T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Kurum Kodu :38.6
Fonksiyon Kodları
01
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
03
Genel Hizmetler
01
03
01
01
03
01
01
03
02
01
03
02
01
03
09
01
03
09
00
00
00
03
01
03
01
04
03
01
04
07
03
07
03
01
07
03
01
08
02
08
02
00
08
02
00
09
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
125.227,75
Diğer genel hizmetler
3.769.262,44
Diğer genel hizmetler
3.769.262,44
04
09
04
01
09
04
01
09
04
02
09
04
02
09
06
00
27/02/2015 14:43
161.405,00
161.405,00
Kurumsal güvenlik hizmetleri
161.405,00
4.480.495,02
4.480.495,02
Genel hastane hizmetleri
4.480.495,02
Genel hastane hizmetleri
4.480.495,02
181.914,23
181.914,23
Kültür hizmetleri
181.914,23
Kültür hizmetleri
181.914,23
Yükseköğretim Hizmetleri
00
161.405,00
Kurumsal güvenlik hizmetleri
EĞİTİM HİZMETLERİ
09
4.757.038,64
125.227,75
Kültür hizmetleri
00
4.757.038,64
862.548,45
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
08
Cari Yıl (N)
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
Hastane İşleri ve Hizmetleri
00
1
Genel personel hizmetleri
SAĞLIK HİZMETLERİ
07
Ay :
862.548,45
Güvenlik Hizmetleri
00
2015
Genel personel hizmetleri
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
03
Yılı:
65.485.466,90
62.637.757,06
Üniversiteler ve yükseköğretim hizmeti veren kurumlar
56.409.776,92
Üniversiteler ve yükseköğretim hizmeti veren kurumlar
56.409.776,92
Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri
6.227.980,14
Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri
6.227.980,14
Eğitime yardımcı hizmetler
2.766.498,55
Sayfa 1 / 2
T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Kurum Kodu :38.6
Fonksiyon Kodları
09
06
00
09
06
00
09
06
00
09
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Yılı:
2015
Ay :
1
Cari Yıl (N)
Eğitime yardımcı hizmetler
2.766.498,55
00
Eğitime yardımcı hizmetler
1.144.238,66
03
Öğrencilerin Beslenmelerine İlişkin Giderler
1.209.814,19
06
00
04
Öğrencilerin Barınmasına İlişkin Giderler
09
06
00
06
Öğrencilerin Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler
09
06
00
07
Diğer Giderler
09
08
09
08
08
09
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
00
Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri
09
09
09
03
İç denetim hizmetleri
1.816,13
Eğitime ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri
1.816,13
Eğitime ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri
1.816,13
Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri
Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
27/02/2015 14:43
1.635,00
397.266,70
Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
00
13.544,00
79.395,16
79.395,16
4.019,22
75.375,94
75.066.319,79
Sayfa 2 / 2
Download

Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu