Ders İzlencesi
2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi
Program adı : ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PROGRAMI
Dersin adı: Ürün Tasarımı
Dersin veriliş şekli: Yüz yüze
Dersin genel içeriği: Ürün Tasarım
prensipleri, tasarım sürecini etkileyen
faktörler, bu doğrultuda proje geliştirilmesi,
yönetimi ve prototip üretimi ana başlıklarını
içermektedir. Bu bağlamda, tasarım yönetimi
ve üretim süreci arasındaki ilişki de
incelenmektedir.
Dersin verildiği sınıf:
Dersin türü (zorunlu/ seçmeli):
Dersin dili:
Derse ait sınav ve ödev sayısı: X sınav, Y ödev
Derse ait sınav ve ödev not ağırlığı: %
Dersi veren öğretim görevlisi: Büşra Gizem Vayvay
Kırımca
Öğretim görevlisinin iletişim bilgileri:
[email protected]
Öğretim görevlisinin ofisi ve öğrencilerle görüşme
saatleri:
CMB Z02
Zorunlu
Türkçe
2 proje ödevi
%100
Derse devam zorunluluğu: %
Haftalar
1
2
3
İşlenecek Konular/ Yapılacak
Etkinlikler
Planlanan Öğrenme
Çıktıları ve Alt Beceriler
Dersin Kaynakları
Ders içeriği, programı, ders
tanımlamaları
Brief nedir?
Proje I: Brief Tanımı
Dersi genel hatlarıyla
anlama
Proje I: Pazar Araştırması (Saha,
Internet, Röportaj, vs) , Beyinfırtınası
çalışmaları
Araştırma gerçekleştirme Industrial Design- John
Hesket
yöntemleri anlamak ve
uygulamak
4
Proje I: Atölye çalışmaları,Hedef kitle
belirleme, son kullanıcı ihtiyaçlarını
tayin etme, moodboard hazırlama
5
Proje I: Araştırma ve mooadboard
Brief’te belirtilen
yönlendirmeler ve
talepler doğrultusunda
proje geliştirme
çalışmaları
Pazar ve hedef kitle
araştırması
gerçekleştirme
yöntemleri
Sorgulama ve gözlem
yeteneğinin
geliştirilmesi
Konsept tasarım
The Design of
Everyday Things –
Donald Normann
Endüstri Tasarımında
Ürün Kullanıcı İlişkileriMehmet Asatekin
Endüstriyel
sunumları, eskiz çalışmaları
6
Proje I: Konsept geliştirme, eskiz
çalışmaları, geribilirim, düşünceyi
görselleştirebilme
süreçlerini kavramak
Kullanıcı ihtiyaçlarına
cevap veren ürünler
tasarlamak
Grup çalışması ve
zaman yönetimi
Ürün tasarım
prensiplerini anlamak
7
Proje I: Finalizasyon, maket ve
prototip üretimi, sunum paftaları
Tasarımcılar İçin
Tasarlama Kuramları
ve Metodlar-Nigan
Bayazıt
The Design of
Everyday Things –
Donald
Normann;Industrial
Design- John Heskett;
Endüstri Tasarımında
Ürün Kullanıcı İlişkileriMehmet Asatekin;
Endüstriyel
Tasarımcılar İçin
Tasarlama Kuramları
ve Metodlar-Nigan
Bayazıt
Model, prototip ve
sunum malzemeleri
hazırlayabilecek
derecede teknoloji
bilgisi ve beceriye
sahip olmak
Tasarım yönetimi ve
üretim arasındaki ilişkiyi
anlamak
8
Proje II: Atölye çalışmaları, Proje
briefinin verilmesi, araştırma süreci
başlangıcı
Araştırma gerçekleştirme The Design of
Everyday Things –
yöntemleri anlamak ve
Donald
uygulamak
Pazar ve hedef kitle
araştırması
gerçekleştirme
yöntemleri
9
10
Proje II: Araştırma çıktılarının&
moodboardların sunumu, eskiz
çalışmaları, kavramsal çalışmalar,
geribildirim, Atölye çalışmaları,
düşünceyi göselleştirebilme
Sorgulama ve gözlem
yeteneğinin
geliştirilmesi
Proje II: Tasarım sürecinde ergonomik
verilerin kullanımı
Ürün Tasarım
prensiplerini anlamak
Pazar dinamikleri ve
tasarım arasındaki
ilişkinin algılanması
Normann;Industrial
Design- John Heskett;
Endüstri Tasarımında
Ürün Kullanıcı İlişkileriMehmet Asatekin;
Endüstriyel
Tasarımcılar İçin
Tasarlama Kuramları
ve Metodlar-Nigan
Bayazıt
The Design of
Everyday Things –
Donald
Normann;Industrial
Design- John Heskett;
Endüstri Tasarımında
Ürün Kullanıcı İlişkileriMehmet Asatekin;
Endüstriyel
Tasarımcılar İçin
Tasarlama Kuramları
ve Metodlar-Nigan
Bayazıt
The Design of
Everyday Things –
Donald
Normann;Industrial
Design- John Heskett;
11
Proje II: Proje finalizasyon çalışmaları
ve malzeme seçimi
Malzeme ve üretim
yöntemi bilgilerini
tasarımı
gerçekleştirebilmek
yönünde uygulamak
12
Proje II: 3D modelleme, maket ve
prototip çalışmaları, sunuma paftası
hazırlama
Model, prototip ve
sunum malzemeleri
hazırlayabilecek
derecede teknoloji
bilgisi ve beceriye
sahip olmak
Tasarım yönetimi ve
üretim arasındaki ilişkiyi
anlamak
13
Jüri ve Sunumlar
14
Final Teslimleri
Profesyonel sunum
yapabilme
Endüstri Tasarımında
Ürün Kullanıcı İlişkileriMehmet Asatekin;
Endüstriyel
Tasarımcılar İçin
Tasarlama Kuramları
ve Metodlar-Nigan
Bayazıt
The Design of
Everyday Things –
Donald
Normann;Industrial
Design- John Heskett;
Endüstri Tasarımında
Ürün Kullanıcı İlişkileriMehmet Asatekin;
Endüstriyel
Tasarımcılar İçin
Tasarlama Kuramları
ve Metodlar-Nigan
Bayazıt
The Design of
Everyday Things –
Donald
Normann;Industrial
Design- John Heskett;
Endüstri Tasarımında
Ürün Kullanıcı İlişkileriMehmet Asatekin;
Endüstriyel
Tasarımcılar İçin
Tasarlama Kuramları
ve Metodlar-Nigan
Bayazıt
The Design of
Everyday Things –
Donald
Normann;Industrial
Design- John Heskett;
Endüstri Tasarımında
Ürün Kullanıcı İlişkileriMehmet Asatekin;
Endüstriyel
Tasarımcılar İçin
Tasarlama Kuramları
ve Metodlar-Nigan
Bayazıt
*Öğretim görevlileri, dersler başlamadan evvel ders izlencesinde değişiklik yapabilir.
Download

Ürün Tasarımı