AŞI BİLİMİ KONGRESİ ve ÇALIŞTAYI
ÖZET PROGRAMI
28 Nisan 2015
29 Nisan 2015
30 Nisan 2015
20 Mayıs Amfisi
ÇALIŞTAY
20 Mayıs Amfisi
20 Mayıs Amfisi
Ç1: Antigen discovery
09:15-10:00
Ç2: Tailoring novel vaccine adjuvants for
systemic and local Immune responses
10:00-10:45
Kahve Molası
10:45-11:00
Kayıt
08:00-09:00
Kongre açılış konuşması
09:00-09:15
SBO1: Aşı Tasarlanması ve Aşı hedefi
olan enfeksiyon hastalıkları-1
9:15-10:00
Kahve Molası
10:00-10:15
SBO2: Aşı Tasarlanması ve Aşı hedefi
olan enfeksiyon hastalıkları-2
10:15-11:15
Ç3: Virus-like particles and viral vectors
SBO3: Veteriner Aşılar
as malaria vaccines
11:15-12:30
11:00-11:45
Ç4: Modern Aşı Biliminde Örnek Model:
Öğle Arası
Hepatit B aşısında gelinen nokta
12:30-13:30
11:45-12:30
SBO4: Diğer Aşılar (Kanser, nörolojik,
Öğle Arası
immünolojik aşılar)
12:30-13:30
13:30-14:30
Ç5: Aşılama ile uyarılan özgün immun
SBO5: Aşı immünolojisi, vektör,
yanıtın araştırılması
adjuvant immunomodülatörler
13:30-14:15
14:30-15:00
Ç6: Türkiye’de GMP ve Avrupa
Kahve Molası
Standartlarında Veteriner Aşı Üretimi
15:00-15:15
14:15-15:00
Kahve Molası
15:00-15:15
Poster sunumları
15:15-15:30
Ç7: Aşı Geliştirme Laboratuvarı: Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aşı Geliştirme SBO6: Aşı üretimi
Merkezi
15:30-16:30
15:15-15:45
Ç8: ARGEFAR-Faz Öncesi Araştırmalar
Birimi ve Faz I Kliniği
15:45-17:00
Tartışma ve Geri Bildirim
17:00-17:30
Çalıştay Kapanış Töreni ve
Sertifikaların Takdimi
17:30-18:00
Açılış Kokteyli
18:30-20:00
Kapanış töreni ve katılım
belgelerinin takdimi
08:00-09:00
SBO7: Klinik araştırmalar ve
İmmunüzasyon programı, finans ve
ekonomi politikaları
16:30-17:00
Gala yemeği (Ege Üniversitesi Lokali)
19:30
Sosyal program
Kayıt
08:00-09:00
Çalıştay açılış konuşması
09:00-09:15
Download

AŞI BİLİMİ KONGRESİ ve ÇALIŞTAYI ÖZET PROGRAMI