İLİ : ANKARA
TARİH: 27/02/2015
dokunulmaz bir değer olarak kabul edip, insan hayatına
yönelik her türlü saldırı ve tehlikeyi en etkili şekilde
önlemeyi emreder. Bu nedenledir ki intihar, büyük
günahlardan sayılmıştır. Kişinin her hangi bir sebeple
ölüm orucu tutması, umutsuz ve acı çeken hastanın
kendi isteğiyle öldürülmesini istemesi anlamına gelen
ötenazi de yasaklanmıştır.
Kuzman isimli sahabînin durumu bu konuya
çarpıcı bir örnektir. Hayber savaşında gösterdiği
kahramanlıklar
sebebiyle
ashab-ı
kirâm,
Peygamberimizin huzurunda ondan övgüyle bahsetmiş,
ancak Hz. Peygamber, bu kişinin cehennemlik olduğunu
haber vermişti. Daha sonra onun savaşta aldığı yaraların
acısına dayanamayarak kılıcı üzerine yatıp intihar ettiği
görüldü.5
Öyleyse Değerli Kardeşlerim!
DÜNYA VE AHİRETİ YIKAN GÜNAH: İNTİHAR
Aziz Kardeşlerim!
Hamd; âlemleri yoktan var eden, bizleri
varlıkların en şereflisi olarak yaratan ve kendisine kulluk
edebilmemiz için akıl, irade ve güç veren Rabbimize
olsun. Salât ve selam, hayatın kıymetini ümmetine
öğreten Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)’e O’nun âline,
ashabına ve ehl-i beytine olsun.
“Hayy” sıfatının sahibi Yüce Allah, okuduğum
ayet-i kerimede; “…kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz
Allah, sizi esirgeyecektir.”1 emriyle kendi canımıza
kıymayı yasaklamıştır. Ayrıca bir cana kıymış olanın,
bütün insanları öldürmüş gibi olacağını2 da buyurarak,
bütün dinlerin ortak özelliklerinden olan “canın
korunması” gerektiğini emretmiştir biz kullarına.
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili
Peygamberimiz (s.a.v) “Hiçbiriniz başına gelen bir
sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka
isteyecek olursa, ‘Allah’ım, yaşamak benim için
hayırlı olduğu sürece beni yaşat, ölüm benim için
hayırlıysa canımı al!”3 desin buyurmaktadır.
Kardeşlerim!
Ülkemizde intihar edenlerin sayısı her ne kadar
diğer ülkelerden daha az olsa da 2013 yılında ölümle
sonuçlanan intihar sayısının 3189 olması4 üzücü ve
düşündürücüdür.
Karşılaştığımız sıkıntı ve problemlerin birer
sınav olduğunu, bunlara karşı sabır ve metanet
gösterilmesi gerektiğini, canımızın bize Allah tarafından
verilen bir emanet olduğunu unutmayalım. Ne kadar zor
durumda olursak olalım, Allah’ın verdiği canı, ancak
Allah’ın alacağını bilelim. Çevremizdeki ruhi bunalıma
girmiş, sıkıntısını kendi başına aşamayan kardeşlerimize
destek olup, intiharın sosyal bir problem halini almasına
engel olalım. Unutmayalım ki her türlü zorlukta ve
sıkıntıda umulmadık kolaylıklar ihsan eden Yüce
Allah’tır. O’na dayanan O’nunla güçlenir. Erzurumlu
İbrahim Hakkı’nın ifadesiyle:
Hak şerleri hayreyler // Zannetme ki gayreyler
Ârif anı seyreyler // Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.
diyebilen ve buna içtenlikle inanan kişi, güvensizlik
duygusuna kapılmaz, rûhen yıkılmaz.
Muhterem Mü’minler!
Hutbemizi Peygamber Efendimizin şu güzel
duasıyla bitiriyorum: “Allah’ım! (rahmetini) umarak,
(azabından) korkarak kendimi sana teslim ettim.
Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım.
Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka
sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin
kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim.”6
Hazırlayan: Abdullah BOZKURT Din Hiz. ve Eğt. Şb. Md.
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
1
İntihar, kişinin kendi hür iradesiyle ölümü seçip
istemesi ve sonuçlarını bilerek kendisini öldürmesi
demektir. İslâm dini, inancı, rengi, ırkı ve sosyal
konumu ne olursa olsun her insanın hayatını
Nisa, 4/29, Meal, TDV.
Mâide, 5/32.
3
Buhari, Merdâ, 19.
4
TÜİK Haber Bülteni, Sayı, 16049, 20.06.2014
5
Buhârî, Cihad, 77, III, 226; Meğazî,38, V, 74.
6
Buhârî, Vudu’, 75.
2
Download

İLİ : ANKARA TARİH: 27/02/2015