Prof. Dr. Yusuf Ziya TAŞKAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Adres
: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi, No: 16, Çankaya / Ankara
Tel
: 0(312) 466 75 33
E-mail
:
[email protected]
EĞİTİM
Doktora
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
Yüksek lisans
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
Lisans
Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 1991.
İŞ DENEYİMİ
Arş. Gör.
Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
İkt. ve İd. Bil. Fak. Kırıkkale Üniversitesi 1993-2000.
İkt. ve İd. Bil. Fak. Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2000-2002.
İkt. ve İd. Bil. Fak. Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2002-2008.
İkt. ve İd. Bil. Fak. Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2008-2011.
Hukuk Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2011-…
YABANCI DİL BİLGİSİ
İngilizce, iyi derecede.
ARAŞTIRMA ALANLARI
Mali Hukuk, Vergi Hukuku
BAŞARILAR / ÖDÜLLER
1
YURT DIŞI TECRÜBE
BİLDİRİLER
KİTAPLAR

Vergi Yönetiminin Düzenleyici İşlemleri, İstanbul, 2010.

Vergi Yargılaması Hukukunda Görev ve Yetki, Ankara, 2007.

İnsan Hakları Temel Bilgiler ve Belgeler, Tokat, 2000 (Ders Notu).
MAKALELER










Yeni Vergi Yasa Tasarısının Işığında Limited Şirketlerde Ortakların Kamu Borçlarından Sorumluluğu,
Yaklaşım, 64, 129 -135 (1998).
Yönetim Kurulunun Toplanmadan Karar Alabilmesi, Yaklaşım, 66, 110-115 (1998).
Uygulama Örnekleri ile Anonim Şirketlerde Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ve Sermaye Artırımı, Yaklaşım,
66, 146 – 156 (1998).
Vergi Yargısında Bağlantılı Davalar ve Davaların Birleştirilmesi, Yaklaşım, 68, 138 – 144 (1998).
4369 Sayılı Yasa Karşısında Bölge İdare Mahkemelerinin Vergi Yargılamasındaki İşlevi, Yaklaşım, 72, 164-167
(1998).
Düzeltme Talebi ve Vergi Mahkemesinde Dava Açma, Yaklaşım, 74, 131-139 (1999).
Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali, Yaklaşım, 78, 154-162 (1999).
Hisse Senedi Çıkarmayan Şirketlerde Hisse Satışının Vergi Riski, Yaklaşım, 79, 167-172 (1999).
Bütçe Yasası ile Getirilen 6 Aylık Vergi Avantajları, Yaklaşım, 80, 191-194 (1999).
Şirketlerde Sermaye Taahhüdünü Yerine Getirmeyenlere Uygulanabilecek Yaptırımlar, Yaklaşım, 81, 140-144
(1999).

Anonim ve Limited Şirketlerde Yetki Verilmesi ve Verilen Yetkilerin Sınırlandırılması, Yaklaşım, 85, 204-209
(2000).

Anonim ve Limited Şirketlerde Hisse Devri, Mükellefin Dergisi, 100, 56-62 (Ortak Yayın/ I. İsim) (2001).

Vergi Borcunun Tahakkuku ve Kesinleşmesi, Vergi Sorunları, 200, 157-166 (2005).

Gelir Vergisi Kanununun Kanunlaştırma Tekniği Açısından Eleştirisi, Vergi Sorunları, 212, 130-137 (2006).

Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yöntemlerinin Alternatif Değeri, Vergi Sorunları, 221, 131-137 (2007).

Vergi Hukuku ve Ticaret Hukuku Bakımından Tacir – Esnaf Ayrımı, Yaklaşım, 171, 232-237 (2007).


Vergi Uyuşmazlıklarında İdari Çözümden Yargısal Çözüme Geçiş, Vergi Dünyası, 309, 118-122 (2007).
Vergi Ziyaı Cezasının Üç Kat Uygulanmasında Bir Sorun Olasılığı ve Öneriler, Vergi Sorunları, 227, 120-125 (2007).
2
EDİTÖRLÜKLER / DANIŞMANLIKLAR
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ
ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ARAŞTIRMA DENEYİMİ
TEZ DANIŞMANLIĞI
İDARİ GÖREVLER
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi, 2012-…
ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR
İLGİ ALANLARI, HOBİLER
3
Download

Prof. Dr. Yusuf Ziya TAŞKAN - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi