İşaret Analizi
Adı Soyadı:
Öğrenci No:
Ödev No
0 50
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
d 2 VC
dV
+3 C - 2VC = 2VS
c)
2
dt
dt
6
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
L
VS
e)
d 2 VC dVC
+2VC =15 VS
-2
dt 2
dt
g)
d 3 VC
d 2 VC
dV
+3
+ 2 C +2VC = VS
2
3
dt
dt
dt
h)
d 3 VC
d 2 VC
dV
3
+ 2 C +2VC =5 VS
2
3
dt
dt
dt
C Vc
d 2 VC R dVC
1
1
+
+
VC =
VS
2
dt
L dt
LC
LC
seklindedir. R=1, C=1/24, L=1/2
a)Dif denklemden faydalanarak H(jw) =
d
= jw,
oranini hesaplayin. Not:
dt
Vc(jw)
Vs(jw)
d2
= ( jw) 2 ,
2
dt
oldugunu hatirlayin.
b)Devrede bobin yerine jwL, kapasite yerine
yerlestirerek H(jw) =
d 2 VC
dV
+2 C +2VC =5 VS
2
dt
dt
d 2 VC dVC
f)
+ 2VC =50 VS
-2
dt 2
dt
1) Sekildeki devreye ait dif denklemler
I
d)
1
jwC
3)Transfer fonksiyonu H(jw) =
verilen bir sistem icin tabloyu doldurun ve genlik
spektrumunu cizin.
w
H(jw)
0
1
5
d 2 VC
dV
+3 C +2VC = VS
2
dt
dt
2
d VC
dV
b)
- 3 C +2VC = 4VS
2
dt
dt
a)
100
∞
∠ H(jw)
4)Transfer fonksiyonu H(jw) =
Not: Frekans cevabi giris sinuzoidal oldugunda cikis da
sinuzoidal olan devrede uygulanir. Frekans cevabi teknigi
uygulanabilen bir devrede giris
Vs=A cos(wt)
ise cikis
Vc=A |H(jw)| cos(wt+ ∠ H(jw)
seklinde hesaplanir.
10
| H(jw) |
Vc(jw)
, oranini bulun.
Vs(jw)
2)Dif denklemi asagida vrilen sistemlerden hangileri icin
frekans cevabi teknigi uygulanabilir.
10 jw
seklinde
jw + 10
10
seklinde
jw + 10
verilen bir sistem icin tabloyu doldurun ve genlik
spektrumunu cizin.
w
H(jw)
| H(jw) |
∠ H(jw)
0
1
5
10
100
∞
Download

bireysel jüri üyeleri için objektiflik, gizlilik ve tarafsızlık beyanı