T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kurum Kodu :38.2
Fonksiyon Kodları
01
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
03
01
03
01
01
03
01
01
03
02
01
03
02
01
03
09
01
03
09
Genel Hizmetler
00
00
00
07
03
07
03
01
07
03
01
07
03
02
07
03
02
00
08
02
08
02
00
08
02
00
09
04
09
04
01
09
04
01
09
04
01
09
04
01
09
04
02
09
04
02
09
06
09
06
2.764.343,57
2.764.343,57
285.603,32
216.996,51
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
216.996,51
Diğer genel hizmetler
2.261.743,74
Diğer genel hizmetler
2.261.743,74
9.529.106,86
9.529.106,86
Genel hastane hizmetleri
9.366.381,30
Genel hastane hizmetleri
9.366.381,30
İhtisas hastaneleri tarafından verilen hizmetler
162.725,56
İhtisas hastaneleri tarafından verilen hizmetler
162.725,56
56.971,07
56.971,07
Kültür hizmetleri
56.971,07
Kültür hizmetleri
56.971,07
EĞİTİM HİZMETLERİ
09
Cari Yıl (N)
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
Kültür hizmetleri
00
1
Genel personel hizmetleri
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
08
Ay :
285.603,32
Hastane İşleri ve Hizmetleri
00
2015
Genel personel hizmetleri
SAĞLIK HİZMETLERİ
07
Yılı:
Yükseköğretim Hizmetleri
43.780.584,99
41.391.623,52
Üniversiteler ve yükseköğretim hizmeti veren kurumlar
36.228.655,17
00
Üniversiteler ve yükseköğretim hizmeti veren kurumlar
36.020.298,44
09
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler
41.826,40
14
Uzaktan Öğretim Gelirleri ile Yürütülecek Hizmetler
Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri
00
Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri
Eğitime yardımcı hizmetler
00
18/03/2015 16:12
Eğitime yardımcı hizmetler
166.530,33
5.162.968,35
5.162.968,35
1.534.678,43
1.534.678,43
Sayfa 1 / 2
T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kurum Kodu :38.2
Fonksiyon Kodları
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Yılı:
2015
Ay :
1
Cari Yıl (N)
09
06
00
00
Eğitime yardımcı hizmetler
873.684,78
09
06
00
03
Öğrencilerin Beslenmelerine İlişkin Giderler
415.284,46
09
06
00
04
Öğrencilerin Barınmasına İlişkin Giderler
09
06
00
06
Öğrencilerin Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler
09
06
00
07
Diğer Giderler
09
08
09
08
08
09
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
5.736,65
221.939,56
Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
00
18.032,98
8.279,19
Eğitime ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri
8.279,19
Eğitime ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri
8.279,19
Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri
846.003,85
Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri
846.003,85
00
Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri
808.768,85
03
İç denetim hizmetleri
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
18/03/2015 16:12
37.235,00
56.131.006,49
Sayfa 2 / 2
Download

Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu