T.C. SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2004/64 Esas
Konu : İLAN
İLAN
Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar GÜLDANE
ERÜST ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma
davası nedeniyle;
Antalya ili Serik İlçesi Yukarıkocayatak Köyü pafta 3, Parsel 896
numaralı taşınmazın 8280,02m2 lik kısmı (Antalya-Alanya) Ayr.-Gebiz il yolunun
0+551,27 -2+951,30 Km.leri arasında yol inşaat ve emniyet sahasına rastlaması
nedeni ile kamulaştırılması istenilmekle mahkememizce tüm araştırmalara
rağmen ulaşılamayan davalılar Adem UÇAR, Ramazan SÖZER, İsmet GÜLDALİ,
Cennet KAHYA, Aynur AKKAYA, Güldane ERÜST, Şerife SÖZER adına usul
ekonomisi yönünden dava dilekçesi ile birlikte duruşma gün ve saatinin ilanen
tebliğine karar verilmiş olup;
Yukarıda isimleri belirtilen davalılar Adem UÇAR, Ramazan SÖZER,
İsmet GÜLDALİ, Cennet KAHYA, Aynur AKKAYA, Güldane ERÜST, Şerife
SÖZER'in duruşma günü olan 23.01.2015 günü saat 09:10'da bizzat hazır
bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri hususu ilanen tebliğ
olunur.
B.: 3816 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

T.C. SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ