İÜ
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
MUTABAKAT METNİ
Tarih:
Danışmanlık Faaliyetinin Konusu
Toplantı Tarih ve Saati
Toplantıya Katılan İç Denetçiler
Danışmanlık Faaliyetinin
Yürütüleceği Birim
Birim Yöneticisi
Toplantıya Katılan Birim Personeli
Mutabakata Varılan Konular:
Ad/Soyad/ Unvan
Ad/Soyad/ Unvan
Ad/Soyad/ Unvan
Ad/Soyad/ Unvan
İmza
İmza
İmza
İmza
İDBB/PR-002/FR-001/00
Download

Danışmanlık Mutabakat Metni