BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BUSKİ İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
1
KANAL BAĞLANTISI YAPIMI
2
VİDANJÖR ÇEKİMİ
3
JETTİNG KİRALAMA
4
KAÇAK ARAMA
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1. İşletmeler Daire Başkanlığı Kanalizasyon Servisine
müracaat ve matbu form.
2. Su abone numarası ve T.C. Nüfus Cüzdanı
3. İlçe belediyesi asfalt bedeli makbuzu
4. Evsel Kanal Bağlantısı Ücreti Makbuzu
1. Başvuru Dilekçesi
2. İçmesuyu abonesi olmayan veya sokakta mevcut
kanal şebekesine bağlantı yapmayan ve kot
sorunundan dolayı bağlantı yapmayan binaların
foseptik çukurları için 123,90 TL ücret Makbuzu.
1. İşletmeler Daire Başkanlığına dilekçe ile müracaat.
(jetting araçları ile banyo, mutfak tesisatları ile zemin
kat haricindeki dairelerdeki arızaya müdahale
edilmez.
2. Su abonesi olmayan ev ve işyerleri ile parsel
bacaları arasında olan tıkanıklara müdahale etmek
için ücret yatırılmalı ve makbuz alınmalıdır.
1. İşletmeler Daire Başkanlığına dilekçe ile müracaat.
2. Yalnızca içmesuyunda yani temiz suda problem var
ise talepler alınmaktadır.
3. Başvurudan sonra 37,50 TL ücret makbuzu.
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 Gün
1 Gün
2 Gün
2 Gün
1
5
İÇMESUYU EVSEL BAĞLANTI
VE KAT ABONELİĞİ
1. Vatandaş Abone İşleri Daire Başkanlığına içmesuyu
evsel bağlantı ve kat aboneliği için talepte bulunur.
2. Vatandaştan Yapı Kullanma izin belgesi, tapu ve
kimlik fotokopisi istenir, eğer yapı inşaatsa inşaat
ruhsatı istenir.
3. Bundan sonra BUSKİ keşif elemanları tarafından
keşfe gidilir. Eğer bir problem yoksa, vatandaş
BUSKİ'ye yönlendirilir ve ücret yatırılır. Kat abonesi
ise;230 TL., İçmesuyu evsel bağlantı ise; metraja
göre hesaplanır.
1 Ay
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
İlk Müracaat Yeri: BUSKİ Genel Müdürlüğü
İsim
: Muzaffer GÜÇLÜER
Unvan
: Bakım Onarım Şube Müdürü
Adres
: Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:4
Acemler – Osmangazi/BURSA
Tel
: (+90 224) 270 27 60
Faks
: (+90 224)
E-Posta
: [email protected]
İlk Müracaat Yeri: BUSKİ Genel Müdürlüğü
İsim
: Fikret ONAYDIN
Unvan
: İşletmeler Dairesi Başkanı
Adres
: Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:4
Acemler – Osmangazi/BURSA
Tel
: (+90 224) 270 27 57
Faks
: (+90 224)
E-Posta
: [email protected]
2
Download

bursa büyükşehir belediye başkanlığı