ÇALIŞMA KÂĞIDI
ÇENGEL BULMACA
1
2
3
5
3
1
5
6
4
2
5
4
7
8
6
7
9
8
10
9
10
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1- Allah’ın insanları mutluluğa, doğruluğa ve güzelliğe ulaştırmak için
peygamberleri aracılığı ile insanlara bildirdiği ilahi kuralların tümüne denir.
2- ilk peygamber.
3- tüm kâinatın ve varlıkların yegâne sahibi, rab.
4- peygamberlerin günahsız olmasını belirten özellik.
5- Allah tarafından peygamberlere iletilen mesaj ve bilgi.
6- öncelikle kuyuya atılan, sonra pazarda köle olarak satılan, en sonunda da
mısıra vali olan peygamber.
7- kuranda adı geçen bir peygamber.
8- son peygamber.
9- peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarını belirten özellik.
10- Hanif ( Allah’ın birliği) dinine inanan ve Kâbe’yi yapan peygamber.
SOLDAN SAĞA
1- Yahudi toplumuna gönderilmiş olan peygamber.
2- Yaratanla ilgili olan, Allah’a ait.
3- Hıristiyanlık dinini yaymakla görevli peygamber.
4- Peygamberlerin doğru sözlü ve dürüst olmalarını ifade eden
özellik.
5- Yusuf peygamberin babası.
6- Kavminin doğru yolu tercih etmemesi üzerine ümitsizliğe kapılan
ve daha sonra Allah tarafından bir balığın karnında bırakılan
peygamber.
7- Peygamberlerin verdikleri sözlerinde durmalarını ve güvenilir
olmalarını belirten özellik.
8- Allah’tan aldıkları vahiyleri kavimlerine ve insanlara iletmekle
görevli, yaşantılarıyla ve hayatlarıyla insanları doğruluğa ve bir
olan Allah’a inanmaya çağıran elçi.
9- Vahiy meleği.
10- Peygamberlerin Allah’tan aldıkları bilgileri olduğu gibi insanlara
aktarmaları.
Download

ÇENGEL BULMACA