TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
VAKIFBANK BONOLARI HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 20-21-22 Ekim 2014 tarihlerinde vade başı 24 Ekim 2014 olmak
üzere 175 gün vadeli 500.000.000.-TL nominal ve 287 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal
(300.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 900.000.000 TL) değerdeki kıymetlerin ihraç ve
halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgelerden Sermaye Piyasası Aracı
Notu ve Özet 14 Ekim 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.gov.tr) ve
www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitelerinde ilan edilmiştir.
Halka arz edilen 500.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bono için 752.422.384 TL nominal ve
100.000.000 TL nominal değerli 287 gün vadeli bono için 94.645.616 TL nominal talep toplanmıştır.
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2 başlığı altındaki “Tahsisat Esasları” bölümü çerçevesinde 287
günlük bono için 5.354.384 TL nominal değerli bakiye tutar, 175 günlük bononun ihraç tutarına
eklenmiş ve 247.068.000 TL nominal ek satış hakkı da kullanılarak, her iki vadede bireysel ve kurumsal
yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. 175 gün vadeli bono için toplam ihraç tutarı
752.422.384 TL nominal, 287 gün vadeli bono ihraç tutarı ise 94.645.616 TL nominal olarak
değiştirilmiş ve toplam ihraç tutarı 847.068.000 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.
Nihai Faiz Oranı ve Fiyat
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
175
9,2823
9,5068
0,95739
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
287
9,6036
9,7004
0,92979
175 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %59’u
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %41’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
305.716.707
3.615
305.716.707
3.615
446.705.677
38
446.705.677
38
752.422.384
3.653
752.422.384
3.653
287 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %53’ü
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %47’si Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
44.545.616
220
44.545.616
220
50.100.000
4
50.100.000
4
94.645.616
224
94.645.616
224
Halka arz edilen 175 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan
yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan
Bonoların
Nominal
Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
104.450.641
99.999.999,19
13,88
T. İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU
80.000.000
76.591.200
10,63
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA
BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (9.ALT F.)
60.000.000
57.443.400
7,97
T.GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE
BONO FONU
40.000.000
38.295.600
5,32
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TİPİ LİKİT FON
40.000.000
38.295.600
5,32
TOPLAM
324.450.641
310.625.799,19
Halka arz edilen 287 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan
yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan
Bonoların
Nominal
Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
VAKIF PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
22.530.410
20.948.549,91
23,81
T.GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE
BONO FONU
20.000.000
18.595.800
21,13
20.000.000
18.595.800
21,13
10.000.000
9.297.900
10,57
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.
5.852.273
5.441.384,91
6,18
TOPLAM
78.382.683
72.879.434,82
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA
BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (9.ALT F.)
HSBC BANK AŞ B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA
VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. ALT FON)
Download

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKIFBANK