ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/164-1085
Dahilde İşleme Rejimi
Bursa, 17/02/2015
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 67
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 12.02.2015 tarih ve 19486
sayılı yazıda; 01/11/2014 tarihinden önce tescil edilen gümrük beyannamelerinin yer aldığı
DİİB’lerin taahhüt kapatma işlemleri, ekte yer alan Taahhütnamenin DİİB kullanıcısı firma
yetkililerince kaşelenip imzalanarak Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri’ne teslimi
halinde, bahse konu DİİB’ler kapsamı gümrük beyannamelerine ilişkin olarak Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi (DİR) otomasyon sistemi vasıtasıyla
Ekonomi Bakanlığı’na elektronik ortamda aktarılan veriler üzerinden tekemmül
ettirileceği bildirilmektedir.
Bilgileri rica olunur.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Ek: Taahhütname (1 Sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/dahilde_isleme_rejimi_taahhutname.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Alper KAYA - Uzman
Download

Sirküler No: 67 __ Dahilde İşleme Rejimi Hk.