“Öğrenci Gelişim ve
Çalışma Yaşamına Hazırlık” Etkinlikleri
“İş
Görüşmesini
Doğru
Yönetmek”
Semineri
21 N
MSG isan 20
15 S
SÜ
alı S
Bom
aat:
onti
Kon 14.00
fera
- 16
ns
.
Salo 00
nu
Segah Begiçarslan
Stratej İK Eğitim ve İK İş Ortağı
Download

“iş görüşmesini doğru yönetmek” semineri