2014-2015 GÜZ DÖNEMİNDE BAŞLAYAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ (PFE)
BAHAR DÖNEMİ (1. DÖNEM) AKADEMİK TAKVİMİ
24-26 Şubat 2015 Ders kayıtlarının yapılması (İnternet üzerinden yapılacaktır)
28 Şubat 2015 Bahar Dönemi derslerinin başlaması
18-19 Nisan 2015 Bahar Dönemi Ara Sınavları
31 Mayıs 2015 Bahar Dönemi derslerinin bitimi
6-7 Haziran 2015 Bahar Dönemi Final Sınavları
20-21 Haziran 2015 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları
NOT: Tek ders sınav tarihi daha sonra belirlenecektir.
BAHAR DÖNEMİNDE AÇILACAK DERSLER
Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı
PFE 102
Sınıf Yönetimi
PFE 104
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
PFE 106
Özel Öğretim Yöntemleri
PFE 108
Öğretmenlik Uygulaması
Seçmeli Ders (Öğrenciler aşağıdaki tabloda verilen derslerden birini
seçecektir)
Toplam
T
2
2
2
2
2
P
0
2
2
6
0
K
2
3
3
5
2
10
10
15
NOT: Öğrenciler bu dersleri internette sistem üzerinde kendileri kaydedecektir. Yukarıda belirtilen
derslerden herhangi birinden muaf olan öğrenciler (muafiyet listeleri daha önce yayınlanmıştı) bu
dersleri kendi üzerlerine kaydetmeyeceklerdir.
Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı
PFE 103
Rehberlik
PFE 120
Bilgisayar Destekli Öğretim
PFE 112
Eğitim Felsefesi
PFE 118
Özel Eğitim
T
2
2
2
2
P
0
0
0
0
K
2
2
2
2
NOT: Öğrenciler bu tabloda verilen derslerden sadece birini seçecektir. Seçilecek derslerin her biri için
belirli kontenjan sınırları vardır. Bir dersin kontenjanı dolu ise o ders seçilemeyecektir. Bu durumda
öğrencilerin diğer seçeneklere yönelmesi gerekmektedir.
Download

2014-2015 güz döneminde başlayan pedagojik formasyon eğitimi