SARUS HBYS
Stok ve Yönetimsel Modüller
Yalçın Karaç
ENTEGRE ENFORMASYON SİSTEMLERİ A.Ş.
WWW.EES.COM.TR
Stok ve Yönetimsel Modüller Eğitim Dokümanı
DEPO AMBAR
1. Sarus Giriş Sayfasından Depo-Ambar Modülü seçilir. Açılan Kullanıcı Adı ve Şifre
ekranına önceden belirtilmiş kullanıcı adı ve şifre girilir.
2. Depo modülü ağaç yapısı aşağıdaki şekilde yüklenir
sarus Hastane Bilgi Sistemi Eğitim Dokümanı
ees Stok ve Yönetimsel Modüller
Stok ve Yönetimsel Modüller Eğitim Dokümanı
2.1 Malzeme Tanımları : Depo Malzemelerin tanımlandığı bölümdür. Üzerine tıkladığımızda Sağ
tarafa mevcut tanımlı kartlar yüklenir. Yeni Depo Malzemesi tanımlamak için Malzeme
Tanımları üzerinde Sağ tuş tıklanır Malzeme Tanımı Ekle Seçilir
Açılan Malzeme tanımlama ekranında ilgili Alanlar Doldurulur
2.2 Tıbbi Sarf Malzemeler : Tıbbi Sarf Malzemelerin tanımlandığı bölümdür. Üzerine
tıkladığımızda Sağ tarafa mevcut tanımlı kartlar yüklenir. Yeni Tıbbi Sarf Malzemesi
tanımlamak için Tıbbi Sarf Malzemeler üzerinde Sağ tuş tıklanır Sarf Malzeme Ekle Seçilir
Açılan Tıbbi Sarf Malzeme tanımlama ekranında ilgili Alanlar Doldurulur
2.3 Yetkili Depo : Kullanıcının Yetkili Olduğu Depo ismi gelir. Üzerine tıklandığında Sağ bölüme o
deponun mevcut stok bilgisi yüklenir. Bu bölümde stoktaki malzemeler üzerinde çift
tıkladığımızda o malzemeye ait Stok kartı görüntülenir.
sarus Hastane Bilgi Sistemi Eğitim Dokümanı
ees Stok ve Yönetimsel Modüller
Stok ve Yönetimsel Modüller Eğitim Dokümanı
Stok Kartında yer alan Stok Hareketleri Bölümünden Malzeme hareketleri (Giriş – Çıkış )
takip edilebilir.Stok Detay Raporundan Yıl Bazlı Hareket dökümü alınabilir
2.3.1
Fatura Girişi : Yetkili olduğumuz depo üzerinde Sağ tuş tıklayıp Toplu Malzeme Girişi
Seçilir.
sarus Hastane Bilgi Sistemi Eğitim Dokümanı
ees Stok ve Yönetimsel Modüller
Stok ve Yönetimsel Modüller Eğitim Dokümanı
Açılan Ekranda yıldızlı alanlar doldurulur
2.3.2
Toplu Malzeme Çıkışı : Bu bölümde Servis isteği yapılmaksızın Malzeme çıkışı, Diğer
Kurumlara Devir ve Serbest Çıkış İşlemleri yapılır.
** Diğer Kurumlara Devir işlemi yapılmak istendiğinde Toplu Malzeme çıkışı ekranında ;
sarus Hastane Bilgi Sistemi Eğitim Dokümanı
ees Stok ve Yönetimsel Modüller
Stok ve Yönetimsel Modüller Eğitim Dokümanı
a. Çıkış Yapılacak Yer
: Diğer Hastanelere Devir Seçilir
b. Çıkış Yapılacak Malzeme : Hangi Türde Malzeme çıkışı Yapılacaksa o seçilir (Örn: Tıbbi Sarf ,
İlaç )
c. Çıkış Sebebi
: Uygun çıkış tipi seçilir ( Devir Stok Fazlası veya Devir İhtiyaç Fazlası
Devir seçilir)
d. Kurumun Adı
: Çıkış Yapılacak Kurum seçilir
e. Birlik içi Bedelsiz bir çıkış yapılacaksa Birlik içi Çıkış (Bedelsiz) seçeneği işaretlenir
2.3.3
Kurum Devredilenleri Al : Diğer Kurumlardan yapılan devirlerin alındığı ekrandır. Açılan
Ekranda Belge No ya göre alınacak devir seçilir.
Devir görüntülendikten sonra açılan sayfadan işaretli alanlar doldurulur ve Kaydet Butonuna
tıklanır
2.4 Faturalar : Yapılmış Fatura girişlerinin listelendiği bölümdür. Üzerine tıklandığında Sağ
bölüme daha önceden yapılan Fatura girişleri yüklenir.
sarus Hastane Bilgi Sistemi Eğitim Dokümanı
ees Stok ve Yönetimsel Modüller
Stok ve Yönetimsel Modüller Eğitim Dokümanı
2.5 Çıkışlar : Yetkili olunan depodan yapılan Kurum içi ve Kurum Dışı Toplu çıkışların listelendiği
bölümdür. Üzerine tıklandığında Sağ bölüme daha önceden yapılan çıkışlar yüklenir.
2.6 Hasta Başı Malzeme Çıkışı : Hasta başı Doğrudan Temin ile alınan malzemelerin çıkış
bilgilerinin görüntülendiği bölümdür. Üzerine tıklandığında Sağ bölüme daha önceden yapılan
çıkışlar yüklenir.
2.7 Transferler : Ana Depolar arası malzeme transferlerinin olduğu bölümdür
2.8 Servis Malzeme İstekleri : Servislerden yapılan toplu malzeme isteklerinin görüntülenip
karşılandığı bölümdür. Üzerine tıklandığında Sağ bölüme karşılanacak istekler yüklenir.
Yanındaki artı (+) işaretine tıklandığında servis bazlı istekler görüntülenebilir.
2.9 Karşılanmış İstekler : Servis toplu malzeme istekleri karşılandıktan sonra bu bölümde yer alır.
Üzerine tıkladığımızda sağ bölüme daha önceden karşılanan istekler yüklenir. Yanındaki artı
(+) işaretine tıklandığında;
MKYS ye gönderilmiş ve Gönderilmemiş şeklinde gruplanır.
2.10
Tedarikçiler : Firmaların görüntülendiği bölümdür. Yeni Firma tanımlamak için
Tedarikçiler üzerine sağ tuş tıklanıp Kurum Ekle seçilir
Açılan Tedarikçi tanımlama ekranında ilgili Alanlar Doldurulur
sarus Hastane Bilgi Sistemi Eğitim Dokümanı
ees Stok ve Yönetimsel Modüller
Download

DEPO AMBAR2014