Kapikiri
Kapıkırı
Çukurköy
Gölyaka
Karahayıt
Sakarkaya
adı ?
D525
Akçalı
Konak
Günlük Kayabükü
Pinarcik
Bafa
Narhisar
Şenköy
Göldere
Kandak
Telif hakkı © 2015 MapOSMatic/OCitySMap geliştiricileri.
http://www.maposmatic.org
Harita verileri © 2015 OpenStreetMap.org ve katılımcıları (cc-by-sa).
http://www.openstreetmap.org
Bu harita 29 Mart 2015 tarihinde oluşturuldu. OSM verileri 29 Mart 2015 13:02 tarihliydiler.
Harita eksik ya da yanlış olabilir. Haritanın verilerini geliştirmede katkıda bulunabilirsiniz.
Bakınız http://www.openstreetmap.de/faq.html
İkiztaş
Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır.
2
Kızılcabölük
Köprüalan
Meriçler
Bağarcık
Kullar
mahalle ?
4
19
34
D525
49
64
79
5
20
35
50
65
80
6
21
36
51
66
81
7
22
37
52
67
82
8
23
38
53
68
83
9
24
39
54
69
84
Kapıkırı
Pinarcik
Gölyaka
Bafa
10
25
40
55
70
85
11
26
41
56
71
86
Karahayıt
adı ?
Akçalı
Şenköy
12
27
42
57
72
87
13
28
43
58
73
88
Sakarkaya
14
29
44
59
74
89
15
30
45
60
75
90
Günlük Kayabükü
16
31
46
61
76
91
Çukurköy
Konak
Narhisar
Göldere
17
32
47
62
77
92
18
33
48
63
78
93
İkiztaş
Kandak
Etrenli
Ekindere
Danışment
Derince
Eğridere
Hacıahmetler
Kılavuz
Çomakdağ
Selimiye
Kurudere
Akbük
Çandır
3
Epçe
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
2
Söke
Didim
3
4
4
5
5
5
3
6
B
4
C
D
E
19
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
6
4
2
Bafa
Gölü
Tabiat
Parkı
4
4
Söke
Didim
5
5
6
B
C
D
E
20
F
G
H
5
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
7
5
2
5
5
Didim
sınırı
- Muğla il
las Aydın
i
M
a
l
ğ
u
Aydın M
Söke
6
B
6
C
D
E
21
F
G
H
A
B
D
C
E
F
G
H
1
2
3
3
Aydın
Söke
8
6
2
4
uğla il
Aydın - M
4
as Muğla
sınırı Mil
5
5
6
B
C
D
E
22
F
G
H
7
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
9
7
2
6
B
8
C
D
E
23
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
8
10
2
5
Kapıkırı
5
6
B
C
D
E
24
F
G
H
9
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
9
11
2
6
B
10
C
D
E
25
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
12
10
2
6
B
C
D
E
26
F
G
H
11
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
13
11
2
6
B
12
C
D
E
27
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
2
Ko
ça
rlı
3
Mi
las
14
12
3
Mu
ğla
Ay
d
ın Aydın - Muğla il sınırı
4
4
5
5
6
B
C
D
E
28
F
G
H
13
A
B
D
C
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
15
13
2
Ko
ça
rlı
5
Ay
dın
Mu
ğla
Mi
las
Ay
dın
-
5
Mu
ğla
il s
ını
rı
6
B
14
C
D
E
29
F
G
H
A
B
C
D
E
F
H
G
1
2
3
3
16
14
2
4
4
Ko
çar
lı
ğla
Mu
las
Mi
dın
Ay
il
ğla
u
-M
dın
Ay
ı
ır
sın
5
Ay
dın
5
6
B
C
D
E
30
F
G
H
15
A
B
D
C
E
F
G
H
1
2
ğla
Mu
dın
Ay
rı
ını
il s
ğla
Mu
las
Mi
dın
Ay
rlı
ça
o
K
2
3
4
4
5
5
17
15
3
6
B
16
C
D
E
31
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
18
16
2
6
B
C
D
E
32
F
G
H
17
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
17
2
6
B
18
C
D
E
33
F
G
H
4
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
20
2
6
B
C
D
E
34
F
G
H
19
20
Di
dim
Mu
ğla
Mi
las
Mu
ğla
il s
ını
rı
4
Ay
dın
-
A
5
Ay
dın
21
19
5
B
B
C
C
D
E
D
E
35
F
F
G
G
H
1
2
2
3
3
6
H
4
5
22
20
Di
dim
Ay
dın
2
Mi
las
Bafa
Gölü
Mu
ğla
Ay
dın
-
Mu
ğla
il s
ını
rı
6
A
B
B
C
C
D
E
D
E
36
F
F
G
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
6
H
21
7
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
23
21
2
6
B
22
C
D
E
37
F
G
H
8
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
24
22
2
6
B
C
D
E
38
F
G
H
23
9
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
25
23
2
6
B
24
C
D
E
39
F
G
H
10
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
26
24
2
6
B
C
D
E
40
F
G
H
25
11
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
27
25
2
6
B
26
C
D
E
41
F
G
H
12
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
28
26
2
6
B
C
D
E
42
F
G
H
27
13
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
29
27
2
6
B
28
C
D
E
43
F
G
H
14
A
B
C
D
E
F
H
G
1
Ko
ça
rlı
Ay
dın
2
Mu
ğla
Mi
las
2
Ay
dın
-
Mu
ğla
il s
ını
rı
3
4
4
5
5
30
28
3
6
B
C
D
E
44
F
G
H
29
15
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
Ay
dın
Ko
çar
lı
31
29
2
4
ilas
nırı M
la il sı
ğ
u
M
Aydın
4
Muğla
5
5
6
B
30
C
D
E
45
F
G
H
16
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
32
30
2
6
B
C
D
E
46
F
G
H
31
17
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
2
Çukurköy
3
4
4
5
5
33
31
3
6
B
32
C
D
E
47
F
G
H
18
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
32
2
6
B
C
D
E
48
F
G
H
33
19
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
35
2
6
D525
B
34
C
D
E
49
F
G
H
A
3
4
B
6
B
C
C
D
E
D
E
50
F
F
36
Aydı
n- M
uğla
il sın
ırı Ay
dın
Muğ
la Mi
las D
idim
34
20
G
G
H
1
2
2
3
4
5
5
D525
H
35
21
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
37
35
2
D525
6
B
36
C
D
E
51
F
G
H
22
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
38
36
2
D525
6
B
C
D
E
52
F
G
H
37
23
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
39
37
2
6
B
38
C
D
E
53
F
G
H
24
A
B
C
D
E
F
G
H
1
Gölyaka
2
3
3
4
4
5
5
40
38
2
6
B
C
D
E
54
F
G
H
39
25
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
41
39
2
6
B
40
C
D
E
55
F
G
H
26
A
B
C
D
E
F
G
H
1
Karahayıt
2
3
3
4
4
42
40
2
adı ?
5
5
6
B
C
D
E
56
F
G
H
41
27
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
43
41
2
6
B
42
C
D
E
57
F
G
H
28
A
B
C
D
E
F
G
H
1
Sakarkaya
2
3
3
4
4
5
5
44
42
2
6
B
C
D
E
58
F
G
H
43
29
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
45
43
2
6
B
44
C
D
E
59
F
G
H
30
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
46
44
2
6
B
C
D
E
60
F
G
H
45
31
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
47
45
2
6
B
46
C
D
E
61
F
G
H
32
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
48
46
2
6
B
C
D
E
62
F
G
H
47
33
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
47
2
6
B
48
C
D
E
63
F
G
H
34
A
B
C
D
E
F
G
H
1
D525
2
3
3
4
4
5
5
50
2
6
B
C
D
E
64
F
G
H
49
51
las
Mi
49
dim
Di
ğla
Mu
dın
Ay
dın
Ay
rı
ını
il s
ğla
Mu
65
50
4
4
H
G
F
E
D
C
B
3
3
H
G
F
E
D
C
B
A
35
D525
1
D525
2
2
5
5
6
36
D525
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
52
50
2
6
B
C
D
E
66
F
G
H
51
37
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
53
51
2
D525
4
4
5
5
6
B
52
C
D
E
67
F
G
H
38
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
54
52
2
6
B
C
D
E
68
F
G
H
53
39
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
55
53
2
6
B
54
C
D
E
69
F
G
H
40
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
56
54
2
6
B
C
D
E
70
F
G
H
55
41
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
Akçalı
2
3
4
4
5
5
57
55
3
6
B
56
C
D
E
71
F
G
H
42
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
58
56
2
6
B
C
D
E
72
F
G
H
57
43
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
59
57
2
6
B
58
C
D
E
73
F
G
H
44
A
B
D
C
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
60
58
2
B
C
rince
De
6
D
E
74
F
G
H
59
45
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
61
59
2
6
B
60
C
D
E
75
F
G
H
46
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
62
60
2
Konak
6
B
C
D
E
76
F
G
H
61
47
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
63
61
2
6
B
62
C
D
E
77
F
G
H
48
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
62
2
6
B
C
D
E
78
F
G
H
63
49
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
65
2
6
B
64
C
D
E
79
F
G
H
dim
Di
las
Mi
dın
Ay
dın
Ay
rı
ını
il s
ğla
Mu
3
3
66
4
4
5
5
65
80
H
G
F
E
D
C
B
2
2
H
G
F
E
D
C
B
A
ğla
Mu
64
50
1
6
dın
Ay
rı
ını
il s
ğla
Mu
las
Mi
ğla
Mu
dın
Ay
dim
Di
5
5
4
4
H
G
F
E
D
C
B
H
G
F
E
D
C
B
A
81
66
67
65
51
1
2
2
3
3
6
52
A
B
C
D
E
F
G
H
1
D525
2
3
3
4
4
5
5
68
66
2
6
B
C
D
E
82
F
G
H
67
53
A
B
D
C
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
69
67
2
Pinarcik
5
5
6
B
68
C
D
E
83
F
G
H
54
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
70
68
2
6
B
C
D
E
84
F
G
H
69
55
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
71
69
2
6
B
70
C
D
E
85
F
G
H
56
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
72
70
2
6
B
C
D
E
86
F
G
H
71
57
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
73
71
2
6
B
72
C
D
E
87
F
G
H
58
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
74
72
2
6
B
C
D
E
88
F
G
H
73
59
A
B
D
C
E
F
G
H
1
2
2
Günlük
3
Der
inc
e
75
73
3
4
4
5
5
6
B
74
C
D
E
89
F
G
H
60
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
2
Kayabükü
3
4
4
5
5
76
74
3
6
B
C
D
E
90
F
G
H
75
Konak
A
B
C
61
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
77
75
2
6
B
76
C
D
E
91
F
G
H
62
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
78
76
2
6
B
C
D
E
92
F
G
H
77
63
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
77
2
6
B
78
C
D
E
93
F
G
H
64
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
80
2
6
B
C
D
E
F
G
H
79
65
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
81
79
2
6
B
80
C
D
E
F
G
H
66
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
2
dim
Di
3
82
ğla
Mu
80
las
Mi
3
dın
Ay
dın
Ay
4
rı
ını
il s
ğla
Mu
4
5
5
6
B
C
D
E
F
G
Karadiken Tepe
H
81
67
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
83
81
2
6
B
82
C
D
E
F
G
H
68
A
B
C
D
E
F
GD525
H
1
2
3
3
4
4
5
5
84
82
2
6
B
C
D
E
F
G
H
83
69
A
B
C
D
E
F
H
G
1
D525
2
3
3
85
83
2
D525
4
4
5
5
Bafa
6
B
84
C
D
E
F
G
H
70
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
86
84
2
D525
6
B
C
D
E
F
G
H
85
71
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
87
85
2
Şenköy
5
5
6
B
86
C
D
E
F
G
H
72
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
88
86
2
6
B
C
D
E
F
G
H
87
73
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
89
87
2
6
B
88
C
D
E
F
G
H
74
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
Derinc
e
2
3
4
4
5
5
90
88
3
Der
ince
6
B
C
D
E
F
G
H
89
75
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
91
89
2
6
B
90
C
D
E
F
G
H
76
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
2
Narhisar
3
4
4
5
5
92
90
3
6
Göldere
B
C
D
E
F
G
H
91
77
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
5
5
93
91
2
6
B
92
C
D
E
F
G
H
78
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
3
4
4
92
2
İkiztaş
5
5
6
B
C
D
E
F
G
H
93
Download

Şenköy Akçalı Sakarkaya G