ehliilm.wordpress.com
ehliilm.wordpress.com
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Muhaddislerin bâblandırması ve başlık koyma şekli ile, özetçe konu açıklanmıştır.
Vitir namazı, gece namazı ve en sonunda kılınan bir rekata denmektedir.
Birleştirerek üç rekat vitir namazı kılmanın yasak oluşu …
Ebu Musa el-Medenî
Hiçbir ekleme ve çıkartma yapmama şartı ile, basım hakkı herkes içindir
1
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Vitir risalesi
Vitir namazı, bir rekattır.
Vitir namazından önce, iki, dört, altı, sekiz ve on rekat kılınabilir.
Peygamberimiz s.a.v. şöyle buyurmuştur: Gece namazı iki rekat iki rekattır. Bir kişi
sabah namazının çıkmasından korkarsa, bir rekat vitir kılsın, kıldığı namazların vitri
olsun. (Sahîhi Buhari – Sahihi Muslim)
Derim ki: Bu Hadis gösteriyor ki vitir namazı, sadece en son kılınan bir rekat değildir.
Gece vitirden önce kılınan namazların hepsi vitir namazı olarak addedilir.
Dolayısı ile vitir sadece üç rekattır, daha fazlası yoktur gibi bir anlayış yanlıştır.
Buhari der ki: Abdullah bin Ömer, vitrin iki rekatı ile tek rekatın arasını ayırırdı.
Hatta bu iki rekat ile tek rekat arasında ailesine belli şeyleri emrederdi (ailesi ile
konuşurdu) . (Sahîhi Buhari)
Vitir namazı, yatmadan önce kılınabilir.
Ebu Hureyre der ki: Dostum (Hz. Muhammed) s.a.v. uyumadan önce vitir kılmamı
bana tavsiye etti. (Sahihi Buhari)
Derim ki: Bu da gösteriyor ki vitir namazını kılmak sünnettir. Farz değildir. Ama böyle
önemli sünnetleri terk etmek asla caiz değildir. Çünkü Peygamberimiz s.a.v. şöyle
buyurmuştur: Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. (Sahihi Buhari)
Vitir namazı, sabah namazından önce kılınabilir, en güzeli de budur.
Yukarıda rivayet ettiğimiz şu Hadis buna delalet etmektedir: Peygamberimiz s.a.v.
şöyle buyurmuştur: Gece namazı iki rekat iki rekattır. Bir kişi sabah namazının
çıkmasından korkarsa, bir rekat vitir kılsın, kıldığı namazların vitri olsun. (Sahihi
Buhari – Sahihi Muslim)
Ayrıca Peygamberimizin s.a.v. yaptığı da budur. Uyumadan önce vitri kılmazdı. Gece
kalkıp sabah namazından önce kılardı. (Hz. Aişe Peygamberimizden s.a.v. rivayet
etmiştir. Sahihi Buhari.)
Diğer Buhari'deki rivayette Hz. Aişe der ki: Vitrinin sonunu (son bir rekatını) sahur
vaktinde kılardı.
Yani: Gecenin en son vaktinde kılardı.
İbni Ömer'in r.a. rivayet ettiğine göre Allah Rasulu s.a.v. şöyle buyurmuştur: Sabah
namazından önce vitri kılınız. (Sahihi Muslim)
2
İbni Ömer, Peygamberimizin s.a.v. şöyle dediğini rivayet etmiştir: Vitir, gecenin en
sonunda kılınan bir rekattır. (Sahihi Muslim) Aynısını Abdullah bin Abbas r.a.
peygamberimizden s.a.v. rivayet etmiştir. (Sahihi Muslim)
Sabah namazından önce kalkamayıp vitri kılamayacağından korkan kişi, uyumadan
önce vitri kılsın
Gecenin en sonunda vitri kılmak, en hayırlısıdır
Cabir r.a. Peygamberimizden s.a.v. şöyle dediğini rivayet etmiştir: Her kim gecenin
sonunda kalkamayacağından korkarsa, gecenin başında vitri kılsın. Gecenin
sonunda kalkmak isteyen de sonunda kılsın. Şüphe yok ki gecenin en sonunda
kılınan namaz şahid olunan namazlardandır. Bu daha faziletlidir. (Sahihi Muslim)
Vitir namazı, gecenin her zamanında kılınabilir
En güzeli gecenin en sonunda kılınmasıdır
Hz. Aişe şöyle buyurmuştur: Gecenin her vaktinde Allah rasulu s.a.v. vitir namazını
kılardı. En sonunda sahur vaktinde kılmaya başladı. (Sahihi Muslim)
Peygamberimiz s.a.v. vitir namazı için geceleyin ailesini kaldırırdı
Buhari Sahih'inde bunu Hz. Aişe'den rivayet etmiştir.
Vitir namazı kılarken, beş rekat kılınabilir, beş rekat boyunca hiç oturulmaz. En son
rekatta oturulur ve selam verilir.
Hz. Aişe şöyle buyurmuştur: Allah Rasulu s.a.v. geceleyin 13 rekat namaz kılardı. Beş
rekatı ile vitir kılardı. Beş rekatın hiç birinde oturmazdı, sadece sonunda (son
rekatta) hariç, (son rekatta otururdu ve selam verirdi) (Sahihi Muslim)
Vitir namazı kılarken, sekiz rekat kılınabilir. Sonra da tek rekat vitir kılınabilir.
Hz. Aişe şöyle buyurmuştur: Geceleyin Allah Rasulu s.a.v. 13 rekat kılardı. Sekiz
rekat kılardı. Sonra vitir kılardı.
Sonra oturarak iki rekat kılardı. Ruku yapmak
istediği zaman ayağa kalkar ve ruku yapardı. Sonra sabah ezanından sonra
kametten önce iki rekat kılardı. (Sahihi Muslim)
Aslen vitir namazı, bir rekattır. Fazlasını kılarsan sevabı çoğalır
Yukarıda rivayet ettiğimiz şu Hadis buna delalet etmektedir: Peygamberimiz s.a.v.
şöyle buyurmuştur: Gece namazı iki rekat iki rekattır. Bir kişi sabah namazının
çıkmasından korkarsa, bir rekat vitir kılsın, kıldığı namazların vitri olsun. (Sahihi
Buhari – Sahihi Muslim)
3
İbni Ömer, Peygamberimizin s.a.v. şöyle dediğini rivayet etmiştir: Vitir, gecenin en
sonunda kılınan bir rekattır. (Sahihi Muslim) Aynısını Abdullah bin Abbas r.a.
peygamberimizden s.a.v. rivayet etmiştir. (Sahihi Muslim)
Yine Aişe r.a. Peygamberimizin namazından bahsederken şöyle buyurmuştur:
(Peygamberimiz s.a.v. gece namazlarını kıldıktan sonra) Bir secde (rekat) vitir kılardı.
(Sahihi Muslim)
Vitri ve bütün namazları uzatmak, çok uzun kılmak en iyisidir
Allah Rasulu s.a.v. şöyle buyurmuştur: En faziletli namaz, uzun kunut (zikir dua
kuran) ile kılınan namazdır. (Sahihi Muslim)
Vitir namazının, birleşik bir şekilde üç rekat kılınması caiz değildir
Ebu Hureyre r.a. Peygamberimizden s.a.v. şöyle dediğini rivayet etmiştir: üç rekat
vitir kılmayın. (çok uzun kılmak istiyorsanız) Beş rekat vitir kılın, yedi rekat vitir
kılın. (Vitri) Akşam namazına benzetmeyin. (Süneni Darukutni.)
Darukutni Hadis'i zirettikten sonra der ki: Senedindeki bütün raviler güvenilirlerdir.
Derim ki: Aynen dediği gibidir, Senedi Sahih'tir.
İşte bu rivayet, Peygamberimizin s.a.v. birleştirerek üç rekat vitir kıldığına dair gelen
rivayetlerin hepsinin aslının olmadığını isbat etmektedir. Dolayısı ile bazı yerlerde
meşhur olan üç rekat birleştirerek vitir kılma, caiz değildir. En azından iki rekatta
selam verilir, sonra tek rekat kılınır. Beş rekat kılınsa daha hayırlı olur. Beş rekat
kılarak da, ister birleştirerek kılar, ister ikişer ikişer kılar. Sonra bir rekat vitir kılar.
Nasıl ki hepsi Allah Rasuşunden s.a.v. sabit ve sahih şekilde rivayet edildiği gibi.
En doğrusunu Allah c.c. bilir.
Ebu Musa el-Medeni
4
Download

Vitir risalesi - WordPress.com