T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2013/675 Esas
11/10/2013
Davacı Hatice Toklu tarafından açılan gaipliğe karar verilmesi davasına esas olmak üzere;
davası nedeniyle; TMK 33. maddesi uyarınca gaipliğine karar verilecek olan 20627745788 TC
kimlik numaralı Himmet ve Hatice'den olma, 06/04/1961 Uşak doğumlu EROL TOKLU hakkında
bilgisi bulunan kimselerin 6 ay içinde mahkememize beyanda bulunmaları hususu ilanen tebliğ
(Bas›n: 80442- www.bik.gov.tr)
olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2014/418 Esas
KARAR NO: 2014/443
KARAR
DAVANIN KABULÜ ile Mersin ili, Tarsus ilçesi, Verimli Mah. Köyü, Cilt No: 194, Hane
No: 1, BSN: 41'de nüfusa kayıtlı bulunan Tufan ve Hülya'dan olma, 22.02.1981 doğumlu,
55525679330 T.C. Kimlik numaralı Onur Özkale Pehlivan'ın ONUR olan isminin İPTALİ ile
adının İPEK ONUR, ÖZKALE PEHLİVAN olan soyadının İPTALİ ile soyadının PEHLİVAN
(Bas›n: 80201- www.bik.gov.tr)
olarak DÜZELTİLMESİNE,
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2014/495 Esas
03/12/2014
Konu:.
Davacı, BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalı,
ARUTİN GÜL arasında mahkememizde görülmekte olan
Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası
nedeniyle;
İstanbul ili, Beyoğlu, ilçesi, Şehit Muhtar mahallesi,
386 ada, 22 parsel sayılı 72,50 M2 alanlı Kargir ev vasıflı
taşınmazın, tapuda davalılar Masist Gül, Gülüzar Gül,
Oskan Gül ve Arutin Gül adına olan kayıtlarının
kaldırılarak, vakıf icaresi, haciz ipotek vs gibi herhangi
bir ayni hak ve mevcut ise kamulaştırmada bedele dön
İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanlığı adına Tapuya
Tesciline karar verilmesi için Hakimliğimizde dava
açılmıştır. Kamulaştırma Kanununun 8-10. maddesi
uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur. 03.12.2014
(Bas›n: 80117- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

80442-80201