T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 31749319/755.02.03/3464571
Konu: İhale İlanının Yayınlanması
01/04/2015
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE
(Bilgi İşlem Bürosu)
4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 19.maddesi gereğince Korkuteli Mesude Erol
Memioğlu Ortaokulu İkmal İnşaatı yapım işinin 22.04.2015 tarih, saat 10:00'da ihalesi
yapılacaktır.
Söz konusu ihalesi yapılacak olan yapım işinin
"http://antalya.meb.gov.tr." adresinde yayınlanması gerekmektedir.
Müdürlüğümüzün
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Tevfik KAHVECİ
Şube Müdürü
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Soğuksu Mah. Hamidiye Cad.
Elektronik Ağ:www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Tevfik KAHVECİ/Şube Müd.
Tel : (0 242) 238 60 00
Faks : (0 242) 238 61 11
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden050f-2e9d-3a69-b1c2-ab9b kodu ile teyit edilebilir.
Download

Korkuteli Mesude Erol Memioğlu Ortaokulu İkmal İnşaatı Yapım İhalesi