RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
BÖLÜM
KOD
1
ACİL SERVİS
AS.1
2
ACİL SERVİS
3
ACİL SERVİS
AS.1.1
AS.1.2
AS.2
AS.2.1
AS.2.2
AS.2.3
AS.3
AS.3.1
AS.3.2
AS.3.3
AS.3.4
AS.3.5
4
ACİL SERVİS
AS.4
AS.4.1
AS.4.2
AS.4.3
AS.4.4
5
ACİL SERVİS
AS.5
AS.5.1
AS.5.2
AS.5.3
6
ACİL SERVİS
AS.5.4
AS.5.5
AS.6
AS.6.1
AS.6.2
AS.6.3
AS.6.4
AS.6.5
7
ACİL SERVİS
AS.7
AS.7.1
AS.7.2
AS.7.3
AS.7.4
AS.7.5
8
9
ACİL SERVİS
AS.8
ACİL SERVİS
AS.8.1
AS.9
AS.9.1
AS.9.2
SORU
Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu?
Bu belge sağlık tesisinde bulunmalıdır.
Belgede Valilik makamının tescil onayı aranmalıdır.
Acil servis sorumluları tanımlanmış mı?
Acil Servis sorumlu hekimi tanımlanmış olmalıdır.
Acil Servis sorumlu hemşiresi tanımlanmış olmalıdır.
Görevlendirme yazıları ilgili kişilerce tebellüğ edilmiş olmalıdır.
Acil
serviste
ve yönlendirme
mu?
Karşılama
ve karşılama
yönlendirme
hizmeti uygunhizmeti
alanda veriliyor
konumlandırılmalıdır.
Bu birimde karşılama ve transfer elemanı bulundurulmalıdır.
Hastane bilgi rehberi, tanıtıcı broşür, telefon vb… mevcut ve güncel olmalıdır.
Çalışanlar görevleriyle ilgili eğitime tabi tutulmalıdır.
Karşılama ve yönlendirme çalışanları diğer hastane çalışanlarından ayırt edilebilecek
kıyafet giymelidir.
Her vardiyada görev yapan toplam doktor, hemşire, sağlık memuru, ATT sayısı acil
servis seviyesine uygun sayıda mı?
Acil serviste her vardiyada görev yapan doktor sayısı acil servis seviyesi ile uyumlu
olmalıdır.
Acil serviste her vardiyada görev yapan hemşire, sağlık memuru, ATT sayısı acil servis
seviyesi ile uyumlu olmalıdır.
Acil serviste aylık çalışma listeleri belirlenmelidir.
Acil serviste günlük çalışma listeleri kolaylıkla görülebilecek bir yerde
bulundurulmalıdır.
Acil serviste uygun otopark alanları belirlenmiş mi?
Ambulans ve hasta nakil araçları için; araçların her an çıkış yapabileceği, ayrı otopark
alanı belirlenmelidir.
Engelli hasta araçları için uygun sayıda ve yeterli genişlikte otopark alanı ayrılmalıdır.
Personel, hasta ve hasta yakınları için uygun sayıda ve yeterli genişlikte otopark alanı
ayrılmalıdır.
Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır.
Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb… ) alınmalıdır.
Acil servis girişinde uygun şekilde düzenlemeler yapılmış mı?
Acil servis girişi diğer girişlerden bağımsız olacak şekilde düzenlenmelidir.
Acil servise giriş kapısı ve giriş alanı personel ve sedyelerin rahatlıkla hareket
edebileceği kadar geniş olmalıdır.
Acil servise giriş alanı düz, gerekli durumlarda ise en fazla %8 eğimli sedye rampası
olmalıdır.
Acil servis girişinde hastaların kolayca ulaşabileceği uygun bir alanda sedye ve
tekerlekli sandalyeler bulundurulmalıdır.
Acil servis giriş ve çıkışları sedye ile hasta nakline uygun, üstü kapalı ve iyi aydınlatılmış
olmalıdır.
Acil serviste güvenlik hizmeti veriliyor mu?
Güvenlik personeli ile 24 saat hizmet verilmelidir.
Kamera sistemi olmalıdır. (Kayıtlar en az 2 ay süreyle saklanmalıdır.)
Tıbbi işlemlerin gerçekleştiği alanlara erişim, görevli personel dışındaki ilgisi olmayan
kişiler için kısıtlanmalıdır.
Güvenlik hizmeti acil servis girişine hâkim, uygun alanda konumlandırılmalıdır.
Acil servis girişlerinde metal dedektör, X-Ray cihazı gibi cihazlarla güvenlik önlemleri
alınmalıdır.
Nöbetçi eczaneleri gösteren güncel liste acil serviste günlük olarak ilan ediliyor mu?
Günlük nöbetçi eczane listesi kolaylıkla görülebilecek bir yerde olmalıdır.
Resüsitasyon için özel bir düzenleme yapılmış mı?
Resüsitasyon için ayrı bir oda (dal hastaneleri için ayrılmış bir alan) düzenlenmiş
olmalıdır.
Resüsitasyon odası acil servis giriş kapısına yakın bir yerde olmalıdır.
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
BÖLÜM
KOD
AS.9.3
AS.9.4
10
ACİL SERVİS
AS.10
AS.10.1
11
ACİL SERVİS
AS.11
AS.11.1
AS.11.2
AS.11.3
AS.11.4
12
ACİL SERVİS
AS.12
AS.12.1
AS.12.2
AS.12.3
AS.12.4
AS.12.5
13
ACİL SERVİS
AS.13
AS.13.1
AS.13.2
AS.13.3
14
ACİL SERVİS
AS.14
AS.14.1
AS.14.2
AS.14.3
15
ACİL SERVİS
AS.15
AS.15.1
16
ACİL SERVİS
AS.16
AS.16.1
AS.16.2
AS.16.3
17
ACİL SERVİS
AS.17
18
ACİL SERVİS
AS.17.1
AS.18
AS.18.1
SORU
Acil Servis seviyesine göre resüsitasyon odası gerekli tıbbi donanıma sahip ve
kullanıma her an hazır olmalıdır.
Resüsitasyon odasında ilaç ve sarf malzemeler kullanıma her an hazır
bulundurulmalıdır.
Acil servis seviyesine uygun fiziki düzenlemeler yapılmış mı?
Acil serviste; muayene alanları, resüsitasyon odası, (dal hastanelerinde alan)
müşahede odası, müdahale odası bulunmalıdır.
Acil müdahale setinde veya acil arabasında bulunan ilaç ve tıbbi cihazların
kontrolleri yapılıyor mu?
Acil müdahale seti veya acil arabasında bulunan ilaçların miktar ve miad kontrolleri
düzenli aralıklarla yapılmalıdır.
Acil müdahale seti veya acil arabasında bulunan tıbbi cihazlar kullanıma hazır
olmalıdır.
Acil müdahale seti veya acil arabasında bulunması gereken ilaçların ve tıbbi cihazların
kontrol listesi bulunmalıdır.
Acil müdahale seti veya acil arabasında; Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve
erişkin için),Balon-valf-maske sistemi, Değişik boylarda maske, Oksijen hortumu ve
maskeleri, Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin boyları), Yardımcı hava yolu araçları
(laringeal maske, airway ya da kombi tüp), Enjektörler, Kişisel koruyucu ekipmanlar
bulunmalıdır.
Acil servisteki ilaç yönetimi uygun olarak yapılıyor mu?
Benzer görünüşe ve okunuşa sahip ilaçların karışmamasına yönelik özel bir düzenleme
yapılmalıdır.
Yüksek riskli ilaçlar tanımlanmalı ve diğer ilaçlardan farklı bir alanda muhafaza
edilmelidir.
Narkotik ilaçlar erişimi kısıtlanarak uygun şekilde saklanmalıdır.
Narkotik ilaçların devir teslim tutanakları kayıt altına alınmalıdır.
İlaçların acil serviste kullanılmayan yarım dozları takip edilmelidir.
Acil servis müşahede odasında acil seviyesine uygun düzenlemeler yapılmış mı?
Müşahede odasındaki toplam yatak sayısı acil servis seviyesine uygun olmalıdır.
Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır.
Müşahade odası hastanın kendisine ve çevresine zarar vermesini engelleyecek şekilde
düzenlenmelidir.
Acil serviste hasta tedavisinde kullanılan dokümanlar uygun şekilde dolduruluyor
mu?
İlaçların uygulanma zamanı, dozu, uygulama şekli ve uygulayan personelin ismi kayıt
altına alınmalıdır.
Acil serviste hasta gözlem ve takip formları kullanılmalıdır.
İ.V. olarak ilaç infüzyonu uygulanıyorsa, verilen ilacın adı, dozu, infüzyon başlangıç
saati, veriliş süresi ve hastanın adı mayi üzerinde belirtilmelidir.(etiket vb.)
Acil serviste görev yapan personele ait giyinme ve dinlenme odaları mevcut mu?
Çalışan personel sayısına göre kadın erkek giyinme ve dinlenme odaları
oluşturulmalıdır.
Acil serviste laboratuvar hizmeti uygun şekilde veriliyor mu?
Hastalardan alınan numuneler, numunenin cinsine uygun ekipmanla bekletilmeden,
personel tarafından laboratuvara ulaştırılmalıdır.
Kurum acil serviste çalışılan laboratuvar testlerinin sonuç verme sürelerini hastaların
görebileceği şekilde uygun bir alanda ilan etmelidir.
Kurum acil serviste çalışılan laboratuvar testlerinin sonuçlarını ilan edilen sürelerde
vermelidir.
Acilden 112 ile sevk edilen hasta sayısı, ilgili dönemde kuruma bildirilen sayı ile
uyumlu mu?
Kuruma bildirilen sevk sayısı ile hastane kayıtları uyumlu olmalıdır.
Acil servis branş nöbetleri uygun şekilde tutuluyor mu?
Acil servis branş nöbet listesi düzenlenmelidir.
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
BÖLÜM
KOD
AS.18.2
19
ACİL SERVİS
AS.19
AS.19.1
AS.19.2
20
ACİL SERVİS
AS.20
AS.20.1
21
ACİL SERVİS
AS.21
AS.21.1
AS.21.2
22
POLİKLİNİK
P.1
P.1.1
P.1.2
P.1.3
P.1.4
23
POLİKLİNİK
P.2
P.2.1
P.2.2
P.2.3
P.2.4
24
POLİKLİNİK
P.3
P.3.1
P.3.2
P.3.3
25
POLİKLİNİK
P.4
P.4.1
P.4.2
26
POLİKLİNİK
P.5
P.5.1
P.5.2
27
POLİKLİNİK
P.6
P.6.1
P.6.2
P.6.3
28
POLİKLİNİK
P.7
P.7.1
SORU
Acil servisin kurulu bulunduğu sağlık tesisinde aynı uzmanlık dalından 6 (altı) ve üzeri
sayıda uzman tabibin görev yaptığı branşlarda, 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı
olarak her bir uzmanlık dalı için müstakil acil branş nöbeti düzenlenmelidir.
Hastaların müşahede odasında kalış süreleri takip ediliyor mu?
Hastaların müşahede odasına giriş ve çıkışları kayıt altına alınmalıdır.
Müşahede odasında kalış süreleri takip edilmelidir.
Acil servisten hizmet alan hasta ve yakınları için bekleme alanları mevcut mu?
Hasta ve yakınları için bekleme alanları oluşturulmalıdır.
Hareket kısıtlama kararı alınan hastaların tedavi planında, uygulama başlangıç ve
sonlandırma zamanı, takip aralıkları belirtilmiş mi?
Hareket kısıtlama kararı alınan hastaların tedavi planında uygulama başlangıç ve
sonlandırma zamanı, takip aralıkları belirtilmiş olmalıdır.
Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir tekrar gözden geçirilmelidir.
Hasta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi?
Hasta kayıt birimi kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır.
Hasta ile iletişimi sağlayacak biçimde düzenlenmelidir
Hasta kayıt birimi görevlisine, uyum eğitimi, hasta hakları, iletişim becerileri ve
kişilerarası ilişkiler gibi konularda eğitim verilmelidir.
Hasta kayıt görevlisi kurum hizmet süreçleri ve mevcut uygulamalar hakkında detaylı
bilgiye sahip olmalıdır.
Polikliniklerde karşılama ve yönlendirme hizmeti için düzenlemeler yapılmış mı?
Poliklinik girişlerinde sağlık tesisi krokileri bulundurulmalıdır.
Sağlık tesisinde yönlendirme levhaları bulunmalı ve yönlendirmeler işlevsel olmalıdır.
Karşılama ve yönlendirme hizmetlerinde yer alan görevli, diğer personelden ayırt
edilebilecek kıyafet giymeli ve yaka kartı takmalıdır.
Karşılama ve yönlendirme hizmetlerinde yer alan görevlilere eğitim verilmelidir.
Polikliniklerde bekleme salonlarında uygun düzenlemeler yapılmış mı?
Yeterli havalandırmaya sahip olmalıdır.
Yeterli ışıklandırmaya sahip olmalıdır.
Bekleme salonlarında hasta sayısına göre yeterli oturma grupları bulundurulmalıdır.
Hekimlerin günlük ve aylık çalışma listeleri poliklinik danışma birimlerinde
bulunuyor mu?
Günlük ve aylık hekim çalışma listeleri oluşturulmalıdır.
Günlük ve aylık hekim çalışma listeleri hasta kabul/poliklinik sekreterliği, santral,
danışma ve halkla ilişkiler gibi bilgilendirme birimlerinde bulunmalıdır.
Poliklinik muayene başlama ve bitiş saatleri belirlenerek hastaların görebileceği bir
şekilde ilan edilmiş mi?
Poliklinik muayene başlama ve bitiş saatleri belirlenmelidir.
Hastaların görebileceği bir şekilde ilan edilmelidir (poliklinikte, hastane girişinde, web
vb.)
Muayene odası girişlerinde uygun düzenleme yapılmış mı?
Muayene odalarının girişlerinde hekimlerin isimleri ve uzmanlık alanları yazılmalıdır.
Her muayene odası girişinde, hastanın ismi veya sıra numarasını görebilmesi için
uygun elektronik sistem kurulmalı ve çalışır durumda olmalıdır.
İsminin açıklanmasını istemeyen hastalar için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Sağlık tesisinde görev yapan her klinisyen hekime ait poliklinik odası var mı?
Her klinisyen hekime bir poliklinik odası tahsis edilmelidir.
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
BÖLÜM
KOD
29
POLİKLİNİK
P.8
P.8.1
P.8.2
P.8.3
P.8.4
30
POLİKLİNİK
P.9
P.9.1
P.9.2
P.9.3
31
POLİKLİNİK
32
POLİKLİNİK
P.10
P.10.1
P.10.2
P.10.3
P.10.4
P.10.5
P.11
P.11.1
P.11.2
P.11.3
P.11.4
P.11.5
33
SERVİS
34
SERVİS
S.1
S.1.1
S.1.2
S.2
S.2.1
35
SERVİS
S.2.2
S.3
S.3.1
S.3.2
36
SERVİS
S.3.3
S.3.4
S.3.5
S.4
S.4.1
37
SERVİS
S.5
S.5.1
S.5.2
38
SERVİS
S.6
SORU
Poliklinikte muayene alanlarında hizmete yönelik düzenlemeler yapılmış mı?
Muayene odasında hasta varken aynı zamanda başka bir hasta alınmamalıdır.
Muayene odasında hasta varken, odada görevli personel dışında kimse (hasta yakını
hariç) bulunmamalıdır.
Muayene odalarına kontrolsüz girişler önlenmelidir.
Muayene odalarında çalışana karşı olası bir şiddet durumunda güvenlik görevlilerini
bilgilendirici/uyarıcı önlemler alınmalıdır.
Poliklinik süreçlerine ait tüm işlemler, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)
üzerinden yapılıyor mu?
Poliklinikte muayene işlemleri ( tetkik istemleri, reçete, rapor vb…) HBYS üzerinden
oluşturulmalıdır.
Hasta laboratuvar sonuçları HBYS üzerinden görülebilmeli ve gereği halinde
poliklinikten basılı olarak verilmelidir.
Hasta yatışları başka bir işleme mahal bırakmadan poliklinikten yapılabilmelidir.
Hastanede, niteliklere uygun bebek bakımı ve emzirme odası var mı?
Poliklinik alanında bebek bakımı ve emzirme odası olmalıdır.
Mahremiyete yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.
Emzirmeyi özendirici, doğru emzirmeyi anlatan afiş ve broşürler olmalıdır.
Lavabo, sabun, kâğıt havlu ve alt değiştirme alanı bulunmalıdır.
İklimlendirmesi yeterli seviyede olmalıdır.
Poliklinikte güvenlik hizmeti veriliyor mu?
Güvenlik personeli mesai saati içerisinde hizmet vermelidir.
Kamera sistemi olmalıdır. (Kayıtlar en az 2 ay süreyle saklanmalıdır.)
Poliklinik arşivinin olduğu alanlara erişim görevli personel dışındaki ilgisi olmayan
kişiler için kısıtlanmalıdır.(Poliklnikte arşiv bulunuyor ise değerlendirilecektir.)
Güvenlik hizmeti poliklinik girişine hâkim, uygun alanda konumlandırılmalıdır.
Poliklinik girişlerinde metal dedektör, X-Ray cihazı gibi cihazlarla güvenlik önlemleri
alınmalıdır.
Servis sorumluları tanımlanmış mı?
Servis sorumlu hemşiresi tanımlanmış olmalıdır.
Görevlendirme yazıları ilgili kişilerce tebellüğ edilmiş olmalıdır.
Yatışı yapılan her hastaya kimlik tanımlayıcı kullanılıyor mu?
Hastalar için kullanılacak kimlik tanımlayıcısı hastane yönetimi tarafından
belirlenmelidir. (Kimlik tanımlayıcı asgari ad soyad, protokol numarası ve doğum
tarihini (gün/ay/yıl) içermeli okunaklı ve matbu şekilde düzenlenmiş olmalıdır.)
Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır.
Serviste ilaç yönetimi uygun olarak yapılıyor mu?
Benzer görünüşe ve okunuşa sahip ilaçların karışmasını engellemeye yönelik özel bir
düzenleme yapılmalıdır.
Yüksek riskli ilaçlar tanımlanmış ve diğer ilaçlardan farklı bir alanda muhafaza
edilmelidir.
Narkotik ilaçlar erişimi kısıtlanarak uygun şekilde saklanmalıdır.
Narkotik ilaçların devir teslim tutanakları kayıt altına alınmalıdır.
İlaçların servislerde kullanılmayan yarım dozları takip edilmelidir.
Servislerde el hijyenini sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunuyor mu?
Servislerde el hijyeni sağlamaya yönelik lavabo, cepte taşınan el antiseptiği, sabun,
kâğıt havlu bulunmalıdır.
Hastanın özbakımı ilgili değerlendirme sonuçları hasta dosyasına kaydedilmiş mi?
Hastanın kılık kıyafetlerinin temizliği, saç bakımı ve traşı, beslenme, banyo ve tuvalet
ihtiyaçları karşılanmalı ve hasta dosyasına kaydedilmelidir.
Hastaların düşme riskinin azaltılması için önlemler alınmalıdır.
Hastanın psikiyatrik değerlendirmeleri, günlük görüşmeleri ve tedavileri kayıt altına
alınıyor mu?
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
BÖLÜM
KOD
S.6.1
S.6.2
39
SERVİS
S.7
S.7.1
S.7.2
S.7.3
40
SERVİS
S.8
S.8.1
S.8.2
41
SERVİS
S.9
S.9.1
S.9.2
S.9.3
42
SERVİS
S.10
S.10.1
S.10.2
S.10.3
S.10.4
43
SERVİS
S.11
S.11.1
S.11.2
S.11.3
44
SERVİS
S.12
S.12.1
S.12.2
45
SERVİS
S.13
S.13.1
S.13.2
S.13.3
46
SERVİS
S.14
S.14.1
47
SERVİS
S.15
S.15.1
SORU
Hastanın psikiyatrik değerlendirmeleri, günlük görüşmeleri ve tedavileri kayıt altına
alınmalıdır.
Her hastaya günlük olarak, hekimin adı soyadı, tarihi, imzası, ilaç ismi, ilaçların
kullanım şekli, veriliş süresi, dozu, hızı, hastanın yatış yapılmadan önce kullandığı ve
kullanmaya devam edeceği ilaçlar ve bakım planı içeren order verilmelidir.
Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış mı?
Hasta mahremiyetini sağlayacak düzenlemeler bulunmalıdır. Düzenleme hastanın
kendisine ve çevresine zarar vermesini engelleyecek şekilde olmalıdır.
Hasta transferi sırasında ve hasta üzerinde yapılan tüm uygulamalarda hasta
mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
Hasta dosyalarına ilgili görevliler dışında ulaşımın engellenmesi için hekim, hemşire,
tıbbi sekreter tarafından gerekli önlemler alınmalıdır.
Servislerde yatışı yapılan hastalara hekim tarafından değerlendirme yapılmış mı?
Servise yatışı yapılan hastalara hekim tarafından değerlendirme yapılmalıdır.
Hastanın değerlendirilmesi hastanın hekimi tarafından 24 saat içinde
tamamlanmalıdır.
Acil müdahale seti kullanıma hazır durumda bulunuyor mu?
Acil müdahale seti kolay ulaşılabilecek konumda olmalıdır.
Acil müdahale seti içindeki tıbbi cihazların kontrolleri yapılmış olmalıdır.
Acil müdahale setinde bulunan ilaçların ve tıbbi malzemelerin son kullanım tarihlerinin
ve miktarlarının kontrolü yapılmış olmalıdır.
Hareket kısıtlama kararı alınan hastalarda tedavi planında uygulama başlangıç ve
sonlandırma zamanı, takip aralıkları belirtilmiş mi?
Hareket kısıtlama kararı alınan hastalarda tedavi planında uygulama başlangıç ve
sonlandırma zamanı, takip aralıkları belirtilmiş olmalıdır.
Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir tekrar gözden geçirilmelidir.
Kısıtlama tek kişilik odalarda yapılmalıdır.
Sözel olarak kısıtlama kararı verildiğinde hekim tarafından ilk 15 dakika içinde hasta
görülmelidir.
Eczaneden servise gelen ilaçlar, tedavi odasında her hasta için ayrı olarak muhafaza
ediliyor mu?
Eczaneden hasta bazlı çıkışı yapılan ilaçlar servislerde de hasta bazlı olarak muhafaza
edilmelidir.
İlaçlar kullanımı esnasında hastaya özel, hastanın kimlik tanımlayıcı bilgilerini içeren
kapalı kaplarda verilmelidir.
İlaçların bulunduğu odaya giriş kontrollü olmalıdır.
İlaçların uygulanma zamanı, dozu, uygulama şekli ve uygulayan personelin ismi kayıt
altına alınıyor mu?
İlaçların uygulanma zamanı, dozu, uygulama şekli ve uygulayan personelin ismi kayıt
altına alınmış olmalıdır.
İ.V. olarak ilaç infüzyonu uygulanıyorsa, verilen ilacın adı, dozu, infüzyon başlangıç
saati, veriliş süresi ve hastanın adı mayi üzerine etiketlenmiş olmalıdır.
Hasta odaları uygun fiziki düzenlemelere sahip mi?
Hasta odalarında kişisel kullanım için duvara monte dolap ve etajer bulunmalıdır.
Odada bulunan malzemeler ahşap ve yuvarlak kenarlı olmalıdır.
Havalandırma ve doğal aydınlanma yeterli olmalıdır.
Serviste görev yapan personele ait giyinme ve dinlenme odaları mevcut mu?
Serviste görev yapan personele ait giyinme ve dinlenme odaları bulunmalıdır.
Hastalardan alınan numuneler kapalı kaplarda ve numunenin cinsine uygun taşıma
çantalarında, en geç 30 dk. içinde laboratuvara ulaştırılıyor mu?
Hastalardan alınan numuneler en geç 30 dk. içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
BÖLÜM
KOD
S.15.2
48
SERVİS
S.16
S.16.1
49
SERVİS
S.17
S.17.1
S.17.2
50
SERVİS
S.17.3
S.18
S.18.1
S.18.2
S.18.3
51
SERVİS
52
SERVİS
S.18.4
S.19
S.19.1
S.19.2
S.19.3
S.19.4
S.20
S.20.1
S.20.2
53
SERVİS
S.21
S.21.1
S.21.2
S.21.3
S.21.4
S.21.5
S.21.6
54
SERVİS
S.22
S.22.1
S.22.2
S.22.3
S.22.4
55
SERVİS
S.23
SORU
Hastalardan alınan numuneler kapalı kaplarda ve numunenin cinsine uygun taşıma
çantalarında, taşınmalıdır.
Bilgilendirilmiş onam formları her hastaya girişimsel işlem ve tedavi için ayrı olarak
düzenlenmiş mi?
Bilgilendirilmiş onam formları her hastaya girişimsel işlem ve tedavi için ayrı olarak
düzenlenmiş olmalıdır.
Yakın gözlem gerektiren hastalara yönelik düzenleme yapılmış mı?
Yakın gözlem odaları olmalı ve yakın gözlem gerektiren hastalar belirlenmelidir.
Hastalar hekim veya hemşire tarafından belirlenmiş bir plan doğrultusunda
gözlenmelidir.
Gözlem sonuçları değerlendirilmeli ve hasta dosyasına kaydedilmelidir.
Hastalara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri düzenlenmiş mi?
Hasta ve hasta yakınları, rehabilitasyon faaliyetlerinin programı konusunda
bilgilendirilmelidir.
Günaydın ve/veya sorun toplantıları yapılmalıdır.
Resim, elişi, satranç, tavla, bilgisayar kullanma gibi aktivite grupları oluşturulmalıdır.
Fiziksel egzersiz grupları olmalıdır.
Elektrokonvulsif Tedavi (EKT) ile ilgili düzenleme yapılmış mı?
EKT ünitesi psikiyatri kliniklerinden ayrı olmalıdır.
Ünitede; hazırlık odası, uygulama odası, derlenme odası bulunmalıdır.
Yeterli havalandırma ve ışıklandırma sağlanmalıdır.
Hasta mahremiyeti için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
EKT ünitesi gerekli tıbbi cihaz ve donanıma sahip mi?
EKT ünitesindeki tıbbi cihazlar kullanıma hazır olmalıdır.(EKT cihazı, anestezi cihazı,
cerrahi aspiratör, defibrilatör, EKG ve oksijen satürasyonunu ölçebilen monitör)
EKT ünitesinde laringoskop seti ve yedek pilleri ,entübasyon tüpü , yardımcı hava yolu
araçları (laringeal maske, airway ), ambu,aspirasyon sondası ve acil ilaçlar
bulunmalıdır.
Elektro Konvülsif Tedavi Uygulama Esaslarına uyuluyor mu?
EKT ünitesine sevk edilecek hastaların; ayrıntılı fizik muayeneleri, laboratuvar tetkikleri
(kan grubu, hemogram, üre, şeker ve psödokolinesteraz vs), klinisyen tarafından
gerekli görülecek konsültasyon ve tetkikleri tamamlanmış olmalıdır.
EKT ve anestezi uygulamasına onay verildiğini bildirir form ya da formlar hasta, velisi,
vasisi veya birinci derece yakınlarından biri tarafından imzalanmış olmalıdır.
Hasta ile ilgili bilgiler EKT takip formuna kaydedilmeli ve EKT Protokol Defteri
tutulmalıdır.
EKT uygulanacak hastaya, yeteri kadar hemşire veya sağlık memuru ile yardımcı
personel eşlik etmelidir.
EKT uygulaması sonrası derlenme süresi (1 saat) tamamlanmadan ünite terk
edilmemelidir.
Derlenme odasında hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik önlemler alınmalıdır.
Psikiyatri klinik/servislerine yönelik fiziki düzenleme yeterli mi?
Psikiyatri kliniğinde asgari aşağıda belirtilen fiziksel alanlar bulunmalıdır;
Rehabilitasyon alanları,sigara içen hastalar için sigara içme alanı, ziyaret için ayrılmış
bir alan, hastaların açık havadan faydalanabilecekleri alan olmalıdır.
Klinik/serviste kaçma veya intihar olasılığını engelleyecek fiziksel düzenlemeler
bulunmalıdır.
Tavan tek parça olmalıdır.Tavana monte teçhizat emniyetli veya gizli
olmalıdır. Pencereler yarı açılır ya da açılmaz olmalıdır.
Klinik/servise giriş-çıkışlar ve hastaların ortak kullanım alanları kamera ile
izlenmelidir.
Hasta ve yakınları için eğitim programı düzenlenmiş mi?
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
BÖLÜM
KOD
S.23.1
56
SERVİS
S.24
S.24.1
57
SERVİS
S.25
S.25.1
S.25.2
58
SERVİS
S.25.3
S.26
s.26.1
59
GÖRÜNTÜLEME
G.1
G.1.1
60
GÖRÜNTÜLEME
G.2
G.2.1
G.2.2
G.2.3
G.2.4
61
GÖRÜNTÜLEME
G.3
G.3.1
G.3.2
G.3.3
G.3.4
62
GÖRÜNTÜLEME
G.4
G.4.1
63
64
LABORATUVAR
L.1
LABORATUVAR
L.1.1
L.1.2
L.2
SORU
Bu eğitim asgari hasta ve yakınları için psikoeğitim, taburculuk sonrası poliklinik
kontrolleri, ilaç kullanımı, hastalık nüksleri hakkında bilgi, Toplum Ruh Sağlığı
Merkezleri tanıtımı ve rehabilitasyon faaliyetleri konularını kapsamalıdır.
Epikriz eksiksiz dolduruluyor mu?
Epikrizde;
1- Yatış sebebi,tanılar ve eşlik eden hastalıklar,
2-Önemli fiziksel ve psikiyatrik bulgular,
3-Hastanın varsa adli öyküsü ve uyuşturucu/alkol ve sigara kullanımı ile ilgili bilgi
3-Yapılan diagnostik işlemler rehabilatasyon faaliyetleri ve tedavi
4-Taburcu sonrası kullanacağı ilaçlar, verehabilatasyon faaliyetleri ile ilgili
bilgilendirme
5-Taburcu edilme esnasındaki fiziksel ve psikiyatrik durumu,
6-Hastanın taburculuğu sonrası bakımına yönelik bilgilendirme /planlama yazılmış
olmalıdır.
Hastaların güvenliğine yönelik yeterli önlemler alınmış mı?
Hastaya varsa psikolojik zarar verecek olgular tanımlanmalı ve uygunsuz
karşılaşmalardan koruyucu önlemler alınmalıdır.
Hastanın kendisine ve çevresine zarar vermesini engelleyecek düzenlemeler
yapılmalıdır.
Hemşire odaları tüm birimi görecek şekilde düzenlenmelidir.
Çalışanlara yönelik eğitim programı düzenlenmiş mi?
Psikiyatri hastaları ile baş etme, iletişim, kriz yönetimi vb. gibi konularda tüm
çalışanlara eğitim verilmelidir.
Sağlık tesisinde bulunan radyoloji ünitelerinin TAEK lisansı var mı?
Sağlık tesisinde bulunan radyoloji ünitelerinin TAEK lisansı güncel olmalıdır.
Radyoloji ünitelerinde gerekli düzenlemeler yapılmış mı?
Radyoloji ünitelerinin girişlerinde radyasyon uyarı levhaları bulunmalıdır.
Her bir görüntüleme odası için hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik
soyunma odası veya perde/paravanla ayrılmış soyunma alanı olmalıdır.
Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlarda, iyonize havanın dışarıya
atılmasını sağlayan zemine yakın yerleştirilmiş aspirasyon sistemi bulunmalıdır.
Odanın havalandırılması aspiratör, vasistas tipi pencere veya merkezi
havalandırma sistemi ile sağlanmalıdır.
Radyoloji ünitelerinde çalışan ve hasta güvenliğine yönelik düzenlemeler
yapılmış mı?
Radyasyon ile çalışan personel kişisel dozimetre taşımalı ve ölçüm kayıtları
kontrol edilmelidir.
Radyoloji ünitesinde çalışan personelin periyodik olarak hemogram, periferik
yayma (6 ayda bir), göz ve dermatolojik muayeneleri (yılda bir kez)yapılmalıdır.
Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel koruyucu malzemeler
kullanılmalıdır.
Kişisel koruyucu ekipmanlar uygun şekilde muhafaza edilmeli ve yılda en az bir
defa floroskopi, skopi veya röntgen filmi ile kontrol edilmelidir.
Tanısal görüntüleme tetkik istemlerinde, klinik endikasyon belirtiliyor mu?
(ön/kesin tanı)
Tanısal görüntüleme tetkik istemlerinde, klinik endikasyon belirtilmiş olmalıdır.
(ön/kesin tanı)
Laboratuvar hizmetlerinin uygulanmasına ve yönetimine yönelik sorumlular
tanımlanmış mı?
Laboratuvar sorumlusu tanımlanmış olmalıdır.
Görevlendirme yazıları ilgili kişilerce tebellüğ edilmiş olmalıdır.
Kan alma birimi konumu ve işleyişi uygun şekilde düzenlenmiş mi?
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
BÖLÜM
KOD
L.2.1
L.2.2
L.2.3
L.2.4
65
LABORATUVAR
L.3
L.3.1
66
LABORATUVAR
L.4
L.4.1
67
LABORATUVAR
L.5
L.5.1
L.5.2
L.5.3
68
LABORATUVAR
L.6
L.6.1
L.6.2
69
LABORATUVAR
L.7
L.7.1
L.7.2
L.7.3
70
LABORATUVAR
L.8
L.8.1
L.8.2
L.8.3
L.8.4
L.8.5
L.8.6
71
LABORATUVAR
L.9
L.9.1
72
LABORATUVAR
L.9.2
L.10
L.10.1
L.10.2
L.10.3
SORU
Numune alma birimleri, polikliniklere yakın bir yerde, yeterli sayıda ve kolay
ulaşılabilir olmalıdır.
Kan alma birimlerinde hasta bekleme sürelerini kısaltıcı tedbirler alınmalıdır.
Kan alma biriminde kolçaklı, trendelenburg pozisyonuna gelebilen yeterli sayıda
koltuk bulunmalıdır.
Kan alma ünitesinde hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır.
Kişisel koruyucu malzemeler kullanılıyor mu?
Laboratuvarda çalışılırken önlük, eldiven ve gerektiğinde koruyucu gözlük
kullanılmalıdır.
Laboratuvarlarda el hijyeni sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunuyor mu?
El hijyeni sağlamaya yönelik lavabo, el antiseptiği, sabun, kâğıt havlu olmalıdır.
Laboratuvar testlerinin sonuç verme süreleri hastaların görebileceği şekilde
ilan edilmiş ve ilan edilen sürelerde veriliyor mu?
Kan alma biriminde laboratuvar testlerinin sonuç verme zamanları hastanın
rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmiş olmalıdır.
Laboratuvarlarda, sağlık tesisi yönetimi tarafından beyan edilen süre içerisinde
sonuç verilmelidir.
Laboratuvar sonuç çıktısında; numune alma zamanı, numune kabul zamanı ve
onay zamanı belirtilmiş olmalıdır. (Dış laboratuvar hizmet alımlarında da
değerlendirilir.)
Hastalardan alınan numuneler uygun koşullarda ve sürelerde laboratuvara
ulaştırılıyor mu?
Numunenin özelliğine göre belirlenen sürelerde ve koşullarda laboratuvara
ulaşmasını düzenleyen doküman olmalıdır. (Talimat, prosedür, vb.)
Numune taşıma personeli tarafından veya pnomotik sistemle sağlık tesisi
tarafından belirlenen sürelerde ve koşullarda ilgili laboratuvar bölümüne
getirilmelidir.
Laboratuvarda numune kabul-ret kriterleri oluşturulmuş mu?
Tıbbi laboratuvar (Mikrobiyoloji, Biyokimya, Patoloji) için numune kabul ve red
kriterleri oluşturulmalıdır.
Reddedilen numuneler HBYS üzerinden takip edilebilmelidir.
Kabul edilmeyen numunelerin reddedilme nedenlerinin aylık analizi
yapılmalıdır.
Laboratuvar alanları uygun fiziki koşullara sahip mi?
Laboratuvar ortamı yeterli oranda iklimlendirilmelidir.
Laboratuvar ortamı yeterli oranda aydınlatılmalıdır.
Tıbbi laboratuvarlar, teknik, destek ve ofis alanı olmak üzere üç temel alandan
oluşmalıdır.
Laboratuvar girişinde ayrı bir numune kabul birimi bulunmalıdır.
Gelen her numunenin barkod okuyucu ile kabulü yapılmalıdır.
İdrar ve gaita analizleri havalandırması olan ayrı bir alan/oda da çalışılmalıdır.
Numunenin kırılması ya da kaybolması durumunda izlenmesi gereken süreç
belirlenmiş mi?
Kırılan ya da kaybolan numuneler için sağlık tesisi yönetimi tarafından, süreci
anlatan yazılı düzenleme (talimat, prosedür vb.) oluşturmalıdır
Kırılan ya da kaybolan numunelerle ilgili yapılan analizler görülmelidir.
Laboratuvarda panik değer yönetimi uygun yapılıyor mu?
Laboratuvarda panik değer listesi bulunmalıdır.
Panik değer listesi HBYS üzerinde de tanımlanıp uyarıcı sistem kurulmalıdır.
Panik değer tespit edildiğinde sağlık çalışanı ile iletişime geçilip, bildirim
yapılarak kayıt altına alınmalıdır.
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
73
BÖLÜM
KOD
LABORATUVAR
L.11
L.11.1
L.11.2
74
LABORATUVAR
L.12
L.12.1
L.12.2
75 ECZACILIK HİZMETLERİ
EH.1
EH.1.1
EH.1.2
76 ECZACILIK HİZMETLERİ
EH.2
EH.2.1
77 ECZACILIK HİZMETLERİ
EH.3
EH.3.1
EH.3.2
EH.3.3
EH.3.4
78 ECZACILIK HİZMETLERİ
EH.4
EH.4.1
EH.4.2
79 ECZACILIK HİZMETLERİ
EH.5
EH.5.1
EH.5.2
80 ECZACILIK HİZMETLERİ
EH.6
EH.6.1
EH.6.2
EH.6.3
81 ECZACILIK HİZMETLERİ
EH.7
EH.7.1
EH.7.2
EH.7.3
82 ECZACILIK HİZMETLERİ
EH.8
EH.8.1
83 ECZACILIK HİZMETLERİ
EH.9
SORU
Laboratuvar güvenlik rehberi oluşturulmuş mu?
Laboratuvar güvenlik rehberi bulunmalıdır.
Laboratuvar çalışmaları güvenlik rehberi doğrultusunda yapılmalıdır.
Hizmet dış laboratuvardan alınıyor ise bu laboratuvarların hizmet kalite
süreçleri ile ilgili kalite kontrol sonuçları yılda en az bir kez inceleniyor mu?
Hizmet alınan laboratuvarların kalite kontrol sonuçları yılda en az bir kez
incelenmelidir.
Sağlık tesisinin yapmış olduğu inceleme kayıt altına alınmalıdır.
Eczane sorumlusu tanımlanmış mı?
Sorumlu eczacı tanımlanmış olmalıdır.
Görevlendirme yazısı ilgili kişilerce tebellüğ edilmiş olmalıdır.
Eczacı sayısı 4 kişi ve daha fazla olan kurumlarda eczacılar nöbet tutuyor mu?
Eczacı sayısı 4 kişi ve daha fazla olan kurumlarda eczacılar nöbet tutmalıdır.
Soğuk zincire tabi olan ilaç ve laboratuvar kitlerinin yönetimi uygun olarak
yapılıyor mu?
Soğuk zincir süreci ile ilgili yazılı düzenleme olmalıdır.
Soğuk zincire tabi ilaçların ve laboratuvar kitlerinin listesi bulunmalıdır.
Listelenen bu malzemeler uygun koşullarda muhafaza edilmelidir.
Soğuk zincirin takibi için indikatörlü etiketler kullanılmalıdır.
Görünüşü ve okunuşu benzer ilaçların depolanmasına yönelik özel bir
düzenleme yapılmış mı?
Görünüşü ve okunuşu benzer ilaç listeleri hazırlanmalı ve kullanımda olmalıdır.
Eczane deposunda görünüşü ve okunuşu benzer ilaçlar ayrı raflarda
saklanmalıdır.
Eczanede görevli personele eczacı tarafından eğitim verilmiş mi?
Eczanede görevli personelin eğitim durumu en az lise mezunu olmalıdır.
Eczacı tarafından verilen eğitimin dokümanları ve eğitim kayıtları olmalıdır.
İlaçlarda advers etki bildirimi ve tıbbi sarf malzemelerde beklenmeyen
etkilerin ve hatalı ürünlerin takip edilmesi ile ilgili yazılı düzenleme
oluşturulmuş mu?
Sağlık tesisindeki farmokovijilans sorumlusu belirlenmelidir.
Advers etki bildirimine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır.
Medikal malzemelerden kaynaklanan olumsuz olayların uyarı sistemine
bildirimi hakkında yazılı düzenleme bulunmalıdır.
İlaç yönetimi için oluşturulmuş ikazlar HBYS firması tarafından sisteme
entegre edilmiş mi?
İlaç-ilaç etkileşim tablosu hazırlanmalıdır ve HBYS’ye entegre edilmelidir.
İlaç-besin etkileşim tablosu hazırlanmalıdır ve HBYS’ye entegre edilmelidir.
İlaç-ilaç etkileşimi ve ilaç-besin etkileşimi tespit edildiğinde, hastanın sorumlu
hekimine ve diyetisyene HBYS üzerinden bilgilendirme yapılmalıdır.
Hasta bekleme salonlarında ilaç kullanımları hakkında eczacı tarafından
hazırlanan görsel, işitsel veya el broşürleri ile bilgilendirme yapılıyor mu?
Hasta bekleme salonlarında ilaç kullanımları hakkında görsel, işitsel veya el
broşürleri bulunmalıdır.
Birbirine karıştırılmaması gereken ilaçlar ile ilgili gerekli önlemler alınmış mı?
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
BÖLÜM
KOD
EH.9.1
EH.9.2
84 ECZACILIK HİZMETLERİ
EH.10
EH.10.1
85 ECZACILIK HİZMETLERİ
EH11
EH.11.1
86 ECZACILIK HİZMETLERİ
EH.12
EH.12.1
EH.12.2
87 ECZACILIK HİZMETLERİ
EH.13
EH.13.1
EH.13.2
EH.13.3
88 ECZACILIK HİZMETLERİ
EH.14
EH.14.1
89 ECZACILIK HİZMETLERİ
EH.15
EH.15.1
EH.15.2
90 ECZACILIK HİZMETLERİ
EH.16
EH.16.1
91
92
BİYOMEDİKAL DEPO
BİYOMEDİKAL DEPO
BD.1
İlaçların faturalandırılması kullanılan doz miktarına göre yapılıyor mu?
İlaçların faturalandırılması kullanılan doz miktarına göre yapılmalıdır.
Yüksek riskli ilaçlar diğer ilaçlardan farklı bir alanda muhafaza ediliyor mu?
Yüksek riskli ilaçlar tanımlanmış olmalıdır.
Diğer ilaçlardan farklı bir alanda muhafaza edilmelidir.
Narkotik ilaç yönetimi uygun şekilde yapılıyor mu?
Yeşil ve Kırmızı reçeteye tabi ilaçlar erişimi kısıtlanarak uygun şekilde
saklanmalıdır.
Yarım kalması, kırılması ya da kaybolması durumunda yapılacaklar ile ilgili yazılı
düzenleme bulunmalıdır.
Yazılı düzenlemeye narkotik ilaç kullanımı olan tüm birimlerden
ulaşılabilmelidir.
Hasta adına hazırlanmış ilaçlar (Narkotik ilaçlarda da dâhil olmak üzere)
servislerden gelen sağlık personeline teslim edilirken kayıt altına alınıyor mu?
Hasta adına hazırlanmış ilaçlar (Narkotik ilaçlarda da dâhil olmak üzere)
servislerden gelen sağlık personeline teslim edilirken kayıt altına alınmalıdır.
İlaçlar eczanede her hasta için ayrı olacak şekilde paketlenerek, paketlerin
üzerinde ilaçların adı, dozu, son kullanma tarihi ve hasta bilgisi belirtilmiş mi?
İlaçlar eczanede her hasta için ayrı olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.
Paket üzerinde ilaçların adı, dozu, son kullanma tarihi ve hasta bilgisi belirtilmiş
olmalıdır.
Tüm medikal depo malzemeleri için son kullanma tarihi yakın olanın daha
önce kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirler alınmış mı? (ilaç, tıbbi sarf
vb.) Son kullanma tarih ve miktar kontrolleri yapılıyor mu?
Tüm medikal depo malzemelerinin (ilaç, tıbbi sarf vb.) son kullanım tarihi ve
miktar kontrolleri yapılmalıdır.
Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları
belirlenmiş mi?
Biyomedikal Depolarda, depo yönetimine ilişkin mevzuata uygun organizasyon yapısı
bulunmalıdır.
BD.1.2
Bu organizasyon yapısında, sağlık tesisi, genel sekreterlik ve kurum başkanlığı
dâhilinde iletişim kanalları bulunmalıdır.
BD.2
BD.2.2
BİYOMEDİKAL DEPO
Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan temel ilaç listesi oluşturulmuş mu?
Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan temel ilaç listesi bulunmalıdır.
BD.1.1
BD.2.1
93
SORU
İlaç geçimsizlikleri ile ilgili görsel uyarı ve bilgilendirme dokümanları ilaç
hazırlama bölümlerinde bulunmalıdır.
Geçimsizlik tespit edildiği durumlarda gerçekleştirilecek işlemleri açıklayan yazılı
düzenleme bulunmalıdır.
BD.3
BD.3.1
Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri teknik hizmet personeli mi? (
Sadece A ve B rolündeki sağlık tesislerinde değerlendirilecektir).
Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin görevlendirmesi tebellüğ
edilmiş olmalıdır.
Görevlendirilen personel teknik hizmetler sınıfından olmalıdır.
Biyomedikal tüketim malzemelerinin istem belgelerinde kullanılacağı taşınıra
ait künye bilgisi mevcut mu?
Biyomedikal tüketim malzemesi istemi yapılırken, yazılım üzerinden düzenlenen
ve / veya matbu formdaki istem belgelerinde künye bilgisi alanı doldurulmuş
olmalıdır.
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
94
BÖLÜM
BİYOMEDİKAL DEPO
KOD
SORU
BD.4
Biyomedikal tüketim malzemelerinin malzeme giriş ve çıkış işlemleri sırasında
veri doğruluğu sağlanıyor mu?
BD.4.1
95
BİYOMEDİKAL DEPO
BD.5
BD.5.1
96
BİYOMEDİKAL DEPO
BD.6
BD.6.1
97
BİYOMEDİKAL DEPO
BD.7
BD.7.1
98
BİYOMEDİKAL DEPO
BD.8
BD.8.1
BD.8.2
99
BİYOMEDİKAL DEPO
BD.9
BD.9.1
100
BİYOMEDİKAL DEPO
BD.10
BD.10.1
101
KLİNİK MÜHENDİSLİK
HİZ.
KM.1
KM.1.1
KM.1.2
102
KLİNİK MÜHENDİSLİK
HİZ.
KM.2
KM.2.1
103
104
KLİNİK MÜHENDİSLİK
HİZ.
KLİNİK MÜHENDİSLİK
HİZ.
KM.3
KLİNİK MÜHENDİSLİK
HİZ.
KLİNİK MÜHENDİSLİK
HİZ.
Piyasa gözetim denetim ve uyarı sistemine yönelik doküman mevcut mu?
Piyasa gözetim denetim ve uyarı sistemine yönelik yazılı düzenleme olmalıdır.
Tüm yazılım / bilgi yönetim sistemlerinin MKYS üzerinde taşınır kaydı mevcut
mu?
Tüm yazılım / bilgi yönetim sistemlerinin MKYS üzerinde taşınır kaydı olmalıdır.
Biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine ait fatura içeriği depo
kayıtlarına uygun mu?
Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ait fatura içeriği depo kayıtlarına uygun
olmalıdır.
Biyomedikal tüketim malzemelerine ait fatura içeriği depo kayıtlarına uygun
olmalıdır.
Sağlık tesislerindeki biyomedikal dayanıklı taşınırlarının depo kayıtları
istatistik birimlerindeki verilerle uyumlu mu?
Sağlık tesislerindeki biyomedikal dayanıklı taşınırlarının depo kayıtları istatistik
birimlerindeki verilerle uyumlu olmalıdır.
Sağlık tesisi dışında uygulanan teknik hizmetlere yönelik biyomedikal dayanıklı
taşınırlara donanım teslim tutanakları düzenleniyor mu?
Biyomedikal dayanıklı taşınırlara sağlık tesisi dışında uygulanan teknik hizmetlerde
donanım teslim tutanakları düzenlenmelidir.
Klinik Mühendislik Hizmetleri’ne ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim
kanalları belirlenmiş mi?
Klinik Mühendislik Hizmetleri’ne ilişkin mevzuata uygun organizasyon yapısı
bulunmalıdır.
Bu organizasyon yapısında, sağlık tesisi, genel sekreterlik ve kurum başkanlığı
dâhilinde iletişim kanalları bulunmalıdır.
Özellikli biyomedikal donanımlara yönelik elektrik dalgalanmaları ve şebeke
kesintilerine karşı tedbir alınmış mı?
Özellikli biyomedikal donanımlara yönelik elektrik dalgalanmaları ve şebeke
kesintilerine karşı tedbir alınmalıdır.
Biyomedikal dayanıklı taşınırların üzerinde MKYS’den üretilen kare kod ve
künye numarasının yer aldığı etiket mevcut mu?
Sağlık tesisi içerisinde yer alan biyomedikal dayanıklı taşınırların üzerinde MKYS’den
üretilen kare kod ve künye numarasının yer aldığı etiket mevcut olmalıdır.
KM.3.2
Özellikli sağlık araçlarındaki biyomedikal dayanıklı taşınırlar üzerinde MKYS’den
üretilen kare kod ve künye numarasının yer aldığı etiket mevcut olmalıdır.
KM.4
KM.5
KM.5.1
106
Özellikli sağlık araçlarındaki biyomedikal dayanıklı taşınırların MKYS üzerinde
taşınır kaydı mevcut mu?
Özellikli sağlık araçlarındaki biyomedikal dayanıklı taşınırların MKYS üzerinde
taşınır kaydı bulunmalıdır.
KM.3.1
KM.4.1
105
Biyomedikal tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış işlemleri sırasında veri doğruluğu
sağlanmalıdır.
KM.6
Biyomedikal teknik hizmetlere ait fatura içeriği hizmet kayıtlarına uygun mu?
Biyomedikal teknik hizmetlere ait fatura içeriği hizmet kayıtlarına uygun
olmalıdır.
Biyomedikal teknik hizmetlerin uygulanmasına ilişkin biyomedikal tür bazlı
yazılı düzenleme ve yıllık plan mevcut mu?
Biyomedikal teknik hizmetlerin uygulanmasına ilişkin biyomedikal tür bazlı yazılı
düzenleme ve yıllık plan mevcut olmalıdır.
Biyomedikal dayanıklı taşınırların çalışabilirlik / aktif faaliyet süresinin asgari
%95’ı sağladığı kayıt altına alınıyor mu?
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
BÖLÜM
KOD
KM.6.1
KM.6.2
107
KLİNİK MÜHENDİSLİK
HİZ.
KM.7
KM.7.1
KM.7.2
KLİNİK MÜHENDİSLİK
108
HİZ.
KM.8
KM.8.1
109
KLİNİK MÜHENDİSLİK
HİZ.
KM.9
KM.9.1
KM.9.2
KM.9.3
110
KLİNİK MÜHENDİSLİK
HİZ.
KM.10
KM.10.1
KLİNİK MÜHENDİSLİK
111
HİZ.
KM.11
KM.11.1
KM.11.2
KM.11.3
112
KLİNİK MÜHENDİSLİK
HİZ.
KM.12
KM.12.1
113
KLİNİK MÜHENDİSLİK
HİZ.
KM.13
KM.13.1
114
KLİNİK MÜHENDİSLİK
HİZ.
KM.14
KM.14.1
KM.14.2
KM.14.3
KM.14.4
115
KLİNİK MÜHENDİSLİK
HİZ.
KM.15
SORU
Biyomedikal dayanıklı taşınırların çalışabilirlik / aktif faaliyet süresinin asgari %95’ı
sağladığı kayıt altına alınmalıdır.
%95 oranının altına düşen donanımlara yönelik tedarikçilere uygulanan yaptırımlar ve
/ veya DÖF dokümanları olmalıdır.
Biyomedikal dayanıklı taşınırların, kullanıcı eğitimleri veriliyor mu?
Biyomedikal dayanıklı taşınırların, kullanıcı eğitim dokümanları mevcut
olmalıdır.
Biyomedikal dayanıklı taşınırların, kullanıcı eğitim kayıtları mevcut olmalıdır.
Sözleşme kapsamındaki biyomedikal dayanıklı taşınırlarda sözleşme
hükümlerine uyuluyor mu ?
Sözleşme kapsamındaki biyomedikal dayanıklı taşınırlarda sözleşme hükümlerine
uyulmalıdır.
Biyomedikal dayanıklı taşınırlar ve tüketim malzemelerinin H.E.K.’e ayırıma yönelik
yazılı düzenleme var mı?
Biyomedikal dayanıklı taşınırların H.E.K.’e ayrılmasına yönelik yazılı düzenleme
bulunmalıdır.
Biyomedikal dayanıklı taşınırların H.E.K. Prosedüründe kaynak geliştirme süreci
bulunmalıdır.
Biyomedikal tüketim malzemelerinin H.E.K.’e ayrılmasına yönelik yazılı
düzenleme bulunmalıdır.
Biyomedikal teknik hizmetlerin Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi
üzerinden veri girişleri yapılıyor mu?
Biyomedikal teknik hizmetlerin MKYS veri girişleri yapılmalıdır.
İşçi Sayısı Tespit Sisteminde (İSTS) bildirilen personele yönelik görev tanımı ve
ış emri listesi mevcut mu?
Hizmet alımı ile edinilen insan kaynağı dönemsel olarak işçi sayısı tespit sistemine
bildirilmelidir.
Bildirilen biyomedikal bakım-onarım hizmet alımı her personel için görev tanımı
bulunmalı, sorumlu personele tebliğ edilmiş olmalıdır.
Bildirilen biyomedikal bakım-onarım hizmet alımı her personele yönelik iş emri
kayıtları tutulmalıdır.
Klinik Mühendislik hizmetleri görev ve sorumluluk alanlarında kullanılan
yazılım / bilgi yönetim sistemlerinin MKYS entegrasyonu sağlanmış mı ?
Kullanılan yazılım / bilgi yönetim sistemlerinin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum
Başkanlığı tarafından düzenlenmiş entegrasyon belgesi bulunmalıdır.
Sağlık tesisi dışından alınan biyomedikal teknik hizmet faaliyetleri süresince
tedarikçiye refakat ediliyor mu ?
Biyomedikal teknik servis raporlarında / formlarında veya tutanaklarda kurum
personelinin tedarikçiye refakat ettiğine ilişkin kayıt bulunmalıdır.
Özellikli sağlık alanlarında, ilaç hazırlama ve kontrollü ortamlarda yeterli temiz
oda şartları sağlanıyor mu ?
Laboratuvarda bulunan biyogüvenlik kabinlerinde TS EN 12469 standardının
gerekleri sağlanmalıdır.
Ameliyathanelerde bulunan kontrollü alanlarda DIN 1946-4 standardının
gerekleri sağlanmalıdır.
Üçüncü Seviye yoğun bakım ünitelerinde bulunan kontrollü alanlarda DIN 19464 standardının gerekleri sağlanmalıdır.
Özellikli ünitelerde bulunan ilaç hazırlama alanlarında USP 797 standardının
gerekleri sağlanmalıdır.
Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin teknik eğitimine ilişkin
eğitim planı, talimatı ve eğitim dokümanları mevcut mu?
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
BÖLÜM
KOD
SORU
KM.15.1
Biyomedikal Depo taşınır kayıt kontrol yetkililerinin;Biyomedikal donanımların
tanıtıldığı, malzeme ilgisinin geliştirildiği eğitimlere katılımını gösteren kayıt
formları bulunmalıdır.
KM.15.2
KM.15.3
116
KLİNİK MÜHENDİSLİK
HİZ.
KM.16
KM.16.1
117
KLİNİK MÜHENDİSLİK
HİZ.
KM.17
KM.17.1
118
KLİNİK MÜHENDİSLİK
HİZ.
KM.18
KM.18.1
KM.18.2
119
MEDİKAL DEPO
MD.1
MD.1.1
MD.1.2
MD.1.3
120
MEDİKAL DEPO
121
MEDİKAL DEPO
MD.2
MD.2.1
MD.3
MD.3.1
MD.3.2
MD.3.3
MD.3.4
MD.3.5
MD.3.6
122
MEDİKAL DEPO
MD.4
MD.4.1
MD.4.2
MD.4.3
MD.4.4
123
MEDİKAL DEPO
MD.5
Biyomedikal donanımların tanıtıldığı, malzeme ilgisinin geliştirildiği eğitimlere
ait eğitim dokümanları (sunum, kitap, eğitim notu gibi) bulunmalıdır.
Biyomedikal donanımların tanıtıldığı, malzeme ilgisinin geliştirildiği eğitimlere
ait yıllık planlar bulunmalıdır.
Tedarik edilen biyomedikal ürünlere ait muayene, kabul, hizmeti ifa ve teslim
tutanakları Klinik Mühendislik Hizmetleri birimi ve/veya Biyomedikal Depo
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi'nin gözetiminde düzenleniyor mu?
Tedarik edilen biyomedikal ürünlere ait muayene, kabul, hizmeti ifa ve teslim
tutanakları Klinik Mühendislik hizmetleri birim personeli ve / veya Biyomedikal
Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından düzenlenmelidir.
Biyomedikal teknik servis dokümanlarında biyomedikal künye numaraları
üzerinden işlem yapılıyor mu?
Teknik servis formları ve ölçümleme raporlarında biyomedikal dayanıklı taşınırlara ait
künye numarası bulunmalıdır.
Medikal gazların rutin kontrolleri yapılıyor mu?
Medikal gazların basınç ve akış kontrollü düzenli bir şekilde yapılmalı ve kayıt
altına alınmalıdır.
Medikal gazların olumsuz durumlarda işitsel ve görsel uyarı veren kontrol
yapıları merkezi ünitede bulunmalı, alarm durumlarında yapılacaklara ilişkin
yazılı düzenleme bulunmalıdır.
Medikal depolarda bulunan tehlikeli maddelerin yönetimine yönelik
düzenlemeler yapılmış mı?
Tehlikeli malzemelerin yönetimine ilişkin yazılı doküman ve tehlikeli maddelerin
listesi bulunmalıdır.
Tehlikeli maddeler uygun koşullarda depolanmalıdır.
Tehlikeli maddelerin üzerinde tehlikeli madde sınıfını gösteren etiketler
bulunmalıdır.
Medikal depoda stok düzeyi iki ayın (60 gün) altında mı?
Medikal depoda stok düzeyinin iki ayın (60 gün) altında olmalıdır.
Medikal depo alanları uygun fiziki koşullara sahip mi?
Yer, duvar ve tavanları su geçirmez, temizlenebilir, rutubet önleyici ve dayanıklı
malzemeyle kaplanmış, boyanmış olmalıdır.
Depolardaki atık su boruları açıkta görülmeyecek şekilde kapatılarak yalıtımı
yapılmalıdır.
Depo raflarında bulunan malzemelerin duvar ve zemin ile teması
bulunmamalıdır.
Haşerelere karşı önlem alınmalıdır.
Depo, hastane ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte fiziki yapıya sahip olmalıdır.
Depo yerleşim planı bulunmalıdır.
Depoların güvenliği sağlanmak amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmış mı?
Hırsızlık için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Yangın tehlikesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Deprem, su basması ve sel felaketlerine karşı gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Elektrik kablosu gibi açıkta aktif kaynak bırakmamak vb. elektriğe bağlı
yaşanacak olumsuzluklara karşı önlem alınmalıdır.
Faturada TİTUBB (Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) barkod ve
etiket adı, seri / lot numaraları mevcut mu?
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
BÖLÜM
KOD
MD.5.1
MD.5.2
124
MEDİKAL DEPO
MD.6
MD.6.1
125
MEDİKAL DEPO
MD.7
MD.7.1
126
MEDİKAL DEPO
MD.8
MD.8.1
MD.8.2
MD.8.3
MD.8.4
127
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD1
GD.1.1
GD.1.2
128
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.2
GD.2.1
GD.2.2
129
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.3
GD.3.1
130
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.4
GD.4.1
131
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.5
GD.5.1
132
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.6
GD.6.1
133
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.7
GD.7.1
134
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.8
GD.8.1
GD.8.2
SORU
Medikal malzemelerin faturalarında TİTUBB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal
Bilgi Bankası) barkodu bulunmalıdır.
Medikal malzemelerin faturalarında etiket adı, seri / lot numaraları
bulunmalıdır.
Tıbbi Sarf malzemelerin MKYS veri girişlerinde doğru sınıflandırma tanımı
seçiliyor mu?
Tıbbi Sarf malzemelerin MKYS veri girişlerinde doğru sınıflandırma tanımı
seçilmelidir.
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nin MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim
Sistemi) ile tam entegrasyonu sağlanmış mı?
HBYS- MKYS entegrasyonu tam olarak sağlanmış olmalıdır.
Medikal depolarda ilaç ve tıbbi malzemeler uygun koşullarda saklanıyor mu?
Medikal depolarda ilaçlar uygun sıcaklık, nem düzeylerinde saklanmalıdır.
Medikal depolardaki tıbbi malzemeler uygun sıcaklıkta ve nem koşullarında
saklanmalıdır.
Medikal depolarda, sıcaklık ve nemin referans değerler aralığında bulunmaması
halinde, ilgili yetkiliye mesaj ve/veya e-posta yoluyla gerçek zamanlı olarak
bilgilendirme yapılmalıdır.
Işıktan korunması gereken ilaç ve tıbbi malzemeler için gerekli düzenleme
yapılmalıdır.
Kurumda personele verilecek eğitimlere yönelik bir eğitim planı oluşturulmuş
mu?
Kurumda personele verilecek olan eğitimlere yönelik eğitim planı oluşturulmuş
olmalıdır.
Eğitimler planlanan zamanda yapılmalıdır.
Çalışanlara "uyum eğitimleri" verilmiş mi?
Çalışanlara verilen genel ve bölüm uyum eğitiminin kayıtları olmalıdır.
Kuruma yeni başlayan personele, bir hafta içinde uyum eğitimi verilmelidir.
Çalışanlara mavi kod uygulamasıyla ilgili eğitim verilmiş mi?
Sağlık tesisinde görev yapan personele mavi kod uygulaması konusunda eğitim
verilmelidir.
Çalışanlara beyaz kod uygulamasıyla ilgili eğitim verilmiş mi?
Sağlık tesisinde görev yapan personele beyaz kod uygulaması konusunda
verilen eğitimlerin kayıtları olmalıdır.
Çalışanlara pembe kod uygulamasıyla ilgili eğitim verilmiş mi?
Sağlık tesisinde görev yapan personele pembe kod uygulaması konusunda
verilen eğitimlerin kayıtları olmalıdır.
Kurumda tüm çalışanlara el hijyeni eğitimi verilmiş mi?
Sağlık tesisinde görev yapan personele el hijyeni uygulaması konusunda verilen
eğitimlerin kayıtları olmalıdır.
Çalışanlara hastane enfeksiyonları konusunda eğitim verilmiş mi?
Sağlık tesisinde görev yapan personele hastane enfeksiyonları konusunda
verilen eğitimlerin kayıtları olmalıdır.
Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde asistan eğitimine ait düzenlemeler
yapılıyor mu?
Eğitim programı oluşturulmalı ve uyulmalıdır.
Eğitim programına uygun asistan karneleri doldurulmalıdır.
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
BÖLÜM
KOD
135
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.9
136
GENEL
DEĞERLENDİRME
GENEL
DEĞERLENDİRME
Hasta kayıt, danışma, karşılama ve yönlendirme personeline hasta hakları,
kişiler arası ilişkiler ve iletişim konularında verilen eğitimlerin kayıtları olmalıdır.
GD.10
Çalışanlara tehlikeli atıkların depolanması, taşınması, toplanması ve bunlara
maruz kalma durumunda yapılması gerekenler hakkında eğitimler verilmiş mi?
Sağlık tesisinde görev yapan personele, tehlikeli atıkların depolanması,
taşınması, toplanması ve bunlara maruz kalma durumunda yapılması
gerekenler hakkında verilen eğitimin kayıtları olmalıdır.
GD.11
GD.11.1
138
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.12
GD.12.1
139
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.13
GD.13.1
140
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.14
GD.14.1
GD.14.2
141
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.15
GD.15.1
142
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.16
GD.16.1
143
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.17
GD.17.1
144
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.18
GD.18.1
145
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.19
GD.19.1
146
GENEL
DEĞERLENDİRME
Hasta kayıt, danışma, karşılama ve yönlendirme personeline hasta hakları,
kişiler arası ilişkiler ve iletişim konularında hizmet içi eğitim verilmiş mi?
GD.9.1
GD.10.1
137
SORU
GD.20
GD.20.1
GD.20.2
Çalışanlara sözel order uygulaması konusunda eğitim verilmiş mi?
Sağlık tesisinde görev yapan personele, sözel order uygulaması konusunda
verilen eğitimlerin kayıtları olmalıdır
İlgili personele "Düşme Riskini Önleme" konusunda eğitim verilmiş mi?
Sağlık tesisinde görev yapan personele, "Düşme Riskini Önleme" konusunda
verilen eğitimlerin kayıtları olmalıdır.
İlgili personele "İlaç Güvenliği" konusunda eğitim verilmiş mi?
Sağlık tesisinde görev yapan personele, "İlaç Güvenliği " konusunda verilen
eğitimlerin kayıtları olmalıdır.
İlaçlarda Advers Etki Bildirimi ve Tıbbi Sarf Malzemelerinde beklenmeyen
etkilerin ve hatalı ürünlerin takip edilmesi ile ilgili sağlık personeline gerekli
eğitimler düzenlenmiş mi?
İlaçta advers etki bildirimine ve Tıbbi Sarf Malzemelerinde beklenmeyen
etkilerin ve hatalı ürünlerin takip edilmesine yönelik çalışanlara eğitimler
verilmelidir.
İlgili yazılı düzenleme ve eğitim planında bu konuda eğitim konuları yer
almalıdır.
İlgili personele "Kimlik Doğrulama" konusunda eğitim verilmiş mi?
Sağlık çalışanlarına, "Kimlik Doğrulama" konusunda verilen eğitimin kayıtları
olmalıdır.
Temizlik hizmetlerinde çalışanlara gerekli eğitimler verilmiş mi?
Temizlik hizmetlerinde çalışanlara yönelik eğitim verilmeli ve eğitim kayıtları
olmalıdır.
Kurumda tüm çalışanlara tıbbi atıklarla ilgili eğitim verilmiş mi?
Sağlık tesisinde görev yapan personele, tıbbi atıklarla ilgili verilen eğitim
kayıtları olmalıdır.
Sağlık tesisinde çalışan sağlık personeline temel yaşam desteği eğitimi verilmiş
mi?
Sağlık hizmetleri sınıfı personeline, temel yaşam desteği konusunda verilen
eğitimlerin kayıtları olmalıdır.
Yoğun bakım ve acilde çalışan sağlık personeline ileri yaşam desteği eğitimi
verilmiş mi?
Yoğun bakımda ve acilde çalışan sağlık personeline ileri yaşam desteği
konusunda verilen eğitimlerin kayıtları olmalıdır.
Organ ve doku bağışı konusunda hasta ve yakınlarını bilgilendirecek
faaliyetlerde bulunuluyor mu?
Organ bağışı ile ilgili bilgilendirici etkinlik, afiş, broşür vb. çalışmalar olmalıdır
Hasta ve yakınlarına organ ve doku bağışı konusunda verilen eğitimlerin
kayıtları olmalıdır.
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
BÖLÜM
KOD
147
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.21
GD.21.1
GD.21.2
148
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.22
GD.22.1
GD.22.2
GD.22.3
149
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.23
GD.23.1
GD.23.2
150
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.24
GD.24.1
151
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.25
GD.25.1
152
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.26
GD.26.1
153
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.27
GD.27.1
154
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.28
GD.28.1
155
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.29
GD.29.1
156
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.30
GD.30.1
GD.30.2
157
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.31
GD.31.1
GD.31.2
GD.31.3
158
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.32
GD.32.1
159
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.33
GD.33.1
SORU
Hasta ve yakınlarına eğitim veriliyor mu?
Hasta dosyasında hasta ve yakınlarına verilmiş olan eğitimlerin kayıtları
olmalıdır.
Eğitimler hasta ve yakınları ile görüşülerek sorgulanmalıdır.
Sağlık kurumunun web sayfasında sağlık tesisinde verilen hizmetler hakkında
bilgi veriliyor mu?
Web sayfasında sağlık tesisinde verilen hizmetler hakkında bilgi verilmelidir.
Bilgiler güncel olmalıdır.
Web sayfasında hekimlerin günlük ve aylık çalışma listeleri bulunmalıdır.
Tehlikeli materyal ve atıkların kaynağında ayrıştırılması, taşınması,
depolanması ve bertaraf edilmesi için bir plan hazırlanmış mı?
"Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine" göre hazırlanmış güncel tehlikeli
atık planı bulunmalıdır.
Tehlikeli atıkların bertarafı için protokol mevcut olmalıdır.
Atıklar kaynağında ayrıştırılarak toplanıyor mu?
Tıbbi, tehlikeli ve evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarını birbirleri ile karışmadan
kaynağında ayrı olarak toplanmalıdır.
Kesici ve delici atıklar uygun kutu veya konteynerler içinde toplanıyor mu?
Kesici ve delici atıklar uygun kutu veya konteynerler içinde toplanmalıdır
Tıbbi atıkların taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi uygun koşullarda
yapılıyor mu?
Tıbbi atıkların taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi uygun koşullarda
yapılmalıdır.
Tıbbi atıklar geçici atık deposunda uygun koşullarda depolanıyor mu?
Tıbbi atıklar geçici atık deposunda uygun koşullarda depolanmalıdır.
Sağlık Tesisinin ‘’Engelli Bireylere Yönelik Sağlık Tesisleri Denetleme Formu
‘’na göre son 6 ayda yaptığı düzenlemeler kuruma bildirilen verilerle uyumlu
mu?
Sağlık tesisinin "Engelli Bireylere Yönelik Sağlık Tesisleri Denetleme Formuna
göre son 6 ayda yapılan düzenlemeler Kuruma bildirilen veriler ile uyumlu
olmalıdır.
Yaşlı ve yürüyemeyen hastalar için yeterli sedye ve tekerlekli sandalye mevcut
mu?
Yaşlı ve yürüyemeyen hastalar için ilgili bölümlerde yeterli sedye ve tekerlekli
sandalye bulunmalıdır.
Kurumda güvenliği sağlamak amacıyla kamera takip sistemi kurulmuş mu?
İlgili bölümlerde güvenliği sağlamak amacıyla kurulan kamera takip sistemi
olmalıdır.
Güvenlik kamera kayıtları en az 2 ay süre ile saklanmalıdır
Yangın söndürücülerin ve dolabının kontrolleri ve genel bakımları yapılmış mı?
Bakımları ve denetimleri mevzuatın tanımladığı sıklıkta yapılmalıdır.
Yangın algılama ve söndürme sistemleri (yangın söndürme tüpü, yangın
hortumları vb.) düzenli aralıklarla test edilmelidir.
Test ve kontrol sonuçları kayıt altına alınmalıdır.
Acil çıkışları gösteren çıkış levhaları bulunuyor mu?
Acil çıkışları gösteren çıkış levhaları olmalıdır.
Binada kullanıma hazır yangın merdiveni var mı?
Binada kullanıma hazır yangın merdiveni olmalıdır.
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
BÖLÜM
KOD
160
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.34
GD.34.1
161
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.35
GD.35.1
162
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.36
GD.36.1
GD.36.2
163
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.37
GD.37.1
164
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.38
GD.38.1
GD.38.2
165
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.39
GD.39.1
166
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.40
GD.40.1
167
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.41
GD.41.1
168
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.42
GD.42.1
169
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD43
GD.43.1
GD.43.2
GD.43.3
GD.43.4
170
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.44
GD.44.1
171
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.45
GD.45.1
GD.45.2
GD.45.3
172
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.46
GD.46.1
173
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.47
GD.47.1
SORU
Sıkıştırılmış tıbbi gaz tüpleri güvenlik açısından sabitlenmiş mi?
Sıkıştırılmış tıbbi gaz tüpleri güvenlik açısından sabitlenmelidir.
Su deposunun periyodik kontrolleri yapılıyor mu?
Su deposunun periyodik kontrollerinin kayıtları olmalıdır
Jeneratörlerin 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bakımları yapılıyor mu?
Jeneratörlerin kabul belgesi olmalıdır.
Jeneratörlerin bakım kayıtları olmalıdır.
İklimlendirme sistemlerinin bakımı ve kontrolü düzenli olarak yapılıyor mu?
İklimlendirme sistemlerinin bakım ve kontrollerinin kayıtları olmalıdır.
Asansörlerin güvenli kullanımına yönelik gerekli düzenlemeler sağlanmış mı?
Asansörlerin uygunluk belgesi olmalıdır.
Aylık bakım ve yıllık bakımları yapılmalıdır.
Arşiv bölümünün işleyişine yönelik yazılı düzenleme belirlenmiş mi?
Arşiv bölümünün işleyişini anlatan yazılı düzenleme olmalıdır.
Arşivde yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toz ve her türlü hayvan ve
haşaratın tahriplerine karşı gerekli tedbirler alınıyor mu?
Arşivde yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toz ve her türlü hayvan ve
haşaratın tahriplerine karşı tedbirler alınmalıdır.
Kurumda uygun çevre düzenlemesi yapılmış mı?
Hastane bahçesinde hasta ve çalışanlar için uygun çevre düzenlemesi
yapılmalıdır.
Sağlık tesisi binasında ve bahçesinde yer alan yönlendirme levhaları yardımcı
ve açıklayıcı mı?
Yönlendirme levhaları hasta ve yakınlarının görebileceği doğru yerde, yeterli ve
açıklayıcı olmalıdır.
Hasta memnuniyetine yönelik düzenlemeler mevcut mu?
Hasta memnuniyetini belirlemeye ve ölçmeye yönelik anket çalışmaları
yapılmalıdır.
Hasta ve yakınları için talep ve öneri kutuları hastaların görebileceği yerlerde
olmalıdır.
Hasta ve yakınlarının görüşleri,talep ve önerileri değerlendirilmelidir.
Memnuniyete yönelik gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerde bulunulmalıdır.
Hasta bakım alanlarında gerekli kişisel koruyucu malzemeler mevcut mu?
Hasta bakım alanlarında gerekli ve yeterli kişisel koruyucu malzemeler olmalıdır.
(Eldiven, yüz-göz koruyucu maske, gözlük,önlük)
Hastane genelinde temizlik kurallarına uyuluyor mu
Genel ve bölüm bazında temizlik kuralları belirlenmelidir.
Temizlik kurallarının uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilmelidir.
Sağlık tesisinde yer alan tuvalet ve banyoların temizlikleri yapılarak kayıt altına
alınmalıdır.
Kurum çalışanlarının kimlik kartı var mı?
Sağlık tesisi çalışanları kimlik kartı takmalıdır.
Çalışan sağlığına yönelik düzenlemeler yapılımış mı?
Bölüm bazında risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Kayıtları olmalıdır.
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
BÖLÜM
KOD
GD.47.2
GD.47.3
174
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.48
GD.48.1
GD.48.2
175
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.49
GD.49.1
GD.49.2
GD.49.3
GD.49.4
176
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.50
GD.50.1
177
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.51
GD.51.1
GD.51.2
178
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.52
GD.52.1
GD.52.2
179
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.53
GD.53.1
180
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.54
GD.54.1
GD.54.2
181
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.55
GD.55.1
182
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.56
GD.56.1
183
GENEL
DEĞERLENDİRME
GD.57
GD.57.1
184
185
TRSM
TRSM.1
TRSM
TRSM.1.1
TRSM.1.2
TRSM.2
SORU
Bölüm bazında belirlenen risklere yönelik ve uzman hekimlerin görüşleri
doğrultusunda tüm personele sağlık tarama programı hazırlanmalı ve
uygulanmalıdır.Sağlık tarama sonuçlarının kayıtları olmalıdır.
Patoloji Laboratuvarında çalışan personelin laboratuvar kaynaklı formaldehit ve
ksilen maruziyeti ölçülmelidir.
Hastaların güvenli transferine yönelik yazılı düzenleme var mı?
Hastaların güvenli transferine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır.
Hasta nakillerinde transfer formu kullanılmalıdır.
Hastane Acil Afet Yönetimine ait düzenleme var mı?
Sağlık tesisinin tüm birimlerini kapsayan acil afet planı bulunmalıdır.
Plana uygun görevlendirmeler yapılmalıdır.
Görevlendirmeler güncel olmalıdır.
Konuyla ilgili eğitim kayıtları olmalıdır.
Hasta bilgilerinin mahremiyeti ve gizliliğinin korunması için yazılı düzenleme
var mı?
Hasta bilgilerin mahremiyeti ve gizliliğinin korunması hakkında yazılı düzenleme
oluşturulmalıdır.
Çalışan memnuniyeti konusunda iyileştirici faaliyetlerde bulunulmuş mu?
Çalışanların Memnuniyetleri ölçülmeli, sonuçları yönetim tarafından
değerlendirilmelidir.
Çalışan memnuniyeti ile ilgili yapılan faaliyetler incelenmelidir.
Kesici delici alet yaralanmaları ve kan vücut sıvıları ile temaslar bildiriliyor mu?
Olay bildirimleri ve DÖF kayıtları olmalıdır
Kesici delici alet yaralanmasına maruz kalan personellerin takipleri yapılmalıdır.
Numunelerin toplanması ve güvenli transferini sağlayan yazılı düzenleme var
mı?
Numunelerin toplanması ve güvenli transferini sağlayan yazılı düzenleme
oluşturulmalıdır
Hasta dosyasında belirlenen dosyalama planına uyuluyor mu?
Sağlık tesisi tarafından dosyalama planı oluşturulmalıdır.
Hasta dosyaları plana uygun düzenlenmelidir.
Hasta ziyaret zamanları belirlenmiş mi?
Hasta ziyaret zamanları belirlenmeli, belirlenen zamanlar hasta ve yakınlarının
görebileceği yerlerde ilan edilmelidir.
112 komuta merkezine bildirilen verilerle (boş yatak, yoğun bakım yatağı ve
kullanılabilir durumdaki cihazlar vb.) değerlendirme sırasındaki veriler uyumlu
mu?
112 il ambulans servisi komuta merkezine online olarak aktarılan veriler ile
kurum kayıtları birbirleriyle uyumlu olmalıdır.
Çalışanlara yönelik eğitim programı düzenlenmiş mi?
Psikiyatri hastaları ile baş etme, İletişim, Kriz yönetimi vb. gibi konularda acil
servisteki tüm çalışanlara eğitim verilmelidir.
Merkezin tescilini gösteren Bakanlıktan alınmış onay belgesi mevcut mu?
Bu belge sağlık tesisinde bulunmalıdır.
Belgede Bakanlık makamının tescil onayı aranmalıdır
Merkezin fiziki koşulları uygun mu?
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
BÖLÜM
KOD
TRSM.2.1
TRSM.2.2
186
TRSM
TRSM.2.3
TRSM.3
TRSM.3.1
TRSM.3.2
187
TRSM
TRSM.4
TRSM.4.1
TRSM.4.2
TRSM.4.3
TRSM.4.4
188
TRSM
TRSM.5
TRSM.5.1
TRSM.5.2
TRSM.5.3
TRSM.5.4
189
TRSM
TRSM.6
TRSM.6.1
TRSM.6.2
TRSM.6.3
SORU
Tahsis edilecek bina; tercihen müstakil, en az 300m2 toplam kapalı alana sahip
ve toplu taşıma araçlarıyla kolay ulaşılabilir yerde ve yangın önlemleri
bakımından ilgili mevzuata uygun olmalıdır. (İnceleme ve Değerlendirme
komisyonunca fiziki alanın fonksiyonel olduğuna dair rapor düzenlenmesi
halinde 300 m2 şartı aranmaz.)
Merkez bünyesinde asgari; Giriş ve karşılama alanı, Grup terapi alanı, Uğraş
terapi odaları/rehabilitasyon alanı, Kütüphane ve okuma salonu, Yemek alanı ve
beceri eğitimi mutfağı, Çok amaçlı salon, Tedavi ve gözlem odası, Spor alanları,
Görüşme odası, Ekip çalışma odası, temizlik malzemelerinin depolandığı oda
ayrılmalı ve hasta, hasta yakınları ve personel için yeterli sayıda lavabo ve
tuvalet olmalıdır.
Engellilere yönelik en az bir tuvalet ve lavabo olmalıdır.
Merkezde Hasta Nakil Aracı bulunuyor mu?
Merkez tarafından gezici hizmet vermek üzere görevlendirilen ekibin sayısına
göre en az bir araç hastane yönetimince tahsis edilmelidir.
Acil psikiyatrik durumlarda hasta nakilleri için 112 ambulans hizmetlerinden
yararlanılmalıdır.
Merkezde hizmetin niteliğine göre uygun personel istihdam edilmiş mi?
Merkezde en az; 1 ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 sosyal çalışmacı,
1psikolog, 2 hemşire, 1 sağlık memuru, 1 tıbbi sekreter, 1 idari ve teknik
personel, temizlik elemanı, güvenlik görevlisi ile , iş uğraş terapisti ve/veya usta
öğretici gibi ihtiyaç duyulan diğer unvanlarda yeteri kadar personel hastane
yöneticisi tarafından görevlendirilmelidir.
Personelin görevlendirme yazısı olmalıdır.
Merkezde görevlendirilecek personel, Bakanlık tarafından hazırlanan "Toplum
Ruh Sağlığı Merkezi Çalışma Prensipleri Genel Uyum ve Teori Eğitimi'ni almış
olan personel arasından seçilmelidir. Bu nitelikte personel bulunmaması
halinde görevlendirilen personelin en kısa sürede ilgili eğitimi alması için
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile koordinasyon sağlanmalıdır.
Bu eğitim alınıncaya kadar merkez sorumlu ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı
tarafından; temel eğitim ve merkez çalışma usul ve esasları konusunda eğitim
verilir ve yazılı olarak Bakanlığa bildirilmelidir.
Merkez, hedeflerine uygun hizmet veriyor mu?
Merkez hizmet verdiği bölgenin stratejik planını hazırlamalı, uygulamalı,
sonuçlarını izlemeli ve değerlendirmelidir.
Rehabilitasyon, psikososyal beceri kazandırma ve desteklemeye ilişkin plan,
program ve çalışmalar yapılmalıdır.
Hastaların farmakolojik tedavisine düzenli devam edip etmediği, ilaçlarını doğru
zamanda ve dozda kullanıp kullanmadığı, yan etki olup olmadığı gibi süreçler
takip edilmelidir.
Topluma, hasta yakınlarına, sağlık personeline ve diğer ilgili personele ağır
ruhsal bozukluklar alanında eğitim verilmeli ve eğitim kayıtları tutulmalıdır.
Merkez, kendisine bağlı bölgede ağır ruhsal hastalığı olan hastaları tespit
etmiş mi?
Ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaların tedavisini yapan hastaneler hastalara dair
iletişim bilgilerini merkeze; poliklinik hastaları için ayda bir, yatan hastalar için
taburcu olduktan sonra en geç 3 gün içinde bildirmelidir.
Merkez, kendisine bağlı bölgedeki ağır ruhsal bozukluğu olan hasta veya ailesi
ile telefon yoluyla irtibat kurmalı, merkez ve uygulamalar konusunda
bilgilendirme yapılarak hasta merkeze davet edilmelidir.
Merkeze gelmeyi kabul eden hastaların merkeze kabulü tek hekim raporuyla
belgelenmeli, takip ve tedavi planı oluşturulmalıdır. Ayrıca bu hastalar ile ilgili
bilgi aile hekimi ile paylaşılmalıdır.
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ
NO
BÖLÜM
KOD
TRSM.6.4
TRSM.6.5
190
TRSM
TRSM.7
TRSM.7.1
TRSM.7.2
191
TRSM
TRSM.8
TRSM.8.1
SORU
Merkeze gelemeyecek durumda olan hastalar gezici ekipler tarafından evde
ziyaret edilmeli ve durumları belirlenerek merkeze davet edilmelidir.
Evde ziyaret edilmesine rağmen merkeze gelmesi sağlanamayan hasta,
kendisine/vasiye hastalık ve tedavi süreçleri (zorunlu tedavi, vesayet makamı)
hakkında bilgi verilmeli ve yetkili vesayet makamlarına bildirimde
bulunulmalıdır.
Merkez, hizmet verdiği bölgede ikamet eden ağır ruhsal bozukluğu olan
hastaların kayıt ve istatistiğini tutmuş mu?
Merkezde kayıt ve takip defteri tutulması, her hastaya ait ayrı dosya tutulması,
verilerin bilgisayar ortamında kaydedilmesi ve arşiv mevzuatında belirtilen süre
ve şekilde muhafazası, hastalara ait kişisel bilgi ve istatistiklerin paylaşımı
konusunda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması zorunludur.
Takip edilen hastanın bir başka toplum ruh sağlığı merkezinin sorumlu olduğu
bölgeye taşınması durumunda gerekli bilgi ve belge bu merkeze
gönderilmelidir.
Merkez personeli hizmet içi eğitim alıyor mu?
Personelin, yetki verilen üniversiteler tarafından “sürekli eğitim” ve merkezde
seminer, bilimsel tartışma ve bilgilendirme toplantıları gibi etkinlikler yapılması,
gerekirse diğer kurumlardaki eğitici etkinliklere katılmaları sağlanmalıdır.
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu