T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.43
Fonksiyon Kodları
01
Adı :MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
03
Genel Hizmetler
01
03
01
01
03
01
01
03
02
01
03
02
01
03
09
01
03
09
00
00
00
03
01
03
01
04
03
01
04
07
03
07
03
01
07
03
01
08
08
02
08
02
00
08
02
00
09
04
09
04
01
09
04
01
09
04
01
09
04
02
09
04
02
1.251.699,61
99.565,67
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
99.565,67
Diğer genel hizmetler
702.179,07
Diğer genel hizmetler
702.179,07
29.640,54
29.640,54
Kurumsal güvenlik hizmetleri
29.640,54
Kurumsal güvenlik hizmetleri
29.640,54
1.049.679,72
1.049.679,72
Genel hastane hizmetleri
1.049.679,72
Genel hastane hizmetleri
1.049.679,72
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
42.723,78
42.723,78
Kültür hizmetleri
42.723,78
Kültür hizmetleri
42.723,78
EĞİTİM HİZMETLERİ
09
1.251.699,61
449.954,87
Kültür hizmetleri
00
Cari Yıl (N)
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
Hastane İşleri ve Hizmetleri
00
1
Genel personel hizmetleri
SAĞLIK HİZMETLERİ
07
Ay :
449.954,87
Güvenlik Hizmetleri
00
2015
Genel personel hizmetleri
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
03
Yılı:
Yükseköğretim Hizmetleri
10.690.724,37
10.384.326,01
Üniversiteler ve yükseköğretim hizmeti veren kurumlar
10.060.035,39
00
Üniversiteler ve yükseköğretim hizmeti veren kurumlar
10.052.874,52
07
İkinci Öğretim Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler
00
26/02/2015 15:21
7.160,87
Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri
324.290,62
Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri
324.290,62
Sayfa 1 / 2
T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.43
Fonksiyon Kodları
Adı :MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
09
06
Eğitime yardımcı hizmetler
09
06
00
09
06
00
09
06
09
06
09
09
09
09
09
09
09
09
00
Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri
09
09
09
03
İç denetim hizmetleri
Yılı:
2015
Ay :
1
Cari Yıl (N)
287.021,30
Eğitime yardımcı hizmetler
287.021,30
00
Eğitime yardımcı hizmetler
214.770,78
00
04
Öğrencilerin Barınmasına İlişkin Giderler
00
07
Diğer Giderler
Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri
Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
26/02/2015 15:21
8.042,27
64.208,25
19.377,06
19.377,06
731,91
18.645,15
13.064.468,02
Sayfa 2 / 2
Download

Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu T