İLKOKULLAR İÇİN
DEĞERLER EĞİTİMİ NİSAN AYI KİTAPÇIĞI
AYIN DEĞERİ: ŞİDDETTEN UZAK DURMAK
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü bünyesinde faaliyet
gösteren ‘Değerler Eğitimi Çalışmaları Komisyonu’nun faaliyetleri çerçevesinde
öğretmenlerimizin bilgilendirilmesi uygun görülmüştür.
Öncelikle belirtmek gerekir ki her öğretmen ve öğrencimizin kendisini toplumu bir
arada tutan ortak kadim insani değerleri benimseyen, bu değerleri yaşayan ve yaşatan, bu
değerlerin yaygınlaşması için çaba gösteren bir ‘Değerler Elçisi’ olarak görmesi gerekir. Bu
anlayışla yapılacak çalışmalardan herkesin yararlanacağı gerçeği dikkate alınmalıdır.
Öğretmenlerimiz, bundan sonra Değerler Eğitimi ile ilgili çalışmaları müdürlüğümüze
bağlı yayın yapan www.istmem.com sitesinden de takip edebilirler. Bu siteden zaman zaman
öğretmenlerimize yönelik bazı çalışmalar paylaşılacaktır.
Ayrıca öğretmenlerimiz değerler eğitimi ile ilgili çalışmalarını, paylaşımlarını, öneri
ve görüşlerini de [email protected] e posta adresi komisyonumuza
bildirebilirler.
YAPILACAK ÇALIŞMALAR
1-Okullarımızda yok ise Değerler Eğitimi Kulübü’nün kurulması, görev dağılımı ve
çalışma takviminin belirlenmesi, Değerler Eğitimi Yıllık Planlarının 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik
Planı, 18. Milli Eğitim Şurası Çalıştay Raporu ve 2010/53 Sayılı (İlk Ders Konulu) Genelgeye
göre yapmaları gerekmektedir.
2- Her ayın ikinci haftasında yapılan çalışmaların bir nüshasının okul yönetimine
verilmesi.
3-Okul idaresinin de Değerler Eğitimi Kulübünden sorumlu öğretmenlerin Değerler
Eğitimine yönelik yaptıkları çalışmaları okulun web sitesinde Değerler Eğitimi Modülü
açılarak görselleri ile birlikte siteye ekletmeleri gerekmektedir.
4-Öğretmenlerimiz İstmem Değerler Eğitimi Çalışma Komisyonunca hazırlanan ve
her ay işlemeleri gereken ekteki Aylık Değerler Eğitimi Konular Listesinden yararlanabilirler.
Öğretmenlerimiz ilgili öğretmenlerle ve okul idaresi ile istişare ederek; okul türü ve
ihtiyaçları da dikkate alarak aylık konular listesinde bazı değişlikler yapabilir.
Tüm bu çalışmalarda öğrencilerin hem gönüllü hem de aktif olarak görev almaları
sağlanmalı.
Değerler Eğitimi Çalışmalarında (DEÇ ) görev alan öğretmenlerimiz İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü’nden Değerler Eğitimi alanında sunum
yapacak uzman talebinde de bulunabilirler.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
SGB Değerler Eğitimi Çalışmaları Komisyonu
1
……………………………………………………İLKOKULU
DEĞERLER EĞİTİMİ
YILLIK ÇALIŞMA PLANI
DEĞER ADI
Şiddetten Uzak Durmak
UYGULAMA AYI
Nisan
ETKİNLİK UYGULAMA SINIFI
Tüm Sınıflar
OKUL GENELİNDEKİ ETKİNLİKLERDEN SORUMLU
ZÜMRE
ALT KONULAR
YAPILACAK
ETKİNLİKLER
YARARLANILACAK KİŞİ
VE KAYNAKLAR
* Şiddet Nedir?
*Kompozisyon, şiir, resim,
slogan yarışmalarının
düzenlenmesi
*İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
* Şiddet Gösteren
Çocukların Özellikleri
* Şiddetin Nedenleri
* Okulda Şiddet
* Medyada Şiddet
* Öfkeyle Başa Çıkma
*Okul Yönetimleri
*Duvar gazetesi, dergi,
broşür hazırlanması
*Öğretmenler
*Konu ile ilgili kısa filmlerin *Okul Personeli
seyrettirilmesi
*Gönüllü Veliler
*Örnek etkinliklerin
yapılması
*Okul Aile Birlikleri
*Aile etkinliklerinin
yapılması
*Sivil Toplum Kuruluşları
*Belediyeler
*Sözlü tartışma türlerinin
yapılması (münazara, panel
vb.)
*Yerel Basın
*Emniyet Müdürlüğü
*Ailelere yönelik broşür,
bülten hazırlanması
*İnternet
2
ŞİDDET
Güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan
bireysel ve toplu hareketlerin tümüdür.
ŞİDDET GÖSTEREN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ
1- Saldırgan çocuklar geçimsizdir.
2- Parlamaya her an hazır olan çocuklar sık sık kavga ederler.
3- Yaşadıkları anlaşmazlıkları bilek gücüyle çözmek isterler. Bu yüzden tepkileri ölçüsüz
ve durumla orantısızdır.
4- Evde okulda ve çevrede sürekli sorun yaratırlar.
5- Kurallara uyma konusunda sorun yaşadıkları için sık sık ceza alırlar.
6- Hep kendilerini haklı çıkarmaya çalışırlar.
7- Davranışlarından utansalar bile yinelemekten kendilerini alıkoyamazlar.
8- Cezadan hiç etkilenmez veya bir süre etkilenmiş görünürler.
9- İlgisizlikten hoşlanmazlar. Sağlıklı yollardan alamadıkları ilgiyi, bu yolla almaya
çalışırlar.
NEDENLERİ
1- Çocuğun aşırı derecede kısıtlandığı bir ortamda yetişmesi
2- Çocuğun kendisine güvensiz bir şekilde yetiştirilmesi
3- Sevgisiz ve hoşgörüsüz bir ortamda yetişmesi
4- Çocuğa sınır konmaması
5- Çocuğun dayakla terbiye edilmeye çalışılması
6- TV deki şiddetin çocuklara saldırganlık eğilimi kazandırması
7- Saldırı ve savaş içerikli çocuk oyuncakları çocukların üzerinden sanıldığından daha
derin izler bırakması
8- Aile fertlerinin birbirlerine saygı duymamaları, sürekli olarak karşılıklı hakaret
etmeleri.
3
OKULDA ŞİDDET
1- Dikkat ve konsantrasyon sorunlarının olması
2- Okulda veya okul dışında sürekli kavga etmesi
3- Az sayıda arkadaş sahibi olması ve olumsuz davranışları yüzünden arkadaşları
tarafından dışlanması
4- Saldırgan, kural tanımaz çocuklarla arkadaşlık kurması
5- Başkalarının duygu ve düşüncelerine duyarsız kalması
6- Hayvanlara kötü davranması
7- Okulda başarısız olması
8- Kendini engellenmiş hissetmesi
9- Kavgalara katılması hırsızlık vb. davranışlarda bulunması.
10- Hayal kırıklıkları, eleştiriler ve alaylara yoğun öfke patlamaları, suçlamalar veya
intikam temalı davranışlarda bulunması.
4
Artan Şiddet Olayları Ve Zorlaşan Öfke Kontrolü
Öfke nedir?
Öfke çıkarların çatışması, engellenme, rahatsızlık gibi duygulardan kaynaklanan ve
insanın doğasında var olan bir duygudur. Öfke aslında normal ve her insanda olması gereken
bir duygudur, mutluluktan bir farkı yoktur.
Ama kontrol edilemeyip yıkıcı hale
dönüştüğünde, kişinin hayatında ve ilişkilerinde sorunlara neden olur, kontrol edilemediği
takdirde, olumsuz durumların yaşanmasına neden olur. Mutluluk da, öfke gibi kontrol
edilemediği takdirde bireyi zor durumda bırakabilir. Yani kontrolsüz öfke de kontrolsüz
mutluluk da sağlıklı değildir.
Ayrıca öfke sadece insanlara özgü bir duygu değildir, her canlıda tehdit ile
karşılaştığında ortaya çıkabilecek doğal bir histir. Öfke kontrol edilemediği sürece
anormaldir, normal miktarda olduğu ve kontrol edildiği müddetçe sağlıklıdır. Yani hiç öfke
yaşamamak, çok fazla öfke yaşamak gibi olumsuz bir durumdur.
Öfkelenmeye neden olan bir olay ile karşılaşıldığı zaman birey ya kendini kontrol
altında tutar ya da sonu şiddete varan tepkiler verebilir.
Aslında öfke tepkisi, ortamda ne olduğuna bağlı olarak değil, insanın olana nasıl tepki
verdiğine bağlı olarak ortaya çıkar. Bunda kişinin o an içinde bulunduğu ruh hali de etkilidir.
Birey bir gün aşırı tepki verdiği bir olaya bir başka gün tepki vermeyebilir.
Öfke ve strese neden olan olaylar yeni mi oluşmaya başladı da şiddet olayları bu kadar
fazla yayıldı?
Yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı; öfke ve strese neden olan bazı olaylar yeni yeni oluşmaya
başladı. Ama şiddet olaylarının bu kadar üst düzeylerde yaşanmasındaki en etkili nedenler
teknolojik gelişmeler ile insanların birbirlerine yabancılaşması, sosyal ortamlardan uzak
kalma, şiddet içeren öğelere çok kolay ulaşabilme ve yazılı ve görsel basında şiddet içeren
görüntülerin çok fazla bulunması ile insanların bilinçaltlarında şiddetin normalleşmesidir.
5
6
Şiddet nasıl normalleşebilir?
Yaşadığınız şehirde yeni bir araba gördünüz, bu araçtan hiç kimsede yok, rengine
takıldınız, şöyle bir incelediniz ve onu çok beğendiniz. Bir süre sonra o araçtan şehrinizde
daha fazla görmeye başladınız, birçok kişi o arabaya biniyor. Artık bu araç sizin eskisi kadar
ilginizi çeker mi? Yoksa artık sizin için onu trafikte görmek normal midir? O araç artık sizin
ilgilinizi eskisi kadar çekmeyecek, başkalarında da o aracı görmek size normal gelecektir.
Şiddet de aynı örnek ile açıklanabilir. Diyelim ki yaşadığınız şehir çok sessiz ve sakin bir yer.
Bir şiddet olayı ile karşılaştınız, direk maruz kalmasanız da o olayı gördünüz ya da işittiniz,
muhtemelen tepki gösterirsiniz. Bir süre sonra yaşadığınız yer o eski sessiz sakin bir yer
olmaktan çıktı ve şiddet olayları çok fazla yaşanmaya başladı ve siz de bu olayları
biliyorsunuz, artık sizi eskisi kadar etkilemeyecek size nispeten normal gelmeye
başlayacaktır. İşte şiddet böyle normalleşmeye başlar. Dünyada her geçen gün binlerce şiddet
vakası yaşanıyor ve bunların birçoğunu görmemiş olsak da görsel ve yazılı basın aracılığı ile
şahit oluyoruz ve artık şiddet bizim için normal bir hal almaya başlıyor, tıpkı hayatın bir
parçası oluveriyor. Yetişkin bireyler üzerinde bile çok fazla etkili oluyorken, bir de bunun
çocuklar üzerindeki tahribatını düşünün.
7
8
Yetişkinler sessiz ve sakin yaşamın ne olduğunu bildikleri için şiddet olaylarının
olumsuz olduğunu bilirler. Peki ya çocuklar? Onlar artık direk şiddet toplumu içinde dünyaya
geliyorlar ve bu şiddet toplumunda yaşamaya başlıyorlar, internetten televizyondan şiddet
olaylarına o kadar çok maruz kalıyorlar ki bu durum artık onlar için normal bir hal almaya
başlıyor ve işin kötüsü bu çocuklar bu normalleşmenin içinde büyüyorlar.
9
ÖRNEK SÖZLER
Şiddetle güç kanıtlayan barışa hasret kalır.
Bir zorba bin sopayla gezer; bir gülücük bin zorbayı ezer.
Güç ile şiddet evlenmiş çocukları canavar olmuş.
Elini korkak alıştırma, uzan ve kucakla arkadaşını.
Usulca söylersen duyarım, bağırırsan duymam.
Hoşgörünün olduğu yerde şiddetin gölgesi bile düşmez.
Suya attığın taşın dalgası sana kadar gelir.
Sevginin gücü bileğimden güçlüdür.
Gözlere öfke doldukça sevgi görünmez olur.
Sevgiyle kalkan el şiddetle inmez.
Yıkmak sadece bir an, oysa onu yapmaktır yaşam.
Kavgayla düşman, sevgiyle dost kazanılır.
Sopayla eğitilenin korkuları, umutlarından büyük olur.
Demir dövülerek çocuk sevilerek işlenir.
Öfkeyle ateş sönmez.
Bileğinin yerine yüreğini kullan.
Kin ve nefret yedek oyuncudur yürekte sevgi ve şefkat olmadığında sahaya çıkar.
Şiddete karşı yüreğinde yeşil bir dal sakla.
Yumruklarıyla konuşanın çığlığını kimse duymaz.
Çocuğa vurulan her tokat geleceğe indirilen darbedir.
Dayak güçsüzün silahıdır, güçlü olan aklını kullanır.
Dövebildiğin kadar değil sevebildiğin kadar kazanırsın.
10
ÖRNEK HİKÂYELER
İki Kurt ve Kızılderili Hikayesi
İhtiyar Kızılderili torununa hayat
hakkında ders veriyormuş. “İçimde bir
savaş var.” diye başlamış ihtiyar. “İki kurt
arasında çok kötü bir savaş. Kurtlardan bir
tanesi çok kötü, hep kızgın, kıskanç, üzgün,
kaprisli, kendini beğenmiş, kendine acıyan,
yalancı, gururlu, şüpheci… Öbür kurtsa iyi
bir kurt, neşeyle dolu, barış içinde, kalbi
temiz, sevgi ve ümitle dolu, yüreği geniş,
candan, şefkatli… Ve bu iki kurt bende,
sende var, herkeste var. Bu kurtların savaşı, herkeste var.”
Kızılderili’nin torunu biraz düşünmüş ve sormuş; “Hangi kurt kazanacak?” İhtiyar
Kızılderili şöyle demiş; “Hangisini beslersen o kazanacak.”
Hangi kurdu besliyorsunuz?
Yankı Hikayesi
Bir adam ve oğlu ormanda yürüyorlardı. Aniden çocuk düştü ve şiddetli bir acı içinde
bağırdı: “Ahhhh!” Hemen sonra dağdan gelen “Ahhhh” sesi onu şaşırttı. Merak içinde
“Kimsiniz?“ diye haykırdı. Fakat sadece “Kimsiniz?“ cevabını aldı. Bu cevap onu kızdırmıştı.
Bu kızgınlık içinde tekrar bağırdı: “Siz bir korkaksınız!”, ve ses cevap verdi: “Siz bir
korkaksınız!” Babasına baktı ve sordu: “Bu olanlar nedir?“ “Oğlum” dedi adam, “Kulak ver,
dikkat et şimdi!” Sonra baba bağırdı: “Ben sana hayranım” Baba bağırmaya devam etti: “Sen
harikasın!” ve ses cevap verdi: “Ben sana hayranım”, “Sen harikasın!”.
Çocuk şaşkındı fakat halen ne olup bittiğini anlamamıştı. Baba durumu açıkladı:
“İnsanlar bu durumu “yankı” diye isimlendirirler, fakat bu durum tam anlamıyla hayatın
kendisidir. Hayat daima senin ona verdiğini sana geri verir! Hayat senin eylemlerinin bir
aynasıdır. Eğer sen daha fazla sevgi istersen, daha fazla sevgi ver! Eğer daha fazla nezaket
istersen, daha fazla nezaket ver! Eğer daha fazla anlayış ve saygı istiyorsan, daha fazla anlayış
ve saygı ver! Eğer sen insanların sana karşı daha saygılı ve sabırlı olmasını istiyorsan, daha
fazla saygı ve sabır göster! Doğanın bu kuralı bizim hayatımızın her cephesinde söz
konusudur.
11
ÖRNEK ETKİNLİKLER
12
13
14
Etkinliğin Adı:
ÖFKE DOĞAL BİR DUYGUDUR.
Sınıf:
1.sınıf
Yeterlik Alanı:
Kişiler Arası İlişkiler
Kazanım:
Öfkenin zaman zaman yaşanabilen doğal bir duygu olduğunu
anlar. (Kazanım Numarası 89 )
Öğrenci Sayısı:
Tüm Sınıf
Süre:
40 Dakika
Ortam:
Sınıf
Sınıf Düzeni
Oturma Düzeni
Araç-Gereç:
-
Hazırlayanlar:
Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Öğretmen aşağıdaki bilgileri okuyarak, etkinliği başlatır.
“İnsanlar pek çok duyguya sahiptirler. Farklı zamanlarda mutlu, üzgün, ya da
kıskanç olabilirler. Herkes öfkelenir, önemli olan öfke ile nasıl baş edebileceğini ya
da kontrol edebileceğini bilmektir. Öfkede diğer duygular gibi zaman zaman
yaşanabilen doğal bir duygudur.
Öfkeyi uygun biçimlerde ifade etmek önemlidir. Aksi takdirde öfke, kaynayan
bir kap suya benzer. Eğer buhar dışarı çıkmazsa, su kaynadıkça buhar kapaktan
fışkırır. Bu durumda etrafa zarar verir.”
(Tynan, 2004).
2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 Daha önce hiç öfkelendiniz mi? Neden?
 Öfkelendiğiniz zaman vücudunuzda ne tür değişiklikle oluyor? (kalp çarpması, yüz
kızarması, kasların gerilmesi vb.)
 Öfkelendiğiniz zaman neler yaptınız?
 Öfkemizi kontrol etmek önemli midir? Neden?
3. Öfkenin zaman zaman yaşanabilen doğal bir duygu olduğunu vurgulanarak etkinlik
sonlandırılır.
Değerlendirme:
15
Etkinliğin Adı:
ZORBALIK
Sınıf:
2.Sınıf
Yeterlik Alanı:
Kişiler Arası İlişkiler
Kazanım:
Zorbalıkla karşılaştığında gösterebileceği davranışları ifade
eder. (Kazanım Numarası -96-)
Öğrenci Sayısı:
Tüm Sınıf
Süre:
40 Dakika
Ortam:
Sınıf
Sınıf Düzeni
Oturma Düzeni
Araç-Gereç:
Form–6
Hazırlayanlar:
Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Form–6 öğrencilere dağıtılır. Form-6’da ki zorbalık içeren davranışlar karşısında
gösterebileceği davranışları yazmaları istenir.
2. Gönüllü öğrencilerden yazdıklarını sınıfla paylaşmaları istenir.
3. Aşağıdakilere benzer sorular ile grup etkileşimi devam eder.
 Zorbalık içeren davranışlarla karşılaşırsanız neler hissedersiniz?
 Zorbalık içeren davranışlarda bulunan kişiye karşı neler hissedersiniz? Neden?
 Zorbalık içeren davranışlarda bulunan kişi, bu davranışı uygun olarak hangi yolla
ifade edebilirdi?
 Zorbalık içeren davranışlarda bulundunuz mu? Neler yaşadınız?
4. Zorbalıkla karşılaştığında gösterilebilecek davranışların neler olduğu bunları
bilmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:
16
FORM–6
Zorbalık İçeren Davranışlar
Zorbalık İçeren Davranışlar Karşısında
Gösterebileceği Davranışlar
Arkadaşınız oyuncağınızı zorla almak
isterse.
Birisi yemek sırasında zorla önünüze
geçmek isterse.
Arkadaşınız tekme, tokat, atarsa.
Sırada arkadaşınız sizi iterse veya
saçınızı çekerse.
Kesici ve tehlikeli aletleri kullanarak size
saldırırsa.
Size tehditle bir şeyler yaptırmak isterse.
Onur kırıcı “küfür, hakaret, küçük
düşürücü” sözler söylerse.
Lakap takılırsa.
Vücudunuza kaba şakalar yapılırsa.
Alay edilirse.
Yukarıdaki, Zorba Davranışların Dışında Başka Davranışlar Var İse Aşağıya Yazılabilir.
17
Etkinliğin Adı:
BAŞEDEBİLİRİM…
Sınıf:
4. sınıf
Yeterlik Alanı:
Kişiler Arası İlişkiler
Kazanım:
Zorbalıkla karşılaştığında baş etme yollarını kullanır.
(Kazanım Numarası 102)
Öğrenci Sayısı:
Tüm Sınıf
Süre:
40 Dakika
Ortam:
Sınıf
Sınıf Düzeni
Oturma Düzeni
Araç-Gereç:
Form–23
Hazırlayanlar:
Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
*Bu etkinlik özel bilgi ve deneyim gerektirdiği için okul rehber öğretmeni veya
RAM’lardan gelecek uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Bunun
sağlanamadığı ya da kalabalık okullarda rehber öğretmenin yetişemediği
durumlarda bu etkinlikler yerine öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları,
okulun özellikleri göz önünde bulundurularak sınıf rehber öğretmeni
tarafından farklı etkinlikler yapılabilir ya da diğer etkinliklere daha geniş yer
verilebilir.
Süreç:
1. Öğrencilere Form–23 dağıtılır ve doldurmaları istenir.
2. Gönüllü öğrencilerden cevaplarını sınıfla paylaşmaları istenir.
3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 Formda belirtilmeyen başka ne tür zorbalık davranışları olabilir?
 Zorbaca davranışlarla karşılaştığınız oldu mu? Neler yaptınız?
 Zorbalıkla karşılaşan kişi neler yapabilir?
4. Zorbalıkla karşılaştığında baş etmenin önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik
sonlandırılır.
Değerlendirme:
18
FORM–23
ZORBA DAVRANIŞI
NELER YAPABİLİRİM?
Başka birinden eziyet görmek
Başka birinin bana sataşması
Başkasının bana isim takarak, alay
etmesi
Başka birinin eşyamı zorla alması
Başka birinin canımı acıtması, beni
itip, kakması, vurması, tekmelemesi
19
VELİ AYLIK BİLGİLENDİRME MEKTUBU
Sayın Veli,
Okulumuzdaki Değerler Eğitimi Yıllık Çalışmaları kapsamında bu ay işlenecek olan AYIN
DEĞERİ…………………………………………………’dır.
Öğrencilerimize bu değeri kazandırmak için yaptığımız çalışmaların daha verimli olabilmesi
ve devamlılığın sağlanması için sizin de aile ortamında desteğinizi bekliyoruz.
Bu konu ile evde oluşturacağın sohbet ortamı öğrencimizin olumlu davranış değişikliğine
katkı sağlayacaktır. Yaptığınız ve yapacağınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Sayın Veli,
Okulumuzdaki Değerler Eğitimi Yıllık Çalışmaları kapsamında bu ay işlenecek olan AYIN
DEĞERİ…………………………………………………’dır.
Öğrencilerimize bu değeri kazandırmak için yaptığımız çalışmaların daha verimli olabilmesi
ve devamlılığın sağlanması için sizin de aile ortamında desteğinizi bekliyoruz.
Bu konu ile evde oluşturacağın sohbet ortamı öğrencimizin olumlu davranış değişikliğine
katkı sağlayacaktır. Yaptığınız ve yapacağınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
Sınıf Rehber Öğretmeni
ÖĞRETMEN SALİH NAFİZ TÜZÜN İLKOKULU
DEĞERLER EĞİTİMİ YÜRÜTME KOMİSYONU
S.N
Adı Soyadı
Görevi
1
Hüseyin YAZICI
Okul Müdürü
2
Gaye Elmas KARA
Müdür Yardımcısı
3
Semiha ÇİNAR
Rehber Öğretmen
4
Ebru TÜRKOĞLU
Rehber Öğretmen
5
Gül BAYRAK
Din Kül. ve Ahlak Bil. Öğretmeni
20
Download

Değerler Eğitimi Nisan Ayı Kitapçığı - İlkokul - Kartal