Genel Kurul
Denetçiler
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Özel Kalem
Şb.Md
Özel Kalem
Şb.Md
Yönetim Kurulu
Büro
Teftiş Kurulu
Başkanlığı
Hukuk
Müşavirliği
Teknik Genel Müdür Yardımcısı
İçmesuyu
Daire
Başkanlığı
Kanalizasyon
Daire
Başkanlığı
Atıksu Arıtma
Daire
Başkanlığı
Abone İşleri
Daire
Başkanlığı
Genel
Koordinatör
Genel
Koordinatör
İdari Genel Müdür Yardımcısı
Bilgi İşlem
Daire
Başkanlığı
Plan Proje
Daire
Başkanlığı
Yatırım ve
İnşaat Daire
Başkanlığı
İşletmeler
Daire
Başkanlığı
Stratej
Geliştirme
Daire
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Daire
Başkanlığı
Destek
Hizmetleri
Daire
Download

Teşkilat Şeması