T.C.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
2014-2015 YAZ OKULUNDA KESİN AÇILACAK DERSLER
Sıra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Dersin Adı
Türk Hukuk Tarihi
Hukuk Sosyolojisi
Medeni Huk. (Giriş-Kişiler Huk.) I
Medeni Huk. (Aile Huk.) II
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II
Anayasa Huk. (Genel Esaslar) I
Anayasa Huk. (Türk Anayasa Huk.) II
Borçlar Huk. (Genel Hükümler) I
Borçlar Huk. (Özel Hükümler) I
Borçlar Huk. (Özel Hükümler) II
İcra-İflas Hukuku I
İcra-İflas Hukuku II
Medeni Usul Hukuku I
Eşya Hukuku I
Eşya Hukuku II
Kara Ticaret Huk. (Ticari İşletme) I
Kara Ticaret Hukuku (Şirketler) II
Türk Dili I
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Yabancı Dil (İngilizce) I
Yabancı Dil (İngilizce) II
Kredi
3
2
4
4
3
3
4
4
4
2
2
4
4
4
3
3
4
4
2
2
2
2
2
2
Download

Kesin Açılacak Dersler - Atatürk Üniversitesi