird Barrier (Type 15)
Bird Barrier (Type 20)
Bird Barrier (Type 25)
Sonic Bird Repeller
HOME-F Ultrasonic Mouse Repeller
PRO-F Ultrasonic Mouse Repeller
Ultrasonic Dog-Cat Repeller
Vibrasonic Mole Repeller
Mosquito Trap
AREAS OF USE
THE USERS
Hospitals
Medical Dealers
Electric Sektor
Contruction Sector
Food Sector
Defence Sector
Fiber Optic Cables
End Users
Yetenekler Matrisi
Skills Matrix
HOME-B
Ultrasonik Ha ere Savar
HOME-B
Ultrasonic Insect
PRO-B
Ultrasonik Ha ere Savar
PRO-B
Ultrasonic Insect Repeller
Kalite Kontrol
Quality Control
Ku konmaz (Tip 5)
Bird Barrier (Type 5)
Maliyet Minimizasyon
Cost Minimization
Ku konmaz (Tip 10)
Bird Barrier (Type 10)
Esnek Üretim
Flexible Production
Ar&Ge
R&D
Yenilikçilik
Innovation
Yeni Ürün Geli tirme
New Product Development
Ürün Çe itlendirme
Product Diversification
Tasar m
Design
H zl Teslimat
Delivery on time
Pazarlama
Marketing
Da t m
Distribution
Tutundurma
Promotion
Kalite Belgeleri
Quality Documents
Ku konmaz (Tip 15)
Bird Barrier (Type 15)
Ku konmaz (Tip 20)
Bird Barrier (Type 20)
Ku konmaz (Tip 25)
Bird Barrier (Type 25)
International Competitive Production Skills Matrix
Fason Üretim
Contract Production
Uluslararas Rekabetçi Üretim Yetenekleri Matrisi
International Competitive Technical and Administrative Skills Matrix
Uluslararas Rekabetçilik Teknik ve Yönetim Yetenekleri Matrisi
Rekabetçi Fiyat
Competitive Price
Sonik Ku Savar
Sonic Bird Repeller
HOME-F
Ultrasonik Fare Savar
HOME-F
Ultrasonic Mouse Repeller
PRO-F
Ultrasonik Fare Savar
PRO-F
Ultrasonic Mouse Repeller
Ultrasonik
Kedi-Köpek Savar
Ultrasonic Dog-Cat
Repeller
Vibrasonik
Köstebek Savar
Vibrasonic Mole Repeller
Sivrisinek Tuza
Mosquito Trap
Anahtar Kelimeler
Key Words
irketin Uluslararas Stratejik Ortakl klar na
Sa lad klar na ve Talep Ettiklerine Dair
Anahtar Kelimeler
The Keywords of the Company That
They Provide to International Strategic
Partnerships and the Demands of the Company
Bird Spike
Bird Barriers
Pest Control
Bird Pest Control
llk Be Özellik
The First Five Feature
Proje Grubu irketlerinde Tercih Nedeni Olarak
Öne Ç kan irkete Özgü lk Be Özellik
Outstanding Company - Specific Feature For
Preference Reason n the Firms of Project Group
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uzmanlaşma
Deneyim
Esnek ve Zamanında Üretim
Kalite Belgeleri ve Güvence Sistemi
İleri Teknoloji
Specialization
Experience
Flexible and Production In-Time
Quality Certificates and Quality
Assuranca Systems
• Advanced Technology
Uyumlular Sanayi Sitesi 1410 Sokak No:17
İvedik OSB / ANKARA - TURKEY
T: +90 312 394 51 44 • F: +90 312 394 51 64
www.ultrasan.com • [email protected]
Download

PARSUN SERVİSLER