DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN
ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM SÜRESİ BOYUNCA EZBERLEMESİ GEREKEN SURE VE
AYETLER DÖNEM-DÖNEM AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.
1. DÖNEM








BURÛC SURESİ
TARIK SURESİ
A’LÂ SURESİ
GÂŞİYE SURESİ
FECR SURESİ
BELED SURESİ
ŞEMS SURESİ
LEYL SURESİ
2. DÖNEM
 YASİN SURESİ
 NEBE SURESİ
3. DÖNEM
 FETİH SURESİ
 MÜLK SURESİ
4. DÖNEM




6. DÖNEM
5. DÖNEM
 HUCÛRÂT SURESİ
 RAHMAN SURESİ
SÂFF SURESİ
CUMA SURESİ
KIYAME SURESİ
VAKIA SURESİ
AŞIRLAR






BAKARA SURESİ 285-286
HAŞR SURESİ 20-24
BAKARA SURESİ 152-157
TEVBE SURESİ 136-139
ÂL-İ İMRAN SURESİ 16-20
FURKAN SURESİ 61-77
Download

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE