TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
VAKIFBANK BONOLARI HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 08-09-10 Aralık 2014 tarihlerinde vade başı 12 Aralık 2014 olmak
üzere 91 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal, 154 gün vadeli 300.000.000. TL nominal ve 238 gün
vadeli 100.000.000.-TL nominal (300.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 900.000.000 TL)
değerdeki kıymetlerin ihraç ve halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren
belgelerden İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 04 Aralık
2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.gov.tr) ve www.vakifbank.com.tr
adresli Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.’nin internet sitelerinde ilan edilmiştir.
Halka arz edilen 200.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli bono için 210.713.895 TL nominal,
300.000.000 TL nominal değerli 154 gün vadeli bono için 165.883.170 TL nominal ve 100.000.000 TL
nominal değerli 238 gün vadeli bono için ise 14.582.281 TL nominal talep toplanmıştır.
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2 başlığı altındaki “Tahsisat Esasları” bölümü çerçevesinde 154
günlük bono için 10.713.895 TL nominal değerli bakiye tutar, 91 günlük bononun ihraç tutarına
eklenmiştir. 91 gün vadeli bono için toplam ihraç tutarı 210.713.895. TL nominal, 154 gün vadeli bono
ihraç tutarı 165.883.170. TL ve 238 gün vadeli bono ihraç tutarı ise 14.582.281 TL olarak değiştirilmiş
ve her üç vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Toplam ihraç
tutarı 391.179.346 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.
Nihai Faiz Oranı ve Fiyat
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
91
8,5582
8,8371
0,97911
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
154
8,5878
8,8019
0,96503
238
8,6651
8,7946
0,94652
91 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %31’i
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %69’u Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
144.559.106
2.271
144.559.106
271
66.154.789
9
66.154.789
9
210.713.895
2.280
210.713.895
2.280
154 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %47’si
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %53’ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
87.531.378
665
87.531.378
665
78.351.792
12
78.351.792
12
165.883.170
677
165.883.170
677
238 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %64’ü
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %36’sı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
5.282.281
114
5.282.281
114
9.300.000
3
9.300.000
3
14.582.281
117
14.582.281
117
Halka arz edilen 91 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan
yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan
Bonoların
Nominal
Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ 9. ALT FON
ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE
BONO FONU
25.000.000
24.477.750
11,86
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TİPİ LİKİT FON
20.000.000
19.582.200
9,46
TOPLAM
45.0000.000
44.059.950
Halka arz edilen 154 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan
yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan
Bonoların
Nominal
Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
İSTANBUL KALKINMA AJANSI
36.788.046
35.501.568,04
22,18
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TİPİ LİKİT FON
34.000.000
32.811.020
20,50
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ MAKSİMUM KISA
VADELİ TAHVİL VE BONO FONU
28.000.000
27.020.840
16,88
TOPLAM
98.788.046
95.333.428,04
Halka arz edilen 238 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan
yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan
Bonoların
Nominal
Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNAN BAĞLI
KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU
8.000.000
7.572.160
54,86
HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEM.FON.BAĞ.ÖZEL P
OR.Y.D.A.
800.000
757.216
5,49
TOPLAM
8.800.000
8.329.376
Download

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKIFBANK