Sirküler no: 025
İstanbul, 26 Şubat 2014
Konu: OECD, Matrah Aşındırması ve Kar Aktarımı (BEPS) Projesine
yönelik zaman planını güncelledi.
Özet: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 19 Temmuz 2013 tarihinde
Matrah Aşındırması ve Kar Aktarımı (BEPS) Eylem Planı’nı açıklamıştı.
3 Aralık 2013 tarihinde ise Eylem Planı’nın Eylül 2014’te sonuca ulaşması
beklenen belirli maddeleri için sivil topluma danışma amaçlı zaman çizelgesi
yayınlanmıştı.
Kuzey YMM A.Ş.
Büyükdere Cad.
Beytem Plaza No: 20
34381 Şişli-İstanbul
Turkey
Tel: +90 (212) 315 30 00
20 Şubat 2014 tarihinde yapılan açıklama ile bu zaman çizelgesinin güncellendiği
belirtilmiştir.
Fax: +90 (212) 234 10 67
www.vergidegundem.com
www.ey.com
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD), 19 Temmuz 2013
tarihinde yayınladığı Matrah Aşındırması ve Kar Aktarımı (BEPS) Eylem
Planı’na ilişkin açıklamalarımıza 23 Temmuz 2013 tarihli ve 113 numaralı
sirkülerimizde yer verilmişti.
OECD ayrıca yayınladığı Eylem Planı’na yönelik olarak sivil toplumun
fikirlerini almak için işletmelere, sivil toplum örgütlerine, düşünce
kuruluşlarına ve akademik çevreye danışacağını belirtmiş ve bu kapsamda
yorum toplanması için tartışma taslakları yayınlayacağını ve yorumların
müzakeresi için halka danışma oturumları düzenleyeceğini belirtmişti.
OECD tarafından Eylem Planı kapsamında Eylül 2014’te sonuca ulaşması
beklenen belirli maddeler için 3 Aralık 2013 tarihinde sivil topluma danışma
amaçlı yayınlanan zaman çizelgesi, 20 Şubat 2014 tarihinde yapılan
açıklama ile yeniden düzenlendi. Güncellenen zaman çizelgesi menfaat
sahibi tüm kurum ve kuruluşların katılımını sağlamak adına tartışma
taslaklarının yayınlanması, yorumların toplanması ve halkın tartışması için
belirlenen tarihleri içeriyor.
Bu dokümanda yer alan
açıklamalarımız, konuya
ilişkin genel bilgiler
içermektedir.
Düzenlenen zaman çizelgesine göre;
· 6. Aksiyon Planı olan “Anlaşmaların kötüye kullanılmasının önlenmesi”
için tartışma taslağı 17 Mart 2014’te yayınlanacak, yorumların
toplanması için son tarih 11 Nisan 2014 olacak ve halka danışma 1415 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleşecek.
· Aksiyon Planı olan “Dijital ekonominin vergilendirilmesine ilişkin
gereklilikler” için tartışma taslağı 24 Mart 2014’te yayınlanacak,
yorumların toplanması için son tarih 14 Nisan 2014 olacak ve halka
danışma 23 Nisan 2014’te gerçekleşecek.
· Aksiyon Planı olan “Hibrit uyumsuzluklarının ortadan kaldırılmasına
ilişkin çalışmalar” için tartışma taslağı 4 Nisan 2014’te yayınlanacak,
yorumların toplanması için son tarih 4 Mayıs 2014 olacak ve halka
danışma 15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleşecek.
EY ve Kuzey YMM
A.Ş.’ye, işbu dokümanın
içeriğinden kaynaklanan
veya içeriğine ilişkin olarak
ortaya çıkan sonuçlardan
dolayı herhangi bir
sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
-2-
· 13. Aksiyon Planı olan “Transfer fiyatlandırması dokümantasyonunun yeniden
değerlendirilmesi” için tartışma taslağı 30 Ocak 2014’te yayınlanmıştı. Bu aksiyon planına
yönelik olarak yorumların toplanması için son tarih 23 Şubat 2014, halka danışma için ise 19
Mayıs 2014 tarihleri olarak belirlendi.
OECD tarafından ayrıca belirlenen tarihlerin değişikliğe açık olduğu belirtildi.
Saygılarımızla.
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
A. Feridun Güngör
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 368 58 41 numaralı telefondan;
- Ateş Konca ([email protected]) veya
- Elif Akkaranfil ([email protected]),
ile temasa geçmenizi rica ederiz.
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve Kuzey YMM A.Ş.'ye, işbu
dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir
sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Download

OECD, Matrah Aşındırması ve Kar Aktarımı (BEPS)