1449 mm
1149 mm
849 mm
549mm
435mm
EKONOMİK
Azaltılmış ışık akısıyla rafaltı,
cihaziçi ve endirekt uygulamalar
içinn
HARİCİ LED SÜRÜCÜ
Dahili LED Sürücü içermez
LUXAR
CİHAZİÇİ, RAF ALTI , ENDİREK
UYGULAMALARI İÇİN EKONOMİK
SD Serisi LED T5 Tüpler
DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ
%50’ye varan enerji tasruffu
UZUN ÖMÜR
Yeni nesil uzun ömürlü LEDler
DÜŞÜK BAKIM MALİYETİ
50.000 saat LED sürücü dahil ömür
OPSİYONLAR
Mavi,yeşil,kırmızı renk LED
opsiyonu
G e l ece ğin
Ayd ı nl at ma sı
LU XAR SD S er i si T 5 LE D Tüp
LUXAR SD Serisi T5 LED Tüpleri cihaziçi aydınlatma için
optimize ışık akısı, enerji tüketimi ve bakım masrafları
konularında en uygun çözümü sağlar
Ekonomik
SD Serisi T5 LED Tüplerin ışık akısı cihaziçi aydınlatma, rafaltı aydınlatma, endirek aydınlanma gibi kısa
mesafelerden aydınlatma uygulamaları için azaltılımıştır
Harici LED Sürücü
SD Serisi T5 LED Tüpler 16mm çapında oldukları için dahili güç kaynağı içermez. Uygulama için tavsiye edilen
harici sabit voltaj LED Sürücüler kullanılabiliir.
Düşük enerji tüketimi
Cihaz içi uygulamalarda T5 floresan lambalara göre %60 daha az enerji tüketir. Her yöne ışık veren floresan
aksine LUXAR T5 LED Tüpler sadece aydınlanma ihtiyacı olan yönde ışık üretir. Floresan lambalardaki
reflektörlere ihtiyaç duymaz.
Uzun ömür
LUXAR T5 LED Tüplerin ömürleri floresan lambalara göre 4 kata kadar daha uzun ömürlüdür. Tamamı yeni
nesil uzun ömürlü LED kullanılarak tasarlanan LUXAR T5 LED Tüpler gerçek 50.000 saat ömür sağlar.
Düşük Bakım Maliyeti
LUXAR T5 Led Tüplerin ömürleri aralıksız kullanım durumunda 50.000 saat, floresan lamba üreticilerinin
belirttiği gibi günde 8 saat çalıştırılırsa 100.000 saat civarındadır. Bakım masraflarında %90’a varan tasarruf
sağlar.
Opsiyonlar
Mavi, kırmızı, yeşil, sarı, amber renk opsiyonları mevcuttur
LUXAR
TEKNİK SPESİFİKASYONLAR
SD SERİSİ 1449mm T5 LED TÜPLER
Ürün
Kodu
Giriş Voltajı
V DC
Güç
SD15-090-60T
SD15-090-40T
SD15-090-30T
SD15-090-60F
SD15-090-40F
SD15-090-30F
11-13V/0.90A
11-13V/0.90A
11-13V/0.90A
11-13V/0.90A
11-13V/0.90A
11-13V/0.90A
10.8W
10.8W
10.8W
10.8W
10.8W
10.8W
Ömür
Saat
PFC
-
50000
50000
50000
50000
50000
50000
SD SERİSİ 1149mm T5 LED TÜPLER
Çalışma
Sıcaklığı
Işık
Akısı
CRI
Önkapak
Renk
Sıcaklığı
-30C - 45C 1000 lm
-30C - 45C 900 lm
-30C - 45C 750 lm
-30C - 45C 900 lm
-30C - 45C 800 lm
-30C - 45C 700 lm
0.70
0.75
0.80
0.70
0.75
0.80
Transparan
Transparan
Transparan
Opal
Opal
Opal
6000K
4000K
3000K
6000K
4000K
3000K
Işık
Akısı
CRI
Önkapak
Renk
Sıcaklığı
Ürün
Kodu
Giriş Voltajı
V DC
Güç
SD12-072-60T
SD12-072-40T
SD12-072-30T
SD12-072-60F
11-13V/0.70A
11-13V/0.70A
11-13V/0.70A
11-13V/0.70A
8.4W
8.4W
8.4W
8.4W
-
50000
50000
50000
50000
-30C
-30C
-30C
-30C
45C
45C
45C
45C
800 lm
720 lm
600 lm
720 lm
0.70
0.75
0.80
0.70
Transparan
Transparan
Transparan
Opal
6000K
4000K
3000K
6000K
SD12-072-40F
SD12-072-30F
11-13V/0.70A 8.4W
-
50000
50000
-30C - 45C
-30C - 45C
640 lm
560 lm
0.75
0.80
Opal
Opal
4000K
3000K
Çalışma
Sıcaklığı
Işık
Akısı
CRI
Önkapak
Renk
Sıcaklığı
0.70
0.75
0.80
0.70
0.75
0.80
Transparan
Transparan
Transparan
Opal
Opal
Opal
6000K
4000K
3000K
6000K
4000K
3000K
Işık
Akısı
CRI
Önkapak
Renk
Sıcaklığı
45C
45C
45C
45C
45C
45C
400 lm
360 lm
300 lm
360 lm
320 lm
280 lm
0.70
0.75
0.80
0.70
0.75
0.80
Transparan
Transparan
Transparan
Opal
Opal
Opal
6000K
4000K
3000K
6000K
4000K
3000K
Çalışma
Sıcaklığı
Işık
Akısı
CRI
Önkapak
Renk
Sıcaklığı
300 lm
270 lm
225 lm
270 lm
240 lm
210 lm
0.70
0.75
0.80
0.70
0.75
0.80
Transparan
Transparan
Transparan
Opal
Opal
Opal
6000K
4000K
3000K
6000K
4000K
3000K
PFC
11-13V/0.70A 8.4W
Ömür
Saat
SD SERİSİ 849mm T5 LED TÜPLER
Ürün
Kodu
Giriş Voltajı
V DC
Güç
PFC
SD09-054-60T
SD09-054-40T
SD09-054-30T
SD09-054-60F
SD09-054-40F
SD09-054-30F
11-13V/0.50A
11-13V/0.50A
11-13V/0.50A
11-13V/0.50A
11-13V/0.50A
11-13V/0.50A
6.0W
6.0W
6.0W
6.0W
6.0W
6.0W
-
Ömür
Saat
50000
50000
50000
50000
50000
50000
SD SERİSİ 549mm T5 LED TÜPLER
Ürün
Kodu
Giriş Voltajı V
DC
Güç
PFC
SD06-036-60T
SD06-036-40T
SD06-036-30T
SD06-036-60F
SD06-036-40F
SD06-036-30F
11-13V/0.35A
11-13V/0.35A
11-13V/0.35A
11-13V/0.35A
11-13V/0.35A
11-13V/0.35A
4.2W
4.2W
4.2W
4.2W
4.2W
4.2W
-
Ömür
Saat
50000
50000
50000
50000
50000
50000
SD SERİSİ 435mm T5 LED TÜPLER
SD04-027-60T
SD04-027-40T
SD04-027-30T
SD04-027-60F
SD04-027-40F
SD04-027-30F
Giriş Voltajı V
DC
Güç
PFC
11-13V/0.25A
11-13V/0.25A
11-13V/0.25A
11-13V/0.25A
11-13V/0.25A
11-13V/0.25A
3.0W
3.0W
3.0W
3.0W
3.0W
3.0W
-
Ömür
Saat
50000
50000
50000
50000
50000
50000
Çalışma
Sıcaklığı
-30C
-30C
-30C
-30C
-30C
-30C
-
-
45C
45C
45C
45C
45C
45C
Çalışma
Sıcaklığı
-30C
-30C
-30C
-30C
-30C
-30C
-30C
-30C
-30C
-30C
-30C
-30C
-
-
45C
45C
45C
45C
45C
45C
600 lm
540 lm
450 lm
540 lm
480 lm
420 lm
Açısal Yayılım Eğrileri
Transparan ürünlerde ışık yenliğinin
uzaysal dağılımı cd/klm
Opal ürünlerde ışık yenliğinin
uzaysal dağılımı cd/klm
Ürün Boyutları
C
A
B
Ürün
A
SD15 Serisi
SD12 Serisi
SD09 Serisi
SD06 Serisi
SD04 Serisi
1449mm
1149mm
849mm
549mm
435mm
B
1463mm
1163mm
863mm
563mm
449mm
C
16mm
16mm
16mm
16mm
16mm
Montaj Bilgisi
1. Direk Bağlantı Yöntemi
LED Tüp Yan Görünüm
Her iki kapakta da DC+ ve DC- bağlantıları bulunmaktadır.
Tek kapaktan DC+, DC- bağlantısı yapılması yeterli olacaktır.
DC-
Yanında kırmızı yuvarlak işaret bulunan pin DC+ pinidir.
DC+
Harici güç kaynağının sabit voltaj prensibiyle çalışması gerekmektedir.
L
N
DC+
Harici LED Sürücü
DC-
Luxar LED Tüp
Montaj uzman personel tarafından yapılmalıdır.
luxar.com.tr
Download

LUXAR SD Serisi LED T5 Tüpler