Nakil sınavına müracaat edecek camii görevlileri Müktesep/Nitelik
Değerlendirme puanı ve MBSTS puanlarının ortalaması 30 un altında
kalırsa bu görevlinin başvuru hakkı yoktur.
ÖRNEK
Müktesep/Nitelik Değerlendirme puanı ve MBSTS
puanlarının ortalaması
29 olsun Sınav Komisyonu 100 puan versin %40 40 puan yapar
40+29=69 yapar zaten otomatik baştan tercih hakkı olmadığından
başvuru hakkı da olamaz sistem kabul etmez.
Download

Müktesep/Nitelik Değerlendirme puanı ve MBSTS puanlarının