T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.13
Fonksiyon Kodları
01
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
03
01
03
01
01
03
01
01
03
02
01
03
02
01
03
09
01
03
09
Genel Hizmetler
00
00
00
02
02
02
02
02
00
02
02
00
00
03
01
03
01
04
03
01
04
07
03
07
03
01
07
03
01
08
08
02
08
02
00
08
02
00
09
04/03/2015 02:06
1.812.345,57
1.812.345,57
54.935,86
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
54.935,86
Diğer genel hizmetler
1.555.266,05
Diğer genel hizmetler
1.555.266,05
SAVUNMA HİZMETLERİ
4.017,17
Sivil Savunma Hizmetleri
4.017,17
Sivil savunma hizmetleri
4.017,17
Sivil savunma hizmetleri
4.017,17
673.652,92
673.652,92
Kurumsal güvenlik hizmetleri
673.652,92
Kurumsal güvenlik hizmetleri
673.652,92
2.943.680,13
2.943.680,13
Genel hastane hizmetleri
2.943.680,13
Genel hastane hizmetleri
2.943.680,13
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
66.363,20
66.363,20
Kültür hizmetleri
66.363,20
Kültür hizmetleri
66.363,20
EĞİTİM HİZMETLERİ
04
Cari Yıl (N)
202.143,66
Kültür hizmetleri
00
1
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
Hastane İşleri ve Hizmetleri
00
Ay :
Genel personel hizmetleri
SAĞLIK HİZMETLERİ
07
2015
202.143,66
Güvenlik Hizmetleri
00
Yılı:
Genel personel hizmetleri
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
03
09
Adı :DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Yükseköğretim Hizmetleri
22.304.643,47
21.454.137,59
Sayfa 1 / 2
T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.13
Fonksiyon Kodları
09
04
01
09
04
01
09
04
01
09
Adı :DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Yılı:
2015
Ay :
1
Cari Yıl (N)
Üniversiteler ve yükseköğretim hizmeti veren kurumlar
18.970.747,61
00
Üniversiteler ve yükseköğretim hizmeti veren kurumlar
18.914.627,34
07
İkinci Öğretim Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler
04
01
09
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler
09
04
01
14
Uzaktan Öğretim Gelirleri ile Yürütülecek Hizmetler
09
04
02
09
04
02
09
06
09
06
00
09
06
00
09
06
00
09
00
2.633,84
246,40
53.240,03
Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri
2.483.389,98
Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri
2.483.389,98
Eğitime yardımcı hizmetler
799.567,82
Eğitime yardımcı hizmetler
799.567,82
00
Eğitime yardımcı hizmetler
323.331,72
03
Öğrencilerin Beslenmelerine İlişkin Giderler
474.469,02
06
00
04
Öğrencilerin Barınmasına İlişkin Giderler
09
06
00
07
Diğer Giderler
09
09
09
09
09
09
09
09
00
Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri
09
09
09
03
İç denetim hizmetleri
1.201,28
Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri
Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
04/03/2015 02:06
565,80
50.938,06
50.938,06
7.742,60
43.195,46
27.804.702,46
Sayfa 2 / 2
Download

Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu