Yrd. Doç. Dr. Zeynep DÖNMEZ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
KİŞİSEL BİLGİLER
Adres
Tel
E- mail
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi, No:
16, Çankaya / Ankara
[email protected]
EĞİTİM
Doktora
Saarland Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Fakültesi, Medeni Hukuk ve
Ticaret Hukuku Kürsüsü (2010- 18.06.2014); Tezin Adı: "Das
Widerrufrecht bei Fernabsatzverträgen besonders bei OnlineVerträgen im türkischen und deutschen Recht. (Türk ve Alman
Hukukunda Mesafeli Sözleşmelerde, özellikle Online Sözleşmelerde
Cayma Hakkı)"
Yüksek lisans
Saarland Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Fakültesi, Medeni Hukuk
Kürsüsü (2009-2010); Tezin Adı: “Der Schutz von DomainNamen(Türk ve Alman Hukukunda İnternet Alan Adlarının
Korunması)”
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi(2003–2007).
Lisans
İŞ DENEYİMİ
15.10.2014- Halen, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yrd. Doç. Dr.
2012-2013, Saarland Üniversitesi, Öğretim Görevlisi
YABANCI DİL BİLGİSİ
Almanca, İleri Derecede, C1
İngilizce, Orta Derecede, B2
ARAŞTIRMA ALANLARI
Medeni Hukuk, Tüketici Hukuku, Bilişim Hukuku
BAŞARILAR / ÖDÜLLER
YURT DIŞI DENEYİM
Almanca Dil Kursu: 03.05.2008–01.09.2009 tarihleri arasında Carl Duisberg kurumunda
yabancı dil kursu.
2009-2014 tarihleri arasında 1416 sayılı Kanun uyarınca resmi burslu öğrenci olarak,
Almanya’da yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.
KİTAP
-“ Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen, besonders bei Online-Verträgen im türkischen
und deutschen Recht”, Peter Lang Verlag, (Basım aşamasında).
MAKALELER
BİLDİRİLER
EDİTÖRLÜKLER
- “Türkisch- Deutscher Familienrechtskongress”, 2014, Ankara
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ
Güz 2014- 2015 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Medeni Hukuka Giriş
ve Kişiler Hukuku”
ARAŞTIRMA PROJELERİ & ARAŞTIRMA DENEYİMİ
İDARİ GÖREVLER
ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR
Türk Alman Hukukçular Cemiyeti
İLGİ ALANLARI, HOBİLER
Seyahat etmek
Download

Yrd. Doç. Dr. Zeynep DÖNMEZ - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi